Отпечатване

Свързване на извод

Видовете и формите на наличните конектори се различават в зависимост от вашия телевизор.
За местоположението на конекторите вижте Ръководство за настройка (отпечатано ръководство).

ИзводОписание
Изображение на USB HDD REC порт
USB HDD REC
Свързва към USB HDD устройство или цифров фотоапарат/камера/USB памет.
Изображение на AV IN жак
AV IN
Свързва към видеоплейър/оборудване за видеоигри/DVD плейър/камера/външен приемник.*1
За композитно свързване, използвайте аналогов удължителен кабел (не се доставя).
*1 За външно устройство, което има само SCART AV OUT, използвайте адаптер SCART-RCA и аналогов удължителен кабел.
За повече информация за формата на аналоговия удължителен кабел, вижте Свързване на Blu-ray или DVD плейър.
Изображение на жак за слушалки
(слушалки)
Свързване на жака за слушалки за слушане на звук от телевизора. Поддържа единствено 3-полюсен стерео мини жак.

Забележка

  • Не може да извеждате звук едновременно от слушалките и от високоговорителите на телевизора.
Изображение на IR Blaster извод.
IR Blaster
Използвайте дистанционното управление Sony за управление на кабелния/сателитния декодер. Свържете кабела за IR Blaster към порта IR Blaster на телевизора.
Изображение на HDMI IN извод.
HDMI IN
Свързване на HDMI устройство. HDMI интерфейсът може да прехвърля цифрово видео и аудио чрез един кабел. За да се насладите на висококачествено 4K съдържание, свържете Първокласни високоскоростни HDMI кабели и задайте за [Формат на HDMI сигнала] настройка [Подобрен формат].
Изображение на HDMI IN SUPPORT 8K или 4K 120p порт
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Ако използвате HDMI устройство, което поддържа изходящ видеосигнал в 8K или 4K 120 Hz, свържете Първокласни високоскоростни HDMI кабели към порта HDMI IN и задайте за [Формат на HDMI сигнала] на порта настройка [Подобрен формат (8K)].
[Подобрен формат (8K)] е достъпно само за портове HDMI IN на модели, които поддържат 8K.
Изображение на HDMI IN eARC/ARC портИзображение на HDMI IN ARC порт
HDMI IN (eARC/ARC) или HDMI IN (ARC)
За свързване на аудиосистема, която поддържа eARC (Enhanced Audio Return Channel) или ARC (Audio Return Channel), свържете към HDMI порт, обозначен сeARC/ARCили “ARC на телевизора. Това е функция, която изпраща аудиосигнал към аудиосистема, поддържаща eARC/ARC, чрез HDMI кабел. Ако аудиосистемата не поддържа eARC/ARC, трябва да свържете с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Забележка

  • Когато свързвате с eARC, използвайте HDMI кабел с Ethernet.
Изображение на жак DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Свързва се към аудиосистема с оптичен аудио вход.
Когато свързвате аудиосистема, която не е съвместима с ARC/eARC, с помощта на HDMI кабел, трябва да свържете оптичен аудио кабел към DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) за извеждане на цифров звук.
Изображение на извод ANTENNA
(RF вход)
Свързване към кабел/антена/външен приемник.

Забележка

  • Когато свързвате кабела към входа за кабел/антена, затегнете само с пръсти; презатягането на връзката може да повреди телевизора.
Изображение на MAIN/SUB жак
(вход за сателит)
Свързва се към вход за сателит.
Стъпки на свързване: SUB.MAIN → Антена.
За жак SUB., свържете само когато използвате режим на двоен тунер с изключение на Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел) EN50494 (зависи от модела).
Изображение на LAN порт
LAN
Свържете към рутер.
Свържете към интернет с LAN кабел.
Изображение на слот за CAM
CAM (модул за условен достъп)
Осигурява достъп до платени телевизионни услуги. За подробности вижте ръководството с инструкции, доставено с вашия CAM.

Забележка

  • Не поставяйте смарт картата директно в CAM слота на телевизора. Трябва да се постави в модула за условен достъп, предоставен от вашия оторизиран търговец.
  • CAM не се поддържа в някои държави/зони. Проверете при вашия оторизиран търговец.
  • Възможно е да се изведе съобщение CAM, когато превключвате на цифрова програма, след като сте използвали интернет видео.
  • Не изваждайте фалшивата карта или капака (наличността зависи от модела на телевизора) от слота CAM на телевизора, освен за да поставите смарт карта в CAM.
Изображение на COMPONENT IN жак
COMPONENT IN
Свързване към видеоплейър/оборудване за видеоигри/DVD плейър/камера/външен приемник*1
Използвайте жаковете за компонентен сигнал като видео жакове, ако вашето устройство има само жакове за изходящ видеосигнал.
Когато свързвате моно оборудване, свържете го към L(MONO) аудио жака (гнездото).
*1 За външно устройство, което има само SCART AV OUT, използвайте адаптер SCART-RCA.
Изображение на COMPONENT IN жак
COMPONENT IN
Свързва към DVD плейър с компонентен изходящ сигнал.
Свързване към жаковете за компонентен сигнал, ако вашето устройство има компонентен видео изход.
Изображение на CENTER SPEAKER IN жак
CENTER SPEAKER IN
За да използвате говорителите на вашия телевизор като централен говорител, свържете изхода на вашия AV приемник към CENTER SPEAKER IN на вашия телевизор.

Забележка

  • Преди да свържете кабелите, изключете променливотоковия захранващ кабел на телевизора и AV приемника.
  • Уверете се, че за [Говорител] е зададена настройка [Аудио система].
  • За да предотвратите появата на съскащ звук, когато не свързвате CENTER SPEAKER IN към AV приемник, деактивирайте [Режим на ТВ централен говорител].