Отпечатване

Дистанционни управления и аксесоари

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари].

Налични опции

[Bluetooth настройки]
Настройка за регистрация/отмяна на регистрация на Bluetooth устройства.
[Дистанционно управление]
Настройка за сдвояване на гласовото дистанционно управление.