Hjälpguide

Bilden från ansluten utrustning visas inte på skärmen

  • Slå på strömmen till den anslutna utrustningen.
  • Kontrollera kabelanslutningen.
  • Tryck på Knappen INPUT för att visa listan med ansluten utrustning och välj därefter önskad ingång.
  • Sätt i minneskortet eller annan lagringsenhet på rätt sätt i digitalkameran.
  • Använd ett minneskort eller annan lagringsenhet för digitalkameran som har formaterats enligt den bruksanvisning som medföljde digitalkameran.
  • Användning kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användning skiljer sig också åt beroende på USB-enhetens funktioner och vilken video som spelas.