Hjälpguide

Typ 2: Säkrat nätverk utan Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (trådlöst nätverksnamn) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel). Om du inte känner till dem, se din routers bruksanvisning.

 1. Tryck på HOME Välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation].
 2. IP-adressinställning/Proxyxerver:
  • automatisk inställning:
   [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt]
  • manuell inställning:
   [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation]
 3. Välj [Sök], och välj sedan ett nätverk från listan över uppsökta trådlösa nätverk.
 4. Följ instruktionerna på inställningsskärmen.
Obs!
 • För att använda nätverket med IPv6, välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning].
 • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in.
 • Se till så att din omgivning är säker när du anger ditt lösenord.