Hjälpguide

Det går inte att välja önskad kanal

  • Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad digital/analog kanal.