[1]

Početak rada

 • Daljinski upravljač Ovaj odjeljak objašnjava gumbe daljinskog upravljača u tri razdvojena bloka.
 • Terminal za spajanje
 • Kako se uključuju LED svjetla
 • Izbornik početnog zaslona
 • Odabir ulaza
 • Izvršavanje akustične autokalibracije
 • Značajke pristupačnosti
[2] Početak rada

Daljinski upravljač

 • Gornji gumbi na daljinskom upravljaču
 • Srednji gumbi na daljinskom upravljaču
 • Donji gumbi na daljinskom upravljaču
[3] Daljinski upravljač | Daljinski upravljač

Gornji gumbi na daljinskom upravljaču

Priloženi daljinski upravljač te izgled gumba i nazivi gumba mogu se razlikovati ovisno o modelu / zemlji / regiji.

U daljinski upravljač ugrađen je mikrofon. Mikrofon ima kružni oblik i nalazi se u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača. Pri vrhu kruga nalazi se LED mikrofona, a mikrofon je pri dnu kruga. LED mikrofona svijetli kad je mikrofon aktivan. U gornjem desnom kutu daljinskog upravljača nalazi se gumb NAPAJANJE. Gumb NAPAJANJE uključuje i isključuje televizor. Ispod gumba NAPAJANJE nalaze se četiri reda gumba s brojem. Brojevi 1, 2 i 3 nalaze se u gornjem redu. Brojevi 4, 5, 6 su u drugom redu, a 5 ima taktilnu točku. Brojevi 7, 8 i 9 nalaze se u trećem redu. Gumb za otkrivanje informacije/teksta, gumb nula i gumb Tekst nalaze se u četvrtom redu. Gumb za otkrivanje informacije/teksta prikazuje informacije poput programa i rezolucije. Gumb Tekst prikazuje tekstualne informacije. Ispod gumba s brojevima nalaze se dva velika horizontalna, pravokutna gumba jedan pored drugog. Lijevi gumb služi za pristup trgovini Google Play. Desni gumb je za aplikaciju Netflix. Ovisno o vašoj regiji/zemlji ili modelu televizora, ovaj gumb možda neće biti dostupan. Ispod ova dva gumba nalaze se četiri gumba u boji u obliku kapsula. Polazeći s lijeve strane, to su crveni, zeleni, žuti i plavi gumb. Oni služe za različite stvari u različitim izbornicima. Ispod gumba u boji nalaze se pet okruglih gumba smještenih u dva reda. U gornjem redu s lijeve strane su dva gumba VODIČ i Popis snimanja. Gumb VODIČ prikazuje digitalni programski vodič za TV ili kabelski/satelitski prijemnik. Gumb Popis snimanja prikazuje popis snimljenih naslova na USB HDD-u. U donjem redu su tri gumba, s lijeva su poredani UNOS, Mikrofon i Brze postavke. Gumb UNOS prikazuje i bira izvor unosa itd. Gumb Mikrofon upotrebljava se za Google Pomoćnika i ostale glasovne značajke kao što je glasovno pretraživanje. Kad se koristite glasovnim naredbama, govorite u mikrofon u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača. Gumb Brze postavke prikazuje skup kontrola za unaprijed postavljenu sliku, zvuk itd. Ispod ovih gumba nalaze se dva međusobno povezana kruga s gumbima. Unutarnji krug ima četiri taktilne izbočine za navigaciju gore, dolje, lijevo i desno. U sredini je gumb Unos koji je podignut. Ispod kruga nalaze se tri okrugla gumba. Počevši s lijeve strane, to su gumbi NATRAG, TV i POČETAK. Gumb NATRAG vraća vas na prethodni zaslon. Gumb TV prebacuje na TV kanal ili unos s bilo koje aplikacije. Gumb POČETAK prikazuje glavni izbornik televizora. Ispod ovih gumba lijevo je izduženi gumb za glasnoću. Pritisnite gornji dio gumba za glasnoću da biste povećali glasnoću. Pritisnite donji dio gumba za glasnoću da biste smanjili glasnoću. S desne strane nalazi se izduženi gumb za kanale, na gornjem dijelu je taktilna točka. Pritisnite gornji dio gumba za kanale da prebacite na kanal s većim brojem ili pritisnite donji dio istog gumba da prebacite na kanal s manjim brojem. Između ta dva gumba na vrhu nalazi se okrugli gumb SKOK, a ispod gumb PRIGUŠIVANJE. Gumb SKOK služi za prebacivanje između dva kanala ili unosa. Televizor prebacuje između trenutačnog kanala ili ulaza i posljednjeg odabranog kanala ili unosa. Gumb PRIGUŠIVANJE služi za prigušivanje zvuka. Pritisnite ponovno kako biste uključili zvuk. Usluga prečaca za pristup također se može uključiti ili isključiti pritiskom i držanjem tog gumba. Ispod gumba za glasnoću i kanal nalaze se tri reda od tri gumba smještena jedan pored drugog. Prvi red sadržava gumbe AUDIO, Titlovi i POMOĆ. Na gumbu AUDIO nalazi se taktilna točka. Pomoću gumba AUDIO odaberite višejezični izvor ili dvostruki zvuk za program koji trenutno gledate. Gumb Titlovi uključuje ili isključuje titlove. Gumb POMOĆ otvara izbornik Pomoć. U drugom redu su gumbi za premotavanje unatrag, REPRODUKCIJU i brzo premotavanje unaprijed. Na gumbu REPRODUKCIJA nalazi se taktilna točka. Upotrijebite ove gumbe da kontrolirate sadržaj. U trećem redu su gumbi Snimanje, Pauza i IZLAZ. Upotrijebite gumb Snimanje za snimanje trenutnog programa s pomoću DVR-a. Gumb Pauza pauzira sadržaj. Gumb IZLAZ služi za povratak na prethodni zaslon ili izlaz iz izbornika. Ako je dostupna usluga Interaktivne aplikacije, pritisnite za izlaz iz usluge.
[4] Daljinski upravljač | Daljinski upravljač

Srednji gumbi na daljinskom upravljaču

Priloženi daljinski upravljač te izgled gumba i nazivi gumba mogu se razlikovati ovisno o modelu / zemlji / regiji.

U daljinski upravljač ugrađen je mikrofon. Mikrofon ima kružni oblik i nalazi se u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača. Pri vrhu kruga nalazi se LED mikrofona, a mikrofon je pri dnu kruga. LED mikrofona svijetli kad je mikrofon aktivan. U gornjem desnom kutu daljinskog upravljača nalazi se gumb NAPAJANJE. Gumb NAPAJANJE uključuje i isključuje televizor. Ispod gumba NAPAJANJE nalaze se četiri reda gumba s brojem. Brojevi 1, 2 i 3 nalaze se u gornjem redu. Brojevi 4, 5, 6 su u drugom redu, a 5 ima taktilnu točku. Brojevi 7, 8 i 9 nalaze se u trećem redu. Gumb za otkrivanje informacije/teksta, gumb nula i gumb Tekst nalaze se u četvrtom redu. Gumb za otkrivanje informacije/teksta prikazuje informacije poput programa i rezolucije. Gumb Tekst prikazuje tekstualne informacije. Ispod gumba s brojevima nalaze se dva velika horizontalna, pravokutna gumba jedan pored drugog. Lijevi gumb služi za pristup trgovini Google Play. Desni gumb je za aplikaciju Netflix. Ovisno o vašoj regiji/zemlji ili modelu televizora, ovaj gumb možda neće biti dostupan. Ispod ova dva gumba nalaze se četiri gumba u boji u obliku kapsula. Polazeći s lijeve strane, to su crveni, zeleni, žuti i plavi gumb. Oni služe za različite stvari u različitim izbornicima. Ispod gumba u boji nalaze se pet okruglih gumba smještenih u dva reda. U gornjem redu s lijeve strane su dva gumba VODIČ i Popis snimanja. Gumb VODIČ prikazuje digitalni programski vodič za TV ili kabelski/satelitski prijemnik. Gumb Popis snimanja prikazuje popis snimljenih naslova na USB HDD-u. U donjem redu su tri gumba, s lijeva su poredani UNOS, Mikrofon i Brze postavke. Gumb UNOS prikazuje i bira izvor unosa itd. Gumb Mikrofon upotrebljava se za Google Pomoćnika i ostale glasovne značajke kao što je glasovno pretraživanje. Kad se koristite glasovnim naredbama, govorite u mikrofon u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača. Gumb Brze postavke prikazuje skup kontrola za unaprijed postavljenu sliku, zvuk itd. Ispod ovih gumba nalaze se dva međusobno povezana kruga s gumbima. Unutarnji krug ima četiri taktilne izbočine za navigaciju gore, dolje, lijevo i desno. U sredini je gumb Unos koji je podignut. Ispod kruga nalaze se tri okrugla gumba. Počevši s lijeve strane, to su gumbi NATRAG, TV i POČETAK. Gumb NATRAG vraća vas na prethodni zaslon. Gumb TV prebacuje na TV kanal ili unos s bilo koje aplikacije. Gumb POČETAK prikazuje glavni izbornik televizora. Ispod ovih gumba lijevo je izduženi gumb za glasnoću. Pritisnite gornji dio gumba za glasnoću da biste povećali glasnoću. Pritisnite donji dio gumba za glasnoću da biste smanjili glasnoću. S desne strane nalazi se izduženi gumb za kanale, na gornjem dijelu je taktilna točka. Pritisnite gornji dio gumba za kanale da prebacite na kanal s većim brojem ili pritisnite donji dio istog gumba da prebacite na kanal s manjim brojem. Između ta dva gumba na vrhu nalazi se okrugli gumb SKOK, a ispod gumb PRIGUŠIVANJE. Gumb SKOK služi za prebacivanje između dva kanala ili unosa. Televizor prebacuje između trenutačnog kanala ili ulaza i posljednjeg odabranog kanala ili unosa. Gumb PRIGUŠIVANJE služi za prigušivanje zvuka. Pritisnite ponovno kako biste uključili zvuk. Usluga prečaca za pristup također se može uključiti ili isključiti pritiskom i držanjem tog gumba. Ispod gumba za glasnoću i kanal nalaze se tri reda od tri gumba smještena jedan pored drugog. Prvi red sadržava gumbe AUDIO, Titlovi i POMOĆ. Na gumbu AUDIO nalazi se taktilna točka. Pomoću gumba AUDIO odaberite višejezični izvor ili dvostruki zvuk za program koji trenutno gledate. Gumb Titlovi uključuje ili isključuje titlove. Gumb POMOĆ otvara izbornik Pomoć. U drugom redu su gumbi za premotavanje unatrag, REPRODUKCIJU i brzo premotavanje unaprijed. Na gumbu REPRODUKCIJA nalazi se taktilna točka. Upotrijebite ove gumbe da kontrolirate sadržaj. U trećem redu su gumbi Snimanje, Pauza i IZLAZ. Upotrijebite gumb Snimanje za snimanje trenutnog programa s pomoću DVR-a. Gumb Pauza pauzira sadržaj. Gumb IZLAZ služi za povratak na prethodni zaslon ili izlaz iz izbornika. Ako je dostupna usluga Interaktivne aplikacije, pritisnite za izlaz iz usluge.
[5] Daljinski upravljač | Daljinski upravljač

Donji gumbi na daljinskom upravljaču

Priloženi daljinski upravljač te izgled gumba i nazivi gumba mogu se razlikovati ovisno o modelu / zemlji / regiji.

U daljinski upravljač ugrađen je mikrofon. Mikrofon ima kružni oblik i nalazi se u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača. Pri vrhu kruga nalazi se LED mikrofona, a mikrofon je pri dnu kruga. LED mikrofona svijetli kad je mikrofon aktivan. U gornjem desnom kutu daljinskog upravljača nalazi se gumb NAPAJANJE. Gumb NAPAJANJE uključuje i isključuje televizor. Ispod gumba NAPAJANJE nalaze se četiri reda gumba s brojem. Brojevi 1, 2 i 3 nalaze se u gornjem redu. Brojevi 4, 5, 6 su u drugom redu, a 5 ima taktilnu točku. Brojevi 7, 8 i 9 nalaze se u trećem redu. Gumb za otkrivanje informacije/teksta, gumb nula i gumb Tekst nalaze se u četvrtom redu. Gumb za otkrivanje informacije/teksta prikazuje informacije poput programa i rezolucije. Gumb Tekst prikazuje tekstualne informacije. Ispod gumba s brojevima nalaze se dva velika horizontalna, pravokutna gumba jedan pored drugog. Lijevi gumb služi za pristup trgovini Google Play. Desni gumb je za aplikaciju Netflix. Ovisno o vašoj regiji/zemlji ili modelu televizora, ovaj gumb možda neće biti dostupan. Ispod ova dva gumba nalaze se četiri gumba u boji u obliku kapsula. Polazeći s lijeve strane, to su crveni, zeleni, žuti i plavi gumb. Oni služe za različite stvari u različitim izbornicima. Ispod gumba u boji nalaze se pet okruglih gumba smještenih u dva reda. U gornjem redu s lijeve strane su dva gumba VODIČ i Popis snimanja. Gumb VODIČ prikazuje digitalni programski vodič za TV ili kabelski/satelitski prijemnik. Gumb Popis snimanja prikazuje popis snimljenih naslova na USB HDD-u. U donjem redu su tri gumba, s lijeva su poredani UNOS, Mikrofon i Brze postavke. Gumb UNOS prikazuje i bira izvor unosa itd. Gumb Mikrofon upotrebljava se za Google Pomoćnika i ostale glasovne značajke kao što je glasovno pretraživanje. Kad se koristite glasovnim naredbama, govorite u mikrofon u gornjem lijevom kutu daljinskog upravljača. Gumb Brze postavke prikazuje skup kontrola za unaprijed postavljenu sliku, zvuk itd. Ispod ovih gumba nalaze se dva međusobno povezana kruga s gumbima. Unutarnji krug ima četiri taktilne izbočine za navigaciju gore, dolje, lijevo i desno. U sredini je gumb Unos koji je podignut. Ispod kruga nalaze se tri okrugla gumba. Počevši s lijeve strane, to su gumbi NATRAG, TV i POČETAK. Gumb NATRAG vraća vas na prethodni zaslon. Gumb TV prebacuje na TV kanal ili unos s bilo koje aplikacije. Gumb POČETAK prikazuje glavni izbornik televizora. Ispod ovih gumba lijevo je izduženi gumb za glasnoću. Pritisnite gornji dio gumba za glasnoću da biste povećali glasnoću. Pritisnite donji dio gumba za glasnoću da biste smanjili glasnoću. S desne strane nalazi se izduženi gumb za kanale, na gornjem dijelu je taktilna točka. Pritisnite gornji dio gumba za kanale da prebacite na kanal s većim brojem ili pritisnite donji dio istog gumba da prebacite na kanal s manjim brojem. Između ta dva gumba na vrhu nalazi se okrugli gumb SKOK, a ispod gumb PRIGUŠIVANJE. Gumb SKOK služi za prebacivanje između dva kanala ili unosa. Televizor prebacuje između trenutačnog kanala ili ulaza i posljednjeg odabranog kanala ili unosa. Gumb PRIGUŠIVANJE služi za prigušivanje zvuka. Pritisnite ponovno kako biste uključili zvuk. Usluga prečaca za pristup također se može uključiti ili isključiti pritiskom i držanjem tog gumba. Ispod gumba za glasnoću i kanal nalaze se tri reda od tri gumba smještena jedan pored drugog. Prvi red sadržava gumbe AUDIO, Titlovi i POMOĆ. Na gumbu AUDIO nalazi se taktilna točka. Pomoću gumba AUDIO odaberite višejezični izvor ili dvostruki zvuk za program koji trenutno gledate. Gumb Titlovi uključuje ili isključuje titlove. Gumb POMOĆ otvara izbornik Pomoć. U drugom redu su gumbi za premotavanje unatrag, REPRODUKCIJU i brzo premotavanje unaprijed. Na gumbu REPRODUKCIJA nalazi se taktilna točka. Upotrijebite ove gumbe da kontrolirate sadržaj. U trećem redu su gumbi Snimanje, Pauza i IZLAZ. Upotrijebite gumb Snimanje za snimanje trenutnog programa s pomoću DVR-a. Gumb Pauza pauzira sadržaj. Gumb IZLAZ služi za povratak na prethodni zaslon ili izlaz iz izbornika. Ako je dostupna usluga Interaktivne aplikacije, pritisnite za izlaz iz usluge.
[6] Početak rada

Terminal za spajanje

Vrste i oblici dostupnih priključaka razlikuju se ovisno o vašem televizoru.
Kako biste pronašli priključak, pogledajte Vodič za postavljanje (tiskani priručnik).

TerminalOpis
Slika priključka USB HDD REC
USB HDD REC
Povezuje se s USB HDD uređajem ili digitalnim fotoaparatom/kamkorderom/USB uređajem za pohranu.
Funkcija USB HDD snimanja dostupna je samo u ograničenim regijama/zemljama/modelima televizora.
Slika priključka AV IN
AV IN
Povezuje se s VCR/opremom za video igre/DVD reproduktorom/kamerom/vanjskim uređajem.*1
Za kompozitni priključak, koristite analogni produžni kabel (nije isporučen).
*1 Za vanjski uređaj koji ima samo SCART AV OUT, koristite SCART-RCA adapter i analogni produžni kabel.
Za više detalja o obliku analognog produžnog kabela, pogledajte Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora.
Slika priključka slušalica
(slušalice)
Povezuje se s priključkom za slušalice za reproduciranje zvuka s televizora. Podržava isključivo 3-polni stereo mini priključak.

Napomena

 • Ne možete reproducirati zvuk istodobno na slušalicama i na zvučnicima televizora.
Slika priključka IR Blaster.
IR Blaster
Koristite svoj daljinski upravljač Sony kako biste kontrolirali svoj kabelsko/satelitski prijemnik. Priključite kabel za IR Blaster na priključak za IR Blaster na televizoru.
Slika priključka HDMI IN.
HDMI IN
Povezuje se s HDMI uređajem. HDMI sučelje može prenijeti digitalni video i audio putem jednog kabela. Da biste uživali u 4K sadržaju visoke kvalitete, povežite Premium HDMI kabel(i) velike brzine i postavite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format].
Slika priključka HDMI IN S PODRŠKOM za 8K ili 4K 120p
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Ako upotrebljavate HDMI uređaj koji podržava videoizlaz u 8K ili 4K 100/120 Hz, spojite Ultra High Speed HDMI Cable, i postavite [Format HDMI signala] priključka na [Poboljšani format (8K)].
[Poboljšani format (8K)] je dostupan samo za HDMI IN priključke na modelima koji podržavaju 8K.

Napomena

 • Podrška za 4K 100 Hz ovisi o vašoj zemlji/regiji.
Slika priključka HDMI IN eARC/ARCSlika priključka HDMI IN ARC
HDMI IN (eARC/ARC) ili HDMI IN (ARC)
Za povezivanje audiosustava koji podržava eARC (Enhanced Audio Return Channel) ili ARC (Audio Return Channel), priključite se na HDMI priključak s oznakom »eARC/ARC« ili »ARC« na televizoru. To je značajka koja šalje zvuk na audiosustav koji podržava eARC/ARC putem HDMI kabela. Ako audiosustav ne podržava eARC/ARC, morate spojiti s priključkom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Slika priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezuje se s audiosustavom s optičkim audioulazom.
Kod spajanja audiosustava koji nije kompatibilan s tehnologijom ARC/eARC putem HDMI kabela, morate spojiti optički audiokabel na DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kako biste reproducirali zvuk u digitalnom formatu.
Slika priključka ANTENNA
(RF ulaz)
Povezuje se s kabelom/antenom/vanjskim uređajem.

Napomena

 • Kad spajate kabel na ulaz kabela/antene, pritegnite samo prstom jer prejakim zatezanjem veze možete oštetiti televizor.
Slika priključka MAIN/SUB
(satelitski ulaz)
Povezuje se sa satelitskim ulazom.
Koraci za spajanje: SUB.MAIN → Antena.
Za SUB. priključak, povežite se samo ako koristite mod dualnog podešivača kanala, osim za Single Cable Distribution (jednokabelska distribucija) EN50494 (ovisi o modelu).
Slika priključka LAN
LAN
Povežite s usmjerivačem.
Povežite s internetom putem LAN kabela.
Slika CAM utora
CAM (Modul uvjetnog pristupa)
Omogućava pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje pogledajte priručnik s uputama koji je isporučen s vašim CAM modulom.

Napomena

 • Ne umećite pametnu karticu izravno u CAM utor televizora. Mora se umetnuti prvo u Modul za uvjetni pristup koji vam je isporučio ovlašteni distributer.
 • CAM nije podržan u nekim zemljama/područjima. Provjerite s ovlaštenim distributerom.
 • Kada prebacite na digitalni program nakon korištenja internet videozapisa, može se pojaviti CAM poruka.
 • Nemojte uklanjati tvorničku karticu ili poklopac (ovisno o modelu televizora) iz CAM utora televizora osim ako je potrebno umetnuti pametnu karticu u CAM.
Slika priključka COMPONENT IN
COMPONENT IN
Povezuje se s VCR/opremom za video igre/DVD reproduktorom/kamerom/vanjskim uređajem*1.
Koristite komponentne priključke kao video priključke ako vaš uređaj ima samo priključke za video izlaz.
Prilikom spajanja mono opreme, povežite na L(MONO) audiopriključak (utičnica).
*1 Za vanjski uređaj koji ima samo SCART AV OUT, koristite SCART-RCA adapter.
Slika priključka COMPONENT IN
COMPONENT IN
Povezuje se s DVD reproduktorom s komponentnim izlazom.
Povezuje se s komponentnim priključcima ako vaš uređaj posjeduje komponentni video izlaz.
Slika priključka CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
Kako biste zvučnike na televizoru upotrebljavali kao središnji zvučnik, povežite izlaz AV prijamnika na CENTER SPEAKER IN na televizoru.
Kako biste zvučnike na televizoru upotrebljavali kao središnji zvučnik, pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Zvučnici] — [Zvučni sustav].

Napomena

 • Prije spajanja kabela isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom (električni kabel) i televizora i AV prijamnika.
 • Ako nećete upotrebljavati priključak CENTER SPEAKER IN, promijenite sljedeću postavku kako biste izbjegli šum iz zvučnika.
  Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču i onemogućite [Način rada središnjeg zvučnika na TV-u] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].
[7] Početak rada

Kako se uključuju LED svjetla

Možete provjeriti status televizora promatrajući kako se LED svjetla pale.

Postoje dvije vrste modela u ovoj seriji: model s LED koje svijetle u skladu s [Funkcionalni odziv], te model koji označava status televizora s pomoću LED za osvjetljivanje (model s LED za osvjetljivanje).
Način na koji svijetle ovisi o [Postavke] — [Sustav] — [LED indikator] opciji.
Pogledajte sljedeće za više informacija o mjestima na kojima se nalaze LED svjetla i o tome kako svijetle u različitim postavkama.

Ako postoji [Funkcionalni odziv] u izborniku

Ilustracija označava lokaciju LED svjetla na televizoru. Počinju redoslijedom od A i B s lijeve strane.

 1. LED za glasovnu funkciju (Na lijevoj strani pri dnu televizora. Samo televizori s ugrađenim mikrofonom.*)
 2. LED za Funkcionalni odziv (Na sredini pri dnu televizora.)

LED za glasovnu funkciju

»Uključuje se« ili »treperi« kada se otkrije »Ok Google« i kada TV komunicira s poslužiteljem kod modela s ugrađenim mikrofonom i kada se u izborniku nalazi [Funkcionalni odziv]. Uzorak osvjetljivanja ovog LED svjetla ovisi o statusu komunikacije s poslužiteljem.

Funkcionalni odziv LED

»Uključuje se« ili »treperi« bijelo kada se televizor uključuje, kad se primaju signali od daljinskog upravljača, ili kad se ažurira softver s pomoću USB uređaja za pohranu.
Kad je [Otkrivanje pokretača značajke "Ok Google"] omogućeno, svijetli narančasto. (samo televizori s ugrađenim mikrofonom*)
* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan ovisno o regiji/modelu/jeziku.

Savjet

 • Ako je [Otkrivanje pokretača značajke "Ok Google"] omogućeno a zatim onemogućeno, LED za glasovnu funkciju se »pali« narančasto kada je televizor uključen. (U stanju pripravnosti/pripravnosti umrežavanja će se »isključiti«.)

Ako postoji [LED za osvjetljenje] u izborniku

Ilustracija označava lokaciju LED svjetala na televizoru. Počinju redoslijedom od A i B s lijeve strane.

 1. LED za osvjetljenje (Na sredini pri dnu televizora.)
 2. LED za ugrađeni mikrofon (Na desnoj strani pri dnu televizora. Samo televizori s ugrađenim mikrofonom.*)

* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan ovisno o regiji/modelu/jeziku.

LED za osvjetljivanje


Bijelo »uključeno« ili »treperi«
 • Kad je zaslon isključen
 • Dok se televizor uključuje
 • Kad se primaju signali od daljinskog upravljača
 • Kad se ažurira softver s pomoću USB uređaja za pohranu
itd.

Plavo »treperi«
 • Kad se mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) povezuje s televizorom na kućnoj mreži
itd.

Narančasto »uključeno«
 • Kad je postavljen tajmer za uključivanje
 • Kad je postavljen tajmer za isključivanje
 • Kad je postavljen tajmer za snimanje (dostupnost ove funkcije ovisi o vašem modelu/zemlji/regiji)
itd.

Ružičasto »uključeno«
 • Kad televizor snima (dostupnost ove funkcije ovisi o vašem modelu/zemlji/regiji)

Žuto »uključeno«*
 • Kad se »Ok Google« otkrije i kad televizor uspostavi komunikaciju s poslužiteljem.

* Samo televizori s ugrađenim mikrofonom

LED za ugrađeni mikrofon (samo televizori s ugrađenim mikrofonom)

Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan ovisno o regiji/modelu/jeziku.

Narančasto »uključeno«
 • Kada je omogućen ugrađeni mikrofon
[8] Početak rada

Izbornik početnog zaslona

Zaslon koji se prikazuje nakon pritiska gumba HOME na daljinskom upravljaču naziva se izbornik početnog zaslona. U izborniku Početak možete pretraživati sadržaj i birati preporučeni sadržaj, aplikacije i postavke.

Ilustracija je za vizualnu referencu i može biti podložna promjenama.

Slika izbornika Početak. Pet područja označeno je slovima A do E počevši s vrha.

Pretraživanje, obavijesti, ulazi, tajmeri i postavke (A)

(mikrofon) / (zaslonska tipkovnica):
Služeći se mikrofonom na daljinskom upravljaču, ugrađenim mikrofonom ili zaslonskom tipkovnicom koja se prikazuje na televizoru unesite ključne riječi i pretražujte razne sadržaje. Kada je odabran (mikrofon) na početnom zaslonu, o vašoj regiji / zemlji / jeziku / situaciji ovisi je li u upotrebi mikrofon na daljinskom upravljaču ili ugrađeni mikrofon.
Pojedinosti o glasovnom pretraživanju potražite na stranici Upotreba mikrofona daljinskog upravljača.
(Obavijesti):
Prikazuje se u slučaju obavijesti, primjerice kad se pojavi problem s povezivanjem. Tu spadaju i obavijesti koje šalje BRAVIA kao što su one koje se odnose na ažuriranje softvera i niske razine napunjenosti baterija u daljinskom upravljaču. Broj označava broj obavijesti.
(Ulazi):
Prebacuje ulazni uređaj povezan na televizor.
(Tajmeri):
Konfiguriraju razne postavke za tajmere.
Pojedinosti potražite na stranici Tajmeri i sat.
(Postavke):
Konfiguriranje raznih postavki vezanih uz televizor.
Pojedinosti potražite na stranici Postavke.

Aplikacije (B)

Prikazuje vaše omiljene aplikacije.

 • Ako odaberete [Aplikacije], prikazat će se popis instaliranih aplikacija.
 • Odaberite [Dodaj aplikaciju u favorite] kako biste aplikaciju dodali u omiljene.
 • Ako odaberete dodanu aplikaciju te pritisnete i držite tipku (unos) na daljinskom upravljaču, možete promijeniti redoslijed razvrstavanja ili ukloniti omiljenu.
 • Ako odaberete aplikaciju televizora, moći ćete gledati televizijska emitiranja ili ulaz.

Sljedeće (C)

Prikazuje što možete gledati sljedeće ovisno o sadržaju.

Napomena

 • Ako nema primjenjivog sadržaja, [Sljedeće] možda neće biti prikazano.

Kanali (D)

Retci ispod opcije Aplikacije (B) nazivaju se »Kanali«. Ovdje možete pristupiti preporučenom sadržaju s usluga za videostreaming.

Savjet

 • Nedavna povijest gledanih kanala prikazana je pod opcijom [TV].
 • Sadržaj možete dodati na Sljedeće tako da odaberete sadržaj na bilo kojem kanalu te pritisnete i držite gumb (unos) na daljinskom upravljaču.
 • Možete pomaknuti neke od kanala pod naslovom »Kanali (D)« u izborniku Početak. S pomoću gumba (gore) / (dolje) možete pomaknuti fokus na okruglu ikonu retka koji želite pomaknuti i pritisnite gumb (lijevo) (ili (desno), ovisno o jeziku prikaza televizora) kako biste redak mogli pomaknuti gore ili dolje pritiskanjem gumba (gore) / (dolje).

Prilagodba kanala (E)

Prilagodba kanala služi za prikazivanje ili skrivanje odabranih kanala.

Savjet

 • Ostale informacije potražite u odjeljku »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[9] Početak rada

Odabir ulaza

Želite li upotrijebiti uređaje (kao što je Blu-ray/DVD reproduktor ili USB memorijski štapić) koji su povezani s TV uređajem ili gledati TV nakon upotrebe tih uređaja, morat ćete promijeniti ulaz.

Ako uredite te stavke i dodate aplikacije, moći ćete se prebaciti na te aplikacije na zaslonu odabira ulaza.

 1. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali priključeni uređaj.
  Kao druga mogućnost, pritisnite gumb (odabir ulaza), upotrijebite gumbe (lijevo) / (desno) kako biste odabrali povezani uređaj, a zatim pritisnite gumb (unos).

Napomena

 • Ako na HDMI ulaz nije spojen nijedan uređaj, HDMI ulaz možda neće biti prikazan na izborniku [Izbornik unosa].

Uređivanje stavki ulaza

 1. Pritisnite gumb (odabir ulaza).
 2. Pritisnite gumb (desno) (ili gumb (lijevo) ovisno o jeziku na zaslonu TV uređaja) i odaberite (Uredi).
 3. Odaberite aplikaciju/ulaz/uređaj koji želite pokazati ili sakriti.
 4. Odaberite [Zatvori].

Savjet

 • Kako biste promijenili redoslijed ili sakrili prikazanu stavku, pritisnite gumb (gore) na daljinskom upravljaču dok je istaknuta ta stavka i prikazat će se [Premjesti] i [Sakrij]. Ako odaberete [Premjesti], upotrijebite (lijevo) / (desno) na daljinskom upravljaču kako biste pomaknuli stavku na željeni položaj, a zatim pritisnite gumb (unos) na daljinskom upravljaču.
 • Na televizijsko emitiranje možete prebaciti jednostavnim pritiskom gumba TV na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje u izborniku Početak

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite ulazni izvor u [Ulazi].
[10] Početak rada

Izvršavanje akustične autokalibracije

Zvuk možete ispraviti na najbolju akustiku za vašu okolinu gledanja ako s pomoću mikrofona daljinskog upravljača izmjerite probni zvuk s televizora. (Ta postavka možda neće biti dostupna ovisno o modelu.)
Modeli koji podržavaju automatsku kalibraciju akustike imaju sljedeću postavku.
[Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Zvuk] — [Akustična automatska kalibracija]

Vizualni prikaz automatske kalibracije akustike

Napomena

 • Učinci kalibracije bit će različiti ovisno o vašoj okolini gledanja.
 • S televizora će se tijekom mjerenja emitirati glasni testni zvuk.
 • Ne blokirajte tijekom mjerenja otvor mikrofona na kraju daljinskog upravljača.
 • Ne pomjerajte daljinski upravljač tijekom mjerenja. Time možete prouzročiti netočno mjerenje.
 • Izvršite kalibraciju kad je u okolini tiho. Buka može prouzročiti netočno mjerenje.
 • Automatsku kalibraciju akustike ne možete izvesti ako upotrebljavate zvučnu traku. Promijenite sljedeću postavku.
  [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Zvučnici] — [TV zvučnici]
 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće postavke.
  [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Zvuk] — [Akustična automatska kalibracija] — [Postavljanje kalibracije]
 2. Izmjerite slijedeći zaslonske upute.
  Akustika će se ispraviti automatski na temelju rezultata mjerenja u vašoj okolini gledanja.
  Vizualni prikaz izvedbe automatske kalibracije akustike. Držite daljinski upravljač u visini prsa i usmjerite mikrofon na kraju daljinskog upravljača prema televizoru kako biste izvršili mjerenje.

Savjet

Automatska kalibracija akustike može biti neuspješna u sljedećim slučajevima.

 • Ako se daljinski upravljač pomjera tijekom mjerenja
 • Ako se tijekom mjerenja čuju zvukovi koji nisu testni zvuk (poput buke)
[11] Početak rada

Značajke pristupačnosti

Ovaj televizor opremljen je značajkama [Pristupačnost] kao što je funkcija pretvaranja teksta u govor za tekst koji se prikazuje na zaslonu, zumiranje da tekst bude čitljiviji te titlovima.

Napomena

 • Neke se značajke možda neće primjenjivati ovisno o modelu/regiji/zemlji.

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Pristupačnost] kako biste konfigurirali značajke za potpomognutu korisničku upotrebu.

[Pristupačnost] ima funkciju prečaca koju možete uključiti ili isključiti tako da pritisnete gumb (utišavanje) na daljinskom upravljaču i zadržite pritisak tri sekunde.

Savjet

 • Kako biste promijenili funkciju prečaca, odaberite [Prečac pristupačnosti] u [Pristupačnost], omogućite [Omogući prečac pristupačnosti] i promijenite funkciju u [Usluga prečaca].
 • Kako biste se uz Vodič za pomoć koristili značajkom pretvaranja teksta u govor, pogledajte s pomoću računala ili pametnog telefona Vodič za pomoć na stranici za pružanje podrške tvrtke Sony.
 • Više informacija o pristupačnosti potražite na web-mjestu za podršku tvrtke Sony.

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/
  kôd web-mjesta za podršku tvrtke Sony

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/

[12]

Korisne značajke

 • Pretraživanje sadržaja / glasovno upravljanje televizorom
 • Uživanje u željenim aplikacijama
 • Prikazivanje slike na malom zaslonu
 • Uživanje u sigurnim aplikacijama i uslugama videostreaminga (Sigurnost i ograničenja)
[13] Korisne značajke

Pretraživanje sadržaja / glasovno upravljanje televizorom

 • Upotreba mikrofona daljinskog upravljača Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb mikrofona.
 • Upotreba ugrađenog mikrofona na televizoru (samo televizori s ugrađenim mikrofonom)
[14] Pretraživanje sadržaja / glasovno upravljanje televizorom | Pretraživanje sadržaja / glasovno upravljanje televizorom

Upotreba mikrofona daljinskog upravljača

Daljinski upravljači s podrškom za glasovno pretraživanje imaju gumb Mikrofon i ugrađeni mikrofon. Zatražite od usluge Google da pronađe filmove, aplikacije za strujanje, reproducira glazbu i upravlja televizorom, sve svojim glasom. Pritisnite gumb Google asistent (ili Mikrofon) na daljinskom upravljaču da započnete.

 1. Pritisnite gumb Mikrofon na svojem daljinskom upravljaču.
  Uključit će se LED indikator na daljinskom upravljaču.
  Ilustracija gumba mikrofona na daljinskom upravljaču
 2. Govorite u mikrofon dok pritišćete gumb Mikrofon.
  U ovisnosti o modelu, mogu se prikazati primjeri govora.
  Ilustracija govora u gornji dio daljinskog upravljača
  Rezultati pretraživanja prikazuju se kada govorite u mikrofon.

Savjet

 • Ako pritisnete gumb mikrofona na daljinskom upravljaču i izgovorite »Voice hints«, prikazat će se informacije o tome kako govoriti i dostupne glasovne naredbe. Ta opcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu/regiji/zemlji/jeziku.
 • Kada je odabran (mikrofon) na početnom zaslonu, o vašoj regiji / zemlji / jeziku / situaciji ovisi je li u upotrebi mikrofon na daljinskom upravljaču ili ugrađeni mikrofon.
 • Ovisno o rezultatima pretraživanja, ako pritisnete gumb (gore) na daljinskom upravljaču, prikazat će se više rezultata pretraživanja.
  Primjer snimke zaslona kada postoji više rezultata pretraživanja

Ako se ne možete koristiti glasovnim pretraživanjem

Ponovo registrirajte na televizoru daljinski upravljač s glasovnim upravljanjem koji ima gumb mikrofon ili gumb Google asistent pritiskom gumba HOME i odabirom [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Daljinski upravljač] — [Povezivanje putem Bluetootha].

Napomena

 • Za upotrebu glasovnog pretraživanja potrebna je internetska veza.
 • Vrsta daljinskog upravljača koji se isporučuje s televizorom i dostupnost daljinskog upravljača s ugrađenim mikrofonom razlikuju se ovisno o modelu / regiji / zemlji. S nekim je modelima / u nekim regijama / zemljama dostupan dodatni daljinski upravljač kao opcija.
[15] Pretraživanje sadržaja / glasovno upravljanje televizorom | Pretraživanje sadržaja / glasovno upravljanje televizorom

Upotreba ugrađenog mikrofona na televizoru (samo televizori s ugrađenim mikrofonom)

Ugrađeni mikrofon na televizoru možda neće biti dostupan ovisno o regiji/zemlji/jeziku.

Detaljno o jezicima koji podržavaju značajku ugrađenog mikrofona pročitajte na sljedećem web-mjestu za podršku tvrtke Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR kôd web-mjesta za podršku tvrtke Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Savjet

 • URL je podložan promjenama bez prethodne obavijesti.

Učinite još mnogo toga na televizoru samo svojim glasom. Samo počnite s »Ok Google« kako biste:

 • upravljali svojim televizorom i pametnim kućnim uređajima;
 • uživali u glazbi i zabavi;
 • dobili odgovore;
 • isplanirali svoj dan i upravljali zadacima.

Okrenite se prema televizoru i izgovorite, »Ok Google« i počnite.

Kad LED zatreperi, okrenite se prema televizoru i govorite. Uzorak osvjetljivanja LED svjetla ovisi o modelu.

Ako je [Funkcionalni odziv] dostupno u izborniku (LED modeli s glasovnom funkcijom)

Kad LED za glasovnu funkciju zatreperi bijelo, počnite govoriti.
Ilustracija prikazuje lokaciju LED svjetla na televizoru. U redoslijedu A i B s lijeve strane.

 1. LED za glasovnu funkciju nalazi se pri dnu lijevo od sredine televizora.
 2. LED pri dnu u sredini televizora pali se narančasto kad je omogućeno [Otkrivanje pokretača značajke "Ok Google"].

Ako je [LED za osvjetljenje] dostupno u izborniku (modeli koji imaju LED za osvjetljenje)

Kad LED za osvjetljenje zatreperi žuto, počnite govoriti prema televizoru.
Ilustracija prikazuje lokaciju LED svjetla na televizoru. U redoslijedu A i B s lijeve strane.

 1. LED za osvjetljenje smješten je pri dnu na sredini televizora.
 2. LED ugrađenog mikrofona pri dnu desno od sredine televizora pali se narančasto kad je omogućeno [Otkrivanje pokretača značajke "Ok Google"].

Za upotrebu ugrađenog mikrofona omogućite sljedeću postavku.

 1. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Google asistent] — [Otkrivanje pokretača značajke "Ok Google"].

Napomena

 • Za upotrebu ugrađenog mikrofona na televizoru potrebna je internetska veza.
 • Potrošnja energije povećat će se ako je ugrađeni mikrofon omogućen jer uvijek sluša.

Savjet

 • Kad je ugrađeni mikrofon omogućen, LED ugrađenog mikrofona ili Funkcionalni odziv LED svijetli narančasto čak i ako je televizor isključen (možete ga postaviti i tako da se ne uključi).
[16] Korisne značajke

Uživanje u željenim aplikacijama

 • Instaliranje aplikacija iz trgovine Google Play Store
[17] Uživanje u željenim aplikacijama | Uživanje u željenim aplikacijama

Instaliranje aplikacija iz trgovine Google Play Store

Aplikacije iz trgovine Google Play Store možete instalirati na televizor, jednako kao što to činite s pametnim telefonima i tabletima.

Napomena

 • Možete instalirati samo aplikacije koje su kompatibilne s televizorima. Mogu se razlikovati od aplikacija za pametne telefone / tablete.
 • Internetska veza i Google račun obvezni su ako želite instalirati aplikacije iz trgovine Google Play Store.

Savjet

 • Ako nemate Google račun ili želite izraditi zajednički račun, izradite novi račun tako što ćete pristupiti sljedećem web-mjestu.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Gore navedeno web-mjesto može se razlikovati ovisno o regiji/zemlji. Također je podložno promjeni bez najave. Detalje potražite na početnoj stranici Google.
 • Preporučujemo da Google račun izradite preko računala ili mobilnog uređaja.
 1. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Aplikacije] u izborniku Početak te odaberite [Google Play Store] s popisa aplikacija.
  Ako na isporučenom daljinskom upravljaču postoji gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS kako biste prikazali popis aplikacija.
 2. Odaberite aplikaciju koju želite instalirati.

Aplikacija se nakon preuzimanja automatski instalira i dodaje. Možete odabrati [Otvori] za pokretanje aplikacije.

O plaćenim aplikacijama

U trgovini Google Play Store postoje besplatne i plaćene aplikacije. Kako biste kupili plaćenu aplikaciju, potrebne su informacije o kodu darovne kartice Google Play ili kreditne kartice. Darovnu karticu Google Play možete kupiti kod različitih maloprodajnih trgovaca.

Brisanje aplikacije

 1. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati te pritisnite i držite gumb (Unos) kako biste deinstalirali aplikaciju.
[18] Korisne značajke

Prikazivanje slike na malom zaslonu

Možete prikazati sliku koju gledate (televizijski programi ili sadržaj s uređaja povezanih s pomoću priključaka HDMI) kao mali zaslon u kutu.

Položaj malog zaslona razlikuje se ovisno o vašem televizoru.

Ilustracija malog zaslona prikazanog na TV zaslonu

Prikazivanje slike kao mali zaslon

 1. Dok gledate TV program, pritisnite gumb TV, odaberite [Upravljanje TV uređajem] ili [Daljinski upravljač] u izborniku [TV izbornik], a zatim odaberite [Slika u slici].
  Kada gledate sadržaj s vanjskog ulaza, pritisnite gumb , pritisnite gumb (gore) na daljinskom upravljaču, odaberite [Izbornik za upravljanje] te odaberite (ikona Slika u slici).

  Trenutačna slika prikazuje se kao mali zaslon u kutu.

Napomena

 • Mali zaslon prikazuje se na vrhu posljednjih aplikacija kojima ste se koristili. Međutim, prikazana aplikacija može se razlikovati ovisno o određenim uvjetima.
 • Radnje, kao što je mijenjanje programa, su onemogućene tijekom gledanja s malim zaslonom.
 • Televizijski program, vanjski ulaz kao što je uređaj s izlazom HDMI, aplikacije u kojima se reproduciraju filmovi ili neke aplikacije za reprodukciju slika ili glazbe ne mogu se istodobno prikazivati.
 • Položaj malog zaslona automatski se podešava. Ne možete ga ručno postaviti.

Zatvaranje malog zaslona ili vraćanje na cijeli zaslon

 1. Pritisnite gumb HOME za prikaz izbornika Početak.
  Poruka za mali zaslon prikazuje se u gornjem dijelu zaslona.
  Ilustracija popisa nedavno upotrijebljenih aplikacija i malog zaslona prikazanog na TV zaslonu
 2. Pritisnite gumb (Unos) na daljinskom upravljaču.
 3. Gumbom ispod malog zaslona zatvorite mali zaslon ili se vratite na cijeli zaslon.
  Slika u nastavku je vizualni prikaz i može se razlikovati od stvarnog zaslona.
  Ilustracija popisa nedavno upotrijebljenih aplikacija i malog zaslona prikazanog na TV zaslonu
[19] Korisne značajke

Uživanje u sigurnim aplikacijama i uslugama videostreaminga (Sigurnost i ograničenja)

Sigurnu upotrebu možete osigurati postavljanjem instalacijskih ograničenja na aplikacije koje su preuzete od nepoznatih izvora ili dobnih ograničenja za programe i videozapise. (Neke se značajke možda neće primjenjivati ovisno o modelu/regiji/zemlji.)

Značajke ograničenja možete upotrebljavati ako postavite sljedeće.

Za postavljanje dobnih ograničenja na kanalima

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće u tom redoslijedu.
  [Postavke] — [Sustav] — [Roditeljske kontrole] — [Kanali & Vanjski ulazi] — [Ocjena TV sadržaja].
  Opcije ovise o vašem modelu / zemlji / regiji / postavkama.

Za ograničenje aplikacija (značajka zaključavanja lozinkom)

Postavite kako biste djeci ograničili upotrebu aplikacija kao što su internetski preglednici.

Ograničenja se postavljaju u [Roditeljske kontrole].

Ako je ovo postavljeno, morat ćete unijeti PIN prilikom pokretanja aplikacije.

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće u tom redoslijedu.
  [Postavke] — [Sustav] — [Roditeljske kontrole] — [Aplikacije]
 2. Postavite ili unesite PIN.
 3. Omogućite [Ograničite aplikacije].
 4. S popisa aplikacija odaberite aplikacije koje želite ograničiti.
  Ograničene aplikacije promijenit će se iz (Otključano) u (Zaključano). Za ograničenje svih aplikacija, odaberite [Sve aplikacije].

Za ograničenje instalacije aplikacija iz nepoznatih izvora

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće u tom redoslijedu.
  [Postavke] — [Privatnost] — [Sigurnost i ograničenja] — [Nepoznati izvori] — promijenite postavku u [Instalacija nepoznatih apl.].

Napomena

 • Ako promijenite postavke [Sigurnost i ograničenja], vaš uređaj i osobni podatci osjetljiviji su na napade nepoznatih aplikacija čiji izvor nije Play Store. Slažete se da ste samo vi odgovorni za svu štetu na uređaju ili gubitak podataka do kojeg može doći upotrebom tih aplikacija.
 • Ako zaboravite PIN, morate televizor vratiti na tvorničke postavke. Vodite računa da ne zaboravite PIN.

Savjet

 • Ostala zasebna ograničenja mogu biti dostupna ovisno o aplikaciji. Pojedinosti potražite u pomoći aplikacije.

Za ograničenje vremena upotrebe televizora

Postavite za ograničenje vremena u kojemu djeca upotrebljavaju televizor.

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće u tom redoslijedu.
  [Postavke] — [Sustav] — [Roditeljske kontrole] — [Vrijeme rada zaslona]
 2. Postavite ili unesite PIN.
 3. Omogućite [Ograničite vrijeme rada zaslona] da pokrenete ograničenje.
  Postavka ograničenja prikazat će se pod [Ograničite vrijeme rada zaslona]. Kako biste promijenili postavku, postavite je u [Vremensko ograničenje uporabe] ili [Vremenski interval ograničenja].
[20]

Gledanje televizora

 • Gledanje televizijskih programa
 • Korisne značajke dok gledate televizor
 • Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama
[21] Gledanje televizora

Gledanje televizijskih programa

 • Objašnjenje ikona informativnog natpisa
 • Upotreba programskog vodiča
 • Konfiguriranje postavki kanala
 • Upotreba TV izbornik
 • Upotreba interaktivnih usluga televizijskog emitiranja
[22] Gledanje televizijskih programa | Gledanje televizijskih programa

Objašnjenje ikona informativnog natpisa

Kada mijenjate kanal, nakratko se pojavi natpis s informacijama. U informativnom natpisu mogu se pojaviti sljedeće ikone.

Popis ikona i njihovi opisi :
Podatkovna usluga (koristi TV-postaja)
:
Radio usluga
:
Kodirana usluga / uz pretplatu
:
Dostupan višejezični zvuk
:
Dostupni titlovi
:
Dostupni titlovi i/ili ton za osobe oštećena sluha
:
Preporučena minimalna dob za trenutačni program (od 3 do 18 godina)
:
Roditeljska zaštita
:
Dostupan ton za osobe oštećena vida
:
Dostupan ton s izgovorenim titlovima
:
Dostupan višekanalni zvuk
[23] Gledanje televizijskih programa | Gledanje televizijskih programa

Upotreba programskog vodiča

Možete brzo pronaći programe koje volite.

 1. Pritisnite gumb GUIDE za prikaz digitalnog programskog vodiča.
 2. Odaberite program koji želite gledati.
  Prikazuju se detalji o programu.
 3. Odaberite [Prikaži] kako biste gledali program.

Savjet

 • (Samo kod modela koji su kompatibilni s kontrolom kabelskog/satelitskog prijemnika) Ako izvršite podešavanje [Postavke upravljanja kabelskim/satelitskim prijemnikom] u [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] pod [Vanjski ulazi], možete prikazati programski vodič na kabelskom/satelitskom prijemniku.
[24] Gledanje televizijskih programa | Gledanje televizijskih programa

Konfiguriranje postavki kanala

 • Primanje digitalnih emitiranja
 • Primanje satelitskih emitiranja
 • Razvrstavanje ili uređivanje kanala
[25] Konfiguriranje postavki kanala | Konfiguriranje postavki kanala | Konfiguriranje postavki kanala

Primanje digitalnih emitiranja

 1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Automatsko ugađanje].
 2. Slijedite zaslonske upute kako biste podesili sve dostupne digitalne kanale te ih spremili na televizor.

Promjena raspona podešavanja

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Napredne postavke] — [Raspon pretraživanja] — [Normalno] ili [Produljeno].

[Normalno]
Pretražuje dostupne kanale u regiji/zemlji.
[Produljeno]
Pretražuje dostupne kanale neovisno o regiji/zemlji.

Savjet

 • Možete ponovno ugađati televizor odabiranjem [Automatsko ugađanje] i praćenjem instrukcija na ekranu nakon preseljenja u novo prebivalište, promjene davatelja usluga ili kako biste pretraživali nove kanale.
[26] Konfiguriranje postavki kanala | Konfiguriranje postavki kanala | Konfiguriranje postavki kanala

Primanje satelitskih emitiranja

Ako imate postavljenu satelitsku antenu, možete gledati satelitska emitiranja konfiguriranjem postavki podešivača kanala.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Automatsko ugađanje] — [Postavljanje] za satelitske prijenose na koje ste pretplaćeni.
 2. Slijedite zaslonske upute.
[27] Konfiguriranje postavki kanala | Konfiguriranje postavki kanala | Konfiguriranje postavki kanala

Razvrstavanje ili uređivanje kanala

Prikaz kanala možete posložiti u skladu sa željenim redoslijedom.

 1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Uređivanje popisa kanala].
  Ako se prikažu više stavki, odaberite onu koju želite urediti.
 2. Odaberite kanal koji želite premjestiti na novi položaj.
  Možete odabrati [Umetni] ili [Zamijeni] za odabrani kanal. Želite li to promijeniti, odaberite [Vrsta sortiranja].
  Pritiskom žutog gumba možete odabrati više kanala.
 3. Izaberite novi položaj na koji želite premjestiti odabrani kanal.
 4. Odaberite [Gotovo] kako biste primijenili promjene.

Napomena

 • Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji.
[28] Gledanje televizijskih programa | Gledanje televizijskih programa

Upotreba TV izbornik

Pritisnite gumb TV dok gledate televizijsko emitiranje kako bi se prikazao [TV izbornik]. Na izborniku [TV izbornik] prikazuje se popis kanala te možete lako odabrati programe na drugim kanalima tijekom gledanja televizora.

Možete dodati omiljene kanale kad upotrebljavate ugrađeni podešivač kanala.

Slika TV zaslona

Napomena

 • Prikazani zaslon i izbornici mogu se razlikovati ovisno o tome što gledate i ovisno o modelu/zemlji/regiji.
 1. Pritisnite gumb TV dok gledate televizijsko emitiranje.
  TV izbornik će biti prikazan u donjem dijelu zaslona.
 2. Pomaknite fokus ulijevo ili udesno i odaberite program koji želite gledati.
  Ako fokus pomaknete prema dolje i odaberete [Upravljanje TV uređajem] ili [Daljinski upravljač], prikazat će se opcije koje su dostupne dok gledate. Da promijenite popis prikazanih kanala možete odabrati i opcije kao što su [Digitalni] ili [Kabel]. (Prikazane opcije razlikuju se ovisno o tome što gledate.)

Savjet

 • Za dodavanje kanala koji gledate u omiljene kanale, pritisnite gumb (gore) na daljinskom upravljaču iz opcije [TV izbornik] i dodajte taj kanal u omiljene kanale iz prikazanog izbornika.
 • Gumb TV na daljinskom upravljaču možete upotrijebiti i za prikaz popisa kanala s kabelskog/satelitskog prijemnika.

  Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Prečac tipke TV-a].

  Zatim, odaberite ulaz na koji je spojen kabelski/satelitski prijemnik.

 • Ako ste konfigurirali kabelski/satelitski prijemnik u početnom postavljanju, možete pritisnuti gumb TV kako biste prikazali popis kanala na kabelskom/satelitskom prijemniku.

  Možete također upravljati s kabelskim/satelitskim prijemnikom s pomoću kontrolne ploče koja je prikazana kad odaberete [Daljinski upravljač].

  Modeli kompatibilni s kontrolom satelitskog/kabelskog prijemnika imaju [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi].

[29] Gledanje televizijskih programa | Gledanje televizijskih programa

Upotreba interaktivnih usluga televizijskog emitiranja

Za prikaz tekstualnih informacija

Možete pregledavati tekst i grafičke informacije na temelju teksta, uključujući nacionalne vijesti, informacije o vremenu i rasporede televizijskih programa. Možete pregledavati informacije koje vas zanimaju, a zatim unosom broja odaberite informacije koje želite prikazati.

 1. Pritisnite gumb (tekst) za prikaz tekstualnih informacija.

O usluzi digitalnog teleteksta

Usluga digitalnog teleteksta pruža bogat sadržaj s finom grafikom i slikama. Dostupne su razne značajke, kao što su poveznice za stranice i navigacija koja je jednostavna za upotrebu. Uslugu podržavaju brojni koncesionari koji emitiraju program. (Dostupnost ove značajke ovisi o modelu/regiji/zemlji.)

O usluzi Digitalna interaktivna aplikacija

Usluga interaktivne aplikacije nudi digitalni tekst i grafiku visoke kvalitete, zajedno s naprednim opcijama. Uslugu podržavaju koncesionari koji emitiraju program. (Dostupnost ove značajke ovisi o modelu/regiji/zemlji.)

Napomena

 • Interaktivna usluga dostupna je samo ako je pruža koncesionar koji emitira program.
 • Dostupne funkcije i zaslonski sadržaj razlikuju se ovisno o koncesionaru koju emitira program.
 • Ako su odabrani titlovi, a pokrenete aplikaciju za digitalni teletekst s pomoću gumba (tekst), u nekim okolnostima prekinut će se prikazivanje titlova. Kada napustite aplikaciju za digitalni tekst, prikazivanje titlova automatski će se nastaviti.
[30] Gledanje televizora

Korisne značajke dok gledate televizor

Tajmeri
Uključujte ili isključujte televizor s pomoću tajmera.
Pojedinosti potražite u poglavlju Tajmeri i sat.
Roditeljska zaštita
Upotrijebite [Roditeljske kontrole] za postavljanje roditeljskih ograničenja.
Pojedinosti potražite u poglavlju Sustav.
(postavka titlova)
Promijenite prikaz titlova pritiskom na gumb (postavka titlova) kad gledate sadržaj s dostupnim titlovima.
Prilagodba kvalitete slike/zvuka
Prilagodite kvalitetu slike i kvalitetu zvuka u skladu sa svojim željama.
Pojedinosti potražite u poglavlju Prikaz i zvuk.
Slika u slici
Otvorite izbornik Početak dok se sadržaj koji gledate prikazuje u kutu zaslona.
Pojedinosti potražite u poglavlju Prikazivanje slike na malom zaslonu.
[31] Gledanje televizora

Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama

 • Podešavanje kvalitete slike
 • Podešavanje kvalitete zvuka
 • Zvuk” napredne postavke
 • Napredna automatska glasnoća
 • Balans
[32] Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama | Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama

Podešavanje kvalitete slike

Možete konfigurirati različite postavke zaslona televizora kao što su boja i svjetlina za kvalitetu slike ili veličinu zaslona.

Napomena

 • Stvarni prikaz može se razlikovati ili neke postavke možda neće biti dostupne ovisno o modelu / državi / regiji i sadržaju koji gledate.

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — željena opcija.

Možete promijeniti sljedeće postavke.

Slika

Prilagodba postavki slike poput svjetline, boje i nijanse.

Osnovno
Možete postaviti sljedeće.
Podešavanja Slike
Promijenite kvalitetu slike u skladu sa sadržajem koji gledate, kao što su filmovi ili sport.
Resetiranje postavki slike za ***
Vratite postavke slike na trenutnom načinu prikaza slike na zadane tvorničke postavke.
Automatski način rada slike
Automatski odabir načina prikaza slike na temelju sadržaja koji se gleda.

Napomena

 • Ovisno o izlaznom uređaju ili signalu sadržaj možda neće biti prepoznat u Automatski način rada slike te se način prikaza slike neće promijeniti. U tom slučaju ručno promijenite kvalitetu slike u [Podešavanja Slike]. (samo modeli čiji naziv uključuje H ili iz serije A8 ili A9)
Kalibrirani način ***a
Prilagođavanje slike na kvalitetu sličnu onoj koju je zamislio kreator sadržaja dok se gleda podržani sadržaj videostreaminga i podržane aplikacije.
Senzor ambijentalnog svjetla
Optimizacija svjetline za ambijentalno osvjetljenje.
Svjetlina
Prilagodite pozadinsko osvjetljenje kako bi se prikazale najsvjetlije nijanse bijele i najtamnije nijanse crne boje.
Boja
Prilagodite razinu zasićenosti boje i nijansu.
Čistoća
Prilagodite jasnoću slike i smanjite zamućenost.
Pokret
Možete postaviti sljedeće.
Motionflow
Podešava pokretne slike. Povećava se broj okvira slike kako bi se videozapisi prikazali s manje vidljivim prijelazima. Ako odaberete [Prilagođeno], možete podesiti [Neisprekidanost] i [Jasnoća].
Filmski prikaz
Optimizira kvalitetu slike na temelju videosadržaja, primjerice filmova i računalne grafike. Reproducira kretanje snimljenih sadržaja uz manje vidljivih prijelaza (slike snimljene brzinom od 24 okvira u sekundi) kao što su filmovi.
Signal videozapisa
Možete postaviti sljedeće.
HDR način
Slika koja je prikladna za signal velikog dinamičkog raspona.
HDMI raspon videozapisa
Odabir raspona signala za HDMI ulaz.
Paleta boja
Promijenite raspon reprodukcije boje.
Napr. podešavanje boje
Možete postaviti sljedeće.
Napredna toplina boje: Osnovno
Fino prilagodite toplinu boje na svakoj boji.
Napredna toplina boje: Više točki (***p)
Optimalno se unaprijed postavlja prilikom otpreme. Upotrijebite ovu postavku za profesionalno prilagođavanje. Preporučujemo da se prilikom prilagodbe koristite analizatorom boje.
Podešavanje prema boji
Podesite nijansu, zasićenost i svjetlinu za svaku boju.

Zaslon

Prilagodba formata slike i vidljivog područja zaslona.

Široki prikaz
Prilagodba veličine slike.
4:3 Zadano
Autom. određivanje veličine za slike formata 4:3.
Automatsko područje prikaza
Automatska prilagodba vidljivog dijela zaslona sukladno signalu.
Područje prikaza
Prilagodba vidljivog dijela zaslona.
Položaj zaslona
Prilagodba okomitog i vodoravnog položaja zaslona.
Okomita veličina
Okomito rastezanje slike.
[33] Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama | Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama

Podešavanje kvalitete zvuka

Možete konfigurirati razne postavke koje se odnose na zvuk televizora, kao što su kvaliteta zvuka i način rada zvuka.

Napomena

 • Stvarni prikaz može se razlikovati ili neke postavke možda neće biti dostupne ovisno o modelu / zemlji / regiji, postavkama televizora i povezanom uređaju.

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — željena opcija.

Možete promijeniti sljedeće postavke.

Zvuk
Podesite postavke unosom kao što je TV ili HDMI i ostale uobičajene postavke kako biste uživali u raznim zvučnim efektima.
Možete konfigurirati postavke kao što su ove u nastavku.
Način prikaza zvuka
Odaberite način rada kao što su [Kino], [Glazba], ili [Dolby Audio] s obzirom na okolinu i želje.
Prilagodba zvuka
Kod modela sa značajkom Način prikaza zvuka možete podesiti kvalitetu zvuka na svakom načinu emitiranja zvuka.
Razina zvuka
Podesite razinu zvuka trenutačnog ulaza.
Napredna automatska glasnoća
Održava nepromjenjivu razinu zvuka za sve programe i ulaze.
Pojedinosti potražite u poglavlju Napredna automatska glasnoća.
Balans
Podesite ravnotežu zvučnika.
Položaj televizora
Promijenite opciju [Položaj televizora] ovisno o načinu ugradnje televizora. Ako je TV postavljen na zid ili na TV postolje, postavite na [Zidni nosač] odnosno na [Postolje za stol].
Akustična automatska kalibracija
Podesite audioizlaz na temelju vaše okoline gledanja. Pojedinosti potražite u poglavlju Izvršavanje akustične autokalibracije.
Resetiranje
Vraćanje svih postavki zvuka na tvorničke postavke.
Audioizlaz
Ilustracija zvučnog sustava
Postavite konfiguraciju tako da zvuk izlazi iz slušalica ili audiosustava umjesto iz zvučnika televizora.
Možete konfigurirati postavke kao što su ove u nastavku.
Zvučnici
Odaberite TV ili vanjske zvučnike.
Način rada središnjeg zvučnika na TV-u
Upotrijebite zvučnike televizora kao središnji zvučnik kućnog kina.
Pojedinosti potražite u poglavlju Upotreba televizora kao srednjeg zvučnika (samo modeli s Način rada središnjeg zvučnika na TV-u).
Prioritizacija audio sustava
Ako je omogućeno, audioizlaz se automatski prebacuje na audiosustav kompatibilan sa sustavom BRAVIA Sync kada je TV uključen.
Upravljanje kućnim kinom
Uključuje audio sustav i omogućuje vam upravljanje njime.
Sinkronizacija načina prikaza zvuka
Polje zvuka određenog audiosustava automatski će se prebaciti kada se promijeni način rada zvuka TV-a.
A/V sinkronizacija
Podesite vrijeme audiozapisa i videozapisa tijekom upotrebe audiouređaja Bluetooth A2DP ili specifičnog audiosustava koji je povezan s pomoću HDMI kabela.
Način rada eARC
Ako je odabrana opcija [Automatski], reproducira se audiozapis visoke kvalitete ako je uređaj koji podržava eARC povezan s priključkom za HDMI s oznakom »ARC« ili »eARC/ARC«. eARC je proširena verzija ARC i predstavlja pojačani kanal za povrat zvuka. Povezivanjem uređaja koji podržava eARC, možete uživati u nekomprimiranim, visokokvalitetnim audio formatima i novijim surround audio formatima uz audio formate koje su do sada podržavale ARC veze. Audio formate koje podržava eARC potražite u odjeljku Prolazni audio formati koje podržava eARC.
Za spajanje televizora i uređaja koji podržava eARC, upotrijebite HDMI kabel* koji podržava eARC. Spajanje uređaja koji podržava eARC potražite u odjeljku Povezivanje audiosustava.
* Preporučuje se kabel Premium HDMI kabel(i) velike brzine tvrtke Sony.
Digitalni audio izlaz
Konfigurirajte metodu reprodukcije kada reproducirate digitalni zvuk. Ova postavka dostupna je samo kada je opcija [Zvučnici] postavljena na [Zvučni sustav].

Savjet

 • Manje je oštećenja zvuka i stvaranja šuma tijekom prijenosa signala, a kvaliteta zvuka je bolja u usporedbi s analognim vezama.
Glasnoća optičkog izlaza
Primjenjuje se samo za PCM. Glasnoće PCM i komprimiranog audiozapisa bit će različite.
Izlaz za Dolby Digital Plus
Odaberite izlaz za Dolby Digital Plus za audiosustave koji podržavaju Dolby Digital Plus i ARC. Ako upotrebljavate ARC i optički audioizlaz, odaberite [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus bit će utišan zbog optičkog audioizlaza.)

Savjet

 • Dolby Digital Plus je visokokvalitetni okružujući zvuk obrađen Dolby akustičnom tehnologijom.
Način rada za propuštanje
Emitiranje audiosignala prema audiosustavu bez dekodiranja.
Metodu povezivanja koja će se koristiti načinom rada propuštanja potražite u odjeljku Povezivanje audiosustava.
[34] Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama | Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama

Zvuk” napredne postavke

Na ovoj stranici prikazane su razne postavke za značajke koje možete konfigurirati ako kliknete na [Zvuk].

Napomena

 • Stvarni prikaz može se razlikovati ili neke postavke možda neće biti dostupne ovisno o modelu / zemlji / regiji, postavkama televizora i povezanom uređaju.

Postavke za [Način prikaza zvuka]

PostavkaOpis
StandardniPrilagodba kvalitete zvuka za općeniti sadržaj.
DijalogPrikladno za verbalni dijalog.
KinoPrilagodba surround zvuka za filmove.
GlazbaOmogućivanje uživanja u dinamičnom i jasnom zvuku, poput zvuka na koncertu.
SportSimulira veći prostor stadiona ili drugog mjesta održavanja.
Dolby AudioIzlazni zvuk obrađuje akustična tehnologija Dolby.

[Prilagodba zvuka]

PostavkaOpis
SurroundVirtualna reprodukcija realističnog surround zvuka.
Surround učinakPodešavanje efekta surround zvuka.
EkvalizatorPodešavanje zvuka na temelju različitih frekvencija.
Naglašavanje glasaNaglašavanje glasa.
Pojačivač dijalogaNaglasite glas kad je opcija [Način prikaza zvuka] postavljena na [Dolby Audio].

[Razina zvuka]

PostavkaOpis
Podešavanje glasnoćePodešavanje razine glasnoće trenutačnog ulaza u skladu s ostalim ulazima.
Dolby dinamički rasponNadoknada razlike razine zvuka kanala (samo za audiozapis Dolby Digital).
MPEG način prikaza zvukaPodešavanje razine glasnoće audiozapisa MPEG.
HE‑AAC dinamički rasponNadoknada razlike razine zvuka kanala (samo za audiozapis HE-AAC).
HE‑AAC način prikaza zvukaPodešavanje razine glasnoće audiozapisa HE-AAC.
[35] Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama | Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama

Napredna automatska glasnoća

Glasnoća se automatski prilagođava određenoj razini u skladu s promjenama razine glasnoće emitiranja i ulaznih signala.
Smanjenje razlike u glasnoći koja se javlja pri prebacivanju kanala ili ulaza omogućuje vam gledanje na nepromjenjivoj razini glasnoće. Za omogućavanje ove značajke, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće postavke.
[Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Zvuk] — [Napredna automatska glasnoća]

Ilustracija naprednog automatskog podešavanja glasnoće

Napomena

 • Učinak se razlikuje ovisno o vašem modelu/državi/regiji, postavkama, emitiranju i ulaznom signalu.
[36] Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama | Promjena kvalitete slike i zvuka prema svojim željama

Balans

Prilagođava ravnotežu lijevog i desnog zvuka.
Zbog udaljenosti od zidova i prozora i odbijanja zvuka, možete čuti kako lijevi i desni zvuk postaju neuravnoteženi. Možete ispraviti ravnotežu glasnoće na razinu optimalnu prema okolini gledanja. Za omogućavanje ove značajke, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite sljedeće postavke.
[Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Zvuk] — [Balans]

Ilustracija prilagođavanja ravnoteže

Napomena

 • Učinak se razlikuje ovisno o vašem modelu/državi/regiji, postavkama i okruženju ugradnje.
[37]

Snimanje televizijskih programa

 • Snimanje na USB HDD uređaj
 • Gledanje / brisanje snimljenog sadržaja
 • Razumijevanje simbola koji se prikazuju na popisu snimljenih naslova
[38] Snimanje televizijskih programa

Snimanje na USB HDD uređaj

 • Registriranje USB HDD uređaja
 • Snimanje jednim dodirom
 • Snimanje tajmerom
 • Informacije o uporabi USB HDD uređaja za snimanje
[39] Snimanje na USB HDD uređaj | Snimanje na USB HDD uređaj

Registriranje USB HDD uređaja

Modeli s USB HDD snimanjem imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi].

Spojite i prijavite USB HDD uređaj na svojem televizoru kako biste snimali digitalne emisije.

Priključite USB HDD uređaj na USB priključak na televizoru označen s »HDD REC« (ako postoji plavi USB priključak koji podržava snimanje na HDD).

Ilustracija načina povezivanja
 1. USB HDD uređaj
 2. USB kabel (nije isporučen)
 1. Priključite USB HDD uređaj na USB ulaz (plavi) označen kao »HDD REC« na televizoru.
 2. Uključite USB HDD uređaj.
 3. Pričekajte dok se ne pojavi zaslon [USB disk je priključen].
  Ako se poruka ne pojavi, možete ručno registrirati USB HDD uređaj u izborniku Postavke.
 4. Odaberite [Registrirajte se za snimanje].
 5. Slijedite upute na zaslonu da biste prijavili USB HDD uređaj.

Napomena

 • Ako se tijekom prijavljivanja u koraku 4 prikaže poruka »Nije moguće prepoznati USB HDD za snimanje«, slijedite upute u poruci i provjerite je li USB HDD uređaj za snimanje priključen na Super Speed USB ulaz (plavi).
  Ako USB HDD uređaj za snimanje nije prepoznat čak ni nakon što ste provjerili vezu, morate ponovo prijaviti USB HDD uređaj, jer je možda već prijavljen kao uređaj za druge svrhe osim snimanja. Pogledajte »Nije moguće registrirati USB HDD uređaj.« kako biste ponovo registrirali USB HDD uređaj za snimanje.

Ručno prijavljivanje USB HDD uređaja

 1. Pritisnite gumb HOME i odaberite sljedeće.
  [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Prijava HDD-a].

Odjavljivanje USB HDD uređaja

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Odjava HDD-a] — uređaj koji želite odjaviti.
[40] Snimanje na USB HDD uređaj | Snimanje na USB HDD uređaj

Snimanje jednim dodirom

Modeli s USB HDD snimanjem imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi].

 1. Tijekom gledanja programa koji želite snimiti pritisnite gumb REC.
 2. Na prikazanom zaslonu postavite vrijeme završetka snimanja.

Ručno zaustavljanje snimanja

 1. Pritisnite gumb TV i odaberite [Upravljanje TV uređajem] ili [Daljinski upravljač].
 2. Odaberite [Zaustavi SNIMANJE] na prikazanom zaslonu.
[41] Snimanje na USB HDD uređaj | Snimanje na USB HDD uređaj

Snimanje tajmerom

Modeli s USB HDD snimanjem imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi].

 1. Pritisnite gumb GUIDE.
 2. Odaberite željeni program u programskom vodiču, a zatim odaberite [Namještanje snimanja].
 3. Odaberite [Postavi tajmer].

Ručno postavljanje tajmera određivanjem datuma, vremena i kanala

 1. Pritisnite gumb REC LIST ili TITLE LIST.
 2. Odaberite [Lista tajmera / postavke tajmera] — [Postavi tajmer] — [Postavi tajmer ručno].
 3. Konfigurirajte postavke tajmera.
 4. Odaberite [Postavi tajmer].

Provjera, promjena ili brisanje postavki tajmera

Provjera, promjena ili brisanje postavki tajmera vrši se u [Lista tajmera za snimanje].

 1. Pritisnite gumb REC LIST ili TITLE LIST.
 2. Odaberite [Lista tajmera / postavke tajmera] — [Lista tajmera za snimanje], a zatim promijenite postavke.

Savjet

 • Možete stvoriti najviše 32 postavke tajmera.
 • Ako snimanje nije uspješno, razlog će biti naveden u [Lista grešaka snimanja]. Pritisnite gumb REC LIST ili TITLE LIST, a zatim odaberite [Lista grešaka snimanja] u [Lista tajmera / postavke tajmera].
 • U programskom vodiču možete pomicati fokus na željeni program i pritisnuti gumb REC kako biste postavili snimanje tajmerom za taj program.

Napomena

 • Snimanje tajmerom neće raditi kada je kabel napajanja izmjenične struje isključen (kabel mrežnog napajanja).
[42] Snimanje na USB HDD uređaj | Snimanje na USB HDD uređaj

Informacije o uporabi USB HDD uređaja za snimanje

Modeli s USB HDD snimanjem imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi].

 • USB HDD uređaj mora se upotrebljavati isključivo za snimanje. Koristite se zasebnim USB HDD uređajem za prikaz fotografija i videozapisa.
 • Podržani su samo USB HDD uređaji veći od 32 GB.
 • Nije podržana veza USB HDD uređaja putem USB sabirnice. Spojite uređaj izravno s televizorom.
 • Bit će izbrisani svi podaci spremljeni na USB HDD uređaju kada se bude formatirao tijekom postupka registracije. USB HDD uređaj ne može se upotrebljavati na računalu nakon što se registrira na televizoru. Kako biste omogućili upotrebu USB HDD uređaja na računalu, formatirajte ga na računalu. (Svi podaci na USB HDD uređaju bit će izbrisani.)
 • Može se registrirati maksimalno 8 USB HDD uređaja.
 • Podaci snimljeni na USB HDD uređaju koji je registriran na ovom televizoru moći će se reproducirati samo na ovom televizoru.
 • Snimanje je podržano samo za digitalna televizijska i radijska emitiranja. Nije podržano snimanje podatkovnih emitiranja.
 • Ne mogu se snimati kodirani/šifrirani signali.
 • Nije moguće snimati u sljedećim slučajevima:
  • Televizor ne može prepoznati registrirani USB HDD uređaj.
  • Na USB HDD uređaj je snimljeno više od 1000 emisija.
  • USB HDD uređaj je pun.
 • Automatski odabir programa možda neće biti moguć dok se snima.
 • Snimanje programa nije moguće ako njegovo snimanje nije autorizirano.
 • Ako se upotrebljava Conditional Access Module (CAM) (modul za uvjetni pristup), izbjegavajte upotrebu njegove roditeljske zaštite koja možda neće raditi tijekom snimanja. Kao drugi izbor koristite se blokadom programa ili roditeljskom zaštitom televizora ako je koncesionar koji emitira program podržava.
 • U Norveškoj se neki programi ne mogu snimati zbog zakonskih ograničenja.
 • Ako je televizor izložen udarcu tijekom snimanja na USB HDD uređaj, na snimljenom se sadržaju može pojaviti buka.
 • Sony ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za neuspješna snimanja ili bilo kakva oštećenja ili brisanje snimljenog sadržaja prouzročene ili povezane s kvarom na televizoru, smetnjama signala ili nekim drugim problemom.
[43] Snimanje televizijskih programa

Gledanje / brisanje snimljenog sadržaja

Modeli s USB HDD snimanjem imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi].

Gledanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite gumb REC LIST ili TITLE LIST, a zatim odaberite sadržaj koji želite gledati.

Brisanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite gumb REC LIST ili TITLE LIST.
 2. Odaberite (ikona Izbriši) desno od programa koji želite izbrisati.
  Kako biste izbrisali više programa, odaberite (ikona Izbriši više) desno od svih programa koje želite izbrisati, a zatim odaberite (ikona Izbriši).

Za informacije o značenju simbola na popisu snimljenih naslova pogledajte Razumijevanje simbola koji se prikazuju na popisu snimljenih naslova.

[44] Snimanje televizijskih programa

Razumijevanje simbola koji se prikazuju na popisu snimljenih naslova

Popis ikona i njihovi opisi :
Nepregledana snimka
:
Zaštićena snimka
:
Trenutno se snima
[45]

Upotreba televizora s drugim uređajima

 • USB uređaji
 • Blu-ray i DVD reproduktori
 • Kabelski/satelitski prijemnik
 • Prikaz zaslona aplikacije za iPhone / pametni telefon ili iPad / tablet na televizoru
 • Računala, fotoaparati i videokamere
 • Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)
 • Bluetooth uređaji
 • Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync
 • Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja
 • Vodič za povezivanje modela BRAVIA
[46] Upotreba televizora s drugim uređajima

USB uređaji

 • Reproduciranje sadržaja pohranjenog na USB uređaju
 • Informacije o USB uređajima koji se upotrebljavaju za pohranu fotografija i glazbe
 • Podržane datoteke i formati
[47] USB uređaji | USB uređaji

Reproduciranje sadržaja pohranjenog na USB uređaju

Kako biste snimili programe na USB uređaj za pohranu ili gledali snimljene programe, pogledajte Snimanje televizijskih programa.

Povezivanje USB uređaja

Spojite USB uređaj za pohranu s USB priključkom televizora kako biste uživali u datotekama s fotografijama, glazbom i videozapisima pohranjenima na uređaju.

Ilustracija načina povezivanja
 1. USB uređaj za pohranu

Reprodukcija fotografija/glazbe/filmova pohranjenih na USB uređaju

Fotografije/glazbu/filmove pohranjene na USB uređaju možete prikazati na zaslonu TV-a.

 1. Ako USB uređaj priključen na TV ima prekidač za struju, uključite ga.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite Aplikacije u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv USB uređaja.
 4. Odaberite mapu te odaberite datoteku za reproduciranje.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Ovisno o dimenzijama slike, veličini datoteke ili broju datoteka u mapi, nekim fotografijama ili mapama treba više vremena kako bi se prikazale.
 • Prikaz USB uređaja može potrajati jer televizor pristupa USB uređaju svaki put kad se USB uređaj spoji.
 • Svi USB priključci na TV-u podržavaju Hi-Speed USB. Plavi USB priključak podržava SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ili USB 3.0). USB sabirnice (hubovi) nisu podržani.
 • Za vrijeme pristupa USB uređaju nemojte isključivati TV ili USB uređaj, nemojte iskopčavati USB kabel, te nemojte uklanjati ili ubacivati medij za snimanje. U protivnom bi podaci pohranjeni na USB uređaju mogli biti oštećeni.
 • Ovisno o datoteci, reprodukcija možda neće biti moguća, čak i pri upotrebi podržanih formata.

Savjet

 • Ostale informacije potražite u odjeljku »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[48] USB uređaji | USB uređaji

Informacije o USB uređajima koji se upotrebljavaju za pohranu fotografija i glazbe

 • USB priključci na TV-u podržavaju datotečne sustave FAT16, FAT32, exFAT, i NTFS.
 • Pri povezivanju digitalnog fotoaparata Sony s televizorom s pomoću USB kabela, postavke USB veze na fotoaparatu moraju biti postavljene u način rada »Autom.« ili »Masovna pohrana«.
 • Ako Vaš digitalni fotoaparat ne radi s Vašim TV-om, pokušajte sljedeće:
  • Postavite postavke USB veze na fotoaparatu na »Masovna pohrana«.
  • Kopirajte datoteke s fotoaparata na USB memorijski štapić, te ga priključite u TV.
 • Neke fotografije i videozapisi bit će povećani, što uzrokuje lošu kakvoću slike. Ovisno o veličini i omjeru stranica, slike možda neće biti prikazane preko cijelog zaslona.
 • Možda će za prikaz neke fotografije trebati neko vrijeme, ovisno o datoteci i/ili postavkama.
 • Sony ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost za neuspješna snimanja ili bilo kakva oštećenja ili brisanje snimljenog sadržaja, a koji su uzrokovani ili povezani s kvarom na televizoru, smetnjama u radu USB uređaja, ili nekim drugim problemom.
[49] USB uređaji | USB uređaji

Podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[50] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Fotografije

Slučaj upotrebe: USB / Home Network (kućna mreža)

Format datotekeNastavak
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW se upotrebljava samo za reproduciranje datoteka.

Ostale podržane datoteke i formati

 • Glazba
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[51] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Glazba

Slučaj upotrebe: USB / Home Network (kućna mreža)

mp4

Nastavak: *.mp4 / *.m4a

OpisBrzina uzorkovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Nastavak: *.3gp / *.3g2

OpisBrzina uzorkovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Nastavak: *.wma

OpisBrzina uzorkovanja
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Nastavak: *.ogg

OpisBrzina uzorkovanja
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Ostalo

OpisBrzina uzorkovanja
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Nastavak: *.mp3

OpisBrzina uzorkovanja
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Nastavak: *.wav

OpisBrzina uzorkovanja
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Nastavak: *.flac

OpisBrzina uzorkovanja
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Nastavak: *.aac

OpisBrzina uzorkovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Slučaj upotrebe formata LPCM isključivo je Home Network (kućna mreža).
 • *2 Slučaj upotrebe formata WAV isključivo je 2-kanalno.

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[52] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Videozapisi

Slučaj upotrebe: USB / Home Network (kućna mreža)

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Nastavak: *.m2t

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Nastavak: *.m2ts / *.mts

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 U ovom su retku navedeni slučajevi upotrebe formata XAVC S. Maksimalna podržana brzina prijenosa za format XAVC S iznosi 100 Mbps.

avi (*.avi)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Vrsta titlova: Unutarnji / vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[53] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)

Kodek zvukaBrzina uzorkovanja
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Videozapisi
 • Vanjski titlovi
[54] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Vanjski titlovi

Slučaj upotrebe: USB

Format datotekeNastavak
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
[55] Upotreba televizora s drugim uređajima

Blu-ray i DVD reproduktori

 • Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora
 • Gledanje Blu-ray i DVD diskova
[56] Blu-ray i DVD reproduktori | Blu-ray i DVD reproduktori

Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora

Povežite Blu-ray/DVD reproduktor s televizorom.

Upotrijebite metodu povezivanja na temelju raspoloživih priključaka na televizoru.

Napomena

 • Dostupnost priključaka ovisi o modelu/regiji/zemlji.

Savjet

 • Također možete spojiti kabelski/satelitski prijemnik na isti način kao i Blu-Ray/DVD reproduktor.

HDMI priključak

Za optimalnu kvalitetu slike preporučujemo povezivanje reproduktora s televizorom koristeći se HDMI kabelom. Ako vaš Blu-ray/DVD reproduktor ima priključak (utičnicu) HDMI, spojite ga koristeći se HDMI kabelom.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje kabelskog/satelitskog prijemnika)
 2. HDMI kabel (nije isporučen)*

* Obvezno upotrijebite odobreni Premium HDMI kabel(i) velike brzine s logotipom HDMI.

Komponentni video priključak

Ako Blu-ray/DVD reproduktor ima komponentni videopriključak (utičnice), spojite ih s televizorom koristeći se videokabelom i audiokabelom.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje kabelskog/satelitskog prijemnika)
 2. Komponentni videokabel (nije isporučen)
 3. Audiokabel (nije isporučen)

Kompozitni priključak

Ako vaš Blu-ray/DVD reproduktor ima kompozitne priključke (utičnice), spojite ga koristeći se kompozitnim video/audiokabelom.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje kabelskog/satelitskog prijemnika)
 2. Kompozitni video/audiokabel (nije isporučen)

Kada se upotrebljava analogni produžni kabel

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje kabelskog/satelitskog prijemnika)
 2. Analogni produžni kabel (isporučen)*
 3. RCA kabel (nije isporučen)

* Hoće li analogni produžni kabel biti isporučen ovisi o modelu/regiji/zemlji.

Kabel koji spaja s priključkom za video ulaz

Priključak 3,5 mm na analognom produžnom kabelu ima 4 pola.

Slika audio/videokabela (prodaje se zasebno)
 1. 3,5 mm
 2. Lijevo za Audio signal.
 3. Video signal.
 4. Uzemljenje.
 5. Desno za Audio signal.
[57] Blu-ray i DVD reproduktori | Blu-ray i DVD reproduktori

Gledanje Blu-ray i DVD diskova

Sadržaj s Blu-ray/DVD diskova ili drugi sadržaji koje podržava reproduktor možete gledati na televizoru.

 1. Uključite povezani Blu-ray/DVD reproduktor.
 2. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali povezani Blu-ray/DVD reproduktor.
 3. Pokrenite reproduciranje povezanog Blu-ray/DVD reproduktora.

Savjet

 • Ako uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync povežete putem HDMI veze, možete njime jednostavno upravljati daljinskim upravljačem televizora. Za upravljanje uređajem s BRAVIA Sync sa zaslona televizora. Pritisnite gumb (odabir ulaza) na daljinskom upravljaču dok gledate sadržaj s HDMI ulaza, pritisnite gumb (gore) na daljinskom upravljaču i odaberite [Izbornik za upravljanje]. (Izbornik operacija možete prikazati i pritiskom na gumb (otkrivanje informacija/teksta) na daljinskom upravljaču.)
[58] Upotreba televizora s drugim uređajima

Kabelski/satelitski prijemnik

 • Povezivanje kabelskog/satelitskog prijemnika
 • Kako upravljati TV prijemnikom s pomoću daljinskog upravljača televizora
[59] Kabelski/satelitski prijemnik | Kabelski/satelitski prijemnik

Povezivanje kabelskog/satelitskog prijemnika

Povežite kabelski/satelitski prijemnik s televizorom.
Povežite ga s ulazom na televizoru.
Pojedinosti potražite na stranici Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora.

[60] Kabelski/satelitski prijemnik | Kabelski/satelitski prijemnik

Kako upravljati TV prijemnikom s pomoću daljinskog upravljača televizora

Modeli kompatibilni s kontrolom satelitskog/kabelskog prijemnika imaju [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi].

Izvođenje [Postavke upravljanja kabelskim/satelitskim prijemnikom] u [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] omogućuje vam kontrolu satelitskog/kabelskog prijemnika putem daljinskog upravljača.

 1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] — [Postavke upravljanja kabelskim/satelitskim prijemnikom].
 2. Slijedite zaslonske upute.

Napomena

 • Kad rukujete daljinskim upravljačem, usmjerite ga prema kabelskom/satelitskom prijemniku.
 • Ovisno o vanjskim uređajima, neki gumbi možda neće reagirati.
 • Ako pritisnete i držite tipku daljinskog upravljača, postupak možda neće uspjeti. Umjesto toga, pritišćite gumb uzastopce.
 • Dostupnost ove funkcije ovisi o modelu/regiji/zemlji.
[61] Upotreba televizora s drugim uređajima

Prikaz zaslona aplikacije za iPhone / pametni telefon ili iPad / tablet na televizoru

Chromecast built-inili AirPlay omogućuje vam da izravno na televizoru prikažete (prebacite) svoja omiljena web-mjesta te zaslone aplikacija s mobilnog uređaja.

Upotreba tehnologije Chromecast built-in

 1. Spojite mobilni uređaj kao što su pametni telefon ili tablet na istu kućnu mrežu na koju je spojen i televizor.
 2. Pokrenite podržanu aplikaciju Chromecast built-in na mobilnom uređaju.
 3. Odaberite ikonu (prebacivanje) u aplikaciji.
 4. Odaberite televizor kao odredište prebacivanja.
  Na televizoru će se prikazati zaslon mobilnog uređaja.

Napomena

 • Za korištenje uslugom Chromecast built-in potrebna je internetska veza.

Upotreba tehnologije AirPlay

Ovaj televizor podržava AirPlay 2.

 1. Vodite računa da je vaš uređaj Apple povezan s istom mrežom kao i televizor.
 2. Postupak ovisi o sadržaju koji će se prikazivati na televizoru kako slijedi.
  • Za prikazivanje videozapisa dodirnite (AirPlay Video).
  • Za prikazivanje fotografija dodirnite (Dijeljenje radnje).
  • Za reproduciranje glazbe dodirnite (AirPlay Audio).
  • Za prikazivanje zaslona mobilnog uređaja dodirnite (Preslikavanje).
   (U nekim aplikacijama možda ćete morati najprije dodirnuti drugu ikonu.)
 3. Odaberite AirPlay na mobilnom uređaju kao što je iPhone ili iPad te odaberite televizor za upotrebu sa značajkom AirPlay.

Savjet

 • Ovaj televizor podržava Apple HomeKit.
  Televizorom možete upravljati s pomoću mobilnog uređaja kao što je iPhone ili iPad tako što ćete pritisnuti gumb (odabir ulaza) na daljinskom upravljaču, odabrati (AirPlay) i slijediti zaslonske upute kako biste postavili Apple HomeKit.
  Dostupne se operacije razlikuju ovisno o verziji aplikacije i softvera.
 • Ako odaberete Omogući [Daljinsko pokretanje], televizor možete uključiti s pomoću aplikacija na mobilnom uređaju kao što je iPhone ili iPad.

Napomena

 • Ako želite upotrebljavati AirPlay, potrebna je internetska veza.
 • Rad mobilnog uređaja kao što je iPhone ili iPad razlikuje se ovisno o verziji OS-a.
 • iPhone, iPad, AirPlay i HomeKit robne su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.
[62] Upotreba televizora s drugim uređajima

Računala, fotoaparati i videokamere

 • Povezivanje računala i prikaz pohranjenog sadržaja
 • Povezivanje fotoaparata i videokamera te prikaz pohranjenog sadržaja
 • Specifikacije videosignala računala
[63] Računala, fotoaparati i videokamere | Računala, fotoaparati i videokamere

Povezivanje računala i prikaz pohranjenog sadržaja

Spajanje računala

Koristite se HDMI kabelom kako biste svoje računalo povezali s televizorom.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računalo
 2. HDMI kabel (nije isporučen)*

* Obvezno upotrijebite odobreni Premium HDMI kabel(i) velike brzine s logotipom HDMI. Preporučujemo Ultra High Speed HDMI Cable kada spajate računalo koje podržava 4K 120 Hz.

Provjera specifikacija videosignala

 • Specifikacije videosignala računala

Prikaz sadržaja pohranjenog na računalu

Nakon spajanja računala pritisnite gumb (odabir ulaza), a zatim odaberite ulaz s kojim je spojeno računalo.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Za optimalnu kvalitetu slike preporučujemo postavljanje izlaznih videosignala s računala u skladu s jednim od vremena izlaza navedenih u »Specifikacije videosignala računala«.
 • Ovisno o stanju veze, slika može biti zamućena ili razlivena. U tom slučaju promijenite postavke računala i odaberite drugi ulazni signal s popisa »Specifikacije videosignala računala«.
[64] Računala, fotoaparati i videokamere | Računala, fotoaparati i videokamere

Povezivanje fotoaparata i videokamera te prikaz pohranjenog sadržaja

Povezivanje kamere ili videokamere

Priključite svoj Sony digitalni fotoaparat ili kameru pomoću HDMI kabela. Upotrijebite kabel s mini HDMI priključkom za digitalne fotoaparate/videokamere, a standardni HDMI priključak prema televizoru.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Videokamera
 3. HDMI kabel (nije isporučen)*

* Obvezno upotrijebite odobreni Premium HDMI kabel(i) velike brzine s logotipom HDMI.

Za gledanje sadržaja pohranjenoga na digitalnom fotoaparatu/kameri

 1. Nakon povezivanja digitalnog fotoaparata / videokamere, uključite je.
 2. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali povezani digitalni fotoaparat/kameru.
 3. Započnite reprodukciju s priključenog digitalnog fotoaparata/videokamere.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Savjet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync, možete njime upravljati jednostavnom upotrebom daljinskog upravljača televizora. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa značajkom BRAVIA Sync. Neki uređaji možda nisu kompatibilni s BRAVIA Sync iako imaju HDMI utičnicu (priključak).
[65] Računala, fotoaparati i videokamere | Računala, fotoaparati i videokamere

Specifikacije videosignala računala

(rezolucija, vodoravna frekvencija/okomita frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bita)

* 1920 x 1080 tempiranje, kada se primjenjuje na HDMI unos, bit će obrađeno kao videotempiranje, a ne računalno tempiranje. To će utjecati na postavke [Zaslon] u [Prikaz i zvuk]. Kako biste prikazali sadržaj računala, postavite [Široki prikaz] na [Široko] i [Područje prikaza] na [+1]. ([Područje prikaza] može se podešavati samo ako je [Automatsko područje prikaza] onemogućeno.)

Napomena

 • Ovisno o statusu vaše veze, slika može biti mutna i možda se neće prikazati pravilno. U tom slučaju promijenite postavke računala i odaberite drugi ulazni signal u odjeljku »Podržani ulazni signali računala«.
[66] Upotreba televizora s drugim uređajima

Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)

 • Reprodukcija zvuka s audiosustava
 • Povezivanje audiosustava
 • Podešavanje audiosustava
 • Upotreba televizora kao srednjeg zvučnika (samo modeli s Način rada središnjeg zvučnika na TV-u)
 • Prolazni audio formati koje podržava eARC
[67] Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik) | Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)

Reprodukcija zvuka s audiosustava

Možete s televizorom povezati audiosustave poput AV prijamnika ili soundbar zvučnika. U nastavku odaberite način povezivanja prema specifikacijama audiosustava koji želite povezati.

 • Povezivanje putem HDMI kabela (Za pojedinosti pažljivo pročitajte »Povezivanje HDMI kabelom« u nastavku.)
 • Povezivanje putem digitalnog optičkog kabela

Više o načinu povezivanja potražite na stranici Povezivanje audiosustava.

Napomena

 • Pogledajte priručnik s uputama za uporabu uređaja koji treba povezati.

Povezivanje HDMI kabelom

Ovaj televizor podržava Audio Return Channel (ARC) ili Enhanced Audio Return Channel (eARC). Možete upotrijebiti HDMI kabel za izlaz zvuka iz audiosustava koji podržavaju ARC i eARC.

Na televizorima koji podržavaju eARC možete odabrati izlaz (prolaz) audiosignala s vanjskih ulaznih uređaja povezanih s televizorom na audiosustave s podrškom za eARC s pomoću HDMI terminala na kojemu je tekst »ARC« ili »eARC/ARC«.

Više o načinu povezivanja potražite na stranici Povezivanje audiosustava.

Napomena

 • Položaj HDMI priključka koji podržava eARC/ARC razlikuje se ovisno o modelu. Pogledajte priloženi vodič Vodič za postavljanje ili Referentni vodič.
[68] Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik) | Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)

Povezivanje audiosustava

Pogledajte ilustracije u nastavku kako biste spojili audiosustav, kao što je AV prijamnik ili zvučna traka.

Napomena

 • Dostupnost priključaka ovisi o modelu/regiji/zemlji.

HDMI veza (podrška za eARC)

 1. Povežite vanjski ulazni uređaj i TV HDMI kabelom. Povežite televizor i audio sustav pomoću drugog HDMI kabela.
  Povežite audiosustav s HDMI ulaznim terminalom televizora na kojemu je tekst »ARC« ili »eARC/ARC«.
  Ilustracija načina povezivanja
  1. Vanjski ulazni uređaj (npr. Blu-ray/DVD snimač)
  2. HDMI kabel (nije isporučen)
  3. AV prijamnik ili soundbar zvučnik
  4. HDMI kabel s Ethernetom (ne isporučuje se)*

  * Preporučujemo odobreni Premium HDMI kabel(i) velike brzine s logotipom HDMI.

 2. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Način rada eARC] — [Automatski].
 3. Odaberite [Zvučnici] — [Zvučni sustav].
 4. Omogućite eARC značajku audio sustava.
  Pogledajte priručnik s uputama za uporabu uređaja.
 5. Podešavanje audiosustava

Napomena

 • Ne možete odabrati [Način rada eARC] ako je unutar značajki pristupačnosti televizora omogućena funkcija pretvaranja zaslonskog teksta u govor.
 • Ako se zvuk reproducira s uređaja koji podržava eARC dok gledate unos s ulaza HDMI, televizor radi na sljedeći način:
  • zvukovi sustava i zvučni odazivi će biti obustavljeni i
  • prepoznavanje glasa ugrađenog mikrofona moglo bi biti lošije (samo televizori s ugrađenim mikrofonom).

HDMI veza (podrška za ARC)

 1. Povežite televizor i audio sustav s pomoću HDMI kabela.
  Povežite na HDMI ulazni terminal televizora s tekstom »ARC« ili »eARC/ARC«.
  Ilustracija načina povezivanja
  1. AV prijamnik ili soundbar zvučnik
  2. HDMI kabel (nije isporučen)*

  * Preporučujemo odobreni Premium HDMI kabel(i) velike brzine s logotipom HDMI.

 2. Podešavanje audiosustava

Napomena

 • Kod ARC veza, prepoznavanje glasa moglo bi biti lošije (samo televizori s ugrađenim mikrofonom).

Veza digitalnim optičkim kabelom

 1. Povežite televizor i audio sustav digitalnim optičkim kabelom.
  Povežite se na digitalni optički ulazni terminal audio sustava.
  Ilustracija načina povezivanja
  1. AV prijamnik ili soundbar zvučnik
  2. Optički audiokabel (nije isporučen)
 2. Podešavanje audiosustava

Savjet

 • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Web-mjesto za podršku
[69] Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik) | Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)

Podešavanje audiosustava

Nakon povezivanja audio sustava s televizorom, podesite audioizlaz televizora iz audio sustava.

Podešavanje audio sustava povezanog HDMI kabelom ili digitalnim optičkim kabelom

 1. Nakon povezivanja televizora s audiosustavom pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Zvučnici] — [Zvučni sustav].
 2. Uključite priključeni audio sustav, a zatim prilagodite glasnoću.
  Ako povežete uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync s pomoću priključka HDMI, možete njime jednostavno upravljati daljinskim upravljačem televizora.

Napomena

 • Postavke [Digitalni audio izlaz] morate konfigurirati u skladu sa svojim audiosustavom. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz].
 • Ako audiosustav nije kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital ili DTS, postavite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
 • Postavke [Digitalni audio izlaz] onemogućene su kad se upotrebljavaju audiosignali koji prolaze s HDMI ulaza s pomoću funkcije eARC.

Savjet

 • Ako je HDMI kabelom povezan određeni audiosustav, možete prilagoditi vrijeme izlaza slike i zvuka.
  • Podešavanje postavke AV sinkronizacije
  Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte stranicu za podršku.
  • Web-mjesto za podršku
[70] Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik) | Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)

Upotreba televizora kao srednjeg zvučnika (samo modeli s Način rada središnjeg zvučnika na TV-u)

Modeli s načinom rada zvučnika Način rada središnjeg zvučnika na TV-u imaju terminale CENTER SPEAKER IN na stražnjoj strani.

Ako su [Zvučnici] postavljeni kao [Zvučni sustav], moći ćete koristiti zvučnike televizora kao srednji zvučnik kućnog kina jednostavnim povezivanjem AV prijemnika s priključkom CENTER SPEAKER IN televizora*.

*Televizor i AV prijamnik moraju se spojiti preko HDMI kabela ili digitalnog optičkog kabela.

Veza s kabelom za zvučnik

Povežite televizor i AV prijamnik kabelom za zvučnik.

Povežite kabel za zvučnik s priključkom na stražnjoj strani televizora
 1. AV prijamnik
 2. Kabel za zvučnik (nije isporučen)

Upotrijebite kabel za zvučnik (nije isporučen) za spajanje AV prijamnika na priključak televizora CENTER SPEAKER IN.
Tijekom spajanja pazite da upletete završetke kabela za zvučnik i umetnete ih u priključke televizora i AV prijamnika.

Terminal CENTER SPEAKER IN razlikuje se ovisno o modelu. Pogledajte slike u nastavku kada spajate kabel za zvučnik.

*Ogulite oko 10 mm izolacije na svakom kraju kabela za zvučnik.

Napomena

 • Da se vodiči kabela zvučnika ne bi međusobno dodirivali, pazite da ne ogulite previše izolacije s kabela za zvučnik.
 • Spojite kabel za zvučnik na propisani način tako da se polariteti (+/-) televizora i AV prijamnika slažu.
[71] Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik) | Audio sustav (kao što je AV prijamnik ili sound bar zvučnik)

Prolazni audio formati koje podržava eARC

Potvrdite možete li prosljeđivati sljedeće audio formate.

 • 7.1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bita
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Pojedinosti potražite na stranici za podršku.

 • Web-mjesto za podršku
[72] Upotreba televizora s drugim uređajima

Bluetooth uređaji

 • Povezivanje Bluetooth uređaja
 • Podešavanje postavke AV sinkronizacije
 • Podržani Bluetooth profili
[73] Bluetooth uređaji | Bluetooth uređaji

Povezivanje Bluetooth uređaja

Za uparivanje televizora s Bluetooth uređajem

Samo za modele s podrškom za Bluetooth A2DP koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje kao što su naglavne slušalice ili zvučnici.

Modeli s podrškom za Bluetooth A2DP koji podržavaju Bluetooth audiouređaje imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

 1. Uključite Bluetooth uređaj i postavite ga u način rada za uparivanje.
  Kako biste postavili Bluetooth uređaj u način rada za uparivanje, pogledajte korisnički priručnik uređaja.
 2. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Uparite dodatak] kako biste postavili televizor u način rada za uparivanje.
  Prikazat će se dostupni Bluetooth uređaji.
 3. Odaberite željeni uređaj, a zatim slijedite zaslonske upute.
  Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, pogledajte u korisničkom priručniku uređaja.
  Nakon dovršetka uparivanja uređaj se povezuje s televizorom.

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

 1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci].
 2. Odaberite upareni uređaj koji nije povezan.
 3. Odaberite [Poveži].
[74] Bluetooth uređaji | Bluetooth uređaji

Podešavanje postavke AV sinkronizacije

Ako je povezan Bluetooth audiouređaj, može postojati kašnjenje između slike i zvuka zbog značajki funkcije Bluetooth. Možete podesiti kašnjenje između slike i zvuka s pomoću postavke A/V sinkronizacija. (Samo za modele s podrškom za Bluetooth A2DP koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje.)

Modeli s podrškom za Bluetooth A2DP koji podržavaju Bluetooth audiouređaje imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [A/V sinkronizacija] — željena opcija.

Savjet

 • Vrijeme izlaza slike i zvuka možete prilagoditi i ako je HDMI kabelom povezan određeni audiosustav. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte stranicu za podršku.
  • Web-mjesto za podršku

Napomena

 • Ovisno o povezanom Bluetooth audiouređaju slika i zvuk možda se neće podudarati čak ni kad je postavka [A/V sinkronizacija] postavljena na [Uključeno] ili [Automatski].
 • Kako biste spriječili da se na TV-u prikaže crni zaslon odmah nakon uključivanja kad je soundbar zvučnik bežično povezan (Bluetooth), postavite postavku [A/V sinkronizacija] na [Uključeno].
 • Ako je [Podešavanja Slike] postavljen na jednu od opcija u nastavku, vrijeme izlaza slike i zvuka nije podešeno čak ni kad je postavka [A/V sinkronizacija] postavljena na [Automatski].
  • [Igra]
  • [Grafika]
  • [Foto]
  Kako biste podesili [A/V sinkronizacija] kad je u bilo kojem od ovih načina rada, odaberite [Uključeno].
 • Odziv TV-a tijekom igranja videoigrica može se činiti sporijim zbog postavke [A/V sinkronizacija] koja dodaje kašnjenje na vrijeme izlaza slike. Za igre koje ovise o vremenu odziva ne preporučujemo da upotrebljavate Bluetooth uređaj, već da upotrijebite TV zvučnike ili soundbar zvučnik sa žičnom (HDMI kabel / digitalni optički kabel) vezom.
[75] Bluetooth uređaji | Bluetooth uređaji

Podržani Bluetooth profili

Televizor podržava sljedeće profile:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Dostupnost ovisi o modelu/regiji/zemlji.

Modeli s profilima A2DP i AVRCP imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

[76] Upotreba televizora s drugim uređajima

Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

 • Pregled BRAVIA Sync
 • Upotreba značajki dostupnih za uređaje kompatibilne s BRAVIA Sync
 • Podešavanje postavki BRAVIA Sync
[77] Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync | Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

Pregled BRAVIA Sync

Ako se uređaj koji je kompatibilan s BRAVIA Sync (npr. Blu-ray reproduktor, AV prijamnik) spoji HDMI kabelom, uređajem možete upravljati daljinskim upravljačem televizora.

Ilustracija upravljanja uređajem koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
[78] Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync | Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

Upotreba značajki dostupnih za uređaje kompatibilne s BRAVIA Sync

Kako biste s televizora upravljali uređajima kompatibilnim s BRAVIA Sync, upotrijebite gumb (odabir ulaza) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali uređaj kojim želite upravljati.

Blu-ray/DVD reproduktor

 • Automatski uključuje televizor i prebacuje ulaz na priključeni Blu-ray/DVD reproduktor kada Blu-ray/DVD reproduktor počne reproducirati.
 • Automatski isključuje priključeni Blu-ray/DVD reproduktor kada isključite televizor.
 • Omogućava operacije kao što su rad s izbornikom i reproduciranje s gumbima (gore) / (dolje) / (lijevo) / (desno) na daljinskom upravljaču televizora.

AV prijamnik

 • Automatski uključuje priključeni AV prijamnik i prilikom uključivanja televizora prebacuje izlaz za zvuk sa zvučnika televizora na audio sustav. Ova je funkcija dostupna samo ako ste prethodno koristili AV prijamnik za izlaz zvuka televizora.
 • Automatski prebacuje izlaz za zvuk na AV prijamnik tako što uključi AV prijamnik kad se uključi televizor.
 • Automatski isključuje priključeni AV prijamnik prilikom isključivanja televizora.
 • Podešava glasnoću (gumbi (glasnoća) +/-) i utišava zvuk (gumb (utišavanje)) povezanog AV prijamnika putem daljinskog upravljača televizora.

Videokamera

 • Automatski uključuje televizor i prebacuje ulaz na priključenu videokameru kad se kamera uključi.
 • Automatski isključuje priključenu videokameru prilikom isključivanja televizora.
 • Omogućava operacije kao što su rad s izbornikom i reproduciranje s gumbima (gore) / (dolje) / (lijevo) / (desno) na daljinskom upravljaču televizora.

Napomena

 • »Upravljanje BRAVIA Sync uređajima« (BRAVIA Sync) dostupno je samo za povezane uređaje koji su kompatibilni s BRAVIA Sync i koji nose logotip BRAVIA Sync.
[79] Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync | Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

Podešavanje postavki BRAVIA Sync

Kad postavite BRAVIA Sync, moći ćete isključiti uređaj povezan s televizorom ili postaviti uređaj povezan putem HDMI kabela kako biste njime upravljali daljinskim upravljačem televizora.

 1. Uključite priključeni uređaj.
 2. Kako biste omogućili [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Postavke za BRAVIA Sync] — [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima].
 3. Aktivirajte BRAVIA Sync na priključenom uređaju.
  Kada se određeni uređaj marke Sony poveže s uređajem kompatibilnim s BRAVIA Sync i uključi, a [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima] je omogućeno, BRAVIA Sync automatski se aktivira na tom uređaju. Za detalje pogledajte priručnik s uputama za priključeni uređaj.

Dostupne opcije

Dostupne opcije prikazane su ispod. (Opcije ovise o modelu/regiji/zemlji.)

[Automatsko isključivanje uređaja]
Ako je onemogućeno, povezani uređaj ne isključuje se automatski kada se televizor isključi.
[Automatsko uključivanje televizora]
Ako je onemogućeno, televizor se ne uključuje automatski kada se povezani uređaj uključi.
[Popis BRAVIA Sync uređaja]
Prikazuje popis uređaja BRAVIA Sync.
[Tipke za upravljanje uređajem]
Omogućuje Vam da postavite gumbe za upravljanje povezanim HDMI uređajem.
[80] Upotreba televizora s drugim uređajima

Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja

 • Prikaz slika u 4K razlučivosti
 • Postavke za prikaz slika putem HDMI ulaza s boljom kvalitetom
 • Prikaz slika u razlučivosti 8K (samo modeli 8K)
 • Postavke za prikaz slika u razlučivosti 8K (samo modeli s 8K)
[81] Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja | Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja

Prikaz slika u 4K razlučivosti

Možete povezati digitalni fotoaparat/videokameru koja podržava HDMI izlaz 4K za HDMI IN televizora kako bi se prikazivale fotografije visoke razlučivosti pohranjene na kameri. Također možete prikazivati fotografije visoke razlučivosti pohranjene na povezanim USB uređajima ili kućnoj mreži. Slika razlučivosti 4K ili više može biti prikazana u razlučivosti 4K (3840 x 2160).

Dostupnost ove funkcije ovisi o regiji/zemlji.

Ilustracija slika s različitih uređaja na televizoru
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Videokamera
 3. USB uređaj
 4. Mrežni uređaj

Prikaz slika pohranjenih na USB uređaju ili mrežnom uređaju u razlučivosti od 4K

 1. Spojite USB uređaj ili mrežni uređaj s televizorom.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite Aplikacije u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv USB uređaja ili naziv mrežnog uređaja.
 4. Odaberite mapu, a zatim odaberite datoteku za reproduciranje.

Prikaz slika pohranjenih na digitalnom fotoaparatu / kameri

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili videokameru koja podržava izlaz HDMI u priključak (utičnicu) HDMI IN na televizoru koristeći se HDMI kabelom.
 2. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali priključeni uređaj.
 3. Postavite povezani uređaj na izlaz 4K.
 4. Pokrenite reproduciranje na povezanom uređaju.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete

Možete postaviti Format HDMI signala na Poboljšani format za prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete.

Informacije o Poboljšani format ili promjeni postavki potražite na stranici Postavke za prikaz slika putem HDMI ulaza s boljom kvalitetom.

Napomena

 • Ne može se prikazati 3D slika.
 • Ako promijenite sliku pritiskom gumba (lijevo) / (desno), može potrajati dok se slika prikaže.
[82] Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja | Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja

Postavke za prikaz slika putem HDMI ulaza s boljom kvalitetom

Kada se prikazuje format High-Quality 4K s HDMI ulazom, postavite [Format HDMI signala] u [Vanjski ulazi].

Format HDMI signala

Kako biste promijenili postavku formata HDMI signala, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala] — HDMI ulaz koji želite postaviti.
Slijedite zaslonske upute i postavite format HDMI signala s HDMI ulaznog priključka na prikladni format u nastavku. Dostupni formati HDMI signala ovise o vašem modelu i HDMI ulazu.

Standardni format
Standardni format HDMI*1 za normalnu upotrebu.
Poboljšani format
Format High-Quality HDMI*1*2. Postavite samo kada se upotrebljavaju uređaji koji imaju mogućnosti za to.

*1 HDR je uključen.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bita, 4:4:4, 4:2:2 itd.

Napomena

 • Formati dostupnih HDMI signala ovise o vrsti HDMI IN koji se koristi.
 • Tijekom upotrebe opcije Poboljšani format slika i zvuk možda se neće pravilno reproducirati. U tom slučaju povežite uređaj na HDMI IN koji je u [Standardni format] ili promijenite format signala HDMI ulaza HDMI IN u [Standardni format].
 • Postavite na Poboljšani format samo kada se upotrebljavaju kompatibilni uređaji.
 • Kada gledate sliku od 4K u formatu High-Quality, koristite se Premium HDMI kabel(i) velike brzine kabelom koji podržava brzine od 18 Gbps. Pojedinosti o kabelu Premium HDMI kabel(i) velike brzine koji podržava 18 Gbps pročitajte u specifikacijama kabela.
[83] Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja | Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja

Prikaz slika u razlučivosti 8K (samo modeli 8K)

Možete povezati digitalni fotoaparat/videokameru koja podržava HDMI izlaz 8K za HDMI IN 4 televizora kako bi se prikazivale fotografije visoke razlučivosti pohranjene na kameri. Također možete prikazivati fotografije visoke razlučivosti pohranjene na povezanim USB uređajima ili kućnoj mreži. Slika razlučivosti 8K ili više može biti prikazana u razlučivosti 8K (7680 x 4320) (samo modeli s 8K).
Kod modela s podrškom za 8K, [Poboljšani format (8K)] je dostupan u [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala].

Dostupnost ove funkcije ovisi o regiji/zemlji.

Ilustracija slika s različitih uređaja na televizoru
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Videokamera
 3. USB uređaj
 4. Mrežni uređaj

Prikaz slika pohranjenih na USB uređaju ili mrežnom uređaju u razlučivosti od 8K

 1. Spojite USB uređaj ili mrežni uređaj s televizorom.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite Aplikacije u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv USB uređaja ili naziv mrežnog uređaja.
 4. Odaberite mapu, a zatim odaberite datoteku za reproduciranje.

Prikaz slika pohranjenih na digitalnom fotoaparatu / kameri

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili videokameru koja podržava izlaz HDMI u priključak (utičnicu) HDMI IN 4 na televizoru koristeći se HDMI kabelom.
 2. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali priključeni uređaj.
 3. Postavite povezani uređaj na izlaz 8K.
 4. Pokrenite reproduciranje na povezanom uređaju.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Prikaz slika u 8K razlučivosti

Možete postaviti Format HDMI signala na [Poboljšani format (8K)] za prikaz slika u razlučivosti 8K.

Informacije o [Poboljšani format (8K)] ili promjeni postavki potražite na stranici Postavke za prikaz slika u razlučivosti 8K (samo modeli s 8K).

Napomena

 • Ne može se prikazati 3D slika.
 • Ako promijenite sliku pritiskom gumba (lijevo) / (desno), može potrajati dok se slika prikaže.
[84] Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja | Prikaz slika u razlučivosti 4K/8K s kompatibilnih uređaja

Postavke za prikaz slika u razlučivosti 8K (samo modeli s 8K)

Kada se prikazuje format High-Quality 8K s HDMI ulazom, postavite [Format HDMI signala] u [Vanjski ulazi].

Format HDMI signala

Kako biste promijenili postavku formata HDMI signala, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala] — HDMI ulaz koji želite postaviti.

HDMI IN 4

Standardni format
Standardni HDMI format*1.
Poboljšani format (Dolby Vision)
Format High-Quality HDMI*1*2. Postavite samo kada se upotrebljavaju uređaji koji imaju mogućnosti za to.
Poboljšani format (8K)
Format High-Quality HDMI*1*3. Postavite samo kada se upotrebljavaju uređaji koji imaju mogućnosti za to.

HDMI IN 1 / 2 / 3

Standardni format
Standardni format HDMI*1 za normalnu upotrebu.
Poboljšani format
Format High-Quality HDMI*1*2. Postavite samo kada se upotrebljavaju uređaji koji imaju mogućnosti za to.

*1 HDR je priložen.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bita, 4:4:4, 4:2:2 itd.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 bita, 4K 120p 4:2:0 8 bita

Napomena

 • Tijekom upotrebe opcije Poboljšani format slika i zvuk možda se neće pravilno reproducirati. U tom slučaju povežite uređaj na HDMI IN koji je u [Standardni format] ili promijenite format signala HDMI ulaza HDMI IN u [Standardni format].
 • Postavite na Poboljšani format samo kada se upotrebljavaju kompatibilni uređaji.
 • Kada gledate sliku od 8K u formatu High-Quality, koristite se Premium HDMI kabel(i) velike brzine kabelom koji podržava brzine od 18 Gbps. Pojedinosti o kabelu Premium HDMI kabel(i) velike brzine koji podržava 18 Gbps pročitajte u specifikacijama kabela.
[85] Upotreba televizora s drugim uređajima

Vodič za povezivanje modela BRAVIA

Opisi o povezivanju uređaja s televizorom dostupni su i na web-stranici za podršku tvrtke Sony. Pogledajte to po potrebi.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR kôd web-mjesta za podršku tvrtke Sony
[86]

Povezivanje s mrežom

 • Povezivanje s mrežom
 • Značajke kućne mreže
 • Prikazivanje internetskog sadržaja
[87] Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom

 • Povezivanje s mrežom uporabom LAN kabela
 • Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja
[88] Povezivanje s mrežom | Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom uporabom LAN kabela

Povezivanje s mrežom uporabom LAN kabela

Žična LAN veza omogućuje Vam pristup internetu i Vašoj kućnoj mreži.

Na internet ili kućnu mrežu povezujte se putem usmjerivača.

Ilustracija načina povezivanja
 1. LAN kabel
 2. Računalo
 3. Usmjerivač
 4. Modem
 5. Internet
 1. Podesite postavke Vašeg LAN usmjerivača.
  Više detalja potražite u uputama za upotrebu svog mrežnog usmjerivača ili se obratite osobi koja je postavila Vašu mrežu (administrator mreže).

Napomena

 • Iz sigurnosnih razloga strogo se preporučuje povezivanje televizora s Internetom putem usmjerivača/modema koji ima funkcionalnost usmjerivača. Izravna veza vašeg televizora s Internetom može izložiti vaš televizor sigurnosnim prijetnjama poput mijenjanja sadržaja ili osobnih podataka.
  Da biste potvrdili da vaša mreža uključuje funkcionalnost usmjerivača, obratite se svom davatelju usluga ili mrežnom administratoru.
 • Postavke povezane s mrežom koje su potrebne mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskih usluga ili o usmjerivaču. Za detalje pogledajte priručnik s uputama od pružatelja internetske usluge ili priručnik koji ste dobili s usmjerivačem. Također se možete obratiti osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).
[89] Povezivanje s mrežom | Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja

 • Upotreba Wi-Fi mreže za povezivanje televizora s internetom/mrežom
 • Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje s televizorom (nije potreban bežični usmjerivač)
[90] Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja | Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja | Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja

Upotreba Wi-Fi mreže za povezivanje televizora s internetom/mrežom

Ugrađeni bežični LAN uređaj omogućuje Vam pristup internetu da biste uživali u pogodnostima mrežnog pristupa bez kabela.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računalo
 2. Bežični usmjerivač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podesite postavke bežičnog usmjerivača.
  Više detalja potražite u uputama za upotrebu svog bežičnog usmjerivača ili se obratite osobi koja je postavila Vašu mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet].
 3. Odaberite mrežu s kojom se želite povezati i postavite lozinku.
  Ako ne možete spojiti televizor s internetom/mrežom, pogledajte stranicu Televizor se ne može povezati s internetom/mrežom..

Za isključivanje ugrađenog bežičnog LAN-a

 1. Kako biste onemogućili [Wi-Fi], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi-Fi].

Savjet

 • Savjeti za besprijekoran videostreaming:
  • Ako je moguće, promijenite postavke bežičnog usmjerivača na standard umrežavanja visoke brzine poput 802.11n.
   Više detalja o promjenama postavki potražite u uputama za upotrebu svog bežičnog usmjerivača ili se obratite osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).
  • Ako gore opisani postupak ne donese poboljšanje, promijenite postavke svog bežičnog usmjerivača na 5 GHz, što može pomoći da poboljšate kvalitetu video streaminga.
  • Frekvencijsko područje od 5 GHz možda neće biti dostupno ovisno o Vašoj regiji/državi. Ako frekvencijsko područje od 5 GHz nije podržano, TV se može povezati s bežičnim usmjerivačem samo koristeći frekvencijsko područje od 2,4 GHz.

Napomena

 • Iz sigurnosnih razloga strogo se preporučuje povezivanje televizora s Internetom putem usmjerivača/modema koji ima funkcionalnost usmjerivača. Izravna veza vašeg televizora s Internetom može izložiti vaš televizor sigurnosnim prijetnjama poput mijenjanja sadržaja ili osobnih podataka.
  Da biste potvrdili da vaša mreža uključuje funkcionalnost usmjerivača, obratite se svom davatelju usluga ili mrežnom administratoru.
 • Postavke povezane s mrežom koje su potrebne mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskih usluga ili o usmjerivaču. Za detalje pogledajte priručnik s uputama od pružatelja internetske usluge ili priručnik koji ste dobili s usmjerivačem. Također se možete obratiti osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).
 • Ako odaberete opciju [Prikaži lozinku] na zaslonu za unos lozinke, izloženu lozinku mogu vidjeti drugi pojedinci.
[91] Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja | Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja | Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja

Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje s televizorom (nije potreban bežični usmjerivač)

Uređaj možete bežično povezati s televizorom, bez upotrebe bežičnog usmjerivača, a zatim proslijediti videozapise, fotografije i glazbu koja je pohranjena na vašem uređaju izravno na televizor.

Napomena

 • Wi-Fi Direct povezuje pametne telefone i računala s televizorom izravno, umjesto putem interneta, pa se videosadržaj streaminga koji zahtijeva internetsku vezu ne može reproducirati na televizoru.
Ilustracija strujanja sadržaja
 1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Postavke za Wi‑Fi Direct].
 2. Odaberite naziv televizora prikazan na TV zaslonu na uređaju kompatibilnim s Wi-Fi Direct.
  Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, odaberite [Prikaži mrežu (SSID) / lozinku].
 3. Upravljajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi kompatibilnim uređajem za povezivanje s TV-om.
 4. Pošaljite sadržaj s Wi-Fi Direct/Wi-Fi kompatibilnoga uređaja na televizor.
  Za detalje pogledajte priručnik s uputama za uporabu uređaja.

Ako povezivanje nije uspješno

Kada je prikazan zaslon stanja čekanja za postavku Wi-Fi Direct, odaberite [Prikaži mrežu (SSID) / lozinku] i slijedite zaslonske upute kako biste dovršili postavljanje.

Za priključivanje drugog uređaja

Slijedite navedene korake za priključivanje uređaja. Istodobno možete povezati do 10 uređaja. Da biste povezali drugi uređaj kada je već povezano 10 uređaja, odvojite nepotreban uređaj i zatim povežite drugi uređaj.

Za promjenu naziva televizora prikazanog na povezanom uređaju

Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — [O usluzi] — [Naziv uređaja].

Za popis priključenih uređaja/odjavljivanje uređaja

Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Prikaži popis uređaja / Izbriši].

Kako biste odjavili uređaj, odaberite uređaj u popisu koji želite obrisati, a zatim pritisnite gumb (unos). Zatim odaberite [Da] na potvrdnom zaslonu.

Kako biste odjavili sve uređaje, odaberite [Izbriši sve] u popisu, a zatim [Da] na potvrdnom zaslonu.

[92] Povezivanje s mrežom

Značajke kućne mreže

 • Podešavanje postavki kućne mreže
 • Reproduciranje sadržaja s računala
 • Reproduciranje sadržaja s medijskog poslužitelja
[93] Značajke kućne mreže | Značajke kućne mreže

Podešavanje postavki kućne mreže

Možete prilagoditi sljedeće postavke kućne mreže.

Za provjeru veze s poslužiteljem

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavljanje kućne mreže] — [Dijagnostika poslužitelja] — slijedite zaslonske upute kako biste izvršili dijagnostiku.

Upotreba funkcije Renderer

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavljanje kućne mreže] — [Renderer] — željena opcija.

[Funkcija Renderer]
Omogućite funkciju renderera.
Fotografije/glazbu/videodatoteke možete reproducirati u upravljaču (npr. digitalnom fotoaparatu) na zaslonu televizora izravnim upravljanjem uređajem.
[Kontrola pristupa značajci Renderer]
 • Odaberite [Dopuštenje automatskog pristupa] kako biste automatski pristupili televizoru kada upravljač prvi put pristupa televizoru.
 • Odaberite [Prilagođene postavke] kako biste promijenili postavke dopuštenja pristupa svakog upravljača.

Upotreba udaljenog uređaja

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavke udaljenog uređaja] — željena opcija.

[Daljinsko upravljanje]
Omogućite rad TV-a s registriranog uređaja.
[Poništi registraciju udaljenog uređaja]
Poništite registraciju uređaja kako biste onemogućili rad TV-a s tog uređaja.
[94] Značajke kućne mreže | Značajke kućne mreže

Reproduciranje sadržaja s računala

Možete uživati u sadržaju (fotografije/glazba/videodatoteke) pohranjenom na mrežnom uređaju koji se nalazi u drugoj prostoriji ako televizor s kućnom mrežom povežete putem usmjerivača.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računalo (poslužitelj)
 2. Usmjerivač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Spojite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite Aplikacije u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv mrežnog uređaja.
 4. Odaberite mapu, a zatim odaberite datoteku za reproduciranje.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Ovisno o datoteci, reprodukcija možda neće biti moguća čak ni pri upotrebi podržanih formata.
[95] Značajke kućne mreže | Značajke kućne mreže

Reproduciranje sadržaja s medijskog poslužitelja

Fotografije/glazbu/videodatoteke možete reproducirati u upravljaču (npr. digitalnom fotoaparatu) na zaslonu televizora izravnim upravljanjem uređajem ako televizor povežete na kućnu mrežu putem usmjerivača. Upravljač mora biti kompatibilan s pretvaračem.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Digitalni fotoaparat (upravljač)
 2. Usmjerivač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Spojite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Pokrenite reprodukciju sadržaja s upravljača na zaslonu televizora.
[96] Povezivanje s mrežom

Prikazivanje internetskog sadržaja

Uslugama videostreaminga, kao što su YouTube™ i Netflix, možete se koristiti za gledanje internetskog sadržaja. Dostupne usluge razlikuju se ovisno o zemlji i regiji. Te usluge možete pokrenuti odabirom njihovih aplikacija na izborniku početnog zaslona. Ako je Google račun postavljen na televizoru, možete odabrati i sadržaj koji se prikazuje na izborniku početnog zaslona.

Napomena

 • Za gledanje internetskog sadržaja potrebna je internetska veza.
 • Usluge videostreaminga kao što su Netflix i Amazon Prime usluge su koje se plaćaju.
 • Podržane usluge videostreaminga ovise o modelu / regiji / zemlji, a neki modeli / regije / zemlje ne podržavaju takve usluge.

Savjet

 • Čak i ako Google račun nije postavljen na televizoru, ipak možete gledati videozapise s npr. usluge YouTube koji se prikazuju na izborniku početnog zaslona dokle god je televizor povezan s internetom. Kako biste instalirali nove aplikacije poput onih za usluge video streaminga, morate postaviti/dodati Google račun na televizoru.
[97]

Postavke

Izbornici koji se prikazuju u TV postavkama razlikuju se ovisno o modelu/regiji/zemlji.

 • Upotreba Brze postavke
 • Kanali & Ulazi Kanali, Vanjski ulazi i Postavljanje uređaja za snimanje itd.
 • Prikaz i zvuk Slika, Zaslon, Zvuk i Audioizlaz, itd.
 • Mreža i internet
 • Računi i prijava Konfigurirajte Google račun ili dodajte ostale račune.
 • Privatnost Možete ograničiti instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
 • Aplikacije
 • Sustav Datum i vrijeme, Jezik/Language, Zvuk, Početni zaslon, Pristupačnost, Roditeljske kontrole, LED indikator i Napajanje itd.
 • Daljinski upravljači i dodaci Daljinski upravljač i Bluetooth postavke.
 • Tajmeri i sat Tajmer za uključivanje, Tajmer za isključivanje, Alarm, Prikaz sata itd.
[98] Postavke

Upotreba Brze postavke

Ako pritisnete gumb (Brze postavke) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču, možete brzo pristupiti značajkama kao što su [Podešavanja Slike], [Tajmer za isključivanje] i [Isključi sliku] na trenutačnom zaslonu te postavkama kao što su [Zvučnici] ovisno o povezanim uređajima. Osim toga, možete prikazati [Postavke] s izbornika [Brze postavke].

Napomena

 • Izbornici koji se prikazuju u TV postavkama razlikuju se ovisno o modelu/regiji/zemlji.
Slika TV zaslona
 1. Pritisnite gumb (Brze postavke) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču.
 2. Pomaknite fokus kako biste promijenili postavku ili je odabrali.

Promjena prikazanih postavki

 1. Pritisnite gumb (Brze postavke) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču.
 2. Pomaknite fokus ulijevo ili udesno i odaberite (Uredi).
 3. Odaberite željenu postavku.
 4. Odaberite [Zatvori].

Savjet

 • Kako biste promijenili redoslijed ili sakrili prikazanu stavku, pritisnite gumb (unos) na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim dok je istaknuta ta stavka i prikazat će se [Premjesti] i [Sakrij]. Ako odaberete [Premjesti], upotrijebite (lijevo) / (desno) na daljinskom upravljaču kako biste pomaknuli stavku na željeni položaj, a zatim pritisnite gumb (unos) na daljinskom upravljaču.
 • S postavljenim [Obavijesti televizora BRAVIA] u Brze postavke, možete provjeriti da li postoje obavijesti kao što su one koje se odnose na ažuriranje softvera i niske razine napunjenosti baterija u daljinskom upravljaču.
[99] Postavke

Kanali & Ulazi

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Kanali]
Konfigurira postavke povezane s primanjem emitiranih programa. Također možete konfigurirati postavke povezane s primanjem satelitski emitiranih programa.
Ugađanje digitalnih kanala
Primanje digitalnih emitiranja
Ugađanje satelitskih programa
Primanje satelitskih emitiranja
Razvrstavanje kanala ili uređivanje popisa kanala
Razvrstavanje ili uređivanje kanala
[Postavke (Kanali)]
Konfigurira [Postavke titlova] i [Audio postavke (Emitiranje)].
[Informativni natpis]
Prikažite informacije o programu kad promijenite kanal.
[Vanjski ulazi]
Konfigurira postavke vanjskih ulaza i BRAVIA Sync.
Pojedinosti o BRAVIA Sync, potražite u Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync.
[Postavljanje uređaja za snimanje]
Konfigurira postavke USB HDD uređaja za snimanje. (Ta opcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu/regiji/zemlji.)
[Prečac tipke TV-a]
Ako je postavljen vanjski ulaz, poput povezanog podešivača kanala, prikazat će se kad se pritisne gumb TV na daljinskom upravljaču.
[100] Postavke

Prikaz i zvuk

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Slika]
Konfigurira postavke zaslona kao što je svjetlina zaslona, kojima se podešava kvaliteta slike.
Kako biste podesili kvalitetu slike prema svojim željama, pogledajte stranicu Podešavanje kvalitete slike.
[Zaslon]
Podešava veličinu i položaj zaslona.
[Zvuk]
Konfigurira postavke kojima se podešava zvuk.
Kako biste podesili kvalitetu zvuka prema svojim željama, pogledajte stranicu Podešavanje kvalitete zvuka.
[Audioizlaz]
Konfigurira postavke odabira u vezi sa zvučnicima.
[Stručne postavke zaslona] (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
Koristi se kod podešavanja [Pomak u pikselima] ili ručnog obavljanja [Osvježavanje zaslona].
Pojedinosti potražite u poglavlju Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED).
[101] Postavke

Mreža i internet

Konfigurira postavke kao što su postavke za bežičnu LAN vezu, žičanu LAN vezu i kućne mreže.

[102] Postavke

Računi i prijava

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Računi i prijava] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Google]
Sinkronizira registrirani Google račun ili uklanja račun.
[Dodaj račun]
Dodaje Google račun. Možete dodati više Google računa i prebacivati ih ovisno o aplikaciji.
[103] Postavke

Privatnost

Možete ograničiti instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.

[104] Postavke

Aplikacije

Omogućuje da konfigurirate ili deinstalirate aplikacije ili izbrišete predmemoriju.

[105] Postavke

Sustav

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — željena opcija.

Napomena

 • Ovisno o postavkama televizora, neke se opcije možda neće prikazati ili neće biti dostupne.

Dostupne opcije

[Pristupačnost]
Namješta postavke značajki pristupačnosti i usluga za pomoć korisnicima kako bi lakše koristili svoje uređaje.
[O usluzi]
Prikazuje informacije o TV-u.
Ovdje možete ponovno postaviti svoj televizor.
[Datum i vrijeme]
Konfigurira trenutačno vrijeme i prikaz automatskog sata.
[Jezik/Language]
Odabire jezik izbornika. Odabranim jezikom izbornika postavlja se i jezik za prepoznavanje glasa.
[Tipkovnica]
Namješta postavke zaslonske tipkovnice.
[Pohrana]
Mijenja postavke koje se odnose pohranu podataka.
[Početni zaslon]
Prilagođava kanale koji su prikazani na zaslonu Početni zaslon i razvrstava aplikacije.
[Čuvar zaslona]
Namještaju se postavke čuvara zaslona.
[Napajanje i energija]
Konfigurira postavke povezane s uštedom energije i početnim zaslonom televizora.
[Ponovo pokreni]
Ponovno pokreće televizor.
[Roditeljske kontrole]
Konfigurira postavke roditeljskog zaključavanja za ograničavanje upotrebe stavki kao što su [Kanali & Vanjski ulazi], [Aplikacije] i [Vrijeme rada zaslona].
[LED indikator]
Konfigurira [LED za osvjetljenje] ili [Funkcionalni odziv] i [Status prepoznavanja glasa]* postavke. (Prikazani izbornik razlikuje se ovisno o modelu.)
[Zvuk]
Konfigurira postavku [Zvukovi sustava].
[Apple AirPlay i HomeKit]
Konfigurira postavke za Apple AirPlay i HomeKit.
[Inicijalno postavljanje]
Postavite osnovne značajke, kao što su mreža i kanali, za prvu upotrebu.
[Postavke za način rada u trgovini]
Obogaćuje prikaz za frontalnu upotrebu u trgovinama postavljanjem [Prezentacijski način] itd.

* Samo televizori s ugrađenim mikrofonom

[106] Postavke

Daljinski upravljači i dodaci

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — željena opcija.

Dostupne opcije

Možete omogućiti ili onemogućiti Bluetooth ili registrirati Bluetooth uređaje.

[Bluetooth]
Omogućuje ili onemogućuje Bluetooth.
[Uparite dodatak]
Uparuje Bluetooth uređaje.
[Daljinski upravljač]
Podešavanje za uparivanje daljinskog upravljača s glasovnim upravljanjem.
[107] Postavke

Tajmeri i sat

U Tajmeri i sat, možete postaviti Tajmer za uključivanje, Tajmer za isključivanje, Alarm i Prikaz sata.

Za konfiguriranje postavki za Tajmeri i sat

 1. Odaberite (ikona Tajmeri) na izborniku početnog zaslona te odaberite željenu postavku.

Dostupne opcije

[Tajmer za uključivanje]
Uključuje televizor na željeni kanal ili ulaz u unaprijed određeno vrijeme.
[Tajmer za isključivanje]
Isključuje televizor nakon unaprijed postavljenog vremena.
[Alarm]
Reproducira zvuk nakon unaprijed postavljenog vremena.
[Prikaz sata]
Prikazuje sat na zaslonu televizora stalno ili svakog sata.

Napomena

 • Za modele opremljene OLED pločom, stalni prikaz sata nije dostupan kako bi se spriječilo zadržavanje slike.
[108]

Rješavanje problema

 • Započnite ovdje Imate poteškoća? Započnite ovdje.
 • Slika (kvaliteta) / zaslon
 • Tipkovnica
 • Prijem emitiranja
 • Zvuk
 • Mreža (internet/kućna) / aplikacije
 • Daljinski upravljač / dodaci
 • Napajanje
 • Povezani uređaji
 • USB HDD snimanje
 • LED
[109] Rješavanje problema

Započnite ovdje

 • Samodijagnostika
 • Ažuriranje softvera
 • Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora
 • Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[110] Započnite ovdje | Započnite ovdje

Samodijagnostika

Provjerite radi li TV ispravno.

  1. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Aplikacije] u izborniku početnog zaslona te odaberite [Pomoć] s popisa aplikacija.
   Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb HELP, pritisnite gumb HELP.
  2. Odaberite [Status i dijagnostika] — [Samodijagnostika].

  Savjet

  Također, možete provjeriti sljedeće simptome u [Status i dijagnostika].

  • [Dijagnostika internetske veze]
  • [Dijagnostika veze vanjskog uređaja]
  • [Provjera slike/zvuka]

  Ako se problem nastavi pojavljivati, pokušajte sljedeće.

  • Ponovno pokrenite (ponovo postavite) televizor. Pojedinosti potražite u poglavlju Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora.
  • Provjerite i isprobajte Ažuriranja softvera.
  • Web-mjesto za podršku
  [111] Započnite ovdje | Započnite ovdje

  Ažuriranje softvera

  Sony će omogućiti povremena ažuriranja softvera kako bi se unaprijedila funkcionalnost i korisnicima pružilo najnovije iskustvo televizora. Najjednostavniji način primanja softverskih ažuriranja jest putem internetske veze s televizorom.

  Automatsko traženje ažuriranja softvera

  1. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Aplikacije] u izborniku početnog zaslona te odaberite [Pomoć] s popisa aplikacija.
   Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb HELP, pritisnite gumb HELP.
  2. Odaberite [Status i dijagnostika]. Omogućite [Automatski provjeravajte ažuriranja] u [Status i dijagnostika] — [Ažuriranje softvera sustava].

  Savjet

  • Kako biste ručno ažurirali softver, odaberite [Ažuriranje softvera].
  • Možete provjeriti Obavijesti televizora BRAVIA ili na web-mjestu za podršku radi popisa promjena nakon ažuriranja softvera.

  Napomena

  • Kada je [Automatski provjeravajte ažuriranja] onemogućeno, televizor neće moći primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima softvera.

  Ažuriranje softvera s pomoću USB uređaja za pohranu

  Ako nemate mrežnu vezu, softver možete također nadograditi koristeći se USB uređajem za pohranu. Putem računala preuzmite najnoviji softver sa stranice za podršku tvrtke Sony na USB uređaj za pohranu. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na televizoru i ažuriranje softvera automatski će započeti.

  Ako ćete ažurirati softver televizora upotrebom USB uređaja za pohranu, trebali biste pročitati upozorenja za ažuriranje putem USB uređaja za pohranjivanje na web-mjestu.

  Više detalja o web-mjestu za podršku pronađite na stranici Web-mjesto za podršku.

  [112] Započnite ovdje | Započnite ovdje

  Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora

  Ako imate problema kao što je nemogućnost prikazivanja slike na zaslonu ili ako daljinski upravljač ne radi, resetirajte televizor sljedećim postupkom. Ako se problem nastavi pojavljivati, isprobajte postupak tvorničkog ponovnog pokretanja u nastavku.
  U slučaju povezivanja vanjskog USB uređaja s televizorom, prije ponovnog postavljanja iskopčajte USB uređaj iz televizora.

  Resetiranje ponovnim uključivanjem

  1. Ponovno pokrenite televizor daljinskim upravljačem.
   Pritisnite i držite gumb uključivanja na daljinskom upravljaču otprilike 5 sekundi dok se televizor ponovno ne pokrene (prikazat će se poruka o isključivanju).

   Postupak ponovnog pokretanja ovisi o modelu, a možete i pritisnuti i držati gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču 2 sekunde i odabrati [Ponovno pokreni] sa zaslona televizora.
   Postavke televizora i podatke nećete izgubiti ni nakon ponovnog pokretanja (slično kao kad se mrežni kabel isključi i uključi).

   Televizor će se isključiti, a zatim automatski ponovno pokrenuti nakon otprilike jedne minute.

  2. Iskopčajte kabel napajanja izmjenične struje (kabel mrežnog napajanja).
   Ako se problem nastavi pojavljivati nakon 1. koraka, izvucite kabel napajanja televizora (kabel mrežnog napajanja) iz električne utičnice. Zatim pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na televizoru te ga otpustite. Sačekajte 2 minute, a zatim ponovo ukopčajte kabel napajanja (kabel mrežnog napajanja) u električnu utičnicu.

  Savjet

  • Modeli televizora s jednim gumbom na televizoru (samo gumb za uključivanje/isključivanje) mogu se također resetirati korištenjem gumba za uključivanje/isključivanje. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na televizoru kako biste prikazali operativni izbornik, odaberite [Ponovno pokreni] u izborniku te zatim pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno pokrenuli televizor.
  • Nakon ponovnog pokretanja televizora vaše osobne postavke i podaci neće biti izgubljeni.

  Vraćanje na tvorničko stanje

  Ako se problem nastavi pojavljivati i nakon ponovnog pokretanja, isprobajte tvorničko ponovno postavljanje podataka.

  Napomena

  Tvorničkim ponovnim postavljanjem izbrisat ćete sve podatke i postavke televizora (npr. Wi-Fi i informacije za postavljanje žičane mreže, Google račun i druge informacije za prijavu, Google Play i druge instalirane aplikacije).

  1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — [O usluzi] — [Vrati na zadano] — [Vraćanje na tvorničko stanje].
  2. Izbrišite sve.
   Ako ste postavili PIN kod na svojem televizoru, od vas će se zatražiti unos.
   Nakon uspješnog izvršenja postupka tvorničkog ponovnog postavljanja, televizor će pokrenuti čarobnjaka za početno postavljanje. Morate prihvatiti Odredbe usluge Google i Pravila privatnosti tvrtke Google.
  [113] Započnite ovdje | Započnite ovdje

  Često postavljana pitanja za rješavanje problema

  Informacije o rješavanju problema potražite u dijelu »Često postavljana pitanja« na našem web-mjestu za podršku u nastavku.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR kôd web-mjesta za podršku tvrtke Sony
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [114] Rješavanje problema

  Slika (kvaliteta) / zaslon

  • Nema boje/tamna slika/boja nije ispravna/slika je previše svijetla.
  • Iskrivljena slika. / Zaslon treperi.
  • Zaslon se tijekom gledanja TV-a iznenada prebacuje na videozapis koji ne prepoznajete.
  • Na vrhu ili dnu zaslona nalaze se informativni natpisi/identifikatori.
  • HDR slike visoke razlučivosti neće se prikazati.
  • Automatski način rada slike ne prebacuje se na [Kino]. (samo modeli s H uključenim u naziv modela ili iz serije A8 ili A9)
  • Prikazuje se poruka o aplikaciji koja traži dozvolu za pristup funkciji televizora.
  • Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
  [115] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Nema boje/tamna slika/boja nije ispravna/slika je previše svijetla.

  • Provjerite antenu (vanjsku)/kabelski priključak.
  • Televizor uključite u izvor izmjenične struje (električna mreža) i pritisnite gumb za uključivanje na televizoru ili daljinskom upravljaču.
  • Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] kako biste izvršili prilagodbe.
   Pojedinosti potražite na stranici Podešavanje kvalitete slike.
  • Ako postavite [Ušteda energije] na [Niska] ili [Visoka], razina crne boje bit će poboljšana. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Napajanje i energija] — [Ušteda energije] na [Isključeno] kako bi zaslon bio svjetliji.

  Napomena

  • Kvaliteta slike ovisi o signalu i sadržaju.
  • Kvaliteta slike može se poboljšati ako je podesite u opciji [Slika] pod [Postavke].
   Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika][Svjetlina], i podesite [Svjetlina] ili [Kontrast].
  [116] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Iskrivljena slika. / Zaslon treperi.

  Provjerite vezu i položaj antene (vanjske) te periferne uređaje

  • Provjerite antenu (vanjsku)/kabelski priključak.
  • Držite kabel antene (vanjske)/podalje od drugih kabela.
  • Pri ugradnji dodatnog uređaja ostavite malo prostora između uređaja i televizora.
  • Provjerite je li antena (vanjska) priključena s pomoću koaksijalnog kabela visoke kvalitete otpora 75 oma.

  Provjerite postavku [Pokret]

  • Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Pokret] — [Motionflow] — [Isključeno].
  • Promijenite trenutačnu postavku za [Filmski prikaz] na [Isključeno].
   Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Pokret] — [Filmski prikaz].
  • Provjerite postavke [Analogni].
   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Ručno ugađanje] — [Analogni].
   • Onemogućite [LNA] kako biste poboljšali prijam slike. ([LNA] možda neće biti dostupno ovisno o situaciji / regiji / zemlji.)
   • Izvršite [AUK] kako biste poboljšali sliku za analogni prijam.
    (Dostupnost opcije [Analogni] i njezinih opcija može se razlikovati ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
  [117] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Zaslon se tijekom gledanja TV-a iznenada prebacuje na videozapis koji ne prepoznajete.

  U tom slučaju televizor je možda u demo načinu rada. Pokušajte izići iz demo načina rada.

  • Pritisnite gumb HOME i odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Postavke za način rada u trgovini]. Onemogućite [Prezentacijski način] i [Resetiranje slike].
  [118] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Na vrhu ili dnu zaslona nalaze se informativni natpisi/identifikatori.

  U tom slučaju televizor je možda u demo načinu rada. Pokušajte izići iz demo načina rada.

  • Pritisnite gumb HOME i odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Postavke za način rada u trgovini]. Onemogućite [Prezentacijski način] i [Resetiranje slike].
  [119] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  HDR slike visoke razlučivosti neće se prikazati.

  Sljedeće je obavezno za gledanje HDR slika u visokoj razlučivosti poput 4K (50p/60p)*.

  • Povežite uređaj za reprodukciju koji može reproducirati razlučivost 4K (50p/60p)*.
  • Upotrijebite Premium HDMI kabel(i) velike brzine koji podržava 18 Gb/s.
  • Postavite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format] odabirom [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala] — onaj HDMI priključak koji želite postaviti.
  • Provjerite jesu li na povezanom uređaju postavljene najnovije postavke ili programske datoteke.

  * Dostupnost ovisi o modelu / regiji / zemlji.

  [120] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Automatski način rada slike ne prebacuje se na [Kino]. (samo modeli s H uključenim u naziv modela ili iz serije A8 ili A9)

  Kino u Podešavanja Slike možda neće podržavati prebacivanje u Automatski način rada slike ovisno o upotrijebljenom uređaju ili signalu. U tim slučajevima pritisnite gumb (Brze postavke) ili gumb ACTION MENU na daljinskom upravljaču, a Podešavanja Slike prebacite na [Kino] ručno.

  [121] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Prikazuje se poruka o aplikaciji koja traži dozvolu za pristup funkciji televizora.

  • Odaberite želite li aplikaciji omogućiti ili odbiti pristup prikazanoj funkciji.
  • Popis dozvola za aplikacije kategoriziranih po funkciji televizora možete provjeriti i promijeniti postavku dozvole za svaku aplikaciju. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Postavke] — [Aplikacije] — [Dopuštenja aplikacija] — željena funkcija televizora.
  [122] Slika (kvaliteta) / zaslon | Slika (kvaliteta) / zaslon

  Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  • Zaslon se nakon nekog vremena zatamni. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
  • Prikazat će se poruka [Osvježavanje zaslona nije dovršeno]. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
  • Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
  • Može se prikazati bijela crta, crvena, zelena ili plava crta. (samo neki modeli opremljeni zaslonom OLED)
  [123] Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  Zaslon se nakon nekog vremena zatamni. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  • Ako miruje cijela slika ili dio slike, zaslon će postupno potamniti kako bi se smanjilo zadržavanje slike. Tom se značajkom štiti zaslon i ne predstavlja kvar.
  [124] Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  Prikazat će se poruka [Osvježavanje zaslona nije dovršeno]. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  Ako je televizor uključen, kabel napajanja izmjeničnom strujom (kabel mrežnog napajanja) je isključen ili se temperatura okoline nalazi izvan raspona od 10 °C do 40 °C tijekom osvježavanja zaslona, postupak se neće dovršiti i pojavit će se ova poruka. Započnite postupak još jednom ispočetka.

  Savjet

  • Ovisno o vašem modelu, osvježavanje zaslona može potrajati do sat vremena.
  [125] Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  Ako se ista slika prikazuje uzastopno ili na dulja vremenska razdoblja, može doći do zadržavanja slike. Ova poteškoća ne predstavlja kvar.

  TV ima dvije funkcije, [Pomak u pikselima] i [Osvježavanje zaslona], koje su osmišljene za smanjenje zadržavanja slike.
  Po potrebi možete izvršiti [Osvježavanje zaslona].

  1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Stručne postavke zaslona] — [Osvježavanje zaslona].

  Savjet

  • [Pomak u pikselima] je značajka koja sprječava zadržavanje slike prikazivanjem slike koja se automatski kreće u određenim intervalima. U normalnim okolnostima, držite ovu opciju uključenom.
  • Kako biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da isključujete televizor svakodnevno na više od četiri sata s pomoću daljinskog upravljača ili gumba za uključivanje/isključivanje na televizoru.

  Napomena

  • Ručno osvježite zaslon samo ako je zadržavanje slike izrazito zamjetno. Izbjegavajte izvođenje više od jednom godišnje, jer to može utjecati na vijek trajanja zaslona.
  • Slike koje obuhvaćaju satove i svijetle boje lako uzrokuju zadržavanje slike. Izbjegavajte prikazivanje tih vrsta slika na dulja vremenska razdoblja, u protivnom može doći do zadržavanja slike.
  [126] Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED) | Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  Može se prikazati bijela crta, crvena, zelena ili plava crta. (samo neki modeli opremljeni zaslonom OLED)

  • Značajka osvježavanja zaslona je pokrenuta. Tijekom osvježavanja zaslona na zaslonu se može prikazati bijela crta, crvena, zelena ili plava crta. To nije kvar TV-a.

  Savjet

  • Ovisno o vašem modelu, osvježavanje zaslona može potrajati do sat vremena.
  • U sljedećim slučajevima osvježavanja zaslona neće se dovršiti i prikazat će se poruka.
   • Sobna temperatura je izvan raspona između 10 °C i 40 °C tijekom osvježavanja zaslona (samo za neke modele).
   • Televizor je uključen.
   • Kabel napajanja je isključen.
   Ako se prikaže poruka, pogledajte detalje opisa osvježavanja zaslona u priručniku isporučenom uz televizor.
  [127] Rješavanje problema

  Tipkovnica

  Trenutačnim zaslonom nećete moći upravljati nakon prikazivanja zaslonske tipkovnice.

  • Za povratak na rad zaslona iza zaslonske tipkovnice pritisnite gumb BACK na daljinskom upravljaču.
  [128] Rješavanje problema

  Prijem emitiranja

  • Najprije provjerite ove stvari kako biste riješili probleme s prijmom televizora.
  • Pojavljuju se blok-smetnje ili poruka pogreške i ne možete gledati emitiranja.
  • Pojavljuje se nedostatak oštrine ili dvostruke slike.
  • Na zaslonu se pojavljuje samo snijeg ili crna slika.
  • Pri gledanju analognog televizijskog kanala pojavljuju se smetnje slike ili zvuka.
  • Neki su kanali prazni.
  • Loš prijem ili loša kvaliteta slike u digitalnim emitiranjima.
  • Ne možete gledati digitalne kanale.
  • Nisu ugođeni svi analogni kanali.
  • Ne možete gledati satelitske kanale.
  • Neki digitalni kanali nedostaju.
  • Želite podesiti svoju satelitsku antenu.
  [129] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Najprije provjerite ove stvari kako biste riješili probleme s prijmom televizora.

  • Provjerite je li antenski (vanjski) kabel dobro spojen s televizorom.
   • Pobrinite se da antenski (vanjski) kabel nije labav ili odspojen.
   • Provjerite da kabel ili kabelski priključak antene (vanjske) nije oštećen.
  • Zemaljski signal može biti potisnut ako se u blizini emitira jak signal.
   Onemogućite postavku [LNA] (osim modela s jednim podešivačem kanala) u [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Napredne postavke].
  • Nakon preseljenja u novi dom ili ako pokušavate primati nove usluge, odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Automatsko ugađanje] i slijedite zaslonske upute kako biste ponovno konfigurirali nužne postavke.
  • Za gledanje sadržaja streaminga povežite TV s internetom.

  Savjet

  • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
   Web-mjesto za podršku
  [130] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Pojavljuju se blok-smetnje ili poruka pogreške i ne možete gledati emitiranja.

  • Pobrinite se da kabel antene bude spojen s točnim priključcima (na televizoru / povezanim uređajima / zidu).
  • Pobrinite se da kabel nije star i da unutar priključaka nema kratkih spojeva.
  [131] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Pojavljuje se nedostatak oštrine ili dvostruke slike.

  • Provjerite kabel ili antenske (vanjske) priključke.
  • Provjerite smještaj i usmjerenost antene (vanjske).
  • Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Pokret] — [Motionflow] — [Isključeno].
  [132] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Na zaslonu se pojavljuje samo snijeg ili crna slika.

  • Provjerite izvodi li se automatsko namještanje.
  • Provjerite je li antena (vanjska) slomljena ili savijena.
  • Provjerite je li anteni (vanjskoj) istekao vijek trajanja (3 – 5 godina za normalnu upotrebu, 1 – 2 godine na primorskim lokacijama).
  [133] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Pri gledanju analognog televizijskog kanala pojavljuju se smetnje slike ili zvuka.

  • Provjerite postavku [Analogni].

   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Ručno ugađanje] — [Analogni].

   • Izvršite [AUK] kako biste dobili bolji prijam slike i zvuka. (Naziv opcije može se razlikovati ovisno o Vašoj regiji / državi.)
   • Postavite [Filtar zvuka] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijam.
   • Onemogućite [LNA] kako biste poboljšali prijam slike. ([LNA] možda neće biti dostupno ovisno o situaciji / regiji / zemlji.)
  • Provjerite je li antena (vanjska) priključena s pomoću koaksijalnog kabela visoke kvalitete otpora 75 oma.
  • Držite antenski (vanjski) kabel dalje od drugih priključnih kabela.
  [134] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Neki su kanali prazni.

  • Kanal je dostupan samo u sklopu pretplate. Pretplatite se na plaćenu televizijsku uslugu.
  • Kanal se upotrebljava samo za podatke (nema slike ni zvuka).
  • Za detalje o emitiranju kontaktirajte koncesionara koji emitira program.
  [135] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Loš prijem ili loša kvaliteta slike u digitalnim emitiranjima.

  • Promijenite mjesto, usmjerenje i kut zemaljske televizijske antene (vanjske) kako biste dobili maksimalnu razinu signala antene (vanjske). Pobrinite se da usmjerenje antene (vanjske) nije slučajno promijenjeno (kao što je uslijed vjetra).
  • Ako koristite pojačalo TV signala, podesite njegovu snagu.
  • Ako je između antene (vanjske) i televizora spojena druga oprema (poput razdjelnika televizijskog signala), to može utjecati na televizijski prijam. Izravno spojite antenu (vanjsku) i televizor kako biste utvrdili je li se prijam poboljšao.
  • Loši vremenski uvjeti mogu utjecati na satelitske programe. Pričekajte da se vrijeme popravi. (Samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijmom)
  [136] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Ne možete gledati digitalne kanale.

  • Upitajte lokalnog instalatera antenskih sustava je li dostupan digitalni prijam na Vašem području.
  • Nadogradite na antenu (vanjsku) s boljim dosegom rada.
  [137] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Nisu ugođeni svi analogni kanali.

  • Pokušajte ručno namjestiti kanale konfiguriranjem postavki. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Ručno ugađanje] — [Analogni]. (Dostupnost opcije [Analogni] i njezinih opcija može se razlikovati ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
  [138] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Ne možete gledati satelitske kanale.

  • Upitajte lokalnog instalatera antenskih sustava je li dostupna usluga satelitske televizije na Vašem području.
  • Provjerite priključak satelitskog kabela.
  • Kad se prikaže poruka [Nema signala. Otkriveno je preopterećenje LNB-a. Molimo isključite vaš TV i provjerite satelitsku vezu.], isključite električni kabel. Potom provjerite je li satelitski kabel oštećen i je li satelitski signalni kabel kratko spojen u satelitskom priključku.
  • Provjerite svoj LNB uređaj i postavke.
  • Ako vaš televizor ima priključke (utičnice) »MAIN« i »SUB« te nije postavljen na satelitski dvostruki tuner, priključak (utičnica) koji je označen kao »SUB« ne može se upotrebljavati. U tom slučaju spojite satelitsku antenu na priključak s oznakom »MAIN«.
  [139] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Neki digitalni kanali nedostaju.

  Promjena raspona ugađanja (dostupno ovisno o regiji/zemlji)

  Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Napredne postavke] — [Raspon pretraživanja].

  [Normalno]
  Pretražuje dostupne kanale u regiji/zemlji.
  [Produljeno]
  Pretražuje dostupne kanale neovisno o regiji/zemlji.

  Ažuriranje digitalnih usluga

  Možete pokretati [Automatsko ugađanje] nakon preseljenja u novo prebivalište, promjene davatelja usluga ili kako biste pretraživali nove kanale.

  Konfiguriranje automatskih ažuriranja usluga

  Preporučujemo da omogućite [Automatsko podešavanje postavki] kako biste dozvolili automatsko dodavanje novih digitalnih usluga kada postanu dostupne.

  1. Kako biste omogućili [Automatsko podešavanje postavki], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Napredne postavke] — [Automatsko podešavanje postavki].

  Ako je onemogućeno, bit ćete obaviješteni o novim digitalnim uslugama zaslonskom porukom i usluge neće biti automatski dodane.

  Savjet

  • Dostupnost ove funkcije ovisi o regiji/zemlji. Ako nije dostupno, izvršite [Automatsko ugađanje] kako biste dodali nove usluge.
  [140] Prijem emitiranja | Prijem emitiranja

  Želite podesiti svoju satelitsku antenu.

  Ako imate postavljenu satelitsku antenu, možete gledati satelitska emitiranja i utvrditi svoj tip instalacije konfiguriranjem postavki ugađanja.

  Ugađanje satelitskih programa

  • Primanje satelitskih emitiranja
  [141] Rješavanje problema

  Zvuk

  • Nema zvuka ali je slika dobra.
  • Smetnje zvuka.
  • Nema zvuka ili je zvuk stišan na kućnom kinu.
  • Izobličeni zvuk.
  • Želite emitirati zvuk istodobno sa slušalica / Bluetooth audiouređaja i audiosustava / zvučnika televizora.
  • Zabrinuti ste oko kašnjenja između slike i zvuka.
  • Nema zvukova televizora poput zvukova radnji ili zvučnih odaziva.
  • Ne možete uspostaviti eARC vezu.
  • Ne možete upotrebljavati glasovno pretraživanje s ugrađenim mikrofonom (samo televizori s ugrađenim mikrofonom).
  • Mogli biste čuti slab šum iz zvučnika televizora (samo modeli s Način rada središnjeg zvučnika na TV-u).
  [142] Zvuk | Zvuk

  Nema zvuka ali je slika dobra.

  • Provjerite antenu (vanjsku)/kabelski priključak.
  • Televizor uključite u izvor izmjenične struje (električna mreža) i pritisnite gumb za uključivanje na televizoru ili daljinskom upravljaču.
  • Provjerite upravljanje glasnoćom.
  • Pritisnite gumb (utišavanje) ili (glasnoća) + kako biste poništili utišavanje zvuka.
  • Pritisnite gumb (Brze postavke) ili gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].
  • Ako su spojene slušalice ili Bluetooth audiouređaj, zvuk se neće čuti iz zvučnika televizora ili audiosustava spojenog preko ulaza eARC/ARC. Uklonite slušalice ili prekinite vezu s Bluetooth audiouređajem.
  [143] Zvuk | Zvuk

  Smetnje zvuka.

  • Provjerite je li antena (vanjska) priključena s pomoću koaksijalnog kabela visoke kvalitete otpora 75 oma.
  • Držite antenski (vanjski) kabel dalje od drugih priključnih kabela.
  • Kako bi se izbjegle smetnje, provjerite upotrebljavate li neoštećeni kabel antene (vanjske).
  [144] Zvuk | Zvuk

  Nema zvuka ili je zvuk stišan na kućnom kinu.

  • Pritisnite gumb  HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Zvučnici] — [Zvučni sustav].
  • Ako audiosustav nije kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital ili DTS, postavite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
  • Ako odaberete analogni (RF) kanal i slike se ne prikazuju ispravno, morat ćete promijeniti sustav emitiranja na televizoru. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Ručno ugađanje] — [Analogni][TV sustav]. (Dostupnost opcije [Analogni] ili naziv opcije razlikuje se ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
  • Provjerite je li postavka na televizoru [Glasnoća optičkog izlaza] postavljena na maksimum.

   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite:
   [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Glasnoća optičkog izlaza]

  • Pri upotrebi ulaza HDMI s diskom Super Audio CD ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne može proizvest audiosignal.
  [145] Zvuk | Zvuk

  Izobličeni zvuk.

  • Provjerite antenu (vanjsku)/kabelski priključak.
  • Držite kabel antene (vanjske)/podalje od drugih kabela.
  • Držite televizor dalje od izvora električnog šuma poput automobila, sušila za kosu, Wi-Fi uređaja, mobilnih telefona ili optičkih uređaja.
  • Prilikom ugradnje dodatnog uređaja ostavite malo prostora između uređaja i televizora.
  • Izvršite [AUK] u [Ručno ugađanje] — [Analogni] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijam.
   (Dostupnost opcije [Analogni] i njezinih opcija može se razlikovati ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
  • Postavite [Filtar zvuka] na [Nisko] ili [Visoko] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijam. ([Filtar zvuka] možda neće biti dostupno ovisno o regiji/zemlji.)
  [146] Zvuk | Zvuk

  Želite emitirati zvuk istodobno sa slušalica / Bluetooth audiouređaja i audiosustava / zvučnika televizora.

  Za reproduciranje zvuka na slušalicama/Bluetooth audiouređaju i zvučnicima televizora

  Televizor ne može reproducirati zvuk istodobno na slušalicama ili Bluetooth audiouređaju i na zvučnicima televizora.

  Reproduciranje zvuka iz audiosustava priključenog na eARC/ARC i na zvučnicima televizora

  Zvuk se može istodobno čuti iz audiosustava spojenog na televizor i sa zvučnika televizora ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti.

  • Povezivanje televizora i audiosustava digitalnim optičkim kabelom
  • Podešavanje [Digitalni audio izlaz] na [PCM]

  Pojedinosti o priključcima za digitalni optički kabel potražite na stranici Povezivanje audiosustava.

  [147] Zvuk | Zvuk

  Zabrinuti ste oko kašnjenja između slike i zvuka.

  Ako je povezan Bluetooth audiouređaj

  Slika i zvuk ne odgovaraju jer zvuk kasni zbog svojstava Bluetootha. Možete podesiti vrijeme izlaza slike i zvuka pomoću postavke A/V sinkronizacija.

  1. Postavite [A/V sinkronizacija] na [Automatski] ili [Uključeno]. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [A/V sinkronizacija].

  Ako je određeni audiosustav povezan putem HDMI kabela

  Možete podesiti vrijeme izlaza slike i zvuka. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte stranicu za podršku.

  • Web-mjesto za podršku
  [148] Zvuk | Zvuk

  Nema zvukova televizora poput zvukova radnji ili zvučnih odaziva.

  Ako je TV povezan preko ulaza eARC ili je [Način rada za propuštanje] postavljen na [Automatski], TV zvukovi kao oni iz daljinskog upravljača ili glasovni odgovori bit će obustavljeni jer se audiosignali unosa s HDMI ulaza propuštaju do audiosustava koji podržava eARC. Kako bi se reproducirali ti zvukovi s televizora, pokušajte sljedeće.

  • Prestanite gledati HDMI ulazni uređaj.
  • Postavite [Način rada eARC] na [Isključeno].
   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Način rada eARC] — [Isključeno].
  • Postavite [Način rada za propuštanje] na [Isključeno].
   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Način rada za propuštanje] — [Isključeno].
  [149] Zvuk | Zvuk

  Ne možete uspostaviti eARC vezu.

  • [Način rada eARC] ne funkcionira ako je unutar značajki pristupačnosti televizora omogućena funkcija pretvaranja zaslonskog teksta u govor.
  • Spojite audiosustav na HDMI kabel s Ethernetom.
  • Povežite audiosustav s HDMI ulaznim priključkom televizora na kojemu je tekst »ARC« ili »eARC/ARC«.
  • Konfigurirajte postavke na sljedeći način.
   [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Način rada eARC] — [Automatski]
   [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Zvučnici] — [Zvučni sustav]
  • Omogućite eARC značajku audio sustava.
  [150] Zvuk | Zvuk

  Ne možete upotrebljavati glasovno pretraživanje s ugrađenim mikrofonom (samo televizori s ugrađenim mikrofonom).

  Prepoznavanje glasa ugrađenog mikrofona može biti lošije u sljedećim slučajevima:

  • kada su omogućene značajke eARC,
  • kada je povezan soundbar zvučnik,
  • kada je opcija [Način rada za propuštanje] postavljena na [Automatski].
  [151] Zvuk | Zvuk

  Mogli biste čuti slab šum iz zvučnika televizora (samo modeli s Način rada središnjeg zvučnika na TV-u).

  Modeli s Način rada središnjeg zvučnika na TV-u imaju priključak CENTER SPEAKER IN ili priključak S-CENTER SPEAKER IN​ na stražnjoj strani.

  Ako AV prijamnik nije spojen na priključak televizora CENTER SPEAKER IN ili ako nije spojen audiosustav koji podržava priključak S-CENTER SPEAKER IN​, mogli biste čuti slab šum iz zvučnika televizora kada su [Zvučnici] postavljeni na [Zvučni sustav].

  Ako ste zabrinuti zbog šuma, onemogućite sljedeću postavku:

  Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite:
  [Postavke] — [Način rada središnjeg zvučnika na TV-u] u [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

  [152] Rješavanje problema

  Mreža (internet/kućna) / aplikacije

  • Televizor se ne može povezati s internetom/mrežom.
  • Kvaliteta slike i/ili zvuka streaminga je loša.
  • Televizor se ne može povezati s poslužiteljem.
  • Možete se povezati s internetom, ali ne s određenim aplikacijama i uslugama.
  [153] Mreža (internet/kućna) / aplikacije | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

  Televizor se ne može povezati s internetom/mrežom.

  Ako bežična mreža ne uspostavi ili prekine vezu, pokušajte sljedeće.

  • Pritisnite gumb HOME i provjerite je li omogućena sljedeća postavka.
   [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi-Fi]
  • Provjerite lokaciju na kojoj su postavljeni televizor i bežični usmjerivač. Do smetnji na signalu može doći zbog sljedećih razloga:
   • U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrovalna pećnica, fluorescentna svjetla itd.
   • Postoje podovi ili zidovi između bežičnog usmjerivača i televizora.
  • Isključite, a zatim ponovno uključite bežični usmjerivač.
  • Ako nije prikazan naziv mreže (SSID) bežičnog usmjerivača s kojim se želite povezati, odaberite [Dodaj novu mrežu] kako biste unijeli naziv mreže (SSID).

  Ako problem nije riješen čak ni nakon prethodno opisanih postupaka ili ako se ne možete povezati ni sa žičanom mrežom, provjerite status mrežne veze.

  Provjera statusa mrežne veze

  1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Status mreže] — [Provjeri vezu].
   Provjerite mrežnu vezu i/ili potražite informacije o povezivanju u uputama za upotrebu poslužitelja ili se obratite osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).

  Savjet

  • Rješenje se razlikuje ovisno o provjeri statusa mreže. Rješenja svakog problema potražite u odjeljku »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.

  Napomena

  • Ako je LAN kabel priključen na aktivni poslužitelj i televizor je dobio IP adresu, provjerite priključke i konfiguraciju svog poslužitelja.

   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Status mreže].

  [154] Mreža (internet/kućna) / aplikacije | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

  Kvaliteta slike i/ili zvuka streaminga je loša.

  • Kakvoća ovisi o izvornom videozapisu kojega daje pružatelj video sadržaja, te o brzini Vaše veze.
  • Kako biste uživali u gledanju streaming videozapisa s interneta, potrebna je mreža s brzom i stabilnom linijom. Općenito, potrebne su brzine slične ovima:
   • Streaming videozapisa standardne definicije (SD) na internetu: 2,5 Mbps
   • Streaming videozapisa visoke definicije (HD) na internetu: 10 Mbps
   • Streaming ultra HD (4K) videozapisa na internetu: 25 Mbps
  • Kakvoća bežične mrežne veze razlikuje se ovisno o udaljenosti ili preprekama (npr. zid) između televizora i bežičnog usmjerivača, okolišnom ometanju i kvaliteti bežičnog usmjerivača. U tom slučaju za internet koristite žičano povezivanje ili pokušajte frekvencijsko područje 5 GHz.
  • Frekvencijsko područje od 5 GHz možda neće biti dostupno ovisno o Vašoj regiji/državi. Ako frekvencijsko područje od 5 GHz nije podržano, TV se može povezati s bežičnim usmjerivačem samo koristeći frekvencijsko područje od 2,4 GHz.
  • Kada se koristite bežičnom mrežom, držite bežične uređaje blizu ili izbjegavajte prepreke.
  • Uređaje koji ometaju radijsku frekvenciju (kao što su mikrovalne pećnice) držite podalje od televizora i bežičnog usmjerivača ili isključite takve uređaje.
  • Zvuk se ne reproducira za videozapise bez zvuka.

  Savjet

  • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
   Web-mjesto za podršku
  [155] Mreža (internet/kućna) / aplikacije | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

  Televizor se ne može povezati s poslužiteljem.

  • Provjerite žičnu LAN ili bežičnu vezu s poslužiteljem i televizorom.
  • Provjerite je li na Vašem televizoru pravilno podešena mreža.
  • Provjerite žičnu LAN vezu/bežičnu vezu ili poslužitelj. Možda je došlo do prekida veze između televizora i poslužitelja.
  • Izvršite [Dijagnostika poslužitelja] kako biste provjerili komunicira li vaš medijski poslužitelj ispravno s televizorom. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavljanje kućne mreže] — [Dijagnostika poslužitelja].
  [156] Mreža (internet/kućna) / aplikacije | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

  Možete se povezati s internetom, ali ne s određenim aplikacijama i uslugama.

  • Postavke datuma i vremena na televizoru mogu biti netočne. Ovisno o određenim aplikacijama i uslugama, možda nećete biti u mogućnosti povezati se s tim aplikacijama i uslugama ako je vrijeme netočno.
   Ako je vrijeme netočno, pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — omogućite [Automatski datum i vrijeme] u [Sustav] — [Datum i vrijeme].
  • Provjerite jesu li LAN kabel i kabel napajanja izmjenične struje (glavni kabel napajanja) usmjerivača/modema* pravilno priključeni.
   * Vaš usmjerivač/modem mora najprije biti podešen za povezivanje s internetom. Za postavke usmjerivača/modema obratite se svome pružatelju internetskih usluga.
  • Pokušajte kasnije koristiti aplikacije. Možda je nedostupan poslužitelj pružatelja sadržaja aplikacije.

  Savjet

  • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
   Web-mjesto za podršku
  [157] Rješavanje problema

  Daljinski upravljač / dodaci

  • Daljinski upravljač ne radi.
  • Želite isključiti pozadinsko osvjetljenje daljinskog upravljača. (Samo kod daljinskih upravljača koji imaju pozadinsko osvjetljenje)
  [158] Daljinski upravljač / dodaci | Daljinski upravljač / dodaci

  Daljinski upravljač ne radi.

  Provjerite radi li TV ispravno

  • Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na televizoru kako biste utvrdili je li problem u daljinskom upravljaču. Kako biste pronašli gumb za uključivanje/isključivanje, pogledajte Referentni vodič koji je priložen uz televizor.
  • Ako TV ne radi, pokušajte ga ponovno postaviti.
   Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora

  Provjerite radi li ispravno daljinski upravljač

  • Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljanja smještenom na prednjem dijelu televizora.
  • Nemojte postavljati nikakve prepreke na područje oko senzora daljinskog upravljača.
  • Fluorescentno svjetlo može ometati rad daljinskog upravljača; pokušajte ugasiti sva fluorescentna svjetla.
  • Provjerite je li svaka baterija u pretincu za baterije okrenuta u skladu s pozitivnom (+) i negativnom (-) oznakom.
  • Baterije su možda prazne. Uklonite poklopac daljinskog upravljača i zamijenite baterije novima.
   • Klizni tip
    Ilustracija kako ukloniti poklopac daljinskog upravljača
   • Tip na pritisak-otpuštanje
    Ilustracija kako ukloniti poklopac daljinskog upravljača

  Napomena

  • Daljinski upravljači s gumbom mikrofon povezani su s televizorom pomoću tehnologije Bluetooth. Radiosmetnje mogu se pojaviti u sljedećim situacijama i uzrokovati probleme poput lošeg rada mikrofona ili daljinskog upravljača, jer Bluetooth radiovalovi imaju istu frekvenciju kao radiovalovi emitirani iz mikrovalnih pećnica i bežičnih LAN-ova (IEEE802.11b/g/n).
   • Između televizora i daljinskog upravljača postoje ljudi ili prepreke (poput metalnih predmeta ili zidova).
   • U blizini se upotrebljava mikrovalna pećnica.
   • U blizini je pristupna točka bežičnog LAN-a.
   • Televizor i daljinski upravljač nisu upareni.
   U tim slučajevima pokušajte sljedeće.
   • Prinesite daljinski upravljač bliže televizoru.
   • Uklonite prepreke između televizora i daljinskog upravljača.
   • Upotrebljavajte daljinski upravljač kad mikrovalna ne radi.
   • Isključite ostale Bluetooth uređaje.
   • Provjerite postavku Bluetooth na televizoru, uključite ga pa isključite.
    Pritisnite gumb HOME i odaberite sljedeće prema navedenom redoslijedu.
    Ako je onemogućeno [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Bluetooth], omogućite ga. Ako je omogućeno, onemogućite ga pa opet omogućite.
   • Postavite pristupne točke za bežični LAN i mikrovalne pećnice na udaljenost od najmanje 10 m od televizora.
   • Ako je pojas od 5 GHz (IEEE802.11a) dostupan u bežičnom LAN-u, povežite s pojasom od 5 GHz.
   • Ponovo uparite daljinski upravljač.
    Pritisnite gumb HOME i odaberite sljedeće prema navedenom redoslijedu.
    [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Daljinski upravljač] — [Povezivanje putem Bluetootha] — [Poveži novi daljinski upravljač] — slijedite zaslonske upute za ponovno povezivanje daljinskog upravljača.
    Ako ne možete upravljati televizorom isporučenim daljinskim upravljačem, odaberite gore navedeno u redoslijedu do [Poveži novi daljinski upravljač] s pomoću drugog daljinskog upravljača za televizor Sony, a zatim se pokušajte ponovo povezati s pomoću isporučenog daljinskog upravljača.
  • Ovisno o modelu, Bluetooth daljinski upravljač je isporučen i već uparen s televizorom. U trenutku isporuke isporučeni upareni daljinski upravljač ne može se upotrijebiti za upravljanje drugim televizorima. Kada provjeravate rad daljinskog upravljača, upotrijebite ga uz televizor uz koji je isporučen daljinski upravljač.

  Ponovno postavljanje daljinskog upravljača

  Ako daljinski upravljač ne radi ispravno zbog lošeg kontakta baterije ili statičkog elektriciteta, problem se može riješiti ponovnim postavljanjem daljinskog upravljača.

  1. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
  2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču otprilike tri sekunde.
  3. Postavite nove baterije u daljinski upravljač.

  Ako se problem nastavi, pogledajte stranice Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora i Često postavljana pitanja za rješavanje problema.

  Napomena

  • Kada isključite televizor iz utičnice i ponovno ga uključite, možda se neće moći uključiti određeno vrijeme čak ni ako pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na televizoru. To se događa jer je potrebno neko vrijeme da se sustav pokrene. Pričekajte otprilike 10 do 20 sekundi, a zatim pokušajte ponovno.
  [159] Daljinski upravljač / dodaci | Daljinski upravljač / dodaci

  Želite isključiti pozadinsko osvjetljenje daljinskog upravljača. (Samo kod daljinskih upravljača koji imaju pozadinsko osvjetljenje)

  Možete isključiti pozadinsko osvjetljenje daljinskog upravljača.

  1. Pritisnite i zadržite gumb (glasnoća) - i gumb HOME na daljinskom upravljaču istodobno u trajanju od 2 sekunde.
   Otpustite kad LED mikrofona na daljinskom upravljaču zasvijetli dva puta.
   Kako biste ponovno omogućili pozadinsko osvjetljenje daljinskog upravljača, izvedite prethodno navedeni postupak.
  [160] Rješavanje problema

  Napajanje

  • Televizor se ne može isključiti pomoću daljinskog upravljača.
  • Televizor se automatski isključuje.
  • Televizor se automatski uključuje.
  • Nakon uključivanja televizora, on se odmah isključuje. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
  • Televizor se ne uključuje.
  [161] Napajanje | Napajanje

  Televizor se ne može isključiti pomoću daljinskog upravljača.

  Baterije u daljinskom upravljaču mogu biti istrošene. Zamijenite ih novima ili isključite televizor pomoću gumba za uključivanje/isključivanje na televizoru.
  Možete pritisnuti i zadržati gumb za uključivanje/isključivanje na televizoru kako biste ga isključili.

  Napomena

  • Mjesto na kome se gumb za uključivanje/isključivanje nalazi na televizoru ovisi o modelu/zemlji/regiji.
   Primjer modela s gumbom za uključivanje/isključivanje ispod LED svijetla

  Savjet

  • Kod modela televizora s jednim gumbom na televizoru (samo gumb za uključivanje/isključivanje), možete pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje na televizoru kako biste prikazali operativni izbornik, podesili glasnoću ili promijenili kanale.
  • Kada je razina baterija u daljinskom upravljaču niska, vidjet ćete obavijest na Početnom izborniku.
  [162] Napajanje | Napajanje

  Televizor se automatski isključuje.

  • Zaslon je možda isključen zbog postavki [Tajmer za isključivanje].
  • Provjerite postavku [Trajanje] opcije [Tajmer za uključivanje].
  • Provjerite je li aktivirano [Isključivanje TV-a zbog nekorištenja] u [Napajanje i energija].
  • Zaslon je možda isključen zbog postavki [Čuvar zaslona].
  [163] Napajanje | Napajanje

  Televizor se automatski uključuje.

  • Provjerite je li aktivirano [Tajmer za uključivanje].
  • Onemogućite postavku [Automatsko uključivanje televizora] u [Postavke za BRAVIA Sync].
  [164] Napajanje | Napajanje

  Nakon uključivanja televizora, on se odmah isključuje. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

  U tom slučaju televizor je možda u načinu rada za resetiranje slike. Kada je omogućeno resetiranje slike, TV se isključuje otprilike 10 minuta odmah nakon uključenja, a zatim se ponovno uključuje kako bi se smanjilo zadržavanje slike. To nije kvar TV-a.

  Ponovno uključite TV daljinskim upravljačem i onemogućite resetiranje slike.

  • Pritisnite gumb HOME i odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Postavke za način rada u trgovini]. Onemogućite [Resetiranje slike].
  [165] Napajanje | Napajanje

  Televizor se ne uključuje.

  Izvršite postupke redoslijedom u nastavku sve dok ne riješite problem.

  1. Provjerite možete li uključiti televizor daljinskim upravljačem.

  Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na prednjoj strani televizora i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.
  Provjerite je li televizor uključen.
  Ako se televizor ne uključi, pokušajte resetirati (ponovno pokrenuti) televizor.

  • Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora

  2. Provjerite možete li uključiti televizor gumbom za uključivanje/isključivanje.

  Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje televizora i provjerite hoće li se televizor uključiti.
  Kako biste pronašli gumb za uključivanje/isključivanje, pogledajte Referentni vodič.
  Ako se u skladu s tim postupkom televizor uključi, možda postoji problem s daljinskim upravljačem. Pogledajte sljedeću temu.

  • Daljinski upravljač ne radi.

  3. Iskopčajte kabel napajanja izmjenične struje (kabel mrežnog napajanja).

  Iskopčajte kabel napajanja (kabel mrežnog napajanja) iz električne utičnice. Zatim pritisnite gumb za uključivanje na televizoru i pričekajte 2 minute, a zatim ponovno utaknite kabel napajanja televizora (kabel mrežnog napajanja) u električnu utičnicu.

  Savjet

  • Kada isključite televizor iz utičnice i ponovno ga uključite, možda se neko vrijeme neće moći uključiti čak ni ako pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na televizoru. To se događa jer je potrebno neko vrijeme da se sustav pokrene. Pričekajte otprilike 10 do 20 sekundi, a zatim pokušajte ponovno.
  [166] Rješavanje problema

  Povezani uređaji

  • Nema slike od povezanog uređaja.
  • Ne možete odabrati povezani uređaj.
  • Kod određenih programa iz digitalnih izvora vidljiv je gubitak detalja.
  • Potrebno je neko vrijeme da se prikažu fotografske slike ili mape.
  • Ne možete pronaći povezani uređaj BRAVIA Sync HDMI.
  • Gumb EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne funkcionira. Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb EXT.BOX MENU.
  • Ne možete isključiti kabelski/satelitski prijemnik pomoću daljinskog upravljača televizora.
  • Neke medijske datoteke na USB uređaju ili poslužitelju nisu prikazane.
  • Radnja se prekida ili uređaj ne radi.
  • Neki se plaćeni sadržaj ne može reproducirati.
  [167] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Nema slike od povezanog uređaja.

  • Uključite povezani uređaj.
  • Provjerite kabelski priključak između uređaja i televizora.
  • Pritisnite gumb (odabir ulaza) za prikaz popisa ulaza, a zatim odaberite željeni ulaz.
  • Pravilno umetnite USB uređaj.
  • Provjerite je li USB uređaj ispravno formatiran.
  • Nije zajamčeno da će svi USB uređaji raditi. Njihov rad ovisi i o funkcijama USB uređaja ili videodatoteka koje se reproduciraju.
  • Promijenite format signala HDMI ulaza HDMI koji ne prikazuje sliku u standardnom formatu. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala] HDMI ulaz koji želite postaviti.
  [168] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Ne možete odabrati povezani uređaj.

  • Provjerite kabelski priključak.
  [169] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Kod određenih programa iz digitalnih izvora vidljiv je gubitak detalja.

  • Na zaslonu može biti vidljivo manje detalja od uobičajenog ili artefakti (mali kvadrati, točke ili pikselacija) zbog digitalne kompresije izvornog sadržaja koju upotrebljavaju pojedini digitalni programi i DVD-ovi. Stupanj vidljivih artefakata ovisi o jasnoći i rezoluciji televizora.
  [170] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Potrebno je neko vrijeme da se prikažu fotografske slike ili mape.

  • Ovisno o dimenzijama slike, veličini datoteke i broju datoteka u mapi, nekim će fotografijama ili mapama trebati više vremena za prikaz.
  • Svaki puta kada USB uređaj priključite na televizor, može biti potrebno do nekoliko minuta da se fotografije prikažu.
  [171] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Ne možete pronaći povezani uređaj BRAVIA Sync HDMI.

  • Provjerite je li Vaš uređaj kompatibilan sa značajkom BRAVIA Sync.
  • Pobrinite se da [Upravljanje pomoću HDMI] bude postavljeno na uređaju kompatibilnom s BRAVIA Sync te da je na televizoru postavljeno [Postavke za BRAVIA Sync] — [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima].
  [172] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Gumb EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne funkcionira.

  Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb EXT.BOX MENU.

  Modeli kompatibilni s IR Blasterom imaju [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi].

  • Da biste mogli koristiti gumb EXT.BOX MENU, priključite i postavite IR Blaster (za modele opremljene IR Blasterom). Priključite IR Blaster, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika]. (Modeli kompatibilni s IR Blasterom možda neće biti dostupni ovisno o vašem modelu/državi/regiji.)
  • Ako je uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync priključen i prikazan koristeći HDMI ulaz, neki modeli mogu prikazati izbornik pomoću gumba EXT.BOX MENU, ali radnja nije zajamčena za sve uređaje.
  [173] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Ne možete isključiti kabelski/satelitski prijemnik pomoću daljinskog upravljača televizora.

  Modeli kompatibilni s IR Blasterom ili modeli kompatibilni s kontrolom kabelskog/satelitskog prijemnika imaju [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] u [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Vanjski ulazi].

  [174] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Neke medijske datoteke na USB uređaju ili poslužitelju nisu prikazane.

  • Možda se neće prikazati nepodržane datoteke.
  • Ovisno o stanju sustava, možda neće biti prikazane sve mape/datoteke.
  [175] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Radnja se prekida ili uređaj ne radi.

  • Provjerite je li uređaj uključen.
  • Zamijenite baterije uređaja.
  • Ponovno registrirajte uređaj.
  • Bluetooth uređaji koriste se pojasom od 2,4 GHz, pa se brzina komunikacije može povremeno pogoršati ili prekinuti zbog smetnji na bežičnoj LAN mreži.
   Ako su u blizini postavljeni električni kućanski aparati (npr. mikrovalne pećnice ili mobilni uređaji), veća je vjerojatnost pojave smetnji radiovalova.
  • Televizor ili uređaj možda neće raditi na metalnoj polici zbog ometanja bežične komunikacije.
  • Za upotrebljive udaljenosti komunikacije između TV-a i drugih uređaja pogledajte priručnike s uputama tih uređaja.
  • Kakvoća Bluetooth komunikacije može se smanjiti ako je više Bluetooth uređaja povezano s TV-om.
  [176] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Neki se plaćeni sadržaj ne može reproducirati.

  • Izvorni uređaj treba zadovoljavati standarde HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
   Neki plaćeni sadržaji možda neće biti prikazani putem izvornog uređaja koji ne zadovoljava standarde HDCP 2.0/2.1/2.2.
  [177] Rješavanje problema

  USB HDD snimanje

  • Ne možete se koristiti USB HDD uređajem.
  • Nije moguće registrirati USB HDD uređaj.
  • Snimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspjelo.
  • Snimljeni sadržaj je nestao.
  • Želite izbrisati snimljeni sadržaj, ali nije prikazana ikona za brisanje.
  • USB HDD uređaj radi iako nije uključen.
  [178] USB HDD snimanje | USB HDD snimanje

  Ne možete se koristiti USB HDD uređajem.

  • Provjerite je li USB HDD uređaj:
   • ispravno povezan.

    Provjerite je li priključen na plavi USB ulaz s oznakom »HDD REC«.

   • uključen.
   • registriran na televizoru.

    Kako biste na televizoru registrirali USB HDD uređaj, pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Prijava HDD-a].

  • Nije podržano povezivanje USB HDD uređaja putem USB sabirnice.
  • Izvršite [Provjera rada HDD-a] kako biste provjerili zadovoljavaju li specifikacije USB HDD uređaja zahtjeve.
   Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Provjera rada HDD-a].
  [179] USB HDD snimanje | USB HDD snimanje

  Nije moguće registrirati USB HDD uređaj.

  • Provjerite je li USB HDD priključen na USB ulaz (plavi) označen kao »HDD REC«.
  • Ako je USB HDD uređaj ispravno priključen na plavi USB ulaz, ponovo ga registrirajte za snimanje, jer je već registriran kao uređaj za druge svrhe osim snimanja (poput primjerice kao medij za pohranu).

  Napomena

  • Ako su na ulaze USB1 i USB2 priključeni uređaji (samo kod modela sa tri USB ulaza), privremeno ih uklonite tijekom registriranja USB HDD uređaja.
  1. Pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — [Pohrana].
  2. U [Pohrana na uređaju], odaberite USB HDD uređaj koji želite registrirati za snimanje.
  3. Odaberite [Izbriši i formatiraj kao prijenosnu pohranu], a zatim odaberite [Formatiraj].
  4. Odaberite [Registrirajte se za snimanje].
  5. Slijedite upute na zaslonu da biste registrirali USB HDD uređaj na televizor.
  • Koristite [Provjera rada HDD-a] kako biste provjerili zadovoljavaju li specifikacije USB HDD uređaja zahtjeve.

   Kako biste izvršili [Provjera rada HDD-a], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Kanali & Ulazi] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Provjera rada HDD-a].

  [180] USB HDD snimanje | USB HDD snimanje

  Snimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspjelo.

  • Ako snimanje nije uspješno, razlog će biti naveden u [Lista grešaka snimanja]. Pritisnite gumb REC LIST ili TITLE LIST a zatim odaberite [Lista grešaka snimanja] u [Lista tajmera / postavke tajmera].
  • Provjerite slobodan prostor na HDD-u. Ako je preostalo vrlo malo mjesta, obrišite nepotrebni sadržaj.
  • Sljedeći programi ne mogu se snimati.
   • Programi zaštićeni od presnimavanja
   • Analogni programi
   • Programi iz vanjskih ulaza (uključujući programe iz povezanog kabelskog/satelitskog prijemnika)
   • Proslijeđeni sadržaj
  • Snimanje s pomoću tajmera možda neće biti moguće ako je promijenjeno vrijeme emitiranja programa.
  [181] USB HDD snimanje | USB HDD snimanje

  Snimljeni sadržaj je nestao.

  • Snimanje se ne može izvršiti ako su kabel napajanja izmjenične struje (glavni kabel napajanja) ili povezani kabeli isključeni tijekom snimanja. Tijekom snimanja sadržaja nemojte isključivati kabele. U suprotnom se može izgubiti sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj.
  [182] USB HDD snimanje | USB HDD snimanje

  Želite izbrisati snimljeni sadržaj, ali nije prikazana ikona za brisanje.

  • Ako se (ikona Izbriši) ne prikazuje za snimljeni sadržaj, snimljeni sadržaj je zaštićen. Morate onemogućiti zaštitu prije brisanja sadržaja.
   Kako biste onemogućili zaštitu sadržaja, odaberite sadržaj čiju zaštitu želite onemogućiti, a zatim odaberite (ikona Poništi zaštitu).
  [183] USB HDD snimanje | USB HDD snimanje

  USB HDD uređaj radi iako nije uključen.

  • Povezani USB HDD uređaj može se vrtjeti ili se indikator LED uređaja može upaliti dok televizor prima EPG podatke tijekom stanja pripravnosti/pripravnosti umrežavanja.
  [184] Rješavanje problema

  LED

  • LED svjetlo će se ponekad uključiti. (Samo kod televizora s LED za osvjetljivanje)
  • Želite onemogućiti LED kako ne bi svijetlio ili treperio.
  • LED za osvjetljavanje/Funkcionalni odziv LED treperi crveno.
  [185] LED | LED

  LED svjetlo će se ponekad uključiti. (Samo kod televizora s LED za osvjetljivanje)

  Modeli s LED za osvjetljivanje imaju [LED za osvjetljenje] u [Postavke] — [Sustav] — [LED indikator].

  LED za osvjetljenje će zasvijetliti u različitim trenucima, primjerice, tijekom ažuriranja softvera s pomoću USB uređaja za pohranu ili snimanja TV-a.

  Detalje pogledajte u Kako se uključuju LED svjetla.

  [186] LED | LED

  Želite onemogućiti LED kako ne bi svijetlio ili treperio.

  Možete koristiti postavke ispod kako biste isključili LED.

  Da biste isključili LED za osvjetljivanje/Funkcionalni odziv (bijelu LED)

  Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Sustav] — [LED indikator] — postavite [LED za osvjetljenje] na [Isključeno], ili onemogućite [Funkcionalni odziv].

  Da biste isključili LED ugrađenog mikrofona/Funkcionalni odziv LED (narančasti LED)/LED za glasovnu funkciju (narančasti LED) (samo televizori s ugrađenim mikrofonom)

  Za isključivanje narančastog LED svjetla kada je ugrađeni mikrofon dostupan ili onemogućen, u [Postavke] — [Sustav] — [LED indikator], onemogućite [Status prepoznavanja glasa].

  Napomena

  • Preporučujemo da ne mijenjate tu postavku u normalnim okolnostima jer nećete moći utvrditi da li televizor snima, je li uključen, isključen ili postavljen na tajmer. (Samo kod televizora s LED za osvjetljivanje)
  [187] LED | LED

  LED za osvjetljavanje/Funkcionalni odziv LED treperi crveno.

  Brojite koliko puta trepće (vrijeme intervala je tri sekunde).
  Ponovno pokrenite televizor tako da dvije minute iskopčate kabel napajanja i zatim ga uključite.
  Ako se problem nastavi, isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom i obratite se Korisničkoj podršci tvrtke Sony s podatkom o tome koliko puta Illumination LED/Funkcionalni odziv LED za osvjetljivanje treperi.

  [188]

  Indeks/Ostalo

  • Popis pojmova
  • O Vodiču za pomoć
  • Web-mjesto za podršku
  • Održavanje TV-a ažuriranim
  • Informacije o zaštitnom znaku
  [189] Indeks/Ostalo

  Popis pojmova

  Televizijski programi

  • GUIDE
  • Interaktivna emitiranja
  • Satelitska emitiranja
  • Snimanje
  • Postavljanje kanala
  • Roditeljska zaštita

  Slika / prikaz

  • 4K slike
  • Izbornik HOME
  • Slika
  • Datum i vrijeme
  • Jezik/Language
  • Stručne postavke zaslona
  • Pomak u pikselima
  • Osvježavanje zaslona

  Zvuk / glas

  • Glasovno pretraživanje, upotreba
  • Zvuk

  Daljinski upravljač

  • Glasovno pretraživanje
  • HOME
  • Brze postavke
  • Ulazi
  • SYNC MENU

  Povezivanja

  • Bluetooth
  • Chromecast
  • BRAVIA Sync
  • Internet

   Vanjski uređaji

   • USB uređaji za pohranu, koji snimaju s pomoću
   • Blu-ray/DVD reproduktori, koji se povezuju s pomoću
   • USB memorijski uređaji itd.
   • Računala
   • Digitalni fotoaparati, kamkorderi
   • Audiosustavi

   Aplikacije

   • Google Play Store
   • YouTube™
   • Netflix

   Reproduciranje datoteka

   • Računala
   • Podržane datoteke i formati
   • Digitalni fotoaparati, kamkorderi

   Ostalo

   • Ponovno pokretanje
   • Pristupačnost
   • Ažuriranje softvera sustava
   [190] Indeks/Ostalo

   O Vodiču za pomoć

   U ovom je Vodiču za pomoć objašnjeno kako se koristiti ovim televizorom. Možete pogledati i u Vodič za postavljanje i potražiti opis postavljanja televizora te u Referentni vodič radi informacija poput specifikacija i ugradnje na zid ovog televizora.

   Verzije Vodiča za pomoć

   Postoje dvije verzije Vodiča za pomoć: ugrađena verzija i mrežna verzija. Mrežni Vodič za pomoć obuhvaća najnovije informacije.
   Mrežni Vodič za pomoć automatski se prikazuje kad se televizor poveže s internetom, u suprotnom prikazuje se ugrađeni Vodič za pomoć.

   Napomena

   • Kako biste se koristili najnovijim značajkama koje su opisane u Vodiču za pomoć, možda ćete morati ažurirati softver televizora. Detalje o ažuriranju softvera potražite na stranici Ažuriranje softvera.
   • Ovisno o datumu izdanja televizora ili modelu/zemlji/regiji, nazivi značajki u ovom Vodiču za pomoć mogu se razlikovati od onih koje se prikazuju na televizoru.
   • Slike i ilustracije korištene u Vodiču za pomoć mogu se razlikovati ovisno o modelu Vašeg TV-a.
   • Izgled i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
   • Vodič za pomoć sadrži opise koji su uobičajeni na svim modelima/regijama/zemljama. Neki se opisi značajki ne primjenjuju ovisno o modelu/regiji/zemlji.

   Savjet

   • Kako biste vidjeli je li vaš televizor opremljen nekom od funkcija opisanih u Vodiču za pomoć, pogledajte Referentni vodič ili web-mjesto Sony.
   • Ovaj Vodič za pomoć napisan je za sve regije/zemlje. Neki se opisi sadržani u ovom Vodiču za pomoć ne primjenjuju za neke regije i zemlje.
   [191] Indeks/Ostalo

   Web-mjesto za podršku

   Najnovije informacije i Mrežni vodič za pomoć potražite na web-mjestu za podršku tvrtke Sony:

   https://www.sony.eu/support/
   QR kôd web-mjesta za podršku tvrtke Sony
   https://www.sony.eu/support/

   [192] Indeks/Ostalo

   Održavanje TV-a ažuriranim

   Televizor u stanju pripravnosti/pripravnosti umrežavanja prikuplja podatke kao što su programski vodiči. Kako bi vaš TV bio ažuriran, preporučujemo da uobičajeno isključite TV koristeći se gumbom za uključivanje na daljinskom upravljaču ili televizoru.

   [193] Indeks/Ostalo

   Informacije o zaštitnom znaku

   Logotip Vewd

   • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

   Logotip Bluetooth

   • Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirane robne marke tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke Sony Group Corporation i njenih podružnica obuhvaćena je licencom.

   • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
   • Wi-Fi CERTIFIED™ logo je certifikacijski žig organizacije Wi-Fi Alliance.

   • BRAVIA je zaštitni znak ili registrirani znak tvrtke Sony Group Corporation ili njezinih podružnica.

   • Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.