Udskriv

Enhedspræferencer

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Om]
Viser oplysninger om tv'et.
[Dato og tid]
Gør det muligt at indstille det aktuelle tidspunkt.
[Sprog/Language]
Gør det muligt at vælge menusprog. Det valgte menusprog indstiller også talegenkendelsessproget.
[Tastatur]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for skærmtastaturet.
[Lyd]
Konfigurerer indstillingen af [Systemlyde].
[Lager]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for datalagring.
[Startskærm]
Tilpasser de kanaler, der vises på [Startskærm] og sorterer apps.
[Google Assistant]
Konfigurerer indstillingerne for søgning og [Registrer "Ok Google"]*.
[Pauseskærm]
Konfigurerer indstillingerne for pauseskærmen.
[Placering]
Konfigurerer indstillingerne for placering for at hente brugerplacering.
[Sikkerhed og begrænsninger]
Konfigurerer begrænsninger f.eks. for at forhindre, at børn bruger specifikke apps.
[Hjælpefunktioner]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for adgang til funktioner og tjenester, der gør det nemmere for brugerne at bruge deres enheder.
[Gendan]
Nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne.
[Forældrekontrol]
Konfigurerer indstillingerne for børnelås med henblik på begrænsning af brugen af elementer, f.eks. [Kanaler & Eksterne indgange], [Apps] og [Skærmtid].
[LED-indikator]
Konfigurerer indstillingerne [Belysnings-LED] eller [Driftssvar] og [Indbygget mikrofon-LED]*. (Den viste menu varierer afhængig af model).
[Styrke]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for strømforbrug.
[Indledende opsætning]
Indstiller de grundlæggende funktioner som f.eks. netværk og kanaler til brug for første gang.
[Indstillinger for butikstilstand]
Gør det muligt at forbedre visningen til brug i butikker ved f.eks. at vælge indstillingen [Demotilstand].

* Kun på tv'er med indbygget mikrofon