Hjälpguide

Typ 4: Trådbunden nätverksinställning

Ange respektive alfanumeriska värden för din router om det behövs. De alternativ som behöver ställas in (t.ex. IP-adress, Subnätmask, DHCP) kan variera beroende på Internettjänstleverantören eller routern. För mer information, se de bruksanvisningar som tillhandahålls av din internettjänstleverantör, eller de som medföljde med routern.

 1. Tryck på HOME Välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation].
 2. IP-adressinställning/Proxyxerver:
  • automatisk inställning:
   [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt]
  • manuell inställning:
   [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation]
 3. Följ instruktionerna på inställningsskärmen.

[Nätverksinstallation] kan även ställas in från menyn [Auto start].

Obs!
 • Gör att automatisk konfiguration av ditt trådbundna/trådlösa nätverk kan göras.
  • Vid anslutning med LAN-kabel: Trådbundet
  • Vid anslutning med inbyggt trådlöst LAN: Trådlöst
  • Vid anslutning med båda kablarna: Trådbundet
 • Ställ in till [Enkelt], ställer in IP-adressen automatiskt. Proxyserver används ej.
 • För att använda nätverket med IPv6, välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning].
 • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in.