Hjälpguide

Visa nätverksstatus

Du kan bekräfta din nätverksstatus.

  1. Tryck på HOME Välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation].
  2. Välj [Visa nätverksinställning och status].