Hjälpguide

Förbereda ett trådbundet nätverk

Illustration av anslutningsmetoden
  1. Internet
  2. Modem med routerfunktioner
  3. Router
  4. Modem
  5. Alternativa anslutningar
Obs!
  • Det är starkt rekommenderat av säkerhetsskäl att ansluta din TV till Internet via en router/ett modem som innehåller routerfunktion. Direkt anslutning av din TV till Internet kan utsätta din TV för ett säkerhetshot som utvinning eller ändringar av innehåll eller personlig information.
    Kontakta din tjänstleverantör eller nätverksadministratör för att bekräfta att ditt nätverk innehåller routerfunktion.
  • För LAN-anslutningar, använd en kategori 7-kabel (medföljer ej).