Hjälpguide

Enkel nätverksinställning & sökfält

Enkel nätverksinställning

Du kan ställa in ditt nätverk och ansluta till Internet härifrån.

Sökfält

Du kan snabbt söka efter foton, musik & videor från USB-enhet, webbläsare & vissa appar. Tillgängligheten för de sökta posterna beror på modell/region/land.