Hjälpguide

Ställa in scenval

Tryck på OPTIONS Välj [Scenval].

När du väljer önskat scenalternativ ställs optimal bild- och ljudkvalitet in för en scenen automatiskt. De alternativ du kan välja bland kan variera. De alternativ som inte går att välja är gråtonade.