Отпечатване

Външно устройство (например кабелен/сателитен декодер) не може да бъде контролирано с помощта на IR Blaster или дистанционното управление на телевизора. (Само за модели, съвместими с IR Blaster или управление на кабелен/сателитен декодер)

Моделите, съвместими с IR Blaster или управление на кабелен/сателитен декодер, имат [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

  • (Моделите, съвместими с IR Blaster) Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
  • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.
  • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
  • В зависимост от външните устройства някои бутони може да не работят.
  • (Модели, съвместими с IR Blaster) Възможно е IR Blaster да не е правилно настроен. За настройване на IR Blaster, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на кабелния/сателитния декодер].