[1]

Първоначално включване

 • Препоръчителни теми
 • Използване на помощното ръководство
 • Дистанционно управление
 • Свързване на извод
 • Използване на функциите за гласово разпознаване
 • Поддържане на телевизора в актуализирано състояние
 • Представяне на Android TV™
 • Основни операции
 • Функции за достъпност
 • Спецификации
 • Сайт за поддръжка
 • Информация за запазените марки
[2] Първоначално включване

Препоръчителни теми

 • Използване на микрофона на дистанционното управление Тази функция е налична за телевизори, при които включеното в комплекта дистанционно управление има бутон за микрофон.
 • Показване на изображението на малък екран
 • Инсталиране на приложения от Google Play Store
 • Настройване на качеството на картината
 • Настройване на качеството на звука
 • Изпълнение на акустично автоматично калибриране
[3] Препоръчителни теми | Препоръчителни теми

Използване на микрофона на дистанционното управление

Дистанционните управления, които поддържат гласово търсене, имат бутон за микрофон и вграден микрофон. С изговаряне в микрофона, можете да търсите различно съдържание.

 1. Натиснете бутона за микрофон на дистанционното управление.
  LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
  Илюстрация на бутона за микрофон на дистанционното управление
 2. Говорете в микрофона.
  В зависимост от модела може да се извеждат примерни фрази.
  Илюстрация на говорене в горната част на дистанционното управление
  Резултатите от търсенето се показват, когато говорите в микрофона.

Съвет

 • Когато се избере (микрофон) от началния екран, дали ще се използва микрофонът на дистанционното управление или вграденият микрофон зависи от региона/държавата/езика/ситуацията.
 • В зависимост от резултатите от търсенето, ако натиснете бутон (Нагоре) на дистанционното управление, ще се покажат повече резултати.
  Примерна екранна снимка, когато има повече резултати от търсенето

Когато не можете да търсите посредством гласа си

Регистрирайте отново гласовото дистанционно управление, което има бутон за микрофон на телевизора, като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth].

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
 • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.
[4] Препоръчителни теми | Препоръчителни теми

Показване на изображението на малък екран

Можете да покажете картината, което гледате (телевизионни програми или съдържание от устройства, свързани с HDMI), като малък екран в ъгъла.

Положението на малкия екран е различно в зависимост от телевизора ви.

Илюстрация на малък екран, показан на телевизионния екран

Показване на картината като малък екран

 1. Когато гледате телевизионна програма, натиснете бутона TV, изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление] в [ТВ меню], след което изберете [Картина в картина].
  Когато гледате съдържание от външен вход, натиснете бутона (Извеждане на информация/текст) и изберете (иконата Картина в картина).

  Текущата картина се показва като малък екран в ъгъла.

Забележка

 • Малкият екран се показва над последното използвано приложение. Приложението, което се показва обаче, може да е различно в зависимост от определени условия.
 • При гледане с показан малък екран някои операции, като смяна на канала, са деактивирани.
 • Не могат да се показват едновременно телевизионна програма, външен вход като HDMI устройство, приложения, които възпроизвеждат филми, или някои приложения, които възпроизвеждат изображения или музика.
 • Позицията на малкия екран се регулира автоматично. Не можете да я задавате ръчно.

Затваряне на малкия екран или връщане към пълния екран

 1. Натиснете бутона HOME, за да изведете меню Home.
  В горната част на екрана се показва съобщение за малкия екран.
  Илюстрация на списък с последно използвани приложения и малък екран, показан на телевизионния екран
 2. В съобщението на малкия екран изберете [Отваряне].
 3. Използвайте бутоните под малкия екран, за да го затворите или да се върнете към пълен екран.
  Изображението по-долу е визуално представяне и може да се различава от действителния екран.
  Илюстрация на списък с последно използвани приложения и малък екран, показан на телевизионния екран
[5] Препоръчителни теми | Препоръчителни теми

Инсталиране на приложения от Google Play Store

Можете да инсталирате приложения от Google Play Store на вашия телевизор, точно както правите това с вашите смартфони и таблети.

Забележка

 • Можете да инсталирате само приложения, които са съвместими с телевизори. Те може да се различават от приложенията за смартфони/таблети.
 • За инсталиране на приложения от Google Play Store са необходими интернет връзка и профил в Google.

Съвет

 • Ако не разполагате с профил в Google или желаете да създадете споделен профил, създайте нов профил, като посетите следния уебсайт.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Горният уебсайт може да се различава в зависимост от вашия регион/държава. Той е обект на промяна без предизвестие. За подробности вижте началната страница на Google.
 • Препоръчваме ви да създадете Google профил на компютър или мобилно устройство.
 1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, и изберете Google Play Store от списъка с приложения.
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложение за инсталиране.

След изтегляне, приложението се добавя и инсталира автоматично. Иконата му се появява в списъка на инсталираните приложения, като ви позволява да го стартирате.

Относно платените приложения

В Google Play Store има безплатни приложения и платени приложения. За да закупите платено приложение, са необходими код от предварително платен ваучер за подарък на Google Play или информация за кредитна карта. Можете да закупите ваучер за подарък на Google Play от различни търговци.

За изтриване на приложение

 1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, изберете Google Play Store от списъка с приложения и изберете Моите прилож..
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложението, което искате да изтриете и след това го деинсталирайте.
[6] Препоръчителни теми | Препоръчителни теми

Настройване на качеството на картината

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани с дисплея на телевизора, като например цвят и яркост за качеството на картината или размер на екрана.

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион и съдържанието, което гледате.

Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да променяте следните настройки.

Картина

Регулира настройките на картината като яркост, цвят и нюанс.

Основни
Можете да задавате следното.
Режим на картината
Промяна на качеството на картината според съдържанието, което гледате, като например филми или спорт.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Нулиране на настройките на картината за ***
Нулирайте настройките на картината за текущия режим на картината към фабрично зададените.
Автомат. режим на картината
Автоматично избира режима на картината според съдържанието, което се гледа.
Режим на калибриране за ***
Настройва картината към качество, близко до предвиденото от създателя на съдържанието, при гледане на съдържание от поточно видео и поддържани приложения.
Светлинен сензор
Оптимизира яркостта според околната осветеност.
Яркост
Регулира подсветката за показване на най-ярките бели цветове и най-дълбоките черни цветове.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Цветност
Регулирайте нивото на насищане на цветовете и нюанса.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Чистота
Регулирайте отчетливостта на картината и намалете резкостта.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Движение
Можете да задавате следното.
Motionflow
Прецизира динамични изображения с движещи се обекти. Увеличава броя на кадрите за плавно показване на видеоклиповете. Ако изберете [Потребителски], можете да регулирате [Гладкост] и [Чистота].
Режим Филм
Оптимизира качеството на картината в зависимост от видео съдържанието, като например филми и компютърни графики. Възпроизвежда плавно движението на филмирани изображения (изображения, записани с 24 кадъра в секунда), като например филми.
Видео сигнал
Можете да задавате следното.
HDR режим
Картина, която е подходяща за сигнал тип High Dynamic Range (Висок динамичен обхват).
HDMI видео обхват
Изберете обхвата на сигнала за HDMI входа.
Цветно пространство
Променете диапазона на цветовото възпроизвеждане.
Регулиране на допълнителен цвят
Можете да задавате следното.
Допълнителна цветна температура: Основно
Регулирайте фино цветната температура. за всеки цвят.
Допълнителна цветна температура: Многоточково (***т)
Оптимална предварителна настройка при доставката. Използвайте тази настройка за професионално регулиране. При регулиране препоръчваме използването на анализатор на цвета.
Регулиране съобразно цветовете
Настройка на нюанса, насищането и светлината за всеки цвят.

Екран

Регулирайте съотношението на картината и видимата зона на екрана.

Широкоекранен режим
Регулира размера на картината.
4:3 фиксиран
Автоматично оразмеряване за 4:3 картини.
Автоматична зона на екрана
Автоматично регулира видимата зона на екрана в зависимост от сигнала.
Зона на екрана
Регулирайте видимата зона на екрана.
Позиция на екрана
Регулирайте хоризонталното и вертикалното положение на екрана.
Вертикален размер
Разтегнете картината вертикално.
[7] Препоръчителни теми | Препоръчителни теми

Настройване на качеството на звука

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани със звука на телевизора, като например качество и режим на звука.

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион, настройките на телевизора и свързаното устройство.

Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да променяте следните настройки.

Звук
Регулирайте настройките на входния сигнал, например на телевизията или HDMI, и други общи настройки, за да се наслаждавате на различни звукови ефекти.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Режим на звука
Изберете един от режимите [Кино], [Музика] или [Dolby Audio] в зависимост от средата или предпочитанията си.
Персонална настройка на звука
Регулирайте фино качеството на звука за всеки режим на звука при модели с Режим на звука.
Сила на звука
Регулирайте нивото на звука на получавания в момента входен сигнал.
Разширена автоматична сила на звука
Запазва постоянно ниво на звука за всички програми и входове.
Баланс
Регулира баланса на говорителите.
Позиция на телевизора
Изходен звук от говорителя на телевизора в зависимост от положението му.
Акустично автоматично калибриране
Регулирайте аудиоизхода в зависимост от околните условия, в които гледате. За подробности вижте Изпълнение на акустично автоматично калибриране.
Нулиране
Връщане на всички настройки на звука към фабрично зададените.
Аудио изход
Настройва за слушалки и аудио система.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Говорител
Изберете ТВ или външни говорители.
Режим на ТВ централен говорител
Използвайте говорителя на телевизора като централен говорител на системата за домашно кино.
Приоритизиране на аудио системата
Ако е активирана функцията, автоматично превключва аудио изхода към аудио система, съвместима с BRAVIA Sync, когато се включи телевизорът.
Управление на домашно кино
Включва вашата аудио система и ви позволява да я управлявате.
Синхронизиране на режима на звука
Звуковото поле на дадената аудио система ще се превключва автоматично, когато се промени режимът на звука на телевизора.
A/V синхронизиране
Регулира се аудио и видео синхронизирането, когато се използва Bluetooth A2DP аудио устройство, или определена аудио система е свързана с HDMI кабел.
Режим eARC
Ако е избрана опцията [Автомат.], се извежда висококачествен звук, когато поддържащо eARC устройство е свързано към HDMI порт, означен с ARC” илиeARC/ARC”.
Цифров аудио изход
Конфигуриране на метода на извеждане на цифров аудиосигнал. Тази настройка е налична само когато [Говорител] е зададено на [Аудио система].
Сила на звука на Цифров аудио изход
Важи само за PCM. Нивата на звука между PCM и компресирано аудио ще бъдат различни.
Изход за Dolby Digital Plus
Изберете изход за Dolby Digital Plus за аудио системи, поддържащи Dolby Digital Plus и ARC. Ако използвате ARC и оптичен аудио изход, изберете [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus ще се изключи при работа с оптичен аудио изход.)
[8] Препоръчителни теми | Препоръчителни теми

Изпълнение на акустично автоматично калибриране

Можете да коригирате аудиото до най-добрата акустика за околните условия, в които гледате, като използвате микрофона на дистанционното управление, за да направите тестово измерване на звука от телевизора. (Тази настройка може да не е налична в зависимост от модела.)
Моделите, които поддържат акустично автоматично калибриране, имат следната настройка.
[Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране]

Визуално представяне на акустичното автоматично калибриране

Забележка

 • Ефектът от калибрирането ще е различен в зависимост от околните условия, в които гледате.
 • По време на измерването телевизорът ще възпроизвежда силен тестов звук.
 • По време на измерването не запушвайте отвора на микрофона в края на дистанционното управление.
 • Не движете дистанционното управление по време на измерването. В противен случай измерването ще бъде неправилно.
 • Извършвайте калибриране в тиха обстановка. Шумът може да доведе до неправилно измерване.
 • Ако използвате саундбар, не може да се направи акустично автоматично калибриране. Променете към следната настройка.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [ТВ говорител]
 1. Натиснете бутона HOME и след това следните настройки.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране] — [Настройка на калибриране]
 2. Направете измерване, като следвате инструкциите на екрана.
  Акустиката ще бъде коригирана автоматично на база на резултатите от измерването на околните условия, в които гледате.
  Визуално представяне на изпълнение на акустично автоматично калибриране. За да направите измерването, задръжте дистанционното управление приблизително на височината на гърдите си и насочете микрофона, който е в края му, към телевизора.

Съвет

Акустичното автоматично калибриране може да е неуспешно в следните случаи.

 • При преместване на дистанционното управление по време на измерването
 • Ако по време на измерването се чуват и други звуци (например шум) освен тестовия звук
[9] Първоначално включване

Използване на помощното ръководство

Помощното ръководство разяснява как да използвате този телевизор. За информация относно инсталирането на телевизора можете също да видите Ръководство за настройка, както и Информация за продукта за описание на частите, спецификациите и монтажа на стена на този телевизор.

Версии на Помощното ръководство

Има две версии на Помощното ръководство: вградена версия и онлайн версия. Онлайн Помощното ръководство включва най-новата информация.
Онлайн Помощното ръководство автоматично се извежда на екрана, когато телевизорът се свърже към интернет, в противен случай се извежда вграденото Помощно ръководство.

Забележка

 • За да използвате най-новите функции, описани в Помощното ръководство, може да е необходимо да актуализирате софтуера на телевизора. За подробности относно актуализиране на софтуера вижте страницата Актуализации на софтуера.
 • Имената на настройките в помощното ръководство може да се различават от показваните на телевизора в зависимост от датата на производство на телевизора или от вашия модел/държава/регион.
 • Изображенията и илюстрациите, използвани в Помощното ръководство, могат да са различни в зависимост от модела на вашия телевизор.
 • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.
 • Помощното ръководство съдържа описания, които са общи за всички модели/региони/държави. Някои описания на функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.

Съвет

 • За да видите дали вашият телевизор има някоя от функциите, описани в Помощното ръководство, вижте Информация за продукта или уебсайта на Sony.
 • Това Помощно ръководство е написано за всички региони/държави. Някои от описанията, съдържащи се в това Помощно ръководство, не се прилагат за някои региони и държави.
[10] Първоначално включване

Дистанционно управление

 • Използване на дистанционното управление
 • Функции на бутоните на дистанционното управление Този раздел съдържа обяснения за бутоните на дистанционното управление в три отделни блока.
[11] Дистанционно управление | Дистанционно управление

Използване на дистанционното управление

Можете да управлявате много от възможностите на телевизора с бутоните (Нагоре) / (Надолу) / (Наляво) / (Надясно) и (Потвърждение).

Формата и бутоните на дистанционното управление се различават в зависимост от модела/държавата/региона.

Включеното в комплекта дистанционно управление зависи от вашия модел. За описание на бутоните на дистанционното управление направете справка в Функции на бутоните на дистанционното управление.

 1. Използвайте бутоните (Нагоре), (Надолу), (Наляво) и (Надясно), за да “фокусирате” върху желания елемент.
  Бутоните със стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно се намират в центъра на дистанционното управление.
 2. Натиснете центъра на бутон (Потвърждение), за да изберете елемента, който в момента е на фокус.
  Бутонът Enter е в центъра на бутоните със стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

Съвет

 • Ако преместите или задействате дистанционното управление в тъмна стая, бутоните на дистанционното управление светват. (Само за дистанционни управления с подсветка)
 • За друга информация вижте свързаните теми по-долу или “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[12] Дистанционно управление | Дистанционно управление

Функции на бутоните на дистанционното управление

 • Горни бутони на дистанционното управление
 • Средни бутони на дистанционното управление
 • Долни бутони на дистанционното управление
[13] Функции на бутоните на дистанционното управление | Функции на бутоните на дистанционното управление | Функции на бутоните на дистанционното управление

Горни бутони на дистанционното управление

Включеното в комплекта дистанционно управление, както и разположението и имената на бутоните се различават в зависимост от вашия модел/държава/регион.

На дистанционното управление има вграден микрофон. Микрофонът има кръгла форма и е разположен в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. В горната част на окръжността има LED индикатор на микрофона, а самият микрофон се намира в долната част на окръжността. LED индикаторът на микрофона свети, когато микрофонът е активен. В горния десен ъгъл на дистанционното управление има бутон за включване. Бутонът за включване включва и изключва телевизора. Под бутона за включване има четири реда бутони с цифри. Цифрите 1, 2 и 3 са на най-горния ред. 4, 5, 6 са на втория ред и 5 има тактилна точка. 7, 8 и 9 са на третия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст, бутонът с нула и бутонът “Текст” са на четвъртия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст извежда информация, например програмата и резолюцията. Бутонът “Текст” показва текстова информация. Под бутоните с цифри има два големи, хоризонтални правоъгълни бутона, разположени един до друг. Левият бутон е предназначен за влизане в Google Play Store. Десният бутон е предназначен за приложението Netflix. В зависимост от вашия регион, държава или модел на телевизора този бутон може да липсва. Под тези два бутона има четири капсулообразни цветни бутона. Като се започне отляво, те са червен, зелен, жълт и син. Те изпълняват различни задачи в различните менюта. Под цветните бутони има пет кръгли бутони, разположени на два реда. Двата бутона на горния ред, от ляво надясно, са бутонът СПРАВОЧНИК и бутонът за списък със записи. Бутонът СПРАВОЧНИК извежда справочника на цифровите програми на телевизията или кабелния/сателитния декодер. Бутонът за списък със записи извежда списък на записани заглавия в USB HDD устройство. Трите бутона на долния ред, от ляво надясно, са бутоните за входен сигнал, микрофон и бързи настройки. Бутонът за входен сигнал показва и избира входен източник и др. Бутонът за микрофон се използва за Google Assistant и други гласови функции, например гласово търсене. Когато подавате гласови команди, говорете в микрофона в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. Бутонът за бързи настройки показва набор от средства за управление за предварително зададени настройки за картина, звук и др. Под тези бутони има два взаимосвързани пръстена с бутони. Вътрешният пръстен има четири тактилни пъпки, които се използват за навигиране нагоре, надолу, наляво и надясно. В центъра е разположен бутона за потвърждение, който е изпъкнал. Под пръстена има три кръгли бутона. От ляво надясно бутоните са НАЗАД, ТЕЛЕВИЗОР и НАЧАЛО. Бутонът НАЗАД ви връща към предходния екран. Бутонът ТЕЛЕВИЗОР превключва към телевизионен канал или входен сигнал от друго приложение. Бутонът НАЧАЛО извежда главното меню на телевизора. Вляво под тези бутони е разположен дълъг бутон за регулиране силата на звука. Натиснете горната част на бутона за регулиране силата на звука, за да увеличите звука. Натиснете долната част на същия бутон, за да намалите звука. Вдясно се намира дълъг бутон за избор на канали с тактилна точка в горната част. Натиснете горната част на бутона за избор на канали, за да увеличите номера на канала или натиснете долната част на същия бутон, за да намалите номера на канала. Между тези два бутона са разположени кръгъл бутон за прескачане отгоре и бутон за спиране на звука отдолу. Използвайте бутона за прескачане за преминаване назад и напред между два канала или входа. Телевизорът превключва между текущия канал или вход и последния избран канал или вход. Използвайте бутона за спиране на звука за изключване на звука. Натиснете отново за възстановяване на звука. Достъпността до услугата за бърз достъп може да бъде включвана или изключвана също и чрез натискане и задържане на този бутон. Под бутоните за регулиране на силата на звука и избор на канали има три реда с по три бутона един до друг. На първия ред са разположени бутоните АУДИО, за включване на субтитри и ПОМОЩ. На бутона АУДИО има тактилна точка. Използвайте бутона АУДИО за избор на многоезичен източник или двоен звук за програмата, която се гледа в момента. Бутонът за включване на субтитри включва или изключва субтитрите. Бутонът ПОМОЩ отваря менюто за помощ. На втория ред са разположени бутоните за превъртане назад, за възпроизвеждане и бързо превъртане напред. На бутона за възпроизвеждане има тактилна точка. Използвайте тези бутони за управление на съдържанието. На третия ред са разположени бутоните за запис, пауза и ИЗХОД. Използвайте бутона за запис, за да запишете текущата програма с DVR. Бутонът за пауза спира в пауза съдържанието. Бутонът Изход ви връща към предишния екран или излизате от менюто. Ако е налична услуга за интерактивно приложение, натиснете за излизане от услугата.
[14] Функции на бутоните на дистанционното управление | Функции на бутоните на дистанционното управление | Функции на бутоните на дистанционното управление

Средни бутони на дистанционното управление

Включеното в комплекта дистанционно управление, както и разположението и имената на бутоните се различават в зависимост от вашия модел/държава/регион.

На дистанционното управление има вграден микрофон. Микрофонът има кръгла форма и е разположен в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. В горната част на окръжността има LED индикатор на микрофона, а самият микрофон се намира в долната част на окръжността. LED индикаторът на микрофона свети, когато микрофонът е активен. В горния десен ъгъл на дистанционното управление има бутон за включване. Бутонът за включване включва и изключва телевизора. Под бутона за включване има четири реда бутони с цифри. Цифрите 1, 2 и 3 са на най-горния ред. 4, 5, 6 са на втория ред и 5 има тактилна точка. 7, 8 и 9 са на третия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст, бутонът с нула и бутонът “Текст” са на четвъртия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст извежда информация, например програмата и резолюцията. Бутонът “Текст” показва текстова информация. Под бутоните с цифри има два големи, хоризонтални правоъгълни бутона, разположени един до друг. Левият бутон е предназначен за влизане в Google Play Store. Десният бутон е предназначен за приложението Netflix. В зависимост от вашия регион, държава или модел на телевизора този бутон може да липсва. Под тези два бутона има четири капсулообразни цветни бутона. Като се започне отляво, те са червен, зелен, жълт и син. Те изпълняват различни задачи в различните менюта. Под цветните бутони има пет кръгли бутони, разположени на два реда. Двата бутона на горния ред, от ляво надясно, са бутонът СПРАВОЧНИК и бутонът за списък със записи. Бутонът СПРАВОЧНИК извежда справочника на цифровите програми на телевизията или кабелния/сателитния декодер. Бутонът за списък със записи извежда списък на записани заглавия в USB HDD устройство. Трите бутона на долния ред, от ляво надясно, са бутоните за входен сигнал, микрофон и бързи настройки. Бутонът за входен сигнал показва и избира входен източник и др. Бутонът за микрофон се използва за Google Assistant и други гласови функции, например гласово търсене. Когато подавате гласови команди, говорете в микрофона в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. Бутонът за бързи настройки показва набор от средства за управление за предварително зададени настройки за картина, звук и др. Под тези бутони има два взаимосвързани пръстена с бутони. Вътрешният пръстен има четири тактилни пъпки, които се използват за навигиране нагоре, надолу, наляво и надясно. В центъра е разположен бутона за потвърждение, който е изпъкнал. Под пръстена има три кръгли бутона. От ляво надясно бутоните са НАЗАД, ТЕЛЕВИЗОР и НАЧАЛО. Бутонът НАЗАД ви връща към предходния екран. Бутонът ТЕЛЕВИЗОР превключва към телевизионен канал или входен сигнал от друго приложение. Бутонът НАЧАЛО извежда главното меню на телевизора. Вляво под тези бутони е разположен дълъг бутон за регулиране силата на звука. Натиснете горната част на бутона за регулиране силата на звука, за да увеличите звука. Натиснете долната част на същия бутон, за да намалите звука. Вдясно се намира дълъг бутон за избор на канали с тактилна точка в горната част. Натиснете горната част на бутона за избор на канали, за да увеличите номера на канала или натиснете долната част на същия бутон, за да намалите номера на канала. Между тези два бутона са разположени кръгъл бутон за прескачане отгоре и бутон за спиране на звука отдолу. Използвайте бутона за прескачане за преминаване назад и напред между два канала или входа. Телевизорът превключва между текущия канал или вход и последния избран канал или вход. Използвайте бутона за спиране на звука за изключване на звука. Натиснете отново за възстановяване на звука. Достъпността до услугата за бърз достъп може да бъде включвана или изключвана също и чрез натискане и задържане на този бутон. Под бутоните за регулиране на силата на звука и избор на канали има три реда с по три бутона един до друг. На първия ред са разположени бутоните АУДИО, за включване на субтитри и ПОМОЩ. На бутона АУДИО има тактилна точка. Използвайте бутона АУДИО за избор на многоезичен източник или двоен звук за програмата, която се гледа в момента. Бутонът за включване на субтитри включва или изключва субтитрите. Бутонът ПОМОЩ отваря менюто за помощ. На втория ред са разположени бутоните за превъртане назад, за възпроизвеждане и бързо превъртане напред. На бутона за възпроизвеждане има тактилна точка. Използвайте тези бутони за управление на съдържанието. На третия ред са разположени бутоните за запис, пауза и ИЗХОД. Използвайте бутона за запис, за да запишете текущата програма с DVR. Бутонът за пауза спира в пауза съдържанието. Бутонът Изход ви връща към предишния екран или излизате от менюто. Ако е налична услуга за интерактивно приложение, натиснете за излизане от услугата.
[15] Функции на бутоните на дистанционното управление | Функции на бутоните на дистанционното управление | Функции на бутоните на дистанционното управление

Долни бутони на дистанционното управление

Включеното в комплекта дистанционно управление, както и разположението и имената на бутоните се различават в зависимост от вашия модел/държава/регион.

На дистанционното управление има вграден микрофон. Микрофонът има кръгла форма и е разположен в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. В горната част на окръжността има LED индикатор на микрофона, а самият микрофон се намира в долната част на окръжността. LED индикаторът на микрофона свети, когато микрофонът е активен. В горния десен ъгъл на дистанционното управление има бутон за включване. Бутонът за включване включва и изключва телевизора. Под бутона за включване има четири реда бутони с цифри. Цифрите 1, 2 и 3 са на най-горния ред. 4, 5, 6 са на втория ред и 5 има тактилна точка. 7, 8 и 9 са на третия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст, бутонът с нула и бутонът “Текст” са на четвъртия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст извежда информация, например програмата и резолюцията. Бутонът “Текст” показва текстова информация. Под бутоните с цифри има два големи, хоризонтални правоъгълни бутона, разположени един до друг. Левият бутон е предназначен за влизане в Google Play Store. Десният бутон е предназначен за приложението Netflix. В зависимост от вашия регион, държава или модел на телевизора този бутон може да липсва. Под тези два бутона има четири капсулообразни цветни бутона. Като се започне отляво, те са червен, зелен, жълт и син. Те изпълняват различни задачи в различните менюта. Под цветните бутони има пет кръгли бутони, разположени на два реда. Двата бутона на горния ред, от ляво надясно, са бутонът СПРАВОЧНИК и бутонът за списък със записи. Бутонът СПРАВОЧНИК извежда справочника на цифровите програми на телевизията или кабелния/сателитния декодер. Бутонът за списък със записи извежда списък на записани заглавия в USB HDD устройство. Трите бутона на долния ред, от ляво надясно, са бутоните за входен сигнал, микрофон и бързи настройки. Бутонът за входен сигнал показва и избира входен източник и др. Бутонът за микрофон се използва за Google Assistant и други гласови функции, например гласово търсене. Когато подавате гласови команди, говорете в микрофона в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. Бутонът за бързи настройки показва набор от средства за управление за предварително зададени настройки за картина, звук и др. Под тези бутони има два взаимосвързани пръстена с бутони. Вътрешният пръстен има четири тактилни пъпки, които се използват за навигиране нагоре, надолу, наляво и надясно. В центъра е разположен бутона за потвърждение, който е изпъкнал. Под пръстена има три кръгли бутона. От ляво надясно бутоните са НАЗАД, ТЕЛЕВИЗОР и НАЧАЛО. Бутонът НАЗАД ви връща към предходния екран. Бутонът ТЕЛЕВИЗОР превключва към телевизионен канал или входен сигнал от друго приложение. Бутонът НАЧАЛО извежда главното меню на телевизора. Вляво под тези бутони е разположен дълъг бутон за регулиране силата на звука. Натиснете горната част на бутона за регулиране силата на звука, за да увеличите звука. Натиснете долната част на същия бутон, за да намалите звука. Вдясно се намира дълъг бутон за избор на канали с тактилна точка в горната част. Натиснете горната част на бутона за избор на канали, за да увеличите номера на канала или натиснете долната част на същия бутон, за да намалите номера на канала. Между тези два бутона са разположени кръгъл бутон за прескачане отгоре и бутон за спиране на звука отдолу. Използвайте бутона за прескачане за преминаване назад и напред между два канала или входа. Телевизорът превключва между текущия канал или вход и последния избран канал или вход. Използвайте бутона за спиране на звука за изключване на звука. Натиснете отново за възстановяване на звука. Достъпността до услугата за бърз достъп може да бъде включвана или изключвана също и чрез натискане и задържане на този бутон. Под бутоните за регулиране на силата на звука и избор на канали има три реда с по три бутона един до друг. На първия ред са разположени бутоните АУДИО, за включване на субтитри и ПОМОЩ. На бутона АУДИО има тактилна точка. Използвайте бутона АУДИО за избор на многоезичен източник или двоен звук за програмата, която се гледа в момента. Бутонът за включване на субтитри включва или изключва субтитрите. Бутонът ПОМОЩ отваря менюто за помощ. На втория ред са разположени бутоните за превъртане назад, за възпроизвеждане и бързо превъртане напред. На бутона за възпроизвеждане има тактилна точка. Използвайте тези бутони за управление на съдържанието. На третия ред са разположени бутоните за запис, пауза и ИЗХОД. Използвайте бутона за запис, за да запишете текущата програма с DVR. Бутонът за пауза спира в пауза съдържанието. Бутонът Изход ви връща към предишния екран или излизате от менюто. Ако е налична услуга за интерактивно приложение, натиснете за излизане от услугата.
[16] Първоначално включване

Свързване на извод

Видовете и формите на наличните конектори се различават в зависимост от вашия телевизор.
За местоположението на конекторите вижте Ръководство за настройка (отпечатано ръководство).

ИзводОписание
Изображение на USB HDD REC порт
USB HDD REC
Свързва към USB HDD устройство или цифров фотоапарат/камера/USB памет.
Изображение на AV IN жак
AV IN
Свързва към видеоплейър/оборудване за видеоигри/DVD плейър/камера/външен приемник.*1
За композитно свързване, използвайте аналогов удължителен кабел (не се доставя).
*1 За външно устройство, което има само SCART AV OUT, използвайте адаптер SCART-RCA и аналогов удължителен кабел.
За повече информация за формата на аналоговия удължителен кабел, вижте Свързване на Blu-ray или DVD плейър.
Изображение на жак за слушалки
(слушалки)
Свързване на жака за слушалки за слушане на звук от телевизора. Поддържа единствено 3-полюсен стерео мини жак.

Забележка

 • Не може да извеждате звук едновременно от слушалките и от високоговорителите на телевизора.
Изображение на IR Blaster извод.
IR Blaster
Използвайте дистанционното управление Sony за управление на кабелния/сателитния декодер. Свържете кабела за IR Blaster към порта IR Blaster на телевизора.
Изображение на HDMI IN извод.
HDMI IN
Свързване на HDMI устройство. HDMI интерфейсът може да прехвърля цифрово видео и аудио чрез един кабел. За да се насладите на висококачествено 4K съдържание, свържете Първокласни високоскоростни HDMI кабели и задайте за [Формат на HDMI сигнала] настройка [Подобрен формат].
Изображение на HDMI IN SUPPORT 8K или 4K 120p порт
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Ако използвате HDMI устройство, което поддържа изходящ видеосигнал в 8K или 4K 120 Hz, свържете Първокласни високоскоростни HDMI кабели към порта HDMI IN и задайте за [Формат на HDMI сигнала] на порта настройка [Подобрен формат (8K)].
[Подобрен формат (8K)] е достъпно само за портове HDMI IN на модели, които поддържат 8K.
Изображение на HDMI IN eARC/ARC портИзображение на HDMI IN ARC порт
HDMI IN (eARC/ARC) или HDMI IN (ARC)
За свързване на аудиосистема, която поддържа eARC (Enhanced Audio Return Channel) или ARC (Audio Return Channel), свържете към HDMI порт, обозначен сeARC/ARCили “ARC на телевизора. Това е функция, която изпраща аудиосигнал към аудиосистема, поддържаща eARC/ARC, чрез HDMI кабел. Ако аудиосистемата не поддържа eARC/ARC, трябва да свържете с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Забележка

 • Когато свързвате с eARC, използвайте HDMI кабел с Ethernet.
Изображение на жак DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Свързва се към аудиосистема с оптичен аудио вход.
Когато свързвате аудиосистема, която не е съвместима с ARC/eARC, с помощта на HDMI кабел, трябва да свържете оптичен аудио кабел към DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) за извеждане на цифров звук.
Изображение на извод ANTENNA
(RF вход)
Свързване към кабел/антена/външен приемник.

Забележка

 • Когато свързвате кабела към входа за кабел/антена, затегнете само с пръсти; презатягането на връзката може да повреди телевизора.
Изображение на MAIN/SUB жак
(вход за сателит)
Свързва се към вход за сателит.
Стъпки на свързване: SUB.MAIN → Антена.
За жак SUB., свържете само когато използвате режим на двоен тунер с изключение на Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел) EN50494 (зависи от модела).
Изображение на LAN порт
LAN
Свържете към рутер.
Свържете към интернет с LAN кабел.
Изображение на слот за CAM
CAM (модул за условен достъп)
Осигурява достъп до платени телевизионни услуги. За подробности вижте ръководството с инструкции, доставено с вашия CAM.

Забележка

 • Не поставяйте смарт картата директно в CAM слота на телевизора. Трябва да се постави в модула за условен достъп, предоставен от вашия оторизиран търговец.
 • CAM не се поддържа в някои държави/зони. Проверете при вашия оторизиран търговец.
 • Възможно е да се изведе съобщение CAM, когато превключвате на цифрова програма, след като сте използвали интернет видео.
 • Не изваждайте фалшивата карта или капака (наличността зависи от модела на телевизора) от слота CAM на телевизора, освен за да поставите смарт карта в CAM.
Изображение на COMPONENT IN жак
COMPONENT IN
Свързване към видеоплейър/оборудване за видеоигри/DVD плейър/камера/външен приемник*1
Използвайте жаковете за компонентен сигнал като видео жакове, ако вашето устройство има само жакове за изходящ видеосигнал.
Когато свързвате моно оборудване, свържете го към L(MONO) аудио жака (гнездото).
*1 За външно устройство, което има само SCART AV OUT, използвайте адаптер SCART-RCA.
Изображение на COMPONENT IN жак
COMPONENT IN
Свързва към DVD плейър с компонентен изходящ сигнал.
Свързване към жаковете за компонентен сигнал, ако вашето устройство има компонентен видео изход.
Изображение на CENTER SPEAKER IN жак
CENTER SPEAKER IN
За да използвате говорителите на вашия телевизор като централен говорител, свържете изхода на вашия AV приемник към CENTER SPEAKER IN на вашия телевизор.

Забележка

 • Преди да свържете кабелите, изключете променливотоковия захранващ кабел на телевизора и AV приемника.
 • Уверете се, че за [Говорител] е зададена настройка [Аудио система].
 • За да предотвратите появата на съскащ звук, когато не свързвате CENTER SPEAKER IN към AV приемник, деактивирайте [Режим на ТВ централен говорител].
[17] Първоначално включване

Използване на функциите за гласово разпознаване

 • Използване на микрофона на дистанционното управление Тази функция е налична за телевизори, при които включеното в комплекта дистанционно управление има бутон за микрофон.
 • Използване на вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон)
[18] Използване на функциите за гласово разпознаване | Използване на функциите за гласово разпознаване

Използване на микрофона на дистанционното управление

Дистанционните управления, които поддържат гласово търсене, имат бутон за микрофон и вграден микрофон. С изговаряне в микрофона, можете да търсите различно съдържание.

 1. Натиснете бутона за микрофон на дистанционното управление.
  LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
  Илюстрация на бутона за микрофон на дистанционното управление
 2. Говорете в микрофона.
  В зависимост от модела може да се извеждат примерни фрази.
  Илюстрация на говорене в горната част на дистанционното управление
  Резултатите от търсенето се показват, когато говорите в микрофона.

Съвет

 • Когато се избере (микрофон) от началния екран, дали ще се използва микрофонът на дистанционното управление или вграденият микрофон зависи от региона/държавата/езика/ситуацията.
 • В зависимост от резултатите от търсенето, ако натиснете бутон (Нагоре) на дистанционното управление, ще се покажат повече резултати.
  Примерна екранна снимка, когато има повече резултати от търсенето

Когато не можете да търсите посредством гласа си

Регистрирайте отново гласовото дистанционно управление, което има бутон за микрофон на телевизора, като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth].

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
 • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.
[19] Използване на функциите за гласово разпознаване | Използване на функциите за гласово разпознаване

Използване на вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон)

Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава/език.

За подробности относно езиците, които поддържа функцията на вградения микрофон вижте следния уебсайт за поддръжка на Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Съвет

 • URL адресите са обект на промяна без предизвестие.

Когато застанете с лице към телевизора и кажете “Ok Google”, можете да правите следното, без да използвате ръцете си.

 • Гласово търсене
 • Управление на телевизора

Обърнете се с лице към телевизора и кажете “Ok Google”.

Когато LED индикаторът мига, се обърнете с лице към телевизора и говорете. Начинът на светене на LED индикатора зависи от модела.

Ако [Работна реакция] е наличен в менюто (модели с LED индикатор за гласова функция)

Когато LED индикаторът за гласова функция мига в бяло, започнете да говорите в посока телевизора.
Илюстрация, показваща местоположението на LED индикаторите на телевизора. В последователност А и В от ляво.

 1. LED индикаторът за гласова функция е разположен долу вляво на телевизора.
 2. LED индикаторът, разположен долу в средата на телевизора светва в жълто, когато [Откриване на „Ok Google“] е активирано.

Ако [LED осветление] е наличен в менюто (модели с LED осветление)

Когато LED осветление мига в жълто, започнете да говорите към телевизора.
Илюстрация, показваща местоположението на LED индикаторите на телевизора. В последователност А и В от ляво.

 1. LED осветление е разположен долу в средата на телевизора.
 2. LED индикаторът на вградения микрофон е разположен долу вдясно на телевизора. Свети в жълто, когато [Откриване на „Ok Google“] е активирано.

За да използвате вградения микрофон, активирайте следната настройка.

 1. Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Google Асистент] — [Откриване на „Ok Google“].

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходимо да се използва вграденият микрофон.

Съвет

 • Когато се активира вграденият микрофон, неговият LED индикатор свети постоянно в жълто, дори когато телевизорът е изключен (можете също да го настроите да не свети).
[20] Първоначално включване

Поддържане на телевизора в актуализирано състояние

Телевизорът получава данни, например справочници с програми, докато е в режим на готовност/мрежов режим на готовност. За да поддържате телевизора си актуализиран, ви препоръчваме да го изключвате по обичайния начин посредством бутона на захранването на дистанционното управление.

[21] Първоначално включване

Представяне на Android TV™

 • Показване на изображението на малък екран
 • Инсталиране на приложения от Google Play Store
 • Преместване на приложения на USB памет
 • Разглеждане на интернет медии
 • Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)
[22] Представяне на Android TV™ | Представяне на Android TV™

Показване на изображението на малък екран

Можете да покажете картината, което гледате (телевизионни програми или съдържание от устройства, свързани с HDMI), като малък екран в ъгъла.

Положението на малкия екран е различно в зависимост от телевизора ви.

Илюстрация на малък екран, показан на телевизионния екран

Показване на картината като малък екран

 1. Когато гледате телевизионна програма, натиснете бутона TV, изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление] в [ТВ меню], след което изберете [Картина в картина].
  Когато гледате съдържание от външен вход, натиснете бутона (Извеждане на информация/текст) и изберете (иконата Картина в картина).

  Текущата картина се показва като малък екран в ъгъла.

Забележка

 • Малкият екран се показва над последното използвано приложение. Приложението, което се показва обаче, може да е различно в зависимост от определени условия.
 • При гледане с показан малък екран някои операции, като смяна на канала, са деактивирани.
 • Не могат да се показват едновременно телевизионна програма, външен вход като HDMI устройство, приложения, които възпроизвеждат филми, или някои приложения, които възпроизвеждат изображения или музика.
 • Позицията на малкия екран се регулира автоматично. Не можете да я задавате ръчно.

Затваряне на малкия екран или връщане към пълния екран

 1. Натиснете бутона HOME, за да изведете меню Home.
  В горната част на екрана се показва съобщение за малкия екран.
  Илюстрация на списък с последно използвани приложения и малък екран, показан на телевизионния екран
 2. В съобщението на малкия екран изберете [Отваряне].
 3. Използвайте бутоните под малкия екран, за да го затворите или да се върнете към пълен екран.
  Изображението по-долу е визуално представяне и може да се различава от действителния екран.
  Илюстрация на списък с последно използвани приложения и малък екран, показан на телевизионния екран
[23] Представяне на Android TV™ | Представяне на Android TV™

Инсталиране на приложения от Google Play Store

Можете да инсталирате приложения от Google Play Store на вашия телевизор, точно както правите това с вашите смартфони и таблети.

Забележка

 • Можете да инсталирате само приложения, които са съвместими с телевизори. Те може да се различават от приложенията за смартфони/таблети.
 • За инсталиране на приложения от Google Play Store са необходими интернет връзка и профил в Google.

Съвет

 • Ако не разполагате с профил в Google или желаете да създадете споделен профил, създайте нов профил, като посетите следния уебсайт.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Горният уебсайт може да се различава в зависимост от вашия регион/държава. Той е обект на промяна без предизвестие. За подробности вижте началната страница на Google.
 • Препоръчваме ви да създадете Google профил на компютър или мобилно устройство.
 1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, и изберете Google Play Store от списъка с приложения.
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложение за инсталиране.

След изтегляне, приложението се добавя и инсталира автоматично. Иконата му се появява в списъка на инсталираните приложения, като ви позволява да го стартирате.

Относно платените приложения

В Google Play Store има безплатни приложения и платени приложения. За да закупите платено приложение, са необходими код от предварително платен ваучер за подарък на Google Play или информация за кредитна карта. Можете да закупите ваучер за подарък на Google Play от различни търговци.

За изтриване на приложение

 1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, изберете Google Play Store от списъка с приложения и изберете Моите прилож..
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложението, което искате да изтриете и след това го деинсталирайте.
[24] Представяне на Android TV™ | Представяне на Android TV™

Преместване на приложения на USB памет

Можете да преместите изтеглените приложения в USB памет, за да увеличите наличното място в телевизора.

Забележка

 • Когато форматирате USB паметта, всички данни, записани в нея, ще бъдат изтрити. Архивирайте важните данни преди форматиране.
 • Извършването на тази процедура форматира USB паметта с цел тя се използва само с телевизора. Затова може да не сте в състояние да използвате USB паметта с компютър и т.н.
 • Някои приложения не могат да се преместят на USB памет.
 1. Свържете USB паметта към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище] — желаната USB памет.
 3. Форматирайте я като вътрешно устройство за съхранение.
 4. След като форматирането завърши, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Приложения].
 5. Изберете приложението, което желаете да преместите в USB паметта.
 6. Изберете USB паметта от използваното запаметяване. Приложението се премества в USB паметта.

Съвет

 • Повторете стъпки 4 до 6, за да преместите други приложения на USB паметта.

За да отстраните USB паметта

 1. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище] — желаната USB памет, и след това изберете опцията за отстраняването ѝ.

Забележка

 • USB паметта се използва само за съхраняване на приложения. За да използвате USB паметта за други цели, трябва да я форматирате отново.
 • Ако изтриете приложение от USB паметта с помощта на компютър, няма да можете да го стартирате от телевизора.
 • Ако отстраните USB паметта от телевизора, няма да можете да използвате приложенията, които са били преместени на нея.
 • Не можете да определяте USB паметта като място за инсталиране на приложение. Най-напред инсталирайте приложението на телевизора, както обичайно, и след това го преместете в USB паметта.
[25] Представяне на Android TV™ | Представяне на Android TV™

Разглеждане на интернет медии

Можете също да използвате услуги за поточно видео, например YouTube™ и Netflix, за да гледате интернет съдържание. Наличните услуги са различни в зависимост от държавата и региона. Можете да стартирате такива услуги, като изберете техните икони в меню Home.

Забележка

 • За да гледате интернет съдържание, ви е необходима интернет връзка.
[26] Представяне на Android TV™ | Представяне на Android TV™

Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Можете да осигурите безопасното използване на телевизора, като зададете ограничения за инсталиране на приложения, изтеглени от неизвестни източници, или възрастови ограничения за програми и видео. (Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.)

 1. Натиснете бутона HOME, след което изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — след това опции като [Сигурност и ограничения] или [Родителски контрол] — [Канали & Външни входове], [Приложения] или [Екранно време].

Забележка

 • Ако промените настройките на [Сигурност и ограничения], устройството ви и личните ви данни са по-уязвими на атака от неизвестни приложения от източници, различни от Play Store. Вие се съгласявате, че поемате пълната отговорност за всяка щета на вашето устройство или загуба на данни, която може да произтече от използването на тези приложения.
 • Ако забравите PIN кода на ограничения профил, трябва да върнете телевизора към оригиналните фабрични настройки. Погрижете се да не забравяте PIN кода.

Съвет

 • В зависимост от приложението може да съществуват други отделни ограничения. За подробна информация направете справка в раздела Помощ на приложението.
[27] Първоначално включване

Основни операции

 • Меню Home
 • Използване на ТВ меню
 • Използване на Бързи настройки
 • Избор на вход
 • Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания
 • Как свети LED индикаторът
[28] Основни операции | Основни операции

Меню Home

Екранът, който се показва, когато натиснете бутона HOME на дистанционното управление, се нарича меню Home. От меню Home можете да търсите съдържание и да избирате препоръчано съдържание, приложения и настройки.

Изображение на екрана на меню Home. Има пет зони, обозначени с A до E, като се започне отгоре надолу.

Търсене, Известия, Входове, Таймери, и Настройки (A)

(Микрофон) / (Екранна клавиатура):
Използвайте микрофона на дистанционното управление, вградения микрофон или екранната клавиатура, показвана на телевизора, за да въвеждате ключови думи и да търсите различно съдържание. Когато се избере (микрофон) от началния екран, дали ще се използва микрофонът на дистанционното управление или вграденият микрофон зависи от региона/държавата/езика/ситуацията.
За гласово търсене вижте страница Използване на микрофона на дистанционното управление.
(Известия):
Показва се, когато има известие, например за проблем със свързването. Това включва и известия от BRAVIA, като актуализации на софтуера и нисък заряд на батериите в дистанционното управление. Числото показва броя на известията.
(Входове):
Превключва входното устройство, свързано към телевизора.
(Таймери):
Конфигурирайте [Автоматично включване] и [Автоматично изключване].
За подробности вижте страница Таймери.
(Настройки):
Конфигурирайте различни настройки, свързани с телевизора.
За подробности вижте страница Настройки.

Приложения (B)

Изведете на екрана предпочитаните си приложения.

 • Ако изберете [Приложения], се показва списък с инсталираните приложения.
 • Изберете [Добавяне на приложението към любимите], за да добавите приложение към предпочитаните.
 • Ако изберете добавено приложение и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, можете да промените реда на сортиране или да премахнете предпочитано приложение.
 • Ако изберете приложение за телевизор, можете да гледате телевизионни предавания или друго външно съдържание.

За пускане (C)

Показва какво можете да гледате след това в зависимост от съдържанието.

Забележка

 • Ако няма приложимо съдържание, [За пускане] може да не се показва.

Канали (D)

Редовете под Приложения (В) се наричат “Канали”. Тук можете да гледате препоръчано съдържание от услугите за поточно видео.

Съвет

 • Скорошната хронология на гледаните канали се показва в [ТВ].
 • Можете да добавите съдържание към За пускане, като изберете съдържание от някой канал и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • Можете да преместите някои от каналите в “Канали (D)” в меню Home. Използвайте бутоните (Нагоре) / (Надолу), за да преместите фокуса върху кръглата икона на реда, който искате да придвижите, и натиснете бутона (Наляво) (или (Надясно) в зависимост от екранния език на телевизора), за да можете да преместите реда нагоре или надолу, като натиснете бутоните (Нагоре) / (Надолу).

Персонализиране на каналите (E)

[Персонализиране на каналите] се използва за показване или скриване на избраните канали.

Съвет

 • За друга информация вижте “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[29] Основни операции | Основни операции

Използване на ТВ меню

Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване, за да се покаже [ТВ меню]. В [ТВ меню] се показва списък с канали и можете лесно да избирате програми на други канали, докато гледате телевизия.

Можете да добавяте предпочитани канали, когато използвате вградения тунер.

Изображение на телевизионен екран

Забележка

 • Показаният екран и менютата могат да се различават в зависимост от това, което гледате, и вашия модел/държава/регион.
 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  ТВ меню се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса наляво или надясно и изберете програмата, която искате да гледате.
  Ако преместите фокуса надолу и изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление], докато гледате, ще бъдат изведени наличните опции. Можете също да избирате опции като [Цифрова ТВ] или [Кабел], за да променяте изведения списък с канали. (Показаните опции са различни в зависимост от това което гледате.)

Съвет

 • Ако изберете [Добави към Предпочитани] от [ТВ контрол], можете да добавите, канала, който гледате, към [Предпочитани канали].
 • Ако разполагате с приложението YouView, можете да натиснете бутона TV на дистанционното управление, за да стартиратеYouView. (само за моделите за Великобритания)
 • Можете да използвате също и бутона TV на дистанционното управление, за да изведете списък с каналите на кабелния/сателитен декодер, като изпълните процедурата по-долу.

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Бърза връзка с бутон на TV].

  След това изберете входа, свързан към кабелния/сателитен декодер.

 • Ако сте конфигурирали кабелния/сателитен декодер при началната настройка, можете да натиснете бутона TV, за да изведете списъка с канали на кабелния/сателитен декодер.

  Можете също да управлявате кабелния/сателитен декодер с контролния панел, който се извежда когато изберете [Дистанционно управление].

  Моделите, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

[30] Основни операции | Основни операции

Използване на Бързи настройки

Ако натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление, можете да осъществите бърз достъп до функции като [Режим на картината], [Автоматично изключване], и [Картина изключена] на текущия екран, както и настройки като [Говорител] в зависимост от свързаните устройства. Можете също да изведете [Настройки] от [Бързи настройки].

Забележка

 • Менютата, показвани в настройките на телевизора, са различни в зависимост от вашия модел/регион/държава.
Изображение на телевизионен екран
 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление.
 2. Преместете фокуса, за да промените настройка или я изберете.

За да промените показаните настройки

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление.
 2. Преместете фокуса наляво или надясно и изберете (Редактиране).
 3. Изберете желаната настройка.
 4. Изберете [Затвори].

Съвет

 • За промяна на реда или скриване на изведен на екрана елемент натиснете и задръжте бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, като маркирате този елемент, и на екрана ще се изведе [Преместване] и [Скрий]. Ако изберете [Преместване], използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно) на дистанционното управление, за да преместите елемента в желаната позиция, след което натиснете бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • С [Известия от BRAVIA] в Бързи настройки можете да проверите дали има известия, като актуализации на софтуера и нисък заряд на батериите, в дистанционното управление.
[31] Основни операции | Основни операции

Избор на вход

За да използвате устройства (като Blu-ray/DVD плейър или USB флаш памет), свързани към телевизора, или за да гледате телевизия, след като сте ги използвали, ще се наложи да превключите входа.

Ако редактирате елементите и добавите приложения, ще можете да превключвате между тези приложения във екрана за избор на вход.

 1. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
  Като вариант натиснете бутона (Избор на вход), използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно), за да изберете свързано устройство, след което натиснете бутона (Потвърждение).

Забележка

 • Ако няма свързано устройство към HDMI входа, HDMI входът може да не бъде показан в [Входно меню].

За да редактирате входните елементи

 1. Натиснете бутона (Избор на вход).
 2. Натиснете бутона (Надясно) (или бутона (Наляво) в зависимост от екранния език на телевизора) и изберете (Редактиране).
 3. Изберете приложението/входа/устройството, които искате да покажете или скриете.
 4. Изберете [Затвори].

Съвет

 • За промяна на реда или скриване на изведен на екрана елемент натиснете и задръжте бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, като маркирате този елемент, и на екрана ще се изведе [Преместване] и [Скрий]. Ако изберете [Преместване], използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно) на дистанционното управление, за да преместите елемента в желаната позиция, след което натиснете бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • Можете да превключвате към телевизионни предавания просто с натискане на бутона TV на дистанционното управление.

Превключване от меню Home

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете входен източник от [Входове].
[32] Основни операции | Основни операции

Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

 • Настройване на качеството на картината
 • Разширени настройки “Картина
 • Настройване на качеството на звука
 • Разширени настройки “Звук
 • Изпълнение на акустично автоматично калибриране
[33] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Настройване на качеството на картината

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани с дисплея на телевизора, като например цвят и яркост за качеството на картината или размер на екрана.

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион и съдържанието, което гледате.

Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да променяте следните настройки.

Картина

Регулира настройките на картината като яркост, цвят и нюанс.

Основни
Можете да задавате следното.
Режим на картината
Промяна на качеството на картината според съдържанието, което гледате, като например филми или спорт.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Нулиране на настройките на картината за ***
Нулирайте настройките на картината за текущия режим на картината към фабрично зададените.
Автомат. режим на картината
Автоматично избира режима на картината според съдържанието, което се гледа.
Режим на калибриране за ***
Настройва картината към качество, близко до предвиденото от създателя на съдържанието, при гледане на съдържание от поточно видео и поддържани приложения.
Светлинен сензор
Оптимизира яркостта според околната осветеност.
Яркост
Регулира подсветката за показване на най-ярките бели цветове и най-дълбоките черни цветове.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Цветност
Регулирайте нивото на насищане на цветовете и нюанса.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Чистота
Регулирайте отчетливостта на картината и намалете резкостта.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Движение
Можете да задавате следното.
Motionflow
Прецизира динамични изображения с движещи се обекти. Увеличава броя на кадрите за плавно показване на видеоклиповете. Ако изберете [Потребителски], можете да регулирате [Гладкост] и [Чистота].
Режим Филм
Оптимизира качеството на картината в зависимост от видео съдържанието, като например филми и компютърни графики. Възпроизвежда плавно движението на филмирани изображения (изображения, записани с 24 кадъра в секунда), като например филми.
Видео сигнал
Можете да задавате следното.
HDR режим
Картина, която е подходяща за сигнал тип High Dynamic Range (Висок динамичен обхват).
HDMI видео обхват
Изберете обхвата на сигнала за HDMI входа.
Цветно пространство
Променете диапазона на цветовото възпроизвеждане.
Регулиране на допълнителен цвят
Можете да задавате следното.
Допълнителна цветна температура: Основно
Регулирайте фино цветната температура. за всеки цвят.
Допълнителна цветна температура: Многоточково (***т)
Оптимална предварителна настройка при доставката. Използвайте тази настройка за професионално регулиране. При регулиране препоръчваме използването на анализатор на цвета.
Регулиране съобразно цветовете
Настройка на нюанса, насищането и светлината за всеки цвят.

Екран

Регулирайте съотношението на картината и видимата зона на екрана.

Широкоекранен режим
Регулира размера на картината.
4:3 фиксиран
Автоматично оразмеряване за 4:3 картини.
Автоматична зона на екрана
Автоматично регулира видимата зона на екрана в зависимост от сигнала.
Зона на екрана
Регулирайте видимата зона на екрана.
Позиция на екрана
Регулирайте хоризонталното и вертикалното положение на екрана.
Вертикален размер
Разтегнете картината вертикално.
[34] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Разширени настройки “Картина

На тази страница са представени различни настройки за функциите, които можете да конфигурирате в настройки на [Картина].

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион и съдържанието, което гледате.

Настройки на [Режим на картината]

НастройкаОписание
ЯръкКартина с подобрени контури и контраст.
СтандартенПодходяща картина за основна домашна употреба.
КиноПодходяща картина за гледане на филми.
ИграПодходяща картина за видео игри.
ГрафикаПодходяща картина за гледане на таблици и символи.
СнимкиПодходящa картина за преглед на снимки.
ПотребителскиПерсонализирайте настройките на картината.
Dolby Vision яркоПодходяща картина за гледане в светло помещение при домашна употреба.
Dolby Vision тъмноПодходяща картина за гледане в тъмно помещение при домашна употреба.

Настройки на [Яркост]

НастройкаОписание
ЯркостРегулирайте нивото на осветеност на екрана.
КонтрастРегулирайте нивото на бялото в картината.
ГамаРегулирайте светлия и тъмния баланс. Увеличаване или намаляване на яркостта между бяло и черно.
Ниво на чернотоРегулирайте нивото на черното в картината.
Регулиране на чернотоПодобрява черното в изображенията за по-силен контраст.
Допълнително усилване на контрастаАвтоматично регулира контраста в зависимост от яркостта на картината.
Автоматично локално затъмняванеОптимизира контраста чрез регулиране на яркостта в отделни сектори на екрана.
X‑tended Dynamic RangeРегулирайте пиковата осветеност за най-ярките бели и най-тъмните черни цветове.
Пикова осветеностРегулирайте пиковата осветеност за най-ярките бели цветове.

Настройки на [Цветност]

НастройкаОписание
ЦветностРегулира нивото на насищане на цветовете.
НюансРегулира зелените и червените тонове.
Цветна температураРегулира цветната температура.
Живи цветовеПодобряване на яркостта на цветовете.

Настройки на [Чистота]

НастройкаОписание
ОстротаРегулира детайлността на картината.
Реално усещанеРегулира остротата и шума, за да се получи реалистична картина.
Ако изберете Ръчно, можете да регулирате Резолюция.
Случайно шумоподтисканеНамаляване на повтарящ се произволен шум.
Цифрово шумоподтисканеНамаляване на шума при видео компресия.
Плавна градацияСъздайте гладки градации, за да намалите фалшивите контури върху гладки повърхности.

Съвет

 • За друга информация вижте свързаните теми по-долу или “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[35] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Настройване на качеството на звука

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани със звука на телевизора, като например качество и режим на звука.

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион, настройките на телевизора и свързаното устройство.

Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да променяте следните настройки.

Звук
Регулирайте настройките на входния сигнал, например на телевизията или HDMI, и други общи настройки, за да се наслаждавате на различни звукови ефекти.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Режим на звука
Изберете един от режимите [Кино], [Музика] или [Dolby Audio] в зависимост от средата или предпочитанията си.
Персонална настройка на звука
Регулирайте фино качеството на звука за всеки режим на звука при модели с Режим на звука.
Сила на звука
Регулирайте нивото на звука на получавания в момента входен сигнал.
Разширена автоматична сила на звука
Запазва постоянно ниво на звука за всички програми и входове.
Баланс
Регулира баланса на говорителите.
Позиция на телевизора
Изходен звук от говорителя на телевизора в зависимост от положението му.
Акустично автоматично калибриране
Регулирайте аудиоизхода в зависимост от околните условия, в които гледате. За подробности вижте Изпълнение на акустично автоматично калибриране.
Нулиране
Връщане на всички настройки на звука към фабрично зададените.
Аудио изход
Настройва за слушалки и аудио система.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Говорител
Изберете ТВ или външни говорители.
Режим на ТВ централен говорител
Използвайте говорителя на телевизора като централен говорител на системата за домашно кино.
Приоритизиране на аудио системата
Ако е активирана функцията, автоматично превключва аудио изхода към аудио система, съвместима с BRAVIA Sync, когато се включи телевизорът.
Управление на домашно кино
Включва вашата аудио система и ви позволява да я управлявате.
Синхронизиране на режима на звука
Звуковото поле на дадената аудио система ще се превключва автоматично, когато се промени режимът на звука на телевизора.
A/V синхронизиране
Регулира се аудио и видео синхронизирането, когато се използва Bluetooth A2DP аудио устройство, или определена аудио система е свързана с HDMI кабел.
Режим eARC
Ако е избрана опцията [Автомат.], се извежда висококачествен звук, когато поддържащо eARC устройство е свързано към HDMI порт, означен с ARC” илиeARC/ARC”.
Цифров аудио изход
Конфигуриране на метода на извеждане на цифров аудиосигнал. Тази настройка е налична само когато [Говорител] е зададено на [Аудио система].
Сила на звука на Цифров аудио изход
Важи само за PCM. Нивата на звука между PCM и компресирано аудио ще бъдат различни.
Изход за Dolby Digital Plus
Изберете изход за Dolby Digital Plus за аудио системи, поддържащи Dolby Digital Plus и ARC. Ако използвате ARC и оптичен аудио изход, изберете [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus ще се изключи при работа с оптичен аудио изход.)
[36] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Разширени настройки “Звук

На тази страница са представени различни настройки за функциите, които можете да конфигурирате в [Звук].

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион, настройките на телевизора и свързаното устройство.

Настройки на [Режим на звука]

НастройкаОписание
СтандартенОптимизира качеството на звука за стандартно съдържание.
ДиалогПодходящо при говор и диалог.
КиноОптимизира обемния звук за филми.
МузикаПозволява да усетите динамичен и ясен звук, сякаш сте на концерт.
СпортСимулира обширното пространство на стадион или друго подобно средище.
Dolby AudioИзходният звук се обработва с акустична технология Dolby.

[Персонална настройка на звука]

НастройкаОписание
Обемен звукВиртуално възпроизвеждане на реалистичен обемен звук.
Обемен звукРегулира ефекта на обемния звук.
ЕквалайзерРегулира звука в зависимост от различните честоти.
Сила на гласаПодчертава звука.
Подобряване на диалогаПодчертаване на гласа, когато [Режим на звука] е зададен на [Dolby Audio].

[Сила на звука]

НастройкаОписание
Изместване на усилванетоРегулира нивото на звука на текущия вход по отношение на другите входове.
Dolby динамичен обхватКомпенсира разликата в нивото на звука между каналите (само за Dolby Digital).
MPEG аудио нивоРегулира нивото на звука за MPEG аудио.
HE‑AAC динамичен обхватКомпенсира разликата в нивото на звука между каналите (само за HE‑AAC аудио).
HE‑AAC аудио нивоРегулира нивото на звука за HE‑AAC аудио.
[37] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Изпълнение на акустично автоматично калибриране

Можете да коригирате аудиото до най-добрата акустика за околните условия, в които гледате, като използвате микрофона на дистанционното управление, за да направите тестово измерване на звука от телевизора. (Тази настройка може да не е налична в зависимост от модела.)
Моделите, които поддържат акустично автоматично калибриране, имат следната настройка.
[Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране]

Визуално представяне на акустичното автоматично калибриране

Забележка

 • Ефектът от калибрирането ще е различен в зависимост от околните условия, в които гледате.
 • По време на измерването телевизорът ще възпроизвежда силен тестов звук.
 • По време на измерването не запушвайте отвора на микрофона в края на дистанционното управление.
 • Не движете дистанционното управление по време на измерването. В противен случай измерването ще бъде неправилно.
 • Извършвайте калибриране в тиха обстановка. Шумът може да доведе до неправилно измерване.
 • Ако използвате саундбар, не може да се направи акустично автоматично калибриране. Променете към следната настройка.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [ТВ говорител]
 1. Натиснете бутона HOME и след това следните настройки.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране] — [Настройка на калибриране]
 2. Направете измерване, като следвате инструкциите на екрана.
  Акустиката ще бъде коригирана автоматично на база на резултатите от измерването на околните условия, в които гледате.
  Визуално представяне на изпълнение на акустично автоматично калибриране. За да направите измерването, задръжте дистанционното управление приблизително на височината на гърдите си и насочете микрофона, който е в края му, към телевизора.

Съвет

Акустичното автоматично калибриране може да е неуспешно в следните случаи.

 • При преместване на дистанционното управление по време на измерването
 • Ако по време на измерването се чуват и други звуци (например шум) освен тестовия звук
[38] Основни операции | Основни операции

Как свети LED индикаторът

Можете да проверите статуса на телевизора, като погледнете как светва LED индикаторът.

В тази серия има два типа модели: моделът с LED индикатор, който светва в съответствие с [Работна реакция], и моделът, който показва състоянието на телевизора с помощта на светлинен LED индикатор (модел със светлинен LED индикатор).
Начинът, по който светят, се различава в зависимост от опцията [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED индикатор].
Вижте следното за повече информация относно местоположението на LED индикаторите и как светят при различните настройки.

Ако в менюто има [Работна реакция]

Илюстрацията указва местоположението на LED индикаторите. Последователността им е А, В, като се започне отляво.

 1. LED индикатор за гласова функция (Долу вляво на телевизора. Само за телевизори с вграден микрофон*.)
 2. LED индикатор Работна реакцияцентралната долна част на телевизора.)

LED индикатор за гласова функция

“Включва се” и “мига”, когато е открита функцията “Ok Google” и телевизорът осъществява връзка със сървъра в модели с вграден микрофон и [Работна реакция] в менюто. Начинът, по който свети LED индикаторът, зависи от състоянието на връзката със сървъра.

LED индикатор Работна реакция

Свети постоянно или мига в бяло, когато телевизорът се включва, когато приема сигнали от дистанционното управление или при актуализиране на софтуера посредством USB памет.
Когато [Откриване на „Ok Google“] е активирано, свети постоянно в жълто. (само за телевизори с вграден микрофон*)

* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава/език.

Съвет

 • Ако [Откриване на „Ok Google“] се активира и след това се деактивира, LED индикаторът за гласова функция ще “светне” в жълто при включване на телевизора. (Ще се “изключи”, когато е в режим на готовност/мрежов режим на готовност.)

Ако в менюто има [LED осветление]

Илюстрацията указва местоположението на LED индикаторите на телевизора. Последователността им е А, В, като се започне отляво.

 1. Светлинен LED индикатор (в централната долна част на телевизора.)
 2. LED индикатор за вграден микрофон (долу вдясно на телевизора. Само за телевизори с вграден микрофон*.)

* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава/език.

Светлинен LED индикатор


Бяло постоянно светещо или мигащо
 • Когато екранът е изключен
 • Когато телевизорът се включва
 • Когато получава сигнали от дистанционното управление
 • При актуализиране на софтуера посредством USB памет
и др.

Синьо мигащо
 • Когато мобилно устройство (смартфон, таблет и др.) се свързва към телевизора чрез домашна мрежа
и др.

Жълто постоянно светещо
 • Когато е настроен таймер за автоматично включване
 • Когато е настроен таймер за автоматично изключване
 • Когато е настроен таймер за записване (достъпността на тази функция зависи от вашия модел/държава/регион)
и др.

Розово постоянно светещо
 • Когато телевизорът записва (достъпността на тази функция зависи от вашия модел/държава/регион)

Жълто, постоянно светещо*
 • Когато е открита функцията “Ok Google” и телевизорът осъществява връзка със сървъра.

* Само за телевизори с вграден микрофон

LED светоиндикатор на вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон)

Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава/език.

Жълто постоянно светещо
 • Когато вграденият микрофон е активиран
[39] Първоначално включване

Функции за достъпност

Този телевизор притежава функции за достъпност в [Достъпност], като функция за преобразуване на екранния текст в говор, увеличаване на мащаба на текста за улесняване на четенето, както и субтитри.

Забележка

 • Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Достъпност] за да конфигурирате функциите за подпомагане на потребителя.

[Достъпност] има функция за бърз достъп, така че можете да я включвате или изключвате чрез натискане и задържане на бутона (Изключване на звука) на дистанционното управление в продължение на 3 секунди.

Съвет

 • За да промените функцията за бърз достъп, изберете [Пряк път за достъпност] в [Достъпност], активирайте [Активиране на пряк път към функцията за достъпност] и променете функцията в [Услуга за прекия път].
 • За да използвате функцията за преобразуване на екранния текст в говор с помощното ръководство, направете справка в помощното ръководство в уеб сайта на Sony за поддръжка, като го отворите на компютър или смартфон.

  http://www.sony.eu/support/
  QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
  http://www.sony.eu/support/

[40] Първоначално включване

Спецификации

Информация за спецификациите можете да намерите на сайта за поддръжка на Sony:
Моля, посетете продуктовата страница за вашия телевизор и направете справка в Спецификации. За повече информация относно уебсайта за поддръжка прегледайте страницата Сайт за поддръжка.

Изображение на страница със спецификации в уебсайта за поддръжка.

Забележка

 • В зависимост от модела може да не е налична страница Спецификации. В такива случаи, моля, направете справка в Информация за продукта.
[41] Първоначално включване

Сайт за поддръжка

Посетете уеб сайта за поддръжка на Sony за актуална информация и за Онлайн помощното ръководство:

http://www.sony.eu/support/
QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
http://www.sony.eu/support/

[42] Първоначално включване

Информация за запазените марки

Лого на Vewd

 • Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.

Лого на Bluetooth

 • Знакът Bluetooth® и фирмените знаци са регистрирани търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.

 • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
 • Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance.

 • “BRAVIA”, BRAVIA и BRAVIA Sync са търговски марки или регистрирани марки на Sony Corporation.

 • Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.
[43]

Гледане на телевизия

 • Гледане на телевизионни програми
 • Полезни функции при гледане на телевизия
[44] Гледане на телевизия

Гледане на телевизионни програми

 • Използване на справочника на програмите
 • Конфигуриране на настройките на каналите
 • Използване на услуги за интерактивна телевизия
 • Разбиране на информационните икони в лентата
[45] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Използване на справочника на програмите

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

 1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.
 2. Изберете програмата, която ще гледате.
  Показват се детайли за програмата.
 3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

Съвет

 • (Само за модели, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер) Ако извършите настройката [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер] в [Настройка на кабелния/сателитния декодер] под [Външни входове], можете да изведете на екрана справочника на програмите на кабелния/сателитния декодер.
 • Ако разполагате с приложението YouView, можете да натиснете бутона GUIDE на дистанционното управление, докато гледате YouView, за да стартирате YouView Guide. (само за моделите за Великобритания)
[46] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Конфигуриране на настройките на каналите

 • Приемане на цифрово излъчване
 • Приемане на сателитно излъчване
 • Сортиране или редактиране на канали
[47] Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите

Приемане на цифрово излъчване

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка].
 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични цифрови канали и да ги запаметите в телевизора.

Промяна на диапазона на настройка

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Диапазон на настройка] — [Нормален] или [Разширен].

[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Разширен]
Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

Съвет

 • Можете да настроите отново телевизора, като изберете [Автоматична настройка] и следвате инструкциите на екрана, след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.
[48] Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите

Приемане на сателитно излъчване

Ако имате инсталирана сателитна антена, можете да гледате сателитни предавания чрез конфигуриране на настройките на тунера.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка] — [Настройка] за сателитни програми, за които сте абонирани.
 2. Следвайте инструкциите на екрана.
[49] Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите

Сортиране или редактиране на канали

Можете да сортирате показаните канали по ваш предпочитан ред.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Редактиране на списъкa с канали].
  Ако са показани няколко елемента, изберете този, който искате да редактирате.
 2. Изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция.
  Можете да изберете [Вмъкване] или [Размяна] за избрания канал. За да го промените, изберете [Начин на подреждане].
  Можете да натиснете жълтия бутон, за да изберете няколко канала.
 3. Изберете новата позиция, където желаете да преместите избрания канал.
 4. Изберете [Готово], за да приложите промените.

Забележка

 • Наличните опции може да се различават в зависимост от вашия регион/държава.
[50] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Използване на услуги за интерактивна телевизия

За показване на текстова информация

Можете да преглеждате текстова и текст-базирана графична информация, включително национални новини, информация за времето и ТВ програми. Можете да търсите информацията, която ви интересува, и след това да изберете информацията, която желаете да се покаже, като въведете число.

 1. Натиснете бутона (Текст), за да се покаже текстова информация.

Относно цифровата услуга за текстова информация

Цифровата текстова услуга предлага богато съдържание с фини графики и изображения. Налични са различни функции, като връзки към страници и лесна за използване навигация. Тази услуга се поддържа от множество разпространители. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Относно цифровото интерактивно приложение

Услугите с интерактивно приложение предлагат висококачествен цифров текст и графика заедно с разширени опции. Тази услуга се поддържа от разпространителите. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Забележка

 • Интерактивната услуга е налична само ако се предоставя от разпространителя.
 • Наличните функции и съдържание на екрана се различават в зависимост от разпространителя.
 • Ако са избрани субтитри и сте стартирали приложение за цифров текст от бутона (Текст), е възможно при определени обстоятелства субтитрите да спрат да се показват. Когато затворите приложението за цифров текст, показването на субтитрите ще се възстанови автоматично.
[51] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Разбиране на информационните икони в лентата

Когато сменяте канала, за кратко се появява информационна лента. В лентата може да са показани следните икони.

Списък на иконите и техните описания :
Услуга за данни (приложение на излъчването)
:
Радио услуга
:
Кодирана услуга/услуга с абонамент
:
Налично е многоезично аудио
:
Налични са субтитри
:
Налични са субтитри и/или звук за хора с увреден слух
:
Препоръчителна минимална възраст за текущата програма (от 3 до 18 години)
:
Родителски контрол
:
Наличен звук за хора с увредено зрение
:
Налично е изговаряне на субтитрите
:
Наличен е многоканален звук
[52] Гледане на телевизия

Полезни функции при гледане на телевизия

Таймери
Използвайте таймер за включване и изключване на телевизора.
За подробности вижте Таймери.
Родителски контрол
Използвайте [Родителски контрол] за задаване на ограничения от родителя.
За подробности вижте Предпочитания за устройството.
(Настройка на субтитрите)
Променете начина на показване на субтитрите чрез натискане на бутон (Настройка на субтитрите), когато гледате съдържание с налични субтитри.
Регулиране на качество на картината/качество на звука
Регулирайте качеството на картината и звука според вашите предпочитания.
За подробности вижте Екран и звук.
Картина в картина
Използвайте менюто за помощ, докато съдържанието, което гледате, се показва в ъгъла на екрана.
За подробности вижте Показване на изображението на малък екран.
[53]

Записване на телевизионни програми

 • Записване върху USB HDD устройство
 • Гледане/изтриване на записано съдържание
 • Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия
[54] Записване на телевизионни програми

Записване върху USB HDD устройство

 • Регистриране на USB HDD устройство
 • Записване с едно докосване
 • Записване чрез таймер за запис
 • Информация за използването на USB HDD устройство за записване
[55] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Регистриране на USB HDD устройство

Свържете и регистрирайте USB HDD устройство към вашия телевизор, за да записвате цифрови предавания.

Свържете USB HDD устройство към USB порта на телевизора, обозначен сHDD REC” (ако има син USB порт, той поддържа запис върху HDD).

Илюстрация на метода за свързване
 1. USB HDD устройство
 2. USB кабел (не се доставя)
 1. Свържете USB HDD устройство към USB порта (син) на вашия телевизор, обозначен сHDD REC” на телевизора.
 2. Включете USB HDD устройството.
 3. Изчакайте да се покаже екранът [USB хранилището е свързано].
 4. Изберете [Регистриране за запис].
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

Забележка

 • Ако по време на регистрацията в стъпка 4 се покаже съобщението “Не може да намери USB HDD за запис”, следвайте инструкциите в съобщението и проверете дали USB HDD устройството за запис е свързано към USB порта (син).
  Ако USB HDD устройството за запис не се разпознава дори след като сте проверили връзката, трябва да регистрирате отново USB HDD устройството, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване ([Хранилище на устройството]). Направете справка в “USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.”, за да регистрирате отново USB HDD устройството за записване.

Съвет

 • Можете също така да регистрирате USB HDD устройство към телевизора, като изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

Отмяна на регистрация на USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация да бъде отменена.
[56] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Записване с едно докосване

 1. Докато гледате програмата, която ще записвате, натиснете бутона REC.
 2. В показания екран задайте крайно време за записа.

Ръчно спиране на записа

 1. Натиснете бутона TV и изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление].
 2. Изберете [Спиране на записа] на показания екран.
[57] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Записване чрез таймер за запис

 1. Натиснете бутона GUIDE.
 2. Изберете желаната програма в справочника за програми, след това изберете [Таймер за запис].
 3. Изберете [Таймер - събитие] или [Настройте таймера].

Ръчно настройване на таймера с определяне на дата, час и канал

 1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
 2. Изберете [Списък на таймера/Настройки на таймера] — [Настройте таймера] — [Настройте таймера ръчно].
 3. Конфигурирайте таймера.
 4. Изберете [Настройте таймера].

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера могат да се извършват в [Списък на таймера за запис].

 1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
 2. Изберете [Списък на таймера/Настройки на таймера] — [Списък на таймера за запис], след това променете настройките.

Съвет

 • Могат да бъдат създавани до 32 таймера.
 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона REC LIST или бутона TITLE LIST, след това изберете [Списък с грешки при запис] в [Списък на таймера/Настройки на таймера].
 • В справочника на програмите можете да премествате фокуса до желаната програма и да натиснете бутона REC, за да се създаде таймер за запис на програмата.

Забележка

 • Таймерът за запис няма да работи, когато променливотоковият захранващ кабел е изключен от контакта.
[58] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Информация за използването на USB HDD устройство за записване

 • USB HDD устройството трябва да се използва изключително за записи. Използвайте друго USB HDD устройство за разглеждане на снимки и видео.
 • Поддържат се само USB HDD устройства с памет над 32 GB.
 • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа. Свържете устройството директно към телевизора.
 • Всички данни, запазени на USB HDD устройството, ще бъдат изтрити, когато по време на процеса на регистрация то бъде форматирано. USB HDD устройството не може да бъде използвано с компютър, след като бъде регистрирано към телевизора. За да активирате употребата на USB HDD устройството на компютър, форматирайте го от компютъра. (Обърнете внимание, че данните в USB HDD устройството ще бъдат изтрити.)
 • Могат да бъдат регистрирани максимум 8 USB HDD устройства.
 • Само този телевизор ще може да възпроизвежда данните, записани на USB HDD устройството, което е било регистрирано към него.
 • Поддържат се записи само на цифрови телевизионни и радиопредавания. Записите на данни не се поддържат.
 • Кодирани/криптирани сигнали не могат да бъдат записвани.
 • Записите не могат да се осъществят в следните случаи:
  • Телевизорът не може да разпознае регистрираното USB HDD устройство.
  • Повече от 1 000 програми са записани на USB HDD устройството.
  • USB HDD устройството е пълно.
 • Автоматично избиране на програмата не е възможно, докато тя се записва.
 • Записът на програма не е възможен ако записът не е бил оторизиран.
 • Ако се използва модул за условен достъп (CAM), избягвайте използването на защита “родителски контрол”, която не може да работи по време на запис. Като алтернатива използвайте блокиране на програма или собствената функция за родителски контрол на телевизора, ако се поддържа от разпространителя.
 • В Норвегия някои програми не могат да се записват поради законови ограничения.
 • Ако телевизорът е бил подложен на удар по време на запис на USB HDD устройство, може да се появи шум в записаното съдържание.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, смущения на сигнала или всеки друг проблем.
[59] Записване на телевизионни програми

Гледане/изтриване на записано съдържание

Гледане на записано съдържание

 1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

 1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
 2. Изберете (иконата Изтрий) в дясно от програмата, която искате да изтриете.
  За да изтриете няколко програми, изберете (икона Изтриване на различни) отдясно за всички програми, които искате да изтриете, и след това изберете (икона Изтрий).

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия.

[60] Записване на телевизионни програми

Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия

Списък на иконите и техните описания :
Запис, който не е гледан
:
Защитен запис
:
Запис, който се извършва в момента
[61]

Използване на телевизора с други устройства

 • USB устройства
 • Blu-ray и DVD плейъри
 • Кабелен/сателитен декодер
 • Извеждане екран на приложение от iPhone/смартфон или iPad/таблет на телевизора
 • Компютри, фотоапарати и камери
 • Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)
 • Bluetooth устройства
 • Устройства, съвместими с BRAVIA Sync
 • Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства
 • Ръководство за свързване на BRAVIA
[62] Използване на телевизора с други устройства

USB устройства

 • Възпроизвеждане на съдържание, записано на USB устройство
 • Информация относно USB устройства, използвани за запаметяване на снимки и музика
 • Поддържани файлове и формати
[63] USB устройства | USB устройства

Възпроизвеждане на съдържание, записано на USB устройство

За да записвате програми върху USB памет или да гледате програми, вижте Записване на телевизионни програми.

Свързване на USB устройство

Свържете USB памет към USB порта на телевизора, за да се насладите на снимки, музика и видео файлове, записани на устройството.

Илюстрация на метода за свързване
 1. USB памет

Наслаждавайте се на снимки/музика/филми, записани на USB устройство

На екрана на телевизора можете да възпроизвеждате снимки/музика/филми, записани на USB устройство.

 1. Ако USB устройството, свързано към телевизора, има ключ за захранване, го включете.
 2. Натиснете бутона HOME и изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • Извеждането на някои фотоизображения или папки отнема време в зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя на файлове в папката.
 • Може да мине известно време, преди USB устройството да се покаже, тъй като телевизорът осъществява достъп до него при всяко свързване на USB устройството.
 • Всички USB портове на телевизора поддържат високоскоростен USB. Синият USB порт поддържа SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0). USB разклонители (хъбове) не се поддържат.
 • Докато използвате USB устройството, не изключвайте телевизора или USB устройството, не прекъсвайте връзката с USB кабела, не изваждайте и не поставяйте носител за записване. В противен случай данните, записани в USB устройството, могат да се повредят.
 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.

Съвет

 • За друга информация вижте “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[64] USB устройства | USB устройства

Информация относно USB устройства, използвани за запаметяване на снимки и музика

 • USB портовете на телевизора поддържат FAT16, FAT32, exFAT и NTFS файлови системи.
 • При свързване на Sony цифров фотоапарат към телевизора с USB кабел настройките за USB връзка на фотоапарата трябва да са настроени на режим “Автом.” или “Памет”.
 • Ако вашият цифров фотоапарат не работи с вашия телевизор, опитайте следното:
  • Настройте USB връзката на фотоапарата на “Памет”.
  • Копирайте файловете от фотоапарата на USB флаш памет, после свържете паметта към телевизора.
 • Възможно е някои снимки и филми да са били увеличени, което води до лошо качество на картината. В зависимост от размера и съотношението на ширина спрямо височина е възможно изображенията да не се показват на цял екран.
 • Възможно е показването на снимка да отнеме по-дълго време в зависимост от файла или настройките.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, неизправност на USB устройството или всеки друг проблем.
[65] USB устройства | USB устройства

Поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[66] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Снимки

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

Файлов форматРазширение
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW е предназначен единствено за възпроизвеждане на файлове.

Други поддържани файлове и формати

 • Музика
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[67] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Музика

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

mp4

Разширение: *.mp4 / *.m4a

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Разширение: *.3gp / *.3g2

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Разширение: *.wma

ОписаниеЧестота на дискретизация
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Разширение: *.ogg

ОписаниеЧестота на дискретизация
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Други

ОписаниеЧестота на дискретизация
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Разширение: *.mp3

ОписаниеЧестота на дискретизация
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Разширение: *.wav

ОписаниеЧестота на дискретизация
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Разширение: *.flac

ОписаниеЧестота на дискретизация
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Разширение: *.aac

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Случаят на употреба на LPCM е само за домашна мрежа.
 • *2 Случаят на употреба на WAV е само 2ch.

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[68] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Видео

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Разширение: *.m2t

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Разширение: *.m2ts / *.mts

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Този ред включва случай на употреба на XAVC S формат. Максималната поддържана скорост на предаване на данни за XAVC S е 100 Mbps.

avi (*.avi)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Тип на субтитрите: Вградени / Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[69] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Аудио честота на дискретизация (за видео)

Аудио кодекЧестота на дискретизация
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Външни субтитри
[70] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Външни субтитри

Случай на употреба: USB

Файлов форматРазширение
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
[71] Използване на телевизора с други устройства

Blu-ray и DVD плейъри

 • Свързване на Blu-ray или DVD плейър
 • Гледане на Blu-ray и DVD дискове
[72] Blu-ray и DVD плейъри | Blu-ray и DVD плейъри

Свързване на Blu-ray или DVD плейър

Свържете Blu-ray/DVD плейър към телевизора.

Използвайте един от методите за свързване по-долу според наличните изводи на телевизора.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

Съвет

 • Можете да свържете и кабелен/сателитен декодер по същия начин като Blu-ray/DVD плейър.

HDMI свързване

За оптимално качество на картината препоръчваме да свързвате вашия плейър към телевизора с помощта на HDMI кабел. Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има HDMI жак (гнездо), свържете го чрез HDMI кабел.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на кабелен/сателитен декодер)
 2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

Компонентна видео връзка

Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има жакове за компонентно видео, свържете ги към телевизора, като използвате компонентен видео кабел и аудио кабел.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на кабелен/сателитен декодер)
 2. Компонентен видео кабел (не се доставя)
 3. Аудио кабел (не се доставя)

Композитна връзка

Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има композитни жакове, свържете ги чрез композитен видео/аудио кабел.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на кабелен/сателитен декодер)
 2. Композитен видео/аудио кабел (не се доставя)

Когато използвате Аналогов удължителен кабел

Илюстрация на метода за свързване
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на кабелен/сателитен декодер)
 2. Аналогов удължителен кабел (доставен)*
 3. RCA кабел (не се доставя)

* Дали Аналоговият удължителен кабел ще бъде доставен зависи от вашия модел/регион/държава.

Кабел, който свързва към жака за видео входа

3,5 mm жак на аналоговия удължителен кабел има 4 полюса.

Изображение на аудио/видео кабел (продава се отделно)
 1. 3,5 mm
 2. Наляво за аудио сигнал.
 3. Видео сигнал.
 4. Заземяване.
 5. Надясно за аудио сигнал.
[73] Blu-ray и DVD плейъри | Blu-ray и DVD плейъри

Гледане на Blu-ray и DVD дискове

На телевизора можете да гледате съдържание от Blu-ray/DVD дискове или друго съдържание, поддържано от вашия плейър.

 1. Включете свързания Blu-ray/DVD плейър.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързания Blu-ray/DVD плейър.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания Blu-ray/DVD плейър.

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync с HDMI връзка, можете лесно да го управлявате с дистанционното управление на телевизора. Можете също да натиснете бутона (Извеждане на информация/текст) на дистанционното управление, докато гледате съдържание от HDMI вход, за да изведете менюто за управление и да работите със свързаното устройство BRAVIA Sync от екрана на телевизора.
[74] Използване на телевизора с други устройства

Кабелен/сателитен декодер

 • Свързване на кабелен/сателитен декодер
 • Как се управлява кабелен/сателитен декодер с помощта на дистанционното управление на телевизора
[75] Кабелен/сателитен декодер | Кабелен/сателитен декодер

Свързване на кабелен/сателитен декодер

Свържете кабелния/сателитен декодер към телевизора.
Свържете го към входа на телевизора.
За подробности вижте страница Свързване на Blu-ray или DVD плейър.

[76] Кабелен/сателитен декодер | Кабелен/сателитен декодер

Как се управлява кабелен/сателитен декодер с помощта на дистанционното управление на телевизора

Моделите, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

Разрешаване на [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер] в [Настройка на кабелния/сателитния декодер] ви дава възможност да работите с кабелен/сателитен приемник, като използвате дистанционното управление на телевизора.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на кабелния/сателитния декодер] — [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер].
 2. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

 • Когато работите с дистанционното управление на телевизора, насочете го към кабелния/сателитния декодер.
 • В зависимост от външните устройства някои бутони може да не реагират.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
 • Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.
[77] Използване на телевизора с други устройства

Извеждане екран на приложение от iPhone/смартфон или iPad/таблет на телевизора

Chromecast built-inили AirPlay позволява да показвате (прехвърляте) екраните на любимите си уебсайтове и приложения от мобилното си устройство директно на телевизора.

Използване на Chromecast built-in

 1. Свържете мобилно устройство, например смартфон или таблет, към същата домашна мрежа, към която е свързан телевизорът.
 2. Стартирайте приложение, поддържано от Chromecast на мобилното устройство.
 3. Изберете иконата (cast) в приложението.
 4. Изберете телевизора като дестинация за прехвърляне.
  Екранът на мобилното устройство се извежда на телевизора.

Забележка

 • За да използвате Chromecast built-in, е необходима интернет връзка.

Използване на AirPlay

Този телевизор поддържа AirPlay 2.

 1. Ако AirPlay не е конфигуриран, натиснете (Избор на вход) на дистанционното управление, изберете (AirPlay) и следвайте инструкциите на екрана.
 2. Уверете се, че вашето Apple устройство и телевизорът са свързани към една и съща мрежа.
 3. Докоснете (AirPlay Video), за да възпроизвеждате видеосъдържание на телевизора, докоснете (AirPlay Audio), за да слушате музика на телевизора или докоснете (Дублиране на екрана), за да дублирате екрана на вашето устройство на телевизора.
 4. Изберете телевизора като AirPlay дестинация.

Съвет

 • Телевизорът поддържа Apple HomeKit.
  Можете да управлявате телевизора с мобилно устройство, например iPhone или iPad чрез натискане на бутона (Избор на вход) на дистанционното устройство, избор на (AirPlay), и изпълняване на инструкциите на екрана за настройка на Apple HomeKit.
  Наличните операции се различават при различните версии на приложенията и софтуера.

Забележка

 • За да използвате AirPlay, е необходима интернет връзка.
 • Работата на мобилно устройство, например iPhone или iPad, зависи от версията на операционната система.
 • iPhone, iPad, AirPlay и HomeKit са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ или други държави.
[78] Използване на телевизора с други устройства

Компютри, фотоапарати и камери

 • Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание
 • Свързване на фотоапарат или камера и разглеждане на запаметеното съдържание
 • Спецификации на компютърния видео сигнал
[79] Компютри, фотоапарати и камери | Компютри, фотоапарати и камери

Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на компютър

Използвайте HDMI кабел за свързване на вашия компютър към телевизора.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър
 2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

За да проверите спецификациите на видео сигнала

 • Спецификации на компютърния видео сигнал

За да видите съдържание, записано на компютър

След като осъществите връзката с компютъра, натиснете бутона HOME, след това изберете входа, към който е свързан компютърът.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • За оптимално качество на картината ви препоръчваме да настроите компютъра за изходни видео сигнали в съответствие с една от настройките, посочени в “Спецификации на компютърен видео сигнал”.
 • В зависимост от състоянието на връзката изображението може да е замъглено или размазано. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал от списъка “Спецификации на компютърния видео сигнал”.
[80] Компютри, фотоапарати и камери | Компютри, фотоапарати и камери

Свързване на фотоапарат или камера и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на фотоапарат или камера

Свържете вашия цифров фотоапарат Sony или камера с HDMI кабел. Използвайте кабел, който има HDMI мини жак от страната на цифровия фотоапарат/камерата и стандартен HDMI жак от страната на телевизора.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

За да видите съдържание, записано на цифров фотоапарат или камера

 1. След като свържете цифровия фотоапарат/камерата, ги включете.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързания цифров фотоапарат/камера.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания цифров фотоапарат/камера.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате с дистанционното управление на телевизора. Уверете се, че вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync. Някои устройства може да не са съвместими с BRAVIA Sync дори ако разполагат с HDMI жак.
[81] Компютри, фотоапарати и камери | Компютри, фотоапарати и камери

Спецификации на компютърния видео сигнал

(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 бита)

* Форматът 1920 x 1080, приложен към HDMI вход, се третира като видео формат, а не като компютърен формат. Това се отразява на настройките на [Екран] в [Екран и звук]. За да видите съдържание от компютър, задайте за [Широкоекранен режим] настройка [Пълен] и за [Зона на екрана] настройка [+1]. ([Зона на екрана] може да се конфигурира само когато [Автоматична зона на екрана] е деактивирана.)

Забележка

 • В зависимост от статуса на вашата връзка картината може да бъде размазана и е възможно да не се показва правилно. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал в “Supported computer input signals” (Поддържани компютърни входни сигнали).
[82] Използване на телевизора с други устройства

Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

 • Извеждане на аудио от аудио система
 • Свързване на аудио система
 • Настройване на аудио система
 • Използване на телевизора като централен високоговорител (само за модели с Режим на ТВ централен говорител)
 • Аудио формати с преминаване (рass through), поддържани при eARC
[83] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Извеждане на аудио от аудио система

Можете да свързвате към телевизора аудио системи, като AV приемници или саундбарове. Изберете метод за връзка по-долу според спецификациите на аудио системата, която искате да свържете.

 • Свързване посредством HDMI кабел (За подробности прочетете внимателно “Свързване посредством HDMI кабел” по-долу)
 • Свързване посредством цифров оптичен кабел

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудио система.

Забележка

 • Направете справка в ръководството с инструкции на устройството, което ще свързвате.

Свързване посредством HDMI кабел

Този телевизор поддържа Audio Return Channel (ARC) или Enhanced Audio Return Channel (eARC). Можете да използвате HDMI кабел, за да извеждате аудио сигнал от аудио системите, които поддържат ARC и eARC.

При телевизори, които поддържат eARC, можете да извеждате аудиосигнали с преминаване (pass-through) от външни входни устройства, свързани към телевизора eARC, към поддържаните аудиосистеми HDMI чрез текста ARC” илиeARC/ARC”.

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудио система.

Забележка

 • Местоположението на HDMI извода, който поддържа eARC/ARC се различава в зависимост от модела. Вижте Ръководство за настройка или Информация за продукта (включено).
[84] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Свързване на аудио система

Вижте илюстрацията по-долу за свързване на аудио система, например AV приемник или саунд бар.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

HDMI връзка (ARC се поддържа)

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с HDMI кабел.
  Свържете към входния HDMI извод на телевизора с надпис ARC” илиeARC/ARC”.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. AV приемник или саунд бар
  2. HDMI кабел (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Настройване на аудио система

Забележка

 • При ARC свързвания характеристиките на гласовото разпознаване може да са влошени (само за телевизори с вграден микрофон).

HDMI връзка (eARC се поддържа)

 1. Свържете външното входно устройство и телевизора посредством HDMI кабел. Свържете телевизора и аудио системата посредством друг HDMI кабел.
  Свържете аудиосистемата към входния HDMI извод на телевизора с надпис ARC” илиeARC/ARC”.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. Външно входно устройство (например Blu-ray/DVD записващо устройство)
  2. HDMI кабел (не се доставя)
  3. AV приемник или саунд бар
  4. HDMI кабел с Ethernet (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Автомат.].
 3. Изберете [Говорител] — [Аудио система].
 4. Активирайте функцията eARC на аудио системата.
  Направете справка в ръководството с инструкции на устройството.
 5. Настройване на аудио система

Забележка

 • Не можете да изберете [Режим eARC], ако функцията за преобразуване на екранния текст в говор за екранния текст във функциите за достъпност на телевизора е активирана.
 • Ако аудиосигналът се извежда от устройство, поддържано от eARC, докато гледате HDMI съдържание, телевизорът работи по следния начин:
  • аудиото от звуците на системата и от аудио реакциите не се извежда, и
  • характеристиките на гласовото разпознаване на вградения микрофон може да са влошени (само за телевизори с вграден микрофон).

Свързване посредством цифров оптичен кабел

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел.
  Свържете към извода на цифровия оптичен вход на аудио системата.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. AV приемник или саунд бар
  2. Оптичен аудио кабел (не се доставя)
 2. Настройване на аудио система

Съвет

 • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
  Сайт за поддръжка
[85] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Настройване на аудио система

След като свържете аудио система към телевизора, регулирайте аудио изхода на телевизора от аудио системата.

Регулиране на аудио система, свързана посредством HDMI кабел или цифров оптичен кабел

 1. След свързване на телевизора към вашата аудио система, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система].
 2. Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.
  Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync с HDMI връзка, можете лесно да го управлявате с дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Трябва да конфигурирате настройките [Цифров аудио изход] според аудио системата. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход].
 • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
 • Настройките [Цифров аудио изход] са деактивирани, когато използвате аудиосигнали, преминали през HDMI входа и използвате eARC.

Съвет

 • Ако конкретна аудиосистема е свързана с HDMI кабел, можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука.
  • Задаване на настройка за AV синхронизация
  За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.
  • Сайт за поддръжка
[86] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Използване на телевизора като централен високоговорител (само за модели с Режим на ТВ централен говорител)

Моделите с Режим на ТВ централен говорител имат изводи CENTER SPEAKER IN на задната страна на телевизора.

Ако за [Говорител] е зададена настройка [Аудио система], можете да използвате високоговорителите на телевизора като централен високоговорител за домашно кино, като трябва само да свържете AV приемник към CENTER SPEAKER IN извод на телевизора*.

*Телевизорът и AV приемникът трябва да бъдат свързани чрез HDMI кабел или чрез цифров оптичен кабел.

Свързване на кабел за високоговорител

Свържете телевизора и AV приемника с кабел за високоговорител.

Свържете кабела за високоговорителя в изводите за свързване на гърба на телевизора
 1. AV приемник
 2. Кабел за високоговорител (не се доставя)

Използвайте кабел за високоговорител (не се доставя), за да свържете AV приемника към извода CENTER SPEAKER IN на телевизора.
При свързването не забравяйте да усучете краищата на кабела за високоговорител и да ги поставите в изводите за свързване на телевизора и AV приемника.

Настройките на терминала CENTER SPEAKER IN са различни, в зависимост от модела. Вижте фигурите по-долу, когато свързвате кабела на високоговорителя.

*Свалете около 10 mm от изолацията на всеки край на кабела за високоговорител.

Забележка

 • За да предотвратите взаимното докосване на проводниците на кабела за високоговорител, не оголвайте твърде голяма част от него.
 • Свържете правилно кабела за високоговорител, така че поляритетите (+/-) на телевизора и AV приемника да си съответстват.
[87] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Аудио формати с преминаване (рass through), поддържани при eARC

Уверете се, че можете да извършвате преминаване (pass through) за следните аудио формати.

 • 7.1-канална линейна PCM: 32/44,1/48 kHz 16 бита
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

За подробности вижте помощната страница.

 • Сайт за поддръжка
[88] Използване на телевизора с други устройства

Bluetooth устройства

 • Свързване на Bluetooth устройство
 • Задаване на настройка за AV синхронизация
 • Поддържани Bluetooth профили
[89] Bluetooth устройства | Bluetooth устройства

Свързване на Bluetooth устройство

За да сдвоите телевизора с Bluetooth устройство

Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства, като слушалки или високоговорители.

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Включете вашето Bluetooth устройство и го поставете в режим на сдвояване.
  За да поставите вашето Bluetooth устройство в режим на сдвояване, вижте ръководството на устройството.
 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth настройки] — [Добавяне на устройство], за да поставите телевизора в режим на сдвояване.
  Ще бъде показан списък на наличните Bluetooth устройства.
 3. Изберете желаното устройство от списъка, след това следвайте инструкциите на екрана.
  Ако бъде помолени да въведете парола, вижте ръководството на устройството.
  След като сдвояването се извърши, устройството се свързва с телевизора.

За да се свържете със сдвоено Bluetooth устройство

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth настройки].
 2. Изберете от списъка устройство, което е сдвоено но не е свързано.
 3. Изберете [Свържи].
[90] Bluetooth устройства | Bluetooth устройства

Задаване на настройка за AV синхронизация

Ако Bluetooth аудио устройството е свързано, може да има забавяне между картината и звука поради свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате забавянето между картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране. (Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства.)

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране] — желаната опция.

Съвет

 • Можете също така да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука за конкретна аудиосистема, свързана с HDMI кабел. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.
  • Сайт за поддръжка

Забележка

 • В зависимост от свързаното Bluetooth аудиоустройство, картината и звукът може да не са съгласувани дори когато за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Вкл.] или [Автомат.].
 • За да предотвратите показването на черен екран на телевизора незабавно след включването му, когато се свързва безжично саунд бар (Bluetooth), задайте за настройката [A/V синхронизиране] стойност [Вкл.].
 • Ако за [Режим на картината] е зададена една от опциите по-долу, изходното синхронизиране на картината и звука не се регулира дори ако за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Автомат.].
  • [Игра]
  • [Графика]
  • [Снимки]
  За да се регулира [A/V синхронизиране] при работа в който и да е от тези режими, изберете [Вкл.].
 • Реакцията на телевизора по време на възпроизвеждане на видеоигри може да изглежда по-бавна поради настройката [A/V синхронизиране], която увеличава забавянето при изходното синхронизиране на картината. За игри, при които времето на реакция е от значение, не ви препоръчваме да използвате Bluetooth устройство, а ви препоръчваме да използвате високоговорителите на телевизора или саундбар с кабелна (HDMI кабел/цифров оптичен кабел) връзка.
[91] Bluetooth устройства | Bluetooth устройства

Поддържани Bluetooth профили

Телевизорът поддържа следните профили:

 • HID (Human Interface Device профил)
 • HOGP (HID over GATT профил)
 • A2DP (Разширен профил за аудиоразпространение)*
 • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио/видео)*
 • SPP (Serial Port профил)

* Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

Поддържаните от A2DP и AVRCP модели имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

[92] Използване на телевизора с други устройства

Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

 • Описание на BRAVIA Sync
 • Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync
 • Регулиране на настройките на BRAVIA Sync
[93] Устройства, съвместими с BRAVIA Sync | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Описание на BRAVIA Sync

Ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. Blu-ray плейър, AV приемник) е свързано чрез HDMI кабел, можете да управлявате устройството посредством дистанционното управление на телевизора.

Илюстрация на работа на устройство, съвместимо с BRAVIA-Sync
[94] Устройства, съвместими с BRAVIA Sync | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync

[Sync Menu] се използва предимно за управление на устройства, съвместими с BRAVIA Sync, от телевизора.
Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление и изберете [Sync Menu].

Ако [Sync Menu] не се извежда, променете елементите, изведени на екрана [Бързи настройки] и добавете [Sync Menu]. За подробности вижте страница Използване на Бързи настройки.

Blu-ray/DVD плейър

 • Автоматично включва Blu-ray/DVD плейър и превключва на входния сигнал към Blu-ray/DVD плейъра, когато го изберете от меню Home или Sync Menu.
 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързания Blu-ray/DVD плейър, когато Blu-ray/DVD плейърът започне да възпроизвежда.
 • Автоматично изключва свързания Blu-ray/DVD плейър, когато изключите телевизора.
 • Позволява операции като работа с меню и възпроизвеждане с бутоните (нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно) на дистанционното управление на телевизора.

AV приемник

 • Автоматично включва свързания AV приемник и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудио системата, когато включите телевизора. Тази функция е налична само ако преди това сте използвали AV приемника за извеждане на звука на телевизора.
 • Автоматично превключва изхода на звука към AV приемник чрез включване на AV приемника, когато включите телевизора.
 • Автоматично изключва свързания AV приемник, когато изключите телевизора.
 • Регулира силата на звука (бутони (Сила на звука) +/-) и заглушава звука (бутон (Изключване на звука)) на свързания AV приемник, през дистанционното управление на телевизора.

Видео камера

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързаната видео камера, когато камерата се включи.
 • Автоматично изключва свързаната видео камера, когато изключите телевизора.
 • Позволява операции като работа с меню и възпроизвеждане с бутоните (нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно) на дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Управление чрез BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е налично само за свързани съвместими с BRAVIA Sync устройства с логото BRAVIA Sync.
[95] Устройства, съвместими с BRAVIA Sync | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Регулиране на настройките на BRAVIA Sync

 1. Включете свързаното устройство.
 2. За да активирате [Управление чрез BRAVIA Sync], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync].
 3. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.
  Когато дадено устройство на Sony, съвместимо с BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление чрез BRAVIA Sync] е активирано, BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство. За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.

Налични опции

Наличните опции са показани по-долу. (Опциите може да се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава.)

[Автоматично изключване на устройства]
Ако е деактивирано, свързаното устройство не се изключва автоматично, когато се изключи телевизорът.
[Автоматично включване на ТВ]
Ако е деактивиран, телевизорът не се включва автоматично, когато се включи свързаното устройство.
[Списък с BRAVIA Sync устройства]
Показва списък с BRAVIA Sync устройства.
[Бутони за управление на устройството]
Позволява да настройвате бутони за управление на HDMI-свързано устройство.

Употреба на Sync Menu

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление, изберете Sync Menu и след това изберете желания елемент в Sync Menu.
  Ако [Sync Menu] не се извежда, ще се наложи да промените елементите, изведени на екрана [Бързи настройки] и да добавите [Sync Menu]. За подробности вижте страница Използване на Бързи настройки.

Съвет

 • В следните случаи се извежда съобщение на екрана на телевизора, когато изберете Sync Menu.
  • Не е свързано HDMI устройство.
  • [Управление чрез BRAVIA Sync] е деактивирана.
[96] Използване на телевизора с други устройства

Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства

 • Преглеждане на снимки с резолюция 4K
 • Настройки за разглеждане на снимки с резолюция 4K с по-високо качество
 • Разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели)
 • Настройки за разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели)
[97] Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства | Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства

Преглеждане на снимки с резолюция 4K

Можете да свържете цифров фотоапарат/камера, която поддържа HDMI 4K изход, към HDMI IN на телевизора, за да се показват снимки с висока резолюция, запаметени във фотоапарата. Можете също да показвате снимки с висока резолюция, запаметени в свързани USB устройства или вашата домашна мрежа. Снимка с 4K или по-висока резолюция може да бъде показана в резолюция 4K (3840×2160).

Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.

Илюстрация на изображения от различни устройства, показани на телевизора
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. USB устройство
 4. Мрежово устройство

За да гледате снимки, записани на USB устройство или мрежово устройство в 4K резолюция

 1. Свържете USB устройство или мрежово устройство към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството или името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да гледате снимки, записани на цифров фотоапарат или камера

 1. Свържете цифров фотоапарат или камера, които поддържат HDMI изход, към HDMI IN жак (гнездо) на телевизора, като използвате HDMI кабел.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
 3. Настройте свързаното устройство към 4K изход.
 4. Стартирайте възпроизвеждането на свързаното устройство.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

За да гледате снимки в 4K резолюция с по-високо качество

Можете да зададете за Формат на HDMI сигнала настройка Подобрен формат, за да гледате снимки в 4K резолюция с по-високо качество.

За информация относно Подобрен формат или за смяна на настройките вижте страницата Настройки за разглеждане на снимки с резолюция 4K с по-високо качество.

Забележка

 • 3D картина не може да се възпроизвежда.
 • Ако сменяте картината с натискане на бутони (Наляво) / (Надясно), е възможно да е необходимо известно време тя да се покаже.
[98] Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства | Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства

Настройки за разглеждане на снимки с резолюция 4K с по-високо качество

Когато се показва 4K формат с високо качество през вход HDMI, задайте [Формат на HDMI сигнала] от [Външни входове].

Формат на HDMI сигнала

За да смените настройката на формата на HDMI сигнала, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI входа, който искате да настроите.

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1 за нормална употреба.
Подобрен формат
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

*1 Включително HDR.
*2 4K 60p 4:2:0 10 бита, 4:4:4, 4:2:2 и т.н.

Забележка

 • Наличните формати на HDMI сигнал зависят от използвания HDMI IN.
 • Когато използвате Подобрен формат, картината и звукът може да не се извеждат правилно. В този случай свържете устройството към HDMI IN в [Стандартен формат] или сменете формата на HDMI сигнала на HDMI IN на [Стандартен формат].
 • Задавайте Подобрен формат само когато използвате съвместими устройства.
 • Когато гледате 4K картина с високо качество, използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробности относно Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps вижте спецификациите на кабела.
[99] Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства | Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства

Разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели)

Можете да свържете цифров фотоапарат/камера, която поддържа HDMI 8K изход, към HDMI IN 4 на телевизора, за да се показват снимки с висока резолюция, запаметени във фотоапарата. Можете също да показвате снимки с висока резолюция, запаметени в свързани USB устройства или вашата домашна мрежа. Картина с 8K или по-висока резолюция може да бъде показана в резолюция 8K (7680×4320) (само за модели 8K).
За модели, които поддържат 8K, [Подобрен формат (8K)] е достъпно в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала].

Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.

Илюстрация на изображения от различни устройства, показани на телевизора
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. USB устройство
 4. Мрежово устройство

За да гледате снимки, записани на USB устройство или мрежово устройство в 8K резолюция

 1. Свържете USB устройство или мрежово устройство към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството или името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да гледате снимки, записани на цифров фотоапарат или камера

 1. Свържете цифров фотоапарат или камера, които поддържат HDMI изход, към HDMI IN 4 жак (гнездо) на телевизора, като използвате HDMI кабел.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
 3. Настройте свързаното устройство към 8K изход.
 4. Стартирайте възпроизвеждането на свързаното устройство.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

За преглеждане на снимки с резолюция 8K

Можете да зададете за Формат на HDMI сигнала настройка [Подобрен формат (8K)], за да гледате снимки в 8K резолюция.

За информация относно [Подобрен формат (8K)] или за смяна на настройките вижте страницата Настройки за разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели).

Забележка

 • 3D картина не може да се възпроизвежда.
 • Ако сменяте картината с натискане на бутони (Наляво) / (Надясно), е възможно да е необходимо известно време тя да се покаже.
[100] Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства | Разглеждане на снимки с резолюция 4K/8K от съвместими устройства

Настройки за разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели)

Когато се показва 8K формат с високо качество през вход HDMI, задайте [Формат на HDMI сигнала] от [Външни входове].

Формат на HDMI сигнала

За да смените настройката на формата на HDMI сигнала, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] — HDMI входа, който искате да настроите.

HDMI IN 4

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1.
Подобрен формат (Dolby Vision)
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.
Подобрен формат (8K)
Висококачествен HDMI формат*1*3. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

HDMI IN 1/2/3

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1 за нормална употреба.
Подобрен формат
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

*1 Включително HDR.
*2 4K 60p 4:2:0 10 бита, 4:4:4, 4:2:2 и т.н.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 бита, 4K 120p 4:2:0 8 бита

Забележка

 • Когато използвате Подобрен формат, картината и звукът може да не се извеждат правилно. В този случай свържете устройството към HDMI IN в [Стандартен формат] или сменете формата на HDMI сигнала на HDMI IN на [Стандартен формат].
 • Задавайте Подобрен формат само когато използвате съвместими устройства.
 • Когато гледате 8K картина с високо качество, използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробности относно Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps вижте спецификациите на кабела.
[101] Използване на телевизора с други устройства

Ръководство за свързване на BRAVIA

Описания на свързването на устройства към телевизора можете да намерите и на уебсайта на Sony за поддръжка. Направете справка в него, ако е необходимо.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
[102]

Свързване към мрежа

 • Свързване към мрежа с LAN кабел
 • Свързване към мрежа посредством безжична връзка
 • Функции на домашната мрежа
[103] Свързване към мрежа

Свързване към мрежа с LAN кабел

Свързване към мрежа с LAN кабел

Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до Интернет и вашата домашна мрежа.

Не забравяйте да се свържете към интернет или към домашната мрежа посредством рутер.

Илюстрация на метода за свързване
 1. LAN кабел
 2. Компютър
 3. Рутер
 4. Модем
 5. Интернет
 1. Настройте LAN рутера.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).

Забележка

 • Поради причини, свързани със сигурността, се препоръчва да свържете вашия телевизор към интернет чрез рутер/модем с функции на рутер. Директното свързване на вашия телевизор към интернет може да изложи вашия телевизор на заплахи за сигурността, като извличане или подправяне на съдържание или лична информация.
  Свържете се с вашия доставчик или мрежов администратор, за да се уверите, че мрежата включва функции на рутер.
 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
[104] Свързване към мрежа

Свързване към мрежа посредством безжична връзка

 • Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора към интернет/мрежата
 • Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)
[105] Свързване към мрежа посредством безжична връзка | Свързване към мрежа посредством безжична връзка

Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора към интернет/мрежата

Вграденото безжично LAN устройство ви позволява достъп до Интернет и до предимствата на мрежа в среда без кабели.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър
 2. Безжичен рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Настройте безжичния рутер.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет].
 3. Изберете мрежата, която искате да свържете и задайте паролата.
  Ако телевизорът не може да се свърже с интернет/мрежата, вижте страница Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата..

За да изключите вградената безжична LAN връзка

 1. За да деактивирате [Wi-Fi], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi].

Съвет

 • За плавно поточно видео:
  • Променете настройката на вашия безжичен рутер към високоскоростен мрежов стандарт като 802.11n, ако е възможно.
   За подробности относно начина, по който да промените настройката, вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
  • Ако горната процедура не доведе до подобрение, променете настройката на вашия безжичен рутер на 5GHz, което може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер само като използва 2,4GHz честотна лента.

Забележка

 • Поради причини, свързани със сигурността, се препоръчва да свържете вашия телевизор към интернет чрез рутер/модем с функции на рутер. Директното свързване на вашия телевизор към интернет може да изложи вашия телевизор на заплахи за сигурността, като извличане или подправяне на съдържание или лична информация.
  Свържете се с вашия доставчик или мрежов администратор, за да се уверите, че мрежата включва функции на рутер.
 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 • Ако изберете опцията [Покажи паролата] на екрана за въвеждане на парола, показаната парола може да се види от други хора.
[106] Свързване към мрежа посредством безжична връзка | Свързване към мрежа посредством безжична връзка

Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)

Можете да свържете устройство към телевизора по безжичен път без да използвате безжичен рутер и след това да предавате видео, снимки и музика, които са запаметени на вашето устройство, директно към телевизора.

Илюстрация на поточно предаване на съдържание
 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct настройки].
 2. Изберете името на телевизора, показано на телевизионния екран, с помощта на Wi-Fi Direct устройството.
  Ако устройството не поддържа Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата].
 3. Използвайте Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството за свързване с телевизора.
 4. Изпратете съдържание от Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството към телевизора.
  За подробности вижте ръководството с инструкции на устройството.

Ако свързването е неуспешно

Когато е показан екранът за готовност за настройката Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да свържете друго устройство

Следвайте горните стъпки, за да свържете устройствата. Могат да бъдат свързани до 10 устройства едновременно. За да свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.

За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Информация] — [Име на устройството].

За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Покажи списъка на у-ва / Изтрий].

За да отмените регистрацията на едно устройство, изберете устройството от списъка за изтриване и след това натиснете бутона (Потвърждение). След това изберете [Да] на екрана за потвърждение.

За да отмените регистрацията на всички устройства, изберете [Изтрий всички] в списъка, а след това [Да] на екрана за потвърждение.

[107] Свързване към мрежа

Функции на домашната мрежа

 • Регулиране на настройките на домашната мрежа
 • Възпроизвеждане на съдържание от компютър
 • Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър
[108] Функции на домашната мрежа | Функции на домашната мрежа

Регулиране на настройките на домашната мрежа

Можете да регулирате следните настройки на домашната мрежа.

За да проверите връзката към сървъра

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите] — следвайте инструкциите на екрана, за да извършите диагностиката.

За да използвате функцията за визуализиране

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Renderer] — желаната опция.

[Функция Renderer]
Активирайте функция за визуализиране.
Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с устройството.
[Управление на достъпa до Renderer]
 • Изберете [Автоматично разрешение за достъп] за автоматичен достъп до телевизора, когато контролер поиска достъп до телевизора за първи път.
 • Изберете [Персонални настройки], за да промените настройката за разрешение за достъп на всеки контролер.

За да използвате отдалеченото устройство

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройки на отдалечени устройства] — желаната опция.

[Отдалечен контрол]
Активирайте работата с телевизора от регистрирано устройство.
[Дерегистриране на отдалечено устройство]
Прекратете регистрацията на дадено устройство, за да деактивирате работата с телевизора от това устройство.
[109] Функции на домашната мрежа | Функции на домашната мрежа

Възпроизвеждане на съдържание от компютър

Можете да се наслаждавате на съдържание (снимки/музика/видео файлове), запазено върху мрежово устройство, намиращо се в друго помещение, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър (сървър)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Натиснете бутона HOME и изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.
[110] Функции на домашната мрежа | Функции на домашната мрежа

Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър

Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с контролера, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер. Контролерът трябва също да е съвместим за визуализация.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Цифров фотоапарат (контролер)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Работете с контролера, за да започнете възпроизвеждане на съдържание на екрана на телевизора.
[111]

Настройки

Менютата, показвани в настройките на телевизора, са различни в зависимост от вашия модел/регион/държава.

 • Гледане на телевизия Канали, Външни входове и Настройка на устройство за запис и т.н.
 • Екран и звук Картина, Екран, Звук и Аудио изход, и др.
 • Мрежа и интернет
 • Профили и вход Google и Добавяне на профил, и др.
 • Приложения
 • Предпочитания за устройството Дата и час, Език/Language, Звук, Начален екран, Достъпност, Родителски контрол, LED индикатор и Енергия и др.
 • Дистанционни управления и аксесоари Дистанционно управление и Bluetooth настройки, и др.
 • Таймери Автоматично включване и Автоматично изключване, и др.
[112] Настройки

Гледане на телевизия

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Налични опции

[Канали]
Конфигурира настройките, свързани с приемане на излъчвани предавания. Можете да конфигурирате настройките, свързани с приемане на сателитни предавания.
Настройка на цифрови канали
Приемане на цифрово излъчване
Настройка на вашия сателит
Приемане на сателитно излъчване
За да сортирате канали или да редактирате списъка с канали
Сортиране или редактиране на канали
[Външни входове]
Конфигурира настройките за външни входове и BRAVIA Sync.
За подробности относно BRAVIA Sync вижте Устройства, съвместими с BRAVIA Sync.
[Настройка на устройство за запис]
Конфигурира настройките на USB HDD устройствата за запис. (Тази опция може да не е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
[113] Настройки

Екран и звук

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Налични опции

[Картина]
Конфигурира настройки на дисплея, които регулират качеството на картината, като например яркост на екрана.
За да настроите качеството на картината според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на картината.
[Екран]
Регулира размера и положението на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройки, които регулират звука.
За да настроите качеството на звука според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на звука.
[Аудио изход]
Конфигурира настройки за избор, свързани с високоговорителите.
[Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)
Използвайте, когато задавате настройка за [Изместване на пикселите] или извършвате ръчно [Обновяване на панела].
За подробности вижте OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел).
[114] Настройки

Мрежа и интернет

Конфигурира настройки, например за безжични локални мрежи, кабелни локални мрежи и домашни мрежи.

[115] Настройки

Профили и вход

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Профили и вход].

Налични опции

[Google]
Синхронизира регистрирания профил в Google или го премахва.
[Добавяне на профил]
Добавя регистрация в Google. Можете да добавите няколко профила в Google и да превключвате между тях в зависимост от приложението.
[116] Настройки

Приложения

Позволява да конфигурирате или деинсталирате приложения или да изчиствате кеша.

[117] Настройки

Предпочитания за устройството

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Предпочитания за устройството].

Налични опции

[Информация]
Показва информация за телевизора.
[Дата и час]
Регулира текущото време.
[Език/Language]
Избира език на менюто. Избраният език на менюто задава и езика за гласово разпознаване.
[Клавиатура]
Конфигурира настройките на клавиатурата на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройката [Системни звуци].
[Хранилище]
Променя настройките, свързани със съхранение на данни.
[Начален екран]
Персонализира канали, показвани в [Начален екран], и сортира приложения.
[Google Асистент]
Конфигурира настройките за търсене и [Откриване на „Ok Google“]*.
[Скрийнсейвър]
Конфигурира настройките на екранната защита.
[Местоположение]
Конфигурира локалните настройки за получаване на местоположението на потребителя.
[Сигурност и ограничения]
Конфигурира ограничения, като предотвратяване използването на конкретни приложения от деца.
[Достъпност]
Конфигурира настройките за достъпност и услугите за помощ на потребителите за улесняване на навигацията на устройствата им.
[Нулиране]
Възстановява фабричните настройки по подразбиране на телевизора.
[Родителски контрол]
Конфигурира настройките за родителски контрол за ограничаване на използването на функции като [Канали & Външни входове], [Приложения] и [Екранно време].
[LED индикатор]
Конфигурира настройките [LED осветление] или [Работна реакция] и [LED на вградения микрофон]*. (Менюто, което се показва, зависи от модела.)
[Енергия]
Променя настройките, свързани с консумация на енергия.
[Първоначална настройка]
Настройва основните функции, като мрежа и канали, при използването за първи път.
[Настройки за режим в магазин]
Обогатява дисплея за показване в магазин чрез настройката [Демо режим] и др.

* Само за телевизори с вграден микрофон

[118] Настройки

Дистанционни управления и аксесоари

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари].

Налични опции

[Bluetooth настройки]
Настройка за регистрация/отмяна на регистрация на Bluetooth устройства.
[Дистанционно управление]
Настройка за сдвояване на гласовото дистанционно управление.
[119] Настройки

Таймери

Настройване на таймера за автоматично включване

Таймерът за автоматично включване включва автоматично телевизора в конкретен час, например, когато започне програма, която желаете да гледате. Това ви позволява да използвате телевизора като будилник.

 1. Натиснете бутона HOME и изберете (иконата Таймери) — [Автоматично включване] — желаната опция.

Настройване на таймера за автоматично изключване

Таймерът автоматично изключва телевизора след предварително зададено време.

 1. Натиснете бутона HOME и изберете (иконата Таймери) — [Автоматично изключване] — желаната опция.

Забележка

 • Когато изключите телевизора и след това го включите отново, [Автоматично изключване] се задава на [Изкл.].
[120]

Отстраняване на неизправности

 • Започнете от тук Имате затруднения? Започнете от тук.
 • Картина (качество)/екран
 • Клавиатура
 • Приемане на излъчване
 • Звук
 • Мрежа (интернет/домашна)/приложения
 • Дистанционно управление/аксесоари
 • Захранване
 • Свързани устройства
 • Записване на USB HDD
 • LED индикатор
[121] Отстраняване на неизправности

Започнете от тук

 • Самодиагностика
 • Актуализации на софтуера
 • Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора
 • Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[122] Започнете от тук | Започнете от тук

Самодиагностика

Проверете дали телевизорът работи правилно.

  1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, и изберете [Помощ] от списъка с приложения.
   Ако поддържаното дистанционно управление има бутон HELP, натиснете бутона HELP.
  2. Изберете [Състояние и диагностика] — [Самодиагностика].

  Съвет

  Можете също така да проверите следните симптоми в [Състояние и диагностика].

  • [Симптоми свързани с Интернет]
  • [Симптоми на външни устройства]
  • [Симптоми свързани с картината/звука]

  Ако проблемът продължава, опитайте следното.

  • Нулирайте (рестартирайте) телевизора. За подробности вижте Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора.
  • Проверете за актуализации на софтуера и се опитайте да ги инсталирате.
  • Сайт за поддръжка
  [123] Започнете от тук | Започнете от тук

  Актуализации на софтуера

  От време на време Sony ще осигурява актуализации на софтуера, за да подобрява функционалността и да предоставя на потребителите най-съвременното използване на телевизора. Най-лесният начин за получаване на актуализациите на софтуера е чрез интернет връзка на телевизора.

  За да проверявате автоматично за актуализации на софтуера

  1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, и изберете [Помощ] от списъка с приложения.
   Ако поддържаното дистанционно управление има бутон HELP, натиснете бутона HELP.
  2. Активирайте [Автоматична проверка за актуализации] в [Състояние и диагностика] — [Обновяване на системния софтуер].

  Съвет

  • За да актуализирате софтуера ръчно, изберете [Обновяване на софтуера].
  • Можете да проверите в Известия от BRAVIA или в уебсайта за поддръжка за списък на промените, направени от актуализацията на софтуера.

  Забележка

  • Когато [Автоматична проверка за актуализации] е деактивирано, телевизорът не може да приема известия, дори когато има актуализация на софтуера.

  Актуализиране на софтуер чрез USB памет

  Ако нямате интернет връзка, можете да актуализирате софтуера също и чрез използване на USB памет. Използвайте вашия компютър, за да изтеглите на USB памет най-новия софтуер от уебсайта на Sony за поддръжка. Поставете USB памет в USB порт на телевизора и актуализирането на софтуера ще започне автоматично.

  Ако ще актуализирате софтуера на телевизора чрез USB памет, трябва да прочетете предупрежденията в уебсайта за актуализиране чрез USB памет.

  Повече информация относно сайта за поддръжка намерете на страницата Сайт за поддръжка.

  [124] Започнете от тук | Започнете от тук

  Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

  Ако имате проблеми, например картината не се извежда на екрана или дистанционното управление не работи, нулирайте телевизора посредством следната процедура. Ако проблемът продължава, опитайте с процедурата за фабрично нулиране, описана по-долу.
  Ако към телевизора е свързано външно USB устройство, разединете го от телевизора преди нулирането.

  Нулиране на захранването

  1. Рестартирайте телевизора посредством дистанционното управление.
   Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление в продължение на 5 секунди, докато телевизорът се рестартира (показва се съобщение за изключване). (В зависимост от вашия модел/регион/държава, можете също да натиснете и задържите бутона за включване на дистанционното управление за около 2 секунди и след това да изберете [Рестартиране] от екрана на телевизора.)
   Телевизорът ще се изключи и ще се рестартира автоматично след около една минута.
  2. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.
   Ако проблемът продължава след стъпка 1, изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте 2 минути и включете отново захранващия кабел към електрическия контакт.

  Съвет

  • Моделите телевизори с 1 бутон на телевизора (само бутон за включване) също могат да бъдат рестартирани с помощта на бутона за включване. Натиснете бутона за включване на телевизора, за да изведете менюто за управление, изберете [Рестартиране] в менюто и след това натиснете и задръжте бутона за включване, за да рестартирате телевизора.
  • Личните ви настройки и данни няма да се загубят след рестартиране на телевизора.

  Възстановяване на фабричните настройки

  Ако проблемът продължава след нулиране на захранването, опитайте с нулиране до фабричните данни.

  Забележка

  Извършването на фабрично нулиране ще изтрие всички данни и настройки на телевизора (като Wi-Fi и информацията за настройките на кабелните мрежи, Google профилите и друга информация за вход в системата, Google Play, както и други инсталирани приложения).

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Нулиране] — [Възстановяване на фабричните настройки].
  2. Изберете [Изтриване на всичко].
   Ако сте настроили PIN код на телевизора, ще бъдете помолени да го въведете, когато изберете [Изтриване на всичко].
   След успешно приключване на процедурата за фабрично нулиране телевизорът ще стартира съветника за начална настройка. Трябва да приемете Общите условия на Google и Правилата за поверителност на Google.
  [125] Започнете от тук | Започнете от тук

  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности

  За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в “Често задавани въпроси” в сайта за поддръжка по-долу.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [126] Отстраняване на неизправности

  Картина (качество)/екран

  • Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.
  • Изкривена картина./Екранът премигва.
  • Екранът внезапно се превключва към видеоклип, който не разпознавате, докато гледате телевизия.
  • Има банери/отметки отгоре и отдолу на екрана.
  • HDR снимките с висока резолюция не се показват.
  • Показва се съобщение за приложение, което иска разрешение за достъп до функция на телевизора.
  • OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  [127] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Свържете телевизора към AC захранване (мрежово захранване) и натиснете бутона за включване, намиращ се на телевизора или на дистанционното управление.
  • Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина], за да направите настройките.
   За подробности вижте страница Настройване на качеството на картината.
  • Ако зададете за [Енергоспестяване] настройка [Ниско] или [Силен], нивото на черното ще се подобри. Натиснете бутона HOME, след което изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Енергия] — [Енергоспестяване] на [Изкл.] за увеличаване на яркостта на екрана.

  Забележка

  • Качеството на картината зависи от сигнала и съдържанието.
  • Качеството на картината може да се подобри, ако го промените в [Картина] под [Настройки].
   Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина][Яркост] и регулирайте [Яркост] или [Контраст].
  [128] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Изкривена картина./Екранът премигва.

  Проверете връзката и положението на антената и периферните устройства

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
  • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
  • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.

  Проверете настройката [Движение]

  • Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.].
  • Променете текущата настройка от [Режим Филм] на [Изкл.].
   Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Режим Филм].
  • Проверете настройките на [Аналогова ТВ].
   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчно настройване] — [Аналогова ТВ].
   • Деактивирайте [LNA], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
   • Изпълнете [Автоматична фина настройка] за подобряване на картината за аналогово приемане.
    (Наличието на [Аналогова ТВ] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  [129] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Екранът внезапно се превключва към видеоклип, който не разпознавате, докато гледате телевизия.

  В този случай телевизорът може да бъде в демо режим. Опитайте съществуващия демо режим.

  • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Демо режим] и [Режим Нулиране на картината].
  [130] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Има банери/отметки отгоре и отдолу на екрана.

  В този случай телевизорът може да бъде в демо режим. Опитайте съществуващия демо режим.

  • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Демо режим] и [Режим Нулиране на картината].
  [131] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  HDR снимките с висока резолюция не се показват.

  За да гледате HDR изображения с висока резолюция, като 4K (50p/60p), е необходимо следното*.

  • Свържете устройството с възможност за възпроизвеждане с 4K (50p/60p)*.
  • Използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps.
  • Задайте за [Формат на HDMI сигнала] стойност [Подобрен формат], като изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI извода, който искате да настроите.
  • Проверете дали свързаното устройство е с най-новите настройки или фърмуер.

  * Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

  [132] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Показва се съобщение за приложение, което иска разрешение за достъп до функция на телевизора.

  • Изберете дали да разрешите или забраните достъпа на приложението до показаната функция.
  • Можете да проверите списъка на разрешенията на приложенията, категоризирани по функция на телевизора и да промените настройките за разрешение за всяко приложение. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Приложения] — [Прилож.: Разрешения] — желаната функция на телевизора.
  [133] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  • Екранът потъмнява след определен период от време. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено]. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • На екрана се появяват бяла линия. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  [134] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Екранът потъмнява след определен период от време. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  • Ако цялото изображение или част от него остане неподвижна, екранът постепенно ще потъмнее, за да се намали задържането на изображението. Това е функция за защита на панела, и не е неизправност.
  [135] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено]. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Ако телевизорът е включен, захранващият кабел е изключен или околната температура падне под диапазона между 10°C и 40°C по време на Обновяването на панела, процесът няма да завърши и ще се появи това съобщение. Започнете процедурата отново отначало.

  Съвет

  • Процесът на обновяване на панела отнема около един час.
  [136] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на изображението. Този проблем не е неизправност.

  Телевизорът има две функции, [Изместване на пикселите] и [Обновяване на панела], които имат за цел да намалят задържането на изображението.
  Когато е необходимо, може да извършите [Обновяване на панела].

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Експертни панелни настройки] — [Обновяване на панела].

  Съвет

  • [Изместване на пикселите] е функция, която спомага за предотвратяване на задържането на изображението чрез автоматичното му движение на фиксирани интервали. При нормални обстоятелства оставете тази опция активирана.
  • За да намалите задържането на изображението, препоръчваме да изключвате телевизора ежедневно за повече от четири часа с помощта на дистанционното управление или бутона за включване на телевизора.

  Забележка

  • Извършвайте ръчно Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо. Избягвайте да го извършвате повече от веднъж годишно, защото може да засегне работния живот на панела.
  • Изображения, които включват часовници и ярки цветове, лесно предизвикват задържане на изображението. Избягвайте показването на тези видове изображение за дълги периоди от време, в противен случай може да се появи задържане на изображението.
  [137] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  На екрана се появяват бяла линия. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  • Функцията за обновяване на панела се изпълнява. По време на Обновяване на панела по екрана може да се появи бяла линия. Това не е неизправност на телевизора.

  Съвет

  • Процесът на обновяване на панела отнема около един час.
  • Обновяването на панела може да се изпълни, когато температурата на помещението е между 10°C и 40°C. Ако някое от следните възникне по време на обновяване на панела, процесът не приключва и се показва съобщение.
   • Температурата на помещението попада извън този диапазон.
   • Телевизорът е включен.
   • Захранващият кабел е изключен.
   Ако съобщението се покаже, проверете температурата в помещението и т.н.
  [138] Отстраняване на неизправности

  Клавиатура

  Не можете да управлявате текущия екран след показване на клавиатурата на екрана.

  • За да се върнете към управление на екран зад клавиатурата на екрана, натиснете бутона BACK на дистанционното управление.
  [139] Отстраняване на неизправности

  Приемане на излъчване

  • Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.
  • Блоков шум или съобщение за грешка се появяват и не можете да гледате предаването.
  • Появяват се петна или двойно изображение.
  • На екрана се появяват само снежинки или черна картина.
  • Има шум в картината или звука, когато гледате аналогов телевизионен канал.
  • Някои канали са празни.
  • Слабо приемане или лошо качество на картината при цифрово излъчване.
  • Не можете да гледате цифрови канали.
  • Не всички аналогови канали са настроени.
  • Не можете да гледате сателитни канали.
  • Някои цифрови канали липсват.
  • Желаете да настроите сателитната антена.
  [140] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.

  • Уверете се, че кабелът на антената е плътно свързан към телевизора.
   • Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
   • Уверете се, че кабелът или кабелният конектор на антената не е повреден.
  • Изберете ефирни програми/кабел чрез натискане на бутон TV на дистанционното управление, след което изберете [Цифрова ТВ], ако не се изведе услугата по телевизионно разпръскване. (С изключение на случаите, когато гледате YouView)
  • Ефирен сигнал може да се потисне, ако наблизо има друг силен сигнал.
   Деактивирайте настройката [LNA] (С изключение на модели с един тунер) в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки].
  • Ако се преместите в нов дом или опитате да приемате нови услуги, изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка] и следвайте инструкциите на екрана за преконфигуриране на необходимите настройки.
  • За да гледате поточно съдържание, свържете телевизора към интернет.

  Съвет

  • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
   Сайт за поддръжка
  [141] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Блоков шум или съобщение за грешка се появяват и не можете да гледате предаването.

  • Уверете се, че кабелът на антената е свързан към правилните портове (на телевизора/свързаните устройства/стената).
  • Уверете се, че кабелът не е стар или че в конектора няма окъсяване.
  [142] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Появяват се петна или двойно изображение.

  • Проверете връзките на антената или кабела.
  • Проверете мястото и посоката на антената.
  • Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.].
  [143] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  На екрана се появяват само снежинки или черна картина.

  • Проверете дали е изпълнена автоматичната настройка.
  • Проверете дали антената не е счупена или огъната.
  • Проверете дали антената не е достигнала края на работния си живот (3-5 години за нормална употреба, 1-2 години в близост до море).
  [144] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Има шум в картината или звука, когато гледате аналогов телевизионен канал.

  • Проверете настройката на [Аналогова ТВ].

   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчно настройване] — [Аналогова ТВ].

   • Изпълнете [Автоматична фина настройка], за да приемате по-добра картина и звук. (Името на опцията може да се различава според вашия регион/държава.)
   • Задайте за [Аудио филтър] настройка [Изкл.], [Слаб] или [Силен] за подобряване на звука при аналогово приемане.
   • Деактивирайте [LNA], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
  • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
  • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
  [145] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Някои канали са празни.

  • Каналът е само за кодирана услуга/услуга с абонамент. Абонирайте се за платена ТВ услуга.
  • Каналът се използва само за данни (без картина или звук).
  • Свържете се с разпространителя за подробности относно излъчвания сигнал.
  [146] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Слабо приемане или лошо качество на картината при цифрово излъчване.

  • Променете позицията, посоката и ъгъла на наземната ТВ антена, за да увеличите до максимум нивото на сигнала на антената. Уверете се, че посоката на антената не е променена неволно (например от вятъра).
  • Ако използвате усилвател на ТВ сигнала, регулирайте коефициента му на усилване на сигнала.
  • Ако между антената и телевизора е свързано оборудване (например разпределител на ТВ сигнал), то може да въздейства на приемането на ТВ сигнала. Свържете антената и телевизора директно, за да проверите дали това подобрява приемането.
  • Лошите атмосферни условия могат да повлияят на системите за сателитно разпространение. Изчакайте времето да се подобри. (Само за модели, съвместими със сателит)
  [147] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Не можете да гледате цифрови канали.

  • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлага цифрово излъчване.
  • Сменете антената с такава, която има по-добро усилване.
  [148] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Не всички аналогови канали са настроени.

  • Опитайте да направите ръчна предварителна настройка на каналите, като конфигурирате настройките. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчно настройване] — [Аналогова ТВ]. (Наличието на [Аналогова ТВ] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  [149] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Не можете да гледате сателитни канали.

  • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат сателитни услуги.
  • Проверете сателитната кабелна връзка.
  • Когато се изведе съобщението [Няма сигнал. Отчетено е претоварване на LNB. Моля изключете телевизора и проверете връзката със сателитната антена.], изключете захранващия кабел. След това проверете дали сателитният сигнал не е повреден и дали кабелът за сателитен сигнал не е даден на късо в сателитния конектор.
  • Проверете вашето LNB устройство и настройките.
  • Ако телевизорът ви разполага с “MAIN” и “SUB” жакове (гнезда), и не се настройва към режим на двоен сателитен тунер, жакът (гнездото), обозначен със “SUB”, не може да се използва. В този случай свържете сателитната антена към жака, обозначен с “MAIN”.
  [150] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Някои цифрови канали липсват.

  Промяна на диапазона на настройка (наличността зависи от вашия регион/държава)

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Диапазон на настройка].

  [Нормален]
  Търси налични канали във вашия регион/държава.
  [Разширен]
  Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

  Актуализиране на цифровите услуги

  Можете да стартирате [Автоматична настройка], след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.

  Конфигуриране на автоматичните актуализации на услугите

  Препоръчваме ви да активирате [Aвтомат. обновяване на услугите], за да позволите автоматичното добавяне на нови цифрови услуги, когато станат достъпни.

  1. За да активирате [Aвтомат. обновяване на услугите], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Aвтомат. обновяване на услугите].

  Ако е деактивирана, ще бъдете уведомявани за нови цифрови услуги от съобщение на екрана и услугите няма да се добавят автоматично.

  Съвет

  • Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава. Ако не е налична, направете [Автоматична настройка], за да добавите нови услуги.
  [151] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Желаете да настроите сателитната антена.

  Ако имате инсталирана сателитна антена, можете да гледате сателитни предавания и да определите вашия тип на инсталация чрез конфигуриране на настройките на тунера.

  Настройка на вашия сателит

  • Приемане на сателитно излъчване
  [152] Отстраняване на неизправности

  Звук

  • Няма звук, но картината е добра.
  • Аудио шум.
  • Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.
  • Изкривен звук.
  • Искате да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството/аудио системата и от високоговорителите на телевизора.
  • Загрижени сте за наличието на забавяне между картината и звука.
  • Няма звуци от телевизора, като звук при работа или аудио реакция.
  • Не можете да установите eARC връзка.
  • Не можете да използвате гласово търсене с вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон).
  • Може да чуете слаб шум от високоговорителите на телевизора (само за модели с Режим на ТВ централен говорител).
  [153] Звук | Звук

  Няма звук, но картината е добра.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Свържете телевизора към AC захранване (мрежово захранване) и натиснете бутона за включване, намиращ се на телевизора или на дистанционното управление.
  • Проверете бутона за силата на звука.
  • Натиснете бутона (Изключване на звука) или (Сила на звука) +, за да отмените заглушаването на звука.
  • Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU, след това изберете [Говорител] — [ТВ говорител].
   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [ТВ говорител].
  • Ако са свързани слушалки или Bluetooth аудио устройства, звукът не се извежда от високоговорителите на телевизора или от аудиосистема, свързана чрез eARC/ARC. Отстранете слушалките или разкачете Bluetooth аудио устройството.
  [154] Звук | Звук

  Аудио шум.

  • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
  • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
  • За да избегнете смущения на телевизора, уверете се, че използвате здрав кабел за антена.
  [155] Звук | Звук

  Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.

  • Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система].
  • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
  • Ако изберете аналогов (RF) канал и картината не се показва правилно, ще е необходимо да промените системата на телевизионно предаване. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчно настройване] — [Аналогова ТВ][Телевизионна система]. (Наличието на [Аналогова ТВ] или името на опцията се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  • Проверете дали настройката [Сила на звука на Цифров аудио изход] на телевизора е на максимум.

   Натиснете бутона HOME, след това изберете:
   [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Сила на звука на Цифров аудио изход]

  • Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не предоставя аудио сигнал.
  [156] Звук | Звук

  Изкривен звук.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
  • Пазете телевизора от източници на електрически смущения, например автомобили, сешоари, Wi-Fi устройства, мобилни телефони или оптични устройства.
  • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
  • Изпълнете [Автоматична фина настройка] в [Ръчно настройване] — [Аналогова ТВ] за подобряване на звука при аналогово приемане.
   (Наличието на [Аналогова ТВ] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  • Задайте за [Аудио филтър] настройка [Слаб] или [Силен] за подобряване на звука при аналогово приемане. ([Аудио филтър] може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава.)
  [157] Звук | Звук

  Искате да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството/аудио системата и от високоговорителите на телевизора.

  За да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството и от високоговорителите на телевизора

  Телевизорът не може да извежда звук едновременно от слушалките или Bluetooth аудио устройството и от високоговорителите си.

  За да изведете звук както от аудиосистемата, свързана чрез eARC/ARC, така и от високоговорителите на телевизора

  Звукът може да бъде изведен едновременно от аудиосистема, свързана към телевизора, и от високоговорителите на телевизора, ако се изпълнят следните условия.

  • Свързване на телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел
  • Задаване за [Цифров аудио изход] стойност [PCM]

  За подробности относно свързванията посредством цифров оптичен кабел направете справка в страницата Свързване на аудио система.

  [158] Звук | Звук

  Загрижени сте за наличието на забавяне между картината и звука.

  Ако е свързано аудиоустройство с Bluetooth

  Картината и звукът не са съгласувани поради забавяне на звука, дължащо се на свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране.

  1. За [A/V синхронизиране] задайте [Автомат.] или [Вкл.]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране].

  Ако конкретна аудиосистема е свързана с HDMI кабел

  Можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.

  • Сайт за поддръжка
  [159] Звук | Звук

  Няма звуци от телевизора, като звук при работа или аудио реакция.

  Ако телевизорът е свързан чрез eARC или за [Режим на пряк достъп] е зададен [Автомат.], звуците от телевизора, например тези от работата на дистанционното управление или реакции на глас, не се извеждат, тъй като аудиосигналите от HDMI входа преминават към аудиосистемата на eARC. За извеждане на тези звуци от телевизора опитайте следното.

  • Спрете да гледате съдържание от устройството, свързано към HDMI входа.
  • За [Режим eARC] задайте [Изкл.].
   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Изкл.].
  • За [Режим на пряк достъп] задайте [Изкл.].
   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим на пряк достъп] — [Изкл.].
  [160] Звук | Звук

  Не можете да установите eARC връзка.

  • [Режим eARC] не работи, когато функцията за преобразуване на екранния текст в говор за екранния текст във функциите за достъпност на телевизора е активирана.
  • Свържете аудиосистемата към HDMI кабел с Ethernet.
  • Свържете аудиосистемата към извода на HDMI входа на телевизора с надпис “ARC”.
  • Конфигурирайте настройките, както следва.
   [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Автомат.]
   [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система]
  • Активирайте функцията eARC на аудио системата.
  [161] Звук | Звук

  Не можете да използвате гласово търсене с вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон).

  Гласовото разпознаване от вградения микрофон може да е влошено в следните случаи.

  • Когато са активирани функциите на eARC
  • Когато е свързан саундбар
  • Когато [Режим на пряк достъп] е зададен на [Автомат.]
  [162] Звук | Звук

  Може да чуете слаб шум от високоговорителите на телевизора (само за модели с Режим на ТВ централен говорител).

  Моделите с Режим на ТВ централен говорител имат извод CENTER SPEAKER IN от задната страна.

  Ако не е свързан AV приемник към извода CENTER SPEAKER IN на телевизора, може да чувате слаб шум от високоговорителите на телевизора, когато за [Говорител] е зададена стойност [Аудио система].

  Ако шумът ви безпокои, деактивирайте следната настройка:

  Натиснете бутона HOME, след това изберете:
  [Настройки] — [Режим на ТВ централен говорител] в [Екран и звук] — [Аудио изход].

  [163] Отстраняване на неизправности

  Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  • Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.
  • Качеството на картината и/или звука от приложенията за поточно предаване е лошо.
  • Вашият телевизор не може да се свърже към сървъра.
  • Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.
  [164] Мрежа (интернет/домашна)/приложения | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.

  Ако безжичната мрежа не се свързва или връзката прекъсва, опитайте следното.

  • Натиснете бутона HOME и проверете дали е активирана следната настройка.
   [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi]
  • Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер. Състоянието на сигнала може да се повлияе от следното:
   • Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др., които се намират в близост.
   • Има подове или стени между безжичния рутер и телевизора.
  • Изключете безжичния рутер и го включете отново.
  • Ако името на мрежата (SSID) на безжичния рутер, към който искате да се свържете, не се показва, изберете [Добавяне на нова мрежа], за да въведете име на мрежата (SSID).

  Ако проблемът не бъде решен дори след процедурите по-горе или ако не можете да се свържете дори с кабелна мрежа, проверете състоянието на мрежовата връзка.

  Проверка на състоянието на мрежовата връзка

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата] — [Провери връзката].
   Проверете вашите мрежови връзки и/или информацията за свързване от ръководството за употреба на сървъра, или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов администратор).

  Съвет

  • Решението е различно в зависимост от проверката на състоянието на мрежата. За решения според отделния проблем вижте “Често задавани въпроси” в сайта на Sony за поддръжка.

  Забележка

  • Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра.

   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата].

  [165] Мрежа (интернет/домашна)/приложения | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  Качеството на картината и/или звука от приложенията за поточно предаване е лошо.

  • Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.
  • За да гледате поточно видео от интернет, ви е необходима мрежа с бърза и стабилна скорост на връзката. По принцип са необходими скорости, подобни на следните:
   • Поточно предаване на интернет видео със стандартна детайлност (SD): 2,5 Mbps
   • Поточно предаване на интернет видео с висока детайлност (HD): 10 Mbps
   • Поточно предаване на интернет видео с ултрависока детайлност (Ultra HD) (4K): 25 Mbps
  • Качеството на безжичната мрежова връзка зависи от разстоянието или препятствията (напр. стена) между телевизора и безжичния рутер, влиянието на околната среда и качеството на безжичния рутер. В този случай използвайте кабелна връзка към Интернет или опитайте 5GHz честотна лента.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер само като използва 2,4GHz честотна лента.
  • Когато използвате безжична мрежа, дръжте безжичните устройства близо едно до друго или избягвайте препятствията.
  • Дръжте устройства, които създават радиочестотни смущения (като микровълнови фурни), далече от телевизора и безжичния рутер или изключвайте такива устройства.
  • Аудио изходът не е предназначен за видео без звук.

  Съвет

  • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
   Сайт за поддръжка
  [166] Мрежа (интернет/домашна)/приложения | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  Вашият телевизор не може да се свърже към сървъра.

  • Проверете LAN кабела или безжичната връзка към вашия сървър и телевизора.
  • Проверете дали вашата мрежа е правилно конфигурирана на вашия телевизор.
  • Проверете вашия LAN кабел/безжичната връзка или вашия сървър. Телевизорът може да е загубил връзка със сървъра.
  • Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да проверите дали вашият медиен сървър комуникира правилно с телевизора. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите].
  [167] Мрежа (интернет/домашна)/приложения | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.

  • Настройките на датата и часа на този телевизор може да не са правилни. Ако датата и часът не са настроени правилно, може да не успеете да се свържете към някои приложения и услуги.
   Ако часът не е верен, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — активирайте [Автоматични дата и час] в [Предпочитания за устройството] — [Дата и час].
  • Проверете дали LAN кабелът и захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.
   * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема.
  • Опитайте да използвате тези приложения по-късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.

  Съвет

  • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
   Сайт за поддръжка
  [168] Отстраняване на неизправности

  Дистанционно управление/аксесоари

  • Дистанционното управление не работи.
  • Искате да деактивирате подсветката на дистанционното управление. (само дистанционни управления с функция за подсветка)
  [169] Дистанционно управление/аксесоари | Дистанционно управление/аксесоари

  Дистанционното управление не работи.

  Проверка дали телевизорът работи правилно

  • Натиснете бутона за включване на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното управление, или не. За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
  • Ако телевизорът не рабати, опитайте се да го нулирате.
   Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

  Проверка дали дистанционното управление работи правилно

  • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
  • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
  • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
  • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
  • Зарядът на батерията може да е нисък. Отстранете капачето на дистанционното управление и подменете батериите с нови.
   • Плъзгащо се
    Илюстрация на отстраняването на капачето на дистанционното управление
   • Освобождаващо се с натискане
    Илюстрация на отстраняването на капачето на дистанционното управление

  Забележка

  • Дистанционни управления с бутон за микрофон се свързват с телевизора посредством Bluetooth. В следните ситуации може да възникнат радиосмущения и да причинят проблеми, например лоша работа на микрофона или дистанционното управление, защото радиовълните на Bluetooth използват същата честота като радиовълните, излъчвани от микровълнови уреди и от безжичните LAN (IEEE802.11b/g/n).
   • Има хора или препятствия (например метални предмети или стени) между телевизора и дистанционното управление
   • В близост се използват микровълни
   • В близост има точка на достъп на безжична LAN
   • Телевизорът и дистанционното управление не са сдвоени
   В тези случаи опитайте следните решения.
   • Приближете дистанционното управление до телевизора и опитайте да го използвате
   • Отстранете препятствията между телевизора и дистанционното управление
   • Използвайте дистанционното управление, когато не се използва микровълнов уред
   • Изключете другите Bluetooth устройства
   • Проверете Bluetooth настройката на телевизора и го включете и изключете
    Натиснете бутона HOME и изберете следната последователност.
    Ако [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth настройки] — [Bluetooth] е деактивиран, активирайте го. Ако е активиран, деактивирайте го и след това го активирайте отново.
   • Установете точките на достъп на безжичната LAN и микровълновите уреди на разстояние най-малко 10 метра от телевизора
   • Ако в безжичната LAN е налична честотна лента 5 GHz (IEEE802.11a), свържете към честотната лента 5 GHz
   • Отново сдвоете дистанционното управление
    Натиснете бутона HOME и изберете следните в следната последователност:
    [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth] — [Свързване на ново дистанционно] — следвайте инструкциите на екрана, за да свържете отново дистанционното управление.
    Ако не можете да управлявате телевизора с предоставеното дистанционно управление, изберете горното в споменатата последователност, докато не стигнете до [Свързване на ново дистанционно] с помощта на друго дистанционно управление на Sony и след това се опитайте да се свържете отново с предоставеното дистанционно управление.
  • В зависимост от вашия модел се доставя Bluetooth дистанционно управление, което вече е сдвоено с телевизора. По време на транспортирането доставеното сдвоено дистанционно управление не може да се използва за работа с други телевизори. При проверка на работата на дистанционното управление го използвайте с телевизора, с който то е било доставено.

  Нулиране на дистанционното управление

  Ако дистанционното управление не работи правилно поради лош контакт на батериите или статично електричество, проблемът може да се реши чрез нулиране на дистанционното управление.

  1. Извадете батериите от дистанционното управление.
  2. Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за три секунди.
  3. Поставете нови батерии в дистанционното управление.

  Ако проблемът продължава, вижте страници Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора и Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности.

  Забележка

  • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за захранване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
  [170] Дистанционно управление/аксесоари | Дистанционно управление/аксесоари

  Искате да деактивирате подсветката на дистанционното управление. (само дистанционни управления с функция за подсветка)

  Можете да изключите подсветката на дистанционното управление.

  1. Натиснете и задръжте бутона (Сила на звука) - и бутона HOME на дистанционното управление едновременно за 2 секунди.
   Отпуснете, когато MIC LED индикаторът на дистанционното управление светне два пъти.
   За да активирате отново подсветката на дистанционното управление, повторете процедурата по-горе.
  [171] Отстраняване на неизправности

  Захранване

  • Телевизорът не може да бъде изключен с помощта на дистанционното управление.
  • Телевизорът се изключва автоматично.
  • Телевизорът се включва автоматично.
  • След включване на телевизора той незабавно се изключва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • Телевизорът не се включва.
  [172] Захранване | Захранване

  Телевизорът не може да бъде изключен с помощта на дистанционното управление.

  Батериите в дистанционното управление може да са изтощени. Сменете ги с нови или изключете телевизора с помощта на бутона за включване на телевизора.
  Можете да натиснете и да задържите бутона за включване на телевизора, за да го изключите.

  Забележка

  • Местоположението на бутона за включване на телевизора се различава в зависимост от Вашия модел/държава/регион. За местоположението на бутона вижте Информация за продукта (брошура), доставено заедно с телевизора.
   Пример за модел с бутон за включване под LED индикатора

  Съвет

  • За модели телевизори с 1 бутон на телевизора (само бутон за включване), можете да натиснете бутона за включване на телевизора, за да изведете менюто за управление и да регулирате силата на звука или да смените каналите.
  • Когато зарядът на батериите на дистанционното управление е нисък, ще видите известие в меню HOME.
  [173] Захранване | Захранване

  Телевизорът се изключва автоматично.

  • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Автоматично изключване].
  • Проверете настройката на [Времетраене] на [Автоматично включване].
  • Проверете дали е активирано [Изключване, когато ТВ не се използва] в [Енергия].
  • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Скрийнсейвър].
  [174] Захранване | Захранване

  Телевизорът се включва автоматично.

  • Проверете дали е активирано [Автоматично включване].
  • Деактивирайте настройките [Автоматично включване на ТВ] в [BRAVIA Sync настройки].
  [175] Захранване | Захранване

  След включване на телевизора той незабавно се изключва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  В този случай телевизорът може да бъде в режим на нулиране на картината. Когато режимът на нулиране на картината е активиран, телевизорът се изключва около 10 минути след включването си, а след това се включва отново, за да се намали задържането на картината. Това не е неизправност на телевизора.

  Включете отново телевизора посредством дистанционното управление и деактивирайте режима на нулиране на картината.

  • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Режим Нулиране на картината].
  [176] Захранване | Захранване

  Телевизорът не се включва.

  Изпълнявайте подред процедурите по-долу, докато проблемът бъде решен.

  1. Проверете дали телевизорът се включва посредством дистанционното управление.

  Насочете дистанционното управление към сензора от предната страна на телевизора и натиснете бутона за включване на дистанционното управление.
  Проверете дали телевизорът се включва.
  Ако телевизорът не се включва, опитайте да нулирате (рестартирате) телевизора.

  • Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

  2. Проверете дали телевизорът се включва посредством бутона за включване на телевизора.

  Натиснете бутона за включване на телевизора и проверете дали той се включва.
  За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта.
  Ако посредством тази процедура телевизорът се включва, може би има проблем с дистанционното управление. Направете справка в следващата тема.

  • Дистанционното управление не работи.

  3. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.

  Изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора, изчакайте 2 минути и включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

  Съвет

  • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за включване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
  [177] Отстраняване на неизправности

  Свързани устройства

  • Няма картина от свързано устройство.
  • Не можете да избирате свързано устройство в меню Home.
  • Определени програми от цифрови източници се показват със загуба на детайли.
  • Показването на фотоизображения или папки отнема време.
  • Не можете да откриете свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.
  • Бутонът EXT.BOX MENU на дистанционното управление не работи. Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон EXT.BOX MENU.
  • Не можете да изключите кабелния/сателитен декодер посредством дистанционното управление на телевизора.
  • Външно устройство (например кабелен/сателитен декодер) не може да бъде контролирано с помощта на IR Blaster или дистанционното управление на телевизора. (Само за модели, съвместими с IR Blaster или управление на кабелен/сателитен декодер)
  • Някои медия файлове в USB устройството или сървъра не могат да се покажат на екрана.
  • Работата прекъсва или устройството не работи.
  • Платено съдържание не може да бъде възпроизведено.
  [178] Свързани устройства | Свързани устройства

  Няма картина от свързано устройство.

  • Включете свързаното устройство.
  • Проверете кабелната връзка между устройството и телевизора.
  • Натиснете бутона (Избор на вход), за да се покаже списъкът с входове, след това изберете желания вход.
  • Поставете правилно USB устройството.
  • Уверете се, че USB устройството е правилно форматирано.
  • Работата с всички USB устройства не е гарантирана. Освен това работата зависи от функциите на USB устройството или от видео файловете, които се възпроизвеждат.
  • Сменете формата на HDMI сигнала на HDMI входа, който не показва картина в стандартен формат. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI входа, който искате да настроите.
  [179] Свързани устройства | Свързани устройства

  Не можете да избирате свързано устройство в меню Home.

  • Проверете кабелната връзка.
  [180] Свързани устройства | Свързани устройства

  Определени програми от цифрови източници се показват със загуба на детайли.

  • Възможно е на екрана да се виждат по-малко детайли от обикновено или смущения (малки блокове, точки или пикселизиране) поради цифровата компресия на източника, използвана при някои цифрови предавания и DVD. Степента на видимите смущения зависи от отчетливостта и резолюцията на телевизора.
  [181] Свързани устройства | Свързани устройства

  Показването на фотоизображения или папки отнема време.

  • В зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя файлове и папки, извеждането на някои фото изображения или папки отнема по-дълго време.
  • При всяко свързване на USB устройство към телевизора показването на снимките може да отнеме до няколко минути.
  [182] Свързани устройства | Свързани устройства

  Не можете да откриете свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.

  • Проверете дали вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync.
  • Уверете се, че [Управление през HDMI] е настроено на устройството, съвместимо с BRAVIA Sync, и [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync] е настроено на телевизора.
  [183] Свързани устройства | Свързани устройства

  Бутонът EXT.BOX MENU на дистанционното управление не работи.

  Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон EXT.BOX MENU.

  Моделите, съвместими с IR Blaster, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

  • За да използвате бутона EXT.BOX MENU, свържете и настройте IR Blaster (за модели, доставяни с IR Blaster). Свържете IR Blaster, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на кабелния/сателитния декодер]. (Модели, съвместими с IR Blaster, може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава.)
  • Ако устройство, съвместимо с BRAVIA Sync е свързано и се показва на екрана чрез HDMI вход, при някои модели менюто може да се показва посредством бутона EXT.BOX MENU, но тази операция не е гарантирана за всички устройства.
  [184] Свързани устройства | Свързани устройства

  Не можете да изключите кабелния/сателитен декодер посредством дистанционното управление на телевизора.

  Моделите, съвместими с IR Blaster или управление на кабелен/сателитен декодер, имат [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

  • Натиснете бутона TV, след това изберете [Дистанционно управление] — [Захранване (декодер)].
  [185] Свързани устройства | Свързани устройства

  Външно устройство (например кабелен/сателитен декодер) не може да бъде контролирано с помощта на IR Blaster или дистанционното управление на телевизора. (Само за модели, съвместими с IR Blaster или управление на кабелен/сателитен декодер)

  Моделите, съвместими с IR Blaster или управление на кабелен/сателитен декодер, имат [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

  • (Моделите, съвместими с IR Blaster) Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
  • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.
  • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
  • В зависимост от външните устройства някои бутони може да не работят.
  • (Модели, съвместими с IR Blaster) Възможно е IR Blaster да не е правилно настроен. За настройване на IR Blaster, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на кабелния/сателитния декодер].
  [186] Свързани устройства | Свързани устройства

  Някои медия файлове в USB устройството или сървъра не могат да се покажат на екрана.

  • Възможно е неподдържани файлове да не се показват.
  • Възможно е да не се показват всички папки/файлове в зависимост от състоянието на системата.
  [187] Свързани устройства | Свързани устройства

  Работата прекъсва или устройството не работи.

  • Проверете дали устройството е включено.
  • Сменете батериите на устройството.
  • Регистрирайте отново устройството.
  • Bluetooth устройствата използват 2,4GHz честотна лента, затова скоростта на комуникация може да се влоши или понякога да прекъсва поради смущения в безжичната LAN.
   Ако наблизо има поставени домакински електрически уреди (напр. микровълнови печки или мобилни устройства), е по-вероятно да се получат радиочестотни смущения.
  • Възможно е телевизорът или устройството да не работят върху метален шкаф поради смущения в безжичната комуникация.
  • За работните комуникационни разстояния между телевизора и други устройства вижте ръководствата на устройствата.
  • Когато към телевизора са свързани няколко Bluetooth устройства, качеството на Bluetooth комуникацията може да се влоши.
  [188] Свързани устройства | Свързани устройства

  Платено съдържание не може да бъде възпроизведено.

  • Устройството - източник трябва да отговаря на стандартите за HDCP (защита на цифровото съдържание, предавано по канали с висока пропусквателна способност) 2.0/2.1/2.2.
   Някои от платените съдържания не могат да бъдат показвани през устройство - източник, което не отговаря на стандартите HDCP 2.0/2.1/2.2.
  [189] Отстраняване на неизправности

  Записване на USB HDD

  • Не можете да използвате USB HDD устройство.
  • USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.
  • Записът не може да бъде направен./Неуспешен запис.
  • Записаното съдържание изчезва.
  • Искате да изтриете записано съдържание, но иконата за изтриване не се показва.
  • USB HDD устройството работи, въпреки че не е включено.
  [190] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  Не можете да използвате USB HDD устройство.

  • Проверете дали USB HDD устройството е:
   • свързано правилно.

    Проверете дали е свързано към синия USB порт, обозначен като “HDD REC”.

   • включено.
   • регистрирано към телевизора.

    За да регистрирате USB HDD устройството в телевизора, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

  • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа.
  • Изпълнете [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD отговаря на изискванията.
   Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].
  [191] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.

  • Проверете дали USB HDD устройството е свързано към USB порта (син), обозначен като “HDD REC”.
  • Ако USB HDD устройството е свързано правилно към синия USB порт, регистрирайте го отново за записване, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване (например за съхранение).

  Забележка

  • Ако има устройства, свързани към USB1 и USB2 портовете (само за модели с три USB порта), временно ги отстранете, докато регистрирате USB HDD.
  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище].
  2. От [Хранилище на устройството] изберете USB HDD устройството, което искате да регистрирате за записване.
  3. Изберете [Регистриране за запис].
  4. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството в телевизора.
  • Използвайте [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD устройството отговарят на изискванията.

   За да извършите [Проверка на работата на HDD], натиснете бутона HOME и след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].

  [192] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  Записът не може да бъде направен./Неуспешен запис.

  • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона REC LIST или бутона TITLE LIST, след това изберете [Списък с грешки при запис] в [Списък на таймера/Настройки на таймера].
  • Проверете свободното пространство в HDD. Ако е останало много малко свободно пространство, изтрийте ненужно съдържание.
  • Следните програми не могат да бъдат записвани.
   • Програми, защитени срещу копиране
   • Аналогови програми
   • Програми от външни входове (включително програми от свързан кабелен/сателитен декодер)
   • Поточно видео
  • Не е възможно записване чрез таймер за запис, ако часът на предаването в програмата се промени.
  [193] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  Записаното съдържание изчезва.

  • Записът не може да изпълни, ако променливотоковият захранващ кабел или свързващите кабели са изключени по време на записа. Не изключвайте кабелите по време на запис на съдържание. В противен случай съдържанието, което ще бъде записвано или всички записвани съдържания може да бъдат загубени.
  [194] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  Искате да изтриете записано съдържание, но иконата за изтриване не се показва.

  • Ако (икона Изтрий) не се изведе за записаното съдържание, то е защитено. Трябва да деактивирате защитата, преди да пристъпите към изтриването на съдържанието.
   За да деактивирате защитата на съдържанието, изберете съдържанието, чиято защита искате да деактивирате, и след това изберете (иконата Сваляне на защита).
  [195] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  USB HDD устройството работи, въпреки че не е включено.

  • Свързаният USB HDD може да се завърти или LED индикаторът на устройството може да светне по време на получаване на EPG данни от телевизора при режим на готовност/мрежов режим на готовност.
  [196] Отстраняване на неизправности

  LED индикатор

  • Светлинният LED индикатор понякога светва. (само за телевизори със светлинен LED индикатор)
  • Желаете да деактивирате LED индикатора, така че да не свети или мига.
  • Светлинният LED индикатор/Работна реакция мига в червено.
  [197] LED индикатор | LED индикатор

  Светлинният LED индикатор понякога светва. (само за телевизори със светлинен LED индикатор)

  Модели със светлинен LED индикатор имат [LED осветление] в [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED индикатор].

  Светлинният LED индикатор свети в различни моменти, например при актуализации на софтуера посредством USB памет или при запис от телевизора.

  Вижте Как свети LED индикаторът за подробности.

  [198] LED индикатор | LED индикатор

  Желаете да деактивирате LED индикатора, така че да не свети или мига.

  Можете да използвате настройките по-долу, за да изключите LED индикатора.

  За да изключите светлинния LED индикатор/LED индикатора Работна реакция (белия LED индикатор)

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED индикатор] — задайте за [LED осветление] настройка [Изкл.] или деактивирайте [Работна реакция].

  За да изключите LED индикатора на вградения микрофон/LED индикатора Работна реакция (жълт LED индикатор) (само за телевизори с вграден микрофон)

  В [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED индикатор], деактивирайте [LED на вградения микрофон].

  Съвет

  • Ако LED индикаторът за гласова функция светне в жълто при включване на телевизора, можете да го изключите. (Само при телевизори от серия ZH8/XH9505 с вграден микрофон)
   За подробности посетете уебсайта за поддръжка. по-долу.
   https://www.sony.net/tv_mic_led/https://www.sony.net/tv_mic_led/
   QR код на уебсайта за поддръжка

  Забележка

  • За LED индикатора, който светва и мига, когато е открита функцията “Ok Google” и се извършва комуникация със сървъра, не може да се зададе настройка да не светва. (само за телевизори с вграден микрофон)
  • Дори за [LED осветление] да е зададен [Изкл.], светлинният LED индикатор светва от момента на откриване на “Ok Google”. (само за телевизори със светлинен LED индикатор/вграден микрофон)
  • Препоръчваме да не променяте тази настройка при нормални обстоятелства, защото няма да можете да разпознаете дали телевизорът записва, дали е включен, или изключен, или с настроен таймер. (само за телевизори със светлинен LED индикатор)
  [199] LED индикатор | LED индикатор

  Светлинният LED индикатор/Работна реакция мига в червено.

  Пребройте колко пъти примигва (интервалът е три секунди).
  Рестартирайте телевизора, като изключите захранващия кабел от телевизора за две минути, и след това включете телевизора.
  Ако проблемът продължава, изключете променливотоковия захранващ кабел и информирайте отдела за обслужване на клиенти на Sony за броя примигвания на светлинния LED индикатор/LED индикатора Работна реакция.

  [200]

  Индекс

  Телевизионни програми

  • GUIDE
  • Интерактивна телевизия
  • Сателитни предавания
  • Записване
  • Настройка на каналите
  • Родителски контрол

  Картина/екран

  • Картина в картина
  • Снимки с 4K/8K
  • Меню HOME
  • Картина
  • Дата и час
  • Език/Language
  • Експертни панелни настройки
  • Изместване на пикселите
  • Обновяване на панела

  Звук/глас

  • Гласово търсене, използване
  • Звук

   Дистанционно управление

   • Дистанционно управление, използване
   • Гласово търсене
   • HOME
   • Бързи настройки
   • Входове
   • SYNC MENU

   Връзки

   • Bluetooth
   • Google Cast
   • BRAVIA Sync
   • Интернет

    Външни устройства

    • USB памет, записване с
    • Blu-ray/DVD плейъри, свързване
    • USB памет и др.
    • Компютри
    • Цифрови фотоапарати, камери
    • Аудио системи

    Приложения

    • Преместване в USB памет
    • Google Play Store
    • YouTube™
    • Netflix

    Възпроизвеждане на файл

    • Компютри
    • Поддържани файлове и формати
    • Цифрови фотоапарати, камери

    Други

    • Рестартиране
    • Обновяване на системния софтуер