Отпечатване

Профили и вход

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Профили и вход].

Налични опции

[Google]
Синхронизира регистрирания профил в Google или го премахва.
[Добавяне на профил]
Добавя регистрация в Google. Можете да добавите няколко профила в Google и да превключвате между тях в зависимост от приложението.