Отпечатване

Използване на дистанционното управление

Можете да управлявате много от възможностите на телевизора с бутоните (Нагоре) / (Надолу) / (Наляво) / (Надясно) и (Потвърждение).

Формата и бутоните на дистанционното управление се различават в зависимост от модела/държавата/региона.

Включеното в комплекта дистанционно управление зависи от вашия модел. За описание на бутоните на дистанционното управление направете справка в Функции на бутоните на дистанционното управление.

  1. Използвайте бутоните (Нагоре), (Надолу), (Наляво) и (Надясно), за да “фокусирате” върху желания елемент.
    Бутоните със стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно се намират в центъра на дистанционното управление.
  2. Натиснете центъра на бутон (Потвърждение), за да изберете елемента, който в момента е на фокус.
    Бутонът Enter е в центъра на бутоните със стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

Съвет

  • Ако преместите или задействате дистанционното управление в тъмна стая, бутоните на дистанционното управление светват. (Само за дистанционни управления с подсветка)
  • За друга информация вижте свързаните теми по-долу или “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
    Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности