Hjälpguide

Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud hörs

  • Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
  • Anslut TV:n till AC-strömuttaget (huvuduttag), och tryck på på TV:n eller fjärrkontrollen.