Tisk

Použití dálkového ovládání

Mnohé funkce televizoru můžete ovládat pomocí tlačítek  (Nahoru) /  (Dolů) /  (Vlevo) / (Vpravo) a  (Zadat).

Tvar a tlačítka dálkového ovladače se liší v závislosti na vašem modelu/zemi/oblasti.

Dodané dálkové ovládání se může lišit v závislosti na modelu. Popisy tlačítek na dálkovém ovládání najdete v dokumentu Funkce tlačítek dálkového ovládání.

  1. Pomocí tlačítek (Nahoru), (Dolů), (Vlevo) a  (Vpravo) „aktivujte“ požadovanou položku.
    Tlačítka se šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava se nacházejí uprostřed dálkového ovládání.
  2. Stisknutím středu tlačítka (Zadat) vyberte aktuálně označenou položku.
    Tlačítko Zadat se nachází uprostřed tlačítek se šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava.

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko BACK.

Rada

  • Pokud pohybujete dálkovým ovládáním nebo je použijete v tmavé místnosti, dálkové ovládání se rozsvítí. (Pouze dálková ovládání s podsvícením)
  • Další informace najdete v souvisejících tématech níže nebo v části „Časté dotazy“ na webu podpory společnosti Sony.
    Časté dotazy k řešení potíží