Hjälpguide

Det går inte att välja ansluten utrustning i menyn eller växla ingång

  • Kontrollera kabelanslutningen.