Hjälpguide

USB-tethering

Din smartphone kan (beroende på modell/kompatibel OS-version) användas som ett trådlöst modem för att dela dess mobila dataanslutning med TV:n via USB-kabel.

Din TV kommer automatiskt att identifiera USB-tetheringanslutning om en kompatibel mobil med USB-tethering påslagen är ansluten.

För att bekräfta din USB-tetheringstatus

Tryck på HOME Välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Status för USB-tethering].