Drukuj

Korzystanie z pilota

Wiele funkcji telewizora można obsługiwać za pomocą przycisków (Góra) / (Dół) / (Lewa) / (Prawa) i (Enter).

Kształt i przyciski pilota zależą od modelu/kraju/regionu.

Dostarczony pilot różni się w zależności od posiadanego modelu telewizora. Opisy przycisków pilota zawiera Funkcje przycisków pilota.

  1. Przyciski (Góra), (Dół), (Lewa) i (Prawa) służą do „zaznaczania” żądanych pozycji.
    Przyciski ze strzałkami w górę, w dół, w lewo i w prawo znajdują się na środku pilota.
  2. Aby wybrać aktualnie zaznaczoną pozycję, naciśnij środek przycisku (Enter).
    Przycisk Enter jest umieszczony centralnie między przyciskami ze strzałkami w górę, w dół, w lewo i w prawo.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk BACK.

Wskazówka

  • Jeśli poruszysz pilot lub użyjesz go w ciemnym pomieszczeniu, pilot zostanie podświetlony. (Tylko w przypadku pilotów z podświetleniem)
  • Pozostałe informacje można znaleźć w powiązanych tematach poniżej lub w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
    Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów