Hjälpguide

För att ändra inställningsområde (tillgängligt beroende på din region/ditt land)

 • Tryck på HOME Välj [Systeminställningar] [Kanalinställningar] [Digital inställning] [Digital sökning] [Autom. Kanalinställnings område].
  [Normal]
  Söker efter tillgängliga kanaler inom din region/land.
  [Full]
  Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.
Obs!
 • [Automatisk tjänstuppdatering] är tillgängligt beroende på din region/ditt land.
Tips!
 • Du kan köra [Automatisk digital kanalinställning] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler.
 • Du rekommenderas att ställa in [Digital inställning] [Teknisk inställning] [Automatisk tjänstuppdatering] till [På] för att ge nya digitala tjänster möjlighet att läggas till automatiskt när de blir tillgängliga. Om den är inställd till [Av] får du meddelande om nya digitala tjänster genom ett meddelande på skärmen och tjänsterna blir inte automatiskt tillagda. Den här funktionens tillgänglighet beror på din region/ditt land. Om den inte är tillgänglig, utför [Automatisk digital kanalinställning] för att lägga till nya tjänster.