In

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể thao tác với nhiều tính năng của TV bằng cách sử dụng nút (Lên) / (Xuống) / (Trái) / (Phải) và (Enter).

Hình dạng và các nút của điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy/quốc gia/khu vực của bạn.

Thiết bị điều khiển từ xa kèm theo sẽ khác nhau tùy vào mẫu máy của bạn. Để biết mô tả về các nút của điều khiển từ xa, hãy tham khảo Chức năng của các nút trên thiết bị điều khiển từ xa.

  1. Sử dụng nút (Lên), (Xuống), (Trái) và (Phải) để “hướng tiêu điểm” vào mục mong muốn.
    Các nút mũi tên lên, xuống, trái, và phải được đặt ở trung tâm của điều khiển từ xa.
  2. Bấm vào giữa của nút (Enter) để chọn mục đang có tiêu điểm.
    Nút Enter được đặt ở giữa các nút mũi tên lên, xuống, trái, và phải.

Để quay về màn hình trước

Bấm nút BACK.

Mẹo

  • Nếu bạn di chuyển hay vận hành điều khiển từ xa trong phòng tối, điều khiển từ xa sẽ bật sáng. (Chỉ đối với các điều khiển từ xa chiếu sáng ngược)
  • Để biết thông tin khác, xem các chủ đề liên quan bên dưới hoặc phần “Những Câu Hỏi Thường Gặp” trên Trang Hỗ Trợ của Sony.
    Câu hỏi thường gặp để khắc phục sự cố