Hjälpguide

Ändra skärmformat

  1. Tryck upprepade gånger på Knappen vidläge för att välja skärmformat.

[Bred zoom]*

Bild av skärmen [Bred zoom]

[Normal]

Bild av skärmen [Normal]

[Full]

Bild av skärmen [Full]

[Zoom]*

Bild av skärmen [Zoom]

[14:9]*

Bild av skärmen [14:9]
  • Delar av bildens översida och undersida kan komma att skäras av.
Obs!
  • Du kan inte välja [14:9] för källbilder i HD.

För HDMI PC-ingång (PC-timing)

[Normal]

Bild av skärmen [Normal] för datoringång

[Full 1]

Bild av skärmen [Full 1] för datoringång

[Full 2]

Bild av skärmen [Full 2] för datoringång

För HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)

[Normal]

Bild av skärmen [Normal] för HDMI DCI 4K-ingång

[Full 1]

Bild av skärmen [Full 1] för HDMI DCI 4K-ingång

[Full 2]

Bild av skärmen [Full 2] för HDMI DCI 4K-ingång