Udskriv

Timere

Indstilling af tænd-timeren

Tænd-timeren tænder automatisk TV'et på et angivet tidspunkt, f.eks. når et program, du vil se, sendes. Den gør det også muligt at bruge tv'et som et vækkeur.

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg (ikonet Timere) — [Aut. tænd] — den ønskede indstilling.

Indstilling af sleeptimeren

Sleeptimeren tænder automatisk tv'et efter en forudindstillet tid.

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg (ikonet Timere) — [Sleeptimer] — den ønskede indstilling.

Bemærk

  • Når du slukker tv'et og tænder det igen, nulstilles [Sleeptimer] til [Fra].