Отпечатване

Екран и звук

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Налични опции

[Картина]
Конфигурира настройки на дисплея, които регулират качеството на картината, като например яркост на екрана.
За да настроите качеството на картината според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на картината.
[Екран]
Регулира размера и положението на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройки, които регулират звука.
За да настроите качеството на звука според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на звука.
[Аудио изход]
Конфигурира настройки за избор, свързани с високоговорителите.
[Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)
Използвайте, когато задавате настройка за [Изместване на пикселите] или извършвате ръчно [Обновяване на панела].
За подробности вижте OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел).