[1]

Kom godt i gang

 • Anbefalede emner
 • Brug af Hjælpevejledningen
 • Fjernbetjening
 • Tilslutningsstik
 • Brug af funktioner til talegenkendelse
 • Sådan holdes tv'et opdateret
 • Introduktion af Android TV™
 • Grundlæggende betjening
 • Funktioner til brugerassistance
 • Specifikationer
 • Supportwebsted
 • Varemærkeoplysninger
[2] Kom godt i gang

Anbefalede emner

 • Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening har en MIC-knap.
 • Visning af billedet på en lille skærm
 • Installation af apps fra Google Play Butik
 • Justering af billedkvaliteten
 • Justering af lydkvaliteten
 • Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering
[3] Anbefalede emner | Anbefalede emner

Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen

Fjernbetjeninger, der understøtter stemmesøgning, har en mikrofonknap og en indbygget mikrofon. Du kan søge efter forskelligt indhold ved at tale i mikrofonen.

 1. Tryk på mikrofonknappen på fjernbetjeningen.
  LED'en på fjernbetjeningen lyser.
  Illustration af mikrofonknappen på fjernbetjeningen
 2. Tal ind i mikrofonen.
  Der kan blive vist taleeksempler afhængigt af din model.
  Illustration af tale ind i den øverste del af fjernbetjeningen
  Søgeresultater vises, når du taler ind i mikrofonen.

Tip

 • Når (mikrofon) vælges på Home-skærmen, afhænger det af dit område/land/sprog/situation, om mikrofonen på fjernbetjeningen eller den indbyggede mikrofon bruges.
 • Afhængigt af søgeresultaterne vises flere søgeresultater, hvis du trykker på (op) på fjernbetjeningen.
  Eksempelskærmbillede, når der er flere søgeresultater

Hvis du ikke kan bruge stemmesøgning

Registrer den stemmestyrede fjernbetjening, der har mikrofonknappen, til tv'et igen ved at trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening] — [Kontakt via Bluetooth].

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge stemmesøgning.
 • Typen af fjernbetjening, der følger med TV'et, og tilgængeligheden af en fjernbetjening med indbygget mikrofon varierer afhængigt af din model/dit område/dit land. En valgfri fjernbetjening er tilgængelig for nogle modeller/områder/lande.
[4] Anbefalede emner | Anbefalede emner

Visning af billedet på en lille skærm

Du kan vise det billede, du ser (tv-programmer eller indhold fra HDMI-tilsluttede enheder), som en lille skærm i hjørnet.

Placeringen af den lille skærm varierer afhængigt af dit tv.

Illustration af en lille skærm vist på tv-skærmen

Visning af billedet som en lille skærm

 1. Når du ser et tv-program, skal du trykke på TV-knappen, vælge [Tv-styring] eller [Fjernbetjening] i [TV-menu] og derefter vælge [Billede i billede].
  Når du ser indhold fra en ekstern indgang, skal du trykke på knappen (Vis info/tekst) og vælge (Billede i billede-ikonet).

  Det aktuelle billede vises som en lille skærm i hjørnet.

Bemærk

 • Den lille skærm vises over den senest benyttede app. Hvilken app, der vises, kan dog variere afhængigt af visse betingelser.
 • Handlinger som f.eks. at skifte kanal er deaktiverede, når du ser med en lille skærm.
 • Tv-programmer, eksterne indgange som f.eks. en HDMI-enhed, apps, der afspiller film, eller visse apps, der afspiller billeder eller musik, kan ikke vises samtidigt.
 • Placeringen af den lille skærm justeres automatisk. Du kan ikke indstille den manuelt.

Lukning af den lille skærm eller gendannelse af den til fuld skærm

 1. Tryk på knappen HOME for at få vist menuen Home.
  Der vises en meddelelse for den lille skærm øverst på skærmen.
  Illustration af en liste over nyligt anvendte apps og en lille skærm vist på tv-skærmen
 2. Vælg [Åbn] i displaymeddelelsen på den lille skærm.
 3. Brug knapperne under den lille skærm til at lukke den lille skærm, eller vend tilbage til fuld skærm.
  Billedet nedenfor er en visuel repræsentation, der kan være forskellig fra den faktiske skærm.
  Illustration af en liste over nyligt anvendte apps og en lille skærm vist på tv-skærmen
[5] Anbefalede emner | Anbefalede emner

Installation af apps fra Google Play Butik

Du kan installere apps fra Google Play Butik til tv'et, nøjagtig som du gør med smartphones og tablets.

Bemærk

 • Du kan kun installere apps, der er kompatible med tv-apparater. De kan være forskellige fra apps til smartphones/tablets.
 • Du skal have en internetforbindelse og en Google-konto for at installere apps fra Google Play Butik.

Tip

 • Hvis du ikke har en Google-konto og ikke vil oprette en delt konto, skal du oprette en ny konto ved at gå ind på følgende hjemmeside.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Ovenstående hjemmeside kan variere afhængigt af område/land. Den kan også blive ændret uden varsel. Se Google-webstedet for at få flere oplysninger.
 • Vi anbefaler, at du opretter en Google-konto på en computer eller en mobilenhed.
 1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Hjem, og vælg Google Play Butik i listen med apps.
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap APPS, kan du trykke på knappen APPS for at få vist listen med apps.
 2. Vælg en app, du vil installere.

Efter download installeres og tilføjes appen automatisk. Appens ikon vises på listen over installerede apps og giver dig mulighed for at starte den.

Om betalte apps

Der er betalte apps og gratis apps på Google Play Butik. Hvis du vil købe en betalt app, kræver det en forudbetalt Google Play-gavekortkode eller kreditkortoplysninger. Du kan købe et Google Play-gavekort hos forskellige forhandlere.

Sletning af en app

 1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Hjem, vælg Google Play Butik i listen med apps, og vælg Mine apps.
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap APPS, kan du trykke på knappen APPS for at få vist listen med apps.
 2. Vælg den app, der skal slettes, og afinstaller derefter appen.
[6] Anbefalede emner | Anbefalede emner

Justering af billedkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv-displayet, såsom farve og lysstyrke for billedkvalitet eller skærmstørrelse.

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område og det indhold, du ser.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Billede

Juster billedindstillinger som lysstyrke, farve og tone.

Normal
Du kan indstille følgende.
Billedfunktion
Skift billedkvalitet afhængigt af det indhold, du ser, f.eks. film eller sport.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Nulstil billedindstillinger for ***
Nulstil billedindstillinger for den aktuelle billedfunktion til fabriksindstillingerne.
Automatisk Billedfunktion
Vælger automatisk billedfunktionen ud fra det viste indhold.
***-kalibreret tilstand
Justerer billedkvaliteten til en kvalitet, der ligger tæt på den, der er tilsigtet af indholdsopretteren, når du ser understøttet videostreamingindhold og understøttede apps.
Lyssensor
Optimer lysstyrke til omgivelseslys.
Lys
Juster baglyset til at vise de lyseste hvide og dybeste sorte farver.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Farvemætning
Juster farvemætningsniveauet og tonen.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Klarhed
Juster billedets klarhed, og reducer grovkornethed.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Bevægelse
Du kan indstille følgende.
Motionflow
Forbedrer billeder i bevægelse. Øger antallet af billeder for at vise videoer jævnt. Hvis du vælger [Personlig], kan du justere [Jævnhed] og [Klarhed].
Film-tilstand
Optimerer billedkvaliteten baseret på videoindhold, såsom film og computergrafik. Giver en jævn gengivelse af bevægelsen i optagne billeder (billeder optaget med 24 billeder i sekundet), som f.eks. film.
Videosignal
Du kan indstille følgende.
HDR-tilstand
Billede, der er egnet til et High Dynamic Range-signal.
HDMI videoområde
Vælg signalområdet til HDMI-indgang.
Farvespektrum
Ændr farvereproduktionens rækkevidde.
Avanceret farvejustering
Du kan indstille følgende.
Avanc. farvetemperatur: Normal
Finjuster farvetemperaturen for hver farve.
Avanc. farvetemperatur: Multipunkt (***p)
Indstillet optimalt ved levering. Brug denne indstilling til professionel justering. Vi anbefaler, at du bruger en farveanalysator ved justeringen.
Hver farvejustering
Juster farvebalance, mætning og lyseffekt for hver farve.

Skærmstyring

Tilpas billedformat og synligt skærmområde.

Bredformatstilstand
Tilpas billedstørrelsen.
4:3 som standard
Automatisk tilpasning af størrelse til 4:3-format.
Automatisk visningsområde
Tilpasser automatisk det synlige skærmområde på baggrund af signalet.
Skærmområde
Tilpas det synlige skærmområde.
Skærmposition
Tilpas den lodrette og vandrette skærmposition.
Lodret størrelse
Stræk billedet lodret.
[7] Anbefalede emner | Anbefalede emner

Justering af lydkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv'ets lyd, såsom lydkvalitet og lydtilstand.

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område, tv-indstillinger og den tilsluttede enhed.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Lyd
Juster indstillinger efter indgang som f.eks. tv eller HDMI og andre almindelige indstillinger for at få forskellige lydeffekter.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Lydfunktion
Vælg tilstande som f.eks. [Biograf], [Musik], eller [Dolby Audio] ud fra dine omgivelser eller præferencer.
Lydindstilling
Finjuster lydkvaliteten for hver lydtilstand på modeller med Lydfunktion.
Lydniveau
Juster lydstyrken for den aktuelle indgang.
Avanceret automatisk lydstyrke
Holder lydstyrken konstant for alle programmer og indgange.
Balance
Juster højttalerbalancen.
TV'ets placering
Send lyd fra tv-højttalerne i henhold til tv'ets placering.
Akustisk automatisk kalibrering
Juster lydudgang baseret på de omgivelser, du ser tv i. Se Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering for at få flere oplysninger.
Nulstil alt
Gendan alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
Lydoutput
Juster for hovedtelefoner og lydsystem.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Højttaler
Vælg TV eller eksterne højttalere.
TV-center højttaler-tilstand
Brug tv-højttaleren som centerhøjttaler til hjemmebiografsystemet.
Audiosystem prioritering
Når dette er aktiveret, skifter lydudgangen automatisk til et BRAVIA Sync-kompatibelt lydsystem, når tv'et tændes.
Styring af hjemmebiograf
Tænder for audiosystemet og lader dig styre det.
Synkronisering af lydfunktion
Det angivne lydsystems lydfelt skifter automatisk, når tv'ets lydtilstand ændres.
A/V-synkronisering
Juster lyd- og videotiming, når du bruger en Bluetooth A2DP-lydenhed eller et bestemt lydsystem, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
eARC-tilstand
Hvis du vælger [Auto], udsendes lyd i høj kvalitet, når en eARC-understøttet enhed tilsluttes til en HDMI-port mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
Digital lydudgang
Konfigurer udsendelsesmetoden ved udsendelse af digital lyd. Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].
Udgangslydstyrken på digital lyd
Kun anvendt for PCM. Lydstyrken med henholdsvis PCM og komprimeret lyd vil være forskellig.
Dolby Digital Plus udgang
Vælg udgang for Dolby Digital Plus for lydsystemer, der understøtter Dolby Digital Plus og ARC. Hvis du bruger ARC og optisk lydudgang, skal du vælge [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus vil være slået fra over optisk lydudgang).
[8] Anbefalede emner | Anbefalede emner

Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering

Du kan korrigere lyden til den bedste akustik for det miljø, du ser tv i, ved at bruge mikrofonen på fjernbetjeningen til at måle en testlyd fra tv'et. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model).
Modeller, der understøtter akustisk, automatisk kalibrering har følgende indstilling.
[Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering]

Visuel gengivelse af akustisk, automatisk kalibrering

Bemærk

 • Virkningerne af kalibreringen varierer afhængigt af de omgivelser, du ser tv i.
 • Der afspilles en høj testlyd fra tv'et under målingen.
 • Bloker ikke mikrofonåbningen i enden af fjernbetjeningen under måling.
 • Bevæg ikke fjernbetjeningen under måling. Det kan medføre forkerte målinger.
 • Udfør kalibreringen, når omgivelserne er stille. Støj kan medføre forkerte målinger.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan ikke udføres, hvis du bruger en soundbar. Skift til følgende indstilling.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [TV-højttaler]
 1. Tryk på knappen HOME og derefter på følgende indstillinger.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering] — [Kalibreringsopsætning]
 2. Udfør målingen ved at følge instruktionerne på skærmen.
  Akustikken korrigeres automatisk baseret på måleresultaterne for de omgivelser, du ser tv i.
  Visuel gengivelse af udførelsen af akustisk automatisk kalibrering. Hold fjernbetjeningen i højde med brystet, og ret mikronen i enden af fjernbetjeningen mod tv'et for at måle.

Tip

Akustisk automatisk kalibrering mislykkes muligvis i følgende tilfælde.

 • Hvis fjernbetjeningen flyttes under målingen
 • Hvis der er andre lyde end testlyden (f.eks. støj) under målingen
[9] Kom godt i gang

Brug af Hjælpevejledningen

Denne Hjælpevejledning forklarer, hvordan du bruger dette tv. Du kan også se Installationsvejledning vedrørende beskrivelser af tv-installation og Referencevejledning vedrørende delbeskrivelser, specifikationer og vægmontering for dette tv.

Hjælpevejledningsversioner

Der findes to versioner af Hjælpevejledningen: den integrerede og den online. Den online Hjælpevejledning indeholder de seneste oplysninger.
Den online Hjælpevejledning vises automatisk, når tv'et er forbundet til internettet, ellers vises den integrerede Hjælpevejledning.

Bemærk

 • Det kan være nødvendigt at opdatere tv-softwaren for at bruge de seneste funktioner beskrevet i Hjælpevejledning. Se siden Softwareopdateringer for oplysninger om softwareopdateringer.
 • Navnene på indstillingerne i Hjælpevejledningen kan være forskellige fra dem, der vises på tv'et, afhængigt af lanceringsdatoen for tv'et eller af model/land/område.
 • Billeder og tegninger i din Hjælpevejledning kan afvige fra det, der vises i tv-udgaven.
 • Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
 • Hjælpevejledningen indeholder beskrivelser, der er fælles for alle modeller/områder/lande. Nogle beskrivelser af funktioner er ikke gældende afhængigt af model/område/land.

Tip

 • Hvis du vil kontrollere, om dit tv er udstyret med en af de funktioner, der beskrives i din Hjælpevejledning, skal du se Referencevejledning eller Sonys websted.
 • Denne Hjælpevejledning er til brugere i alle områder/lande. Visse beskrivelser i denne Hjælpevejledning gælder dog ikke for alle områder/lande.
[10] Kom godt i gang

Fjernbetjening

 • Brug af fjernbetjeningen
 • Fjernbetjeningsknappernes funktioner I dette afsnit forklares fjernbetjeningsknapperne i tre separate blokke.
[11] Fjernbetjening | Fjernbetjening

Brug af fjernbetjeningen

Du kan betjene mange af tv'ets funktioner vha. knapperne (op) / (ned) / (venstre) / (højre) og (Enter).

Fjernbetjeningens form og knapper varierer afhængigt af din model/land/område.

Den medfølgende fjernbetjening varierer afhængigt af din model. Se Fjernbetjeningsknappernes funktioner for at få beskrivelser af fjernbetjeningens knapper.

 1. Brug knapperne (op), (ned), (venstre) og (højre) til at "fokusere" på det ønskede element.
  Knapperne med pil op, pil ned, pil til venstre og pil til højre sidder midt på fjernbetjeningen.
 2. Tryk midt på knappen (Enter) for at vælge det element, der er markeret.
  Enter-knappen sidder i midten mellem knapperne pil op, pil ned, pil til venstre og pil til højre.

Sådan skiftes til forrige skærm

Tryk på knappen BACK.

Tip

 • Hvis du flytter eller betjener fjernbetjeningen i et mørkt rum, lyser fjernbetjeningens knapper. (Kun fjernbetjeninger med baggrundsbelysning)
 • Se de relaterede emner herunder eller "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[12] Fjernbetjening | Fjernbetjening

Fjernbetjeningsknappernes funktioner

 • Øverste knapper på fjernbetjeningen
 • Midterste knapper på fjernbetjeningen
 • Nederste knapper på fjernbetjeningen
[13] Fjernbetjeningsknappernes funktioner | Fjernbetjeningsknappernes funktioner | Fjernbetjeningsknappernes funktioner

Øverste knapper på fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening samt placeringen af knapperne og knappernes navne varierer afhængigt af model/land/område.

En mikrofon er indbygget i fjernbetjeningen. Mikrofonen er cirkelformet og er placeret øverst til venstre på fjernbetjeningen. Der er en mikrofon-LED øverst i cirklen, og mikrofonen sidder i bunden af cirklen. Mikrofon-LED'en lyser, når mikrofonen er aktiv. Tænd-/slukknappen sidder øverst til højre på fjernbetjeningen. Tænd-/slukknappen tænder og slukker tv'et. Under tænd-/slukknappen er der fire rækker talknapper. Tallene 1, 2 og 3 ligger i den øverste række. 4, 5, 6 ligger i den anden række, og knappen 5 har en følbar prik. Tallene 7, 8 og 9 ligger i den tredje række. Knappen Vis info/tekst, nulknappen og tekstknappen sidder i fjerde række. Knappen Vis info/tekst viser oplysninger, som f.eks. program og opløsning. Tekstknappen viser tekstoplysninger. Der sidder to store, vandrette, rektangulære knapper ved siden af hinanden under talknapperne. Venstre knap bruges til at få adgang til Google Play Store. Den højre knap bruges til programmet Netflix. Denne knap er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område, land eller tv-model. Under disse to knapper sidder fire kapselformede farveknapper. Startende fra venstre er disse rød, grøn, gul og blå. Disse gør forskellige ting i forskellige menuer. Under farveknapperne sidder fem runde knapper placeret i to rækker. I den øverste række er de to knapper fra venstre knapperne GUIDE og Optageliste. Knappen GUIDE viser den digitale programguide for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Knappen Optageliste viser en liste over optagede titler i et USB HDD. I den nederste række er de tre knapper fra venstre INDGANG, mikrofon og lynindstillingsknapper. Knappen INDGANG viser og vælger indgangskilde etc. Mikrofonknappen bruges til Google Assistent og andre stemmefunktioner, som f.eks. stemmesøgning. Når du bruger stemmekommandoer, skal du tale ind i mikrofonen i øverste venstre hjørne af fjernbetjeningen. Lynindstillingsknappen viser et sæt betjeningselementer til forindstilling af billede, lyd etc. Under disse knapper er der to knapringe inden i hinanden. Den indvendige ring har fire følbare forhøjninger, der anvendes til navigation op, ned, til venstre og til højre. I midten sidder Enter-knappen, som er forhøjet. Under ringen sidder tre runde knapper. Disse er knapperne TILBAGE, TV og HJEM startende fra venstre. Med knappen TILBAGE kommer du tilbage til den foregående skærm. Knappen TV skifter til en tv-kanal eller et signal fra et program. Med knappen HJEM får du vist tv'ets hovedmenu. Under disse knapper er der en lang lydstyrkeknap til venstre. Tryk på den øverste del af lydstyrkeknappen for at øge lydstyrken. Tryk på den nederste del af lydstyrkeknappen for at reducere lydstyrken. På højre side sidder en lang kanalknap med en følbar prik på den øverste del. Tryk på den øverste del af kanalknappen for at øge kanalnummeret, eller tryk på den nederste del af samme knap for at reducere kanalnummeret. Mellem disse to knapper sidder en rund knap SPRING øverst og en knap DÆMP nederst. Brug SPRING til at springe frem og tilbage mellem to kanaler eller indgange. Tv'et skifter mellem den aktuelle kanal eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang. Brug DÆMP til at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Du kan også slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på denne knap og holde den nede. Under lydstyrke- og kanalknapperne finder du tre rækker med tre knapper placeret side om side. Den første række indeholder knapperne LYD, Undertekst og HJÆLP. Der er en følbar prik på knappen LYD. Brug knappen LYD til at vælge en flersproget kilde eller dobbelt lyd til det program, du ser. Knappen Undertekst slår undertekster til eller fra. Knappen HJÆLP åbner menuen Hjælp. I anden række sidder knapperne Tilbage, AFSPIL og Hurtigt frem. Der er en følbar prik på knappen AFSPIL. Brug disse knapper til at styre indholdet. På tredje række sidder knapperne Optag, Pause og AFSLUT. Brug optageknappen til at optage det aktuelle program med DVR'en. Pauseknappen sætter indholdet på pause. Med knappen Afslut vender du til tilbage til den foregående skærm eller forlader menuen. Tryk for at forlade en interaktiv programtjeneste, når en sådan er aktiv.
[14] Fjernbetjeningsknappernes funktioner | Fjernbetjeningsknappernes funktioner | Fjernbetjeningsknappernes funktioner

Midterste knapper på fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening samt placeringen af knapperne og knappernes navne varierer afhængigt af model/land/område.

En mikrofon er indbygget i fjernbetjeningen. Mikrofonen er cirkelformet og er placeret øverst til venstre på fjernbetjeningen. Der er en mikrofon-LED øverst i cirklen, og mikrofonen sidder i bunden af cirklen. Mikrofon-LED'en lyser, når mikrofonen er aktiv. Tænd-/slukknappen sidder øverst til højre på fjernbetjeningen. Tænd-/slukknappen tænder og slukker tv'et. Under tænd-/slukknappen er der fire rækker talknapper. Tallene 1, 2 og 3 ligger i den øverste række. 4, 5, 6 ligger i den anden række, og knappen 5 har en følbar prik. Tallene 7, 8 og 9 ligger i den tredje række. Knappen Vis info/tekst, nulknappen og tekstknappen sidder i fjerde række. Knappen Vis info/tekst viser oplysninger, som f.eks. program og opløsning. Tekstknappen viser tekstoplysninger. Der sidder to store, vandrette, rektangulære knapper ved siden af hinanden under talknapperne. Venstre knap bruges til at få adgang til Google Play Store. Den højre knap bruges til programmet Netflix. Denne knap er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område, land eller tv-model. Under disse to knapper sidder fire kapselformede farveknapper. Startende fra venstre er disse rød, grøn, gul og blå. Disse gør forskellige ting i forskellige menuer. Under farveknapperne sidder fem runde knapper placeret i to rækker. I den øverste række er de to knapper fra venstre knapperne GUIDE og Optageliste. Knappen GUIDE viser den digitale programguide for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Knappen Optageliste viser en liste over optagede titler i et USB HDD. I den nederste række er de tre knapper fra venstre INDGANG, mikrofon og lynindstillingsknapper. Knappen INDGANG viser og vælger indgangskilde etc. Mikrofonknappen bruges til Google Assistent og andre stemmefunktioner, som f.eks. stemmesøgning. Når du bruger stemmekommandoer, skal du tale ind i mikrofonen i øverste venstre hjørne af fjernbetjeningen. Lynindstillingsknappen viser et sæt betjeningselementer til forindstilling af billede, lyd etc. Under disse knapper er der to knapringe inden i hinanden. Den indvendige ring har fire følbare forhøjninger, der anvendes til navigation op, ned, til venstre og til højre. I midten sidder Enter-knappen, som er forhøjet. Under ringen sidder tre runde knapper. Disse er knapperne TILBAGE, TV og HJEM startende fra venstre. Med knappen TILBAGE kommer du tilbage til den foregående skærm. Knappen TV skifter til en tv-kanal eller et signal fra et program. Med knappen HJEM får du vist tv'ets hovedmenu. Under disse knapper er der en lang lydstyrkeknap til venstre. Tryk på den øverste del af lydstyrkeknappen for at øge lydstyrken. Tryk på den nederste del af lydstyrkeknappen for at reducere lydstyrken. På højre side sidder en lang kanalknap med en følbar prik på den øverste del. Tryk på den øverste del af kanalknappen for at øge kanalnummeret, eller tryk på den nederste del af samme knap for at reducere kanalnummeret. Mellem disse to knapper sidder en rund knap SPRING øverst og en knap DÆMP nederst. Brug SPRING til at springe frem og tilbage mellem to kanaler eller indgange. Tv'et skifter mellem den aktuelle kanal eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang. Brug DÆMP til at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Du kan også slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på denne knap og holde den nede. Under lydstyrke- og kanalknapperne finder du tre rækker med tre knapper placeret side om side. Den første række indeholder knapperne LYD, Undertekst og HJÆLP. Der er en følbar prik på knappen LYD. Brug knappen LYD til at vælge en flersproget kilde eller dobbelt lyd til det program, du ser. Knappen Undertekst slår undertekster til eller fra. Knappen HJÆLP åbner menuen Hjælp. I anden række sidder knapperne Tilbage, AFSPIL og Hurtigt frem. Der er en følbar prik på knappen AFSPIL. Brug disse knapper til at styre indholdet. På tredje række sidder knapperne Optag, Pause og AFSLUT. Brug optageknappen til at optage det aktuelle program med DVR'en. Pauseknappen sætter indholdet på pause. Med knappen Afslut vender du til tilbage til den foregående skærm eller forlader menuen. Tryk for at forlade en interaktiv programtjeneste, når en sådan er aktiv.
[15] Fjernbetjeningsknappernes funktioner | Fjernbetjeningsknappernes funktioner | Fjernbetjeningsknappernes funktioner

Nederste knapper på fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening samt placeringen af knapperne og knappernes navne varierer afhængigt af model/land/område.

En mikrofon er indbygget i fjernbetjeningen. Mikrofonen er cirkelformet og er placeret øverst til venstre på fjernbetjeningen. Der er en mikrofon-LED øverst i cirklen, og mikrofonen sidder i bunden af cirklen. Mikrofon-LED'en lyser, når mikrofonen er aktiv. Tænd-/slukknappen sidder øverst til højre på fjernbetjeningen. Tænd-/slukknappen tænder og slukker tv'et. Under tænd-/slukknappen er der fire rækker talknapper. Tallene 1, 2 og 3 ligger i den øverste række. 4, 5, 6 ligger i den anden række, og knappen 5 har en følbar prik. Tallene 7, 8 og 9 ligger i den tredje række. Knappen Vis info/tekst, nulknappen og tekstknappen sidder i fjerde række. Knappen Vis info/tekst viser oplysninger, som f.eks. program og opløsning. Tekstknappen viser tekstoplysninger. Der sidder to store, vandrette, rektangulære knapper ved siden af hinanden under talknapperne. Venstre knap bruges til at få adgang til Google Play Store. Den højre knap bruges til programmet Netflix. Denne knap er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område, land eller tv-model. Under disse to knapper sidder fire kapselformede farveknapper. Startende fra venstre er disse rød, grøn, gul og blå. Disse gør forskellige ting i forskellige menuer. Under farveknapperne sidder fem runde knapper placeret i to rækker. I den øverste række er de to knapper fra venstre knapperne GUIDE og Optageliste. Knappen GUIDE viser den digitale programguide for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Knappen Optageliste viser en liste over optagede titler i et USB HDD. I den nederste række er de tre knapper fra venstre INDGANG, mikrofon og lynindstillingsknapper. Knappen INDGANG viser og vælger indgangskilde etc. Mikrofonknappen bruges til Google Assistent og andre stemmefunktioner, som f.eks. stemmesøgning. Når du bruger stemmekommandoer, skal du tale ind i mikrofonen i øverste venstre hjørne af fjernbetjeningen. Lynindstillingsknappen viser et sæt betjeningselementer til forindstilling af billede, lyd etc. Under disse knapper er der to knapringe inden i hinanden. Den indvendige ring har fire følbare forhøjninger, der anvendes til navigation op, ned, til venstre og til højre. I midten sidder Enter-knappen, som er forhøjet. Under ringen sidder tre runde knapper. Disse er knapperne TILBAGE, TV og HJEM startende fra venstre. Med knappen TILBAGE kommer du tilbage til den foregående skærm. Knappen TV skifter til en tv-kanal eller et signal fra et program. Med knappen HJEM får du vist tv'ets hovedmenu. Under disse knapper er der en lang lydstyrkeknap til venstre. Tryk på den øverste del af lydstyrkeknappen for at øge lydstyrken. Tryk på den nederste del af lydstyrkeknappen for at reducere lydstyrken. På højre side sidder en lang kanalknap med en følbar prik på den øverste del. Tryk på den øverste del af kanalknappen for at øge kanalnummeret, eller tryk på den nederste del af samme knap for at reducere kanalnummeret. Mellem disse to knapper sidder en rund knap SPRING øverst og en knap DÆMP nederst. Brug SPRING til at springe frem og tilbage mellem to kanaler eller indgange. Tv'et skifter mellem den aktuelle kanal eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang. Brug DÆMP til at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Du kan også slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på denne knap og holde den nede. Under lydstyrke- og kanalknapperne finder du tre rækker med tre knapper placeret side om side. Den første række indeholder knapperne LYD, Undertekst og HJÆLP. Der er en følbar prik på knappen LYD. Brug knappen LYD til at vælge en flersproget kilde eller dobbelt lyd til det program, du ser. Knappen Undertekst slår undertekster til eller fra. Knappen HJÆLP åbner menuen Hjælp. I anden række sidder knapperne Tilbage, AFSPIL og Hurtigt frem. Der er en følbar prik på knappen AFSPIL. Brug disse knapper til at styre indholdet. På tredje række sidder knapperne Optag, Pause og AFSLUT. Brug optageknappen til at optage det aktuelle program med DVR'en. Pauseknappen sætter indholdet på pause. Med knappen Afslut vender du til tilbage til den foregående skærm eller forlader menuen. Tryk for at forlade en interaktiv programtjeneste, når en sådan er aktiv.
[16] Kom godt i gang

Tilslutningsstik

De tilgængelige stiktyper og -former varierer afhængigt af tv'et.
Se Installationsvejledning (trykt vejledning) vedrørende placeringen af stikkene.

StikBeskrivelse
Billede af USB HDD REC-porten
USB HDD REC
Tilslutter til USB HDD-enheden eller digitalkamera/videokamera/USB-lagermedie.
Billede af AV IN-stikket
AV IN
Tilslutter til VCR/udstyr til videospil/dvd-afspiller/videokamera/ekstern boks.*1
Brug et analogt mellemkabel (medfølger ikke) til en komposittilslutning.
*1 Brug en SCART-RCA-adapter og et analogt mellemkabel til en ekstern enhed, der kun har SCART AV-udgang.
Se Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller for at få mere at vide om det analoge mellemkabels form.
Billede af hovedtelefonstik
(hovedtelefon)
Tilslutter til hovedtelefonstikket, så der kan høres lyd fra tv'et. Understøtter kun 3-polet stereoministik.

Bemærk

 • Der kan ikke udsendes lyd fra hovedtelefonerne og tv'ets højttalere på samme tid.
Billede af IR Blaster-stikket.
IR Blaster
Brug Sony-fjernbetjeningen til styring af din kabel-/satellitboks. Sæt IR Blaster-kablet i IR Blaster-stikket på tv'et.
Billede af HDMI IN-stikket.
HDMI IN
Tilslutter til HDMI-enheden. HDMI-interfacet kan overføre digital video og lyd på et enkelt kabel. Hvis du vil have 4K-indhold i høj kvalitet, skal du tilslutte et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler og indstille [HDMI-signalformat] til [Forbedret format].
Billede af HDMI IN SUPPORT 8K eller 4K 120p-porten
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Hvis du bruger en HDMI-enhed, der understøtter videoudgang i 8K eller 4K 120 Hz, skal du sætte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler i HDMI IN-porten og indstille [HDMI-signalformat] for porten til [Forbedret format (8K)].
[Forbedret format (8K)] er kun tilgængeligt for HDMI IN-porte på modeller, der understøtter 8K.
Billede af HDMI IN eARC/ARC-portenBillede af HDMI IN ARC-porten
HDMI IN (eARC/ARC) eller HDMI IN (ARC)
For at tilslutte et lydsystem, der understøtter eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), skal du tilslutte til HDMI-stikket mærket "eARC/ARC" eller "ARC" på tv'et. Det er en funktion, der sender lyd til et lydsystem, der understøtter eARC/ARC, via et HDMI-kabel. Hvis lydsystemet ikke understøtter eARC/ARC, skal du forbinde med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Bemærk

 • Brug et HDMI-kabel med ethernet, når du tilslutter med eARC.
Billede af DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stik
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilslutter til et lydsystem med optisk lydindgangsstik.
Ved tilslutning af et lydsystem, der ikke er kompatibelt med ARC/eARC, vha. et HDMI-kabel, skal du slutte et optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) for at udsende digital lyd.
Billede af ANTENNA-stikket
(RF-indgang)
Tilslutter til kabel/antenne/ekstern boks.

Bemærk

 • Ved tilslutning af kablet til kabel-/antenneindgangen skal du kun spænde med fingrene, da for hård spænding af tilslutningen kan beskadige tv'et.
Billede af MAIN/SUB-stikket
(satellitindgang)
Tilslutter til satellitindgang.
Tilslutningstrin: SUB.MAIN → antenne.
Ved SUB.-stik skal du kun tilslutte, når du bruger twin tuner-funktion med undtagelse af Single Cable Distribution EN50494 (afhænger af model).
Billede af LAN-port
LAN
Tilslutter til en router.
Tilslutter til internettet vha. et LAN-kabel.
Billede af CAM-slot
CAM (Conditional Access Module)
Giver adgang til betalings-tv-tjenester. Se betjeningsvejledningen, der følger med dit CAM for at få flere oplysninger.

Bemærk

 • Sæt ikke smart-kortet direkte i tv'ets CAM-plads. Det skal sættes i Conditional Access Module fra en autoriseret forhandler.
 • CAM understøttes ikke i visse lande/områder. Spørg en autoriseret forhandler.
 • En CAM-meddelelse kan blive vist, når du skifter til et digitalt program efter brug af internetvideoen.
 • Fjern kun dummy-kortet og afdækningen (tilgængelighed afhænger af tv-model) fra tv'ets CAM-slot for at isætte et smart-kort monteret i CAM.
Billede af COMPONENT IN-stikket
COMPONENT IN
Tilslutter til VCR/udstyr til videospil/dvd-afspiller/videokamera/ekstern boks.*1.
Brug komponentstikkene som videostik, hvis din enhed kun har videoudgangsstik.
Tilslut til L (MONO)-lydstikket ved tilslutning af monoudstyr.
*1 Brug en SCART-RCA-adapter til en ekstern enhed, der kun har SCART AV-udgang.
Billede af COMPONENT IN-stikket
COMPONENT IN
Tilslutter til dvd-afspiller med komponentudgang.
Tilslutter til komponentstik, hvis din enhed har en komponentvideoudgang.
Billede af CENTER SPEAKER IN-stikket
CENTER SPEAKER IN
Hvis du vil bruge tv'ets højttaler som centerhøjttaler, skal du slutte udgangen fra din AV-modtager til CENTER SPEAKER IN på dit tv.

Bemærk

 • Før tilslutning af kabler skal du fjerne netledningen fra både tv'et og AV-modtageren.
 • Kontrollér, at [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].
 • Deaktiver [TV-center højttaler-tilstand] for at forhindre susen ved tilslutning af CENTER SPEAKER IN til en AV-modtager.
[17] Kom godt i gang

Brug af funktioner til talegenkendelse

 • Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening har en MIC-knap.
 • Brug af den indbyggede mikrofon (kun på tv'er med indbygget mikrofon)
[18] Brug af funktioner til talegenkendelse | Brug af funktioner til talegenkendelse

Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen

Fjernbetjeninger, der understøtter stemmesøgning, har en mikrofonknap og en indbygget mikrofon. Du kan søge efter forskelligt indhold ved at tale i mikrofonen.

 1. Tryk på mikrofonknappen på fjernbetjeningen.
  LED'en på fjernbetjeningen lyser.
  Illustration af mikrofonknappen på fjernbetjeningen
 2. Tal ind i mikrofonen.
  Der kan blive vist taleeksempler afhængigt af din model.
  Illustration af tale ind i den øverste del af fjernbetjeningen
  Søgeresultater vises, når du taler ind i mikrofonen.

Tip

 • Når (mikrofon) vælges på Home-skærmen, afhænger det af dit område/land/sprog/situation, om mikrofonen på fjernbetjeningen eller den indbyggede mikrofon bruges.
 • Afhængigt af søgeresultaterne vises flere søgeresultater, hvis du trykker på (op) på fjernbetjeningen.
  Eksempelskærmbillede, når der er flere søgeresultater

Hvis du ikke kan bruge stemmesøgning

Registrer den stemmestyrede fjernbetjening, der har mikrofonknappen, til tv'et igen ved at trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening] — [Kontakt via Bluetooth].

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge stemmesøgning.
 • Typen af fjernbetjening, der følger med TV'et, og tilgængeligheden af en fjernbetjening med indbygget mikrofon varierer afhængigt af din model/dit område/dit land. En valgfri fjernbetjening er tilgængelig for nogle modeller/områder/lande.
[19] Brug af funktioner til talegenkendelse | Brug af funktioner til talegenkendelse

Brug af den indbyggede mikrofon (kun på tv'er med indbygget mikrofon)

Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/land/sprog.

Se følgende Sony supporthjemmeside for at få oplysninger om sprog, der understøtter den indbyggede mikrofonfunktion.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR-kode til Sonys supporthjemmeside
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Tip

 • URL'en kan ændres uden varsel.

Du kan gøre følgende håndfrit, når du vender dig mod tv'et og siger "Ok Google".

 • Stemmesøgning
 • Tv-betjening

Vend dig mod tv'et, og sig "Ok Google".

Vend dig mod tv'et og tal, når LED'en blinker. LED'ens lysmønster afhænger af modellen.

Hvis [Driftssvar] er tilgængelig i menuen (modeller med LED for stemmefunktion)

Begynd at tale til tv'et, når LED'en for stemmefunktion blinker hvidt.
Illustrationen viser placeringen af LED'en på tv'et. I rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. LED'en for stemmefunktion befinder sig nederst til venstre på tv'et.
 2. LED nederst i midten på tv'et lyser orange, når [Registrer "Ok Google"] er aktiveret.

Hvis [Belysnings-LED] er tilgængelig i menuen (modeller med Belysnings-LED)

Begynd at tale til tv'et, når Belysnings-LED blinker gult.
Illustrationen viser placeringen af LED'en på tv'et. I rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. Belysnings-LED sidder nederst i midten på tv'et.
 2. Den indbyggede mikrofon-LED sidder nederst til højre på tv'et. Lyser orange, når [Registrer "Ok Google"] er aktiveret.

Du skal aktivere følgende indstilling for at bruge den indbyggede mikrofon.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Google Assistant] — [Registrer "Ok Google"].

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge den indbyggede mikrofon.

Tip

 • Når den indbyggede mikrofon er aktiveret, lyser LED'en for den indbyggede mikrofon orange, også selvom tv'et er slukket (du kan også indstille den til ikke at lyse).
[20] Kom godt i gang

Sådan holdes tv'et opdateret

Tv'et henter data som f.eks. programoversigter, mens det er i standby-/netværksstandbytilstand. For at holde dit tv opdateret anbefaler vi, at du slukker for tv'et på normal vis ved hjælp af tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et.

[21] Kom godt i gang

Introduktion af Android TV™

 • Visning af billedet på en lille skærm
 • Installation af apps fra Google Play Butik
 • Flytning af apps til en USB-hukommelsesenhed
 • Visning af internetmedier
 • Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)
[22] Introduktion af Android TV™ | Introduktion af Android TV™

Visning af billedet på en lille skærm

Du kan vise det billede, du ser (tv-programmer eller indhold fra HDMI-tilsluttede enheder), som en lille skærm i hjørnet.

Placeringen af den lille skærm varierer afhængigt af dit tv.

Illustration af en lille skærm vist på tv-skærmen

Visning af billedet som en lille skærm

 1. Når du ser et tv-program, skal du trykke på TV-knappen, vælge [Tv-styring] eller [Fjernbetjening] i [TV-menu] og derefter vælge [Billede i billede].
  Når du ser indhold fra en ekstern indgang, skal du trykke på knappen (Vis info/tekst) og vælge (Billede i billede-ikonet).

  Det aktuelle billede vises som en lille skærm i hjørnet.

Bemærk

 • Den lille skærm vises over den senest benyttede app. Hvilken app, der vises, kan dog variere afhængigt af visse betingelser.
 • Handlinger som f.eks. at skifte kanal er deaktiverede, når du ser med en lille skærm.
 • Tv-programmer, eksterne indgange som f.eks. en HDMI-enhed, apps, der afspiller film, eller visse apps, der afspiller billeder eller musik, kan ikke vises samtidigt.
 • Placeringen af den lille skærm justeres automatisk. Du kan ikke indstille den manuelt.

Lukning af den lille skærm eller gendannelse af den til fuld skærm

 1. Tryk på knappen HOME for at få vist menuen Home.
  Der vises en meddelelse for den lille skærm øverst på skærmen.
  Illustration af en liste over nyligt anvendte apps og en lille skærm vist på tv-skærmen
 2. Vælg [Åbn] i displaymeddelelsen på den lille skærm.
 3. Brug knapperne under den lille skærm til at lukke den lille skærm, eller vend tilbage til fuld skærm.
  Billedet nedenfor er en visuel repræsentation, der kan være forskellig fra den faktiske skærm.
  Illustration af en liste over nyligt anvendte apps og en lille skærm vist på tv-skærmen
[23] Introduktion af Android TV™ | Introduktion af Android TV™

Installation af apps fra Google Play Butik

Du kan installere apps fra Google Play Butik til tv'et, nøjagtig som du gør med smartphones og tablets.

Bemærk

 • Du kan kun installere apps, der er kompatible med tv-apparater. De kan være forskellige fra apps til smartphones/tablets.
 • Du skal have en internetforbindelse og en Google-konto for at installere apps fra Google Play Butik.

Tip

 • Hvis du ikke har en Google-konto og ikke vil oprette en delt konto, skal du oprette en ny konto ved at gå ind på følgende hjemmeside.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Ovenstående hjemmeside kan variere afhængigt af område/land. Den kan også blive ændret uden varsel. Se Google-webstedet for at få flere oplysninger.
 • Vi anbefaler, at du opretter en Google-konto på en computer eller en mobilenhed.
 1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Hjem, og vælg Google Play Butik i listen med apps.
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap APPS, kan du trykke på knappen APPS for at få vist listen med apps.
 2. Vælg en app, du vil installere.

Efter download installeres og tilføjes appen automatisk. Appens ikon vises på listen over installerede apps og giver dig mulighed for at starte den.

Om betalte apps

Der er betalte apps og gratis apps på Google Play Butik. Hvis du vil købe en betalt app, kræver det en forudbetalt Google Play-gavekortkode eller kreditkortoplysninger. Du kan købe et Google Play-gavekort hos forskellige forhandlere.

Sletning af en app

 1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Hjem, vælg Google Play Butik i listen med apps, og vælg Mine apps.
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap APPS, kan du trykke på knappen APPS for at få vist listen med apps.
 2. Vælg den app, der skal slettes, og afinstaller derefter appen.
[24] Introduktion af Android TV™ | Introduktion af Android TV™

Flytning af apps til en USB-hukommelsesenhed

Du kan flyttede downloadede apps til en USB-hukommelsesenhed for at øge den tilgængelige plads i TV'et.

Bemærk

 • Når du formaterer en USB-hukommelsesenhed slettes alle data, der er gemt på USB-hukommelsesenheden. Sikkerhedskopier vigtige data før formatering.
 • Når du udfører denne procedure, formateres USB-hukommelsesenheden, så den kun kan bruges sammen med TV'et. Du kan derfor muligvis ikke bruge USB-hukommelsesenheden sammen med en computer osv.
 • Nogle apps kan ikke flyttes til en USB-hukommelsesenhed.
 1. Slut en USB-hukommelsesenhed til TV'et.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager] — den ønskede USB-hukommelsesenhed.
 3. Formater den som en intern lagringsenhed.
 4. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Apps], når formateringen er afsluttet.
 5. Vælg den app, du vil flytte til USB-hukommelsesenheden.
 6. Vælg USB-hukommelsesenheden fra det anvendte lager. Appen flyttes til USB-hukommelsesenheden.

Tip

 • Gentag trin 4 til 6 for at flytte flere apps til USB-hukommelsesenheden.

Sådan fjerner du USB-hukommelsesenheden

 1. Tryk på knappen HOME, vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager] — den ønskede USB-hukommelsesenhed, og vælg derefter at fjerne den.

Bemærk

 • USB-hukommelsesenhed bruges kun til lagring af apps. Hvis du vil bruge USB-hukommelsesenheden til andre formål, skal du formatere den igen.
 • Hvis du sletter en app på USB-hukommelsesenheden, kan du ikke starte den fra TV'et.
 • Hvis du fjerner en USB-hukommelsesenhed fra TV'et kan du ikke bruge de apps, der blev flyttet til USB-hukommelsesenheden.
 • Du kan ikke angive en USB-hukommelsesenhed som installationssted for en app. Du skal først installere appen på TV'et normalt og derefter flytte den til USB-hukommelsesenheden.
[25] Introduktion af Android TV™ | Introduktion af Android TV™

Visning af internetmedier

Du kan bruge videostreamingtjenester som f.eks. YouTube™ og Netflix til at se internetindhold. Tilgængelige tjenester varierer afhængigt af dit land og område. Du kan starte disse tjenester ved at vælge deres felter i menuen Home.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at se internetindhold.
[26] Introduktion af Android TV™ | Introduktion af Android TV™

Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)

Du kan opnå sikker brug af TV'et ved at indstille installationsbegrænsninger på apps downloadet fra ukendte kilder eller aldersbegrænsninger på programmer og videoer. (Nogle funktioner er ikke tilgængelige afhængigt af model/område/land.)

 1. Tryk på knappen HOME, vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — derefter indstillinger såsom [Sikkerhed og begrænsninger] eller [Forældrekontrol] — [Kanaler & Eksterne indgange], [Apps] eller [Skærmtid].

Bemærk

 • Hvis du ændrer indstillingerne [Sikkerhed og begrænsninger], bliver din enhed og dine personlige data mere sårbare over for angreb fra ukendte apps fra andre kilder end Play Store. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din enhed eller tab af data som følge af brugen af disse apps.
 • Hvis du har glemt den registrerede profil-PIN, skal du nulstille tv'et til de oprindelige fabriksindstillinger. Pas på ikke at glemme din PIN.

Tip

 • Afhængigt af appen kan andre separate begrænsninger være tilgængelige. Se hjælpen til appen for at få flere oplysninger.
[27] Kom godt i gang

Grundlæggende betjening

 • Menuen Home
 • Brug af TV-menu
 • Brug af Hurtige indstillinger
 • Valg af indgange
 • Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling
 • Sådan lyser LED'en
[28] Grundlæggende betjening | Grundlæggende betjening

Menuen Home

Den skærm, der vises, når du trykker på knappen HOME på fjernbetjeningen, kaldes menuen Home. Fra menuen Home kan du lede efter indhold og vælge anbefalet indhold, apps og indstillinger.

Billede af skærmen med menuen Home. Der er fem områder mærket A til E fra toppen.

Søgning, Meddelelser, Indgange, Timere og Indstillinger (A)

(mikrofon) / (skærmtastatur):
Brug mikrofonen på fjernbetjeningen, den indbyggede mikrofon eller skærmtastaturet på tv'et til indtastning af nøgleord og søgning efter forskelligt indhold. Når (mikrofon) vælges på Home-skærmen, afhænger det af dit område/land/sprog/situation, om mikrofonen på fjernbetjeningen eller den indbyggede mikrofon bruges.
Se siden Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen vedrørende stemmesøgning.
(Notifikationer):
Vises, hvis der er meddelelser om f.eks. et tilslutningsproblem. Dette omfatter også meddelelser fra BRAVIA som f.eks. softwareopdateringer og lavt batteriniveau for fjernbetjeningen. Tallet angiver antallet af meddelelser.
(Indgange):
Skifter den inputenhed, der er sluttet til tv'et.
(Timere):
Konfigurer [Aut. tænd] og [Sleeptimer].
Se siden Timere for at få flere oplysninger.
(Indstillinger):
Konfigurer forskellige tv-relaterede indstillinger.
Se siden Indstillinger for at få flere oplysninger.

Apps (B)

Få vist dine foretrukne apps.

 • Hvis du vælger [Apps], vises en liste med de installerede apps.
 • Vælg [Føj app til Favoritter] for at tilføje en app til foretrukne.
 • Hvis du vælger en tilføjet app og holder knappen (Enter) på fjernbetjeningen nede, kan du ændre sorteringsrækkefølgen eller fjerne en foretrukket.
 • Hvis du vælger en tv-app, kan du se tv-udsendelser eller input.

Næste (C)

Viser, hvad du kan se næste gang, afhængigt af indholdet.

Bemærk

 • Hvis der ikke er noget relevant indhold, vises [Næste] muligvis ikke.

Kanaler (D)

Rækkerne under Apps (B) kaldes "Kanaler". Her kan du se anbefalet indhold fra videostreamingtjenester.

Tip

 • Den seneste historik over sete kanaler vises i [TV].
 • Du kan føje indhold til Næste ved at vælge indhold på enhver kanal og trykke på knappen (Enter) og holde den nede på fjernbetjeningen.
 • Du kan flytte nogle af kanalerne under "Kanaler (D)" i menuen Home. Brug knapperne (op) / (ned) til at flytte fokus til det runde ikon for den række, du vil flytte, og tryk på knappen (venstre) (eller knappen (højre) afhængigt af tv'ets displaysprog) for at kunne flytte rækken op eller ned ved at trykke på knapperne (op) / (ned).

Tilpas kanaler (E)

[Tilpas kanaler] bruges til at få vist eller skjule de valgte kanaler.

Tip

 • Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[29] Grundlæggende betjening | Grundlæggende betjening

Brug af TV-menu

Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse, for at få vist [TV-menu]. Der vises en kanalliste i [TV-menu], og du kan let vælge programmer på andre kanaler, mens du ser tv.

Du kan tilføje foretrukne kanaler vha. den indbyggede tuner.

Billede af tv-skærmen

Bemærk

 • Den viste skærm og menuerne kan variere afhængigt af, hvad du ser og model/land/område.
 1. Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse.
  "TV-menu" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt fokus til venstre eller højre, og vælg det program, du vil se.
  Hvis du flytter fokus ned og vælger [Tv-styring] eller [Fjernbetjening], vises de indstillinger, der er tilgængelige, mens du ser tv. Du kan også vælge indstillinger som f.eks. [Digital] eller [Kabel-TV] for at ændre den viste kanalliste. (De viste indstillinger afhænger af, hvad du ser.)

Tip

 • Hvis du vælger [Føj til Favoritter] fra [Tv-styring], kan du tilføje den kanal, du ser, til [Favoritkanaler].
 • Hvis du har appen YouView, kan du trykke på knappen TV på fjernbetjeningen for at starte YouView. (Kun modeller i Storbritannien)
 • Du kan også bruge tv-knappen på fjernbetjeningen til at vise kanallisten på kabel-/satellitboksen ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [TV-knap til genvej].

  Vælg derefter den indgang, der er forbundet med kabel-/satellitboksen.

 • Hvis du konfigurerede en kabel-/satellitboks under den indledende opsætning, kan du trykke på knappen TV for at få vist kanallisten på kabel-/satellitboksen.

  Du kan også betjene kabel-/satellitboksen, mens betjeningspanlelet vises, når du vælger [Fjernbetjening].

  Modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

[30] Grundlæggende betjening | Grundlæggende betjening

Brug af Hurtige indstillinger

Hvis du trykker på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen, kan du hurtigt få adgang til funktioner som f.eks. [Billedfunktion], [Sleeptimer] og [Sluk billede] på den aktuelle skærm og indstillinger som f.eks. [Højttaler] afhængigt af de tilsluttede enheder. Du kan også få vist [Indstillinger] fra [Hurtige indstillinger].

Bemærk

 • De menuer, der vises i tv-indstillingerne, varierer afhængigt af model/område/land.
Billede af tv-skærmen
 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen.
 2. Flyt fokus for at ændre eller vælge en indstilling.

Sådan ændres de viste indstillinger

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen.
 2. Flyt fokus til venstre eller højre, og vælg (Rediger).
 3. Vælg den ønskede indstilling.
 4. Vælg [Luk].

Tip

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen eller skjule et vist element, skal du trykke på og holde knappen (Enter) nede på fjernbetjeningen med dette element fremhævet; derefter vises [Flyt] og [Skjul]. Hvis du vælger [Flyt], skal du bruge (venstre) / (højre) på fjernbetjeningen til at flytte elementet til den ønskede position og derefter trykke på knappen (Enter) på fjernbetjeningen.
 • Med [BRAVIA-bemærkninger] i Hurtige indstillinger kan du kontrollere, om der er meddelelser som f.eks. softwareopdateringer og lavt batteriniveau for fjernbetjeningen.
[31] Grundlæggende betjening | Grundlæggende betjening

Valg af indgange

Hvis du vil bruge enheder (f.eks. en Blu-ray/dvd-afspiller eller et USB-flashdrev), der er sluttet til tv'et, eller se tv efter brug af sådanne enheder, skal du skifte indgang.

Hvis du redigerer elementerne og tilføjer apps, kan du skifte til disse apps på skærmen til valg af indgang.

 1. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
  Du kan også trykke på knappen (Valg af indgang), bruge knapperne (venstre) / (højre) til at vælge en tilsluttet enhed og derefter trykke på knappen (Enter).

Bemærk

 • Hvis ingen enheder er sluttet til en HDMI-indgang, vises HDMI-indgangen muligvis ikke i [Indgangsmenu].

Redigering af indgangselementerne

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang).
 2. Tryk på knappen (højre) (eller knappen (venstre) afhængigt af tv'ets displaysprog), og vælg (Rediger).
 3. Vælg den app/indgang/enhed, du vil vise eller skjule.
 4. Vælg [Luk].

Tip

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen eller skjule et vist element, skal du trykke på og holde knappen (Enter) nede på fjernbetjeningen med dette element fremhævet; derefter vises [Flyt] og [Skjul]. Hvis du vælger [Flyt], skal du bruge (venstre) / (højre) på fjernbetjeningen til at flytte elementet til den ønskede position og derefter trykke på knappen (Enter) på fjernbetjeningen.
 • Du kan skifte til tv-udsendelse blot ved at trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.

Skift fra menuen Home

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg indgangskilden i [Indgange].
[32] Grundlæggende betjening | Grundlæggende betjening

Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

 • Justering af billedkvaliteten
 • "Billede" avancerede indstillinger
 • Justering af lydkvaliteten
 • "Lyd" avancerede indstillinger
 • Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering
[33] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Justering af billedkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv-displayet, såsom farve og lysstyrke for billedkvalitet eller skærmstørrelse.

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område og det indhold, du ser.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Billede

Juster billedindstillinger som lysstyrke, farve og tone.

Normal
Du kan indstille følgende.
Billedfunktion
Skift billedkvalitet afhængigt af det indhold, du ser, f.eks. film eller sport.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Nulstil billedindstillinger for ***
Nulstil billedindstillinger for den aktuelle billedfunktion til fabriksindstillingerne.
Automatisk Billedfunktion
Vælger automatisk billedfunktionen ud fra det viste indhold.
***-kalibreret tilstand
Justerer billedkvaliteten til en kvalitet, der ligger tæt på den, der er tilsigtet af indholdsopretteren, når du ser understøttet videostreamingindhold og understøttede apps.
Lyssensor
Optimer lysstyrke til omgivelseslys.
Lys
Juster baglyset til at vise de lyseste hvide og dybeste sorte farver.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Farvemætning
Juster farvemætningsniveauet og tonen.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Klarhed
Juster billedets klarhed, og reducer grovkornethed.
Se "Billede" avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Bevægelse
Du kan indstille følgende.
Motionflow
Forbedrer billeder i bevægelse. Øger antallet af billeder for at vise videoer jævnt. Hvis du vælger [Personlig], kan du justere [Jævnhed] og [Klarhed].
Film-tilstand
Optimerer billedkvaliteten baseret på videoindhold, såsom film og computergrafik. Giver en jævn gengivelse af bevægelsen i optagne billeder (billeder optaget med 24 billeder i sekundet), som f.eks. film.
Videosignal
Du kan indstille følgende.
HDR-tilstand
Billede, der er egnet til et High Dynamic Range-signal.
HDMI videoområde
Vælg signalområdet til HDMI-indgang.
Farvespektrum
Ændr farvereproduktionens rækkevidde.
Avanceret farvejustering
Du kan indstille følgende.
Avanc. farvetemperatur: Normal
Finjuster farvetemperaturen for hver farve.
Avanc. farvetemperatur: Multipunkt (***p)
Indstillet optimalt ved levering. Brug denne indstilling til professionel justering. Vi anbefaler, at du bruger en farveanalysator ved justeringen.
Hver farvejustering
Juster farvebalance, mætning og lyseffekt for hver farve.

Skærmstyring

Tilpas billedformat og synligt skærmområde.

Bredformatstilstand
Tilpas billedstørrelsen.
4:3 som standard
Automatisk tilpasning af størrelse til 4:3-format.
Automatisk visningsområde
Tilpasser automatisk det synlige skærmområde på baggrund af signalet.
Skærmområde
Tilpas det synlige skærmområde.
Skærmposition
Tilpas den lodrette og vandrette skærmposition.
Lodret størrelse
Stræk billedet lodret.
[34] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

"Billede" avancerede indstillinger

Denne side præsenterer forskellige indstillinger for de funktioner, du kan konfigurere under indstillingerne for [Billede].

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område og det indhold, du ser.

Indstillinger for [Billedfunktion]

IndstillingBeskrivelse
KraftigBillede med forbedrede kanter og kontrast.
StandardPassende billede til grundlæggende hjemmebrug.
BiografPassende billede til at se film.
SpilPassende billede til videospil.
GrafikPassende billede til tabeller og figurer.
FotoPassende billede for billedvisning.
PersonligTilpas indstillinger for billedkvalitet.
Dolby Vision LysPassende billede til visning i et lyst værelse i hjemmet.
Dolby Vision MørkPassende billede til visning i et mørkt værelse i hjemmet.

Indstillinger for [Lys]

IndstillingBeskrivelse
LysJuster skærmens belysning.
KontrastTilpas billedets hvidniveau.
GammaTilpas lys- og mørkbalancen. Øg eller mindsk lysstyrken mellem hvid og sort.
SortniveauTilpas billedets sortniveau.
SortjusteringForøg det sorte i billeder for højere kontrast.
Avanc. kontrastforbedringTilpasser automatisk kontrasten på baggrund af billedets lysstyrke.
Automatisk lokal nedtoningOptimerer kontasten ved at tilpasse lystyrken i individuelle sektioner på skærmen.
X‑tended Dynamic RangeJuster den højeste belysning for de lyseste hvide og de dybeste sorte farver.
Højeste belysningJuster den højeste belysning for de lyseste hvide.

Indstillinger for [Farvemætning]

IndstillingBeskrivelse
FarvemætningTilpas farvemætningsniveauet.
FarvebalanceTilpas de grønne og røde toner.
FarvetemperaturTilpas farvetemperaturen.
Levende farverGør farverne mere livlige.

Indstillinger for [Klarhed]

IndstillingBeskrivelse
SkarphedTilpas detaljering i billedet.
Reality CreationTilpas finhed og lyd for realistisk billede.
Hvis du vælger Manuel, kan du justere Opløsning.
Reduktion af tilfældig støjReducer gentagen tilfældig støj.
Reduktion af digital støjReducer videokomprimeringsstøj.
Jævn graderingSkab jævne gradueringer for at reducere falske konturer på flade overflader.

Tip

 • Se de relaterede emner herunder eller "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[35] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Justering af lydkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv'ets lyd, såsom lydkvalitet og lydtilstand.

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område, tv-indstillinger og den tilsluttede enhed.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Lyd
Juster indstillinger efter indgang som f.eks. tv eller HDMI og andre almindelige indstillinger for at få forskellige lydeffekter.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Lydfunktion
Vælg tilstande som f.eks. [Biograf], [Musik], eller [Dolby Audio] ud fra dine omgivelser eller præferencer.
Lydindstilling
Finjuster lydkvaliteten for hver lydtilstand på modeller med Lydfunktion.
Lydniveau
Juster lydstyrken for den aktuelle indgang.
Avanceret automatisk lydstyrke
Holder lydstyrken konstant for alle programmer og indgange.
Balance
Juster højttalerbalancen.
TV'ets placering
Send lyd fra tv-højttalerne i henhold til tv'ets placering.
Akustisk automatisk kalibrering
Juster lydudgang baseret på de omgivelser, du ser tv i. Se Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering for at få flere oplysninger.
Nulstil alt
Gendan alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
Lydoutput
Juster for hovedtelefoner og lydsystem.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Højttaler
Vælg TV eller eksterne højttalere.
TV-center højttaler-tilstand
Brug tv-højttaleren som centerhøjttaler til hjemmebiografsystemet.
Audiosystem prioritering
Når dette er aktiveret, skifter lydudgangen automatisk til et BRAVIA Sync-kompatibelt lydsystem, når tv'et tændes.
Styring af hjemmebiograf
Tænder for audiosystemet og lader dig styre det.
Synkronisering af lydfunktion
Det angivne lydsystems lydfelt skifter automatisk, når tv'ets lydtilstand ændres.
A/V-synkronisering
Juster lyd- og videotiming, når du bruger en Bluetooth A2DP-lydenhed eller et bestemt lydsystem, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
eARC-tilstand
Hvis du vælger [Auto], udsendes lyd i høj kvalitet, når en eARC-understøttet enhed tilsluttes til en HDMI-port mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
Digital lydudgang
Konfigurer udsendelsesmetoden ved udsendelse af digital lyd. Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].
Udgangslydstyrken på digital lyd
Kun anvendt for PCM. Lydstyrken med henholdsvis PCM og komprimeret lyd vil være forskellig.
Dolby Digital Plus udgang
Vælg udgang for Dolby Digital Plus for lydsystemer, der understøtter Dolby Digital Plus og ARC. Hvis du bruger ARC og optisk lydudgang, skal du vælge [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus vil være slået fra over optisk lydudgang).
[36] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

"Lyd" avancerede indstillinger

Denne side præsenterer forskellige indstillinger for de funktioner, du kan konfigurere under [Lyd].

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område, tv-indstillinger og den tilsluttede enhed.

Indstillinger for [Lydfunktion]

IndstillingBeskrivelse
StandardOptimer lydkvaliteten for generelt indhold.
DialogVelegnet til talt dialog.
BiografOptimer surroundsound for film.
MusikLader dig opleve dynamisk og klar lyd, som fra en koncert.
SportSimulerer det store rum på et stadion eller et lignende sted.
Dolby AudioAfspil lyd behandlet af Dolbys akustiske teknologi.

[Lydindstilling]

IndstillingBeskrivelse
SurroundGengiv realistisk surroundsound.
Surround-effektJuster surroundsound-effekten.
EqualizerJuster lyd baseret på forskellige frekvenser.
VokalzoomFremhæv stemmer.
DialogforstærkerFremhæv stemme, når [Lydfunktion] er indstillet til [Dolby Audio].

[Lydniveau]

IndstillingBeskrivelse
Lydstyrke offsetJuster lydstyrken for den aktuelle indgang i forhold til andre indgange.
Dolby Dynamic RangeKompenserer for forskellen i lydstyrken mellem kanaler (kun for Dolby Digital-lyd).
MPEG-lydniveauJusterer lydstyrken for MPEG-lyd.
HE‑AAC Dynamic RangeKompenserer for forskellen i lydstyrken mellem kanaler (kun for HE-AAC-lyd).
HE‑AAC‑lydniveauJusterer lydstyrken for HE-AAC-lyd.
[37] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering

Du kan korrigere lyden til den bedste akustik for det miljø, du ser tv i, ved at bruge mikrofonen på fjernbetjeningen til at måle en testlyd fra tv'et. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model).
Modeller, der understøtter akustisk, automatisk kalibrering har følgende indstilling.
[Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering]

Visuel gengivelse af akustisk, automatisk kalibrering

Bemærk

 • Virkningerne af kalibreringen varierer afhængigt af de omgivelser, du ser tv i.
 • Der afspilles en høj testlyd fra tv'et under målingen.
 • Bloker ikke mikrofonåbningen i enden af fjernbetjeningen under måling.
 • Bevæg ikke fjernbetjeningen under måling. Det kan medføre forkerte målinger.
 • Udfør kalibreringen, når omgivelserne er stille. Støj kan medføre forkerte målinger.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan ikke udføres, hvis du bruger en soundbar. Skift til følgende indstilling.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [TV-højttaler]
 1. Tryk på knappen HOME og derefter på følgende indstillinger.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering] — [Kalibreringsopsætning]
 2. Udfør målingen ved at følge instruktionerne på skærmen.
  Akustikken korrigeres automatisk baseret på måleresultaterne for de omgivelser, du ser tv i.
  Visuel gengivelse af udførelsen af akustisk automatisk kalibrering. Hold fjernbetjeningen i højde med brystet, og ret mikronen i enden af fjernbetjeningen mod tv'et for at måle.

Tip

Akustisk automatisk kalibrering mislykkes muligvis i følgende tilfælde.

 • Hvis fjernbetjeningen flyttes under målingen
 • Hvis der er andre lyde end testlyden (f.eks. støj) under målingen
[38] Grundlæggende betjening | Grundlæggende betjening

Sådan lyser LED'en

Du kan kontrollere status for tv'et ved at se, hvordan LED'en lyser.

Der er to modeltyper i denne serie: modellen med en LED, der lyser i henhold til [Driftssvar], og modellen, der angiver tv-status vha. en belysnings-LED (model med belysnings-LED).
Måden, de lyser på, varierer afhængigt af indstillingen [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [LED-indikator].
Se nedenstående for at få mere at vide om placeringen af LED'erne og om, hvordan de lyser ved forskellige indstillinger.

Hvis der er [Driftssvar] i menuen

Illustrationen viser LED'ernes placering. Disse er i rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. LED for stemmefunktion (nederst til venstre på tv'et. Kun tv'er med indbygget mikrofon*.)
 2. LED for Driftssvar (Nederst i midten af tv'et.)

LED for stemmefunktion

"Lyser" eller "blinker", når "Ok Google" registreres, og tv'et kommunikerer med serveren i modeller med en indbygget mikrofon og [Driftssvar] i menuen. Denne LED's lysmønster afhænger af status for serverkommunikation.

LED for Driftssvar

"Lyser" eller "blinker" hvidt, når tv'et tændes, ved modtagelse af signaler fra fjernbetjeningen eller ved opdatering af softwaren vha. en USB-lagerenhed.
Når [Registrer "Ok Google"] aktiveres, lyser den gult. (kun tv'er med indbygget mikrofon*)

* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/land/sprog.

Tip

 • Hvis [Registrer "Ok Google"] aktiveres og derefter deaktiveres, lyser LED'en for stemmefunktion gult, når tv'et tændes. (Den "slukker", når tv'et er i standby-/netværksstandbytilstand).

Hvis der er [Belysnings-LED] i menuen

Illustrationen viser placeringen af tv'ets LED'er. Disse er i rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. Belysnings-LED (nederst i midten af tv'et).
 2. LED for indbygget mikrofon (nederst til højre på tv'et. Kun tv'er med indbygget mikrofon*.)

* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/land/sprog.

Belysnings-LED


Hvid "lyser" eller "blinker"
 • Når skærmen er slukket
 • Når TV'et tændes
 • Når signaler modtages fra fjernbetjeningen
 • Når softwaren opdateres ved hjælp af en USB-lagerenhed
etc.

Cyan "blinker"
 • Når en mobilenhed (smartphone, tablet etc.) er sluttet til TV'et på hjemmenetværket
etc.

Orange "lyser"
 • Når tænd-timeren er indstillet
 • Når dvaletimeren er indstillet
 • Når en optagelsestimer er indstillet (denne funktions tilgængelighed afhænger af model/land/område)
etc.

Pink "lyser"
 • Når tv'et optager (denne funktions tilgængelighed afhænger af model/land/område)

Gul "lyser"*
 • Når "Ok Google" registreres, og tv'et kommunikerer med serveren.

* Kun på tv'er med indbygget mikrofon

Indbygget mikrofon-LED (kun på tv'er med indbygget mikrofon)

Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/land/sprog.

Orange "lyser"
 • Når den indbyggede mikrofon er aktiveret
[39] Kom godt i gang

Funktioner til brugerassistance

Dette tv har adgang til funktioner i [Hjælpefunktioner] som f.eks. en tekst-til-tale-funktion for meddelelser på skærmen, zoom for at gøre det nemmere at læse tekst og undertekster.

Bemærk

 • Nogle funktioner er ikke tilgængelige afhængigt af model/område/land.

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Hjælpefunktioner] for at konfigurere funktionerne til brugerassistance.

[Hjælpefunktioner] har en genvejsfunktion, så du kan slå funktionen til eller fra ved at trykke på (Mute)-knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.

Tip

 • Hvis du vil skifte genvejsfunktion, skal du vælge [Genvej til hjælpefunktioner] i [Hjælpefunktioner], aktivere [Aktivér genvej til Hjælpefunktioner] og ændre funktionen i [Genvejstjeneste].
 • Hvis du vil bruge tekst-til-tale med Hjælpevejledningen, skal du se Hjælpevejledningen på Sony-supporthjemmesiden ved hjælp af en computer eller smartphone.

  http://www.sony.eu/support/
  QR-kode til Sonys supporthjemmeside
  http://www.sony.eu/support/

[40] Kom godt i gang

Specifikationer

Du kan finde specifikationsoplysningerne på Sony-supporthjemmesiden:
Gå ind på produktsiden for dit tv, og se Specifikationer. Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supporthjemmesiden.

Billede af specifikationssupporthjemmesiden.

Bemærk

 • Der er muligvis ikke en side med  specifikationer afhængigt af din model. I så fald skal du se Referencevejledning.
[41] Kom godt i gang

Supportwebsted

Gå ind på Sony-supportwebstedet for at se de seneste oplysninger og den online Hjælpevejledning:

http://www.sony.eu/support/
QR-kode til Sonys supporthjemmeside
http://www.sony.eu/support/

[42] Kom godt i gang

Varemærkeoplysninger

Vewd-logo

 • Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.

Bluetooth-logo

 • Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

 • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • Logoet Wi-Fi CERTIFIED™ er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

 • "BRAVIA", BRAVIA og BRAVIA Sync er varemærker eller registrerede mærker tilhørende Sony Corporation.

 • Alle andre varemærker er tilhørende deres respektive ejere.
[43]

Visning af tv

 • Visning af tv-programmer
 • Nyttige funktioner, når du ser tv
[44] Visning af tv

Visning af tv-programmer

 • Brug af programoversigten
 • Konfiguration af kanalindstillingerne
 • Brug af interaktive tv-tjenester
 • Beskrivelse af oplysningsbannerikonerne
[45] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Brug af programoversigten

Gør det hurtigt at finde dine foretrukne programmer.

 1. Tryk på knappen GUIDE for at åbne den digitale programvejledning.
 2. Vælg et program, du vil se.
  Oplysningerne om programmet vises.
 3. Vælg [Se] for at se programmet.

Tip

 • (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboks-betjening) Hvis du foretager indstillingen [Opsætning af styring af kabel-/satellitboks] i [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] under [Eksterne indgange], kan du få vist programoversigten for kabel-/satellitboksen.
 • Hvis du har appen YouView, kan du trykke på knappen GUIDE på fjernbetjeningen, mens du ser YouView, for at få vist YouView Guide. (Kun modeller i Storbritannien)
[46] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Konfiguration af kanalindstillingerne

 • Modtagelse af digitale udsendelser
 • Modtagelse af satellitudsendelser
 • Sortering eller redigering af kanalerne
[47] Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne

Modtagelse af digitale udsendelser

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Aut. programindstilling].
 2. Følg vejledningen på skærmen for at indstille alle tilgængelige digitale kanaler og gemme dem på tv'et.

Sådan ændrer du indstillingsområdet

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Indstillingsområde] — [Normal] eller [Udvidet].

[Normal]
Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
[Udvidet]
Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

Tip

 • Du kan indstille tv'et igen ved at vælge [Aut. programindstilling] og følge instruktionerne på skærmen, når du er flyttet til en ny bolig, har skiftet tjenesteudbydere eller for at søge efter nystartede kanaler.
[48] Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne

Modtagelse af satellitudsendelser

Hvis du har en parabolantenne, kan du se satellitudsendelser ved at konfigurere tunerindstillingerne.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Aut. programindstilling] — [Sæt op] for de satellitudsendelser, du abonnerer på.
 2. Følg instruktionerne på skærmen.
[49] Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne

Sortering eller redigering af kanalerne

Du kan sortere kanalvisningen i den ønskede rækkefølge.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Redigering af kanalliste].
  Vælg det element, du vil redigere, hvis der vises flere elementer.
 2. Vælg den kanal, du vil flytte til en ny placering.
  Du kan vælge at [Indsæt] eller [Ombyt] den valgte kanal. Væg [Sorteringstype] for at ændre den.
  Du kan trykke på den gule knap for at vælge flere kanaler.
 3. Vælg den nye placering, du vil flytte den valgte kanal til.
 4. Vælg [Færdig] for at anvende ændringerne.

Bemærk

 • De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af område/land.
[50] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Brug af interaktive tv-tjenester

Sådan vises tekstoplysninger

Du kan få vist tekst og tekstbaserede grafikoplysninger, herunder nationale nyheder, vejrudsigter og programoversigter. Du kan søge efter oplysninger, der interesserer dig, og derefter vælge de oplysninger, du vil have vist, ved at indtaste et nummer.

 1. Tryk på knappen (Tekst) for at få vist tekstoplysninger.

Om digitalt tekst-tv

Digitalt tekst-tv har et stort indhold med jævn grafik og billeder. Forskellige funktioner er tilgængelige, f.eks. sidelinks og let navigation. Tjenesten understøttes af adskillige tv-stationer. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Om den digitale, interaktive programtjeneste

Den interaktive programtjeneste leverer digital tekst og grafik af høj kvalitet sammen med avancerede indstillinger. Tjenesten understøttes af tv-stationer. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Bemærk

 • Interaktive tjenester er kun tilgængelige, hvis en tv-station leverer dem.
 • Tilgængelige funktioner og skærmindhold varierer, afhængigt af tv-stationen.
 • Hvis du vælger undertekster og starter et digitalt tekstprogram via knappen (Tekst), kan det i særlige situationer ske, at underteksterne forsvinder. Når du lukker det digitale tekstprogram, vises undertekster automatisk igen.
[51] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Beskrivelse af oplysningsbannerikonerne

Der vises kort et oplysningsbanner, når du skifter kanal. Følgende ikoner vises muligvis på banneret.

Liste over ikoner og deres beskrivelser :
Datatjeneste (sendeprogram)
:
Radiotjeneste
:
Kodet tjeneste eller kræver abonnement
:
Lyd på flere sprog er tilgængelig
:
Undertekster er tilgængelige
:
Undertekster og/eller lyd er tilgængelig for hørehæmmede
:
Anbefalet minimumalder for aktuelt program(fra 3 til 18 år)
:
Børnelås
:
Lyd er tilgængelig for svagtseende
:
Oplæsning af undertekster er tilgængelig
:
Flerkanalslyd er tilgængelig
[52] Visning af tv

Nyttige funktioner, når du ser tv

Timere
Brug en timer til at tænde og slukke tv'et.
Se Timere for at få flere oplysninger.
Børnelås
Brug [Forældrekontrol] til at indstille begrænsninger for børn.
Se Enhedspræferencer for at få flere oplysninger.
(Indstilling af undertekster)
Skift visning af undertekst ved at trykke på knappen (Indstilling af undertekster), når du ser indhold med tilgængelige undertekster.
Justering af billedkvalitet/lydkvalitet
Juster billedkvalitet og lydkvalitet efter ønske.
Se Skærm og lyd for at få flere oplysninger.
Billede i billede
Betjen menuen Hjem, mens det indhold, du ser, vises i hjørnet af skærmen.
Se Visning af billedet på en lille skærm for at få flere oplysninger.
[53]

Optagelse af tv-programmer

 • Optagelse til en USB-HDD-enhed
 • Sådan viser/sletter du optaget indhold
 • Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler
[54] Optagelse af tv-programmer

Optagelse til en USB-HDD-enhed

 • Registrering af en USB-HDD-enhed
 • Enkelttryksoptagelse
 • Timeroptagelse
 • Oplysninger om brug af en USB-HDD-enhed til optagelse
[55] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Registrering af en USB-HDD-enhed

Tilslut og registrer en USB HDD-enhed til TV'et for at optage digitale udsendelser.

Tilslut USB HDD-enheden til fjernsynets USB-port mærket "HDD REC" (hvis der er en blå USB-port, understøtter denne port HDD-optagelse).

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. USB-HDD-enhed
 2. USB-kabel (medfølger ikke)
 1. Tilslut en USB-HDD-enhed til USB-porten (blå) mærket "HDD REC" på dit tv.
 2. Tænd USB-HDD-enheden.
 3. Vent, til skærmen [USB-drevet er tilsluttet] vises.
 4. Vælg [Registrer til optagelse].
 5. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden.

Bemærk

 • Hvis meddelelsen "Kunne ikke detektere USB HDD til optagelse" vises under registreringen i trin 4, skal du følge anvisningerne i meddelelsen og kontrollere, at USB HDD-enheden til optagelse er sluttet til USB-porten (blå).
  Hvis USB HDD-enheden til optagelse ikke bliver genkendt, selv efter at du har kontrolleret forbindelsen, skal du registrere USB HDD-enheden igen, da den allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse ([Lagerplads på enheden]). Se under "USB HDD-enheden kan ikke registreres." for at registrere USB HDD-enheden igen til optagelse.

Tip

 • Du kan også registrere en USB HDD-enhed til tv'et ved at vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

Sådan ophæver du registreringen af en USB-HDD-enhed

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-afregistrering] — enhed, hvis registrering skal ophæves.
[56] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Enkelttryksoptagelse

 1. Tryk på knappen REC, mens du ser det program, der skal optages.
 2. Indstil sluttiden for optagelsen på den viste skærm.

Sådan stopper du optagelsen manuelt

 1. Tryk på knappen TV , og vælg derefter [Tv-styring] eller [Fjernbetjening].
 2. Vælg [Stands optagelse] på den viste skærm.
[57] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Timeroptagelse

 1. Tryk på knappen GUIDE.
 2. Vælg det ønskede program i programoversigten, og vælg derefter [Timeroptagelse].
 3. Vælg [Indstil som begivenhed] eller [Indstil timer].

Sådan indstiller du timeren manuelt ved at angive dato, klokkeslæt og kanal

 1. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST.
 2. Vælg [Timer-liste/Timerindstillinger] — [Indstil timer] — [Indstil timer manuelt].
 3. Konfigurer timerindstillingen.
 4. Vælg [Indstil timer].

Sådan kontrollerer, ændrer eller sletter du timerindstillinger

Kontrol, ændring eller sletning af timerindstillinger foretages i [Timerliste for optagelser].

 1. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST.
 2. Vælg [Timer-liste/Timerindstillinger] — [Timerliste for optagelser], og skift derefter indstillingerne.

Tip

 • Du kan oprette op til 32 timerindstillinger.
 • Hvis optagelsen mislykkes, vises årsagen i [Liste med optagelsesfejl]. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST, og vælg derefter [Liste med optagelsesfejl] i [Timer-liste/Timerindstillinger].
 • I programoversigten kan du flytte markeringen til det ønskede program og trykke på knappen REC for at indstille timeroptagelsen af programmet.

Bemærk

 • Timeroptagelse fungerer ikke, hvis netledningen tages ud.
[58] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Oplysninger om brug af en USB-HDD-enhed til optagelse

 • USB-HDD-enheden må kun bruges til optagelse. Vælg en separat USB-HDD-enhed til visning af fotos og videoer.
 • Kun USB-HDD'er, der er større end 32 GB, understøttes.
 • Tilslutning af en USB-HDD-enhed via en USB-hub understøttes ikke. Slut enheden direkte til tv'et.
 • Data, der er gemt på USB-HDD-enheden slettes, når den formateres under registreringsprocessen. USB-HDD-enheden kan ikke bruges sammen med en pc, når den er registreret på tv'et. Hvis du vil aktivere brug af USB-HDD-enheden på en pc, skal du formatere den på pc'en. (Bemærk, at alle data på USB-HDD-enheden slettes).
 • Der kan maks. registreres 8 USB-HDD-enheder.
 • Kun dette tv vil være i stand til at afspille de data, som er optaget på USB-HDD-enheden, der er registreret til dette tv.
 • Kun optagelse af digitale tv- og radioudsendelser understøttes. Optagelse af dataudsendelser understøttes ikke.
 • Kodede/krypterede signaler kan ikke optages.
 • Optagelse kan ikke finde sted i følgende tilfælde:
  • Tv'et kan ikke genkende den registrerede USB-HDD-enhed.
  • Der er optaget flere end 1.000 programmer på USB-HDD-enheden.
  • USB-HDD-enheden er fuld.
 • Programmet kan muligvis ikke vælges automatisk, mens det optages.
 • Du kan ikke optage et program, medmindre optagelsen af det er godkendt.
 • Hvis du bruger et Conditional Access Module (CAM), skal du undgå at bruge dets forældrekontrolfunktion, da det muligvis ikke fungerer under optagelse. Alternativt kan du bruge programblokering eller tv'ets egen forældrekontrolfunktion, hvis den understøttes af tv-stationen.
 • I Norge kan visse programmer ikke optages pga. lovmæssige begrænsninger.
 • Hvis tv'et udsættes for slag under USB-HDD-optagelse, kan der forekomme støj i det optagede indhold.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, signalforstyrrelser eller andre problemer.
[59] Optagelse af tv-programmer

Sådan viser/sletter du optaget indhold

Sådan ser du optaget indhold

 1. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST, og vælg det indhold, der skal vises.

Sådan sletter du optaget indhold

 1. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST.
 2. Vælg (ikonet Slet) til højre for det program, du vil slette.
  Hvis du vil slette flere programmer, skal du vælge (ikonet Slet flere) til højre for alle de programmer, du vil slette, og derefter vælge (ikonet Slet).

Du kan finde oplysninger om betydningen af symbolerne på listen over optagne titler under Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler.

[60] Optagelse af tv-programmer

Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler

Liste over ikoner og deres beskrivelser :
Optagelse, der ikke er set
:
Beskyttet optagelse
:
Optager i øjeblikket
[61]

Brug af TV'et sammen med andre enheder

 • USB-enheder
 • Blu-ray- og dvd-afspillere
 • Kabel-/satellitboks
 • Visning af din iPhone/smartphones eller iPad/tablets app-skærm på tv'et
 • Computere, kameraer og videokameraer
 • Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)
 • Bluetooth-enheder
 • BRAVIA Sync-kompatible enheder
 • Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder
 • BRAVIA-forbindelsesvejledning
[62] Brug af TV'et sammen med andre enheder

USB-enheder

 • Afspilning af indhold, der er lagret på en USB-enhed
 • Oplysninger om USB-enheder, der anvendes til lagring af billeder og musik
 • Understøttede filer og formater
[63] USB-enheder | USB-enheder

Afspilning af indhold, der er lagret på en USB-enhed

Se Optagelse af tv-programmer, hvis du vil optage programmer til en USB-lagerenhed eller se optagne programmer.

Tilslutte en USB-enhed

Slut en USB-lagerenhed til tv'ets USB-port for at afspille billeder, musik og videofiler, der er gemt på enheden.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. USB-lagerenhed

Afspilning af billeder/musik/film, der er gemt på en USB-enhed

Du kan afspille billeder/musik/film fra en USB-enhed på tv-skærmen.

 1. Hvis der er en afbryder på den USB-enhed, der er tilsluttet tv'et, skal den tændes.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedsnavnet.
 4. Vælg mappen, og vælg den fil, der skal afspilles.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • Det tager lang tid at vise visse fotos eller mapper afhængig af billedets mål, filstørrelse og antal filer i en mappe.
 • Det kan tage lidt tid at få vist USB-enheden, fordi tv'et søger adgang til USB-enheden, hver gang USB-enheden tilsluttes.
 • Alle USB-porte på tv'et understøtter Hi-Speed USB. Det blå USB-stik understøtter SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubs understøttes ikke.
 • Når du får adgang til USB-enheden, må du ikke slukke tv'et eller USB-enheden, du må ikke fjerne USB-kablet, og du må ikke fjerne eller isætte optagemedier. Dette kan ødelægge dataene på USB-drevet.
 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.

Tip

 • Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[64] USB-enheder | USB-enheder

Oplysninger om USB-enheder, der anvendes til lagring af billeder og musik

 • USB-porte på tv'et understøtter filsystemet FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
 • Når du slutter et Sony-digitalkamera til tv'et med et USB-kabel, skal USB-tilslutningsindstillingerne på kameraet indstilles til "Auto" eller "Hukommelse".
 • Hvis dit digitalkamera stadig ikke fungerer med dit tv, kan du prøve følgende:
  • Indstil kameraets USB-tilslutningsindstillinger til "Hukommelse".
  • Kopier filerne fra kameraet til et USB-flashdrev, og slut derefter drevet til tv'et.
 • Nogle billeder og film bliver forstørrede, hvilket giver en lavere billedkvalitet. Billederne vises muligvis ikke på hele skærmen, afhængigt af størrelsen og formatforholdet.
 • Det kan tage lang tid at åbne et billede, afhængigt af filen eller indstillingerne.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, fejl i USB-enheden eller andre problemer.
[65] USB-enheder | USB-enheder

Understøttede filer og formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[66] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Billeder

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

FilformatFiltypenavn
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW anvendes kun ved afspilning af filer.

Andre understøttede formater

 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[67] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Musik

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

mp4

Filtypenavn: *.mp4 / *.m4a

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Filtypenavn: *.3gp / *.3g2

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Filtypenavn: *.wma

BeskrivelseSamplinghastighed
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Filtypenavn: *.ogg

BeskrivelseSamplinghastighed
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Andre

BeskrivelseSamplinghastighed
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Filtypenavn: *.mp3

BeskrivelseSamplinghastighed
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Filtypenavn: *.wav

BeskrivelseSamplinghastighed
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filtypenavn: *.flac

BeskrivelseSamplinghastighed
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filtypenavn: *.aac

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Brugsmønsteret for LPCM er kun hjemmenetværk.
 • *2 Brugsmønsteret for WAV er kun 2ch.

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[68] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Videoer

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Filtypenavn: *.m2t

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Filtypenavn: *.m2ts / *.mts

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Denne linje omfatter brugsmønsteret XAVC S-format. Den maksimalt understøttede bithastighed XAVC S er 100 Mbps.

avi (*.avi)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Underteksttype: Intern/ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[69] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Lydsamplinghastigheder (for videoer)

Audio-codecSamplinghastighed
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Eksterne undertekster
[70] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Eksterne undertekster

Brugsmønster: USB

FilformatFiltypenavn
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
[71] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Blu-ray- og dvd-afspillere

 • Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller
 • Visning af Blu-ray- og dvd-diske
[72] Blu-ray- og dvd-afspillere | Blu-ray- og dvd-afspillere

Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller

Slut en Blu-ray-/dvd-afspiller til tv'et.

Brug en tilslutningsmetode nedenfor, der passer til stikkene på dit tv.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

Tip

 • Du kan også tilslutte en kabel-/satellitboks på samme måde som en Blu-ray-/dvd-afspiller.

Tilslutte via HDMI

Vi anbefaler, at du slutter afspilleren til tv'et vha. et HDMI-kabel for at opnå den optimale billedkvalitet. Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller har et HDMI-stik, skal du tilslutte den med et HDMI-kabel.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (samme som tilslutning af en kabel-/satellitboks)
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontrollér, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Tilslutte via komponentvideo

Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller er udstyret med komponentvideostik, skal den sluttes til tv'et med et komponentvideokabel og et lydkabel.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (samme som tilslutning af en kabel-/satellitboks)
 2. Komponentvideokabel (medfølger ikke)
 3. Lydkabel (medfølger ikke)

Komposittilslutning

Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller er udstyret med kompositstik, skal den tilsluttes med et kompositvideo/lydkabel.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (samme som tilslutning af en kabel-/satellitboks)
 2. Kompositvideo-/lydkabel (medfølger ikke)

Når du bruger et analogt mellemkabel

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (samme som tilslutning af en kabel-/satellitboks)
 2. Analogt mellemkabel (medfølger)*
 3. RCA-kabel (medfølger ikke)

* Det analoge mellemkabel medfølger afhængigt af model/område/land.

Kabel, der sluttes til videoindgangsstikket

Det analoge mellemkabels 3,5-mm-stik har 4 poler.

Billede af lyd-/videokabel (sælges separat)
 1. 3,5 mm
 2. Venstre for lydsignal.
 3. Videosignal.
 4. Jord.
 5. Højre for lydsignal.
[73] Blu-ray- og dvd-afspillere | Blu-ray- og dvd-afspillere

Visning af Blu-ray- og dvd-diske

Du kan se indhold på Blu-ray-/dvd-diske eller andet indhold, der understøttes af din afspiller, på tv'et.

 1. Tænd den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.
 3. Start afspilning på den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.

Tip

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening. Du kan også trykke på knappen (Vis info/tekst) på fjernbetjeningen, mens du ser indhold fra HDMI-indgangen, for at få vist betjeningsmenuen og betjene den BRAVIA Sync-tilsluttede enhed fra tv-skærmen.
[74] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Kabel-/satellitboks

 • Tilslutning af en kabel-/satellitboks
 • Styring af kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening
[75] Kabel-/satellitboks | Kabel-/satellitboks

Tilslutning af en kabel-/satellitboks

Slut kabel-/satellitboksen til tv'et.
Tilslut den til indgangen på dit tv.
Se siden Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller for at få flere oplysninger.

[76] Kabel-/satellitboks | Kabel-/satellitboks

Styring af kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening

Modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

Hvis du aktiverer [Opsætning af styring af kabel-/satellitboks] i [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks], får du mulighed for at betjene en kabel-/satellitboks vha. tv'ets fjernbetjening.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] — [Opsætning af styring af kabel-/satellitboks].
 2. Følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk

 • Ret tv'ets fjernbetjening mod kabel-/satellitboksen, når du bruger fjernbetjeningen.
 • Visse knapper reagerer muligvis ikke afhængigt af de eksterne enheder.
 • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
 • Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af model/område/land.
[77] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Visning af din iPhone/smartphones eller iPad/tablets app-skærm på tv'et

Chromecast built-ineller AirPlay giver dig mulighed for at få vist (caste) dine foretrukne websteder og app-skærme på din mobilenhed direkte til tv'et.

Brug af Chromecast built-in

 1. Slut en mobilenhed som f.eks. en smartphone eller tablet til samme hjemmenetværk som det TV'et er tilsluttet.
 2. Start en Chromecast-understøttet app på mobilenheden.
 3. Vælg ikonet (cast) i appen.
 4. Vælg tv'et som cast-destination.
  Mobilenhedens skærm vises på tv'et.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge Chromecast built-in.

Brug af AirPlay

Dette tv understøtter AirPlay 2.

 1. Hvis AirPlay ikke er konfigureret, skal du trykke på (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, vælge (AirPlay) og følge vejledningen på skærmen.
 2. Kontrollér, at din Apple-enhed er forbundet til samme netværk som dit tv.
 3. Tryk på (AirPlay Video) for at afspille video på tv'et, tryk på (AirPlay Audio) for at lytte til musik på tv'et, eller tryk på (Skærmspejling) for at spejle din enheds skærm på tv'et.
 4. Vælg tv'et som AirPlay-destination.

Tip

 • Tv'et understøtter Apple HomeKit.
  Du kan styre tv'et med en mobilenhed såsom en iPhone eller iPad ved at trykke på knappen (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, vælge (AirPlay) og derefter følge vejledningen på skærmen for at konfigurere Apple HomeKit.
  De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af app- og softwareversion.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge AirPlay.
 • Betjening af en mobilenhed såsom iPhone eller iPad varierer afhængigt af OS-versionen.
 • iPhone, iPad, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
[78] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Computere, kameraer og videokameraer

 • Tilslutning af en computer og visning af lagret indhold
 • Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold
 • Specifikationer for computervideosignaler
[79] Computere, kameraer og videokameraer | Computere, kameraer og videokameraer

Tilslutning af en computer og visning af lagret indhold

Tilslutning af en computer

Brug et HDMI-kabel til at slutte computeren til tv'et.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Computer
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontrollér, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Sådan kontrolleres specifikationerne for videosignaler

 • Specifikationer for computervideosignaler

Sådan åbnes indhold, der er gemt på en computer

Opret forbindelse, tryk på knappen HOME, og vælg derefter den indgang, som computeren er tilsluttet.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • For at opnå den optimale billedkvalitet anbefaler vi, at du indstiller computeren til at udsende videosignaler i henhold til en af indstillingerne i "Specifikationer for computervideosignaler".
 • Billedet kan forekomme sløret eller udtværet, afhængigt af forbindelsens status. I dette tilfælde skal du ændre computerindstillingerne og vælge et andet indgangssignal fra listen "Specifikationer for computervideosignaler".
[80] Computere, kameraer og videokameraer | Computere, kameraer og videokameraer

Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold

Tilslutning af et kamera eller et videokamera

Tilslut dit Sony-digitalkamera eller -videokamera ved hjælp af et HDMI-kabel. Brug et kabel, der har HDMI-ministik til digitalkamera/videokamera og et standard HDMI-stik til tv'et.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontrollér, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Sådan åbnes indhold, der er gemt på et digitalkamera/videokamera

 1. Tænd digitalkameraet/videokameraet, når du har tilsluttet det.
 2. Tryk på knappen (Valg af indgang) flere gange for at vælge det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
 3. Start afspilning på det tilsluttede digitalkamera/videokamera.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Tip

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening. Kontrollér, at enheden er BRAVIA Sync-kompatibel. Ikke alle enheder er kompatible med BRAVIA Sync, selvom de har et HDMI-stik.
[81] Computere, kameraer og videokameraer | Computere, kameraer og videokameraer

Specifikationer for computervideosignaler

(opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bits)

* Når der anvendes 1920 x 1080-timing på HDMI-input, behandles den som en videotiming og ikke computertiming. Dette påvirker indstillingerne i [Skærmstyring] i [Skærm og lyd]. Hvis du vil se computerens indhold, skal du indstille [Bredformatstilstand] til [Fuld], og [Skærmområde] til [+1]. ([Skærmområde] kan kun konfigureres, når [Automatisk visningsområde] er deaktiveret.)

Bemærk

 • Billedet kan være sløret og vises muligvis ikke korrekt afhængigt af din forbindelsesstatus. I så fald skal du ændre computerindstillinger og vælge et andet indgangssignal i "Understøttede computerindgangssignaler".
[82] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

 • Udsendelse af lyd fra et lydsystem
 • Tilslutning af et lydsystem
 • Justering af et lydsystem
 • Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand)
 • Gennemførsel af lydformater understøttet med eARC
[83] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Udsendelse af lyd fra et lydsystem

Du kan tilslutte lydsystemer som f.eks. AV-modtagere eller soundbars til tv'et. Vælg en tilslutningsmetode i henhold til specifikationerne for det lydsystem, du vil tilslutte.

 • Tilslutning med et HDMI-kabel (læs omhyggeligt "Tilslutning vha. et HDMI-kabel" herunder for at få flere oplysninger).
 • Tilslutning med et digitalt, optisk kabel

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

 • Se betjeningsvejledningen for den enhed, der skal tilsluttes.

Tilslutning vha. et HDMI-kabel

Dette tv understøtter Audio Return Channel (ARC) eller Enhanced Audio Return Channel (eARC). Du kan bruge et HDMI-kabel til at sende lyd fra lydsystemer, der understøtter ARC og eARC.

På tv'er, der understøtter eARC, kan du udsende (føre igennem) lydsignaler fra eksterne indgangsenheder, der er sluttet til tv'et, til eARC-understøttede lyssystemer vha. HDMI-stikket med teksten "ARC" eller "eARC/ARC".

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

 • Placeringen af HDMI-stikket, der understøtter eARC/ARC, varierer afhængigt af model. Se den medfølgende Installationsvejledning eller Referencevejledning.
[84] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Tilslutning af et lydsystem

Se illustrationerne herunder vedrørende tilslutning af et lydsystem som f.eks. en AV-receiver eller en soundbar.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

HDMI-tilslutning (ARC-understøttet)

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et HDMI-kabel.
  Tilslut til tv'ets HDMI-indgangsstik med teksten "ARC" eller "eARC/ARC".
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Justering af et lydsystem

Bemærk

 • For ARC-forbindelser kan talegenkendelsesfunktionen være forringet (kun tv'er med indbygget mikrofon).

HDMI-tilslutning (eARC-understøttet)

 1. Forbind den eksterne indgangsenhed og tv'et med et HDMI-kabel. Forbind tv'et og lydsystemet med et andet HDMI-kabel.
  Slut lydsystemet til tv'ets HDMI-indgangsstik med teksten "ARC" eller "eARC/ARC".
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. Ekstern indgangsenhed (f.eks. en Blu-ray-/dvd-optager)
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)
  3. AV-receiver eller soundbar
  4. HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Auto].
 3. Vælg [Højttaler] — [Lydsystem].
 4. Aktiver lydsystemets eARC-funktion.
  Se betjeningsvejledningen til enheden.
 5. Justering af et lydsystem

Bemærk

 • Du kan ikke vælge [eARC-tilstand], hvis tekst-til-tale-funktionen for meddelelser på skærmen er aktiveret i tv'ets funktioner til brugerassistance.
 • Når du sender lyd fra en eARC-understøttet enhed, mens du ser HDMI-input, fungerer tv'et som følger:
  • lyd fra systemlyde og lydrespons sendes ikke, og
  • den indbyggede mikrofons talegenkendelse kan være forringet (kun tv'er med indbygget mikrofon).

Tilslutning med digitalt, optisk kabel

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et digitalt, optisk kabel.
  Tilslut til lydsystemets digitale, optiske indgangsstik.
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. Optisk lydkabel (medfølger ikke)
 2. Justering af et lydsystem

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted
[85] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Justering af et lydsystem

Efter tilslutning af et lydsystem til tv'et, kan du justere tv'ets lydudgang fra lydsystemet.

Justering af et lydsystem, der er forbundet med et HDMI-kabel eller digitalt, optisk kabel

 1. Når du har sluttet tv'et til dit lydsystem, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
  Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med lydsystemet. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
 • [Digital lydudgang]-indstillingerne deaktiveres, når der bruges lydsignaler, der føres igennem via HDMI-indgangen og ved brug af eARC.

Tip

 • Hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem med et HDMI-kabel, kan du justere udgangstimingen for billede og lyd.
  • Justering af AV-synkroniseringsindstillingen
  Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.
  • Supportwebsted
[86] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand)

Modeller med TV-center højttaler-tilstand har CENTER SPEAKER IN-stik på bagsiden af tv'et.

Hvis [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem], kan du bruge tv-højttalerne som en centerhøjttaler til et hjemmebiografsystem ved blot at tilslutte en AV-modtager til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et*.

*Tv'et og AV-modtageren skal være tilsluttet ved hjælp af enten et HDMI-kabel eller et digitalt, optisk kabel.

Tilslutning med højttalerkabel

Forbind tv'et og AV-modtageren med et højttalerkabel.

Sæt højttalerkablet i tilslutningsstikket på bagsiden af tv'et
 1. AV-modtager
 2. Højttalerkabel (medfølger ikke)

Brug et højttalerkabel (medfølger ikke) til tilslutning af AV-modtageren til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et.
Ved tilslutningen skal du sno enderne af højttalerkablet og sætte dem ind i tilslutningsstikkene på tv'et og AV-modtageren.

CENTER SPEAKER IN-stikket varierer afhængig af model. Se illustrationerne herunder, når du tilslutter højttalerkablet.

*Fjern omkring 10 mm isolering fra hver ende af højttalerkablet.

Bemærk

 • For at forhindre, at højttalerkablets ledninger berører hinanden, skal du sørge for ikke at fjerne for meget af højttalerkablet.
 • Tilslut højttalerkablet korrekt, så polariteterne (+/-) mellem tv'et og AV-modtageren stemmer overens.
[87] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Gennemførsel af lydformater understøttet med eARC

Kontroller, at du kan føre følgende lydformater igennem.

 • 7.1 kanal lineær PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bit
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Se supportsiden for at få flere oplysninger.

 • Supportwebsted
[88] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Bluetooth-enheder

 • Tilslutning af en Bluetooth-enhed
 • Justering af AV-synkroniseringsindstillingen
 • Understøttede Bluetooth-profiler
[89] Bluetooth-enheder | Bluetooth-enheder

Tilslutning af en Bluetooth-enhed

Sådan parres tv'et med Bluetooth-udstyr

Kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere.

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tænd for Bluetooth-enheden og indstil den til parring.
  Se betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden for at indstille den til parring.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger] — [Tilføj enhed] for at indstillet tv'et til parring.
  En liste over tilgængelige Bluetooth-enheder vises.
 3. Vælg den ønskede enhed på listen, og følg derefter vejledningen på skærmen.
  Se betjeningsvejledningen til enheden, hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode.
  Efter parring opretter enheden forbindelse til tv'et.

Sådan tilsluttes en parret Bluetooth-enhed

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger].
 2. Vælg en enhed, der er parret, men ikke tilsluttet, på listen.
 3. Vælg [Tilslut].
[90] Bluetooth-enheder | Bluetooth-enheder

Justering af AV-synkroniseringsindstillingen

Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-lydenhed, kan der være en forsinkelse mellem billedet og lyden pga. egenskaberne for Bluetooth. Du kan justere forsinkelsen mellem billedet og lyden ved hjælp af indstillingen A/V-synkronisering. (Kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder.)

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [A/V-synkronisering] — den ønskede indstilling.

Tip

 • Du kan også justere billedets og lydens udgangstiming, hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem ved hjælp af et HDMI-kabel. Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.
  • Supportwebsted

Bemærk

 • Afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-lydenhed stemmer billedet og lyden muligvis ikke overens, selvom indstillingen [A/V-synkronisering] er indstillet til [Til] eller [Auto].
 • Hvis du vil forhindre, at tv'et viser en sort skærm, lige efter at der er tændt for det, når en soundbar er tilsluttet trådløst (Bluetooth), skal du angive indstillingen [A/V-synkronisering] til [Til].
 • Hvis [Billedfunktion] er indstillet til en af nedenstående funktioner, er udgangstimingen for billedet og lyden ikke justeret, selvom indstillingen [A/V-synkronisering] er angivet til [Auto].
  • [Spil]
  • [Grafik]
  • [Foto]
  Hvis du vil justere [A/V-synkronisering] i en af disse tilstande, skal du vælge [Til].
 • Tv'ets reaktionsevne, når der spilles videospil, kan virke langsommere, fordi indstillingen [A/V-synkronisering] tilføjer en forsinkelse til billedets udgangstiming. For spil, der er afhængige af reaktionstid, anbefaler vi, at du ikke bruger en Bluetooth-enhed, men at du bruger tv'ets højttalere eller en soundbar med en kabelbaseret forbindelse (HDMI -kabel/digitalt optisk kabel) i stedet.
[91] Bluetooth-enheder | Bluetooth-enheder

Understøttede Bluetooth-profiler

TV'et understøtter følgende profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Tilgængeligheden afhænger af model/område/land.

A2DP- og AVRCP-understøttede modeller har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

[92] Brug af TV'et sammen med andre enheder

BRAVIA Sync-kompatible enheder

 • BRAVIA Sync-oversigt
 • Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder
 • Justering af BRAVIA Sync-indstillinger
[93] BRAVIA Sync-kompatible enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

BRAVIA Sync-oversigt

Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, AV-modtager) tilsluttes med et HDMI-kabel, kan du betjene enheden med tv'ets fjernbetjening.

Illustration af betjening af en BRAVIA Sync-kompatibel enhed
[94] BRAVIA Sync-kompatible enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder

[Sync Menu] anvendes primært til betjening af BRAVIA Sync-kompatible enheder fra TV'et.
Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen, og vælg [Sync Menu].

Hvis [Sync Menu] ikke vises, kan du ændre de viste elementer på skærmen [Hurtige indstillinger] og tilføje [Sync Menu]. Se siden Brug af Hurtige indstillinger for at få flere oplysninger.

Blu-ray-/dvd-afspiller

 • Tænder automatisk en Blu-ray-/dvd-afspiller og skifter indgang til Blu-ray-/dvd-afspilleren, når du vælger den i menuen Home eller Sync Menu.
 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når der afspilles noget på Blu-ray-/dvd-afspilleren.
 • Slukker automatisk den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når du slukker tv'et.
 • Tillader handlinger såsom menubetjening og afspilning med knapperne (Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) på tv'ets fjernbetjening.

AV-modtager

 • Tænder automatisk den tilsluttede AV-modtager og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv-lyden via AV-modtageren.
 • Skifter automatisk lydudgang til AV-modtageren ved at tænde AV-modtageren, når tv'et tændes.
 • Slukker automatisk den tilsluttede AV-modtager, når tv'et slukkes.
 • Justerer lydstyrken ((Lydstyrke) knapperne +/-), og slår lyden fra på knappen ((Mute)) på den tilsluttede AV-modtager via tv'ets fjernbetjening.

Videokamera

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede kamera tændes.
 • Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når tv'et slukkes.
 • Tillader handlinger såsom menubetjening og afspilning med knapperne (Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • "BRAVIA Sync-styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder med BRAVIA Sync-logoet.
[95] BRAVIA Sync-kompatible enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

Justering af BRAVIA Sync-indstillinger

 1. Tænd den tilsluttede enhed.
 2. For at aktivere [BRAVIA Sync-styring] skal du trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.
  Når en bestemt Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og [BRAVIA Sync-styring] er aktiveret, aktiveres BRAVIA Sync automatisk på denne enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige indstillinger vises nedenfor. (Indstillingerne varierer afhængigt af model/område/land).

[Sluk enheder automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, slukkes den tilsluttede enhed ikke automatisk, når tv'et slukkes.
[Tænd TV automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, tændes tv'et ikke automatisk, når den tilsluttede enhed tændes.
[BRAVIA Sync enhedsliste]
Mostra la llista de dispositius BRAVIA Sync.
[Enhedskontrolknapper]
Giver dig mulighed for at indstille knapper til kontrol af en enhed, som er tilsluttet via HDMI.

Sådan bruger du Sync Menu

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen, vælg Sync Menu, og vælg det ønskede element i Sync Menu.
  Hvis [Sync Menu] ikke vises, skal du ændre de viste elementer på skærmen [Hurtige indstillinger] og tilføje [Sync Menu]. Se siden Brug af Hurtige indstillinger for at få flere oplysninger.

Tip

 • I nedenstående tilfælde kan der blive vist en meddelelse på tv-skærmen, når du vælger Sync Menu.
  • En HDMI-enhed er ikke tilsluttet.
  • [BRAVIA Sync-styring] er deaktiveret.
[96] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder

 • Visning af billeder i 4K-opløsning
 • Indstillinger for visning af billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet
 • Visning af billeder i 8K-opløsning (kun 8K-modeller)
 • Indstillinger for visning af billeder i 8K-opløsning (kun 8K-modeller)
[97] Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder | Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder

Visning af billeder i 4K-opløsning

Du kan tilslutte et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI 4K-output, til HDMI IN på tv'et for at få vist billeder, der er gemt på kameraet, i høj opløsning. Du kan også få vist billeder, der er gemt på tilsluttede USB-enheder eller dit hjemmenetværk, i høj opløsning. Et billede med en opløsning på 4K eller højere kan vises i 4K-opløsning (3840×2160).

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land.

Illustration af billeder fra forskellige enheder vist på tv'et
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhed
 4. Netværksenhed

Sådan ser du billeder gemt på en USB-enhed eller en netværksenhed i 4K-opløsning

 1. Slut USB-enheden eller netværksenheden til tv'et.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedens eller netværksenhedens navn.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan åbnes billeder gemt på et digitalkamera eller videokamera

 1. Slut et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI-output, til HDMI IN-stikket på tv'et vha. et HDMI-kabel.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
 3. Indstil den tilsluttede enhed til 4K-output.
 4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Sådan vises billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet

Du kan indstille HDMI-signalformat til Forbedret format for at se billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet.

Du kan få oplysninger om Forbedret format eller ændring af indstillinger på siden Indstillinger for visning af billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet.

Bemærk

 • 3D-billeder kan ikke vises.
 • Hvis du ændrer billedet ved at trykke på knappen (venstre) / (højre), kan det tage lidt tid, før det bliver vist.
[98] Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder | Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder

Indstillinger for visning af billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet

Når du får vist billeder i 4K-format med høj kvalitet med HDMI-input, skal du indstille [HDMI-signalformat] i [Eksterne indgange].

HDMI-signalformat

Hvis du vil ændre indstillingen for HDMI-signalformatet, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den HDMI-indgang, du vil indstille.

Standardformat
Standard HDMI-format*1 til normal brug.
Forbedret format
Højkvalitets HDMI-format*1*2. Indstilles kun, når du bruger kompatible enheder.

*1 HDR medfølger.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 etc.

Bemærk

 • De tilgængelige HDMI-signalformater afhænger af den anvendte HDMI IN.
 • Når du bruger Forbedret format, udsendes billede og lyd muligvis ikke korrekt. I så fald skal du slutte enheden til en HDMI IN, der er i [Standardformat] eller ændre HDMI-signalformat for HDMI IN til [Standardformat].
 • Indstil kun til Forbedret format, når du bruger kompatible enheder.
 • Når du ser 4K-billeder i høj kvalitet, skal du bruge Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter hastigheder på op til 18 Gbps. Se kabelspecifikationerne for flere oplysninger om Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
[99] Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder | Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder

Visning af billeder i 8K-opløsning (kun 8K-modeller)

Du kan tilslutte et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI 8K-output, til HDMI IN 4 på tv'et for at få vist billeder, der er gemt på kameraet, i høj opløsning. Du kan også få vist billeder, der er gemt på tilsluttede USB-enheder eller dit hjemmenetværk, i høj opløsning. Et billede med en opløsning på 8K eller højere kan vises i 8K-opløsning (7680×4320) (kun 8K-modeller).
For modeller, der understøtter 8K, er [Forbedret format (8K)] tilgængelig i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat].

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land.

Illustration af billeder fra forskellige enheder vist på tv'et
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhed
 4. Netværksenhed

Sådan ser du billeder gemt på en USB-enhed eller en netværksenhed i 8K-opløsning

 1. Slut USB-enheden eller netværksenheden til tv'et.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedens eller netværksenhedens navn.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan åbnes billeder gemt på et digitalkamera eller videokamera

 1. Slut et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI-output, til HDMI IN 4-jack (stik) på tv'et vha. et HDMI-kabel.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
 3. Indstil den tilsluttede enhed til 8K-output.
 4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Visning af billeder i 8K-opløsning

Du kan indstille HDMI-signalformat til [Forbedret format (8K)] for at se billeder i 8K-opløsning.

Du kan få oplysninger om [Forbedret format (8K)] eller ændring af indstillinger på siden Indstillinger for visning af billeder i 8K-opløsning (kun 8K-modeller).

Bemærk

 • 3D-billeder kan ikke vises.
 • Hvis du ændrer billedet ved at trykke på knappen (venstre) / (højre), kan det tage lidt tid, før det bliver vist.
[100] Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder | Visning af billeder i 4K/8K fra kompatible enheder

Indstillinger for visning af billeder i 8K-opløsning (kun 8K-modeller)

Når du får vist billeder i 8K-format med høj kvalitet med HDMI-input, skal du indstille [HDMI-signalformat] i [Eksterne indgange].

HDMI-signalformat

Hvis du vil ændre indstillingen for HDMI-signalformatet, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den HDMI-indgang, du vil indstille.

HDMI IN 4

Standardformat
HDMI-standardformat*1.
Forbedret format (Dolby Vision)
Højkvalitets HDMI-format*1*2. Indstilles kun, når du bruger kompatible enheder.
Forbedret format (8K)
Højkvalitets HDMI-format*1*3. Indstilles kun, når du bruger kompatible enheder.

HDMI IN 1/2/3

Standardformat
Standard HDMI-format*1 til normal brug.
Forbedret format
Højkvalitets HDMI-format*1*2. Indstilles kun, når du bruger kompatible enheder.

*1 HDR medfølger.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 etc.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 bit, 4K 120p 4:2:0 8 bit

Bemærk

 • Når du bruger Forbedret format, udsendes billede og lyd muligvis ikke korrekt. I så fald skal du slutte enheden til en HDMI IN, der er i [Standardformat] eller ændre HDMI-signalformat for HDMI IN til [Standardformat].
 • Indstil kun til Forbedret format, når du bruger kompatible enheder.
 • Når du ser 8K-billeder i høj kvalitet, skal du bruge Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter hastigheder på op til 18 Gbps. Se kabelspecifikationerne for flere oplysninger om Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
[101] Brug af TV'et sammen med andre enheder

BRAVIA-forbindelsesvejledning

Du kan også finde beskrivelser af tilslutning af enheder til tv'et på Sony-supporthjemmesiden . Læs dem ved behov.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR-kode til Sonys supporthjemmeside
[102]

Tilslutning til et netværk

 • Tilslutte til et netværk via LAN-kabel
 • Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse
 • Hjemmenetværksfunktioner
[103] Tilslutning til et netværk

Tilslutte til et netværk via LAN-kabel

Tilslutte til et netværk via LAN-kabel

Med et kabelbaseret LAN kan du få adgang til internettet og dit hjemmenetværk.

Sørg for at oprette forbindelse til internettet eller hjemmenetværket via en router.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. LAN-kabel
 2. Computer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Konfigurer din LAN-router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din LAN-router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).

Bemærk

 • Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det på det kraftigste, at du slutter dit tv til internettet via en router/et modem med routerfunktion. En direkte tilslutning af tv'et til internettet kan udsætte tv'et for en sikkerhedstrussel som f.eks. udtrækning eller manipulation af personlige oplysninger.
  Kontakt din serviceudbyder eller netværksadministrator for at få bekræftet, at dit netværk har routerfunktion.
 • De nødvendige netværksrelaterede indstillinger kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
[104] Tilslutning til et netværk

Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

 • Brug af Wi-Fi til tilslutning af tv'et til internettet/netværket
 • Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)
[105] Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

Brug af Wi-Fi til tilslutning af tv'et til internettet/netværket

Den indbyggede trådløse LAN-enhed gør det muligt at få adgang til internettet og udnytte netværksfordelene i et kabelfrit miljø.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Computer
 2. Trådløs router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurer din trådløse router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din trådløse router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet].
 3. Vælg et netværk, som du vil oprette forbindelse til, og indstil adgangskoden.
  Hvis tv'et ikke kan sluttes til internettet/netværket, henvises der til siden Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket..

Sådan deaktiveres det integrerede trådløse LAN

 1. For at deaktivere [Wi-Fi] skal du trykke på knappen HOME og og vælge [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi-Fi].

Tip

 • For jævn videostreaming:
  • Skift indstillingen på din trådløse router til en netværksstandard med høj hastighed som f.eks. 802.11n, hvis det er muligt.
   Du kan finde flere oplysninger om ændring af indstillingen i den betjeningsvejledning, der fulgte med din trådløse router, eller du kan kontakte den person, som har konfigureret netværket (netværksadministratoren).
  • Hvis ovenstående ikke medfører forbedringer, skal du ændre indstillingen på din trådløse router til 5 GHz, hvilket kan forbedre kvaliteten af videostreamingen.
  • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router via 2,4 GHz-båndet.

Bemærk

 • Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det på det kraftigste, at du slutter dit tv til internettet via en router/et modem med routerfunktion. En direkte tilslutning af tv'et til internettet kan udsætte tv'et for en sikkerhedstrussel som f.eks. udtrækning eller manipulation af personlige oplysninger.
  Kontakt din serviceudbyder eller netværksadministrator for at få bekræftet, at dit netværk har routerfunktion.
 • De nødvendige netværksrelaterede indstillinger kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
 • Hvis du vælger indstillingen [Vis adgangskode] på skærmen til indtastning af adgangskode, kan adgangskoden ses af andre personer.
[106] Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)

Du kan slutte en enhed trådløst til tv'et uden at bruge en trådløs router og derefter streame videoer, billeder og musik, der er gemt på enheden, direkte til tv'et.

Illustration af indholdsstreaming
 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-indstillinger].
 2. Vælg det TV-navn, der vises på TV-skærmen med Wi-Fi Direct-enheden.
  Hvis enheden ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode].
 3. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden for at oprette forbindelse til tv'et.
 4. Send indholdet fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden til TV'et.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse

Når du får vist standbyskærmen for indstillingen Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode] og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed

Følg trinnene ovenfor for at tilslutte enheder. Der kan tilsluttes op til 10 enheder på samme tid. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte den anden enhed.

Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Om] — [Enhedens navn].

Sådan åbnes en liste over tilsluttede enheder/sådan ophæves en registrering af en enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Vis enhedsliste/Slet].

Hvis du vil ophæve registreringen af en enhed, skal du vælge den til sletning på listen og derefter trykke på knappen (Enter). Vælg derefter [Ja] på bekræftelsesskærmen.

Hvis du vil ophæve registreringen af alle enheder, skal du vælge [Slet alle] på listen og derefter vælge [Ja] i bekræftelsesvinduet.

[107] Tilslutning til et netværk

Hjemmenetværksfunktioner

 • Justering af hjemmenetværkets indstillinger
 • Afspilning af indhold fra en computer
 • Afspilning af indhold fra en medieserver
[108] Hjemmenetværksfunktioner | Hjemmenetværksfunktioner

Justering af hjemmenetværkets indstillinger

Du kan justere følgende indstillinger for hjemmenetværket.

Sådan kontrolleres serverforbindelsen

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering] — følg vejledningen på skærmen for at udføre diagnosticering.

Sådan bruges renderingsfunktionen

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Renderer] — den ønskede indstilling.

[Renderer-funktion]
Aktiver renderingsfunktionen.
Du kan afspille billeder/musik/videofiler fra en controller (f.eks. et digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene enheden direkte.
[Renderer-adgangskontrol]
 • Vælg [Automatisk adgangstilladelse] for at få automatisk adgang til tv'et, første gang en controller forsøger at få adgang til tv'et.
 • Vælg [Brugerdefinerede indstillinger] for at ændre indstillingerne for adgangstilladelse for hver controller.

Sådan bruges den eksterne enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Enhedsindstillinger for fjernstyring] — den ønskede indstilling.

[Fjernstyring]
Aktiver betjening af tv'et fra en registreret enhed.
[Afregistrer ekstern enhed]
Afregistrer en enhed for at deaktivere betjening af tv'et fra den pågældende enhed.
[109] Hjemmenetværksfunktioner | Hjemmenetværksfunktioner

Afspilning af indhold fra en computer

Du kan afspille indhold (foto./musik-/videofiler), der er gemt på en netværksenhed i et andet rum, hvis du slutter tv'et til et hjemmenetværk via en router.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Computer (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg netværksenhedsnavnet.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.
[110] Hjemmenetværksfunktioner | Hjemmenetværksfunktioner

Afspilning af indhold fra en medieserver

Du kan afspille foto-/musik-/videofiler fra en controller (f.eks. et digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene controlleren direkte, hvis du slutter tv'et til et hjemmenetværk via en router. Controlleren skal understøtte rendering.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Digitalkamera (controller)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Betjen controlleren for at starte afspilning af indholdet på tv-skærmen.
[111]

Indstillinger

De menuer, der vises i tv-indstillingerne, varierer afhængigt af model/område/land.

 • Visning af TV Kanaler, Eksterne indgange og Opsætning af optagelsesenhed etc.
 • Skærm og lyd Billede, Skærmstyring, Lyd og Lydoutput etc.
 • Netværk og internet
 • Konti og login Google og Tilføj konto etc.
 • Apps
 • Enhedspræferencer Dato og tid, Sprog/Language, Lyd, Startskærm, Hjælpefunktioner, Forældrekontrol, LED-indikator og Styrke, etc.
 • Fjernbetjeninger og tilbehør Fjernbetjening og Bluetooth-indstillinger etc.
 • Timere Aut. tænd og Sleeptimer etc.
[112] Indstillinger

Visning af TV

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Kanaler]
Konfigurerer indstillingerne relateret til modtagelse af udsendelser. Du kan også konfigurere indstillingerne relateret til modtagelse af satellitudsendelser.
Indstilling af digitale kanaler
Modtagelse af digitale udsendelser
Indstilling af din satellit
Modtagelse af satellitudsendelser
Sortering af kanaler eller redigering af kanallisten
Sortering eller redigering af kanalerne
[Eksterne indgange]
Konfigurerer indstillingerne for de eksterne indgange og BRAVIA Sync.
Se BRAVIA Sync-kompatible enheder for at få flere oplysninger om BRAVIA Sync.
[Opsætning af optagelsesenhed]
Konfigurerer indstillingerne for USB HDD-enheder til optagelse. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land).
[113] Indstillinger

Skærm og lyd

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Billede]
Konfigurerer displayindstillinger, som justerer billedkvaliteten, f.eks. skærmens lysstyrke.
Se siden Justering af billedkvaliteten vedrørende justering af billedkvaliteten efter ønske.
[Skærmstyring]
Justerer skærmens størrelse og placering.
[Lyd]
Konfigurerer indstillinger, som justerer lyden.
Se siden Justering af lydkvaliteten vedrørende justering af lydkvaliteten efter ønske.
[Lydoutput]
Konfigurerer valgindstillinger, der vedrører højttalere.
[Ekspertpanelindstillinger] (kun modeller med et OLED-panel)
Bruges ved indstilling af [Pixelskift] eller manuel udførelse af [Panelopdatering].
Se OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) for at få flere oplysninger.
[114] Indstillinger

Netværk og internet

Konfigurerer indstillinger for f.eks. trådløse LAN, kabelbaserede LAN og hjemmenetværk.

[115] Indstillinger

Konti og login

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Konti og login] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Google]
Synkroniserer den registrerede Google-konto eller fjerner kontoen.
[Tilføj konto]
Tilføjer en Google-konto. Du kan tilføje flere Google-konti og skifte mellem dem afhængigt af appen.
[116] Indstillinger

Apps

Giver dig mulighed for at konfigurere eller afinstallere apps eller rydde cachen.

[117] Indstillinger

Enhedspræferencer

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Om]
Viser oplysninger om tv'et.
[Dato og tid]
Gør det muligt at indstille det aktuelle tidspunkt.
[Sprog/Language]
Gør det muligt at vælge menusprog. Det valgte menusprog indstiller også talegenkendelsessproget.
[Tastatur]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for skærmtastaturet.
[Lyd]
Konfigurerer indstillingen af [Systemlyde].
[Lager]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for datalagring.
[Startskærm]
Tilpasser de kanaler, der vises på [Startskærm] og sorterer apps.
[Google Assistant]
Konfigurerer indstillingerne for søgning og [Registrer "Ok Google"]*.
[Pauseskærm]
Konfigurerer indstillingerne for pauseskærmen.
[Placering]
Konfigurerer indstillingerne for placering for at hente brugerplacering.
[Sikkerhed og begrænsninger]
Konfigurerer begrænsninger f.eks. for at forhindre, at børn bruger specifikke apps.
[Hjælpefunktioner]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for adgang til funktioner og tjenester, der gør det nemmere for brugerne at bruge deres enheder.
[Gendan]
Nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne.
[Forældrekontrol]
Konfigurerer indstillingerne for børnelås med henblik på begrænsning af brugen af elementer, f.eks. [Kanaler & Eksterne indgange], [Apps] og [Skærmtid].
[LED-indikator]
Konfigurerer indstillingerne [Belysnings-LED] eller [Driftssvar] og [Indbygget mikrofon-LED]*. (Den viste menu varierer afhængig af model).
[Styrke]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for strømforbrug.
[Indledende opsætning]
Indstiller de grundlæggende funktioner som f.eks. netværk og kanaler til brug for første gang.
[Indstillinger for butikstilstand]
Gør det muligt at forbedre visningen til brug i butikker ved f.eks. at vælge indstillingen [Demotilstand].

* Kun på tv'er med indbygget mikrofon

[118] Indstillinger

Fjernbetjeninger og tilbehør

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Bluetooth-indstillinger]
Konfiguration af registrering/ophævelse af registrering af Bluetooth-enheder.
[Fjernbetjening]
Konfiguration af parring af den stemmestyrede fjernbetjening.
[119] Indstillinger

Timere

Indstilling af tænd-timeren

Tænd-timeren tænder automatisk TV'et på et angivet tidspunkt, f.eks. når et program, du vil se, sendes. Den gør det også muligt at bruge tv'et som et vækkeur.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg (ikonet Timere) — [Aut. tænd] — den ønskede indstilling.

Indstilling af sleeptimeren

Sleeptimeren tænder automatisk tv'et efter en forudindstillet tid.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg (ikonet Timere) — [Sleeptimer] — den ønskede indstilling.

Bemærk

 • Når du slukker tv'et og tænder det igen, nulstilles [Sleeptimer] til [Fra].
[120]

Fejlfinding

 • Start her Har du problemer? Start her.
 • Billed(kvalitet)/skærm
 • Tastatur
 • Modtagelse af udsendelse
 • Lyd
 • Netværk (internet/hjemme)/apps
 • Fjernbetjening/tilbehør
 • Strøm
 • Tilsluttede enheder
 • USB-HDD-optagelse
 • LED
[121] Fejlfinding

Start her

 • Selvdiagnosticering
 • Softwareopdateringer
 • Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig
 • Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[122] Start her | Start her

Selvdiagnosticering

Kontrollér, om tv'et virker korrekt.

  1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i Hjem-menuen, og vælg [Hjælp] i listen med apps.
   Hvis den medfølgende fjernbetjening har knappen HELP, skal du trykke på knappen HELP.
  2. Vælg [Status & diagnosticering] — [Selvdiagnosticering].

  Tip

  Du kan også kontrollere følgende symptomer i [Status & diagnosticering].

  • [Problemer med internettilslutning]
  • [Symptomer hos eksterne enheder]
  • [Billed/lydproblemer]

  Prøv følgende, hvis problemet varer ved.

  • Nulstil (genstart) tv'et. Se Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig for at få flere oplysninger.
  • Kontrollér og forsøg Softwareopdateringer.
  • Supportwebsted
  [123] Start her | Start her

  Softwareopdateringer

  Sony tilbyder jævnligt opdateringer for at forbedre funktioner og software og give brugerne den sidste nye tv-oplevelse. Det er lettest at modtage softwareopdateringer, hvis tv'et har forbindelse til internettet.

  Sådan søger du automatisk efter softwareopdateringer

  1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i Hjem-menuen, og vælg [Hjælp] i listen med apps.
   Hvis den medfølgende fjernbetjening har knappen HELP, skal du trykke på knappen HELP.
  2. Aktivér [Søg automatisk efter opdateringer] i [Status & diagnosticering] — [Opdatering til systemsoftware].

  Tip

  • Hvis du vil opdatere softwaren manuelt, skal du vælge [Softwareopdatering].
  • Du kan se en liste over de ændringer, som blev udført via softwareopdateringen, i BRAVIA-bemærkninger eller på supporthjemmesiden.

  Bemærk

  • Når [Søg automatisk efter opdateringer] er deaktiveret, kan tv'et ikke modtage meddelelser, selvom en softwareopdatering er tilgængelig.

  Opdatering af software via USB-lagringsenhed

  Hvis du ikke har en netværksforbindelse, kan du også opdatere softwaren vha. en USB-lagerenhed. Brug din computer til at downloade den seneste software fra Sony-supporthjemmesiden på en USB-lagerenhed. Sæt USB-lagerenheden i en USB-port i tv'et. Derefter starter softwareopdateringen automatisk.

  Hvis du vil opdatere tv'ets software vha. en USB-lagerenhed, bør du læse forsigtighedsreglerne for opdatering vha. USB-opdateringsenheder på webstedet.

  Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supportsiden.

  [124] Start her | Start her

  Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

  Nulstil tv'et på følgende måde, hvis du f.eks. har problemer med, at billedet ikke vises på skærmen, eller at fjernbetjeningen ikke fungerer. Forsøg proceduren til nulstilling til fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved.
  Hvis en ekstern USB-enhed er sluttet til tv'et, skal den frakobles fra tv'et før nulstilling.

  Nulstilling af strømmen

  1. Genstart tv'et med fjernbetjeningen.
   Hold tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder, til tv'et genstarter (der vises en nedlukningsmeddelelse). (Afhængig af model/område/land kan du også trykke på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder og derefter vælge [Genstart] på tv-skærmen).
   Tv'et slukkes og tændes automatisk igen efter ca. et minut.
  2. Tag netledningen ud.
   Tag tv'ets netledning ud af stikkontakten, hvis problemet varer ved efter trin 1. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, og slip den. Vent 2 minutter, og sæt derefter netledningen i stikkontakten igen.

  Tip

  • Tv-modeller med 1 knap på tv'et (kun tænd-/slukknap) kan også genstartes vha. tænd-/slukknappen. Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et for at få vist betjeningsmenuen, vælg [Genstart] i menuen, og hold derefter tænd-/slukknappen nede for at tænde tv'et igen.
  • Dine personlige indstillinger og data går ikke tabt, efter at tv'et genstarter.

  Nulstilling af fabriksdata

  Forsøg en nulstilling til fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved efter en nulstilling af strømmen.

  Bemærk

  Når en nulstilling til fabriksindstillinger udføres, slettes alle tv'ets data og indstillinger (såsom indstillingsoplysninger for Wi-Fi og kabelbaseret netværk, Google-konto og andre login-oplysninger, Google Play og andre installerede apps).

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Gendan] — [Nulstilling af fabriksdata].
  2. Vælg [Slet alt].
   Hvis du har indstillet en pinkode for tv'et, bliver du bedt om at indtaste den, når du vælger [Slet alt].
   Når nulstillingen til fabriksindstillinger er udført, fortsætter tv'et til guiden Første opsætning. Du skal acceptere Googles servicevilkår og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
  [125] Start her | Start her

  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding

  For fejlfindingsoplysninger kan du også se under "Ofte stillede spørgsmål" på vores supportwebsted nedenfor.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR-kode til Sonys supporthjemmeside
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [126] Fejlfinding

  Billed(kvalitet)/skærm

  • Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.
  • Forvrænget billede./Skærmen flimrer.
  • Skærmen skifter pludselig til en video, du ikke genkender, mens du ser tv.
  • Der er bannere/mærkater i toppen eller bunden af skærmen.
  • HDR-billeder i høj opløsning vises ikke.
  • Der vises en meddelelse om, at en app beder om tilladelse til at få adgang til en tv-funktion.
  • OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)
  [127] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sæt netledningen i tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på tv'et eller fjernbetjeningen.
  • Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] for at foretage justeringer.
   Se siden Justering af billedkvaliteten for at få flere oplysninger.
  • Hvis du indstiller [Strømsparefunktion] til [Lav] eller [Høj], forbedres niveauet for sort. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Styrke] — [Strømsparefunktion] til [Fra] for at gøre skærmen lysere.

  Bemærk

  • Billedkvaliteten afhænger af signal og indhold.
  • Billedkvaliteten kan blive bedre, hvis du ændrer den til [Billede] under [Indstillinger].
   Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede][Lys], og juster [Lys] eller [Kontrast].
  [128] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Forvrænget billede./Skærmen flimrer.

  Kontrollér forbindelsen og placeringen af antennen og perifere enheder

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sørg for, at antennen/kablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
  • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
  • Kontrollér, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.

  Kontrollér indstillingerne for [Bevægelse]

  • Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra].
  • Skift den aktuelle indstilling for [Film-tilstand] til [Fra].
   Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Bevægelse] — [Film-tilstand].
  • Kontrollér indstillingerne for [Analog].
   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog].
   • Deaktiver [LNA] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
   • Udfør [AFT] for at forbedre billedet ved analog modtagelse.
    (Tilgængeligheden af [Analog] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
  [129] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Skærmen skifter pludselig til en video, du ikke genkender, mens du ser tv.

  I sådanne tilfælde kan tv'et være i demotilstand. Prøv at afslutte demotilstand.

  • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Demotilstand] og [Nulstilling af billedtilstand].
  [130] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Der er bannere/mærkater i toppen eller bunden af skærmen.

  I sådanne tilfælde kan tv'et være i demotilstand. Prøv at afslutte demotilstand.

  • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Demotilstand] og [Nulstilling af billedtilstand].
  [131] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  HDR-billeder i høj opløsning vises ikke.

  Følgende er nødvendigt for at se HDR-billeder i høj opløsning såsom 4K (50p/60p)*.

  • Tilslut enheden, der kan afspille 4K (50p/60p)*.
  • Brug et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
  • Indstil [HDMI-signalformat] til [Forbedret format] ved at vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — det HDMI-stik, du vil indstille.
  • Kontrollér, om den tilsluttede enhed har de seneste indstillinger eller firmware.

  *Tilgængeligheden afhænger af model/område/land.

  [132] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Der vises en meddelelse om, at en app beder om tilladelse til at få adgang til en tv-funktion.

  • Vælg, om appen skal have adgang til den viste funktion.
  • Du kan se listen over app-tilladelser kategoriseret efter tv-funktion og ændre tilladelsesindstillinger for hver app. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Apps] — [Apptilladelser] — den ønskede tv-funktion.
  [133] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  • Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Du er bekymret over en billedfastholdelse. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Der er en hvid linje på skærmen. (kun modeller med et OLED-panel)
  [134] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid. (kun modeller med et OLED-panel)

  • Hvis hele billedet eller en del af billedet forbliver stille, vil skærmen gradvist blive mørkere for at reducere billedfastholdelse. Dette er en funktion til beskyttelse af panelet og ikke en fejlfunktion.
  [135] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)

  Hvis tv'et er tændt, netledningen er taget ud, eller den omgivende temperatur ligger uden for området mellem 10°C og 40°C under panelopdateringen, gennemføres processen ikke, og denne meddelelse vises. Start processen igen fra begyndelsen.

  Tip

  • Panelopdateringen tager ca. en time.
  [136] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Du er bekymret over en billedfastholdelse. (kun modeller med et OLED-panel)

  Hvis samme billede vises gentagne gange eller i lang tid, kan billedfastholdelse forekomme. Dette er ikke en fejlfunktion.

  Tv'et har to funktioner, [Pixelskift] og [Panelopdatering], der er beregnet til at reducere billedfastholdelse.
  Du kan udføre en [Panelopdatering], hvis det er nødvendigt.

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Ekspertpanelindstillinger] — [Panelopdatering].

  Tip

  • [Pixelskift] er en funktion, der medvirker til at forhindre billedfastholdelse ved automatisk at flytte billedet med faste intervaller. Denne indstilling skal være aktiveret under normale forhold.
  • For at reducere billedfastholdelsen anbefaler vi, at du dagligt slukker tv'et i mere end fire timer med fjernbetjeningen eller tænd-/slukknappen på tv'et.

  Bemærk

  • Udfør kun manuel panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig. Undgå at udføre den mere end en gang om året, da det kan påvirke panelets levetid.
  • Billeder, der indeholder ure og lyse farver, kan let forårsage billedfastholdelse. Undgå at vise disse typer billeder i lang tid ad gangen, ellers kan der forekomme billedfastholdelse.
  [137] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Der er en hvid linje på skærmen. (kun modeller med et OLED-panel)

  • Funktionen panelopdatering kører. Der kan forekomme en hvid linje på skærmen under panelopdateringen. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.

  Tip

  • Panelopdateringen tager ca. en time.
  • En panelopdatering kan udføres, når rumtemperaturen ligger mellem 10 °C og 40 °C. Hvis et af følgende sker under panelopdatering, afsluttes processen ikke, og der vises en meddelelse.
   • Rumtemperaturen ligger uden for dette område.
   • Tv'et er tændt.
   • Netspændingen afbrydes.
   Kontrollér rumtemperaturen etc., hvis meddelelsen vises.
  [138] Fejlfinding

  Tastatur

  Du kan ikke bruge den aktuelle skærm, når skærmtastaturet vises.

  • Tryk på knappen BACK på fjernbetjeningen for at vende tilbage til betjeningen af skærmen bag skærmtastaturet.
  [139] Fejlfinding

  Modtagelse af udsendelse

  • Start med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.
  • Blokerende støj eller en fejlmeddelelse vises, og du kan ikke se udsendelser.
  • Der vises billedtræk eller dobbelte billeder.
  • Der vises kun sne eller et sort billede på skærmen.
  • Der er støj på billede og lyd, når der vises en analog tv-kanal.
  • Nogle kanaler er tomme.
  • Der er dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet ved digitale udsendelser.
  • Du kan ikke se digitale kanaler.
  • Ikke alle analoge kanaler er indstillet.
  • Du kan ikke se satellitkanaler.
  • Nogle digitale kanaler mangler.
  • Du vil indstille din parabolantenne.
  [140] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Start med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.

  • Kontrollér, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
   • Kontrollér, at antennekablet ikke sidder løst eller er faldet ud.
   • Kontrollér, at kablet eller kabelstikket på antennen ikke er beskadiget.
  • Vælg terrestrisk/kabeltjeneste ved at trykke på TV på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Digital], hvis sendetjenesten ikke vises. (Undtagen når du ser YouView)
  • Et terrestrisk signal kan undertrykkes, hvis der er et kraftigt signal i nærheden.
   Deaktiver indstillingen [LNA] (undtagen modeller med kun én tuner) i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger].
  • Hvis du er flyttet eller forsøger at modtage nye tjenester, skal du vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Aut. programindstilling] og følge vejledningen på skærmen for at omkonfigurere de nødvendige indstillinger.
  • Slut tv'et til internettet for at se streamingindhold.

  Tip

  • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
   Supportwebsted
  [141] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Blokerende støj eller en fejlmeddelelse vises, og du kan ikke se udsendelser.

  • Kontrollér, at antennekablet er sat i de korrekte porte (på tv'et/på tilsluttede enheder/i væggen).
  • Kontrollér, at kablet ikke er gammelt, og at stikket ikke er kortsluttet indvendigt.
  [142] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Der vises billedtræk eller dobbelte billeder.

  • Kontrollér kabel- eller antenneforbindelsen.
  • Kontrollér antennens placering og retning.
  • Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra].
  [143] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Der vises kun sne eller et sort billede på skærmen.

  • Kontrollér, om der udføres automatisk indstilling.
  • Kontrollér, om antennen er bøjet eller i stykker.
  • Kontrollér, om antennen skal udskiftes (efter 3-5 år ved normal brug, efter 1-2 år ved kystområder).
  [144] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Der er støj på billede og lyd, når der vises en analog tv-kanal.

  • Kontrollér indstillingen for [Analog].

   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog].

   • Udfør [AFT] for at forbedre billed- og lydmodtagelsen. (Navnet på indstillingen varierer, afhængigt af område/land).
   • Indstil [Lydfilter] til [Fra], [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden for analog modtagelse.
   • Deaktiver [LNA] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
  • Kontrollér, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
  • Sørg for, at antennekablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
  [145] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Nogle kanaler er tomme.

  • Kanalen er kun til kodede tjenester/abonnementstjenester. Brug af kanalen kræver abonnement på en betalings-tv-tjeneste.
  • Kanalen bruges kun til data (intet billede, ingen lyd).
  • Kontakt tv-stationen for at få oplysninger om transmissionen.
  [146] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Der er dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet ved digitale udsendelser.

  • Du kan ændre placeringen, retningen og vinklen på den terrestriske tv-antenne for at maksimere antennesignalet. Sørg for, at antennens retning ikke ændres utilsigtet (f.eks. af vinden).
  • Hvis du bruger en tv-signalforstærker, skal du justere dens signalforstærkning.
  • Hvis der er tilsluttet udstyr (f.eks. en tv-signalfordeler) mellem antennen og tv'et, kan det påvirke tv-modtagelsen. Tilslut antennen direkte til tv'et for at kontrollere, om modtagelsen er forbedret.
  • Dårlige vejrforhold kan påvirke satellitsendesystemer. Vent, til det klarer op. (Kun kompatible satellitmodeller)
  [147] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Du kan ikke se digitale kanaler.

  • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes digitale transmissioner i dit område.
  • Skift antennen ud med en, der har bedre forstærkning.
  [148] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Ikke alle analoge kanaler er indstillet.

  • Prøv at forudindstille kanalerne manuelt ved at konfigurere indstillingerne. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog]. (Tilgængeligheden af [Analog] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
  [149] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Du kan ikke se satellitkanaler.

  • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
  • Kontrollér satellitkabelforbindelsen.
  • Tag netledningen ud, når meddelelsen [Intet signal. LNB-overbelastning. Sluk venligst for tv'et og kontrollér satellit-forbindelsen.] vises. Kontrollér derefter, at satellitkablet ikke er beskadiget, og at satellitsignalledningen ikke er kortsluttet i satellitstikket.
  • Kontrollér din LNB-enhed (Low Noise Block) og indstillingerne.
  • Hvis dit tv har både "MAIN"- og "SUB"-stik og ikke er indstillet til satellite-twin-tuner, kan stikket mærket "SUB" ikke bruges. I dette tilfælde skal satellitantennen sluttes til det stik, der er mærket "MAIN".
  [150] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Nogle digitale kanaler mangler.

  Ændring af indstillingsområdet (tilgængeligt afhængigt af dit område/land)

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Indstillingsområde].

  [Normal]
  Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
  [Udvidet]
  Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

  Opdatering af digitale tjenester

  Du kan køre [Aut. programindstilling], efter at du er flyttet til en ny bopæl eller har skiftet tjenesteudbyder eller for at søge efter kanaler, der er gået i luften for nylig.

  Konfiguration af automatiske tjenesteopdateringer

  Vi anbefaler, at [Automatisk tjenesteopdatering] aktiveres, så nye tjenester kan tilføjes automatisk, når de bliver tilgængelige.

  1. For at aktivere [Automatisk tjenesteopdatering] skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Automatisk tjenesteopdatering].

  Hvis funktionen er deaktiveret, får du besked om nye, digitale tjenester i form af en meddelelse på skærmen, og tjenesterne tilføjes ikke automatisk.

  Tip

  • Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land. Hvis den ikke er tilgængelig, skal du udføre [Aut. programindstilling] for at tilføje nye tjenester.
  [151] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Du vil indstille din parabolantenne.

  Hvis du har en parabolantenne, kan du se satellitudsendelser og bestemme din installationstype ved at konfigurere tunerindstillingerne.

  Indstilling af din satellit

  • Modtagelse af satellitudsendelser
  [152] Fejlfinding

  Lyd

  • Ingen lyd, men godt billede.
  • Støj på lyden.
  • Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.
  • Forvrænget lyd.
  • Du ønsker at sende lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden/lydsystemet og tv'ets højttalere.
  • Du er bekymret om en forsinkelse mellem billedet og lyden.
  • Ingen tv-lyde såsom betjeningslyd eller lydrespons.
  • Du kan ikke oprette en eARC-forbindelse.
  • Du kan ikke bruge stemmesøgning med den indbyggede mikrofon (kun tv'er med indbygget mikrofon).
  • Du kan høre en svag støj fra tv-højttalerne (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand).
  [153] Lyd | Lyd

  Ingen lyd, men godt billede.

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sæt netledningen i tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på tv'et eller fjernbetjeningen.
  • Kontrollér lydstyrken.
  • Tryk på knappen (Mute) eller (Lydstyrke) + for at annullere muting.
  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [TV-højttaler].
   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [TV-højttaler].
  • Hvis hovedtelefoner eller Bluetooth-lydenheder er tilsluttede, sendes der ikke lyd fra tv-højttalerne eller lydsystemer, som er tilsluttet via eARC/ARC. Fjern hovedtelefonerne, eller frakobl Bluetooth-lydenheden.
  [154] Lyd | Lyd

  Støj på lyden.

  • Kontrollér, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
  • Sørg for, at antennekablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
  • Hvis du vil undgå forstyrrelser i tv-signalet, skal du sørge for at bruge et ubeskadiget antennekabel.
  [155] Lyd | Lyd

  Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.

  • Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].
  • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
  • Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og billederne ikke vises korrekt, skal du skifte tv-udsendelsessystem. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog][Tv-system]. (Tilgængeligheden af [Analog] eller indstillingernes navne varierer afhængigt fa område/land/situation).
  • Kontrollér, om [Udgangslydstyrken på digital lyd] er indstillet til maksimum.

   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter:
   [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Udgangslydstyrken på digital lyd]

  • Når du bruger HDMI-indgang med Super Audio CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
  [156] Lyd | Lyd

  Forvrænget lyd.

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sørg for, at antennen/kablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
  • Hold tv'et væk fra elektriske støjkilder, f.eks. biler, hårtørrer, Wi-Fi-enheder, mobiltelefoner eller optiske enheder.
  • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
  • Udfør [AFT] i [Manuel indstilling] — [Analog] for at forbedre lyden ved analog modtagelse.
   (Tilgængeligheden af [Analog] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
  • Indstil [Lydfilter] til [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden for analog modtagelse. ([Lydfilter] er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af dit område/land).
  [157] Lyd | Lyd

  Du ønsker at sende lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden/lydsystemet og tv'ets højttalere.

  Udsendelse af lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden og tv'ets højttalere

  Tv'et kan ikke sende lyd fra både hovedtelefonerne eller Bluetooth-lydenheden og tv'ets højttalere på samme tid.

  Sådan sendes lyd fra både et lydsystem, der er tilsluttet via eARC/ARC, og tv-højttalerne

  Lyd kan sendes fra både et lydsystem, der er sluttet til tv'et, og tv-højttalerne, hvis følgende betingelser er opfyldt.

  • Forbind tv'et og lydsystemet ved hjælp af et digitalt, optisk kabel
  • Indstil [Digital lydudgang] til [PCM]

  Du finder oplysninger om tilslutning med digitalt, optisk kabel på siden Tilslutning af et lydsystem.

  [158] Lyd | Lyd

  Du er bekymret om en forsinkelse mellem billedet og lyden.

  Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-lydenhed

  Billedet og lyden stemmer ikke overens, fordi lyden er forsinket på grund af egenskaberne for Bluetooth. Du kan justere udgangstimingen mellem billedet og lyden ved hjælp af indstillingen A/V-synkronisering.

  1. Indstil [A/V-synkronisering] til [Auto] eller [Til]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [A/V-synkronisering].

  Hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem ved hjælp af et HDMI-kabel

  Du kan justere udgangstimingen mellem billedet og lyden. Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.

  • Supportwebsted
  [159] Lyd | Lyd

  Ingen tv-lyde såsom betjeningslyd eller lydrespons.

  Hvis tv'et er tilsluttet via eARC , eller [Gennemgangstilstand] er indstillet til [Auto], udsendes tv-lyde som lyde gennem brug af fjernbetjeningen eller lydrespons ikke, fordi lydsignaler fra HDMI-indgangen føres igennem til eARC-lydsystemet. Prøv følgende for at sende disse lyde fra tv'et.

  • Stop HDMI-indgangsenheden.
  • Indstil [eARC-tilstand] til [Fra].
   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Fra].
  • Indstil [Gennemgangstilstand] til [Fra].
   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Gennemgangstilstand] — [Fra].
  [160] Lyd | Lyd

  Du kan ikke oprette en eARC-forbindelse.

  • [eARC-tilstand] fungerer ikke, hvis tekst-til-tale-funktionen for meddelelser på skærmen er aktiveret i tv'ets funktioner til brugerassistance.
  • Slut lydsystemet til et HDMI-kabel med Ethernet.
  • Slut lydsystemet til tv'ets HDMI-indgangsstik med teksten "ARC".
  • Konfigurer indstillingerne på følgende måde.
   [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Auto]
   [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem]
  • Aktiver lydsystemets eARC-funktion.
  [161] Lyd | Lyd

  Du kan ikke bruge stemmesøgning med den indbyggede mikrofon (kun tv'er med indbygget mikrofon).

  Den indbyggede mikrofons stemmegenkendelse kan være reduceret i følgende tilfælde.

  • Når eARC-funktionerne er aktiveret
  • Når en soundbar er tilsluttet
  • Når [Gennemgangstilstand] er indstillet til [Auto]
  [162] Lyd | Lyd

  Du kan høre en svag støj fra tv-højttalerne (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand).

  Modeller med TV-center højttaler-tilstand har etCENTER SPEAKER IN-stik bagpå.

  Hvis der ikke er sluttet en AV-modtager til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et, vil du muligvis høre en svag støj fra tv-højttalerne, når [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].

  Hvis lyden generer dig, skal du deaktivere følgende indstilling:

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter:
  [Indstillinger] — [TV-center højttaler-tilstand] i [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

  [163] Fejlfinding

  Netværk (internet/hjemme)/apps

  • Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket.
  • Billed- og/eller lydkvalitet fra streamingapps er dårlig.
  • Dit tv kan ikke oprette forbindelse til serveren.
  • Du kan oprette forbindelse til internettet, men ikke til visse apps og tjenester.
  [164] Netværk (internet/hjemme)/apps | Netværk (internet/hjemme)/apps

  Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket.

  Prøv nedenstående, hvis det trådløse netværk ikke etableres eller falder ud.

  • Tryk på knappen HOME, og kontrollér, at følgende indstillinger er aktiverede.
   [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi-Fi]
  • Kontrollér placeringen af tv'et og den trådløse router. Signalforholdene kan være påvirket af følgende:
   • Der er placeret andre trådløse enheder, mikrobølger, lysstofrør osv. i nærheden.
   • Der er gulve eller vægge mellem den trådløse router og tv'et.
  • Sluk den trådløse router, og tænd den igen.
  • Hvis netværksnavnet (SSID) på den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du vælge [Tilføj nyt netværk] for at indtaste et netværksnavn (SSID).

  Hvis problemet ikke løses med ovenstående procedure, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse selv med et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere status for netværksforbindelsen.

  Kontrol af status for netværksforbindelsen

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Netværksstatus] — [Forbindelseskontrol].
   Kontrollér dine netværksforbindelser og/eller serverens betjeningsvejledning for at få oplysninger om tilslutning, eller kontakt den person, som har konfigureret netværket (netværksadministrator).

  Tip

  • Løsningen varierer afhængigt af kontrollen af netværksstatus. Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted vedrørende løsninger baseret på det enkelte problem.

  Bemærk

  • Hvis LAN-kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP-adresse, skal du kontrollere serverens tilslutninger og konfigurationer.

   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Netværksstatus].

  [165] Netværk (internet/hjemme)/apps | Netværk (internet/hjemme)/apps

  Billed- og/eller lydkvalitet fra streamingapps er dårlig.

  • Kvaliteten afhænger både af den oprindelige video, der kommer fra videoudbyderen, og af båndbredden på din forbindelse.
  • For at se videostreaming på internettet er det nødvendigt med en stabil og høj hastighed. Generelt er nedenstående hastigheder nødvendige:
   • Streaming standard definition (SD) internetvideo: 2,5 Mbps
   • Streaming high definition (HD) internetvideo: 10 Mbps
   • Streaming ultra HD (4K) internetvideo: 25 Mbps
  • Kvaliteten af den trådløse netværksforbindelse varierer, afhængigt af afstanden eller forhindringer (f.eks. væg) mellem tv'et og den trådløse router, forstyrrelser fra omgivelserne og kvaliteten af den trådløse router. Hvis forbindelsen er dårlig, skal du oprette en kabelbaseret forbindelse til internettet eller oprette forbindelse via 5 GHz-båndet.
  • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router via 2,4 GHz-båndet.
  • Placer trådløse enheder tæt på hinanden, og undgå forhindringer, når du bruger et trådløst netværk.
  • Hold enheder, der udsender RF-interferens (såsom mikrobølgeovne) væk fra tv'et og den trådløse router, eller sluk sådanne enheder.
  • Der udsendes ikke lyd for videoer uden lyd.

  Tip

  • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
   Supportwebsted
  [166] Netværk (internet/hjemme)/apps | Netværk (internet/hjemme)/apps

  Dit tv kan ikke oprette forbindelse til serveren.

  • Kontroller LAN-kablet eller den trådløse forbindelse til din server og dit tv.
  • Kontroller, om dit netværk er konfigureret korrekt på tv'et.
  • Kontroller LAN-kablet/den trådløse forbindelse eller din server. Tv'et kan have mistet forbindelsen til serveren.
  • Udfør en [Serverdiagnosticering] for at kontrollere, om din medieserver kommunikerer korrekt med tv'et. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering].
  [167] Netværk (internet/hjemme)/apps | Netværk (internet/hjemme)/apps

  Du kan oprette forbindelse til internettet, men ikke til visse apps og tjenester.

  • Indstillingerne for dato og klokkeslæt på dette tv kan være forkerte. Afhængigt af visse apps og tjenester kan du muligvis ikke oprette forbindelse til disse apps og tjenester, hvis klokkeslættet er forkert.
   Hvis klokkeslættet er forkert, skal du trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — aktivér [Automatisk dato og tid] i [Enhedspræferencer] — [Dato og tid].
  • Kontroller, at LAN-kablet og netledningen er sat korrekt i routeren/modemmet*.
   * Routeren/modemmet skal først konfigureres til at oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetserviceudbyder for at få flere oplysninger om indstillingerne for routeren/modemmet.
  • Prøv at få adgang til appsene senere. Det kan være, at app-udbyderens server er ude af drift.

  Tip

  • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
   Supportwebsted
  [168] Fejlfinding

  Fjernbetjening/tilbehør

  • Fjernbetjeningen virker ikke.
  • Du vil deaktivere fjernbetjeningens baggrundsbelysning. (Kun fjernbetjeninger med baggrundsbelysning)
  [169] Fjernbetjening/tilbehør | Fjernbetjening/tilbehør

  Fjernbetjeningen virker ikke.

  Kontrollér, om tv'et virker korrekt

  • Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et for at finde ud af, om det er fjernbetjeningen, der er problemet. Se Referencevejledning, der følger med tv'et, vedrørende placeringen af tænd-/slukknappen.
  • Prøv at nulstille tv'et, hvis det ikke virker.
   Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

  Kontrollér, om fjernbetjeningen virker korrekt

  • Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren, der sidder foran på tv'et.
  • Der må ikke være genstande foran fjernbetjeningssensoren.
  • Fluorescerende lys kan påvirke betjening med fjernbetjeningen, så prøv at slukke for det fluorescerende lys.
  • Kontrollér, at batterierne vender, så de matcher de positive (+) og negative (-) symboler i batterirummet.
  • Batteriniveauet kan være lavt. Fjern fjernbetjeningens dæksel, og udskift batterierne.
   • Glidetype
    Illustration af, hvordan fjernbetjeningens dæksel fjernes
   • Tryk-slip-type
    Illustration af, hvordan fjernbetjeningens dæksel fjernes

  Bemærk

  • Fjernbetjeninger med en mikrofonknap sluttes til tv'et vha. Bluetooth. Radiointerferens kan opstå i følgende situationer og forårsage problemer såsom forringet funktion af mikrofon eller fjernbetjening, fordi Bluetooth-radiobølger anvender samme frekvens som radiobølger fra mikrobølgeovne og trådløse LAN (IEEE802.11b/g/n).
   • Der er personer eller forhindringer (f.eks. metalgenstande eller vægge) mellem tv'et og fjernbetjeningen.
   • En mikrobølgeovn anvendes i nærheden
   • Der er et adgangspunkt til et trådløst LAN i nærheden
   • Tv'et og fjernbetjeningen er ikke parret
   Prøv følgende løsninger i sådanne tilfælde.
   • Brug fjernbetjeningen tættere på tv'et
   • Fjern forhindringer mellem tv'et og fjernbetjeningen
   • Brug fjernbetjeningen, når en mikrobølgeovn ikke er i brug
   • Sluk for andre Bluetooth-enheder
   • Kontrollér tv'ets Bluetooth-indstililng, og tænd og sluk det
    Tryk på knappen HOME, og vælg nedenstående i rækkefølge.
    Aktivér [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger] — [Bluetooth], hvis det er deaktiveret. Deaktiver og aktivér igen hvis aktiveret.
   • Placer adgangspunkter til trådløse LAN og mikrobølgeovne mindst 10 m fra tv'et
   • Opret forbindelse til 5 GHz-båndet (IEEE802.11a), hvis det er tilgængeligt i det trådløse LAN
   • Par fjernbetjeningen igen
    Tryk på knappen HOME, og vælg nedenstående i rækkefølge.
    [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening] — [Kontakt via Bluetooth] — [Tilslut en ny fjernbetjening] — følg vejledningen på skærmen for at tilslutte fjernbetjeningen igen.
    Hvis du ikke kan betjene tv'et med den medfølgende fjernbetjening, skal du vælge ovenstående i rækkefølge frem til [Tilslut en ny fjernbetjening] med et andet Sony-tv's fjernbetjening og derefter forsøge at oprette forbindelse igen med den medfølgende fjernbetjening.
  • Afhængigt af din model medfølger der en Bluetooth-fjernbetjening, som allerede er parret med tv'et. På leveringstidspunktet kan den leverede, parrede fjernbetjening ikke bruges med andre tv'er. Når du skal kontrollere fjernbetjeningens funktion, skal du bruge den sammen med det tv, som den leveres med.

  Nulstilling af fjernbetjeningen

  Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt pga. dårlig batterikontakt eller statisk elektricitet, kan problemet løses ved at nulstille fjernbetjeningen.

  1. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
  2. Tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.
  3. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

  Se siderne Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig og Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding, hvis problemet varer ved.

  Bemærk

  • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
  [170] Fjernbetjening/tilbehør | Fjernbetjening/tilbehør

  Du vil deaktivere fjernbetjeningens baggrundsbelysning. (Kun fjernbetjeninger med baggrundsbelysning)

  Du kan deaktivere fjernbetjeningens baggrundslys.

  1. Tryk på knappen (Lydstyrke) - og knappen HOME på fjernbetjeningen samtidigt, og hold dem inde i 2 sekunder.
   Slip, når mikrofon-LED'en på fjernbetjeningen lyser to gange.
   Udfør ovenstående procedure for at aktivere fjernbetjeningens baggrundsbelysning igen.
  [171] Fejlfinding

  Strøm

  • Tv'et kan ikke slukkes med fjernbetjeningen.
  • Tv'et slukker automatisk.
  • Tv'et tænder automatisk.
  • Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Tv'et tænder ikke.
  [172] Strøm | Strøm

  Tv'et kan ikke slukkes med fjernbetjeningen.

  Batterierne i fjernbetjeningen kan være flade. Udskift dem med nye, eller sluk tv'et vha. tænd-/slukknappen på tv'et.
  Du kan holde tænd-/slukknappen på tv'et inde for at slukke det.

  Bemærk

  • Placeringen af tænd-/slukknappen på tv'et varierer afhængigt af model/land/område. Se Referencevejledning (hæfte), der følger med tv'et, vedrørende placeringen af knappen.
   Eksempel på model med tænd-/slukknap under LED'en

  Tip

  • På tv-modeller med 1 knap på tv'et (kun tænd-/slukknap) kan du trykke på tænd-/slukknappen på tv'et for at få vist betjeningsmenuen, justere lydstyrken eller skifte kanaler.
  • Menuen Home giver dig besked, når batteriniveauet for fjernbetjeningen er lavt.
  [173] Strøm | Strøm

  Tv'et slukker automatisk.

  • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Sleeptimer].
  • Kontrollér indstillingen for [Varighed] under [Aut. tænd].
  • Kontrollér, om [Standby for passivt TV] under [Styrke] er aktiveret.
  • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Pauseskærm].
  [174] Strøm | Strøm

  Tv'et tænder automatisk.

  • Kontrollér, om [Aut. tænd] er aktiveret.
  • Deaktiver indstillingen [Tænd TV automatisk] i [BRAVIA Sync-indstillinger].
  [175] Strøm | Strøm

  Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)

  I sådanne tilfælde er tv'et muligvis i tilstanden til nulstilling af billedtilstand. Når nulstilling af billedtilstand er aktiveret, slukkes tv'et cirka 10 minutter efter, at der er tændt for det, og det tændes derefter igen for at reducere billedfastholdelse. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.

  Tænd for tv'et igen ved hjælp af fjernbetjeningen, og deaktiver nulstilling af billedtilstand.

  • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Nulstilling af billedtilstand].
  [176] Strøm | Strøm

  Tv'et tænder ikke.

  Udfør procedurerne i nedenstående rækkefølge, til problemet er løst.

  1. Kontrollér, om tv'et kan tændes med fjernbetjeningen.

  Ret fjernbetjeningen mod sensoren på forsiden af tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen.
  Kontrollér, om enheden tændes.
  Prøv at nulstille (genstarte) tv'et, hvis tv'et ikke tændes.

  • Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

  2. Kontrollér, om tv'et kan tændes med tænd-/slukknappen på tv'et.

  Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et, og kontroller, om tv'et tændes.
  Se Referencevejledning vedrørende placeringen af tænd-/slukknappen.
  Hvis tv'et tændes på denne måde, kan der være et problem med fjernbetjeningen. Se følgende emne.

  • Fjernbetjeningen virker ikke.

  3. Tag netledningen ud.

  Tag tv'ets netledning ud af stikkontakten. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, vent 2 minutter, og sæt netledningen i stikkontakten igen.

  Tip

  • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
  [177] Fejlfinding

  Tilsluttede enheder

  • Intet billede fra en tilsluttet enhed.
  • Du kan ikke vælge en tilsluttet enhed i menuen Home.
  • Nogle programmer på digitale kilder vises med tab af detaljer.
  • Det tager lang tid at vise fotos eller mapper.
  • Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI-enhed.
  • Knappen EXT.BOX MENU på fjernbetjeningen fungerer ikke. Denne funktion er tilgængelig på fjernsyn, hvor den medfølgende fjernbetjening har en EXT.BOX MENU-knap.
  • Du kan ikke slukke kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening.
  • En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes via IR Blaster'en eller tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med IR Blaster, eller modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)
  • Nogle mediefiler på USB-enheden eller serveren vises ikke.
  • Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.
  • Vise typer betalt indhold kan ikke afspilles.
  [178] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Intet billede fra en tilsluttet enhed.

  • Tænd den tilsluttede enhed.
  • Kontrollér kabelforbindelsen mellem enheden og tv'et.
  • Tryk på knappen (Valg af indgang) for at få vist en liste over indgange, og vælg derefter den ønskede indgang.
  • Isæt USB-enheden korrekt.
  • Sørg for, at USB-enheden er formateret korrekt.
  • Betjening garanteres ikke for alle USB-enheder. Betjeningen kan variere, afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videofiler, der afspilles.
  • Skift HDMI-signalformatet for den HDMI-indgang, der ikke viser et billede, til standardformat. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den HDMI-indgang, du vil indstille.
  [179] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Du kan ikke vælge en tilsluttet enhed i menuen Home.

  • Kontrollér kabelforbindelsen.
  [180] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Nogle programmer på digitale kilder vises med tab af detaljer.

  • Der vises muligvis færre detaljer end normalt eller synlige billedfejl (små blokke, prikker eller pixelering) på skærmen på grund af den digitale komprimering af kildeindholdet – komprimeringen bruges i forbindelse med bestemte digitale udsendelser og dvd'er. Graden af synlige billedfejl afhænger af tv'ets klarhed og opløsning.
  [181] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Det tager lang tid at vise fotos eller mapper.

  • Afhængigt af billedets mål, filstørrelse og antallet af filer i mappen kan det tage tid at få vist billeder eller mapper.
  • Hver gang, der sluttes en USB-enhed til tv'et, kan der gå nogle minutter, før der vises billeder.
  [182] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI-enhed.

  • Kontrollér, om din enhed er BRAVIA Sync-kompatibel.
  • Kontrollér, at [Kontrol til HDMI] er konfigureret på den BRAVIA Sync-kompatible enhed, og at [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring] er konfigureret på TV'et.
  [183] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Knappen EXT.BOX MENU på fjernbetjeningen fungerer ikke.

  Denne funktion er tilgængelig på fjernsyn, hvor den medfølgende fjernbetjening har en EXT.BOX MENU-knap.

  IR Blaster-kompatible modeller har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

  • Hvis du vil bruge knappen EXT.BOX MENU, skal du tilslutte og konfigurere IR Blaster (gælder modeller, der leveres med en IR Blaster). Tilslut IR Blaster, tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks]. (IR Blaster-kompatible modeller kan muligvis ikke fås afhængig af din model/dit land).
  • Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed er tilsluttet og vises ved hjælp af HDMI-indgang, viser nogle modeller muligvis menuen ved hjælp af knappen EXT.BOX MENU, men funktionen kan ikke garanteres for alle enheder.
  [184] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Du kan ikke slukke kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening.

  Modeller, der er kompatible med IR Blaster-betjening , eller modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboks-betjening, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

  • Tryk på knappen TV, og vælg derefter [Fjernbetjening] — [Styrke (STB)].
  [185] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes via IR Blaster'en eller tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med IR Blaster, eller modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)

  Modeller, der er kompatible med IR Blaster-betjening , eller modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboks-betjening, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

  • (Modeller, der er kompatible med IR Blaster) Kontrollér, at din IR Blaster er konfigureret korrekt, og at IR-senderen er placeret i nærheden af den eksterne enheds IR-modtager.
  • Kontrollér, at tv'et understøtter den eksterne enhed.
  • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
  • Visse knapper fungerer muligvis ikke afhængig af de eksterne enheder.
  • (Modeller, der er kompatible med IR Blaster) IR Blaster er muligvis ikke konfigureret korrekt. Konfigurer IR Blaster ved at trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks].
  [186] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Nogle mediefiler på USB-enheden eller serveren vises ikke.

  • Filer, som ikke understøttes, vises muligvis ikke.
  • Det er ikke sikkert, at du kan få vist alle mapper/filer – det afhænger af systemstatus.
  [187] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.

  • Kontrollér, om enheden er tændt.
  • Udskift enhedens batterier.
  • Registrer enheden igen.
  • Bluetooth-enheder gør brug af et 2,4 GHz-bånd, og derfor kan kommunikationshastigheden forringes eller forbindelsen kan falde ud i forbindelse med forstyrrelser fra det trådløse LAN.
   Hvis der findes elektrisk husholdningsudstyr i nærheden (f.eks. en mikroovn eller mobilenheder), er der større risiko for radiobølgeforstyrrelser.
  • Tv'et eller enheden kan muligvis ikke bruges, hvis enhederne er placeret på en metalreol, da dette kan medføre interferens i den trådløse kommunikation.
  • Du kan finde flere oplysninger om brugbare kommunikationsafstande mellem tv'et og andet udstyr i de betjeningsvejledninger, der fulgte med udstyret.
  • Når der er oprettet forbindelse mellem flere Bluetooth-enheder og tv'et, kan det forringe kvaliteten af Bluetooth-kommunikationen.
  [188] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Vise typer betalt indhold kan ikke afspilles.

  • Kildeenheden skal opfylde standarderne HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
   Visse typer betalt indhold kan muligvis ikke vises via en kildeenhed, der ikke opfylder standarderne HDCP 2.0/2.1/2.2.
  [189] Fejlfinding

  USB-HDD-optagelse

  • Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed.
  • USB HDD-enheden kan ikke registreres.
  • Der kan ikke optages/optagelse mislykkedes.
  • Optagelsen er forsvundet.
  • Du vil slette det optagede indhold, men ikonet for sletning vises ikke.
  • USB-HDD-enheden arbejder, selvom den ikke er tændt.
  [190] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed.

  • Kontrollér, at USB-HDD-enheden er:
   • tilsluttet korrekt.

    Kontrollér, om den er sluttet til den blå USB-port, der vises som "HDD REC".

   • tændt.
   • registreret til tv'et.

    For at registrere USB HDD-enheden på tv'et skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

  • Tilslutning af USB-HDD-enheden via en USB-hub understøttes ikke.
  • Udfør [Kontrol af HDD-ydelse] for at kontrollere, at USB-HDD'ens specifikationer opfylder kravene.
   Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].
  [191] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  USB HDD-enheden kan ikke registreres.

  • Kontrollér, om USB HDD-enheden er sluttet til USB-porten (blå), der vises som "HDD REC".
  • Hvis USB HDD-enheden er korrekt sluttet til den blå USB-port, skal du registrere den til optagelse igen, eftersom den allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse (for eksempel lager).

  Bemærk

  • Hvis der er sluttet enheder til USB1- og USB2-portene (kun modeller med tre USB-porte), skal disse fjernes midlertidigt under registrering af USB HDD.
  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager].
  2. Vælg den USB HDD-enhed du vil registrere til optagelse fra [Lagerplads på enheden].
  3. Vælg [Registrer til optagelse].
  4. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden på tv'et.
  • Brug [Kontrol af HDD-ydelse] til at kontrollere om USB-HDD-enhedens specifikationer opfylder kravene.

   For at udføre [Kontrol af HDD-ydelse] skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].

  [192] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  Der kan ikke optages/optagelse mislykkedes.

  • Hvis optagelsen mislykkes, vises årsagen i [Liste med optagelsesfejl]. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST, og vælg derefter [Liste med optagelsesfejl] i [Timer-liste/Timerindstillinger].
  • Kontrollér den ledige plads på HDD'en. Slet unødvendigt indhold, hvis der næsten ikke er mere ledig plads.
  • Følgende programmer kan ikke optages.
   • Kopibeskyttede programmer
   • Analoge programmer
   • Programmer fra eksterne indgange (inkl. programmer fra en tilsluttet kabel-/satellitboks)
   • Streamingindhold
  • Timeroptagelser er muligvis ikke tilgængelig, hvis udsendelsestidspunktet for programmerne ændres.
  [193] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  Optagelsen er forsvundet.

  • Optagelse kan ikke finde sted, hvis netledningen eller tilslutningskablerne tages ud under optagelse. Tag ikke kabler ud under optagelse. Optagelsen eller alle optagelser kan gå tabt.
  [194] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  Du vil slette det optagede indhold, men ikonet for sletning vises ikke.

  • Hvis (ikonet Slet) ikke vises for det optagede indhold, er det optagede indhold beskyttet. Du skal ophæve beskyttelsen, før du kan slette indholdet.
   For at ophæve beskyttelsen af indholdet skal du vælge det indhold, hvis beskyttelse du vil ophæve, og derefter vælge (ikonet Fjern beskyttelse).
  [195] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  USB-HDD-enheden arbejder, selvom den ikke er tændt.

  • Den tilsluttede USB-HDD kan dreje, eller enhedens LED-indikator kan lyse, mens tv'et henter EPG-data i standby-/netværksstandbytilstand.
  [196] Fejlfinding

  LED

  • Belysnings-LED'en tændes undertiden. (kun tv'er med en belysnings-LED)
  • Du vil deaktivere LED'en, så den ikke lyser eller blinker.
  • Belysnings-LED'en/Driftssvar-LED'en blinker rødt.
  [197] LED | LED

  Belysnings-LED'en tændes undertiden. (kun tv'er med en belysnings-LED)

  Modeller med en belysnings-LED har [Belysnings-LED] i [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [LED-indikator].

  Belysnings-LED'en lyser på forskellige tidspunkter, f.eks. under softwareopdateringer ved hjælp af en USB-lagerenhed eller under tv-optagelse.

  Se Sådan lyser LED'en for af få flere oplysninger.

  [198] LED | LED

  Du vil deaktivere LED'en, så den ikke lyser eller blinker.

  Du kan bruge indstillingerne herunder til at deaktivere LED'en.

  Sådan slukkes belysnings-LED'en/Driftssvar-LED'en (hvid LED)

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [LED-indikator] — indstil [Belysnings-LED] til [Fra] eller deaktiver [Driftssvar].

  Sådan slukkes den indbyggede mikrofon-LED/Driftssvar-LED'en (gul LED) (kun tv'er med indbygget mikrofon)

  I [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [LED-indikator] skal du deaktivere [Indbygget mikrofon-LED].

  Tip

  • Hvis LED'en for stemmefunktion lyser gult, når tv'et tændes, kan du slå den fra. (Kun tv-serier ZH8/XH9505 med en indbygget mikrofon)
   Gå ind på nedenstående websted for at få oplysninger.
   https://www.sony.net/tv_mic_led/https://www.sony.net/tv_mic_led/
   QR-kode til supporthjemmesiden

  Bemærk

  • Den LED, der lyser og blinker, når "Ok Google" er registreret, og kommunikation med serveren er i gang, kan ikke indstilles til ikke at lyse. (kun tv'er med indbygget mikrofon)
  • Selvom [Belysnings-LED] er indstillet til [Fra], lyser belysnings-LED'en fra det tidspunkt, hvor "Ok Google" registreres. (Kun tv'er med belysnings-LED/indbygget mikrofon).
  • Vi anbefaler, at du ikke ændrer denne indstilling under normale omstændigheder, fordi du så ikke vil kunne identificere, om tv'et optager, er tændt eller slukket, eller om en timer er indstillet. (Kun tv'er med belysnings-LED).
  [199] LED | LED

  Belysnings-LED'en/Driftssvar-LED'en blinker rødt.

  Tæl, hvor mange gange den blinker (intervaltiden er tre sekunder).
  Genstart tv'et ved at tage netledningen ud af tv'et i to minutter, og tænd derefter tv'et.
  Hvis problemet varer ved, skal du tage netledningen ud og kontakte Sonys kundesupportafdeling med oplysninger om, hvor mange gange belysnings-LED'en/Driftssvar-LED'en blinker.

  [200]

  Indeks

  TV-programmer

  • GUIDE
  • Interaktive udsendelser
  • Satellitudsendelser
  • Optagelse
  • Kanalopsætning
  • Børnelås

  Billede/display

  • Billede i billede
  • 4K/8K-billeder
  • Hjem-menu
  • Billede
  • Dato og tid
  • Sprog/Language
  • Ekspertpanelindstillinger
  • Pixelskift
  • Panelopdatering

  Lyd/stemme

  • Stemmesøgning, brug af
  • Lyd

   Fjernbetjening

   • Fjernbetjening, brug af
   • Stemmesøgning
   • HOME
   • Hurtige indstillinger
   • Indgange
   • SYNC MENU

   Tilslutninger

   • Bluetooth
   • Google Cast
   • BRAVIA Sync
   • Internet

    Eksterne enheder

    • USB-lagerenheder, optagelse med
    • Blu-ray-/DVD-afspillere, tilslutning
    • USB-hukommelsesenheder etc.
    • Computere
    • Digitalkameraer, videokameraer
    • Lydsystemer

    Apps

    • Flytning til USB-hukommelsesenheder
    • Google Play Butik
    • YouTube™
    • Netflix

    Filafspilning

    • Computere
    • Understøttede filer og formater
    • Digitalkameraer, videokameraer

    Andre

    • Genstart
    • Opdatering til systemsoftware