Hjälpguide

Integritetspolicy

Om du använder följande funktioner för att ansluta till Internet skickas viss information som betraktas som personlig information till Sony Corporation globala servrar.

Ditt godkännande krävs för att den ska kunna samlas in och användas.

  • Uppdatering av systemprogramvara genom anslutning till Sony Corporation globala servrar via Internet.
  • Internetinnehåll eller andra internettjänster från tjänstleverantörer som YouTube.

Denna TV har inställningsskärmarna i autostartsekvens eller menyn [Inställningar] för att bekräfta ditt godkännande till detta efter att du läst detaljerna om Integritetspolicy. Om du vill använda dessa funktioner, bocka i [Aktivera Smart TV] på varje inställningsskärm. Om [Inaktivera Smart TV] bockas i är inte de två funktionerna ovan tillgängliga.

Du kan ändra denna inställning genom att trycka på HOME, och sedan välja [Systeminställningar] [Inställningar] [Integritetspolicy].