Hjälpguide

Dubbla bilder eller spökbilder

  • Kontrollera antennens/kabelns anslutning, placering och riktning.