Hjälpguide

Ingen bild eller ingen menyinformation från utrustning som är ansluten till videoingångsuttaget visas på skärmen

  • Tryck på Knappen INPUT för att visa listan med ansluten utrustning och välj därefter önskad ingång.
  • Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och TV:n.