Hjälpguide

Inspelningar
(Endast begränsat till vissa regioner/länder/TV-modeller)

Tryck på HOME i digitalt läge Välj [Titellista], [Timerlista], [Fellista] eller [Manuell timerinspelning] i menyn [Inspelningar].

Obs!
  • Tryck på REC-knappen för att spela in det programmerade som visas för tillfället i digitalt läge med USB HDD-inspelningsfunktion.
  • Se till att du anslutit hårddisken till TV:n innan inspelningen.