Hjälpguide

fotoramsläge

I bildramsläge visas klockan och kalendern samtidigt som en bild visas, och du lyssnar på musik.

Tryck på HOME Välj [fotoramsläge] under [Appar].

Bild av skärmen [fotoramsläge]

För att starta bildramsläge när du spelar upp USB-media

Tryck på OPTIONS när du spelar upp en bild- eller musikfil Välj [fotoramsläge].

Välja visningsläge

Du kan ändra visning för bildramsläge genom att välja [Visningsläge] under [Inställningar för fotoram]. [Inställningar för fotoram]

Välja klockvisningsläge

Du kan välja bland tre klockvisningslägen genom att välja [Visning av klocka] under [Inställningar för fotoram]. [Inställningar för fotoram]

Obs!
  • Denna TV har inte ett batteri som extra strömkälla för klockan. Om det är strömavbrott eller om du kopplar ur strömkabeln återställs det aktuella datumet och tiden automatiskt.

Varaktighet

För att spara ström fortsätter TV:n att spela upp i bildramsläge i upp till 24 timmar innan strömmen stängs av automatiskt. Använd inte bildramsläget under minst en timma efter den automatiska avstängningen, för att undvika att bilden bränner fast.
Du kan ändra inställningen för [Varaktighet] under [Inställningar för fotoram]. [Inställningar för fotoram]

Bildens, klockans och kalenderns placering växlar automatiskt varje timma för att undvika att bilden bränner fast.