Hjälpguide

Bildstörning (prickade linjer eller remsor)

  • Se till att elektriska störningskällor, t.ex. bilar, motorcyklar, hårtorkar och annan utrustning inte kommer för nära TV:n.
  • När du ansluter extrautrustning bör du lämna ett visst utrymme mellan utrustningen och TV:n.
  • Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
  • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.