Отпечатване

Ръководство за свързване на BRAVIA

Описания на свързването на устройства към телевизора можете да намерите и на уебсайта на Sony за поддръжка. Направете справка в него, ако е необходимо.