[1]

Първоначално включване

 • Дистанционно управление Този раздел съдържа обяснения за бутоните на дистанционното управление в три отделни блока.
 • Свързване на куплунг
 • Как светят LED индикаторите
 • Меню Home
 • Избор на вход
 • Изпълнение на акустично автоматично калибриране
 • Функции за достъпност
[2] Първоначално включване

Дистанционно управление

 • Горни бутони на дистанционното управление
 • Средни бутони на дистанционното управление
 • Долни бутони на дистанционното управление
[3] Дистанционно управление | Дистанционно управление

Горни бутони на дистанционното управление

Включеното в комплекта дистанционно управление, както и разположението и имената на бутоните, се различават в зависимост от вашия модел/държава/регион.

На дистанционното управление има вграден микрофон. Микрофонът има кръгла форма и е разположен в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. В горната част на окръжността има LED индикатор на микрофона, а самият микрофон се намира в долната част на окръжността. LED индикаторът на микрофона свети, когато микрофонът е активен. В горния десен ъгъл на дистанционното управление има бутон за включване. Бутонът за включване включва и изключва телевизора. Под бутона за включване има четири реда бутони с цифри. Цифрите 1, 2 и 3 са на най-горния ред. 4, 5, 6 са на втория ред и 5 има тактилна точка. 7, 8 и 9 са на третия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст, бутонът с нула и бутонът Текст са на четвъртия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст извежда информация, например програмата и резолюцията. Бутонът Текст показва текстова информация. Под бутоните с цифри има два големи, хоризонтални правоъгълни бутона, разположени един до друг. Левият бутон е предназначен за влизане в Google Play Store. Десният бутон е предназначен за приложението Netflix. В зависимост от вашия регион/държава или модел на телевизора този бутон може да липсва. Под тези два бутона има четири капсулообразни цветни бутона. Като се започне отляво, те са червен, зелен, жълт и син. Те изпълняват различни задачи в различните менюта. Под цветните бутони има пет кръгли бутони, разположени на два реда. Двата бутона на горния ред, от ляво надясно, са бутонът СПРАВОЧНИК и бутонът за списък със записи. Бутонът СПРАВОЧНИК извежда справочника на цифровите програми на телевизията или кабелния/сателитния декодер. Бутонът за списък със записи извежда списък на записани заглавия в USB HDD устройство. Трите бутона на долния ред, от ляво надясно, са бутоните за входен сигнал, микрофон и бързи настройки. Бутонът за входен сигнал показва и избира входен източник и др. Бутонът за микрофон се използва за Google Assistant и други гласови функции, например гласово търсене. Когато подавате гласови команди, говорете в микрофона в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. Бутонът за бързи настройки показва набор от средства за управление за предварително зададени настройки за картина, звук и др. Под тези бутони има два взаимосвързани пръстена с бутони. Вътрешният пръстен има четири тактилни пъпки, които се използват за навигиране нагоре, надолу, наляво и надясно. В центъра е разположен бутона за потвърждение, който е изпъкнал. Под пръстена има три кръгли бутона. От ляво надясно бутоните са НАЗАД, ТЕЛЕВИЗОР и НАЧАЛО. Бутонът НАЗАД ви връща към предходния екран. Бутонът ТЕЛЕВИЗОР превключва към телевизионен канал или входен сигнал от друго приложение. Бутонът НАЧАЛО извежда главното меню на телевизора. Вляво под тези бутони е разположен дълъг бутон за регулиране силата на звука. Натиснете горната част на бутона за регулиране силата на звука, за да увеличите звука. Натиснете долната част на същия бутон, за да намалите звука. Вдясно се намира дълъг бутон за избор на канали с тактилна точка в горната част. Натиснете горната част на бутона за избор на канали, за да увеличите номера на канала или натиснете долната част на същия бутон, за да намалите номера на канала. Между тези два бутона са разположени кръгъл бутон за прескачане отгоре и бутон за спиране на звука отдолу. Използвайте бутона за прескачане за преминаване назад и напред между два канала или входа. Телевизорът превключва между текущия канал или вход и последния избран канал или вход. Използвайте бутона за спиране на звука за изключване на звука. Натиснете отново за възстановяване на звука. Достъпността до услугата за бърз достъп може да бъде включвана или изключвана също и чрез натискане и задържане на този бутон. Под бутоните за регулиране на силата на звука и избор на канали има три реда с по три бутона един до друг. На първия ред са разположени бутоните АУДИО, за включване на субтитри и ПОМОЩ. На бутона АУДИО има тактилна точка. Използвайте бутона АУДИО за избор на многоезичен източник или двоен звук за програмата, която се гледа в момента. Бутонът за включване на субтитри включва или изключва субтитрите. Бутонът ПОМОЩ отваря менюто за помощ. На втория ред са разположени бутоните за превъртане назад, за възпроизвеждане и бързо превъртане напред. На бутона за възпроизвеждане има тактилна точка. Използвайте тези бутони за управление на съдържанието. На третия ред са разположени бутоните за запис, пауза и ИЗХОД. Използвайте бутона за запис, за да запишете текущата програма с DVR. Бутонът за пауза спира в пауза съдържанието. Бутонът Изход ви връща към предишния екран или излизате от менюто. Ако е налична услуга за интерактивно приложение, натиснете за излизане от услугата.
[4] Дистанционно управление | Дистанционно управление

Средни бутони на дистанционното управление

Включеното в комплекта дистанционно управление, както и разположението и имената на бутоните, се различават в зависимост от вашия модел/държава/регион.

На дистанционното управление има вграден микрофон. Микрофонът има кръгла форма и е разположен в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. В горната част на окръжността има LED индикатор на микрофона, а самият микрофон се намира в долната част на окръжността. LED индикаторът на микрофона свети, когато микрофонът е активен. В горния десен ъгъл на дистанционното управление има бутон за включване. Бутонът за включване включва и изключва телевизора. Под бутона за включване има четири реда бутони с цифри. Цифрите 1, 2 и 3 са на най-горния ред. 4, 5, 6 са на втория ред и 5 има тактилна точка. 7, 8 и 9 са на третия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст, бутонът с нула и бутонът Текст са на четвъртия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст извежда информация, например програмата и резолюцията. Бутонът Текст показва текстова информация. Под бутоните с цифри има два големи, хоризонтални правоъгълни бутона, разположени един до друг. Левият бутон е предназначен за влизане в Google Play Store. Десният бутон е предназначен за приложението Netflix. В зависимост от вашия регион/държава или модел на телевизора този бутон може да липсва. Под тези два бутона има четири капсулообразни цветни бутона. Като се започне отляво, те са червен, зелен, жълт и син. Те изпълняват различни задачи в различните менюта. Под цветните бутони има пет кръгли бутони, разположени на два реда. Двата бутона на горния ред, от ляво надясно, са бутонът СПРАВОЧНИК и бутонът за списък със записи. Бутонът СПРАВОЧНИК извежда справочника на цифровите програми на телевизията или кабелния/сателитния декодер. Бутонът за списък със записи извежда списък на записани заглавия в USB HDD устройство. Трите бутона на долния ред, от ляво надясно, са бутоните за входен сигнал, микрофон и бързи настройки. Бутонът за входен сигнал показва и избира входен източник и др. Бутонът за микрофон се използва за Google Assistant и други гласови функции, например гласово търсене. Когато подавате гласови команди, говорете в микрофона в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. Бутонът за бързи настройки показва набор от средства за управление за предварително зададени настройки за картина, звук и др. Под тези бутони има два взаимосвързани пръстена с бутони. Вътрешният пръстен има четири тактилни пъпки, които се използват за навигиране нагоре, надолу, наляво и надясно. В центъра е разположен бутона за потвърждение, който е изпъкнал. Под пръстена има три кръгли бутона. От ляво надясно бутоните са НАЗАД, ТЕЛЕВИЗОР и НАЧАЛО. Бутонът НАЗАД ви връща към предходния екран. Бутонът ТЕЛЕВИЗОР превключва към телевизионен канал или входен сигнал от друго приложение. Бутонът НАЧАЛО извежда главното меню на телевизора. Вляво под тези бутони е разположен дълъг бутон за регулиране силата на звука. Натиснете горната част на бутона за регулиране силата на звука, за да увеличите звука. Натиснете долната част на същия бутон, за да намалите звука. Вдясно се намира дълъг бутон за избор на канали с тактилна точка в горната част. Натиснете горната част на бутона за избор на канали, за да увеличите номера на канала или натиснете долната част на същия бутон, за да намалите номера на канала. Между тези два бутона са разположени кръгъл бутон за прескачане отгоре и бутон за спиране на звука отдолу. Използвайте бутона за прескачане за преминаване назад и напред между два канала или входа. Телевизорът превключва между текущия канал или вход и последния избран канал или вход. Използвайте бутона за спиране на звука за изключване на звука. Натиснете отново за възстановяване на звука. Достъпността до услугата за бърз достъп може да бъде включвана или изключвана също и чрез натискане и задържане на този бутон. Под бутоните за регулиране на силата на звука и избор на канали има три реда с по три бутона един до друг. На първия ред са разположени бутоните АУДИО, за включване на субтитри и ПОМОЩ. На бутона АУДИО има тактилна точка. Използвайте бутона АУДИО за избор на многоезичен източник или двоен звук за програмата, която се гледа в момента. Бутонът за включване на субтитри включва или изключва субтитрите. Бутонът ПОМОЩ отваря менюто за помощ. На втория ред са разположени бутоните за превъртане назад, за възпроизвеждане и бързо превъртане напред. На бутона за възпроизвеждане има тактилна точка. Използвайте тези бутони за управление на съдържанието. На третия ред са разположени бутоните за запис, пауза и ИЗХОД. Използвайте бутона за запис, за да запишете текущата програма с DVR. Бутонът за пауза спира в пауза съдържанието. Бутонът Изход ви връща към предишния екран или излизате от менюто. Ако е налична услуга за интерактивно приложение, натиснете за излизане от услугата.
[5] Дистанционно управление | Дистанционно управление

Долни бутони на дистанционното управление

Включеното в комплекта дистанционно управление, както и разположението и имената на бутоните, се различават в зависимост от вашия модел/държава/регион.

На дистанционното управление има вграден микрофон. Микрофонът има кръгла форма и е разположен в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. В горната част на окръжността има LED индикатор на микрофона, а самият микрофон се намира в долната част на окръжността. LED индикаторът на микрофона свети, когато микрофонът е активен. В горния десен ъгъл на дистанционното управление има бутон за включване. Бутонът за включване включва и изключва телевизора. Под бутона за включване има четири реда бутони с цифри. Цифрите 1, 2 и 3 са на най-горния ред. 4, 5, 6 са на втория ред и 5 има тактилна точка. 7, 8 и 9 са на третия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст, бутонът с нула и бутонът Текст са на четвъртия ред. Бутонът за извеждане на информация/текст извежда информация, например програмата и резолюцията. Бутонът Текст показва текстова информация. Под бутоните с цифри има два големи, хоризонтални правоъгълни бутона, разположени един до друг. Левият бутон е предназначен за влизане в Google Play Store. Десният бутон е предназначен за приложението Netflix. В зависимост от вашия регион/държава или модел на телевизора този бутон може да липсва. Под тези два бутона има четири капсулообразни цветни бутона. Като се започне отляво, те са червен, зелен, жълт и син. Те изпълняват различни задачи в различните менюта. Под цветните бутони има пет кръгли бутони, разположени на два реда. Двата бутона на горния ред, от ляво надясно, са бутонът СПРАВОЧНИК и бутонът за списък със записи. Бутонът СПРАВОЧНИК извежда справочника на цифровите програми на телевизията или кабелния/сателитния декодер. Бутонът за списък със записи извежда списък на записани заглавия в USB HDD устройство. Трите бутона на долния ред, от ляво надясно, са бутоните за входен сигнал, микрофон и бързи настройки. Бутонът за входен сигнал показва и избира входен източник и др. Бутонът за микрофон се използва за Google Assistant и други гласови функции, например гласово търсене. Когато подавате гласови команди, говорете в микрофона в горния ляв ъгъл на дистанционното управление. Бутонът за бързи настройки показва набор от средства за управление за предварително зададени настройки за картина, звук и др. Под тези бутони има два взаимосвързани пръстена с бутони. Вътрешният пръстен има четири тактилни пъпки, които се използват за навигиране нагоре, надолу, наляво и надясно. В центъра е разположен бутона за потвърждение, който е изпъкнал. Под пръстена има три кръгли бутона. От ляво надясно бутоните са НАЗАД, ТЕЛЕВИЗОР и НАЧАЛО. Бутонът НАЗАД ви връща към предходния екран. Бутонът ТЕЛЕВИЗОР превключва към телевизионен канал или входен сигнал от друго приложение. Бутонът НАЧАЛО извежда главното меню на телевизора. Вляво под тези бутони е разположен дълъг бутон за регулиране силата на звука. Натиснете горната част на бутона за регулиране силата на звука, за да увеличите звука. Натиснете долната част на същия бутон, за да намалите звука. Вдясно се намира дълъг бутон за избор на канали с тактилна точка в горната част. Натиснете горната част на бутона за избор на канали, за да увеличите номера на канала или натиснете долната част на същия бутон, за да намалите номера на канала. Между тези два бутона са разположени кръгъл бутон за прескачане отгоре и бутон за спиране на звука отдолу. Използвайте бутона за прескачане за преминаване назад и напред между два канала или входа. Телевизорът превключва между текущия канал или вход и последния избран канал или вход. Използвайте бутона за спиране на звука за изключване на звука. Натиснете отново за възстановяване на звука. Достъпността до услугата за бърз достъп може да бъде включвана или изключвана също и чрез натискане и задържане на този бутон. Под бутоните за регулиране на силата на звука и избор на канали има три реда с по три бутона един до друг. На първия ред са разположени бутоните АУДИО, за включване на субтитри и ПОМОЩ. На бутона АУДИО има тактилна точка. Използвайте бутона АУДИО за избор на многоезичен източник или двоен звук за програмата, която се гледа в момента. Бутонът за включване на субтитри включва или изключва субтитрите. Бутонът ПОМОЩ отваря менюто за помощ. На втория ред са разположени бутоните за превъртане назад, за възпроизвеждане и бързо превъртане напред. На бутона за възпроизвеждане има тактилна точка. Използвайте тези бутони за управление на съдържанието. На третия ред са разположени бутоните за запис, пауза и ИЗХОД. Използвайте бутона за запис, за да запишете текущата програма с DVR. Бутонът за пауза спира в пауза съдържанието. Бутонът Изход ви връща към предишния екран или излизате от менюто. Ако е налична услуга за интерактивно приложение, натиснете за излизане от услугата.
[6] Първоначално включване

Свързване на куплунг

Видовете и формите на наличните конектори се различават в зависимост от вашия телевизор.
За местоположението на конекторите вижте Ръководство за настройка (отпечатано ръководство).

ИзводОписание
Изображение на USB HDD REC порт
USB HDD REC
Свързва към USB HDD устройство или цифров фотоапарат/камера/USB памет.
Функцията за записване върху USB HDD е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.
Изображение на AV IN жак
AV IN
Свързва към видеоплейър/оборудване за видеоигри/DVD плейър/камера/външен приемник.*1
За композитно свързване, използвайте аналогов удължителен кабел (не се доставя).
*1 За външно устройство, което има само SCART AV OUT, използвайте адаптер SCART-RCA и аналогов удължителен кабел.
За повече информация за формата на аналоговия удължителен кабел, вижте Свързване на Blu-ray или DVD плейър.
Изображение на жак за слушалки
(слушалки)
Свързване на жака за слушалки за слушане на звук от телевизора. Поддържа единствено 3-полюсен стерео мини жак.

Забележка

 • Не може да извеждате звук едновременно от слушалките и от високоговорителите на телевизора.
Изображение на HDMI IN извод.
HDMI IN
Свързване с HDMI устройство. HDMI интерфейсът може да прехвърля цифрово видео и аудио чрез един кабел. За да се насладите на висококачествено 4K съдържание, свържете Първокласни високоскоростни HDMI кабели и следвайте инструкциите на екрана, за да зададете [Формат на HDMI сигнала] на порта HDMI IN.
Изображение на HDMI IN SUPPORT 8K или 4K 120p порт
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Ако използвате HDMI устройство, което поддържа изходящ видеосигнал в 8K или 4K 100/120 Hz, свържете Ултра високоскоростен кабел HDMI и следвайте инструкциите на екрана, за да зададете [Формат на HDMI сигнала] на порта HDMI IN.

Забележка

 • Поддръжката на 4K 100 Hz зависи от вашата държава/регион.
Изображение на HDMI IN SUPPORT 8K или 4K 120p порт
HDMI IN (4K 120 Hz)
Ако използвате HDMI устройство, което поддържа изходящ видеосигнал в 4K 100/120 Hz, свържете Ултра високоскоростен кабел HDMI и следвайте инструкциите на екрана, за да зададете [Формат на HDMI сигнала] на порта HDMI IN.

Забележка

 • Поддръжката на 4K 100 Hz зависи от вашата държава/регион.
Изображение на HDMI IN eARC/ARC портИзображение на HDMI IN ARC порт
HDMI IN (eARC/ARC)
За да свържете аудиосистема, която поддържа eARC (Enhanced Audio Return Channel) или ARC (Audio Return Channel), свържете към HDMI порт, обозначен сeARC/ARC” на телевизора. Това е функция, която изпраща аудиосигнал към аудиосистема, поддържаща eARC/ARC, чрез HDMI кабел. Ако аудиосистемата не поддържа eARC/ARC, трябва да свържете с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Изображение на жак DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Свързва се към аудиосистема с оптичен аудио вход.
Когато свързвате аудиосистема, която не е съвместима с ARC, с помощта на HDMI кабел, трябва да свържете оптичен аудио кабел към DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) за извеждане на цифров звук.
Изображение на извод ANTENNA
(RF вход)
Свързване към кабел/антена/външен приемник.

Забележка

 • Когато свързвате кабела към входа за кабел/антена, затегнете само с пръсти; презатягането на връзката може да повреди телевизора.
Изображение на MAIN/SUB жак
(вход за сателит)
Свързва се към вход за сателит.
Стъпки на свързване: SUB.MAIN → Антена.
За жак SUB., свържете само когато използвате режим на двоен тунер с изключение на Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел) EN50494 (зависи от модела).
Изображение на LAN порт
LAN
Свържете към рутер.
Свържете към интернет с LAN кабел.
Изображение на слот за CAM
CAM (Модул за условен достъп)
Осигурява достъп до платени телевизионни услуги. За подробности вижте ръководството за употреба, доставено с вашия CAM.

Забележка

 • Не поставяйте смарт картата директно в CAM слота на телевизора. Трябва да се постави в модула за условен достъп, предоставен от вашия оторизиран търговец.
 • CAM не се поддържа в някои държави/зони. Проверете при вашия оторизиран търговец.
 • Възможно е да се изведе съобщение CAM, когато превключвате на цифрова програма, след като сте използвали интернет видео.
 • Не изваждайте бутафорната карта или капака (наличността зависи от модела на телевизора) от слота CAM на телевизора, освен за да поставите смарт карта в CAM.
Изображение на CENTER SPEAKER IN жак
CENTER SPEAKER IN
За да използвате говорителите на вашия телевизор като централен говорител, свържете изхода на вашия AV приемник към CENTER SPEAKER IN на вашия телевизор.
За да използвате говорителите на вашия телевизор като централен говорител, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система].

Забележка

 • Преди да свържете кабелите, изключете променливотоковия захранващ кабел на телевизора и AV приемника.
 • Ако няма да използвате извода CENTER SPEAKER IN или входа S-CENTER SPEAKER IN​, променете следната настройка, за да предотвратите шума от говорителите.
  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и деактивирайте [Режим на ТВ централен говорител] от [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].
Изображение на S-CENTER SPEAKER IN жак
S-CENTER SPEAKER IN​
Свързва телевизора и аудиоустройство с изход/жак S-CENTER OUT с помощта на Кабел за режим на ТВ централен говорител. Преди да свържете, се уверете, че сте изключили променливотоковия захранващ кабел на телевизора и аудиоустройството, което ще бъде свързвано.
За подробности вижте Използване на телевизора като централен високоговорител (само за модели с Режим на ТВ централен говорител).

Забележка

 • Ако не използвате входа CENTER SPEAKER IN или входа S-CENTER SPEAKER IN​, ще е необходимо да изпълните следните стъпки, за да предотвратите появата на шум в говорителите.
  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и деактивирайте [Режим на ТВ централен говорител] от [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].
[7] Първоначално включване

Как светят LED индикаторите

Можете да проверите статуса на телевизора, като погледнете как светва LED индикаторът.

Илюстрацията указва местоположението на LED индикаторите. Последователността им е А, В, като се започне отляво.

 1. LED индикатор за гласова функция (Долу вляво на телевизора. Само за телевизори с вграден микрофон*.)
 2. LED индикатор Реакция при управлениецентралната долна част на телевизора.)

* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.

LED индикатор за гласова функция

“Включва се” и “мига”, когато е открита функцията “Ok Google” и телевизорът осъществява връзка със сървъра. Начинът, по който свети LED индикаторът, зависи от състоянието на връзката със сървъра.

Забележка

 • Можете да използвате вградения микрофон на телевизора, когато Превключвател на вградения микрофон е включен. За местоположението на превключвателя на вградения микрофон вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
 • След като натиснете бутона за микрофона/Google Асистент на дистанционното управление и завършите активирането на вградения микрофон на телевизора, LED индикаторът за гласова функция светва в жълто при изключване на вградения микрофон на телевизора (когато е включен, LED индикаторът Реакция при управление свети в жълто).

LED индикатор Реакция при управление

Свети постоянно или мига в бяло, когато телевизорът се включва, когато приема сигнали от дистанционното управление или при актуализиране на софтуера посредством USB памет.
Когато [Откриване на „Ok Google“] е активирано, свети постоянно в жълто. (само за телевизори с вграден микрофон*)
* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.
Когато Превключвател на вградения микрофон е включено, свети постоянно в жълто. (само за телевизори с вграден микрофон*)
* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.

[8] Първоначално включване

Меню Home

Екранът, който се показва, когато натиснете бутона HOME/(НАЧАЛО) на дистанционното управление, се нарича меню Home. От меню Home можете да търсите съдържание и да избирате препоръчано съдържание, приложения и настройки.

Илюстрацията е за визуална справка и може да подлежи на промяна.

Изображение на екрана на меню Home. Има пет зони, обозначени с A до E, като се започне отгоре надолу.

Търсене, Известия, Входове, Таймери, и Настройки (A)

(Микрофон) / (Екранна клавиатура):
Използвайте микрофона на дистанционното управление, вградения микрофон или екранната клавиатура, показвана на телевизора, за да въвеждате ключови думи и да търсите различно съдържание. Когато се избере (микрофон) от началния екран, дали ще се използва микрофонът на дистанционното управление или вграденият микрофон зависи от региона/държавата/езика/ситуацията.
За гласово търсене вижте страница Използване на микрофона на дистанционното управление.
(Известия):
Показва се, когато има известие, например за проблем със свързването. Това включва и известия от BRAVIA, като актуализации на софтуера и нисък заряд на батериите в дистанционното управление. Числото показва броя на известията.
(Входове):
Превключва входното устройство, свързано към телевизора.
(Таймери):
Конфигурирайте различни настройки за таймери.
За подробности вижте страница Таймери и часовник.
(Настройки):
Конфигурирайте различни настройки, свързани с телевизора.
За подробности вижте страница Настройки.

Приложения (B)

Изведете на екрана предпочитаните си приложения.

 • Ако изберете [Приложения], се показва списък с инсталираните приложения.
 • Изберете [Добавяне на приложението към любимите], за да добавите приложение към предпочитаните.
 • Ако изберете добавено приложение и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, можете да промените реда на сортиране или да премахнете предпочитано приложение.
 • Ако изберете приложение за телевизор, можете да гледате телевизионни предавания или друго външно съдържание.

За пускане (C)

Показва какво можете да гледате след това в зависимост от съдържанието.

Забележка

 • Ако няма приложимо съдържание, [За пускане] може да не се показва.

Канали (D)

Редовете под Приложения (В) се наричат “Канали”. Тук можете да получите достъп до препоръчано съдържание от услугите за поточно видео.

Съвет

 • Скорошната хронология на гледаните канали се показва в [ТВ].
 • Можете да добавите съдържание към За пускане, като изберете съдържание от някой канал и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • Можете да преместите някои от каналите в “Канали (D)” в меню Home. Използвайте бутоните (Нагоре) / (Надолу), за да преместите фокуса върху кръглата икона на реда, който искате да придвижите, и натиснете бутона (Наляво) (или (Надясно) в зависимост от екранния език на телевизора), за да можете да преместите реда нагоре или надолу, като натиснете бутоните (Нагоре) / (Надолу).

Персонализиране на канали (E)

Персонализиране на канали се използва за показване или скриване на избраните канали.

Съвет

 • За друга информация вижте “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[9] Първоначално включване

Избор на вход

За да използвате устройства (като Blu-ray/DVD плейър или USB флаш памет), свързани към телевизора, или за да гледате телевизия, след като сте ги използвали, ще се наложи да превключите входа.

Ако редактирате елементите и добавите приложения, ще можете да превключвате между тези приложения във екрана за избор на вход.

 1. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
  Като вариант натиснете бутона (Избор на вход), използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно), за да изберете свързано устройство, след което натиснете бутона (Потвърждение).

Забележка

 • Ако няма свързано устройство към HDMI входа, HDMI входът може да не бъде показан в [Mеню Входове].

За да редактирате входните елементи

 1. Натиснете бутона (Избор на вход).
 2. Натиснете бутона (Надясно) (или бутона (Наляво) в зависимост от екранния език на телевизора) и изберете (Редактиране).
 3. Изберете приложението/входа/устройството, които искате да покажете или скриете.
 4. Изберете [Затвори].

Съвет

 • За промяна на реда или скриване на изведен на екрана елемент натиснете бутона (нагоре) на дистанционното управление, като маркирате този елемент, и на екрана ще се изведе [Премести] и [Скрий]. Ако изберете [Премести], използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно) на дистанционното управление, за да преместите елемента в желаната позиция, след което натиснете бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • Можете да превключвате към телевизионни предавания просто с натискане на бутона TV на дистанционното управление.
[10] Първоначално включване

Изпълнение на акустично автоматично калибриране

Можете да коригирате аудиото така, че да постигнете най-добрата акустика за условията, в които гледате, като използвате микрофона на дистанционното управление, за да направите тестово измерване на звука от телевизора. (В зависимост от модела тази настройка може да не е налична.)
Моделите, които поддържат акустично автоматично калибриране, имат следната настройка.
[Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране]

Визуално представяне на акустичното автоматично калибриране

Забележка

 • Ефектът от калибрирането ще е различен в зависимост от околните условия, в които гледате.
 • По време на измерването телевизорът ще възпроизвежда силен тестов звук.
 • По време на измерването не запушвайте отвора на микрофона в края на дистанционното управление.
 • Не движете дистанционното управление по време на измерването. В противен случай измерването ще бъде неправилно.
 • Извършвайте калибриране в тиха обстановка. Шумът може да доведе до неправилно измерване.
 • Ако използвате саундбар, не може да се направи акустично автоматично калибриране. Променете следната настройка.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [ТВ говорител]
 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете следните настройки.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране] — [Настройки на калибрирането]
 2. Направете измерване, като следвате инструкциите на екрана.
  Акустиката ще бъде коригирана автоматично на база на резултатите от измерването на околните условия, в които гледате.
  Визуално представяне на изпълнение на акустично автоматично калибриране. За да направите измерването, задръжте дистанционното управление приблизително на височината на гърдите си и насочете микрофона, който е в края му, към телевизора.

Съвет

Акустичното автоматично калибриране може да е неуспешно в следните случаи.

 • При преместване на дистанционното управление по време на измерването
 • Ако по време на измерването се чуват и други звуци (например шум) освен тестовия звук
[11] Първоначално включване

Функции за достъпност

Този телевизор притежава функции за достъпност в [Достъпност], като функция за преобразуване на екранния текст в говор, увеличаване на мащаба на текста за улесняване на четенето, както и субтитри.

Забележка

 • Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [Достъпност], за да конфигурирате функциите за подпомагане на потребителя.

[Достъпност] има функция за бърз достъп, така че можете да я включвате или изключвате чрез натискане и задържане на бутона (Изключване на звука) на дистанционното управление в продължение на 3 секунди.

Съвет

 • За да промените функцията за бърз достъп, изберете [Пряк път за достъпност] в [Достъпност], активирайте [Активиране на пряк път към функцията за достъпност] и променете функцията в [Услуга за прекия път].
 • Ако изберете [Въвеждащ курс за достъпност] в [Достъпност], можете да се запознаете с функциите за достъпност от потребителите, поддържани от телевизора. (Тази функция може да не е налична в зависимост от модела.)
 • За да използвате функцията за преобразуване на екранния текст в говор с помощното ръководство, направете справка в помощното ръководство в уеб сайта на Sony за поддръжка, като го отворите на компютър или смартфон.
 • За повече информация относно достъпността, посетете уебсайта за поддръжка на Sony.

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/
  код на уебсайта на Sony за поддръжка

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/

[12]

Полезни функции

 • Търсене на съдържание/управляване на телевизора с гласови команди
 • Използване на предпочитани приложения
 • Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)
[13] Полезни функции

Търсене на съдържание/управляване на телевизора с гласови команди

 • Използване на микрофона на дистанционното управление Тази функция е налична за телевизори, при които включеното в комплекта дистанционно управление има бутон за микрофон.
 • Използване на вградения микрофон на телевизора (само за телевизори с вграден микрофон)
[14] Търсене на съдържание/управляване на телевизора с гласови команди | Търсене на съдържание/управляване на телевизора с гласови команди

Използване на микрофона на дистанционното управление

Дистанционните управления, които поддържат гласово управление, имат бутон за микрофон и вграден микрофон. Поискайте Google да открие филми, приложения за поточно видео, да възпроизвежда музика и да управлява телевизора - всичко това с вашия глас. Натиснете бутона Google Асистент (или бутона за микрофон) на дистанционното управление, за да започнете.

 1. Натиснете бутона за микрофон на дистанционното управление.
  LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
  Илюстрация на бутона за микрофон на дистанционното управление
 2. Говорете в микрофона, докато натискате бутона за микрофон.
  В зависимост от модела може да се показват примерни фрази.
  Илюстрация на говорене в горната част на дистанционното управление
  Резултатите от търсенето се показват, когато говорите в микрофона.

Съвет

 • Ако натиснете бутона за микрофон на дистанционното управление и кажете “Voice hints”, ще се изведат информация за това как да говорите и наличните гласови команди. Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава/език.

Когато не можете да търсите посредством гласа си

Регистрирайте отново гласовото дистанционно управление, което има бутон за микрофон или бутон Google Асистент на телевизора, като натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth].

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
 • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.
[15] Търсене на съдържание/управляване на телевизора с гласови команди | Търсене на съдържание/управляване на телевизора с гласови команди

Използване на вградения микрофон на телевизора (само за телевизори с вграден микрофон)

Вграденият микрофон на телевизора може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава/език.

За подробности относно езиците, които поддържа функцията на вградения микрофон на телевизора, вижте следния уебсайт за поддръжка на Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Съвет

 • URL адресите са обект на промяна без предизвестие.

Извършвайте повече неща на вашия телевизор, като използвате единствено гласа си. Просто започнете с “Ok Google”, за да:

 • Управлявате вашия телевизор и смарт домакински устройства
 • Можете да се наслаждавате на музика и забавления
 • Получавате отговори
 • Планирате деня си и да управлявате задачите

Обърнете се с лице към телевизора и кажете “Ok Google”, за да започнете.

Когато LED индикаторът за гласова функция мига в бяло, започнете да говорите.
Илюстрация, показваща местоположението на LED индикаторите на телевизора. В последователност А и В от ляво.

 1. LED индикаторът за гласова функция се намира в долу вляво от средата на телевизора.
 2. LED индикаторът, разположен долу в средата на телевизора светва в жълто, когато е налична операция без използване на ръце.

За да използвате вградения микрофон, активирайте следната настройка.

 1. Включете превключвателя на вградения микрофон на телевизора.
  За местоположението на превключвателя на вградения микрофон на телевизора вижте Информация за продукта.

Забележка

 • За да използвате вградения микрофон на телевизора, е необходима интернет връзка.
 • След включване на превключвателя за вградения микрофон на телевизора е необходимо да натиснете бутона за микрофона/Google Асистент на дистанционното управление, за да завършите настройката в зависимост от модела/държавата/региона. (Само за модели с превключвател за вградения микрофон на телевизора)
 • Когато вграденият микрофон е активиран, потреблението на енергия ще се увеличи, тъй като той винаги очаква звуци.

Съвет

 • Когато се активира превключвателят на вградения микрофон на телевизора, LED индикаторът Реакция при управление свети в жълто, дори когато телевизорът е изключен (можете също да го настроите да не свети).
 • Вграденият микрофон на телевизора може да улови звук от заобикалящата среда и да реагира неволно. Можете да използвате [Чувствителност на вградения микрофон], за да променете чувствителността на микрофона.

  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Чувствителност на вградения микрофон]

[16] Полезни функции

Използване на предпочитани приложения

 • Инсталиране на приложения от Google Play Store
[17] Използване на предпочитани приложения | Използване на предпочитани приложения

Инсталиране на приложения от Google Play Store

Можете да инсталирате приложения от Google Play Store на вашия телевизор, точно както правите това с вашите смартфони и таблети.

Забележка

 • Можете да инсталирате само приложения, които са съвместими с телевизори. Те може да се различават от приложенията за смартфони/таблети.
 • За инсталиране на приложения от Google Play Store са необходими интернет връзка и профил в Google.

Съвет

 • Ако не разполагате с Google профил или желаете да създадете споделен профил, създайте нов профил, като посетите следния уебсайт.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Горният уебсайт може да се различава в зависимост от вашия регион/държава. Той е обект на промяна без предизвестие. За подробности вижте началната страница на Google.
 • Препоръчваме ви да създадете Google профил на компютър или мобилно устройство.
 1. Натиснете бутона HOME, изберете [Приложения] от меню Home, и изберете [Google Play Store] от списъка с приложения.
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложение за инсталиране.

След изтегляне, приложението се добавя и инсталира автоматично. Можете да изберете [Отваряне], за да стартирате приложението.

Относно платените приложения

В Google Play Store има безплатни приложения и платени приложения. За да закупите платено приложение, са необходими код от предварително платен ваучер за подарък на Google Play или информация за кредитна карта. Можете да закупите ваучер за подарък на Google Play от различни търговци.

За изтриване на приложение

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, изберете [Настройки] — [Приложения], изберете приложение, което искате да изтриете и го деинсталирайте.
[18] Полезни функции

Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Можете да осигурите безопасното използване на телевизора, като зададете ограничения за инсталиране на приложения, изтеглени от неизвестни източници, или възрастови ограничения за програми и видео. (Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.)

Можете да задавате следните функции на [Родителски контрол], за да могат децата безопасно да използват телевизора.

 • Ограничаване на телевизионни канали и използване на външни входове
 • Ограничаване на инсталирането на приложения от неизвестни източници
 • Ограничаване на използването на приложения (със защита с парола)
 • Ограничаване на времето на използване на телевизора

Можете да използвате функциите за ограничаване, като ги настроите по следния начин.

Задаване на възрастови ограничения на програми

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Родителски контрол] — [Канали & Външни входове] — [TB рейтинг].
  Опциите зависят от вашия модел/държава/регион/настройки.

Ограничаване на приложения (със защита с парола)

Задайте ограничение за използване на приложения, например интернет браузъри, от деца.

Ограниченията се настройват в [Родителски контрол].

Ако настройката е конфигурирана, при стартиране на приложение ще се изисква да въведете ПИН кода.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Родителски контрол] — [Приложения]
 2. Задайте или въведете ПИН кода.
 3. Активирайте [Ограничаване на приложения].
 4. Изберете от списъка с приложения тези, които искате да ограничите.
  Ограничените приложения ще се променят от (Отключено) на (Заключено). За да ограничите всички приложения, изберете [Всички приложения].

Ограничаване на инсталирането на приложения от неизвестни източници

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Поверителност] — [Сигурност и ограничения] — [Неизвестни източници] — променете настройката в [Инст. на неизвестни прилож.].

Забележка

 • Ако промените настройките на [Сигурност и ограничения], устройството ви и личните ви данни са по-уязвими на атака от неизвестни приложения от източници, различни от Play Store. Вие се съгласявате, че поемате пълната отговорност за всяка щета на вашето устройство или загуба на данни, която може да произтече от използването на тези приложения.
 • Ако забравите ПИН кода, трябва да върнете телевизора към оригиналните фабрични настройки. Погрижете се да не забравяте ПИН кода.

Съвет

 • В зависимост от приложението може да съществуват други отделни ограничения. За подробна информация направете справка в раздела Помощ на приложението.

Ограничаване на времето на ползване на телевизора

Конфигурирайте настройката, за да ограничите времето, в което децата използват телевизора.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Родителски контрол] — [Екранно време]
 2. Задайте или въведете ПИН кода.
 3. Активирайте [Ограничаване на екранно време], за да се активира ограничението.
  Настройката на ограничението ще се покаже в [Ограничаване на екранно време]. За да промените настройката, конфигурирайте [Времево ограничение за използване] или [Ограничен времеви слот].
[19]

Гледане на телевизия

 • Гледане на телевизионни програми
 • Полезни функции при гледане на телевизия
 • Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания
[20] Гледане на телевизия

Гледане на телевизионни програми

 • Разбиране на информационните икони в лентата
 • Използване на справочника на програмите
 • Конфигуриране на настройките на каналите
 • Използване на ТВ меню
 • Използване на услуги за интерактивна телевизия
[21] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Разбиране на информационните икони в лентата

Когато сменяте канала, за кратко се появява информационна лента. В лентата може да са показани следните икони.

Списък на иконите и техните описания :
Услуга за данни (приложение на излъчването)
:
Радио услуга
:
Кодирана услуга/услуга с абонамент
:
Налично е многоезично аудио
:
Налични са субтитри
:
Налични са субтитри и/или звук за хора с увреден слух
:
Препоръчителна минимална възраст за текущата програма (от 3 до 18 години)
:
Родителски контрол
:
Наличен звук за хора с увредено зрение
:
Налично е изговаряне на субтитрите
:
Наличен е многоканален звук
[22] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Използване на справочника на програмите

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

 1. Натиснете бутона GUIDE/(Справочник) за да се покаже справочникът на цифровите програми.
 2. Изберете програмата, която ще гледате.
  Показват се детайли за програмата.
 3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

Съвет

 • (Само за модели, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер) Ако извършите настройката [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер] в [Настройка на кабелния/сателитния декодер] под [Външни входове], можете да изведете на екрана справочника на програмите на кабелния/сателитния декодер.
[23] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Конфигуриране на настройките на каналите

 • Приемане на цифрово излъчване
 • Приемане на сателитно излъчване
 • Сортиране или редактиране на канали
[24] Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите

Приемане на цифрово излъчване

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка].
 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични цифрови канали и да ги запаметите в телевизора.

Промяна на диапазона на настройка

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Диапазон на настройка] — [Нормален] или [Разширен].

[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Разширен]
Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

Съвет

 • Можете да настроите отново телевизора, като изберете [Автоматична настройка] и следвате инструкциите на екрана, след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.
[25] Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите

Приемане на сателитно излъчване

Ако имате инсталирана сателитна антена, можете да гледате сателитни предавания чрез конфигуриране на настройките на тунера.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка] — [Настройка] за сателитните програми, за които сте абонирани.
 2. Следвайте инструкциите на екрана.
[26] Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите | Конфигуриране на настройките на каналите

Сортиране или редактиране на канали

Можете да сортирате показаните канали по ваш предпочитан ред.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Редактиране на списъкa с канали].
  Ако са показани няколко елемента, изберете този, който искате да редактирате.
 2. Изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция.
  Можете да изберете [Вмъкване] или [Размяна] за избрания канал. За промяна изберете [Начин на подреждане].
 3. Изберете новата позиция, където желаете да преместите избрания канал.
 4. Изберете [Готово], за да приложите промените.

Забележка

 • Наличните опции може да се различават в зависимост от вашия регион/държава.
[27] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Използване на ТВ меню

Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване, за да се покаже [ТВ меню]. В [ТВ меню] се показва списък с канали и можете лесно да избирате програми на други канали, докато гледате телевизия.

Можете да добавяте предпочитани канали, когато използвате вградения тунер.

Изображение на телевизионен екран

Забележка

 • Показаният екран и менютата могат да се различават в зависимост от това, което гледате, и вашия модел/държава/регион.
 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  ТВ меню се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса наляво или надясно и изберете програмата, която искате да гледате.
  Ако изместите фокуса надолу и изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление], ще се покажат наличните опции, докато гледате. Можете да изберете също и опции, такива като [Цифрова ТВ] или [Кабел], за да промените показания списък с канали. (Показаните опции са различни в зависимост от това, което гледате.)

Съвет

 • За да добавите канала, който гледате, към предпочитани, натиснете бутона (нагоре) на дистанционното управление от [ТВ меню] и добавете канала към предпочитани от показаното меню.
 • Можете да използвате бутона TV на дистанционното управление, за да изведете каналите на кабелния/сателитен декодер.

  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Бърза връзка с бутон на TV].

  След това изберете входа, свързан към кабелния/сателитен декодер.

 • Ако сте конфигурирали кабелния/сателитен декодер при началната настройка, можете да натиснете бутона TV, за да изведете списъка с канали на кабелния/сателитен декодер.

  Можете също да управлявате кабелния/сателитен декодер с контролния панел, който се извежда когато изберете [Дистанционно управление].

  Моделите, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове].

[28] Гледане на телевизионни програми | Гледане на телевизионни програми

Използване на услуги за интерактивна телевизия

За показване на текстова информация

Можете да преглеждате текстова и текст-базирана графична информация, включително национални новини, информация за времето и ТВ програми. Можете да търсите информацията, която ви интересува, и след това да изберете информацията, която желаете да се покаже, като въведете число.

 1. Натиснете бутона (Текст), за да се покаже текстова информация.

Относно цифровата услуга за текстова информация

Цифровата текстова услуга предлага богато съдържание с фини графики и изображения. Налични са различни функции, като връзки към страници и лесна за използване навигация. Тази услуга се поддържа от множество разпространители. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Относно цифровото интерактивно приложение

Услугите с интерактивно приложение предлагат висококачествен цифров текст и графика заедно с разширени опции. Тази услуга се поддържа от разпространителите. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Забележка

 • Интерактивната услуга е налична само ако се предоставя от разпространителя.
 • Наличните функции и съдържание на екрана се различават в зависимост от разпространителя.
 • Ако са избрани субтитри и сте стартирали приложение за цифров текст от бутона (Текст), е възможно при определени обстоятелства субтитрите да спрат да се показват. Когато затворите приложението за цифров текст, показването на субтитрите ще се възстанови автоматично.
[29] Гледане на телевизия

Полезни функции при гледане на телевизия

Таймери
Използвайте таймер за включване и изключване на телевизора.
За подробности вижте Таймери и часовник.
Родителски контрол
Използвайте [Родителски контрол] за задаване на ограничения от родителя.
За подробности вижте Система.
(Настройка на субтитрите)
Променете начина на показване на субтитрите чрез натискане на бутон (Настройка на субтитрите), когато гледате съдържание с налични субтитри.
Регулиране на качество на картината/качество на звука
Регулирайте качеството на картината и звука според вашите предпочитания.
За подробности вижте Екран и звук.
[30] Гледане на телевизия

Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

 • Настройване на качеството на картината
 • Настройване на качеството на звука
 • Разширени настройки “Звук
[31] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Настройване на качеството на картината

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани с дисплея на телевизора, като например цвят и яркост за качеството на картината или размер на екрана.

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион и съдържанието, което гледате.

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Екран и звук] — желаната опция.

Можете да променяте следните настройки.

Картина

Регулира настройките на картината като яркост, цвят и нюанс.

Основни
Можете да задавате следното.
Режим на картината
Промяна на качеството на картината според съдържанието, което гледате, като например филми или спорт.
Нулиране на настройките на картината за ***
Нулирайте настройките на картината за текущия режим на картината към фабрично зададените.
Автомат. режим на картината
Автоматично избира режима на картината според съдържанието, което се гледа.

Забележка

 • В зависимост от изходното устройство или сигнал то може да не бъде разпознато в Автомат. режим на картината и режимът на картината няма да се смени. В този случай ръчно сменете качеството на картината от [Режим на картината].
Kалибриран режим за ***
Настройва картината към качество, близко до предвиденото от създателя на съдържанието, при гледане на съдържание от поточно видео и поддържани приложения.
Светлинен сензор
Оптимизира яркостта според околната осветеност.
Светлинен сензор
Автоматично регулира яркостта и цвета на картината в зависимост от околната осветеност.
Действителното показване на екрана може да не е налично в зависимост от вашия модел/държава/регион.
Яркост
Регулира подсветката за показване на най-ярките бели цветове и най-дълбоките черни цветове.
Цветност
Регулирайте нивото на насищане на цветовете и нюанса.
Чистота
Регулирайте отчетливостта на картината и намалете резкостта.
Движение
Можете да задавате следното.
Motionflow
Прецизира динамични изображения с движещи се обекти. Увеличава броя на кадрите за плавно показване на видеоклиповете. Ако изберете [Потребителски], можете да регулирате [Гладкост] и [Чистота].
Режим Филм
Оптимизира качеството на картината в зависимост от видео съдържанието, като например филми и компютърни графики. Възпроизвежда плавно движението на филмирани изображения (изображения, записани с 24 кадъра в секунда), като например филми.
Видео сигнал
Можете да задавате следното.
HDR режим
Картина, която е подходяща за сигнал тип High Dynamic Range (Висок динамичен обхват).
HDMI видео обхват
Изберете обхвата на сигнала за HDMI входа.
Цветно пространство
Променете диапазона на цветовото възпроизвеждане.
Регулиране на допълнителен цвят
Можете да задавате следното.
Допълнителна цветна температура: Основно
Регулирайте фино цветната температура. за всеки цвят.
Допълнителна цветна температура: Многоточково (***т)
Оптимална предварителна настройка при доставката. Използвайте тази настройка за професионално регулиране. При регулиране препоръчваме използването на анализатор на цвета.
Регулиране съобразно цветовете
Настройка на нюанса, насищането и светлината за всеки цвят.

Екран

Регулирайте съотношението на картината и видимата зона на екрана.

Широкоекранен режим
Регулира размера на картината.
4:3 фиксиран
Автоматично оразмеряване за 4:3 картини.
Автоматична зона на екрана
Автоматично регулира видимата зона на екрана в зависимост от сигнала.
Зона на екрана
Регулирайте видимата зона на екрана.
Позиция на екрана
Регулирайте хоризонталното и вертикалното положение на екрана.
Вертикален размер
Разтегнете картината вертикално.
[32] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Настройване на качеството на звука

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани със звука на телевизора, като например качество и режим на звука.

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион, настройките на телевизора и свързаното устройство.

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Екран и звук] — желаната опция.

Можете да променяте следните настройки.

Звук
Регулирайте настройките на входния сигнал, например на телевизията или HDMI, и други общи настройки, за да се наслаждавате на различни звукови ефекти.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Режим на звука
Изберете един от режимите [Кино], [Музика] или [Dolby Audio] в зависимост от средата или предпочитанията си.
Персонална настройка на звука
Регулирайте качеството на звука за всеки режим на звука при модели с Режим на звука.
Сила на звука
Регулирайте нивото на звука на получавания в момента входен сигнал.
Разширена автоматична сила на звука
Запазва постоянно ниво на звука за всички програми и входове.
Баланс
Регулира баланса на говорителите.
Позиция на телевизора
Изходен звук от говорителя на телевизора в зависимост от положението му.
Акустично автоматично калибриране
Регулирайте изходния звук в зависимост от околните условия, в които гледате. За подробности вижте Изпълнение на акустично автоматично калибриране.
Нулиране
Връщане на всички настройки на звука към фабрично зададените.
Аудио изход
Настройва за слушалки и аудио система.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Говорител
Изберете ТВ или външни говорители.
Режим на ТВ централен говорител
Използвайте говорителите на телевизора като централен говорител на системата за домашно кино.
Приоритизиране на аудио системата
Ако е активирана функцията, автоматично превключва аудио изхода към аудио система, съвместима с BRAVIA Sync, когато се включи телевизорът.
Управление на домашно кино
Включва вашата аудио система и ви позволява да я управлявате.
Синхронизиране на режима на звука
Звуковото поле на дадената аудио система ще се превключва автоматично, когато се промени режимът на звука на телевизора.
A/V синхронизиране
Регулира се аудио и видео синхронизирането, когато се използва Bluetooth A2DP аудио устройство, или определена аудио система е свързана с HDMI кабел.
Режим eARC
Ако е избрана опцията [Автомат.], висококачествен звук се извежда, когато поддържано от eARC устройство е свързано към HDMI порт, обозначен сeARC/ARC”.
Цифров аудио изход
Конфигуриране на метода на извеждане на цифров аудиосигнал. Тази настройка е налична само когато [Говорител] е зададено на [Аудио система].
Сила на звука на Цифров аудио изход
Важи само за PCM. Нивата на звука между PCM и компресирано аудио ще бъдат различни.
Изход за Dolby Digital Plus
Изберете изход за Dolby Digital Plus за аудио системи, поддържащи Dolby Digital Plus и ARC. Ако използвате ARC и оптичен аудио изход, изберете [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus ще се изключи при работа с оптичен аудио изход.)
Режим Pass through
Извежда аудиосигнали към аудио система без декодиране.
[33] Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания | Промяна на качеството на картината и звука според вашите предпочитания

Разширени настройки “Звук

На тази страница са представени различни настройки за функциите, които можете да конфигурирате в [Звук].

Забележка

 • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион, настройките на телевизора и свързаното устройство.

Настройки на [Режим на звука]

НастройкаОписание
СтандартенОптимизира качеството на звука за стандартно съдържание.
ДиалогПодходящо при говор и диалог.
КиноОптимизира обемния звук за филми.
МузикаПозволява да усетите динамичен и ясен звук, сякаш сте на концерт.
СпортСимулира обширното пространство на стадион или друго подобно средище.
Dolby AudioИзходният звук се обработва с акустична технология Dolby.

[Персонална настройка на звука]

НастройкаОписание
Обемен звукВиртуално възпроизвеждане на реалистичен обемен звук.
Обемен звукРегулира ефекта на обемния звук.
ЕквалайзерРегулира звука в зависимост от различните честоти.
Сила на гласаПодчертава звука.
Подобряване на диалогаПодчертаване на гласа, когато [Режим на звука] е зададен на [Dolby Audio].

[Сила на звука]

НастройкаОписание
Изместване на усилванетоРегулира нивото на звука на текущия вход по отношение на другите входове.
Dolby динамичен обхватКомпенсира разликата в нивото на звука между каналите (само за Dolby Digital).
MPEG аудио нивоРегулира нивото на звука за MPEG аудио.
HE‑AAC динамичен обхватКомпенсира разликата в нивото на звука между каналите (само за HE‑AAC аудио).
HE‑AAC аудио нивоРегулира нивото на звука за HE‑AAC аудио.
[34]

Записване на телевизионни програми

 • Записване върху USB HDD устройство
 • Гледане/изтриване на записано съдържание
 • Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия
[35] Записване на телевизионни програми

Записване върху USB HDD устройство

 • Регистриране на USB HDD устройство
 • Записване с едно докосване
 • Записване чрез таймер за запис
 • Информация за използването на USB HDD устройство за записване
[36] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Регистриране на USB HDD устройство

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

Свържете и регистрирайте USB HDD устройство към вашия телевизор, за да записвате цифрови предавания.

Свържете USB HDD устройство към USB порта на телевизора, обозначен сHDD REC” (ако има син USB порт, той поддържа запис върху HDD).

Илюстрация на метода за свързване
 1. USB HDD устройство
 2. USB кабел (не се доставя)
 1. Свържете USB HDD устройство към USB порта (син) на вашия телевизор, обозначен сHDD REC”.
 2. Включете USB HDD устройството.
 3. Изчакайте да се покаже екранът [USB хранилището е свързано].
  Ако съобщението не се покаже, можете ръчно да регистрирате USB HDD устройството от менюто с настройки.
 4. Изберете [Регистриране за запис].
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

Забележка

 • Ако по време на регистрацията в стъпка 4 се покаже съобщението “Не може да намери USB HDD за запис”, следвайте инструкциите в съобщението и проверете дали USB HDD устройството за запис е свързано към суперскоростния USB порт (син).
  Ако USB HDD устройството за запис не се разпознава дори след като сте проверили връзката, трябва да регистрирате отново USB HDD устройството, тъй като то вече може да е било регистрирано като устройство за цели, различни от запис. Направете справка в “USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.”, за да регистрирате отново USB HDD устройството за запис.

За да регистрирате ръчно USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следното.
  [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

Отмяна на регистрация на USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация да бъде отменена.
[37] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Записване с едно докосване

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

 1. Докато гледате програмата, която ще записвате, натиснете бутона REC.
 2. В показания екран задайте крайно време за записа.

Ръчно спиране на записа

 1. Натиснете бутона TV и изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление].
 2. Изберете [Спиране на записа] на показания екран.
[38] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Записване чрез таймер за запис

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

 1. Натиснете бутона GUIDE/(Справочник).
 2. Изберете желаната програма в справочника за програми, след това изберете [Таймер за запис].
 3. Изберете [Настройте таймера].

Ръчно настройване на таймера с определяне на дата, час и канал

 1. Натиснете бутона REC LIST.
 2. Изберете [Списък на таймера/Настройки на таймера] — [Настройте таймера] — [Настройте таймера ръчно].
 3. Конфигурирайте таймера.
 4. Изберете [Настройте таймера].

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера могат да се извършват в [Списък на таймера за запис].

 1. Натиснете бутона REC LIST.
 2. Изберете [Списък на таймера/Настройки на таймера] — [Списък на таймера за запис], след това променете настройките.

Съвет

 • Могат да бъдат създавани до 32 таймера.
 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона REC LIST, след това изберете [Списък с грешки при запис] в [Списък на таймера/Настройки на таймера].
 • В справочника на програмите можете да премествате фокуса до желаната програма и да натиснете бутона REC, за да се създаде таймер за запис на програмата.

Забележка

 • Таймерът за запис няма да работи, когато променливотоковият захранващ кабел е изключен от контакта.
[39] Записване върху USB HDD устройство | Записване върху USB HDD устройство

Информация за използването на USB HDD устройство за записване

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

 • USB HDD устройството трябва да се използва изключително за записи. Използвайте друго USB HDD устройство за разглеждане на снимки и видео.
 • Поддържат се само USB HDD устройства с памет над 32 GB.
 • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа. Свържете устройството директно към телевизора.
 • Всички данни, запазени на USB HDD устройството, ще бъдат изтрити, когато по време на процеса на регистрация то бъде форматирано. USB HDD устройството не може да бъде използвано с компютър, след като бъде регистрирано към телевизора. За да активирате употребата на USB HDD устройството на компютър, форматирайте го от компютъра. (Обърнете внимание, че данните в USB HDD устройството ще бъдат изтрити.)
 • Могат да бъдат регистрирани максимум 8 USB HDD устройства.
 • Само този телевизор ще може да възпроизвежда данните, записани на USB HDD устройството, което е било регистрирано към него.
 • Поддържат се записи само на цифрови телевизионни и радиопредавания. Записите на данни не се поддържат.
 • Кодирани/криптирани сигнали не могат да бъдат записвани.
 • Записите не могат да се осъществят в следните случаи:
  • Телевизорът не може да разпознае регистрираното USB HDD устройство.
  • Повече от 1 000 програми са записани на USB HDD устройството.
  • USB HDD устройството е пълно.
 • Автоматично избиране на програмата не е възможно, докато тя се записва.
 • Записът на програма не е възможен ако записът не е бил оторизиран.
 • Ако се използва модул за условен достъп (CAM), избягвайте използването на защита “родителски контрол”, която не може да работи по време на запис. Като алтернатива използвайте блокиране на програма или собствената функция за родителски контрол на телевизора, ако се поддържа от разпространителя.
 • В Норвегия някои програми не могат да се записват поради законови ограничения.
 • Ако телевизорът е бил подложен на удар по време на запис на USB HDD устройство, може да се появи шум в записаното съдържание.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, смущения на сигнала или всеки друг проблем.
[40] Записване на телевизионни програми

Гледане/изтриване на записано съдържание

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

Гледане на записано съдържание

 1. Натиснете бутона REC LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

 1. Натиснете бутона REC LIST.
 2. Изберете (иконата Изтрий) в дясно от програмата, която искате да изтриете.
  За да изтриете няколко програми, изберете (икона Изтриване на различни) отдясно за всички програми, които искате да изтриете, и след това изберете (икона Изтрий).

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия.

[41] Записване на телевизионни програми

Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Списък на иконите и техните описания :
Запис, който не е гледан
:
Защитен запис
:
Запис, който се извършва в момента
[42]

Използване на телевизора с други устройства

 • USB устройства
 • Blu-ray и DVD плейъри
 • Кабелен/сателитен декодер
 • Извеждане на екран на приложение от iPhone/смартфон или iPad/таблет на телевизора
 • Компютри, фотоапарати и камери
 • Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)
 • Конзоли за видеоигри
 • Bluetooth устройства
 • Устройства, съвместими с BRAVIA Sync
 • Разглеждане на снимки с 4K от съвместими устройства
 • Ръководство за свързване на BRAVIA
[43] Използване на телевизора с други устройства

USB устройства

 • Възпроизвеждане на съдържание, записано на USB устройство
 • Информация относно USB устройства, използвани за запаметяване на снимки и музика
 • Поддържани файлове и формати
[44] USB устройства | USB устройства

Възпроизвеждане на съдържание, записано на USB устройство

За да записвате програми върху USB памет или да гледате програми, вижте Записване на телевизионни програми.

Свързване на USB устройство

Свържете USB памет към USB порта на телевизора, за да се насладите на снимки, музика и видео файлове, записани на устройството.

Илюстрация на метода за свързване
 1. USB памет

Наслаждавайте се на снимки/музика/филми, записани на USB устройство

На екрана на телевизора можете да възпроизвеждате снимки/музика/филми, записани на USB устройство.

 1. Ако USB устройството, свързано към телевизора, има ключ за захранване, го включете.
 2. Натиснете бутона HOME/(НАЧАЛО) и изберете Приложения от менюто Home, след това изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • Извеждането на някои фотоизображения или папки отнема време в зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя на файлове в папката.
 • Може да мине известно време, преди USB устройството да се покаже, тъй като телевизорът осъществява достъп до него при всяко свързване на USB устройството.
 • Всички USB портове на телевизора поддържат високоскоростен USB. Синият USB порт поддържа SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0). USB разклонители (хъбове) не се поддържат.
 • Докато използвате USB устройството, не изключвайте телевизора или USB устройството, не прекъсвайте връзката с USB кабела, не изваждайте и не поставяйте носител за записване. В противен случай данните, записани в USB устройството, могат да се повредят.
 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.

Съвет

 • За друга информация вижте “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[45] USB устройства | USB устройства

Информация относно USB устройства, използвани за запаметяване на снимки и музика

 • USB портовете на телевизора поддържат FAT16, FAT32, exFAT и NTFS файлови системи.
 • При свързване на Sony цифров фотоапарат към телевизора с USB кабел настройките за USB връзка на фотоапарата трябва да са настроени на режим “Автом.” или “Памет”.
 • Ако вашият цифров фотоапарат не работи с вашия телевизор, опитайте следното:
  • Настройте USB връзката на фотоапарата на “Памет”.
  • Копирайте файловете от фотоапарата на USB флаш памет, после свържете паметта към телевизора.
 • Възможно е някои снимки и филми да са били увеличени, което води до лошо качество на картината. В зависимост от размера и съотношението на ширина спрямо височина е възможно изображенията да не се показват на цял екран.
 • Възможно е показването на снимка да отнеме известно време в зависимост от файла и/или настройките.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, неизправност на USB устройството или всеки друг проблем.
[46] USB устройства | USB устройства

Поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[47] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Снимки

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

Файлов форматРазширение
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
HEIF*.heic / *.heif / *.hif
ARW *1*.arw
 • *1 ARW е предназначен единствено за възпроизвеждане на файлове.

Други поддържани файлове и формати

 • Музика
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[48] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Музика

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

mp4

Разширение: *.mp4 / *.m4a

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Разширение: *.3gp / *.3g2

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Разширение: *.wma

ОписаниеЧестота на дискретизация
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Разширение: *.ogg

ОписаниеЧестота на дискретизация
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Други

ОписаниеЧестота на дискретизация
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Разширение: *.mp3

ОписаниеЧестота на дискретизация
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Разширение: *.wav

ОписаниеЧестота на дискретизация
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Разширение: *.flac

ОписаниеЧестота на дискретизация
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Разширение: *.aac

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Случаят на употреба на LPCM е само за домашна мрежа.
 • *2 Случаят на употреба на WAV е само 2ch.

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[49] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Видео

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Разширение: *.m2t

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Разширение: *.m2ts / *.mts

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Този ред включва случай на употреба на XAVC S формат. Максималната поддържана скорост на предаване на данни за XAVC S е 100 Mbps.

avi (*.avi)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Тип на субтитрите: Вградени / Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Тип на субтитрите: Външни

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[50] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Аудио честота на дискретизация (за видео)

Аудио кодекЧестота на дискретизация
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Външни субтитри
[51] Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати | Поддържани файлове и формати

Външни субтитри

Случай на употреба: USB

Файлов форматРазширение
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Аудио честота на дискретизация (за видео)
[52] Използване на телевизора с други устройства

Blu-ray и DVD плейъри

 • Свързване на Blu-ray или DVD плейър
 • Гледане на Blu-ray и DVD дискове
[53] Blu-ray и DVD плейъри | Blu-ray и DVD плейъри

Свързване на Blu-ray или DVD плейър

Свържете Blu-ray/DVD плейър към телевизора.

Използвайте един от методите за свързване по-долу според наличните изводи на телевизора.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

Съвет

 • Можете да свържете и кабелен/сателитен декодер по същия начин като Blu-ray/DVD плейър.

HDMI свързване

За оптимално качество на картината препоръчваме да свързвате вашия плейър към телевизора с помощта на HDMI кабел. Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има HDMI жак (гнездо), свържете го чрез HDMI кабел.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на кабелен/сателитен декодер)
 2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с логото на HDMI.

Композитна връзка

Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има композитни жакове, свържете ги чрез композитен видео/аудио кабел.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на кабелен/сателитен декодер)
 2. Аналогов удължителен кабел (доставен)*
 3. RCA кабел (не се доставя)

* Дали Аналоговият удължителен кабел ще бъде доставен зависи от вашия модел/регион/държава.

Кабел, който свързва към жака за видео входа

3,5 mm жак на аналоговия удължителен кабел има 4 полюса.

Изображение на аудио/видео кабел (продава се отделно)
 1. 3,5 mm
 2. Наляво за аудио сигнал.
 3. Видео сигнал.
 4. Заземяване.
 5. Надясно за аудио сигнал.
[54] Blu-ray и DVD плейъри | Blu-ray и DVD плейъри

Гледане на Blu-ray и DVD дискове

На телевизора можете да гледате съдържание от Blu-ray/DVD дискове или друго съдържание, поддържано от вашия плейър.

 1. Включете свързания Blu-ray/DVD плейър.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързания Blu-ray/DVD плейър.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания Blu-ray/DVD плейър.

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync с HDMI връзка, можете лесно да го управлявате с дистанционното управление на телевизора. За да управлявате устройство BRAVIA Sync от екрана на телевизора. Натиснете бутона (Избор на вход) на дистанционното управление, докато гледате съдържание от HDMI вход, натиснете бутона (нагоре) на дистанционното управление и изберете [Меню за управление]. (Можете също да покажете менюто за управление, като натиснете бутона (Извеждане на информация/текст) на дистанционното управление.)
[55] Използване на телевизора с други устройства

Кабелен/сателитен декодер

 • Свързване на кабелен/сателитен декодер
 • Как се управлява кабелен/сателитен декодер с помощта на дистанционното управление на телевизора
[56] Кабелен/сателитен декодер | Кабелен/сателитен декодер

Свързване на кабелен/сателитен декодер

Свържете кабелния/сателитен декодер към телевизора.
Свържете го към входа на телевизора.
За подробности вижте страница Свързване на Blu-ray или DVD плейър.

[57] Кабелен/сателитен декодер | Кабелен/сателитен декодер

Как се управлява кабелен/сателитен декодер с помощта на дистанционното управление на телевизора

Моделите, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове].

Изпълнението на [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер] в [Настройка на кабелния/сателитния декодер] ви дава възможност да управлявате кабелен/сателитен приемник, като използвате дистанционното управление на телевизора.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове] — [Настройка на кабелния/сателитния декодер] — [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер].
 2. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

 • Когато работите с дистанционното управление на телевизора, насочете го към кабелния/сателитния декодер.
 • В зависимост от външните устройства някои бутони може да не реагират.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
 • Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.
[58] Използване на телевизора с други устройства

Извеждане на екран на приложение от iPhone/смартфон или iPad/таблет на телевизора

Chromecast built-inили AirPlay позволява да показвате (прехвърляте) екраните на любимите си уебсайтове и приложения от мобилното си устройство директно на телевизора.

Използване на Chromecast built-in

 1. Свържете мобилно устройство, например смартфон или таблет, към същата домашна мрежа, към която е свързан телевизорът.
 2. Стартирайте приложение, поддържано от Chromecast built-in на мобилното устройство.
 3. Изберете иконата (cast) в приложението.
 4. Изберете телевизора като дестинация за прехвърляне.
  Екранът на мобилното устройство се извежда на телевизора.

Забележка

 • За да използвате Chromecast built-in, е необходима интернет връзка.

Използване на AirPlay

Този телевизор поддържа AirPlay 2.

 1. Уверете се, че вашето Apple устройство и телевизорът са свързани към една и съща мрежа.
 2. Процедурата зависи от съдържанието, което ще бъде показано на телевизора както следва.
  • За показване на видео, докоснете (AirPlay видео).
  • За показване на снимки, докоснете (Споделяне на действия).
  • За възпроизвеждане на музика, докоснете (AirPlay аудио).
  • За показване на екрана на мобилно устройство, докоснете (Дублиране на екрана).
   (В някои приложения може да е необходимо първо да докоснете друга икона.)
 3. Изберете AirPlay на мобилно устройство, като iPhone или iPad, и изберете телевизора, който ще използвате с AirPlay.

Съвет

 • Телевизорът поддържа Apple HomeKit.
  Можете да управлявате телевизора с мобилно устройство, например iPhone или iPad чрез натискане на бутона (Избор на вход) на дистанционното управление, избор на (AirPlay), и изпълняване на инструкциите на екрана за настройка на Apple HomeKit.
  Наличните операции се различават при различните версии на приложенията и софтуера.
 • Ако изберете [Включване (Включване от приложения)] в [Дистанционно включване], можете да включите телевизора с приложения от мобилно устройство, например iPhone или iPad.

Забележка

 • За да използвате AirPlay, е необходима интернет връзка.
 • Работата на мобилно устройство, например iPhone или iPad, зависи от версията на операционната система.
 • iPhone, iPad, AirPlay и HomeKit са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ или други държави.
[59] Използване на телевизора с други устройства

Компютри, фотоапарати и камери

 • Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание
 • Свързване на фотоапарат или камера и разглеждане на запаметеното съдържание
 • Спецификации на компютърния видео сигнал
[60] Компютри, фотоапарати и камери | Компютри, фотоапарати и камери

Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на компютър

Използвайте HDMI кабел за свързване на вашия компютър към телевизора.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър
 2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с логото на HDMI. Ние препоръчваме Ултра високоскоростен кабел HDMI при свързване на компютър, който поддържа 4K 120 Hz.

За да проверите спецификациите на видео сигнала

 • Спецификации на компютърния видео сигнал

За да видите съдържание, записано на компютър

След като осъществите връзката с компютъра, натиснете изберете бутона (Избор на вход), след това изберете входа, към който е свързан компютърът.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • За оптимално качество на картината ви препоръчваме да настроите компютъра за изходни видео сигнали в съответствие с един от форматите, посочени в “Спецификации на компютърен видео сигнал”.
 • В зависимост от състоянието на връзката изображението може да е замъглено или размазано. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал от списъка “Спецификации на компютърния видео сигнал”.
[61] Компютри, фотоапарати и камери | Компютри, фотоапарати и камери

Свързване на фотоапарат или камера и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на фотоапарат или камера

Свържете вашия цифров фотоапарат Sony или камера с HDMI кабел. Използвайте кабел, който има HDMI мини жак от страната на цифровия фотоапарат/камерата и стандартен HDMI жак от страната на телевизора.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с логото на HDMI.

За да видите съдържание, записано на цифров фотоапарат или камера

 1. След като свържете цифровия фотоапарат/камерата, ги включете.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързания цифров фотоапарат/камера.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания цифров фотоапарат/камера.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате с дистанционното управление на телевизора. Уверете се, че вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync. Някои устройства може да не са съвместими с BRAVIA Sync дори ако разполагат с HDMI жак.
[62] Компютри, фотоапарати и камери | Компютри, фотоапарати и камери

Спецификации на компютърния видео сигнал

(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 бита)

* Форматът 1920 x 1080, приложен към HDMI вход, се третира като видео формат, а не като компютърен формат. Това се отразява на настройките на [Екран] в [Екран и звук]. За да видите съдържание от компютър, задайте за [Широкоекранен режим] настройка [Пълен] и за [Зона на екрана] настройка [+1]. ([Зона на екрана] може да се конфигурира само когато [Автоматична зона на екрана] е деактивирана.)

Съвет

 • Ако компютърът подава 3840 x 2160p, 120Hz, можете да го използвате като входен видео сигнал.

Забележка

 • В зависимост от статуса на вашата връзка картината може да бъде размазана и е възможно да не се показва правилно. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал в “Supported computer input signals” (Поддържани компютърни входни сигнали).
[63] Използване на телевизора с други устройства

Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

 • Извеждане на аудио от аудио система
 • Свързване на аудио система
 • Настройване на аудио система
 • Използване на телевизора като централен високоговорител (само за модели с Режим на ТВ централен говорител)
 • Аудио формати с пропускане (рass through), които се поддържат от eARC
[64] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Извеждане на аудио от аудио система

Можете да свързвате към телевизора аудио системи, като AV приемници или саундбарове. Изберете метод за връзка по-долу според спецификациите на аудио системата, която искате да свържете.

 • Свързване посредством HDMI кабел (За подробности прочетете внимателно “Свързване посредством HDMI кабел” по-долу)
 • Свързване посредством цифров оптичен кабел

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудио система.

Забележка

 • Направете справка в ръководството с инструкции на устройството, което ще свързвате.

Свързване посредством HDMI кабел

Този телевизор поддържа Audio Return Channel (ARC) или Enhanced Audio Return Channel (eARC). Можете да използвате HDMI кабел, за да извеждате аудио сигнал от аудио системите, които поддържат ARC и eARC.

При телевизори, които поддържат eARC, можете да извеждате аудиосигнали с преминаване (рass through) от външни входни устройства, свързани към телевизора, към поддържани eARC аудиосистеми посредством HDMI извода с надпис “eARC/ARC”.

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудио система.

Забележка

 • Местоположението на HDMI входа, който поддържа eARC/ARC се различава в зависимост от модела. Вижте Ръководство за настройка (включено).
[65] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Свързване на аудио система

Вижте илюстрацията по-долу за свързване на аудио система, например AV приемник или саунд бар.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

HDMI връзка (ARC се поддържа)

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с HDMI кабел.
  Свържете към входния HDMI извод на телевизора с надпис “ARC” или “eARC/ARC”.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. AV приемник или саунд бар
  2. HDMI кабел (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Настройване на аудио система

Забележка

 • При ARC свързвания характеристиките на гласовото разпознаване може да са влошени (само за телевизори с вграден микрофон).

HDMI връзка (eARC се поддържа)

 1. Свържете външното входно устройство и телевизора посредством HDMI кабел. Свържете телевизора и аудио системата посредством друг HDMI кабел.
  Свържете аудиосистемата към извода на HDMI входа на телевизора с надпис “ARC” или “eARC/ARC”.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. Външно входно устройство (например Blu-ray/DVD записващо устройство)
  2. HDMI кабел (не се доставя)
  3. AV приемник или саунд бар
  4. HDMI кабел с Ethernet (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Автомат.].
 3. Изберете [Говорител] — [Аудио система].
 4. Активирайте функцията eARC на аудио системата.
  Направете справка в ръководството с инструкции на устройството.
 5. Настройване на аудио система

Забележка

 • Не можете да изберете [Режим eARC], ако функцията за преобразуване на екранния текст в говор за екранния текст във функциите за достъпност на телевизора е активирана.
 • Ако аудиосигналът се извежда от устройство, поддържано от eARC, докато гледате HDMI съдържание, телевизорът работи по следния начин:
  • аудиото от звуците на системата и от аудио реакциите не се извежда, и
  • характеристиките на гласовото разпознаване на вградения микрофон може да са влошени (само за телевизори с вграден микрофон).

Свързване посредством цифров оптичен кабел

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел.
  Свържете към извода на цифровия оптичен вход на аудио системата.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. AV приемник или саунд бар
  2. Оптичен аудио кабел (не се доставя)
 2. Настройване на аудио система

Съвет

 • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
  Сайт за поддръжка
[66] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Настройване на аудио система

След като свържете аудио система към телевизора, регулирайте аудио изхода на телевизора от аудио системата.

Регулиране на аудио система, свързана посредством HDMI кабел или цифров оптичен кабел

 1. След свързване на телевизора към вашата аудио система, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система].
 2. Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.
  Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync с HDMI връзка, можете лесно да го управлявате с дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Трябва да конфигурирате настройките [Цифров аудио изход] според аудио системата. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход].
 • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
 • Настройките [Цифров аудио изход] са деактивирани, когато използвате аудиосигнали, преминали през HDMI входа и използвате eARC.

Съвет

 • Ако конкретна аудиосистема е свързана с HDMI кабел, можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука.
  • Задаване на настройка за AV синхронизация
  За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.
  • Сайт за поддръжка
[67] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Използване на телевизора като централен високоговорител (само за модели с Режим на ТВ централен говорител)

Моделите с Режим на ТВ централен говорител имат входове CENTER SPEAKER IN или S-CENTER SPEAKER IN​на задната страна на телевизора.

На телевизорите с вход S-CENTER SPEAKER IN​ можете да използвате телевизора като централен високоговорител в следните случаи.

 • Когато е свързан саундбар с изход/жак S-CENTER OUT

При използване на телевизора като централен говорител разговорите звучат естествено, тъй като можете да ги слушате от екрана и неговите съседни зони.

Съвет

 • Някои модели имат входове CENTER SPEAKER IN и S-CENTER SPEAKER IN​.
 1. Свържете устройството към телевизора по начина, описан в “Свързване на AV приемник с кабел за високоговорител” или “Свързване на саундбар (само за модели с изводи S-CENTER SPEAKER IN​)”.
 2. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, променете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] на [Аудио система].

Свързване на кабел за високоговорител

Свържете телевизора и AV приемника с кабел за високоговорител.

Свържете кабела за високоговорителя в изводите за свързване на гърба на телевизора
 1. AV приемник
 2. Кабел за високоговорител (не се доставя)

Използвайте кабел за високоговорител (не се доставя), за да свържете AV приемника към извода CENTER SPEAKER IN на телевизора.
При свързването не забравяйте да усучете краищата на кабела за високоговорител и да ги поставите в изводите за свързване на телевизора и AV приемника.

Настройките на терминала CENTER SPEAKER IN са различни, в зависимост от модела. Вижте фигурите по-долу, когато свързвате кабела на високоговорителя.

*Свалете около 10 mm от изолацията на всеки край на кабела за високоговорител.

Забележка

 • За да предотвратите взаимното докосване на проводниците на кабела за високоговорител, не оголвайте твърде голяма част от него.
 • Свържете правилно кабела за високоговорител, така че поляритетите (+/-) на телевизора и AV приемника да си съответстват.
[68] Аудиосистема (като AV приемник или саундбар) | Аудиосистема (като AV приемник или саундбар)

Аудио формати с пропускане (рass through), които се поддържат от eARC

Уверете се, че можете да извършвате преминаване (pass through) за следните аудио формати.

 • 7.1-канална линейна PCM: 32/44,1/48 kHz 16 бита
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

За подробности вижте помощната страница.

 • Сайт за поддръжка
[69] Използване на телевизора с други устройства

Конзоли за видеоигри

Свързване

Свържете конзола за видеоигри, поддържаща HDMI-към телевизора с HDMI кабел.

Илюстрация на методите за свързване
 1. Конзола за видеоигри
 2. HDMI кабел (продава се отделно)

Съвет

 • Първокласни високоскоростни HDMI кабели е добър за стандартни цели, но ако ще свързвате конзола за видеоигри, която поддържа 4K 120 Hz, използвайте HDMI кабела, доставян с конзолата за игри, или Ултра високоскоростен кабел HDMI.
 • Видът и позицията на HDMI портовете се различават в зависимост от вашия телевизор. Вижте предоставената с телевизора документация.

Промяна на настройките на HDMI входа

След свързване настройте свързания HDMI входен порт.
За да максимално добра работа на вашия телевизор и конзолата за видеоигри, настройте [Формат на HDMI сигнала].

Автоматична настройка

 1. При включена конзола за видеоигри я свържете към телевизора с HDMI кабел.
  Настройте, като следвате инструкциите на екрана на телевизора.

Ръчна настройка

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала]

  Изберете оптималния формат за конзолата за видеоигри.

Съвет

 • Ако свържете конзола за видеоигри, която поддържа 4K 120 Hz изходящ видеосигнал, изберете [Подобрен формат (4K120, 8K)].
 • Ако свържете конзола за видеоигри, която поддържа VRR, изберете настройка [Подобрен формат (VRR)].

Забележка

 • При свързване на конзола за видеоигри, която поддържа 4K 120 Hz и VRR, проверете надписа на HDMI входните портове на телевизора и свържете към HDMI входния порт, който е с надпис 4K 120 Hz или 4K 120 Hz 8K, или свържете към HDMI входен порт, който е показан като [Подобрен формат (4K120, 8K)] или [Подобрен формат (VRR)] за [Формат на HDMI сигнала].
  Наличните [Формат на HDMI сигнала] зависят от модела. Възможно е да не се поддържат в зависимост от модела/региона/държавата.
 • Ако е зададен [Подобрен формат (VRR)], на телевизионния екран може да се появят леки колебания на яркостта (трептения) в зависимост от честотата на предаването съдържание от свързаната конзола за видеоигри.
[70] Използване на телевизора с други устройства

Bluetooth устройства

 • Свързване на Bluetooth устройство
 • Задаване на настройка за AV синхронизация
 • Поддържани Bluetooth профили
[71] Bluetooth устройства | Bluetooth устройства

Свързване на Bluetooth устройство

За да сдвоите телевизора с Bluetooth устройство

Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства, като слушалки или високоговорители.

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Включете вашето Bluetooth устройство и го поставете в режим на сдвояване.
  За да поставите вашето Bluetooth устройство в режим на сдвояване, вижте ръководството на устройството.
 2. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Сдвояване на аксесоар], за да поставите телевизора в режим на сдвояване.
  Ще бъдат показани наличните Bluetooth устройства.
 3. Изберете желаното устройство, след това следвайте инструкциите на екрана.
  Ако бъде помолени да въведете парола, вижте ръководството на устройството.
  След като сдвояването се извърши, устройството се свързва с телевизора.

За да се свържете със сдвоено Bluetooth устройство

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари].
 2. Изберете устройство, което е сдвоено но не е свързано.
 3. Изберете [Свързване].
[72] Bluetooth устройства | Bluetooth устройства

Задаване на настройка за AV синхронизация

Ако Bluetooth аудио устройството е свързано, може да има забавяне между картината и звука поради свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате забавянето между картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране. (Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства.)

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране] — желаната опция.

Съвет

 • Можете също така да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука за конкретна аудиосистема, свързана с HDMI кабел. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.
  • Сайт за поддръжка

Забележка

 • В зависимост от свързаното Bluetooth аудиоустройство, картината и звукът може да не са съгласувани дори когато за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Вкл.] или [Автомат.].
 • За да предотвратите показването на черен екран на телевизора незабавно след включването му, когато се свързва безжично саунд бар (Bluetooth), задайте за настройката [A/V синхронизиране] стойност [Вкл.].
 • Ако за [Режим на картината] е зададена една от опциите по-долу, изходното синхронизиране на картината и звука не се регулира дори ако за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Автомат.].
  • [Игра]
  • [Графика]
  • [Снимки]
  За да се регулира [A/V синхронизиране] при работа в който и да е от тези режими, изберете [Вкл.].
 • Реакцията на телевизора по време на възпроизвеждане на видеоигри може да изглежда по-бавна поради настройката [A/V синхронизиране], която увеличава забавянето при изходното синхронизиране на картината. За игри, при които времето на реакция е от значение, не ви препоръчваме да използвате Bluetooth устройство, а ви препоръчваме да използвате високоговорителите на телевизора или саундбар с кабелна (HDMI кабел/цифров оптичен кабел) връзка.
[73] Bluetooth устройства | Bluetooth устройства

Поддържани Bluetooth профили

Телевизорът поддържа следните профили:

 • HID (Human Interface Device профил)
 • HOGP (HID over GATT профил)
 • A2DP (Разширен профил за аудиоразпространение)
 • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио/видео)
 • SPP (Serial Port профил)
[74] Използване на телевизора с други устройства

Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

 • Описание на BRAVIA Sync
 • Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync
 • Регулиране на настройките на BRAVIA Sync
[75] Устройства, съвместими с BRAVIA Sync | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Описание на BRAVIA Sync

Ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. Blu-ray плейър, AV приемник) е свързано чрез HDMI кабел, можете да управлявате устройството посредством дистанционното управление на телевизора.

Илюстрация на работа на устройство, съвместимо с BRAVIA-Sync
[76] Устройства, съвместими с BRAVIA Sync | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync

За да управлявате устройства, съвместими с BRAVIA Sync от телевизора, използвайте бутона (Избор на вход) на дистанционното управление, за да изберете устройството, което искате да управлявате.

Blu-ray/DVD плейър

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързания Blu-ray/DVD плейър, когато Blu-ray/DVD плейърът започне да възпроизвежда.
 • Автоматично изключва свързания Blu-ray/DVD плейър, когато изключите телевизора.
 • Позволява операции като работа с меню и възпроизвеждане с бутоните (нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно) на дистанционното управление на телевизора.

AV приемник

 • Автоматично включва свързания AV приемник и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудио системата, когато включите телевизора. Тази функция е налична само ако преди това сте използвали AV приемника за извеждане на звука на телевизора.
 • Автоматично превключва изхода на звука към AV приемник чрез включване на AV приемника, когато включите телевизора.
 • Автоматично изключва свързания AV приемник, когато изключите телевизора.
 • Регулира силата на звука (бутони (Сила на звука) +/-) и заглушава звука (бутон (Изключване на звука)) на свързания AV приемник през дистанционното управление на телевизора.

Видео камера

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързаната видео камера, когато камерата се включи.
 • Автоматично изключва свързаната видео камера, когато изключите телевизора.
 • Позволява операции като работа с меню и възпроизвеждане с бутоните (нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно) на дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Управление чрез BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е налично само за свързани съвместими с BRAVIA Sync устройства с логото BRAVIA Sync.
[77] Устройства, съвместими с BRAVIA Sync | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Регулиране на настройките на BRAVIA Sync

Когато е зададено BRAVIA Sync, ще можете да изключите свързано устройство чрез телевизора или да зададете устройство, свързано чрез HDMI кабел, да бъде управлявано чрез дистанционното управление на телевизора.

 1. Включете свързаното устройство.
 2. За да активирате [Управление чрез BRAVIA Sync], натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync].
 3. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.
  Когато дадено устройство на Sony, съвместимо с BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление чрез BRAVIA Sync] е активирано, BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство. За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.

Налични опции

Наличните опции са показани по-долу. (Опциите може да се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава.)

[Автоматично изключване на устройства]
Ако е деактивирано, свързаното устройство не се изключва автоматично, когато се изключи телевизорът.
[Автоматично включване на ТВ]
Ако е деактивиран, телевизорът не се включва автоматично, когато се включи свързаното устройство.
[Списък с BRAVIA Sync устройства]
Показва списък с BRAVIA Sync устройства.
[Бутони за управление на устройството]
Позволява да настройвате бутони за управление на HDMI-свързано устройство.
[78] Използване на телевизора с други устройства

Разглеждане на снимки с 4K от съвместими устройства

 • Преглеждане на снимки с резолюция 4K
 • Настройки за показване на снимки с по-високо качество през HDMI вход
[79] Разглеждане на снимки с 4K от съвместими устройства | Разглеждане на снимки с 4K от съвместими устройства

Преглеждане на снимки с резолюция 4K

Можете да свържете цифров фотоапарат/камера, която поддържа HDMI 4K изход, към HDMI IN на телевизора, за да се показват снимки с висока резолюция, запаметени във фотоапарата. Можете също да показвате снимки с висока резолюция, запаметени в свързани USB устройства или вашата домашна мрежа. Снимка с 4K или по-висока резолюция може да бъде показана в резолюция 4K (3840×2160).

Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.

Илюстрация на изображения от различни устройства, показани на телевизора
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. USB устройство
 4. Мрежово устройство

За да гледате снимки, записани на USB устройство или мрежово устройство в 4K резолюция

 1. Свържете USB устройство или мрежово устройство към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME/(НАЧАЛО) и изберете Приложения от менюто Home, след това изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството или името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да гледате снимки, записани на цифров фотоапарат или камера

 1. Свържете цифров фотоапарат или камера, които поддържат HDMI изход, към HDMI IN жак (гнездо) на телевизора, като използвате HDMI кабел.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
 3. Настройте свързаното устройство към 4K изход.
 4. Стартирайте възпроизвеждането на свързаното устройство.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

За да гледате снимки в 4K резолюция с по-високо качество

Можете да зададете за Формат на HDMI сигнала настройка Подобрен формат, за да гледате снимки в 4K резолюция с по-високо качество.

За информация относно Подобрен формат или за смяна на настройките вижте страницата Настройки за показване на снимки с по-високо качество през HDMI вход.

Забележка

 • 3D картина не може да се възпроизвежда.
 • Ако сменяте картината с натискане на бутони (Наляво) / (Надясно), е възможно да е необходимо известно време тя да се покаже.
[80] Разглеждане на снимки с 4K от съвместими устройства | Разглеждане на снимки с 4K от съвместими устройства

Настройки за показване на снимки с по-високо качество през HDMI вход

За да се покаже картина от устройство, свързано към извода на HDMI входа във висококачествен HDMI формат*1, задайте [Формат на HDMI сигнала] в [Външни входове].
*1 Например 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4K 60p 4:4:4 или 4:2:2

Формат на HDMI сигнала

За да смените настройката на формата на HDMI сигнала, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI входа, който искате да настроите.
Следвайте инструкциите на екрана и настройте формата на HDMI сигнала, който получавате на HDMI входа. Изберете подходящ формат от посочените по-долу. Наличните формати на HDMI сигнала зависят от модела и входа HDMI.

 • Стандартен формат
 • Подобрен формат
 • Подобрен формат (Dolby Vision)
 • Подобрен формат (4K120, 8K)
 • Подобрен формат (VRR)

Забележка

 • Поддържането на 4K 100/120 Hz и 8K картина зависи от модела/региона/държавата.
 • Поддържането на функцията променлива честота на опресняване (VRR) зависи от модела.
 • Когато използвате Подобрен формат, картината и звукът може да не се извеждат правилно. В този случай свържете устройството към HDMI IN в [Стандартен формат] или сменете формата на HDMI сигнала на HDMI IN на [Стандартен формат].
 • Задавайте Подобрен формат само когато използвате съвместими устройства.
 • Когато гледате 4K картина с високо качество, използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробности относно Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps вижте спецификациите на кабела.
 • За да се показва 4K 100/120 Hz или 8K картина, се изисква наличието на Ултра високоскоростен кабел HDMI, поддържащ(и) 48 Gbps. Вижте спецификациите на кабела, за да проверите дали той поддържа 48 Gbps.
[81] Използване на телевизора с други устройства

Ръководство за свързване на BRAVIA

Описания на свързването на устройства към телевизора можете да намерите и на уебсайта на Sony за поддръжка. Направете справка в него, ако е необходимо.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
[82]

Свързване към мрежа

 • Свързване към мрежа
 • Функции на домашната мрежа
 • Разглеждане на интернет съдържание
[83] Свързване към мрежа

Свързване към мрежа

 • Свързване към мрежа с LAN кабел
 • Свързване към мрежа посредством безжична връзка
[84] Свързване към мрежа | Свързване към мрежа

Свързване към мрежа с LAN кабел

Свързване към мрежа с LAN кабел

Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до Интернет и вашата домашна мрежа.

Не забравяйте да се свържете към интернет или към домашната мрежа посредством рутер.

Илюстрация на метода за свързване
 1. LAN кабел
 2. Компютър
 3. Рутер
 4. Модем
 5. Интернет
 1. Настройте LAN рутера.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).

Забележка

 • Поради причини, свързани със сигурността, се препоръчва да свържете вашия телевизор към интернет чрез рутер/модем с функции на рутер. Директното свързване на вашия телевизор към интернет може да изложи вашия телевизор на заплахи за сигурността, като извличане или подправяне на съдържание или лична информация.
  Свържете се с вашия доставчик или мрежов администратор, за да се уверите, че мрежата включва функции на рутер.
 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
[85] Свързване към мрежа | Свързване към мрежа

Свързване към мрежа посредством безжична връзка

 • Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора към интернет/мрежата
 • Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)
[86] Свързване към мрежа посредством безжична връзка | Свързване към мрежа посредством безжична връзка | Свързване към мрежа посредством безжична връзка

Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора към интернет/мрежата

Вграденото безжично LAN устройство ви позволява достъп до Интернет и до предимствата на мрежа в среда без кабели.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър
 2. Безжичен рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Настройте безжичния рутер.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 2. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет].
 3. Изберете мрежата, която искате да свържете и задайте паролата.
  Ако телевизорът не може да се свърже с интернет/мрежата, вижте страница Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата..

За да изключите вградената безжична LAN връзка

 1. За да деактивирате [Wi-Fi], натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi].

Съвет

 • За плавно поточно видео:
  • Променете настройката на вашия безжичен рутер към високоскоростен мрежов стандарт като 802.11n, ако е възможно.
   За подробности относно начина, по който да промените настройката, вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
  • Ако горната процедура не доведе до подобрение, променете настройката на вашия безжичен рутер на 5GHz, което може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер само като използва 2,4GHz честотна лента.

Забележка

 • Поради причини, свързани със сигурността, се препоръчва да свържете вашия телевизор към интернет чрез рутер/модем с функции на рутер. Директното свързване на вашия телевизор към интернет може да изложи вашия телевизор на заплахи за сигурността, като извличане или подправяне на съдържание или лична информация.
  Свържете се с вашия доставчик или мрежов администратор, за да се уверите, че мрежата включва функции на рутер.
 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 • Ако изберете опцията [Покажи паролата] на екрана за въвеждане на парола, показаната парола може да се види от други хора.
[87] Свързване към мрежа посредством безжична връзка | Свързване към мрежа посредством безжична връзка | Свързване към мрежа посредством безжична връзка

Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)

Можете да свържете устройство към телевизора по безжичен път без да използвате безжичен рутер и след това да предавате видео, снимки и музика, които са запаметени на вашето устройство, директно към телевизора.

Забележка

 • Wi-Fi Direct свързва смартфони и компютри директно към телевизора вместо през интернет, затова по този начин поточното видео съдържание, което изисква интернет връзка, не може директно да се възпроизвежда на телевизора.
Илюстрация на поточно предаване на съдържание
 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct настройки].
 2. Изберете името на телевизора, показано на телевизионния екран, с помощта на Wi-Fi Direct устройството.
  Ако устройството не поддържа Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата].
 3. Използвайте Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството за свързване с телевизора.
 4. Изпратете съдържание от Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството към телевизора.
  За подробности вижте ръководството с инструкции на устройството.

Ако свързването е неуспешно

Когато е показан екранът за готовност за настройката Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да свържете друго устройство

Следвайте горните стъпки, за да свържете устройствата. Могат да бъдат свързани до 10 устройства едновременно. За да свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.

За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [Информация] — [Име на устройството].

За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Покажи списъка на у-ва / Изтрий].

За да отмените регистрацията на едно устройство, изберете устройството от списъка за изтриване и след това натиснете бутона (Потвърждение). След това изберете [Да] на екрана за потвърждение.

За да отмените регистрацията на всички устройства, изберете [Изтрий всички] в списъка, а след това [Да] на екрана за потвърждение.

[88] Свързване към мрежа

Функции на домашната мрежа

 • Регулиране на настройките на домашната мрежа
 • Възпроизвеждане на съдържание от компютър
 • Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър
[89] Функции на домашната мрежа | Функции на домашната мрежа

Регулиране на настройките на домашната мрежа

Можете да регулирате следните настройки на домашната мрежа.

За да проверите връзката към сървъра

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите] — следвайте инструкциите на екрана, за да извършите диагностиката.

За да използвате функцията за визуализиране

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Renderer] — желаната опция.

[Функция Renderer]
Активирайте функция за визуализиране.
Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с устройството.
[Управление на достъпa до Renderer]
 • Изберете [Автоматично разрешение за достъп] за автоматичен достъп до телевизора, когато контролер поиска достъп до телевизора за първи път.
 • Изберете [Персонални настройки], за да промените настройката за разрешение за достъп на всеки контролер.

За да използвате отдалеченото устройство

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройки на отдалечени устройства] — желаната опция.

[Отдалечен контрол]
Активирайте работата с телевизора от регистрирано устройство.
[Дерегистриране на отдалечено устройство]
Прекратете регистрацията на дадено устройство, за да деактивирате работата с телевизора от това устройство.
[90] Функции на домашната мрежа | Функции на домашната мрежа

Възпроизвеждане на съдържание от компютър

Можете да се наслаждавате на съдържание (снимки/музика/видео файлове), запазено върху мрежово устройство, намиращо се в друго помещение, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър (сървър)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Натиснете бутона HOME/(НАЧАЛО) и изберете Приложения от менюто Home, след това изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.
[91] Функции на домашната мрежа | Функции на домашната мрежа

Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър

Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с контролера, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер. Контролерът трябва също да е съвместим за визуализация.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Цифров фотоапарат (контролер)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Работете с контролера, за да започнете възпроизвеждане на съдържание на екрана на телевизора.
[92] Свързване към мрежа

Разглеждане на интернет съдържание

Можете също да използвате услуги за поточно видео, например YouTube™ и Netflix, за да гледате интернет съдържание. Наличните услуги са различни в зависимост от държавата и региона. Можете да стартирате такива услуги, като изберете техните приложения в меню Home. Ако на телевизора е настроен Google профил, можете да избирате също и съдържание, което да се показва в менюто Home.

Забележка

 • За да гледате интернет съдържание, ви е необходима интернет връзка.
 • Услуги за поточно видео, такива като Netflix и Amazon Prime, са платени услуги.
 • Поддържаните услуги за поточно видео зависят от модела/региона/държавата; за някои модели/региони/държави не се поддържат такива услуги.

Съвет

 • Дори на телевизора да няма настроен Google профил, можете да гледате видеоклипове например от YouTube, показани в менюто Home, когато телевизорът е свързан към интернет. За да инсталирате нови приложения, например за услуги за поточно видео, трябва да настроите/добавите на телевизора Google профил.
[93]

Настройки

Менютата, показвани в настройките на телевизора, са различни в зависимост от вашия модел/регион/държава.

 • Използване на Бързи настройки
 • Канали & Входове Канали, Външни входове и Настройка на устройство за запис и т.н.
 • Екран и звук Картина, Екран, Звук и Аудио изход, и др.
 • Мрежа и интернет
 • Профили и вход Конфигурирайте Google профил или добавете други профили.
 • Поверителност Можете да ограничите инсталирането на приложения от неизвестни източници.
 • Приложения
 • Система Дата и час, Език/Language, Звук, Достъпност, Родителски контрол и LED индикатор и др.
 • Дистанционни управления и аксесоари Дистанционно управление и настройки на Bluetooth.
 • Таймери и часовник Автоматично включване, Автоматично изключване, Аларма, Показване на часовник и др.
[94] Настройки

Използване на Бързи настройки

Ако натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, можете да осъществите бърз достъп до функции като [Режим на картината], [Автоматично изключване] и [Картина изключена] на текущия екран, и настройки като [Аудио изход] в зависимост от свързаните устройства. От [Бързи настройки] можете също да изберете и [Настройки].

Забележка

 • Менютата, показвани в настройките на телевизора, са различни в зависимост от вашия модел/регион/държава.
Изображение на телевизионен екран
 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление.
 2. Преместете фокуса, за да промените настройка или я изберете.

За да промените показаните настройки

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление.
 2. Преместете фокуса наляво или надясно и изберете (Редактиране).
 3. Изберете желаната настройка.
 4. Изберете [Затвори].

Съвет

 • За промяна на реда или скриване на изведен на екрана елемент натиснете и задръжте бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, като маркирате този елемент, и на екрана ще се изведе [Премести] и [Скрий]. Ако изберете [Премести], използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно) на дистанционното управление, за да преместите елемента в желаната позиция, след което натиснете бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • С [Известия от BRAVIA] в Бързи настройки можете да проверите дали има известия, като актуализации на софтуера и нисък заряд на батериите, в дистанционното управление.
[95] Настройки

Канали & Входове

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — желаната опция.

Налични опции

[Канали]
Конфигурира настройките, свързани с приемане на излъчвани предавания. Можете да конфигурирате настройките, свързани с приемане на сателитни предавания.
Настройка на цифрови канали
Приемане на цифрово излъчване
Настройка на вашия сателит
Приемане на сателитно излъчване
За да сортирате канали или да редактирате списъка с канали
Сортиране или редактиране на канали
[Предпочитания (Канали)]
Конфигурира [Настройки на субтитрите] и [Настройки на звука (Излъчване)].
[Информационен банер]
Показва информация за програмата, когато се смени каналът.
[Външни входове]
Конфигурира настройките за външни входове и BRAVIA Sync.
За подробности относно BRAVIA Sync вижте Устройства, съвместими с BRAVIA Sync.
[Настройка на устройство за запис]
Конфигурира настройките на USB HDD устройствата за запис. (Тази опция може да не е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
[Бърза връзка с бутон на TV]
Ако е настроен външен входен сигнал, например свързан тунер, той ще се покаже, когато се натисне бутонът TV на дистанционното управление.
[96] Настройки

Екран и звук

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Екран и звук] — желаната опция.

Налични опции

[Картина]
Конфигурира настройки на дисплея, които регулират качеството на картината, като например яркост на екрана.
За да настроите качеството на картината според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на картината.
[Екран]
Регулира размера и положението на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройки, които регулират звука.
За да настроите качеството на звука според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на звука.
[Аудио изход]
Конфигурира настройки за избор, свързани с високоговорителите.
[Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)
Използвайте, когато задавате настройка за [Изместване на пикселите] или извършвате ръчно [Обновяване на панела].
За подробности вижте OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел).
[97] Настройки

Мрежа и интернет

Конфигурира настройки, например за безжични локални мрежи, кабелни локални мрежи и домашни мрежи.

[98] Настройки

Профили и вход

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Профили и вход] — желаната опция.
[99] Настройки

Поверителност

Можете да ограничите инсталирането на приложения от неизвестни източници.

[100] Настройки

Приложения

Позволява да конфигурирате или деинсталирате приложения или да изчиствате кеша.

[101] Настройки

Система

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Система] — желаната опция.

Забележка

 • В зависимост от настройките на телевизора някои от опциите може да не се показват или да не са налични.

Налични опции

[Достъпност]
Конфигурира настройките за достъпност и услугите за помощ на потребителите за улесняване на навигацията на устройствата им.
[Информация]
Показва информация за телевизора.
Тук можете да върнете телевизора към фабричните настройки.
[Дата и час]
Конфигурира текущия час и автоматично показване на часовника.
[Език/Language]
Избира език на менюто. Избраният език на менюто задава и езика за гласово разпознаване.
[Клавиатура]
Конфигурира настройките на клавиатурата на екрана.
[Хранилище]
Променя настройките, свързани със съхранение на данни.
[Режим на фон]
Конфигурира какво да се показва на екрана, когато с телевизора не е работено определен период от време, докато е показвал съдържание, различно от предавания и видеоклипове.
[Включване и захранване]
Конфигурира настройките, свързани със спестяване на енергия и стартовия екран на телевизора.
[Рестартиране]
Рестартира телевизора.
[Родителски контрол]
Конфигурира настройките за родителски контрол за ограничаване на използването на функции като [Канали & Външни входове], [Приложения] и [Екранно време].
[LED индикатор]
Конфигурира настройките на [Реакция при управление] и [Състояние на гласово разпознаване]*. (Менюто, което се показва, зависи от модела.)
[Звук]
Конфигурира настройката [Системни звуци].
[Apple AirPlay & HomeKit]
Конфигурира настройките за Apple AirPlay & HomeKit.
[Първоначална настройка]
Настройва основните функции, като мрежа и канали, при използването за първи път.
[Настройки за режим в магазин]
Обогатява дисплея за показване в магазин чрез настройката [Демо режим] и др.

* Само за телевизори с вграден микрофон

[102] Настройки

Дистанционни управления и аксесоари

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — желаната опция.

Налични опции

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth, или да регистрирате Bluetooth устройства.

[Bluetooth]
Активира и деактивира Bluetooth.
[Сдвояване на аксесоар]
Сдвоява Bluetooth устройства.
[Дистанционно управление]
Настройка за сдвояване на гласовото дистанционно управление.
[103] Настройки

Таймери и часовник

В Таймери и часовник можете да настроите Автоматично включване, Автоматично изключване, Аларма и Показване на часовник.

Добавяне на Таймери и часовник към екрана за избор на вход

 1. Натиснете бутона (Избор на вход).
  Наличните устройства и приложения се показват в долната страна на екрана.
 2. Натиснете бутона (Надясно) на дистанционното управление и изберете (Редактиране).
 3. Изберете Таймери и часовник и натиснете бутон Потвърждение.
  Таймери и часовник е добавена.

Конфигуриране на настройките за Таймери и часовник

 1. Натиснете бутона (Избор на вход) на дистанционното управление и изберете следното.
  [Таймери и часовник] — желаната настройка

Налични опции

[Автоматично включване]
Включва телевизора на желания канал или вход в предварително зададено време.
[Автоматично изключване]
Изключва телевизора след предварително зададено време.
[Аларма]
Възпроизвежда звуков сигнал след предварително зададено време.
[Показване на часовник]
Показва часовника на екрана на телевизора през цялото време или на всеки час.
[104]

Отстраняване на неизправности

 • Започнете от тук Имате затруднения? Започнете от тук.
 • Картина (качество)/екран
 • Клавиатура
 • Приемане на излъчване
 • Звук
 • Мрежа (интернет/домашна)/приложения
 • Дистанционно управление/аксесоари
 • Захранване
 • Свързани устройства
 • Записване на USB HDD
 • LED индикатор
[105] Отстраняване на неизправности

Започнете от тук

 • Самодиагностика
 • Актуализации на софтуера
 • Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора
 • Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[106] Започнете от тук | Започнете от тук

Самодиагностика

Проверете дали телевизорът работи правилно.

  1. Натиснете (Избор на вход) на дистанционното управление и изберете [Помощ]. Ако [Помощ] не съществува, изберете [Редактиране] и добавете [Помощ].
  2. Изберете [Състояние и диагностика] — [Самодиагностика].

  Съвет

  Можете също така да проверите следните симптоми в [Състояние и диагностика].

  • [Диагностика на интернет връзката]
  • [Диагностика на връзка с външни устройства]
  • [Тест на картина/звук]

  Ако проблемът продължава, опитайте следното.

  • Нулирайте (рестартирайте) телевизора. За подробности вижте Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора.
  • Проверете за актуализации на софтуера и се опитайте да ги инсталирате.
  • Сайт за поддръжка
  [107] Започнете от тук | Започнете от тук

  Актуализации на софтуера

  От време на време Sony ще осигурява актуализации на софтуера, за да подобрява функционалността и да предоставя на потребителите най-съвременното използване на телевизора. Най-лесният начин за получаване на актуализациите на софтуера е чрез интернет връзка на телевизора.

  За да проверявате автоматично за актуализации на софтуера

  1. Натиснете (Избор на вход) на дистанционното управление и изберете [Помощ]. Ако [Помощ] не съществува, изберете [Редактиране] и добавете [Помощ].
  2. Активирайте [Автоматична проверка за актуализации] в [Състояние и диагностика] — [Обновяване на системния софтуер].

  Съвет

  • За да актуализирате софтуера ръчно, изберете [Обновяване на софтуера].
  • Можете да проверите в Известия от BRAVIA или в уебсайта за поддръжка за списък на промените, направени от актуализацията на софтуера.

  Забележка

  • Когато [Автоматична проверка за актуализации] е деактивирано, телевизорът не може да приема известия, дори когато има актуализация на софтуера.

  Актуализиране на софтуер чрез USB памет

  Ако нямате интернет връзка, можете да актуализирате софтуера също и чрез използване на USB памет. Използвайте вашия компютър, за да изтеглите на USB памет най-новия софтуер от уебсайта на Sony за поддръжка. Поставете USB памет в USB порт на телевизора и актуализирането на софтуера ще започне автоматично.

  Ако ще актуализирате софтуера на телевизора чрез USB памет, трябва да прочетете предупрежденията в уебсайта за актуализиране чрез USB памет.

  Повече информация относно сайта за поддръжка намерете на страницата Сайт за поддръжка.

  [108] Започнете от тук | Започнете от тук

  Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

  Ако имате проблеми, например картината не се извежда на екрана или дистанционното управление не работи, нулирайте телевизора посредством следната процедура. Ако проблемът продължава, опитайте с процедурата за фабрично нулиране, описана по-долу.
  Ако към телевизора е свързано външно USB устройство, разединете го от телевизора преди нулирането.

  Нулиране на захранването

  1. Рестартирайте телевизора посредством дистанционното управление.
   Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление в продължение на около 5 секунди, докато телевизорът се рестартира (показва се съобщение за изключване).

   Процедурата за рестартиране зависи от модела и можете също да натиснете и задържите бутона за включване на дистанционното управление за 2 секунди и да изберете [Рестартиране] от екрана на телевизора.
   След рестартирането няма да загубите настройките на телевизора и вашите данни (също както при изключване и включване на променливотоковия захранващ кабел).

   Телевизорът ще се изключи и ще се рестартира автоматично след около една минута.

  2. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.
   Ако проблемът продължава след стъпка 1, изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте 2 минути и включете отново захранващия кабел към електрическия контакт.

  Съвет

  • Моделите телевизори с 1 бутон на телевизора (само бутон за включване) също могат да бъдат рестартирани с помощта на бутона за включване. Натиснете бутона за включване на телевизора, за да изведете менюто за управление, изберете [Рестартиране] в менюто и след това натиснете и задръжте бутона за включване, за да рестартирате телевизора.
  • Личните ви настройки и данни няма да се загубят след рестартиране на телевизора.

  Възстановяване на фабричните настройки

  Ако проблемът продължава след нулиране на захранването, опитайте с нулиране до фабричните данни.

  Забележка

  Извършването на фабрично нулиране ще изтрие всички данни и настройки на телевизора (като Wi-Fi и информацията за настройките на кабелните мрежи, Google профилите и друга информация за вход в системата, Google Play, както и други инсталирани приложения).

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [Информация] — [Нулиране] — [Възстановяване на фабричните настройки].
  2. Изтрийте всичко.
   Ако сте настроили ПИН код на телевизора, ще бъдете помолени да го въведете.
   След успешно приключване на процедурата за фабрично нулиране телевизорът ще стартира съветника за начална настройка. Трябва да приемете Общите условия на Google и Правилата за поверителност на Google.
  [109] Започнете от тук | Започнете от тук

  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности

  За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в “Често задавани въпроси” в сайта за поддръжка по-долу.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [110] Отстраняване на неизправности

  Картина (качество)/екран

  • Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.
  • Изкривена картина./Екранът премигва.
  • HDR снимките с висока резолюция не се показват.
  • OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  [111] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Свържете телевизора към AC захранване (мрежово захранване) и натиснете бутона за включване, намиращ се на телевизора или на дистанционното управление.
  • Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина], за да регулирате настройките.
   За подробности вижте страница Настройване на качеството на картината.
  • Натиснете бутона на дистанционното управление и проверете [Яркост] и [Енергоспестяване] на екрана за бърза настройка.
   Не можете да настроите [Яркост], когато за [Енергоспестяване] е зададена настройка [Високо]. Променете настройката [Енергоспестяване].

  Забележка

  • Качеството на картината зависи от сигнала и съдържанието.
  • Качеството на картината може да се подобри, ако го промените в [Картина] под [Настройки].
   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина][Яркост] и регулирайте [Яркост] или [Контраст].
  [112] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  Изкривена картина./Екранът премигва.

  Проверете връзката и положението на антената и периферните устройства

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
  • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
  • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.

  Проверете настройката [Движение]

  • Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.].
  • Променете текущата настройка от [Режим Филм] на [Изкл.].
   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Режим Филм].
  • Проверете настройките на [Аналогова ТВ].
   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчни настройки] — [Аналогова ТВ].
   • Деактивирайте [LNA], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
   • Изпълнете [Автоматична фина настройка] за подобряване на картината за аналогово приемане.
    (Наличието на [Аналогова ТВ] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  [113] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  HDR снимките с висока резолюция не се показват.

  За да гледате HDR изображения с висока резолюция, като 4K (50p/60p), е необходимо следното*.

  • Свържете устройството с възможност за възпроизвеждане с 4K (50p/60p)*.
  • Използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps.
  • Задайте за [Формат на HDMI сигнала] настройка [Подобрен формат], като изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI входа, който искате да настроите.
  • Проверете дали свързаното устройство е с най-новите настройки или фърмуер.

  * Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

  [114] Картина (качество)/екран | Картина (качество)/екран

  OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  • Екранът потъмнява след определен период от време. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено]. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
  • По екрана се появяват бяла линия или червена, зелена или синя линия. (само за някои модели, оборудвани с OLED панел)
  [115] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Екранът потъмнява след определен период от време. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  • Ако цялото изображение или част от него остане неподвижна, екранът постепенно ще потъмнее, за да се намали задържането на изображението. Това е функция за защита на панела, и не е неизправност.
  [116] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено]. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Ако телевизорът е включен, захранващият кабел е изключен или околната температура излезе извън диапазона между 10°C и 40°C по време на Обновяването на панела, процесът няма да завърши и ще се появи това съобщение. Започнете процедурата отново отначало.

  Съвет

  • В зависимост от вашия модел завършването на обновяване на панела може да отнеме до един час.
  [117] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на изображението. Този проблем не е неизправност.

  Телевизорът има две функции, [Изместване на пикселите] и [Обновяване на панела], които имат за цел да намалят задържането на изображението.
  Когато е необходимо, може да извършите [Обновяване на панела].

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Експертни панелни настройки] — [Обновяване на панела].

  Съвет

  • [Изместване на пикселите] е функция, която спомага за предотвратяване на задържането на изображението чрез автоматичното му движение на фиксирани интервали. При нормални обстоятелства оставете тази опция активирана.
  • За да намалите задържането на изображението, препоръчваме да изключвате телевизора ежедневно за повече от четири часа с помощта на дистанционното управление или бутона за включване на телевизора.

  Забележка

  • Извършвайте ръчно Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо. Избягвайте да го извършвате повече от веднъж годишно, защото може да засегне работния живот на панела.
  • Изображения, които включват часовници и ярки цветове, лесно предизвикват задържане на изображението. Избягвайте показването на тези видове изображение за дълги периоди от време, в противен случай може да се появи задържане на изображението.
  [118] OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел) | OLED панел (само за модели, оборудвани с OLED панел)

  По екрана се появяват бяла линия или червена, зелена или синя линия. (само за някои модели, оборудвани с OLED панел)

  • Функцията за обновяване на панела се изпълнява. По време на обновяване на панела по екрана може да се появят бяла линия или червена, зелена или синя линия. Това не е неизправност на телевизора.

  Съвет

  • В зависимост от вашия модел завършването на обновяване на панела може да отнеме до един час.
  • В следните случаи обновяването на панела няма да завърши и ще се покаже съобщение.
   • Температурата в помещението е извън диапазона от 10°C до 40°C по време на обновяване на панела (само при някои модели).
   • Телевизорът е включен.
   • Захранващият кабел е изключен.
   Ако се покаже съобщението, за подробности, вижте описанието на обновяването на панела в ръководството, предоставено с вашия телевизор.
  [119] Отстраняване на неизправности

  Клавиатура

  Не можете да управлявате текущия екран след показване на клавиатурата на екрана.

  • За да се върнете към управление на екран зад клавиатурата на екрана, натиснете бутона BACK/(НАЗАД) на дистанционното управление.
  [120] Отстраняване на неизправности

  Приемане на излъчване

  • Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.
  • Не можете да гледате цифрови канали.
  • Не можете да гледате сателитни канали.
  • Някои цифрови канали липсват.
  [121] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.

  • Уверете се, че кабелът на антената е плътно свързан към телевизора.
   • Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
   • Уверете се, че кабелът или кабелният конектор на антената не е повреден.
  • Ефирен сигнал може да се потисне, ако наблизо има друг силен сигнал.
   Деактивирайте настройката [LNA] (С изключение на модели с един тунер) в [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки].
  • Ако се преместите в нов дом или опитате да приемате нови услуги, изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка] и следвайте инструкциите на екрана за преконфигуриране на необходимите настройки.
  • За да гледате поточно съдържание, свържете телевизора към интернет.

  Съвет

  • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
   Сайт за поддръжка
  [122] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Не можете да гледате цифрови канали.

  • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлага цифрово излъчване.
  • Сменете антената с такава, която има по-добро усилване.
  [123] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Не можете да гледате сателитни канали.

  • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат сателитни услуги.
  • Проверете сателитната кабелна връзка.
  • Когато се изведе съобщението [Няма сигнал. Отчетено е претоварване на LNB. Моля изключете телевизора и проверете връзката със сателитната антена.], изключете захранващия кабел. След това проверете дали сателитният сигнал не е повреден и дали кабелът за сателитен сигнал не е даден на късо в сателитния конектор.
  • Проверете вашето LNB устройство и настройките.
  • Ако телевизорът ви разполага с “MAIN” и “SUB” жакове (гнезда), и не се настройва към режим на двоен сателитен тунер, жакът (гнездото), обозначен със “SUB”, не може да се използва. В този случай свържете сателитната антена към жака, обозначен с “MAIN”.
  [124] Приемане на излъчване | Приемане на излъчване

  Някои цифрови канали липсват.

  Промяна на диапазона на настройка (наличността зависи от вашия регион/държава)

  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Диапазон на настройка].

  [Нормален]
  Търси налични канали във вашия регион/държава.
  [Разширен]
  Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

  Актуализиране на цифровите услуги

  Можете да стартирате [Автоматична настройка], след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.

  Конфигуриране на автоматичните актуализации на услугите

  Препоръчваме ви да активирате [Aвтомат. обновяване на услугите], за да позволите автоматичното добавяне на нови цифрови услуги, когато станат достъпни.

  1. За да активирате [Aвтомат. обновяване на услугите], натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Aвтомат. обновяване на услугите].

  Ако е деактивирана, ще бъдете уведомявани за нови цифрови услуги от съобщение на екрана и услугите няма да се добавят автоматично.

  Съвет

  • Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава. Ако не е налична, направете [Автоматична настройка], за да добавите нови услуги.
  [125] Отстраняване на неизправности

  Звук

  • Няма звук, но картината е добра.
  • Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.
  • Искате да се извежда звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството и от аудио система/високоговорители на телевизора.
  • Загрижени сте за наличието на забавяне между картината и звука.
  • Няма звуци от телевизора, като звук при работа или аудио реакция.
  • Не можете да установите eARC връзка.
  • Не можете да използвате гласово търсене с вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон).
  • Телевизорът реагира на звук от обкръжаващата среда (само за телевизори с вграден микрофон).
  [126] Звук | Звук

  Няма звук, но картината е добра.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Свържете телевизора към AC захранване (мрежово захранване) и натиснете бутона за включване, намиращ се на телевизора или на дистанционното управление.
  • Проверете бутона за силата на звука.
  • Натиснете бутона (Изключване на звука) или (Сила на звука) +, за да отмените заглушаването на звука.
  • Натиснете бутона (Бързи настройки), след това изберете [Аудио изход] — [ТВ говорител].
  • Ако са свързани слушалки или Bluetooth аудио устройства, звукът не се извежда от високоговорителите на телевизора или от аудиосистема, свързана чрез eARC/ARC. Отстранете слушалките или разкачете Bluetooth аудио устройството.
  [127] Звук | Звук

  Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.

  • Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система].
  • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
  • Ако изберете аналогов (RF) канал и картината не се показва правилно, ще е необходимо да промените системата на телевизионно предаване. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчни настройки] — [Аналогова ТВ][Телевизионна система]. (Наличието на [Аналогова ТВ] или името на опцията се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  • Проверете дали настройката [Сила на звука на Цифров аудио изход] на телевизора е на максимум.

   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете:
   [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Сила на звука на Цифров аудио изход]

  • Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не предоставя аудио сигнал.
  [128] Звук | Звук

  Искате да се извежда звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството и от аудио система/високоговорители на телевизора.

  За да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството и от високоговорителите на телевизора

  Телевизорът не може да извежда звук едновременно от слушалките или Bluetooth аудио устройството и от високоговорителите си.

  За да изведете звук както от аудиосистемата, свързана чрез eARC/ARC, така и от високоговорителите на телевизора

  Звукът може да бъде изведен едновременно от аудиосистема, свързана към телевизора, и от високоговорителите на телевизора, ако се изпълнят следните условия.

  • Свързване на телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел
  • Задаване за [Цифров аудио изход] стойност [PCM]

  За подробности относно свързванията посредством цифров оптичен кабел направете справка в страницата Свързване на аудио система.

  [129] Звук | Звук

  Загрижени сте за наличието на забавяне между картината и звука.

  Ако е свързано аудиоустройство с Bluetooth

  Картината и звукът не са съгласувани поради забавяне на звука, дължащо се на свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране.

  1. За [A/V синхронизиране] задайте [Автомат.] или [Вкл.]. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране].

  Ако конкретна аудиосистема е свързана с HDMI кабел

  Можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.

  • Сайт за поддръжка
  [130] Звук | Звук

  Няма звуци от телевизора, като звук при работа или аудио реакция.

  Ако телевизорът е свързан чрез eARC или за [Режим Pass through] е зададен [Автомат.], звуците от телевизора, например тези от работата на дистанционното управление или реакции на глас, не се извеждат, тъй като аудиосигналите от HDMI входа преминават към аудиосистемата на eARC. За извеждане на тези звуци от телевизора опитайте следното.

  • Спрете да гледате съдържание от устройството, свързано към HDMI входа.
  • За [Режим eARC] задайте [Изкл.].
   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Изкл.].
  • За [Режим Pass through] задайте [Изкл.].
   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим Pass through] — [Изкл.].
  [131] Звук | Звук

  Не можете да установите eARC връзка.

  • [Режим eARC] не работи, когато функцията за преобразуване на екранния текст в говор за екранния текст във функциите за достъпност на телевизора е активирана.
  • Свържете аудиосистемата към HDMI кабел с Ethernet.
  • Свържете аудиосистемата към HDMI входа на телевизора с надпис “ARC” или “eARC/ARC”.
  • Конфигурирайте настройките, както следва.
   [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Автомат.]
   [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система]
  • Активирайте функцията eARC на аудио системата.
  [132] Звук | Звук

  Не можете да използвате гласово търсене с вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон).

  Проверете дали превключвателят на вградения микрофон е включен. Гласовото разпознаване от вградения микрофон може да се влоши също и в следните случаи.

  • Когато са активирани функциите на eARC
  • Когато е свързан саундбар
  • Когато [Режим Pass through] е зададен на [Автомат.]
  [133] Звук | Звук

  Телевизорът реагира на звук от обкръжаващата среда (само за телевизори с вграден микрофон).

  Вграденият микрофон на телевизора може да улови звук от заобикалящата среда и да реагира неволно.
  Променете чувствителността на вградения в телевизора микрофон на [Средна] или [Ниска].

  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Чувствителност на вградения микрофон]

  [134] Отстраняване на неизправности

  Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  • Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.
  • Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.
  [135] Мрежа (интернет/домашна)/приложения | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.

  Ако безжичната мрежа не се свързва или връзката прекъсва, опитайте следното.

  • Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и проверете дали е активирана следната настройка.
   [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi]
  • Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер. Състоянието на сигнала може да се повлияе от следното:
   • Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др., които се намират в близост.
   • Има подове или стени между безжичния рутер и телевизора.
  • Изключете безжичния рутер и го включете отново.
  • Ако името на мрежата (SSID) на безжичния рутер, към който искате да се свържете, не се показва, изберете [Добавяне на нова мрежа], за да въведете име на мрежата (SSID).

  Ако проблемът не бъде решен дори след процедурите по-горе или ако не можете да се свържете дори с кабелна мрежа, проверете състоянието на мрежовата връзка.

  Проверка на състоянието на мрежовата връзка

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата] — [Провери връзката].
   Проверете вашите мрежови връзки и/или информацията за свързване от ръководството за употреба на сървъра, или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов администратор).

  Съвет

  • Решението е различно в зависимост от проверката на състоянието на мрежата. За решения според отделния проблем вижте “Често задавани въпроси” в сайта на Sony за поддръжка.

  Забележка

  • Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра.

   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата].

  [136] Мрежа (интернет/домашна)/приложения | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

  Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.

  • Настройките на датата и часа на този телевизор може да не са правилни. Ако датата и часът не са настроени правилно, може да не успеете да се свържете към някои приложения и услуги.
   Ако часът не е верен, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — активирайте [Автоматични дата и час] в [Система] — [Дата и час].
  • Проверете дали LAN кабелът и захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.
   * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема.
  • Опитайте да използвате тези приложения по-късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.

  Съвет

  • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
   Сайт за поддръжка
  [137] Отстраняване на неизправности

  Дистанционно управление/аксесоари

  • Дистанционното управление не работи.
  • Искате да деактивирате подсветката на дистанционното управление. (само дистанционни управления с функция за подсветка)
  [138] Дистанционно управление/аксесоари | Дистанционно управление/аксесоари

  Дистанционното управление не работи.

  Проверка дали телевизорът работи правилно

  • Натиснете бутона за включване на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното управление, или не. За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
  • Ако телевизорът не рабати, опитайте се да го нулирате.
   Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

  Проверка дали дистанционното управление работи правилно

  • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
  • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
  • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
  • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
  • Зарядът на батерията може да е нисък. Отстранете капачето на дистанционното управление и подменете батериите с нови.
   • Плъзгащо се
    Илюстрация на отстраняването на капачето на дистанционното управление
   • Освобождаващо се с натискане
    Илюстрация на отстраняването на капачето на дистанционното управление

  Забележка

  • Дистанционни управления с бутон за микрофон се свързват с телевизора посредством Bluetooth. В следните ситуации може да възникнат радиосмущения и да причинят проблеми, например лоша работа на микрофона или дистанционното управление, защото радиовълните на Bluetooth използват същата честота като радиовълните, излъчвани от микровълнови уреди и от безжичните LAN (IEEE802.11b/g/n).
   • Има хора или препятствия (например метални предмети или стени) между телевизора и дистанционното управление
   • В близост се използват микровълни
   • В близост има точка на достъп на безжична LAN
   • Телевизорът и дистанционното управление не са сдвоени
   В тези случаи опитайте следните решения.
   • Приближете дистанционното управление до телевизора и опитайте да го използвате
   • Отстранете препятствията между телевизора и дистанционното управление
   • Използвайте дистанционното управление, когато не се използва микровълнов уред
   • Изключете другите Bluetooth устройства
   • Проверете Bluetooth настройката на телевизора и го включете и изключете
    Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
    Ако [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth] е деактивирано, го активирайте. Ако е активиран, деактивирайте го и след това го активирайте отново.
   • Установете точките на достъп на безжичната LAN и микровълновите уреди на разстояние най-малко 10 метра от телевизора
   • Ако в безжичната LAN е налична честотна лента 5 GHz (IEEE802.11a), свържете към честотната лента 5 GHz
   • Отново сдвоете дистанционното управление
    Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
    [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth] — [Свързване на ново дистанционно] — следвайте инструкциите на екрана, за да свържете отново дистанционното управление.
    Ако не можете да управлявате телевизора с доставеното с него дистанционно управление, изберете горната последователност до [Свързване на ново дистанционно], като използвате друго дистанционно управление за телевизори Sony, и след това опитайте да свържете отново доставеното с телевизора дистанционно управление.
  • В зависимост от вашия модел се доставя Bluetooth дистанционно управление, което вече е сдвоено с телевизора. По време на транспортирането доставеното сдвоено дистанционно управление не може да се използва за работа с други телевизори. При проверка на работата на дистанционното управление го използвайте с телевизора, с който то е било доставено.

  Нулиране на дистанционното управление

  Ако дистанционното управление не работи правилно поради лош контакт на батериите или статично електричество, проблемът може да се реши чрез нулиране на дистанционното управление.

  1. Извадете батериите от дистанционното управление.
  2. Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за три секунди.
  3. Поставете нови батерии в дистанционното управление.

  Ако проблемът продължава, вижте страници Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора и Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности.

  Забележка

  • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за захранване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
  [139] Дистанционно управление/аксесоари | Дистанционно управление/аксесоари

  Искате да деактивирате подсветката на дистанционното управление. (само дистанционни управления с функция за подсветка)

  Можете да изключите подсветката на дистанционното управление.

  1. Натиснете и задръжте бутона (Сила на звука) - и бутона HOME/(НАЧАЛО) на дистанционното управление едновременно за 2 секунди.
   Отпуснете, когато MIC LED индикаторът на дистанционното управление светне два пъти.
   За да активирате отново подсветката на дистанционното управление, повторете процедурата по-горе.
  [140] Отстраняване на неизправности

  Захранване

  • Телевизорът не може да бъде изключен с помощта на дистанционното управление.
  • Телевизорът се изключва автоматично.
  • Телевизорът се включва автоматично.
  • Телевизорът не се включва.
  [141] Захранване | Захранване

  Телевизорът не може да бъде изключен с помощта на дистанционното управление.

  Батериите в дистанционното управление може да са изтощени. Сменете ги с нови или изключете телевизора с помощта на бутона за включване на телевизора.
  Можете да натиснете и да задържите бутона за включване на телевизора, за да го изключите.

  Забележка

  • Местоположението на бутона за включване на телевизора се различава в зависимост от Вашия модел/държава/регион.
   Пример за модел с бутон за включване под LED индикатора

  Съвет

  • За модели телевизори с 1 бутон на телевизора (само бутон за включване), можете да натиснете бутона за включване на телевизора, за да изведете менюто за управление и да регулирате силата на звука или да смените каналите.
  • Когато зарядът на батериите на дистанционното управление е нисък, ще видите известие в меню HOME.
  [142] Захранване | Захранване

  Телевизорът се изключва автоматично.

  • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Автоматично изключване].
  • Проверете настройката на [Времетраене] на [Автоматично включване].
  • Ако изтече зададеното в [Изключване на телевизора след] време, захранването автоматично се изключва.

   За да проверите настройките, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
   [Настройки] — [Система] — [Включване и захранване] — [Икономия на енергия] — [Изключване на телевизора след]

  [143] Захранване | Захранване

  Телевизорът се включва автоматично.

  • Проверете дали е активирано [Автоматично включване].
  • Деактивирайте настройките [Автоматично включване на ТВ] в [BRAVIA Sync настройки].
  [144] Захранване | Захранване

  Телевизорът не се включва.

  Изпълнявайте подред процедурите по-долу, докато проблемът бъде решен.

  1. Проверете дали телевизорът се включва посредством дистанционното управление.

  Насочете дистанционното управление към сензора от предната страна на телевизора и натиснете бутона за включване на дистанционното управление.
  Проверете дали телевизорът се включва.
  Ако телевизорът не се включва, опитайте да нулирате (рестартирате) телевизора.

  • Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

  2. Проверете дали телевизорът се включва посредством бутона за включване на телевизора.

  Натиснете бутона за включване на телевизора и проверете дали той се включва.
  За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта.
  Ако посредством тази процедура телевизорът се включва, може би има проблем с дистанционното управление. Направете справка в следващата тема.

  • Дистанционното управление не работи.

  3. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.

  Изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора, изчакайте 2 минути и включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

  Съвет

  • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за включване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
  [145] Отстраняване на неизправности

  Свързани устройства

  • Няма картина от свързано устройство.
  • Не можете да изберете свързано устройство.
  • Не можете да откриете свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.
  • Не можете да изключите кабелния/сателитен декодер посредством дистанционното управление на телевизора.
  • Външно устройство (например кабелен/сателитен декодер) не може да бъде контролирано чрез дистанционното управление на телевизора. (Само за модели, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер)
  • Работата прекъсва или устройството не работи.
  [146] Свързани устройства | Свързани устройства

  Няма картина от свързано устройство.

  • Включете свързаното устройство.
  • Проверете кабелната връзка между устройството и телевизора.
  • Натиснете бутона (Избор на вход), за да се покаже списъкът с входове, след това изберете желания вход.
  • Поставете правилно USB устройството.
  • Уверете се, че USB устройството е правилно форматирано.
  • Работата с всички USB устройства не е гарантирана. Освен това работата зависи от функциите на USB устройството или от видео файловете, които се възпроизвеждат.
  • Сменете формата на HDMI сигнала на HDMI входа, който не показва картина в стандартен формат. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] [Канали & Входове] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI входа, който искате да настроите.
  [147] Свързани устройства | Свързани устройства

  Не можете да изберете свързано устройство.

  • Проверете кабелната връзка.
  [148] Свързани устройства | Свързани устройства

  Не можете да откриете свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.

  • Проверете дали вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync.
  • Уверете се, че [Управление през HDMI] е настроено на устройството, съвместимо с BRAVIA Sync, и [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync] е настроено на телевизора.
  [149] Свързани устройства | Свързани устройства

  Не можете да изключите кабелния/сателитен декодер посредством дистанционното управление на телевизора.

  Моделите, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове].

  [150] Свързани устройства | Свързани устройства

  Външно устройство (например кабелен/сателитен декодер) не може да бъде контролирано чрез дистанционното управление на телевизора. (Само за модели, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер)

  Моделите, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер, имат опция [Настройка на кабелния/сателитния декодер] в [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове].

  • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.
  • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
  • В зависимост от външните устройства някои бутони може да не работят.
  [151] Свързани устройства | Свързани устройства

  Работата прекъсва или устройството не работи.

  • Проверете дали устройството е включено.
  • Сменете батериите на устройството.
  • Регистрирайте отново устройството.
  • Bluetooth устройствата използват 2,4GHz честотна лента, затова скоростта на комуникация може да се влоши или понякога да прекъсва поради смущения в безжичната LAN.
   Ако наблизо има поставени домакински електрически уреди (напр. микровълнови печки или мобилни устройства), е по-вероятно да се получат радиочестотни смущения.
  • Възможно е телевизорът или устройството да не работят върху метален шкаф поради смущения в безжичната комуникация.
  • За работните комуникационни разстояния между телевизора и други устройства вижте ръководствата на устройствата.
  • Когато към телевизора са свързани няколко Bluetooth устройства, качеството на Bluetooth комуникацията може да се влоши.
  [152] Отстраняване на неизправности

  Записване на USB HDD

  • Не можете да използвате USB HDD устройство.
  • USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.
  [153] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  Не можете да използвате USB HDD устройство.

  • Проверете дали USB HDD устройството е:
   • свързано правилно.

    Проверете дали е свързано към синия USB порт, обозначен като “HDD REC”.

   • включено.
   • регистрирано към телевизора.

    За да регистрирате USB HDD устройството в телевизора, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

  • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа.
  • Изпълнете [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD отговарят на изискванията.
   Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].
  [154] Записване на USB HDD | Записване на USB HDD

  USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.

  • Проверете дали USB HDD устройството е свързано към USB порта (син), обозначен като “HDD REC”.
  • Ако USB HDD устройството е свързано правилно към синия USB порт, регистрирайте го отново за записване, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване (например за съхранение).

  Забележка

  • Ако има устройства, свързани към USB1 и USB2 портовете (само за модели с три USB порта), временно ги отстранете, докато регистрирате USB HDD.
  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [Хранилище].
  2. От [Хранилище на устройството] изберете USB HDD устройството, което искате да регистрирате за записване.
  3. Изберете [Изтрив. на данните и формат. като сменяемо хранил.] и след това изберете [Форматиране].
  4. Изберете [Регистриране за запис].
  5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството в телевизора.
  • Използвайте [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD устройството отговарят на изискванията.

   За да изпълните [Проверка на работата на HDD], натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].

  [155] Отстраняване на неизправности

  LED индикатор

  • Желаете да деактивирате LED индикатора, така че да не свети или мига.
  • LED индикаторът Реакция при управление мига в червено.
  [156] LED индикатор | LED индикатор

  Желаете да деактивирате LED индикатора, така че да не свети или мига.

  Можете да използвате настройките по-долу, за да изключите LED индикатора.

  За да изключите LED индикатора Реакция при управление (белия LED индикатор)

  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [LED индикатор] — деактивирайте [Реакция при управление].

  Изключване LED индикатора Реакция при управление (жълт LED индикатор)/LED индикатора за гласова функция (жълт LED индикатор) (само за телевизори с вграден микрофон)

  За да изключите жълтия LED индикатор за гласова функция, когато Превключвател на вградения микрофон не свети, или за да изключите жълтия LED индикатор за работна реакция, когато Превключвател на вградения микрофон е включен, в [Настройки] — [Система] — [LED индикатор], деактивирайте [Състояние на гласово разпознаване].

  [157] LED индикатор | LED индикатор

  LED индикаторът Реакция при управление мига в червено.

  Пребройте колко пъти примигва (интервалът е три секунди).
  Рестартирайте телевизора, като изключите захранващия кабел от телевизора за две минути, и след това включете телевизора.
  Ако проблемът продължава, изключете променливотоковия захранващ кабел и информирайте отдела за обслужване на клиенти на Sony за броя примигвания на Реакция при управление LED индикатора.

  [158]

  Индекс/Други

  • Индекс
  • Използване на помощното ръководство
  • Спецификации
  • Сайт за поддръжка
  • Поддържане на телевизора в актуализирано състояние
  • Информация за запазените марки
  [159] Индекс/Други

  Индекс

  Телевизионни програми

  • GUIDE/(Справочник)
  • Интерактивна телевизия
  • Сателитни предавания
  • Записване
  • Настройка на каналите
  • Родителски контрол

  Картина/екран

  • 4K картина
  • Меню HOME
  • Картина
  • Дата и час
  • Език/Language
  • Експертни панелни настройки
  • Изместване на пикселите
  • Обновяване на панела

  Звук/глас

  • Гласово търсене, използване
  • Звук

  Дистанционно управление

  • Гласово търсене
  • HOME/(НАЧАЛО)
  • Бързи настройки
  • Входове
  • SYNC MENU

  Връзки

  • Bluetooth
  • Chromecast
  • BRAVIA Sync
  • Интернет

   Външни устройства

   • USB памет, записване с
   • Blu-ray/DVD плейъри, свързване
   • USB памет и др.
   • Компютри
   • Цифрови фотоапарати, камери
   • Аудио системи

   Приложения

   • Google Play Store
   • YouTube™
   • Netflix

   Възпроизвеждане на файл

   • Компютри
   • Поддържани файлове и формати
   • Цифрови фотоапарати, камери

   Други

   • Рестартиране
   • Достъпност
   • Обновяване на системния софтуер
   [160] Индекс/Други

   Използване на помощното ръководство

   Помощното ръководство разяснява как да използвате този телевизор. Също можете да се обърнете към Ръководство за настройка, за описание на инсталацията на телевизора, както и към Информация за продукта за спецификациите и монтажа на стена на този телевизор и пр.

   Версии на Помощното ръководство

   Има две версии на Помощното ръководство: вградена версия и онлайн версия. Онлайн Помощното ръководство включва най-новата информация.
   Онлайн Помощното ръководство автоматично се извежда на екрана, когато телевизорът се свърже към интернет, в противен случай се извежда вграденото Помощно ръководство.

   Забележка

   • За да използвате най-новите функции, описани в Помощното ръководство, може да е необходимо да актуализирате софтуера на телевизора. За подробности относно актуализиране на софтуера вижте страницата Актуализации на софтуера.
   • Имената на настройките в помощното ръководство може да се различават от показваните на телевизора в зависимост от датата на производство на телевизора или от вашия модел/държава/регион.
   • Изображенията и илюстрациите, използвани в Помощното ръководство, могат да са различни в зависимост от модела на вашия телевизор.
   • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.
   • Помощното ръководство съдържа описания, които са общи за всички модели/региони/държави. Някои описания на функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.

   Съвет

   • За да видите дали вашият телевизор има някоя от функциите, описани в Помощното ръководство, вижте Информация за продукта или уебсайта на Sony.
   • Това Помощно ръководство е написано за всички региони/държави. Някои от описанията, съдържащи се в това Помощно ръководство, не се прилагат за някои региони и държави.
   [161] Индекс/Други

   Спецификации

   Информация за спецификациите можете да намерите на сайта за поддръжка на Sony:
   Моля, посетете продуктовата страница за вашия телевизор и направете справка в Спецификации. За повече информация относно уебсайта за поддръжка прегледайте страницата Сайт за поддръжка.

   Изображение на страница със спецификации в уебсайта за поддръжка.

   Забележка

   • В зависимост от модела може да не е налична страница Спецификации. В такива случаи, моля, направете справка в Информация за продукта.
   [162] Индекс/Други

   Сайт за поддръжка

   Посетете уеб сайта за поддръжка на Sony за актуална информация и за Онлайн помощното ръководство:

   https://www.sony.eu/support/
   QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
   https://www.sony.eu/support/

   [163] Индекс/Други

   Поддържане на телевизора в актуализирано състояние

   Телевизорът получава данни, например справочници с програми, докато е в режим на готовност/мрежов режим на готовност. За да поддържате телевизора си актуализиран, ви препоръчваме да го изключвате по обичайния начин посредством бутона на захранването на дистанционното управление.

   [164] Индекс/Други

   Информация за запазените марки

   Лого на Vewd

   • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

   Лого на Bluetooth

   • Знакът Bluetooth® и фирмените знаци са регистрирани търговски марки, собственост на by Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Group Corporation и нейните филиали се подчинява на лиценз.

    Лого на hevc

    • Обхванато от една или повече патентни претенции на HEVC, изброени на patentlist.accessadvance.com.

    • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
    • Логотипите Wi-Fi CERTIFIED™ и Wi-Fi CERTIFIED 6™ са сертификационни знаци на Wi-Fi Alliance.

    • Amazon, Prime Video и всички свързани логотипи са търговски марки на Amazon.com, Inc., или нейните дъщерни фирми.

    • BRAVIA е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Group Corporation или нейните дъщерни компании.

    • Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.

    Забележка

    • Наличността на всяка услуга зависи от вашия регион/държава.