Hjälpguide

Det är bild- eller ljudstörningar när jag tittar på en TV-kanal

  • Justera [AFT] (Automatisk fininställning) för att få bättre bildmottagning. Denna funktion är endast för analoga TV-kanaler.