Отпечатване

Предпочитания за устройството

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Предпочитания за устройството].

Налични опции

[Информация]
Показва информация за телевизора.
[Дата и час]
Регулира текущото време.
[Език/Language]
Избира език на менюто. Избраният език на менюто задава и езика за гласово разпознаване.
[Клавиатура]
Конфигурира настройките на клавиатурата на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройката [Системни звуци].
[Хранилище]
Променя настройките, свързани със съхранение на данни.
[Начален екран]
Персонализира канали, показвани в [Начален екран], и сортира приложения.
[Google Асистент]
Конфигурира настройките за търсене и [Откриване на „Ok Google“]*.
[Скрийнсейвър]
Конфигурира настройките на екранната защита.
[Местоположение]
Конфигурира локалните настройки за получаване на местоположението на потребителя.
[Сигурност и ограничения]
Конфигурира ограничения, като предотвратяване използването на конкретни приложения от деца.
[Достъпност]
Конфигурира настройките за достъпност и услугите за помощ на потребителите за улесняване на навигацията на устройствата им.
[Нулиране]
Възстановява фабричните настройки по подразбиране на телевизора.
[Родителски контрол]
Конфигурира настройките за родителски контрол за ограничаване на използването на функции като [Канали & Външни входове], [Приложения] и [Екранно време].
[LED индикатор]
Конфигурира настройките [LED осветление] или [Работна реакция] и [LED на вградения микрофон]*. (Менюто, което се показва, зависи от модела.)
[Енергия]
Променя настройките, свързани с консумация на енергия.
[Първоначална настройка]
Настройва основните функции, като мрежа и канали, при използването за първи път.
[Настройки за режим в магазин]
Обогатява дисплея за показване в магазин чрез настройката [Демо режим] и др.

* Само за телевизори с вграден микрофон