[1]

Czynności wstępne

 • Pilot Ten punkt zawiera opis przycisków pilota podzielonych na trzy oddzielne bloki.
 • Gniazda
 • Podświetlenie diod LED
 • Menu główne
 • Wybór wejść
 • Automatyczna kalibracja dźwięku
 • Funkcje ułatwienia dostępu
[2] Czynności wstępne

Pilot

 • Górne przyciski na pilocie
 • Środkowe przyciski na pilocie
 • Dolne przyciski na pilocie
[3] Pilot | Pilot

Górne przyciski na pilocie

Dostarczony pilot, a także rozmieszczenie przycisków, nazwy przycisków i dostępne usługi różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Pilot ma wbudowany mikrofon. Mikrofon ma okrągły kształt i znajduje się w górnym lewym rogu pilota. W górnej części kółka znajduje się dioda LED mikrofonu, natomiast sam mikrofon znajduje się w dolnej części kółka. Kiedy mikrofon jest aktywny, świeci jego dioda LED. W górnym prawym rogu pilota znajduje się przycisk ZASILANIE. Przycisk ZASILANIE służy do włączania i wyłączania telewizora. Pod przyciskiem ZASILANIE znajdują się cztery rzędy przycisków numerycznych. Cyfry 1, 2 i 3 znajdują się w górnym rzędzie. Cyfry 4, 5 i 6 znajdują się w drugim rzędzie, a przycisk z cyfrą 5 ma wyczuwalną wypustkę. Cyfry 7, 8 i 9 znajdują się w trzecim rzędzie. W czwartym rzędzie znajduje się przycisk Wyświetlanie informacji/tekstu, przycisk zera i przycisk Tekst. Przycisk Wyświetlanie informacji/tekstu wyświetla takie informacje, jak program i rozdzielczość. Przycisk Tekst wyświetla informacje tekstowe. Pod przyciskami numerycznymi znajdują się dwa rzędy zawierające po dwa prostokątne przyciski. Górny lewy przycisk to przycisk YouTube, a poniżej znajduje się przycisk Disney+. Górny prawy przycisk to przycisk NETFLIX, a poniżej znajduje się przycisk Prime Video. W zależności od regionu/kraju lub modelu telewizora, ten przycisk może być niedostępny. Pod tymi dwoma przyciskami znajdują się cztery owalne przyciski kolorów. Zaczynając od lewej są to: czerwony, zielony, żółty i niebieski. Pełnią one różne funkcje w różnych menu. Pod przyciskami kolorów znajduje się pięć okrągłych przycisków umieszczonych w dwóch rzędach. W górnym rzędzie dwa przyciski od lewej to przycisk PRZEWODNIK i przycisk Lista nagrań. Przycisk PRZEWODNIK wyświetla cyfrowy przewodnik po programach dla telewizora lub dekodera. Przycisk Lista nagrań wyświetla listę nagranych tytułów na dysku USB HDD. W dolnym rzędzie trzy przyciski od lewej to przycisk WEJŚCIE, przycisk Mikrofon i przycisk Szybkie ustawienia. Przycisk WEJŚCIE wyświetla i pozwala wybrać źródło sygnału itp. Przycisk Mikrofon służy do obsługi Google Assistant oraz innych funkcji głosowych, takich jak wyszukiwanie głosowe. Używając poleceń głosowych należy mówić do mikrofonu w górnym lewym rogu pilota. Przycisk Szybkie ustawienia wyświetla zestaw opcji do wstępnego ustawienia obrazu, dźwięku itp. Pod tymi przyciskami znajdują się dwa pierścieniowe przyciski umieszczone jeden w drugim. Wewnętrzny pierścień ma cztery wyczuwalne wypustki, które służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo. Na środku znajduje się wystający przycisk Enter. Pod przyciskami pierścieniowymi znajdują się trzy okrągłe przyciski. Zaczynając od lewej są to przyciski WSTECZ, TV i MENU GŁÓWNE. Przycisk WSTECZ umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Przycisk TV służy do przełączania na kanał telewizyjny lub wejście z innej aplikacji. Przycisk MENU GŁÓWNE wyświetla menu główne telewizora. Pod tym przyciskami po lewej znajduje się długi przycisk Głośność. Naciśnij górną część przycisku Głośność, aby zwiększyć głośność. Naciśnij dolną część tego przycisku, aby zmniejszyć głośność. Po prawej znajduje się długi przycisk Kanał z wyczuwalną wypustką w górnej części. Naciśnij górną część przycisku Kanał, aby przełączyć na wyższy kanał lub naciśnij dolną część tego przycisku, aby przełączyć na niższy kanał. Między tymi dwoma przyciskami znajduje się okrągły przycisk PRZEJŚCIE u góry oraz przycisk WYCISZ na dole. Przycisk PRZEJŚCIE służy do przełączania między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor przełącza się między bieżącym kanałem lub wejściem i ostatnio wybranym kanałem lub wejściem. Przycisk WYCISZ wycisza dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia także włączanie i wyłączanie usługi skrótu do funkcji dostępności. Pod przyciskami Głośność i Kanał znajdują się trzy rzędy, w każdym znajdują się trzy przyciski umieszczone obok siebie. Pierwszy rząd zawiera przyciski AUDIO, Napisy i POMOC. Na przycisku AUDIO znajduje się wyczuwalna wypustka. Przycisk AUDIO służy do wyboru wielojęzycznej ścieżki dźwiękowej lub dźwięku podwójnego dla aktualnie wyświetlanego programu. Przycisk Napisy włącza lub wyłącza wyświetlanie napisów. Przycisk POMOC otwiera menu Pomoc. W drugim rzędzie znajdują się przyciski Przewiń do tyłu, ODTWÓRZ i Przewiń do przodu. Na przycisku ODTWÓRZ znajduje się wyczuwalna wypustka. Te przyciski służą do sterowania treścią. W trzecim rzędzie znajdują się przyciski Nagrywaj, Wstrzymaj i WYJDŹ. Przycisk Nagrywaj służy do nagrywania bieżącego programu na urządzeniu DVR. Przycisk Wstrzymaj wstrzymuje odtwarzanie treści. Przycisk Wyjdź umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Kiedy jest dostępna usługa aplikacji interaktywnej, naciśnij, aby wyjść z usługi.
[4] Pilot | Pilot

Środkowe przyciski na pilocie

Dostarczony pilot, a także ikony przycisków różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Pilot ma wbudowany mikrofon. Mikrofon ma okrągły kształt i znajduje się w górnym lewym rogu pilota. W górnej części kółka znajduje się dioda LED mikrofonu, natomiast sam mikrofon znajduje się w dolnej części kółka. Kiedy mikrofon jest aktywny, świeci jego dioda LED. W górnym prawym rogu pilota znajduje się przycisk ZASILANIE. Przycisk ZASILANIE służy do włączania i wyłączania telewizora. Pod przyciskiem ZASILANIE znajdują się cztery rzędy przycisków numerycznych. Cyfry 1, 2 i 3 znajdują się w górnym rzędzie. Cyfry 4, 5 i 6 znajdują się w drugim rzędzie, a przycisk z cyfrą 5 ma wyczuwalną wypustkę. Cyfry 7, 8 i 9 znajdują się w trzecim rzędzie. W czwartym rzędzie znajduje się przycisk Wyświetlanie informacji/tekstu, przycisk zera i przycisk Tekst. Przycisk Wyświetlanie informacji/tekstu wyświetla takie informacje, jak program i rozdzielczość. Przycisk Tekst wyświetla informacje tekstowe. Pod przyciskami numerycznymi znajdują się dwa duże, umieszczone obok siebie, poziome prostokątne przyciski. Lewy przycisk umożliwia dostęp do Google Play Store. Prawy przycisk uruchamia aplikację Netflix. W zależności od regionu/kraju lub modelu telewizora, ten przycisk może być niedostępny. Pod tymi dwoma przyciskami znajdują się cztery owalne przyciski kolorów. Zaczynając od lewej są to: czerwony, zielony, żółty i niebieski. Pełnią one różne funkcje w różnych menu. Pod przyciskami kolorów znajduje się pięć okrągłych przycisków umieszczonych w dwóch rzędach. W górnym rzędzie dwa przyciski od lewej to przycisk PRZEWODNIK i przycisk Lista nagrań. Przycisk PRZEWODNIK wyświetla cyfrowy przewodnik po programach dla telewizora lub dekodera. Przycisk Lista nagrań wyświetla listę nagranych tytułów na dysku USB HDD. W dolnym rzędzie trzy przyciski od lewej to przycisk WEJŚCIE, przycisk Mikrofon i przycisk Szybkie ustawienia. Przycisk WEJŚCIE wyświetla i pozwala wybrać źródło sygnału itp. Przycisk Mikrofon służy do obsługi Google Assistant oraz innych funkcji głosowych, takich jak wyszukiwanie głosowe. Używając poleceń głosowych należy mówić do mikrofonu w górnym lewym rogu pilota. Przycisk Szybkie ustawienia wyświetla zestaw opcji do wstępnego ustawienia obrazu, dźwięku itp. Pod tymi przyciskami znajdują się dwa pierścieniowe przyciski umieszczone jeden w drugim. Wewnętrzny pierścień ma cztery wyczuwalne wypustki, które służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo. Na środku znajduje się wystający przycisk Enter. Pod przyciskami pierścieniowymi znajdują się trzy okrągłe przyciski. Zaczynając od lewej są to przyciski WSTECZ, TV i MENU GŁÓWNE. Przycisk WSTECZ umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Przycisk TV służy do przełączania na kanał telewizyjny lub wejście z innej aplikacji. Przycisk MENU GŁÓWNE wyświetla menu główne telewizora. Pod tym przyciskami po lewej znajduje się długi przycisk Głośność. Naciśnij górną część przycisku Głośność, aby zwiększyć głośność. Naciśnij dolną część tego przycisku, aby zmniejszyć głośność. Po prawej znajduje się długi przycisk Kanał z wyczuwalną wypustką w górnej części. Naciśnij górną część przycisku Kanał, aby przełączyć na wyższy kanał lub naciśnij dolną część tego przycisku, aby przełączyć na niższy kanał. Między tymi dwoma przyciskami znajduje się okrągły przycisk PRZEJŚCIE u góry oraz przycisk WYCISZ na dole. Przycisk PRZEJŚCIE służy do przełączania między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor przełącza się między bieżącym kanałem lub wejściem i ostatnio wybranym kanałem lub wejściem. Przycisk WYCISZ wycisza dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia także włączanie i wyłączanie usługi skrótu do funkcji dostępności. Pod przyciskami Głośność i Kanał znajdują się trzy rzędy, w każdym znajdują się trzy przyciski umieszczone obok siebie. Pierwszy rząd zawiera przyciski AUDIO, Napisy i POMOC. Na przycisku AUDIO znajduje się wyczuwalna wypustka. Przycisk AUDIO służy do wyboru wielojęzycznej ścieżki dźwiękowej lub dźwięku podwójnego dla aktualnie wyświetlanego programu. Przycisk Napisy włącza lub wyłącza wyświetlanie napisów. Przycisk POMOC otwiera menu Pomoc. W drugim rzędzie znajdują się przyciski Przewiń do tyłu, ODTWÓRZ i Przewiń do przodu. Na przycisku ODTWÓRZ znajduje się wyczuwalna wypustka. Te przyciski służą do sterowania treścią. W trzecim rzędzie znajdują się przyciski Nagrywaj, Wstrzymaj i WYJDŹ. Przycisk Nagrywaj służy do nagrywania bieżącego programu na urządzeniu DVR. Przycisk Wstrzymaj wstrzymuje odtwarzanie treści. Przycisk Wyjdź umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Kiedy jest dostępna usługa aplikacji interaktywnej, naciśnij, aby wyjść z usługi.
[5] Pilot | Pilot

Dolne przyciski na pilocie

Dostarczony pilot, a także rozmieszczenie i nazwy przycisków różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Pilot ma wbudowany mikrofon. Mikrofon ma okrągły kształt i znajduje się w górnym lewym rogu pilota. W górnej części kółka znajduje się dioda LED mikrofonu, natomiast sam mikrofon znajduje się w dolnej części kółka. Kiedy mikrofon jest aktywny, świeci jego dioda LED. W górnym prawym rogu pilota znajduje się przycisk ZASILANIE. Przycisk ZASILANIE służy do włączania i wyłączania telewizora. Pod przyciskiem ZASILANIE znajdują się cztery rzędy przycisków numerycznych. Cyfry 1, 2 i 3 znajdują się w górnym rzędzie. Cyfry 4, 5 i 6 znajdują się w drugim rzędzie, a przycisk z cyfrą 5 ma wyczuwalną wypustkę. Cyfry 7, 8 i 9 znajdują się w trzecim rzędzie. W czwartym rzędzie znajduje się przycisk Wyświetlanie informacji/tekstu, przycisk zera i przycisk Tekst. Przycisk Wyświetlanie informacji/tekstu wyświetla takie informacje, jak program i rozdzielczość. Przycisk Tekst wyświetla informacje tekstowe. Pod przyciskami numerycznymi znajdują się dwa duże, umieszczone obok siebie, poziome prostokątne przyciski. Lewy przycisk umożliwia dostęp do Google Play Store. Prawy przycisk uruchamia aplikację Netflix. W zależności od regionu/kraju lub modelu telewizora, ten przycisk może być niedostępny. Pod tymi dwoma przyciskami znajdują się cztery owalne przyciski kolorów. Zaczynając od lewej są to: czerwony, zielony, żółty i niebieski. Pełnią one różne funkcje w różnych menu. Pod przyciskami kolorów znajduje się pięć okrągłych przycisków umieszczonych w dwóch rzędach. W górnym rzędzie dwa przyciski od lewej to przycisk PRZEWODNIK i przycisk Lista nagrań. Przycisk PRZEWODNIK wyświetla cyfrowy przewodnik po programach dla telewizora lub dekodera. Przycisk Lista nagrań wyświetla listę nagranych tytułów na dysku USB HDD. W dolnym rzędzie trzy przyciski od lewej to przycisk WEJŚCIE, przycisk Mikrofon i przycisk Szybkie ustawienia. Przycisk WEJŚCIE wyświetla i pozwala wybrać źródło sygnału itp. Przycisk Mikrofon służy do obsługi Google Assistant oraz innych funkcji głosowych, takich jak wyszukiwanie głosowe. Używając poleceń głosowych należy mówić do mikrofonu w górnym lewym rogu pilota. Przycisk Szybkie ustawienia wyświetla zestaw opcji do wstępnego ustawienia obrazu, dźwięku itp. Pod tymi przyciskami znajdują się dwa pierścieniowe przyciski umieszczone jeden w drugim. Wewnętrzny pierścień ma cztery wyczuwalne wypustki, które służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo. Na środku znajduje się wystający przycisk Enter. Pod przyciskami pierścieniowymi znajdują się trzy okrągłe przyciski. Zaczynając od lewej są to przyciski WSTECZ, TV i MENU GŁÓWNE. Przycisk WSTECZ umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Przycisk TV służy do przełączania na kanał telewizyjny lub wejście z innej aplikacji. Przycisk MENU GŁÓWNE wyświetla menu główne telewizora. Pod tym przyciskami po lewej znajduje się długi przycisk Głośność. Naciśnij górną część przycisku Głośność, aby zwiększyć głośność. Naciśnij dolną część tego przycisku, aby zmniejszyć głośność. Po prawej znajduje się długi przycisk Kanał z wyczuwalną wypustką w górnej części. Naciśnij górną część przycisku Kanał, aby przełączyć na wyższy kanał lub naciśnij dolną część tego przycisku, aby przełączyć na niższy kanał. Między tymi dwoma przyciskami znajduje się okrągły przycisk PRZEJŚCIE u góry oraz przycisk WYCISZ na dole. Przycisk PRZEJŚCIE służy do przełączania między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor przełącza się między bieżącym kanałem lub wejściem i ostatnio wybranym kanałem lub wejściem. Przycisk WYCISZ wycisza dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia także włączanie i wyłączanie usługi skrótu do funkcji dostępności. Pod przyciskami Głośność i Kanał znajdują się trzy rzędy, w każdym znajdują się trzy przyciski umieszczone obok siebie. Pierwszy rząd zawiera przyciski AUDIO, Napisy i POMOC. Na przycisku AUDIO znajduje się wyczuwalna wypustka. Przycisk AUDIO służy do wyboru wielojęzycznej ścieżki dźwiękowej lub dźwięku podwójnego dla aktualnie wyświetlanego programu. Przycisk Napisy włącza lub wyłącza wyświetlanie napisów. Przycisk POMOC otwiera menu Pomoc. W drugim rzędzie znajdują się przyciski Przewiń do tyłu, ODTWÓRZ i Przewiń do przodu. Na przycisku ODTWÓRZ znajduje się wyczuwalna wypustka. Te przyciski służą do sterowania treścią. W trzecim rzędzie znajdują się przyciski Nagrywaj, Wstrzymaj i WYJDŹ. Przycisk Nagrywaj służy do nagrywania bieżącego programu na urządzeniu DVR. Przycisk Wstrzymaj wstrzymuje odtwarzanie treści. Przycisk Wyjdź umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Kiedy jest dostępna usługa aplikacji interaktywnej, naciśnij, aby wyjść z usługi.
[6] Czynności wstępne

Gniazda

Typy i kształty dostępnych złączy zależą od posiadanego telewizora.
Położenie złączy możesz sprawdzić w Przewodnik ustawień (drukowana instrukcja obsługi).

GniazdoOpis
Obraz portu USB HDD REC
USB HDD REC
Służy do podłączania dysku USB HDD lub aparatu cyfrowego/kamery wideo/urządzenia pamięci masowej USB.
Funkcja nagrywania na dysku USB HDD jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
Obraz gniazda AV IN
AV IN
Służy do podłączania magnetowidu/konsoli do gier/odtwarzacza DVD/kamery wideo/zewnętrznego tunera.*1
W przypadku połączenia kompozytowego należy użyć przedłużacza kabla analogowego (brak w zestawie).
*1 W przypadku urządzenia zewnętrznego, które ma tylko gniazdo SCART AV OUT, należy użyć przejściówki SCART-RCA i przedłużacza kabla analogowego.
Więcej informacji na temat kształtu przedłużacza kabla analogowego zawiera punkt Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD.
Obraz gniazda słuchawkowego
(słuchawki)
Służy do podłączania wtyczki słuchawek, aby słuchać dźwięku z telewizora. Obsługuje tylko 3-biegunową wtyczkę stereo typu mini jack.

Uwaga

 • Nie można odtwarzać dźwięku przez słuchawki i głośniki telewizora jednocześnie.
Obraz gniazda HDMI IN.
HDMI IN
Służy do podłączania urządzenia HDMI. Interfejs HDMI może przesyłać cyfrowy sygnał wideo i audio jednym kablem. Aby odtwarzać wysokiej jakości treści w 4K, podłącz Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speedpostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić [Format sygnału HDMI] portu HDMI IN.
Obraz portu HDMI IN SUPPORT 8K lub 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
Używając urządzenia HDMI, które obsługuje odtwarzanie wideo w 4K 100/120 Hz, podłącz Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisjipostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić [Format sygnału HDMI] portu HDMI IN.

Uwaga

 • Obsługa sygnału 4K 100 Hz zależy od kraju/regionu.
Obraz portu HDMI IN eARC/ARCObraz portu HDMI IN ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
Aby podłączyć system audio zgodny ze standardem eARC (Enhanced Audio Return Channel) lub ARC (Audio Return Channel), należy wykorzystać gniazdo HDMIoznaczeniemeARC/ARC” w telewizorze. To funkcja, która wysyła dźwięk do systemu audio z obsługą eARC/ARC przez kabel HDMI. Jeśli system audio nie obsługuje funkcji eARC/ARC, należy go podłączyć za pomocą DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Obraz gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Służy do podłączania do systemu audio z optycznym wejściem audio.
W przypadku podłączania systemu niezgodnego z ARC za pomocą kabla HDMI, należy podłączyć optyczny kabel audio do DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), aby odtwarzać dźwięk cyfrowy.
Obraz gniazda ANTENNA
(sygnał RF)
Służy do podłączania tunera telewizji kablowej/anteny/zewnętrznego tunera.

Uwaga

 • Podłączając kabel do gniazda telewizji kablowej/antenowego należy dokręcić go wyłącznie ręcznie, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić telewizor.
Obraz gniazda MAIN/SUB
(wejście satelitarne)
Służy do podłączania wejścia satelitarnego.
Etapy podłączania: SUB.MAIN → Antena.
Gniazdo SUB. jest używane tylko w przypadku trybu podwójnego tunera oprócz typu Single Cable Distribution EN50494 (zależy od modelu).
Obraz portu LAN
LAN
Służy do podłączania routera.
Służy do podłączania do Internetu za pomocą kabla LAN.
Obraz gniazda CAM
CAM (Conditional Access Module)
Zapewnia dostęp do usług płatnej telewizji. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika dostarczony z modułem CAM.

Uwaga

 • Nie należy umieszczać karty inteligentnej bezpośrednio w gnieździe CAM telewizora. Należy ją umieścić w module CAM dostarczonym przez autoryzowanego przedstawiciela.
 • Moduł CAM nie jest obsługiwany w niektórych krajach/regionach. Należy o to zapytać autoryzowanego przedstawiciela.
 • Po przełączeniu na program cyfrowy po wcześniejszym korzystaniu z internetowego wideo może pojawić się komunikat CAM.
 • Nie należy wyjmować karty-atrapy ani osłony (dostępność zależy od modelu telewizora) z gniazda CAM telewizora w celu innym niż umieszczenie karty inteligentnej w module CAM.
Obraz gniazda CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
Aby wykorzystać głośniki telewizora jako głośnik środkowy, należy podłączyć wyjście wzmacniacza AV do CENTER SPEAKER IN w telewizorze.
Aby wykorzystać głośniki telewizora jako głośnik środkowy, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i ustaw [Głośnik] na [System audio] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

Uwaga

 • Przed podłączeniem kabli należy odłączyć przewód zasilania telewizora i wzmacniacza AV.
 • Jeśli gniazdo CENTER SPEAKER IN lub gniazdo S-CENTER SPEAKER IN​ nie będą używane, należy wykonać następujące czynności, aby zapobiec występowaniu szumu w głośnikach.
  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wyłącz [Tryb centralnego głośnika TV] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].
Obraz gniazda S-CENTER SPEAKER IN
S-CENTER SPEAKER IN​
Służy do połączenia telewizora i urządzenia audio wyposażonego w gniazdo S-CENTER OUT za pomocą Kabel trybu centralnego głośnika TV. Przed podłączeniem należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilania podłączanego telewizora i urządzenia audio.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Korzystanie z telewizora jako centralnego głośnika (tylko modele wyposażone w Tryb centralnego głośnika TV).

Uwaga

 • Jeśli gniazdo CENTER SPEAKER IN lub gniazdo S-CENTER SPEAKER IN​ nie będą używane, należy wykonać następujące czynności, aby zapobiec występowaniu szumu w głośnikach.
  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wyłącz [Tryb centralnego głośnika TV] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].
[7] Czynności wstępne

Podświetlenie diod LED

Możesz sprawdzić stan telewizora, patrząc na podświetlenie diod LED.

Ilustracja przedstawiająca położenie diod LED. Diody są umieszczone w kolejności A i B, zaczynając od lewej.

 1. Dioda LED funkcji głosowej (w lewej dolnej części telewizora. Dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem*).
 2. Dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji (w środkowej dolnej części telewizora).

* Wbudowany mikrofon w telewizorze może być niedostępny w zależności od regionu/kraju/języka.

Dioda LED funkcji głosowej

„Świeci” lub „miga” po wykryciu „OK Google” i w czasie komunikacji telewizora z serwerem. Zachowanie tej diody LED zależy od stanu komunikacji z serwerem.

Uwaga

 • Możesz używać wbudowanego mikrofonu w telewizorze, kiedy Przełącznik wbudowanego mikrofonu jest włączony. Informacje na temat położenia przełącznika wbudowanego mikrofonu zawiera Przewodnik dostarczony z telewizorem.
 • Po naciśnięciu przycisku MIC/Asystent Google na pilocie i zakończeniu aktywacji wbudowanego mikrofonu w telewizorze, dioda LED funkcji głosowej będzie świecić na bursztynowo, kiedy wbudowany mikrofon w telewizorze będzie wyłączony (kiedy jest włączony, dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji świeci na bursztynowo).

Dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji

„Świeci” lub „miga” na biało w czasie włączania telewizora, odbierania sygnałów z pilota lub aktualizacji oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB.
Jeśli włączono opcję [Wykrywanie „OK Google”], „świeci” na bursztynowo. (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem*)
* Wbudowany mikrofon może być niedostępny w zależności od regionu/kraju/języka.
Jeśli włączono opcję Przełącznik wbudowanego mikrofonu, „świeci” na bursztynowo. (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem*)
* Wbudowany mikrofon może być niedostępny w zależności od regionu/kraju/języka.​

[8] Czynności wstępne

Menu główne

Ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku HOME na pilocie to menu główne. Menu główne umożliwia wyszukiwanie treści oraz wybór rekomendowanych treści, aplikacji i ustawień.

Wyświetlane menu główne zależy od tego, czy w telewizorze dodano konto Google.
(Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju. Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Mogą się różnić od rzeczywistego ekranu).

(A) Menu główne, kiedy w telewizorze ustawiono konto Google
Wygląd menu głównego, kiedy ustawiono konto Google
(B) Menu główne, kiedy w telewizorze nie ustawiono konta Google
Wygląd menu głównego, kiedy nie ustawiono konta Google

Ustawianie konta Google i korzystanie z telewizora

Po podłączeniu telewizora do Internetu i ustawieniu konta Google można instalować żądane aplikacje na telewizorze i oglądać filmy w Internecie lub wyszukiwać treści za pomocą głosu.

Korzystanie z telewizora bez ustawiania konta Google

Nawet jeśli nie ustawisz konta Google, możesz oglądać transmisje telewizyjne lub podłączyć takie urządzenia, jak odtwarzacz Blu-ray. Po podłączeniu telewizora do Internetu możesz także korzystać z internetowych usług strumieniowania wyświetlanych w menu głównym.

Uwaga

 • Aby ustawić konto Google później i korzystać z telewizora, należy skonfigurować funkcję Google TV w menu głównym lub menu ustawień.
 • W przypadku usunięcia konta Google, telewizor powróci do domyślnych ustawień fabrycznych.

Wskazówka

 • W zależności od ustawień telewizora, po jego włączeniu będzie wyświetlany ekran główny. Zmieniając poniższe ustawienie możesz zmienić ekran wyświetlany po włączeniu telewizora na kanał telewizyjny lub zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład HDMI, oglądane w momencie wyłączania telewizora.
  1. Naciśnij przycisk na pilocie.
  2. Wybierz opcję [Działanie po włączeniu], po czym wybierz [Ostatnie źródło].

  Przy następnym włączeniu telewizora zostanie wyświetlony kanał telewizyjny lub zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład HDMI, oglądane w momencie wyłączania telewizora.

  Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 • Pozostałe informacje można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[9] Czynności wstępne

Wybór wejść

Aby korzystać z urządzeń podłączonych do telewizora (takich jak odtwarzacz Blu-ray/DVD lub napęd USB) lub oglądać telewizję po zakończeniu korzystania z takich urządzeń, należy zmienić źródło sygnału.

W przypadku edytowania pozycji i dodania aplikacji, można będzie wybierać te aplikacje na ekranie wyboru źródła sygnału.

 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączone urządzenie.
  Możesz także nacisnąć przycisk (Wybór wejścia), użyć przycisków (Lewa) / (Prawa) do wyboru podłączonego urządzenia, po czym nacisnąć przycisk (Enter).

Uwaga

 • Jeśli do wejścia HDMI nie podłączono żadnych urządzeń, wejście HDMI może nie być wyświetlane w [Menu wejść].

Aby edytować pozycje źródła sygnału

 1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia).
 2. Naciśnij przycisk (Prawa) (lub (Lewa), w zależności od języka menu telewizora) i wybierz opcję (Edytuj).
 3. Wybierz aplikację/wejście/urządzenie, które chcesz wyświetlić lub ukryć.
 4. Wybierz opcję [Zamknij].

Wskazówka

 • Aby zmienić kolejność albo ukryć wyświetlany element, naciśnij przycisk (Góra) na pilocie, kiedy dany element jest podświetlony, a wówczas pojawią się opcje [Przenieś] i [Ukryj]. Jeśli wybrana została opcja [Przenieś], za pomocą przycisków (Lewa) / (Prawa) na pilocie przesuń element na żądane miejsce, a następnie naciśnij przycisk (Enter) na pilocie.
 • Aby włączyć telewizję, wystarczy nacisnąć przycisk TV na pilocie.
[10] Czynności wstępne

Automatyczna kalibracja dźwięku

Można dostosować dźwięk w celu uzyskania jak najlepszej akustyki w danych warunkach oglądania, wykorzystując mikrofon w pilocie do pomiaru dźwięku testowego z telewizora. (To ustawienie może nie być dostępne w zależności od modelu).
Modele, które obsługują automatyczną kalibrację dźwięku, mają następujące ustawienie.
[Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Dźwięk] — [Automatyczna kalibracja akustyczna]

Prezentacja graficzna automatycznej kalibracji dźwięku

Uwaga

 • Rezultaty kalibracji będą się różnić w zależności od warunków oglądania.
 • W trakcie pomiaru telewizor będzie odtwarzał głośny dźwięk testowy.
 • Dokonując pomiaru nie należy zasłaniać otworu mikrofonu na końcu pilota.
 • Nie ruszać pilota w trakcie pomiaru. W przeciwnym razie pomiar może być nieprawidłowy.
 • Kalibrację należy przeprowadzać w ciszy. Z powodu hałasu pomiar może być nieprawidłowy.
 • Automatycznej kalibracji dźwięku nie można przeprowadzić w przypadku używania soundbara. Należy zmienić następujące ustawienie.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [Głośnik TV]
 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz następujące ustawienia.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Dźwięk] — [Automatyczna kalibracja akustyczna] — [Konfiguracja kalibracji]
 2. Dokonaj pomiaru, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Akustyka zostanie skorygowana automatycznie na podstawie wyników pomiaru w danych warunkach oglądania.
  Prezentacja graficzna przeprowadzania automatycznej kalibracji dźwięku. Aby dokonać pomiaru, przytrzymaj pilot mniej więcej na wysokości klatki piersiowej i skieruj mikrofon na końcu pilota w stronę telewizora.

Wskazówka

Automatyczna kalibracja dźwięku może zakończyć się niepowodzeniem w następujących przypadkach.

 • Jeśli pilot zostanie poruszony w trakcie pomiaru
 • Jeśli w trakcie pomiaru występują inne dźwięki oprócz dźwięku testowego (na przykład hałas)
[11] Czynności wstępne

Funkcje ułatwienia dostępu

Telewizor oferuje funkcje ułatwienia dostępu w menu [Ułatwienia dostępu], takie jak syntezator mowy odczytujący tekst wyświetlany na ekranie, powiększanie ułatwiające odczytywanie tekstu czy wyświetlanie napisów dialogowych.

Uwaga

 • Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju.

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Ułatwienia dostępu], aby skonfigurować funkcje dla osób niepełnosprawnych.

[Ułatwienia dostępu] ma własny skrót klawiszowy, który umożliwia jej włączanie lub wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz) na pilocie przez 3 sekundy.

Wskazówka

 • Aby zmienić funkcję skrótu, wybierz [Skrót ułatwień dostępu] w [Ułatwienia dostępu], włącz [Włącz skrót ułatwień dostępu] i zmień funkcję w [Usługa skrótu].
 • Jeśli wybierzesz opcję [Samouczek na temat ułatwień dostępu] w menu [Ułatwienia dostępu], możesz wyświetlić informacje na temat funkcji ułatwień dostępu obsługiwanych przez telewizor. (Ta funkcja jest niedostępna w zależności od modelu).
 • Aby skorzystać z syntezatora mowy za pomocą Przewodnika pomocniczego, odwiedź na komputerze lub smartfonie Przewodnik pomocniczy w serwisie pomocy Sony.
 • Aby uzyskać więcej informacji o dostępności, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  kod witryny internetowej pomocy firmy Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/

[12]

Przydatne funkcje

 • Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu
 • Korzystanie z ulubionych aplikacji
 • Korzystanie z bezpiecznych aplikacji i usług strumieniowania wideo (Bezpieczeństwo i ograniczenia)
[13] Przydatne funkcje

Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu

 • Korzystanie z mikrofonu w pilocie Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk MIC.
 • Korzystanie z wbudowanego mikrofonu w telewizorze (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)
[14] Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu | Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu

Korzystanie z mikrofonu w pilocie

Piloty z obsługą sterowania głosowego są wyposażone w przycisk MIC i wbudowany mikrofon. Zapytaj Google, aby znaleźć filmy, przesyłać strumieniowo aplikacje, odtwarzać muzykę i sterować telewizorem – wszystko za pomocą głosu. Naciśnij przycisk Asystent Google (lub MIC) na pilocie, aby rozpocząć.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC/Asystent Google na pilocie.
  czasie naciskania przycisku mikrofon w pilocie będzie włączony i będzie świecić dioda LED na pilocie.
  Ilustracja przycisku MIC na pilocie
 2. Mów do mikrofonu, naciskając i przytrzymując przycisk MIC/Asystent Google.
  W zależności od modelu mogą być wyświetlane przykłady.
  Ilustracja osoby mówiącej do górnej części pilota
  Wyniki wyszukiwania są wyświetlane, kiedy mówisz do mikrofonu.

Kiedy nie można wyszukiwać za pomocą głosu

Ponownie zarejestruj pilot głosowy zdalnego sterowania wyposażony w przycisk MIC w telewizorze, naciskając przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierając opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Zdalne sterowanie] — [Połącz przez Bluetooth].

Uwaga

 • Korzystanie z funkcji wyszukiwania głosowego wymaga połączenia z Internetem.
 • Typ pilota dostarczonego z telewizorem oraz dostępność pilota z wbudowanym mikrofonem różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju. W przypadku niektórych modeli/regionów/krajów jest dostępny opcjonalny pilot.
 • Aby korzystać z mikrofonu w pilocie, należy dodać i skonfigurować konto Google w telewizorze.
[15] Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu | Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu

Korzystanie z wbudowanego mikrofonu w telewizorze (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)

Wbudowany mikrofon w telewizorze może być niedostępny w zależności od regionu/kraju/języka.

Szczegółowe informacje na temat języków, które obsługują funkcję wbudowanego mikrofonu w telewizorze, można znaleźć w następującej witrynie internetowej pomocy firmy Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Wskazówka

 • Adres URL może ulec zmianie bez powiadomienia.

Możesz wygodniej korzystać z telewizora, używając tylko swojego głosu. Zacznij, wypowiadając słowa „OK Google”, aby:

 • Sterować telewizorem i inteligentnymi urządzeniami domowymi
 • Słuchać muzyki i korzystać z materiałów rozrywkowych
 • Otrzymywać odpowiedzi
 • Zaplanować swój dzień i zarządzać zadaniami

Odwróć się przodem do telewizora i wypowiedz słowa „OK Google”, aby rozpocząć.

Zacznij mówić, kiedy dioda LED funkcji głosowej miga na biało.
Ilustracja przedstawiająca położenie diody LED na telewizorze. Kolejno A i B od lewej.

 1. Dioda LED funkcji głosowej znajduje się w dolnej części, na lewo od środka telewizora.
 2. Dioda LED umieszczona w dolnej środkowej części telewizora świeci na bursztynowo, kiedy jest dostępna obsługa głosowa.

Aby skorzystać z wbudowanego mikrofonu, włącz następujące ustawienie.

 1. Włącz przełącznik wbudowanego mikrofonu w telewizorze.
  Położenie przełącznika wbudowanego mikrofonu w telewizorze możesz sprawdzić w Przewodnik.

Uwaga

 • Korzystanie z przełącznika wbudowanego mikrofonu w telewizorze wymaga połączenia z Internetem.
 • Po włączeniu przełącznika wbudowanego mikrofonu w telewizorze, naciśnij przycisk MIC/Asystent Google na pilocie, aby zakończyć konfigurację, w zależności od modelu/kraju/regionu. (Tylko modele telewizorów z przełącznikiem wbudowanego mikrofonu)

Wskazówka

 • Po włączeniu przełącznika wbudowanego mikrofonu w telewizorze, dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji będzie świecić na bursztynowo, nawet kiedy telewizor zostanie wyłączony (można ją również tak ustawić, aby nie świeciła). (Tylko modele telewizorów z przełącznikiem wbudowanego mikrofonu)
[16] Przydatne funkcje

Korzystanie z ulubionych aplikacji

 • Instalowanie aplikacji
[17] Korzystanie z ulubionych aplikacji | Korzystanie z ulubionych aplikacji

Instalowanie aplikacji

Możesz instalować aplikacje na telewizorze w taki sam sposób, jak w przypadku smartfonów i tabletów.

Uwaga

 • Możesz instalować tylko aplikacje przeznaczone dla telewizorów. Mogą one różnić się od aplikacji na smartfony/tablety.
 • Instalowanie aplikacji wymaga połączenia z Internetem i konta Google.

Wskazówka

 • Jeśli nie masz konta Google lub chcesz utworzyć konto wspólne, utwórz nowe konto, odwiedzając poniższą stronę internetową.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Powyższa strona internetowa może się różnić w zależności od regionu/kraju. Może on także zostać zmieniony bez powiadomienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie głównej Google.
 • Zalecamy utworzenie konta Google na komputerze lub urządzeniu przenośnym.
 1. Naciśnij przycisk HOME, a po wyświetleniu opcji [Wyszukiwanie] na ekranie głównym, wypowiedz słowa „Wyszukaj aplikacje <nazwa aplikacji>”, aby wyszukać aplikacje, które chcesz zainstalować. Możesz także wybrać pole wprowadzania tekstu i użyć klawiatury ekranowej.
 2. Wybierz aplikację z wyników wyszukiwania i zainstaluj ją.

Wskazówka

 • Jeśli wyszukiwanie aplikacji nie przyniesie oczekiwanych wyników, wybierz opcję [Szukaj aplikacji] z karty Aplikacje w menu głównym.
 • Możesz także wybrać kategorię z karty Aplikacje w menu głównym i wybrać żądaną aplikację.

Po pobraniu aplikacja zostanie zainstalowana i dodana automatycznie. Możesz wybrać opcję [Otwórz], aby uruchomić aplikację.

Wskazówka

 • Aby uruchomić zainstalowaną aplikację później, wybierz kartę Aplikacje w menu głównym, po czym wybierz [Pokaż wszystko] przy prawej krawędzi obszaru aplikacji. Wybierz zainstalowaną aplikację, aby ją uruchomić.

Aplikacje płatne

Dostępne są aplikacje bezpłatne i płatne. Aby zakupić płatną aplikację, należy podać kod przedpłaconej karty upominkowej Google Play lub dane karty kredytowej. Karty upominkowe Google Play można zakupić u różnych sprzedawców.

Usuwanie aplikacji

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, wybierz opcje [Ustawienia] — [Aplikacje], wybierz aplikację, którą chcesz usunąć i odinstaluj ją.
[18] Przydatne funkcje

Korzystanie z bezpiecznych aplikacji i usług strumieniowania wideo (Bezpieczeństwo i ograniczenia)

Możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie telewizora, ustawiając ograniczenia dotyczące instalacji aplikacji pobieranych z nieznanych źródeł lub ograniczenia dotyczące wieku dla programów i filmów. (Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju).

Konfiguracja następujących funkcji [Kontrola rodzicielska] pozwoli dzieciom bezpiecznie korzystać z telewizora.

 • Ograniczenie kanałów telewizyjnych i korzystania z wejść zewnętrznych
 • Ograniczenie instalowania aplikacji z nieznanych źródeł
 • Ograniczenie korzystania z aplikacji (funkcja blokady hasłem)
 • Ograniczenie czasu korzystania z telewizora

Możesz używać funkcji ograniczeń, ustawiając poniższe opcje.

Aby ustawić ograniczenia wiekowe w programach

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Kontrola rodzicielska] — [Kanały & Zewnętrzne wejścia] — [Klasyfikacja TV].
  Dostępne opcje zależą od modelu/kraju/regionu/ustawień.

Aby ograniczyć dostęp do aplikacji (funkcja blokady hasłem)

Ustaw, aby ograniczyć dzieciom korzystanie z aplikacji takich jak przeglądarki internetowe.

Ograniczenia ustawia się w [Kontrola rodzicielska].

Po ustawieniu tej funkcji, podczas uruchamiania aplikacji konieczne będzie podanie kodu PIN.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Kontrola rodzicielska] — [Aplikacje]
 2. Ustaw lub wprowadź kod PIN.
 3. Włącz funkcję [Ogranicz aplikacje].
 4. Z listy aplikacji wybierz aplikacje, do których chcesz ograniczyć dostęp.
  Ograniczone aplikacje zmienią się z  (Odblokowano) na (Zablokowano). Aby ograniczyć wszystkie aplikacje, wybierz opcję [Wszystkie aplikacje].

Ograniczenie instalowania aplikacji z nieznanych źródeł

Po ustawieniu tej funkcji, w menu głównym i w menu ustawień będzie wyświetlanych mniej pozycji.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [Prywatność] — [Bezpieczeństwo i ograniczenia] — [Nieznane źródła] — zmień ustawienie w [Instalowanie nieznanych aplikacji].

Uwaga

 • Zmiana ustawień [Bezpieczeństwo i ograniczenia] sprawi, że urządzenie i dane osobowe będą bardziej podatne na atak ze strony nieznanych aplikacji z innych źródeł niż Play Store. Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub utratę danych w wyniku korzystania z tych aplikacji.
 • Jeśli użytkownik zapomni kodu PIN, musi zresetować telewizor do oryginalnych ustawień fabrycznych. Dopilnuj, aby nie zapomnieć kodu PIN.

Wskazówka

 • W zależności od aplikacji mogą być dostępne inne oddzielne ograniczenia. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc danej aplikacji.

Ograniczenie czasu korzystania z telewizora

Ustaw, aby ograniczyć czas korzystania z telewizora przez dzieci.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Kontrola rodzicielska] — [Czas przed ekranem]
 2. Ustaw lub wprowadź kod PIN.
 3. Włącz funkcję [Ogranicz czas spędzany przed ekranem], aby uruchomić ograniczenie.
  Ustawienie ograniczenia będzie wyświetlane w [Ogranicz czas spędzany przed ekranem]. Aby zmienić ustawienie, ustaw je w [Limit czasu użytkowania] lub [Ograniczony przedział czasowy].
[19]

Oglądanie telewizji

 • Oglądanie programów telewizyjnych
 • Przydatne funkcje w czasie oglądania telewizji
 • Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji
[20] Oglądanie telewizji

Oglądanie programów telewizyjnych

 • Znaczenie ikon na pasku informacyjnym
 • Korzystanie z przewodnika po programach
 • Konfigurowanie ustawień kanałów
 • Korzystanie z Menu telewizora
 • Korzystanie z interaktywnych serwisów telewizyjnych
[21] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

Znaczenie ikon na pasku informacyjnym

Podczas zmieniania kanału na krótko pojawia się baner informacyjny. Na pasku mogą być wyświetlane poniższe ikony.

Lista ikon z opisami:
usługa danych (aplikacja emisyjna)
:
usługa radiowa
:
usługa szyfrowana/objęta subskrypcją
:
dostępna wielojęzyczna ścieżka dźwiękowa
:
dostępne napisy
:
dostępne napisy i/lub ścieżka dźwiękowa dla niedosłyszących
:
zalecany minimalny wiek widzów bieżącego programu (od 3 do 18 lat)
:
Blokada rodzicielska
:
dostępna ścieżka dźwiękowa dla niedowidzących
:
dostępne napisy czytane przez lektora
:
dostępna wielokanałowa ścieżka dźwiękowa
[22] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

Korzystanie z przewodnika po programach

Możesz szybko wyszukać ulubione programy.

 1. Naciśnij przycisk GUIDE, aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach.
 2. Wybierz program do oglądania.
  Zostaną wyświetlone informacje o programie.
 3. Wybierz opcję [Widok], aby obejrzeć program.

Wskazówka

 • (Tylko modele z obsługą sterowania dekoderem) Po skonfigurowaniu ustawienia [Konfiguracja sterowania dekoderem] w [Konfiguracja dekodera] w obszarze [Zewnętrzne wejścia] można wyświetlić przewodnik po programach dekodera.
[23] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

Konfigurowanie ustawień kanałów

 • Odbieranie kanałów cyfrowych
 • Odbieranie kanałów satelitarnych
 • Sortowanie lub edycja kanałów
[24] Konfigurowanie ustawień kanałów | Konfigurowanie ustawień kanałów | Konfigurowanie ustawień kanałów

Odbieranie kanałów cyfrowych

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie automatyczne].
 2. Ustaw wszystkie dostępne kanały cyfrowe i zapisz je w telewizorze, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiana zakresu strojenia

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Zaawansowane ustawienia] — [Zakres strojenia] — [Domyślny] lub [Poszerzony].

[Domyślny]
Wyszukuje dostępne kanały w danym regionie/kraju.
[Poszerzony]
Wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu/kraju.

Wskazówka

 • Możesz ponownie dostroić telewizor, wybierając funkcję [Strojenie automatyczne] i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po przeprowadzce, zmianie dostawcy usług lub w celu wyszukania nowo uruchomionych kanałów.
[25] Konfigurowanie ustawień kanałów | Konfigurowanie ustawień kanałów | Konfigurowanie ustawień kanałów

Odbieranie kanałów satelitarnych

Jeśli masz antenę satelitarną, możesz oglądać programy satelitarne po skonfigurowaniu ustawień tunera.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie automatyczne] — [Konfiguruj] dla wykupionych programów satelitarnych.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
[26] Konfigurowanie ustawień kanałów | Konfigurowanie ustawień kanałów | Konfigurowanie ustawień kanałów

Sortowanie lub edycja kanałów

Możesz sortować wyświetlanie kanałów zgodnie z preferowaną kolejnością.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Edycja listy kanałów].
  Jeśli zostanie wyświetlonych wiele pozycji, wybierz tę, którą chcesz edytować.
 2. Wybierz kanał, który chcesz przenieść w nowe miejsce.
  Możesz wybrać, aby [Wstaw] albo [Zamień] wybrany kanał. Aby to zmienić, wybierz [Typ sortowania].
  Możesz nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać wiele kanałów.
 3. Wybierz nowe miejsce, w które chcesz przenieść wybrany kanał.
 4. Wybierz [Gotowe], aby zastosować zmiany.

Uwaga

 • Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
[27] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

Korzystanie z Menu telewizora

Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej, aby wyświetlić [Menu telewizora]. W [Menu telewizora] zostanie wyświetlona lista kanałów i można łatwo wybierać programy na innych kanałach w czasie oglądania telewizji.

Używając wbudowanego tunera, możesz dodawać ulubione kanały.

Obraz ekranu telewizora

Uwaga

 • Wyświetlany ekran i menu mogą się różnić w zależności od oglądanych treści i modelu/kraju/regionu.
 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Menu telewizora.
 2. Przesuń kursor w lewo lub w prawo i wybierz program, który chcesz oglądać.
  Jeśli przesuniesz kursor w dół i wybierzesz [Sterowanie telewizorem] lub [Zdalne sterowanie], zostaną wyświetlone opcje dostępne w czasie oglądania. Możesz także wybrać takie opcje, jak [Cyfrowy] lub [Kablowa], aby zmienić wyświetlaną listę kanałów. (Wyświetlane opcje różnią się w zależności od oglądanych treści).

Wskazówka

 • Aby dodać oglądany kanał do ulubionych, naciśnij przycisk (Góra) na pilocie z poziomu [Menu telewizora] i dodaj kanał do ulubionych w wyświetlonym menu.
 • Można także użyć przycisku TV na pilocie, aby wyświetlić listę kanałów dekodera, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Skrót przycisku TV].

  Następnie wybierz wejście podłączone do dekodera.

 • Jeśli dekoder został skonfigurowany w konfiguracji wstępnej, możesz nacisnąć przycisk TV, aby wyświetlić listę kanałów dekodera.

  Możesz także obsługiwać dekoder z poziomu panelu sterowania wyświetlanego po wybraniu opcji [Zdalne sterowanie].

  Modele z obsługą sterowania dekoderem mają opcję [Konfiguracja dekodera] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia].

[28] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

Korzystanie z interaktywnych serwisów telewizyjnych

Aby wyświetlić informacje tekstowe

Możesz wyświetlać informacje tekstowe oraz informacje graficzne oparte na tekście, takie jak wiadomości krajowe, prognoza pogody czy programy telewizyjne. Możesz przeglądać interesujące Cię informacje, a następnie wybrać informacje, które chcesz wyświetlić, wprowadzając numer.

 1. Naciśnij tekstu przycisk (Tekst), aby wyświetlić informacje tekstowe.

Informacje o usłudze cyfrowej informacji tekstowej

Usługa cyfrowej informacji tekstowej zapewnia wiele treści cechujących się płynnymi obrazami i rysunkami. Dostępne są różne funkcje, takie jak łącza do stron czy prosta w obsłudze nawigacja. Usługę tę oferuje wielu nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

Informacje o usłudze cyfrowej aplikacji interaktywnej

Usługa cyfrowej aplikacji interaktywnej zapewnia wysokiej jakości cyfrowy tekst i grafikę wraz z zaawansowanymi opcjami. Ta usługa jest obsługiwana przez nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

Uwaga

 • Serwisy interaktywne są dostępne tylko wówczas, gdy dostarcza je nadawca.
 • Dostępne funkcje oraz zawartość ekranu mogą się różnić, w zależności od nadawcy.
 • W przypadku wyboru napisów i uruchomienia przez użytkownika aplikacji cyfrowej informacji tekstowej za pomocą przycisku (Tekst), w niektórych przypadkach napisy mogą zniknąć. Po opuszczeniu aplikacji tekstu cyfrowego dekodowanie napisów zostanie wznowione automatycznie.
[29] Oglądanie telewizji

Przydatne funkcje w czasie oglądania telewizji

Timery
Włączanie i wyłączanie telewizora za pomocą timera.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Timery i zegar.
Kontrola rodzicielska
Ustawianie ograniczeń rodzicielskich za pomocą [Kontrola rodzicielska].
Szczegółowe informacje zawiera punkt System.
(Ustawienie napisów)
Zmiana wyświetlania napisów poprzez naciśnięcie przycisku (Ustawienie napisów) w czasie oglądania treści z dostępnymi napisami.
Regulacja jakości obrazu/dźwięku
Regulacja jakości obrazu i jakości dźwięku odpowiednio do własnych preferencji.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Obraz i dźwięk.
[30] Oglądanie telewizji

Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji

 • Regulacja jakości obrazu
 • Regulacja jakości dźwięku
 • Zaawansowane ustawienia „Dźwięk
[31] Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji | Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji

Regulacja jakości obrazu

Możesz skonfigurować różne ustawienia dotyczące obrazu telewizora, takie jak kolor i jasność w ramach jakości obrazu, czy rozmiar obrazu.

Uwaga

 • Rzeczywisty ekran może się różnić lub część ustawień może być niedostępna w zależności od modelu/kraju/regionu i oglądanych treści.

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — żądana opcja.

Możesz zmienić następujące ustawienia.

Obraz

Dostosuj ustawienia obrazu, np. jasność, nasycenie i odcień.

Podstawowe
Możesz dokonać następujących ustawień.
Tryb obrazu
Zmień jakość obrazu odpowiednio do oglądanej treści, na przykład filmów lub sportu.
Zresetuj ustawienia obrazu dla ***
Zresetuj ustawienia obrazu dla bieżącego trybu obrazu do domyślnych ustawień fabrycznych.
Tryb Obraz auto
Automatycznie wybiera tryb obrazu zależnie od oglądanej treści.
Tryb kalibracji aplikacji ***
Dostosowuje obraz do jakości zbliżonej do zamierzonej przez twórcę treści w czasie oglądania obsługiwanych przesyłanych strumieniowo treści wideo i obsługiwanych aplikacji.
Czujnik światła
Dostosuj jasność do oświetlenia otoczenia.
Czujnik światła otaczającego
Automatycznie ustawia jasność i kolory obrazu na podstawie oświetlenia otoczenia.
Rzeczywisty ekran może nie być dostępny w zależności od modelu/kraju/regionu.
Jasność
Dostosuj podświetlenie, aby wyświetlić najjaśniejszą biel i najgłębszą czerń.
Nasycenie
Dostosuj poziom nasycenia kolorów i odcień.
Czystość
Dostosuj czystość i zmniejsz chropowatość obrazu.
Ruch
Możesz dokonać następujących ustawień.
Motionflow
Poprawia jakość sekwencji ruchu. Zwiększa liczbę klatek obrazu, aby płynnie wyświetlać filmy. Jeśli wybierzesz opcję [Własny], możesz dostosować ustawienia [Gładkość] i [Czystość].
Tryb kliszy
Dostosowuje jakość obrazu do rodzaju zawartości wideo, np. do filmu lub grafiki komputerowej. Płynnie odtwarza ruch sfilmowanych obrazów (obrazy zarejestrowane z prędkością 24 klatek na sekundę), na przykład filmów.
Sygnał wideo
Możesz dokonać następujących ustawień.
Tryb HDR
Obraz odpowiedni dla sygnału w formacie HDR (High Dynamic Range).
Zakres sygnału wideo HDMI
Wybierz zakres sygnału dla wejścia HDMI.
Przestrzeń kolorów
Zmień gamę odwzorowania kolorów.
Zaawansowana regulacja koloru
Możesz dokonać następujących ustawień.
Zaawansowana temperatura barw: Podstawowe
Na koniec dostosuj temperaturę koloru dla każdego koloru.
Zaawansowana temperatura barw: Wielopunktowe (***p)
Optymalne ustawienie wstępne przy dostawie. To ustawienie służy do profesjonalnej regulacji. W czasie regulacji zalecamy korzystanie z analizatora kolorów.
Regulacja pojedynczych kolorów
Dostosuj odcień, nasycenie i jasność każdego koloru.

Ustawienia ekranu

Ustaw proporcje obrazu i używaną powierzchnię ekranu.

Tryb szerokoekranowy
Regulacja wielkości obrazu.
Domyślny tryb 4:3
Automat. uruchom tryb 4:3.
Automatyczne pole wyświetlania
Automat. ustaw używaną powierzchnię ekranu na podstawie sygnału.
Pole wyświetlania
Regulacja używanej powierzchni ekranu.
Pozycja ekranu
Regulacja pionowego i poziomego ustawienia obrazu.
Rozmiar pionowy
Rozciągnij obraz w pionie.
[32] Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji | Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji

Regulacja jakości dźwięku

Możesz skonfigurować różne ustawienia dotyczące dźwięku telewizora, takie jak jakość dźwięku i tryb dźwięku.

Uwaga

 • Rzeczywisty ekran może się różnić lub część ustawień może być niedostępna w zależności od modelu/kraju/regionu, ustawień telewizora i podłączonego urządzenia.

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — żądana opcja.

Możesz zmienić następujące ustawienia.

Dźwięk
Dostosuj ustawienia dla danego wejścia, takiego jak Telewizor czy HDMI, oraz inne ustawienia wspólne, aby korzystać z różnych efektów dźwiękowych.
Możesz skonfigurować m.in. ustawienia z poniższej listy.
Tryb dźwięku
Wybierz tryb, np. [Kinowy], [Muzyka], lub [Dolby Audio] zależnie od otoczenia i preferencji.
Ustawienie dźwięku
Dostosuj jakość dźwięku dla każdego trybu dźwięku w modelach z Tryb dźwięku.
Poziom głośności
Służy do dostosowywania poziomu głośności dla bieżącego wejścia.
Zaawans. automat. głośność
Ustawienie to utrzymuje stały poziom głośności dla wszystkich programów i wejść.
Balans
Służy do regulacji balansu głośników.
Położenie TV
Powoduje, że sposób generowania dźwięku z głośników telewizora jest zależny od umiejscowienia telewizora.
Automatyczna kalibracja akustyczna
Służy do regulacji wyjścia audio odpowiednio do warunków oglądania. Szczegółowe informacje zawiera punkt Automatyczna kalibracja dźwięku.
Zerowanie
Przywraca wszystkim ustawieniom dźwięku wartości domyślne.
Wyjście audio
Dostosuj ustawienia słuchawek lub systemu audio.
Możesz skonfigurować m.in. ustawienia z poniższej listy.
Głośnik
Wybór głośników TV lub głośników zewnętrznych.
Tryb centralnego głośnika TV
W tym trybie głośniki telewizora pełnią funkcję środkowego głośnika systemu kina domowego.
Priorytet systemu audio
Gdy jest on włączony, po włączeniu telewizora wyjście audio jest automatycznie przełączane na system audio zgodny z funkcją BRAVIA Sync.
Sterowanie kinem domowym
Włącza i pozwala sterować systemem audio.
Synchronizacja trybu dźwięku
Pole dźwiękowe określonego systemu audio zostaje automatycznie przełączone po zmianie trybu dźwięku telewizora.
Synchronizacja A/V
Służy do regulacji synchronizacji czasowej obrazu i dźwięku w przypadku korzystania z urządzenia audio Bluetooth A2DP lub określonego systemu audio podłączonego za pomocą kabla HDMI.
Tryb eARC
Po wybraniu ustawienia [Automat.] i podłączeniu urządzenia zgodnego ze standardem eARC do portu HDMI z oznaczeniemeARC/ARC”, generowany jest dźwięk wysokiej jakości.
Cyfrowe wyjście audio
Skonfiguruj metodę odtwarzania dźwięku cyfrowego. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, kiedy dla opcji [Głośnik] zostanie wybrane ustawienie [System audio].
Poziom głośności cyfrowego wyjścia audio
Ma zastosowanie tylko do PCM. Poziomy głośności w przypadku PCM i dźwięku skompresowanego będą się różnić.
Wyjście Dolby Digital Plus
Jako wyjście wybierz Dolby Digital Plus dla systemów audio obsługujących Dolby Digital Plus i ARC. Jeżeli korzystasz z ARC i optycznego wyjścia audio, wybierz opcję [Dolby Digital]. (Dźwięk Dolby Digital Plus ma nadawany niższy priorytet niż ten z optycznego wyjścia audio i jest wyciszany jako pierwszy).
Tryb przekazywania
Przesyłanie sygnałów audio do systemu audio bez dekodowania.
[33] Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji | Zmiana jakości obrazu i dźwięku według własnych preferencji

Zaawansowane ustawienia „Dźwięk

Ta strona przedstawia różne ustawienia funkcji, które można skonfigurować w [Dźwięk].

Uwaga

 • Rzeczywisty ekran może się różnić lub część ustawień może być niedostępna w zależności od modelu/kraju/regionu, ustawień telewizora i podłączonego urządzenia.

Ustawienia [Tryb dźwięku]

UstawienieOpis
StandardowyDostosuj jakość dźwięku do ogólnej zawartości.
DialogiOdpowiedni do rozmów.
KinowyOptymalizuje dźwięk przestrzenny pod kątem filmów.
MuzykaDynamiczny i czysty dźwięk, jak podczas koncertu.
SportSymuluje większą przestrzeń na stadionie lub w innym miejscu.
Dolby AudioDźwięk wyjściowy przetworzony przy użyciu technologii akustycznej Dolby.

[Ustawienie dźwięku]

UstawienieOpis
Dźwięk przestrzennyFunkcja naśladowania efektu realistycznego dźwięku przestrzennego
Efekt surroundDostosowuje efekt dźwięku przestrzennego.
Korektor graficznyDostosowuje dźwięk na podstawie różnych częstotliwości.
Uwydatnienie głosuPodkreśla głos.
Korektor dialogówZwiększa siłę głosu, kiedy dla opcji [Tryb dźwięku] wybrano ustawienie [Dolby Audio].

[Poziom głośności]

UstawienieOpis
Korekta głośnościDostosowuje poziom głośności bieżącego wejścia zależnie od innych wejść.
Zakres dynamiki DolbyKompensuje różnice w poziomie głośności między kanałami (tylko dla dźwięku Dolby Digital).
Poziom dźwięku MPEGDostosowuje poziom głośności dźwięku MPEG.
Zakres dynamiki HE‑AACKompensuje różnice w poziomie głośności między kanałami (tylko dla dźwięku HE‑AAC).
Poziom dźwięku HE‑AACDostosowuje poziom głośności dźwięku HE‑AAC.
[34]

Nagrywanie programów telewizyjnych

 • Nagrywanie na dysku USB HDD
 • Oglądanie/usuwanie nagranych treści
 • Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów
[35] Nagrywanie programów telewizyjnych

Nagrywanie na dysku USB HDD

 • Rejestrowanie dysku USB HDD
 • Nagrywanie jednym dotknięciem
 • Nagrywanie z timerem
 • Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania
[36] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

Rejestrowanie dysku USB HDD

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.

Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

Podłącz i zarejestruj dysk USB HDD w telewizorze, aby nagrywać programy cyfrowe.

Podłącz dysk USB HDD do portu USB telewizora oznaczonego jako „HDD REC” (jeśli istnieje niebieski port USB umożliwiający nagrywanie na dysk HDD).

Ilustracja metody połączenia
 1. Dysk USB HDD
 2. Kabel USB (brak w zestawie)
 1. Podłącz dysk USB HDD do portu USB (niebieski) z oznaczeniemHDD REC” telewizora.
 2. Włącz dysk USB HDD.
 3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu [Dysk USB podłączony].
  Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, możesz ręcznie zarejestrować dysk USB HDD w menu Ustawienia.
 4. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
 5. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Jeśli w czasie rejestracji w kroku 4 pojawi się komunikat „Nie można wykryć dysku HDD USB do nagrywania”, postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i sprawdź, czy dysk USB HDD przeznaczony do nagrywania jest podłączony do portu USB (niebieski).
  Jeśli pomimo sprawdzenia połączenia dysk USB HDD nadal nie zostanie rozpoznany, musisz ponownie go zarejestrować, ponieważ wcześniej został zarejestrowany w celach innych niż nagrywanie. Aby ponownie zarejestrować dysk USB HDD do nagrywania, zapoznaj się z częścią „Nie można zarejestrować dysku USB HDD.”.

Ręczne rejestrowanie dysku USB HDD

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz następujące opcje.
  [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].

Wyrejestrowanie dysku USB HDD

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Wyrejestrowanie dysku HDD] — urządzenie, które chcesz wyrejestrować.
[37] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

Nagrywanie jednym dotknięciem

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.

Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

 1. W trakcie oglądania programu, który chcesz nagrać, naciśnij przycisk REC.
 2. Na wyświetlonym ekranie ustaw czas zakończenia nagrywania.

Ręczne zatrzymywanie nagrywania

 1. Naciśnij przycisk TV i wybierz opcję [Sterowanie telewizorem] lub [Zdalne sterowanie].
 2. Wybierz opcję [Zatrzymanie nagrywania] na wyświetlonym ekranie.
[38] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

Nagrywanie z timerem

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.

Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Wybierz żądany program w przewodniku po programach, po czym wybierz [NAGR - programator].
 3. Wybierz opcję [Ustaw progr. jako zdarz] lub [Ust. programator].

Ręczne ustawianie timera poprzez określenie daty, godziny i kanału

 1. Naciśnij przycisk REC LIST.
 2. Wybierz opcje [Lista/ustawienia programatora] — [Ustaw programator] — [Ustaw programator ręcznie].
 3. Skonfiguruj ustawienie timera.
 4. Wybierz opcję [Ust. programator].

Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera

Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera odbywa się w menu [Lista programatora: nagrywanie].

 1. Naciśnij przycisk REC LIST.
 2. Wybierz opcje [Lista/ustawienia programatora] — [Lista programatora: nagrywanie], po czym zmień ustawienia.

Wskazówka

 • Można utworzyć maksymalnie 32 ustawienia timera.
 • Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, przyczyna zostanie umieszczona na liście [Lista błędów nagrywania]. Naciśnij przycisk REC LIST, po czym wybierz opcję [Lista błędów nagrywania] w [Lista/ustawienia programatora].
 • W przewodniku po programach można przesunąć kursor na żądany program i nacisnąć przycisk REC, aby ustawić nagrywanie programu z timerem.

Uwaga

 • Nagrywanie z timerem nie będzie działać, jeśli przewód zasilania zostanie odłączony.
[39] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.

Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

 • Dysk USB HDD należy używać wyłącznie do nagrywania. Do wyświetlania zdjęć i filmów używaj oddzielnego dysku USB HDD.
 • Obsługiwane są tylko dyski USB HDD o pojemności większej niż 32 GB.
 • Podłączenie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest obsługiwane. Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora.
 • Wszystkie dane zapisane na dysku USB HDD zostaną usunięte wskutek formatowania wykonywanego w trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie może być używany z komputerem. Aby użyć dysku USB HDD z komputerem, sformatuj go na komputerze. (Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z dysku USB HDD).
 • Można zarejestrować maksymalnie 8 dysków USB HDD.
 • Dane nagrane na dysku USB HDD mogą być odtwarzane tylko na tym telewizorze, w którym zarejestrowano dany dysk USB HDD.
 • Można nagrywać tylko cyfrowe programy telewizyjne i radiowe. Nagrywanie transmisji danych nie jest obsługiwane.
 • Nagrywanie zakodowanych sygnałów nie jest możliwe.
 • W następujących przypadkach wykonanie nagrywania nie jest możliwe:
  • Telewizor nie rozpoznaje zarejestrowanego dysku USB HDD.
  • Na dysku USB HDD nagrano ponad 1 000 programów.
  • Dysk USB HDD jest pełny.
 • Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
 • Nagrywanie nie jest możliwe w przypadku programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od operatora.
 • W przypadku korzystania z modułu (CAM) nie należy używać jego funkcji ochrony rodzicielskiej, ponieważ w trakcie nagrywania może ona nie działać. Zamiast tego należy użyć funkcji blokowania programów lub ochrony rodzicielskiej w telewizorze, jeśli jest obsługiwana przez nadawcę.
 • Nagrywanie niektórych programów w Norwegii może nie być możliwe z powodu ograniczeń prawnych.
 • Jeśli telewizor będzie narażony na wstrząsy podczas nagrywania na dysku USB HDD, w nagranej treści mogą występować zakłócenia.
 • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani za utratę nagranej treści spowodowaną lub związaną z awarią telewizora, zakłóceniami sygnału lub innymi problemami.
[40] Nagrywanie programów telewizyjnych

Oglądanie/usuwanie nagranych treści

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.

Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

Oglądanie nagranej treści

 1. Naciśnij przycisk REC LIST, po czym wybierz treść, którą chcesz obejrzeć.

Usuwanie nagranej treści

 1. Naciśnij przycisk REC LIST.
 2. Wybierz (ikona Usuń) po prawej stronie programu, który chcesz usunąć.
  Aby usunąć wiele programów, zaznacz (ikona Usuń wiele) z prawej strony wszystkich programów, które chcesz usunąć, po czym wybierz (ikona Usuń).

Szczegóły dotyczące znaczenia symboli na liście nagranych tytułów można znaleźć w części Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów.

[41] Nagrywanie programów telewizyjnych

Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.

Lista ikon z opisami:
nieobejrzane nagranie
:
chronione nagranie
:
obecnie nagrywane
[42]

Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

 • Urządzenia USB
 • Odtwarzacze Blu-ray i DVD
 • Dekoder
 • Wyświetlanie ekranu aplikacji iPhone/smartfona lub iPad/tabletu na telewizorze
 • Komputery, aparaty i kamery wideo
 • System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)
 • Urządzenia Bluetooth
 • Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync
 • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń
 • Przewodnik podłączania BRAVIA
[43] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Urządzenia USB

 • Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB
 • Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki
 • Obsługiwane pliki i formaty
[44] Urządzenia USB | Urządzenia USB

Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB

Aby nagrywać programy na urządzeniu pamięci masowej USB lub oglądać nagrane programy, patrz Nagrywanie programów telewizyjnych.

Podłączanie urządzenia USB

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB telewizora, aby słuchać muzyki i wyświetlać zdjęcia lub filmy zapisane w urządzeniu.

Ilustracja metody połączenia
 1. Urządzenie pamięci masowej USB

Korzystaj ze zdjęć/muzyki/filmów zapisanych w urządzeniu USB

Zdjęcia/muzykę/filmy wideo z urządzenia USB można odtwarzać na telewizorze.

 1. Jeśli urządzenie USB podłączone do telewizora ma włącznik zasilania, włącz go.
 2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję Aplikacje z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia USB.
 4. Wybierz folder oraz plik do odtworzenia.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Uwaga

 • Wyświetlanie niektórych zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu w zależności od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
 • Wyświetlenie urządzenia USB może chwilę potrwać, ponieważ telewizor uzyskuje dostęp do urządzenia USB za każdym razem, kiedy urządzenie USB zostaje podłączone.
 • Wszystkie porty USB telewizora obsługują tryb Hi-Speed USB. Niebieski port USB obsługuje SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 lub USB 3.0). Koncentratory USB nie są obsługiwane.
 • Podczas dostępu do urządzenia USB nie wyłączaj telewizora ani urządzenia USB, nie odłączaj kabla USB ani nie wyjmuj lub nie wkładaj nośników do nagrywania. Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu USB.
 • W przypadku niektórych plików odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.

Wskazówka

 • Pozostałe informacje można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[45] Urządzenia USB | Urządzenia USB

Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki

 • Porty USB telewizora obsługują systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
 • Podłączając do telewizora aparat cyfrowy firmy Sony za pomocą kabla USB, w ustawieniach połączenia USB aparatu należy wybrać tryb Auto lub Pamięć masowa.
 • Jeśli aparat cyfrowy ciągle nie działa z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:
  • W ustawieniach połączenia USB aparatu wybierz tryb Pamięć masowa.
  • Skopiuj pliki z aparatu na napęd USB, a następnie podłącz napęd do telewizora.
 • Niektóre zdjęcia i filmy mogą zostać powiększone, powodując wyświetlanie obrazu o niskiej jakości. Obrazy o określonych proporcjach czy rozdzielczości nie będą wyświetlane na całym ekranie.
 • Wyświetlenie zdjęcia może chwilę potrwać w zależności od pliku i/lub ustawień.
 • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani utratę nagranej zawartości spowodowaną awarią telewizora, nieprawidłowym działaniem urządzenia USB lub innymi problemami.
[46] Urządzenia USB | Urządzenia USB

Obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[47] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

Zdjęcia

Zastosowanie: USB / sieć domowa

Format plikuRozszerzenie
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
HEIF*.heic / *.heif / *.hif
ARW *1*.arw
 • *1 ARW wyłącznie do odtwarzania plików.

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Muzyka
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[48] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

Muzyka

Zastosowanie: USB / sieć domowa

mp4

Rozszerzenie: *.mp4 / *.m4a

OpisCzęstotliwość próbkowania
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Rozszerzenie: *.3gp / *.3g2

OpisCzęstotliwość próbkowania
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Rozszerzenie: *.wma

OpisCzęstotliwość próbkowania
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Rozszerzenie: *.ogg

OpisCzęstotliwość próbkowania
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Inne

OpisCzęstotliwość próbkowania
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Rozszerzenie: *.mp3

OpisCzęstotliwość próbkowania
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Rozszerzenie: *.wav

OpisCzęstotliwość próbkowania
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Rozszerzenie: *.flac

OpisCzęstotliwość próbkowania
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Rozszerzenie: *.aac

OpisCzęstotliwość próbkowania
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Zastosowanie LPCM obejmuje tylko sieć domową.
 • *2 Zastosowanie WAV obejmuje tylko 2 kanały.

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[49] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

Filmy

Zastosowanie: USB / sieć domowa

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Rozszerzenie: *.m2t

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Rozszerzenie: *.m2ts / *.mts

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Ten wiersz obejmuje zastosowanie formatu XAVC S. Maksymalna obsługiwana szybkość transmisji dla XAVC S to 100 Mb/s.

avi (*.avi)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Typ napisów: Wewnętrzne / zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[50] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)

Kodek audioCzęstotliwość próbkowania
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Filmy
 • Napisy zewnętrzne
[51] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

Napisy zewnętrzne

Zastosowanie: USB

Format plikuRozszerzenie
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
[52] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Odtwarzacze Blu-ray i DVD

 • Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD
 • Odtwarzanie płyt Blu-ray i DVD
[53] Odtwarzacze Blu-ray i DVD | Odtwarzacze Blu-ray i DVD

Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD

Podłącz odtwarzacz Blu-ray/DVD do telewizora.

Użyj poniższej metody połączenia odpowiednio do gniazd dostępnych w telewizorze.

Uwaga

 • Dostępne gniazda zależą od modelu/regionu/kraju.

Wskazówka

 • W taki sam sposób, jak odtwarzacz Blu-ray/DVD, można także podłączyć dekoder.

Połączenie HDMI

W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecamy podłączenie odtwarzacza do telewizora za pomocą kabla HDMI. Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazdo (złącze) HDMI, podłącz go za pomocą kabla HDMI.

Ilustracja metody połączenia
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku dekodera)
 2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed z logo HDMI.

Połączenie kompozytowe

Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazda (złącza) kompozytowe, podłącz je za pomocą kabla kompozytowego wideo/audio.

Ilustracja metody połączenia
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku dekodera)
 2. Przedłużacz kabla analogowego (w zestawie)*
 3. Kabel RCA (brak w zestawie)

* Dostępność przedłużacza kabla analogowego zależy od modelu/regionu/kraju.

Kabel podłączany do gniazda wejściowego wideo

Wtyczka 3,5 mm przedłużacza kabla analogowego ma 4 bieguny.

Obraz kabla audio/wideo (do nabycia oddzielnie)
 1. 3,5 mm
 2. Lewy dla sygnału audio.
 3. Sygnał wideo.
 4. Masa.
 5. Prawy dla sygnału audio.
[54] Odtwarzacze Blu-ray i DVD | Odtwarzacze Blu-ray i DVD

Odtwarzanie płyt Blu-ray i DVD

Możesz oglądać na telewizorze treści z płyt Blu-ray/DVD oraz inne treści obsługiwane przez posiadany odtwarzacz.

 1. Włącz podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD.
 3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu Blu-ray/DVD.

Wskazówka

 • Jeśli przy użyciu połączenia HDMI zostanie podłączone urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora. Ponadto, jeśli naciśniesz przycisk (Wybór wejścia) na pilocie w czasie oglądania treści z wejścia HDMI, naciśnij przycisk (Góra) na pilocie i wybierz [Menu sterowania], aby sterować podłączonym urządzeniem BRAVIA Sync z ekranu telewizora. (Możesz także wyświetlić menu obsługowe, naciskając przycisk (Wyświetlanie informacji/tekstu) na pilocie).
[55] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Dekoder

 • Podłączanie dekodera
 • Sterowanie dekoderem za pomocą pilota do telewizora
[56] Dekoder | Dekoder

Podłączanie dekodera

Podłącz dekoder do telewizora.
Podłącz go do wejścia telewizora.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD.

[57] Dekoder | Dekoder

Sterowanie dekoderem za pomocą pilota do telewizora

Modele z obsługą sterowania dekoderem mają opcję [Konfiguracja dekodera] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia].

Przeprowadzenie [Konfiguracja sterowania dekoderem] w [Konfiguracja dekodera] pozwala sterować dekoderem za pomocą pilota do telewizora.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja dekodera] — [Konfiguracja sterowania dekoderem].
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Używając pilota do telewizora, skieruj go na dekoder.
 • W zależności od urządzeń zewnętrznych, niektóre przyciski mogą nie reagować.
 • Jeśli naciskasz i przytrzymujesz przycisk na pilocie, operacja może nie zadziałać. Zamiast tego spróbuj nacisnąć przycisk kilkakrotnie.
 • Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju.
[58] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Wyświetlanie ekranu aplikacji iPhone/smartfona lub iPad/tabletu na telewizorze

Chromecast built-inlub AirPlay umożliwia wyświetlanie (przesyłanie) ulubionych witryn i ekranów aplikacji w urządzeniu przenośnym bezpośrednio na telewizorze.

Korzystanie z Chromecast built-in

 1. Podłącz urządzenie przenośne, na przykład smartfon lub tablet, do tej samej sieci domowej, do której jest podłączony telewizor.
 2. Uruchom aplikację obsługiwaną przez Chromecast built-in na urządzeniu przenośnym.
 3. Wybierz ikonę (Cast) w aplikacji.
 4. Wybierz telewizor jako urządzenie docelowe dla przesyłania.
  Ekran urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Uwaga

 • Korzystanie z funkcji Chromecast built-in wymaga połączenia z Internetem.

Korzystanie z AirPlay

Ten telewizor obsługuje funkcję AirPlay 2.

 1. Upewnij się, że urządzenie Apple jest podłączone do tej samej sieci, co telewizor.
 2. Procedura zależy od treści wyświetlanej na telewizorze.
  • Aby wyświetlać filmy, wybierz (AirPlay Wideo).
  • Aby wyświetlać zdjęcia, wybierz (Udostępnianie).
  • Aby odtwarzać muzykę, wybierz (AirPlay Audio).
  • Aby wyświetlić ekran urządzenia przenośnego, wybierz (Kopia lustrzana).
   (W niektórych aplikacjach może być konieczne wcześniejsze wybranie innej ikony).
 3. Wybierz opcję AirPlay w urządzeniu przenośnym, takim jak iPhone czy iPad i wybierz telewizor, na którym będzie używana funkcja AirPlay.

Wskazówka

 • Telewizor obsługuje funkcję Apple HomeKit.
  Można sterować telewizorem za pomocą urządzenia przenośnego takiego jak iPhone lub iPad, naciskając przycisk (Wybór wejścia) na pilocie, wybierając (AirPlay) i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować Apple HomeKit.
  Dostępne operacje różnią się w zależności od wersji aplikacji i oprogramowania.
 • Jeśli włączysz [Zdalne uruchamianie], możesz włączać telewizor za pomocą urządzenia przenośnego takiego jak iPhone lub iPad.
  [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Zdalne uruchamianie]

Uwaga

 • Korzystanie z funkcji AirPlay wymaga połączenia z Internetem.
 • Obsługa urządzenia przenośnego, takiego jak iPhone lub iPad różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego.
 • iPhone, iPad, AirPlayHomeKit są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
[59] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Komputery, aparaty i kamery wideo

 • Podłączanie komputera i wyświetlanie zapisanych treści
 • Podłączanie aparatu lub kamery wideo i wyświetlanie zapisanych treści
 • Dane techniczne sygnału wideo komputera
[60] Komputery, aparaty i kamery wideo | Komputery, aparaty i kamery wideo

Podłączanie komputera i wyświetlanie zapisanych treści

Podłączanie komputera

Podłącz komputer do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Ilustracja metody połączenia
 1. Komputer
 2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed z logo HDMI.

Aby sprawdzić dane techniczne sygnału wideo

 • Dane techniczne sygnału wideo komputera

Wyświetlanie treści zapisanych na komputerze

Po podłączeniu komputera naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz wejście, do którego jest podłączony komputer.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Uwaga

 • W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecamy korzystanie w ustawieniach komputera z sygnałów wyjściowych wideo podanych na liście synchronizacji „Dane techniczne sygnału wideo komputera”.
 • Obraz może być rozmyty lub rozmazany, co jest zależne od stanu połączenia. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i wybierz inny sygnał wejściowy z listy „Dane techniczne sygnału wideo komputera”.
[61] Komputery, aparaty i kamery wideo | Komputery, aparaty i kamery wideo

Podłączanie aparatu lub kamery wideo i wyświetlanie zapisanych treści

Podłączanie aparatu lub kamery wideo

Podłącz swój aparat cyfrowy lub kamerę Sony za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla wyposażonego w złącze (gniazdo) mini jack HDMI po stronie aparatu/kamery i standardowe złącze (gniazdo) HDMI po stronie telewizora.

Ilustracja metody połączenia
 1. Aparat cyfrowy
 2. Kamera wideo
 3. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed z logo HDMI.

Aby wyświetlać zawartość zapisaną w aparacie cyfrowym lub kamerze

 1. Podłącz, a następnie włącz aparat cyfrowy/kamerę.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę wideo.
 3. Uruchom odtwarzanie na podłączonym aparacie cyfrowym/kamerze.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Wskazówka

 • Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora. Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync. Niektóre urządzenia nie obsługują funkcji BRAVIA Sync, nawet jeśli wyposażone są w gniazdo (złącze) HDMI.
[62] Komputery, aparaty i kamery wideo | Komputery, aparaty i kamery wideo

Dane techniczne sygnału wideo komputera

(Rozdzielczość, częstotliwość pozioma/pionowa)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bitów)

* W przypadku podłączenia synchronizacji 1920 x 1080 do wejścia HDMI, będzie ona traktowana jako synchronizacja wideo, a nie synchronizacja komputera. Wpłynie to na ustawienia [Ustawienia ekranu] w [Obraz i dźwięk]. Aby wyświetlać treści z komputera, ustaw opcję [Tryb szerokoekranowy] na [Pełny], a opcję [Pole wyświetlania] na [+1]. (Funkcję [Pole wyświetlania] można konfigurować tylko wtedy, gdy opcja [Automatyczne pole wyświetlania] jest wyłączona).

Uwaga

 • W zależności od stanu połączenia obraz może być nieostry i może nie być wyświetlany prawidłowo. W takim przypadku należy zmienić ustawienia komputera i wybrać inny sygnał wejściowy w „Obsługiwane komputerowe sygnały wejściowe”.
[63] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

 • Odtwarzanie dźwięku z systemu audio
 • Podłączanie systemu audio
 • Regulacja systemu audio
 • Korzystanie z telewizora jako centralnego głośnika (tylko modele wyposażone w Tryb centralnego głośnika TV)
 • Przesyłane formaty audio obsługiwane przez funkcję eARC
[64] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

Odtwarzanie dźwięku z systemu audio

Można podłączyć do telewizora systemy audio, takie jak wzmacniacze AV czy soundbary. Wybierz metodę połączenia poniżej, zgodnie z danymi technicznymi podłączanego systemu audio.

 • Połączenie kablem HDMI (aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj uważnie punkt „Połączenie kablem HDMI” poniżej).
 • Połączenie cyfrowym kablem optycznym

Opis metod połączenia można znaleźć na stronie Podłączanie systemu audio.

Uwaga

 • Patrz podręcznik użytkownika podłączanego urządzenia.

Połączenie kablem HDMI

Ten telewizor obsługuje standard Audio Return Channel (ARC) lub Enhanced Audio Return Channel (eARC). Można użyć kabla HDMI do odtwarzania dźwięku z systemów audio, które obsługują ARC eARC.

W przypadku telewizorów z obsługą eARC można odtwarzać (przesyłać) sygnały audio z zewnętrznych urządzeń wejściowych podłączonych do telewizora do systemów audio z obsługą eARC, wykorzystując gniazdo HDMI opisane „eARC/ARC”.

Opis metod połączenia można znaleźć na stronie Podłączanie systemu audio.

Uwaga

 • Położenie gniazda HDMI z obsługą eARC/ARC różni się w zależności od modelu. Patrz dostarczony Przewodnik ustawień.
[65] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

Podłączanie systemu audio

Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami, aby podłączyć system audio, na przykład wzmacniacz AV lub soundbar.

Uwaga

 • Dostępne gniazda zależą od modelu/regionu/kraju.

Połączenie HDMI (z obsługą ARC)

 1. Połącz telewizor i system audio kablem HDMI.
  Podłącz kabel do gniazda wejściowego HDMI telewizora opisanego „ARC” lub „eARC/ARC”.
  Ilustracja metody połączenia
  1. Wzmacniacz AV lub soundbar
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

  * Zalecamy zatwierdzone Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed oznaczone logo HDMI.

 2. Regulacja systemu audio

Uwaga

 • W przypadku połączeń ARC skuteczność rozpoznawania głosu może ulec pogorszeniu (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem).

Połączenie HDMI (z obsługą eARC)

 1. Połącz zewnętrzne urządzenie wejściowe i telewizor kablem HDMI. Połącz telewizor i system audio drugim kablem HDMI.
  Podłącz system audio do gniazda wejściowego HDMI telewizora opisanego „ARC” lub „eARC/ARC”.
  Ilustracja metody połączenia
  1. Zewnętrzne urządzenie wejściowe (na przykład nagrywarka Blu-ray/DVD)
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)
  3. Wzmacniacz AV lub soundbar
  4. Kabel HDMI z obsługą Ethernet (brak w zestawie)*

  * Zalecamy zatwierdzone Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed oznaczone logo HDMI.

 2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Tryb eARC] — [Automat.].
 3. Wybierz opcje [Głośnik] — [System audio].
 4. Włącz funkcję eARC systemu audio.
  Patrz podręcznik użytkownika urządzenia.
 5. Regulacja systemu audio

Uwaga

 • Nie można wybrać [Tryb eARC], jeśli w funkcjach ułatwienia dostępu telewizora jest włączona funkcja syntezatora mowy odczytującego tekst wyświetlany na ekranie.
 • W przypadku odtwarzania dźwięku z urządzeń z obsługą eARC w czasie oglądania sygnału HDMI, telewizor działa w następujący sposób:
  • słychać dźwięk z systemu, a potwierdzenia dźwiękowe nie są odtwarzane, i
  • skuteczność rozpoznawania głosu przez wbudowany mikrofon może ulec pogorszeniu (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem).

Połączenie cyfrowym kablem optycznym

 1. Połącz telewizor i system audio cyfrowym kablem optycznym.
  Podłącz do cyfrowego optycznego gniazda wejściowego systemu audio.
  Ilustracja metody połączenia
  1. Wzmacniacz AV lub soundbar
  2. Kabel optyczny audio (brak w zestawie)
 2. Regulacja systemu audio

Wskazówka

 • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
  Witryna internetowa pomocy
[66] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

Regulacja systemu audio

Po podłączeniu systemu audio do telewizora wyreguluj odtwarzany dźwięk telewizora z poziomu systemu audio.

Regulacja systemu audio podłączonego kablem HDMI lub cyfrowym kablem optycznym

 1. Po połączeniu telewizora z systemem audio naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [System audio].
 2. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.
  Jeśli przy użyciu połączenia HDMI zostanie podłączone urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

Uwaga

 • Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio].
 • Jeśli system audio nie obsługuje sygnału Dolby Digital lub DTS, wybierz dla opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio] ustawienie [PCM].
 • Ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] są wyłączone w czasie korzystania z sygnałów audio, które są przesyłane z wejścia HDMI i za pomocą eARC.

Wskazówka

 • Możesz przeprowadzić synchronizację obrazu i dźwięku wybranego systemu audio podłączonego przewodem HDMI.
  • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
  Informacje o modelach obsługujących tę funkcję znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.
  • Witryna internetowa pomocy
[67] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

Korzystanie z telewizora jako centralnego głośnika (tylko modele wyposażone w Tryb centralnego głośnika TV)

Modele z Tryb centralnego głośnika TV mają zaciski CENTER SPEAKER IN lub zaciski S-CENTER SPEAKER IN​ z tyłu telewizora.

Jeśli telewizor ma zaciski S-CENTER SPEAKER IN​, można go wykorzystać jako głośnik centralny w następujących przypadkach.

 • Kiedy zostanie podłączony soundbar wyposażony w zacisk S-CENTER OUT

Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego sprawi, że rozmowy będą brzmiały naturalnie, ponieważ będą dobiegać z ekranu i jego pobliża.

Wskazówka

 • Niektóre modele mają zarówno zaciski CENTER SPEAKER IN, jak i S-CENTER SPEAKER IN​.
 1. Podłącz urządzenie do telewizora zgodnie z punktem „Podłączanie wzmacniacza AV kablem głośnikowym” lub „Podłączanie soundbara (tylko modele wyposażone w zaciski S-CENTER SPEAKER IN​)” poniżej.
 2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i zmień opcję [Głośnik] na [System audio] w ustawieniach.

Podłączanie wzmacniacza AV kablem głośnikowym

Połącz telewizor i wzmacniacz AV kablem głośnikowym.

Podłącz kabel głośnikowy do gniazda połączeniowego z tyłu telewizora.
 1. Wzmacniacz AV
 2. Kabel głośnikowy (brak w zestawie)

Użyj kabla głośnikowego (do nabycia oddzielnie) do podłączenia wzmacniacza AV do zacisku CENTER SPEAKER IN telewizora.
Pamiętaj, aby przed podłączeniem skręcić końcówki kabla głośnikowego, po czym umieść je w zaciskach telewizora i wzmacniacza AV.

Gniazdo CENTER SPEAKER IN różni się w zależności od modelu. Podłącz kabel głośnikowy w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

*Usuń około 10 mm izolacji na każdym końcu kabla głośnikowego.

Uwaga

 • Aby zapobiec stykaniu się przewodów kabli głośnikowych, nie należy usuwać z nich zbyt dużo izolacji.
 • Podłączając kabel głośnikowy, należy zachować prawidłową biegunowość (+/-) między telewizorem i wzmacniaczem AV.

Podłączanie soundbara (tylko modele wyposażone w zaciski S-CENTER SPEAKER IN​)

Połącz telewizor i soundbar wykorzystując dostarczony z soundbarem Kabel trybu centralnego głośnika TV.

Po podłączeniu soundbara, dźwięk kanału centralnego jest odtwarzany zarówno przez telewizor, jak i przez soundbar, co pozwala cieszyć się jednocześnie mocnym dźwiękiem z soundbara i naturalnym brzmieniem dialogów.

Podłącz kabel trybu centralnego głośnika w telewizorze do gniazda połączeniowego z tyłu telewizora
 1. Kabel trybu centralnego głośnika TV (dostarczany z soundbarami wyposażonymi w zaciski S-CENTER OUT)

Uwaga

 • Nawet po podłączeniu soundbara z zaciskiem S-CENTER OUT, należy go podłączyć do telewizora kablem HDMI, jak standardowy soundbar.
 • Patrz także instrukcja obsługi systemu audio wyposażonego w zacisk S-CENTER OUT.
[68] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

Przesyłane formaty audio obsługiwane przez funkcję eARC

Upewnij się, że możesz przesyłać następujące formaty audio.

 • 7.1-kanałowy liniowy PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bitów
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pomocy.

 • Witryna internetowa pomocy
[69] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Urządzenia Bluetooth

 • Podłączanie urządzenia Bluetooth
 • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
 • Obsługiwane profile Bluetooth
[70] Urządzenia Bluetooth | Urządzenia Bluetooth

Podłączanie urządzenia Bluetooth

Aby sparować telewizor z urządzeniem Bluetooth

Dotyczy tylko modeli z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które potrafią współpracować z takimi urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, jak słuchawki czy głośniki.

Modele z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które współpracują z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, mają opcję [Synchronizacja A/V] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

 1. Włącz urządzenie Bluetooth i przełącz je w tryb parowania.
  Informacje na temat przełączania urządzania Bluetooth w tryb parowania zawiera jego instrukcja obsługi.
 2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Sparuj urządzenie współpracujące], aby przełączyć telewizor w tryb parowania.
  Zostaną wyświetlone dostępne urządzenia Bluetooth.
 3. Wybierz żądane urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli należy podać kod, odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia.
  Po zakończeniu parowania urządzenie połączy się z telewizorem.

Podłączanie sparowanych urządzeń Bluetooth

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria].
 2. Wybierz sparowane, ale niepołączone urządzenie.
 3. Wybierz opcję [Połącz].
[71] Urządzenia Bluetooth | Urządzenia Bluetooth

Regulacja ustawienia synchronizacji AV

Jeśli podłączono urządzenie audio z funkcją Bluetooth, może występować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth. Opóźnienie między obrazem i dźwiękiem można wyregulować za pomocą ustawienia Synchronizacja A/V. (Dotyczy tylko modeli z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które potrafią współpracować z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth).

Modele z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które współpracują z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, mają opcję [Synchronizacja A/V] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Synchronizacja A/V] — żądana opcja.

Wskazówka

 • Możesz też przeprowadzić synchronizację obrazu i dźwięku, jeśli wybrany system audio jest podłączony przewodem HDMI. Informacje o modelach obsługujących tę funkcję znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.
  • Witryna internetowa pomocy

Uwaga

 • W zależności od podłączonego urządzenia audio z funkcją Bluetooth, obraz i dźwięk mogą nie być zsynchronizowane, nawet kiedy ustawienie [Synchronizacja A/V] ma wartość [Wł.] lub [Automat.].
 • Aby telewizor nie wyświetlał czarnego ekranu bezpośrednio po włączeniu w przypadku podłączonego bezprzewodowo soundbara (Bluetooth), wybierz dla opcji [Synchronizacja A/V] ustawienie [Wł.].
 • Jeśli dla opcji [Tryb obrazu] wybrano jedno z poniższych ustawień, synchronizacja odtwarzania obrazu i dźwięku nie będzie regulowana, nawet kiedy dla opcji [Synchronizacja A/V] wybrano ustawienie [Automat.].
  • [Gra]
  • [Grafika]
  • [Zdjęcia]
  Aby przeprowadzić regulację [Synchronizacja A/V] w dowolnym z tych trybów, wybierz ustawienie [Wł.].
 • Czas reakcji telewizora podczas grania w gry wideo może wydawać się wolniejszy, ponieważ ustawienie [Synchronizacja A/V] dodaje opóźnienie do synchronizacji odtwarzania obrazu. W przypadku gier, w których ważny jest czas reakcji, nie zalecamy używania urządzeń Bluetooth, natomiast zalecamy używanie głośników telewizora lub soundbara podłączonego przewodowo (kabel HDMI/cyfrowy kabel optyczny).
[72] Urządzenia Bluetooth | Urządzenia Bluetooth

Obsługiwane profile Bluetooth

Telewizor obsługuje następujące profile:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)
[73] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

 • Opis systemu BRAVIA Sync
 • Korzystanie z funkcji dostępnych dla urządzeń zgodnych z systemem BRAVIA Sync
 • Regulacja ustawień systemu BRAVIA Sync
[74] Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

Opis systemu BRAVIA Sync

Jeśli urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync (np. odtwarzacz Blu-ray, wzmacniacz AV) jest podłączone za pomocą kabla HDMI, można je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

Ilustracja obsługi urządzenia zgodnego z funkcją BRAVIA Sync
[75] Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

Korzystanie z funkcji dostępnych dla urządzeń zgodnych z systemem BRAVIA Sync

Aby sterować urządzeniami zgodnymi z systemem BRAVIA Sync z ekranu telewizora, użyj przycisku (Wybór wejścia) na pilocie, aby wybrać urządzenie, którym chcesz sterować.

Odtwarzacz Blu-ray/DVD

 • Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie.
 • Automatycznie wyłącza podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD po wyłączeniu telewizora.
 • Umożliwia m.in. obsługę menu i odtwarzanie za pomocą przycisków (Góra) / (Do dołu) / (Lewa) / (Prawa) na pilocie do telewizora.

Wzmacniacz AV

 • Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników telewizora na system audio w momencie włączenia telewizora. Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wzmacniacz AV był już wcześniej używany do emitowania dźwięku telewizora.
 • Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV poprzez włączenie wzmacniacza AV, gdy telewizor jest włączony.
 • Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po wyłączeniu telewizora.
 • Ustawia głośność (przyciski (Głośność) +/-) i wycisza dźwięk (przycisk (Wycisz)) podłączonego wzmacniacza AV za pomocą pilota do telewizora.

Kamera wideo

 • Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo w momencie włączenia kamery wideo.
 • Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po wyłączeniu telewizora.
 • Umożliwia m.in. obsługę menu i odtwarzanie za pomocą przycisków (Góra) / (Do dołu) / (Lewa) / (Prawa) na pilocie do telewizora.

Uwaga

 • Funkcja „Sterowanie BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) jest dostępna tylko w przypadku podłączonych urządzeń zgodnych z funkcją BRAVIA Sync, oznaczonych logo BRAVIA Sync.
[76] Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

Regulacja ustawień systemu BRAVIA Sync

Po skonfigurowaniu opcji BRAVIA Sync możliwe będzie wyłączanie podłączonego urządzenia z telewizorem lub wybór urządzenia podłączonego kablem HDMI, którym chcemy sterować za pomocą pilota do telewizora.

 1. Włącz podłączone urządzenie.
 2. Aby włączyć opcję [Sterowanie BRAVIA Sync], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Sterowanie BRAVIA Sync].
 3. Włącz funkcję BRAVIA Sync w podłączonym urządzeniu.
  Jeśli określone urządzenie zgodne z funkcją Sony BRAVIA Sync jest podłączone i włączone, a opcja [Sterowanie BRAVIA Sync] jest włączona, funkcja BRAVIA Sync zostanie automatycznie aktywowana w takim urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika podłączonego urządzenia.

Dostępne opcje

Poniżej przedstawiono dostępne opcje. (Opcje różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju).

[Automatyczne wyłączanie sprzężonych urządzeń]
Jeśli jest wyłączona, podłączone urządzenie nie wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora.
[Automatyczne włączanie telewizora]
Jeśli jest wyłączona, telewizor nie włącza się automatycznie po włączeniu podłączonego urządzenia.
[Lista urządzeń BRAVIA Sync]
Wyświetla listę urządzeń BRAVIA Sync.
[Klawisze sterowania urządzeniem]
Umożliwia ustawienie przycisków w celu sterowania podłączonym urządzeniem HDMI.
[77] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń

 • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K
 • Ustawienia wyświetlania zdjęć przez wejście HDMI z wyższą jakością
[78] Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń | Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń

Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K

Podłączając aparat cyfrowy/kamerę wideo, które obsługują wyjście HDMI w rozdzielczości 4K do złącza HDMI IN telewizora, można wyświetlać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zapisane w pamięci aparatu lub kamery. Można też wyświetlać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zapisane na urządzeniach USB lub w sieci domowej. Zdjęcia o rozdzielczości 4K lub wyższej mogą być wyświetlane w rozdzielczości 4K (3840×2160).

Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.

Ilustracja obrazów z różnych urządzeń wyświetlanych na telewizorze
 1. Aparat cyfrowy
 2. Kamera wideo
 3. Urządzenie USB
 4. Urządzenie sieciowe

Wyświetlanie zdjęć zapisanych na urządzeniu USB lub urządzeniu sieciowym w rozdzielczości 4K

 1. Podłącz urządzenie USB lub urządzenie sieciowe do telewizora.
 2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję Aplikacje z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia USB lub nazwę urządzenia sieciowego.
 4. Wybierz folder, po czym wybierz plik do odtworzenia.

Wyświetlanie zdjęć zapisanych w aparacie cyfrowym lub kamerze

 1. Podłącz aparat cyfrowy lub kamerę wideo, które obsługują wyjście HDMI, do gniazda (złącza) HDMI IN telewizora za pomocą kabla HDMI.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączone urządzenie.
 3. Ustaw podłączone urządzenie na wyjście 4K.
 4. Uruchom odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K z wyższą jakością

Możesz ustawić opcję Format sygnału HDMI na Ulepszony format, aby wyświetlać zdjęcia w rozdzielczości 4K z wyższą jakością.

Informacje na temat Ulepszony format lub zmiany ustawień zawiera strona Ustawienia wyświetlania zdjęć przez wejście HDMI z wyższą jakością.

Uwaga

 • Nie można wyświetlać zdjęć 3D.
 • Jeśli zmienisz zdjęcie, naciskając przycisk (Lewa) / (Prawa), wyświetlenie zdjęcia może chwilę potrwać.
[79] Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń | Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń

Ustawienia wyświetlania zdjęć przez wejście HDMI z wyższą jakością

Aby wyświetlić obraz z urządzenia podłączonego do gniazda wejściowego HDMI w formacie HDMI wyższej jakości*1, ustaw [Format sygnału HDMI] w [Zewnętrzne wejścia].
*1 Na przykład 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 bitów, 4K 60p 4:4:4 lub 4:2:2

Format sygnału HDMI

Aby zmienić ustawienie formatu sygnału HDMI, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI] — wejście HDMI, które chcesz ustawić.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i ustaw format sygnału HDMI z gniazda wejściowego HDMI na jeden z poniższych dostępnych formatów. Dostępne formaty sygnału HDMI zależą od modelu.

 • Standardowy format
 • Ulepszony format
 • Ulepszony format (Dolby Vision)
 • Ulepszony format (4K120, 8K)

Uwaga

 • Obsługa wyświetlania obrazu 4K 100/120 Hz i 8K zależy od modelu/regionu/kraju.
 • W trybie Ulepszony format obraz i dźwięk mogą nie być odtwarzane prawidłowo. W takim przypadku podłącz urządzenie do gniazda HDMI IN, które jest w trybie [Standardowy format], lub zmień format sygnału HDMI gniazda HDMI IN na [Standardowy format].
 • Ustaw Ulepszony format tylko w przypadku używania kompatybilnych urządzeń.
 • Podczas wyświetlania obrazu 4K z wysoką jakością należy używać kabli Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed obsługujących szybkość 18 Gb/s. Szczegółowe informacje dotyczące kabli Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed obsługujących szybkość 18 Gb/s można znaleźć w ich danych technicznych.
 • Aby wyświetlić obraz 4K 100/120 Hz lub 8K, wymagany jest Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisji, który obsługuje prędkość 48 Gb/s. Sprawdź w danych technicznych kabla, czy dany kabel obsługuje prędkość 48 Gb/s.
[80] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Przewodnik podłączania BRAVIA

Opisy podłączania urządzeń do telewizora są także dostępne w witrynie internetowej pomocy firmy Sony. W razie potrzeby zachęcamy do jej odwiedzenia.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
[81]

Łączenie się z siecią

 • Łączenie się z siecią
 • Funkcje sieci domowej
 • Wyświetlanie multimediów w Internecie
[82] Łączenie się z siecią

Łączenie się z siecią

 • Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN
 • Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego
[83] Łączenie się z siecią | Łączenie się z siecią

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej.

Zadbaj o połączenie z siecią internetową lub domową przez router.

Ilustracja metody połączenia
 1. Kabel LAN
 2. Komputer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Skonfiguruj router LAN.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

Uwaga

 • Ze względów bezpieczeństwa stanowczo zaleca się połączenie telewizora z Internetem przez router/modem, który oferuje funkcje routera. Bezpośrednie połączenie telewizora z Internetem może narazić telewizor na zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzenie lub manipulowanie treścią lub danymi osobowymi.
  Aby sprawdzić, czy posiadana sieć oferuje funkcje routera, należy skontaktować się z dostawcą usług lub administratorem sieci.
 • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
[84] Łączenie się z siecią | Łączenie się z siecią

Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego

 • Używanie Wi-Fi do łączenia telewizora z Internetem/siecią
 • Używanie funkcji Wi-Fi Direct do łączenia z telewizorem (nie wymaga routera bezprzewodowego)
[85] Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego | Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego | Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego

Używanie Wi-Fi do łączenia telewizora z Internetem/siecią

Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.

Ilustracja metody połączenia
 1. Komputer
 2. Router bezprzewodowy
 3. Modem
 4. Internet
 1. Skonfiguruj router bezprzewodowy.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet].
 3. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i ustaw hasło.
  Jeśli posiadanego telewizora nie można podłączyć do Internetu/sieci, patrz strona Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią..

Aby wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN

 1. Aby wyłączyć [Wi-Fi], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi].

Wskazówka

 • Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
  • Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego na standard sieci o dużej szybkości, taki jak 802.11n.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  • Jeśli powyższa procedura nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera bezprzewodowego na 5 GHz, co może poprawić jakość przesyłania obrazu.
  • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym, wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.

Uwaga

 • Ze względów bezpieczeństwa stanowczo zaleca się połączenie telewizora z Internetem przez router/modem, który oferuje funkcje routera. Bezpośrednie połączenie telewizora z Internetem może narazić telewizor na zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzenie lub manipulowanie treścią lub danymi osobowymi.
  Aby sprawdzić, czy posiadana sieć oferuje funkcje routera, należy skontaktować się z dostawcą usług lub administratorem sieci.
 • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 • Jeśli na ekranie wprowadzania hasła wybierzesz opcję [Pokaż hasło], ujawnione hasło może być widoczne dla innych osób.
[86] Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego | Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego | Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego

Używanie funkcji Wi-Fi Direct do łączenia z telewizorem (nie wymaga routera bezprzewodowego)

Możesz połączyć urządzenie z telewizorem bezprzewodowo bez pomocy routera bezprzewodowego, a następnie przesyłać strumieniowo filmy, zdjęcia i muzykę zapisane w urządzeniu bezpośrednio do telewizora.

Uwaga

 • Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie smartfonów i komputerów z telewizorem zamiast przez Internet, w związku z czym przesyłane strumieniowo treści wideo, które wymagają połączenia z Internetem, nie mogą być odtwarzane na telewizorze.
Ilustracja strumieniowego przesyłania treści
 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Ustawienia Wi‑Fi Direct].
 2. Wybierz nazwę telewizora wyświetlaną na ekranie telewizora przez urządzenie z funkcją Wi-Fi Direct.
  Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło].
 3. Posłuż się urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączyć się z telewizorem.
 4. Prześlij zawartość z urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
  Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli połączenie nie powiedzie się

Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawienia Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło] i zakończ konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby podłączyć kolejne urządzenie

Aby podłączyć urządzenia, wykonaj powyższe kroki. Jednocześnie można podłączyć do 10 urządzeń. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.

Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Informacje] — [Nazwa urządzenia].

Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Pokaż listę urządzeń/usuń].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz urządzenie do usunięcia na liście, po czym naciśnij przycisk (Enter). Następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, wybierz opcję [Usuń wszystkie] na liście, a następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

[87] Łączenie się z siecią

Funkcje sieci domowej

 • Zmiana ustawień sieci domowej
 • Odtwarzanie treści z komputera
 • Odtwarzanie treści z serwera mediów
[88] Funkcje sieci domowej | Funkcje sieci domowej

Zmiana ustawień sieci domowej

Możesz dostosować następujące ustawienia sieci domowej.

Aby sprawdzić połączenie z serwerem

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Diagnostyka serwera] — wykonaj diagnostykę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie funkcji renderera

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Renderer] — żądana opcja.

[Funkcja Renderer]
Włącz funkcję renderera.
Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparat cyfrowy) na ekranie telewizora poprzez obsługiwanie bezpośrednio urządzenia.
[Kontrola dostępu do Renderera]
 • Wybierz opcję [Automatyczne przydzielenie dostępu], aby automatycznie uzyskać dostęp do telewizora, gdy kontroler uzyskuje dostęp do telewizora po raz pierwszy.
 • Wybierz opcję [Ustawienia niestandardowe], aby zmienić ustawienia uprawnień dostępu każdego kontrolera.

Aby korzystać z urządzenia zdalnego

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Ustawienia urządzenia zdalnego] — żądana opcja.

[Zdalne sterowanie]
Włącz obsługę telewizora z poziomu zarejestrowanego urządzenia.
[Wyrejestruj urządzenie zdalne]
Wyrejestruj urządzenie, aby wyłączyć obsługę telewizora z poziomu tego urządzenia.
[89] Funkcje sieci domowej | Funkcje sieci domowej

Odtwarzanie treści z komputera

Na telewizorze podłączonym do sieci domowej przez router możesz odtwarzać treści (zdjęcia/muzykę/wideo) przechowywane na urządzeniach sieciowych znajdujących się w innym pomieszczeniu.

Ilustracja metody połączenia
 1. Komputer (serwer)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podłącz telewizor do sieci domowej.
 2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję Aplikacje z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia sieciowego.
 4. Wybierz folder, po czym wybierz plik do odtworzenia.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Uwaga

 • Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
[90] Funkcje sieci domowej | Funkcje sieci domowej

Odtwarzanie treści z serwera mediów

Po podłączeniu telewizora do sieci domowej przez router możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparacie cyfrowym) na ekranie telewizora, obsługując bezpośrednio kontroler. Kontroler powinien być również kompatybilny z rendererem.

Ilustracja metody połączenia
 1. Aparat cyfrowy (kontroler)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podłącz telewizor do sieci domowej.
 2. Za pomocą kontrolera rozpocznij odtwarzanie zawartości na ekranie telewizora.
[91] Łączenie się z siecią

Wyświetlanie multimediów w Internecie

Możesz korzystać z usług strumieniowania wideo takich jak YouTube™ i Netflix, aby oglądać treści internetowe. Dostępne usługi różnią się w zależności od kraju i regionu. Możesz uruchamiać te usługi, wybierając ich aplikacje w menu głównym. Jeśli w telewizorze jest ustawione konto Google, możesz także wybrać treść, która jest wyświetlana w menu głównym.

Uwaga

 • Oglądanie treści internetowych wymaga połączenia z Internetem.
 • Usługi strumieniowania wideo, takie jak Netflix i Amazon Prime są usługami płatnymi.
 • Obsługiwane usługi strumieniowania wideo zależą od modelu/regionu/kraju i niektóre modele/regiony/kraje nie obsługują takich usług.

Wskazówka

 • Nawet jeśli nie ustawiono konta Google w telewizorze, można oglądać filmy, na przykład z serwisu YouTube wyświetlanego w menu głównym, pod warunkiem, że telewizor jest podłączony do Internetu. Aby zainstalować nowe aplikacje, na przykład do obsługi usług strumieniowania wideo, należy ustawić konto Google w telewizorze.
[92]

Ustawienia

Menu wyświetlane w ustawieniach telewizora różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.

 • Korzystanie z Szybkie ustawienia
 • Kanały & Wejścia Kanały, Zewnętrzne wejściaKonfiguracja urządzenia do nagrywania itp.
 • Obraz i dźwięk Obraz, Ustawienia ekranu, Dźwięk, Wyjście audio itp.
 • Sieć i internet
 • Konta i logowanie Konfiguracja konta Google lub dodanie innych kont.
 • Prywatność Można ograniczyć instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
 • Aplikacje
 • System Data i godzina, Język/Language, Dźwięk, Ułatwienia dostępu, Kontrola rodzicielskaWskaźnik LED itp.
 • Piloty i akcesoria Zdalne sterowanie i ustawienia Bluetooth.
 • Pomoc i opinie Zapewnia pomoc firm SonyGoogle.
 • Timery i zegar Timer włączania, Timer wyłączania, Alarm, Wyświetlanie zegara itp.
[93] Ustawienia

Korzystanie z Szybkie ustawienia

Jeśli naciśniesz przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, możesz szybko uzyskać dostęp do funkcji takich jak [Tryb obrazu], [Timer wyłączania] i [Obraz wyłączony] na bieżącym ekranie oraz do ustawień takich jak [Głośnik], w zależności od podłączonych urządzeń. Możesz także wyświetlić [Ustawienia] z [Szybkie ustawienia].

Wskazówka

 • Jeśli po włączeniu telewizora jest wyświetlany ekran główny, możesz użyć [Działanie po włączeniu], aby to zmienić i wyświetlić kanał telewizyjny lub zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład HDMI, oglądane w momencie wyłączania telewizora.

Uwaga

 • Menu wyświetlane w ustawieniach telewizora różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.
Obraz ekranu telewizora
 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
 2. Przesuń kursor, aby zmienić lub wybrać ustawienie.

Aby zmienić wyświetlane ustawienia

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
 2. Przesuń kursor w lewo lub w prawo i wybierz (Edytuj).
 3. Wybierz żądane ustawienie.
 4. Wybierz opcję [Zamknij].

Wskazówka

 • Aby zmienić kolejność albo ukryć element, naciśnij i przytrzymaj przycisk (Enter) na pilocie, kiedy element jest podświetlony, a wówczas pojawią się opcje [Przenieś] oraz [Ukryj]. Jeśli wybrana została opcja [Przenieś], za pomocą przycisków (Lewa) / (Prawa) na pilocie przesuń element na żądane miejsce, a następnie naciśnij przycisk (Enter) na pilocie.
 • Za pomocą [Powiadomienia BRAVIA] w Szybkie ustawienia, można sprawdzać, czy są jakieś powiadomienia, na przykład o aktualizacjach oprogramowania i niskim poziomie naładowania baterii w pilocie.
[94] Ustawienia

Kanały & Wejścia

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — żądana opcja.

Dostępne opcje

[Kanały]
Konfiguracja ustawień związanych z odbiorem ramówki. Możesz także skonfigurować ustawienia związane z odbiorem ramówki kanałów satelitarnych.
Ustawianie kanałów cyfrowych
Odbieranie kanałów cyfrowych
Ustawianie anteny satelitarnej
Odbieranie kanałów satelitarnych
Sortowanie kanałów lub edycja listy kanałów
Sortowanie lub edycja kanałów
[Preferencje (Kanały)]
Konfiguracja funkcji [Ustawienia napisów] i [Ustawienia audio (Transmisja)].
[Pasek informacyjny]
Wyświetlanie informacji o programie przy zmianie kanału.
[Zewnętrzne wejścia]
Konfiguracja ustawień wejść zewnętrznych i BRAVIA Sync.
Szczegółowe informacje na temat funkcji BRAVIA Sync zawiera punkt Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync.
[Konfiguracja urządzenia do nagrywania]
Konfiguracja ustawień dysków USB HDD do nagrywania. (Ta opcja może nie być dostępna w zależności od modelu/regionu/kraju).
[Skrót przycisku TV]
Jeśli zostanie ustawiony zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład podłączony tuner, zostanie on wyświetlony po naciśnięciu przycisku TV na pilocie.
[95] Ustawienia

Obraz i dźwięk

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — żądana opcja.

Dostępne opcje

[Obraz]
Konfiguracja ustawień wyświetlania, które odpowiadają za jakość obrazu, takich jak jasność obrazu.
Aby dostosować jakość obrazu do własnych preferencji, zapoznaj się z informacjami na stronie Regulacja jakości obrazu.
[Ustawienia ekranu]
Regulacja rozmiaru i położenia obrazu.
[Dźwięk]
Konfiguracja ustawień, które regulują dźwięk.
Aby dostosować jakość dźwięku do własnych preferencji, zapoznaj się z informacjami na stronie Regulacja jakości dźwięku.
[Wyjście audio]
Konfiguracja ustawień wyboru dotyczących głośników.
[Ustawienia panelu — ekspert] (tylko modele wyposażone w panel OLED)
Używana podczas ustawiania [Przesunięcie pikseli] lub ręcznego uruchamiania funkcji [Odświeżanie panelu].
Szczegółowe informacje zawiera punkt Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED).
[96] Ustawienia

Sieć i internet

Konfiguracja ustawień bezprzewodowych sieci LAN, przewodowych sieci LAN i sieci domowych.

[97] Ustawienia

Konta i logowanie

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Konta i logowanie] — żądana opcja.

Dostępne opcje

Kiedy w telewizorze ustawiono konto Google

Konfiguracja konta Google lub dodanie innych kont.

Kiedy w telewizorze nie ustawiono konta Google

Funkcja [Konta i logowanie] nie może być używana. Aby ustawić konto Google, skonfiguruj Google TV w menu ustawień.

[98] Ustawienia

Prywatność

Można ograniczyć instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.

[99] Ustawienia

Aplikacje

Umożliwia konfigurowanie lub odinstalowanie aplikacji, albo wyczyszczenie pamięci podręcznej.

[100] Ustawienia

System

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — żądana opcja.

Uwaga

 • W zależności od ustawień telewizora, niektóre opcje mogą nie być wyświetlane lub dostępne.

Dostępne opcje

[Ułatwienia dostępu]
Konfiguracja ustawień funkcji i usług dostępności, aby ułatwić użytkownikom nawigację po urządzeniach.
[Informacje]
Wyświetlenie szczegółowych informacji o telewizorze.
Tutaj można przywrócić telewizor do stanu sprzed zakupu.
[Data i godzina]
Konfiguracja bieżącej godziny i automatycznego wyświetlania zegara.

Uwaga

 • W przypadku modeli wyposażonych w panel OLED, ciągłe wyświetlanie zegara jest niedostępne, aby zapobiec retencji obrazu.
[Język/Language]
Wybór języka menu. Wybrany język menu ustawi także język rozpoznawania głosu.
[Klawiatura]
Konfiguracja ustawień klawiatury ekranowej.
[Pamięć]
Zmiana ustawień związanych z przechowywaniem danych.
[Tryb nieaktywny]
Konfiguracja wyświetlanego ekranu, kiedy telewizor nie jest używany przez pewien czas i wyświetla inną treść, niż transmisje i filmy.
[Zasilanie i energia]
Konfiguracja ustawień dotyczących oszczędzania energii i ekranu startowego telewizora.
[Przesyłanie]
Konfiguracja uprawnień obsługi podczas przesyłania treści z urządzenia zewnętrznego.
[Uruchom ponownie]
Ponowne uruchomienie telewizora.
[Kontrola rodzicielska]
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej w celu ograniczenia korzystania z takich elementów jak [Kanały & Zewnętrzne wejścia], [Aplikacje] i [Czas przed ekranem].
[Wskaźnik LED]
Konfiguracja ustawień [Reakcja po wykonaniu operacji] i [Status wykrywania głosu]*. (Wyświetlane menu różni się w zależności od modelu).
[Dźwięk]
Konfiguracja ustawienia [Dźwięki systemowe].
[Apple AirPlay i HomeKit]
Konfiguracja ustawień Apple AirPlay i HomeKit.
[Konfiguracja początkowa]
Konfiguracja podstawowych funkcji, takich jak sieć i kanały przy pierwszym użyciu.
[Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]
Wzbogacenie obrazu w celu wyświetlania na wystawie sklepowej przez ustawienie opcji [Tryb Demo] itp.

* Dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem

[101] Ustawienia

Piloty i akcesoria

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — żądana opcja.

Dostępne opcje

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth, albo zarejestrować urządzenia Bluetooth.

[Bluetooth]
Włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.
[Sparuj urządzenie współpracujące]
Parowanie urządzeń Bluetooth.
[Zdalne sterowanie]
Konfiguracja parowania pilota głosowego zdalnego sterowania.
[102] Ustawienia

Pomoc i opinie

Tutaj można wyświetlić pomoc firmy Sony. Jeśli w telewizorze ustawiono konto Google, można także przesłać firmie Google opinię zwrotną.

[103] Ustawienia

Timery i zegar

W menu Timery i zegar można ustawić funkcje Timer włączania, Timer wyłączania, AlarmWyświetlanie zegara.

Dodawanie Timery i zegar do ekranu wyboru źródła sygnału

 1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia).
  Dostępne urządzenia i aplikacje są wyświetlane w dolnej części ekranu.
 2. Naciśnij przycisk (Prawa) na pilocie i wybierz (Edytuj).
 3. Wybierz Timery i zegar i naciśnij przycisk Enter.
  Funkcja Timery i zegar została dodana.

Konfiguracja ustawień funkcji Timery i zegar

 1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) na pilocie i wybierz następujące opcje.
  (ikona Timery i zegar) — żądane ustawienie

Dostępne opcje

[Timer włączania]
Włączanie telewizora na żądanym kanale lub wejściu o ustawionym czasie.
[Timer wyłączania]
Wyłączanie telewizora po ustawionym czasie.
[Alarm]
Odtwarzanie dźwięku po ustawionym czasie.
[Wyświetlanie zegara]
Wyświetlanie zegara na ekranie telewizora zawsze lub co godzinę.

Uwaga

 • W przypadku modeli wyposażonych w panel OLED, ciągłe wyświetlanie zegara jest niedostępne, aby zapobiec retencji obrazu.
[104]

Rozwiązywanie problemów

 • Zacznij tutaj Problemy z obsługą? Zacznij tutaj.
 • Obraz (jakość)/ekran
 • Klawiatura
 • Odbiór transmisji
 • Dźwięk
 • Sieć (Internet/domowa)/aplikacje
 • Pilot/akcesoria
 • Zasilanie
 • Podłączone urządzenia
 • Nagrywanie na dysku USB HDD
 • Wskaźnik LED
[105] Rozwiązywanie problemów

Zacznij tutaj

 • Samodzielna diagnostyka
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora
 • Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[106] Zacznij tutaj | Zacznij tutaj

Samodzielna diagnostyka

Sprawdź, czy telewizor działa poprawnie.

  1. Naciśnij przycisk [HELP].
  2. Wybierz opcje [Stan i diagnostyka] — [Automatyczna diagnostyka].

  Wskazówka

  Możesz także sprawdzić następujące objawy w [Stan i diagnostyka].

  • [Diagnostyka połączenia z Internetem]
  • [Diagnostyka połączenia z urządzeniem zewnętrznym]
  • [Test obrazu/dźwięku]

  Jeśli problem występuje nadal, spróbuj następującej metody.

  • Zresetuj (uruchom ponownie) telewizor. Szczegółowe informacje zawiera punkt Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora.
  • Sprawdź i wypróbuj Aktualizacje oprogramowania.
  • Internetowa witryna pomocy
  [107] Zacznij tutaj | Zacznij tutaj

  Aktualizacje oprogramowania

  Firma Sony zapewni okresowe aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność i maksymalnie ułatwić obsługę telewizora. Najprostszym sposobem otrzymywania aktualizacji oprogramowania jest połączenie telewizora z Internetem.

  Automatyczne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania

  1. Naciśnij przycisk [HELP].
  2. Włącz [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] w [Stan i diagnostyka] — [Aktualizacja oprogramowania systemowego].

  Wskazówka

  • Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie, wybierz [Aktualizacja oprogram].
  • Listę zmian wprowadzonych przez aktualizację oprogramowania można sprawdzić w Powiadomienia BRAVIA lub w witrynie internetowej pomocy.

  Uwaga

  • Kiedy funkcja [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] jest wyłączona, telewizor nie może otrzymywać powiadomień nawet, kiedy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna.

  Aktualizacja oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB

  Jeśli nie masz połączenia sieciowego, możesz także aktualizować oprogramowanie za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Użyj komputera, aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny internetowej pomocy firmy Sony na urządzenie pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB w telewizorze – aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

  Jeśli będziesz aktualizować oprogramowanie telewizora za pomocą urządzenia pamięci masowej USB, przeczytaj związane z tym środki ostrożności w witrynie internetowej.

  Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.

  [108] Zacznij tutaj | Zacznij tutaj

  Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

  W razie problemów, na przykład kiedy obraz nie jest wyświetlany na ekranie lub pilot nie działa, zresetuj telewizor, wykonując poniższą procedurę. Jeśli problem występuje nadal, spróbuj wykonać poniższą procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
  Jeśli do telewizora podłączono zewnętrzne urządzenie USB, odłącz je od telewizora przed zresetowaniem.

  Reset zasilania

  1. Uruchom telewizor ponownie za pomocą pilota.
   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez około 5 sekund, aż telewizor uruchomi się ponownie (pojawi się komunikat o wyłączaniu). (W zależności od modelu/regionu/kraju, możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na pilocie przez około 2 sekundy, po czym wybrać [Uruchom ponownie] na ekranie telewizora).
   Telewizor wyłączy się i po około jednej minucie automatycznie włączy się ponownie.
  2. Odłącz przewód zasilania.
   Jeżeli problem nie ustępuje po wykonaniu czynności w punkcie 1, odłącz telewizor (jego przewód zasilający) od zasilania. Następnie naciśnij i zwolnij przycisk zasilania na telewizorze. Zaczekaj 2 minuty i podłącz przewód zasilania z powrotem do gniazda elektrycznego.

  Wskazówka

  • Modele telewizorów z 1 przyciskiem na telewizorze (tylko przycisk zasilania) także można uruchomić ponownie za pomocą przycisku zasilania. Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, aby wyświetlić menu obsługowe, wybierz [Uruchom ponownie] w menu, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić telewizor ponownie.
  • Twoje indywidualne ustawienia i dane nie zostaną utracone po ponownym uruchomieniu telewizora.

  Przywracanie danych fabrycznych

  Jeśli po resecie zasilania problem występuje nadal, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.

  Uwaga

  Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień telewizora (takich jak ustawienia sieci Wi-Fi i sieci przewodowej, konta Google i innych danych logowania, Google Play i innych zainstalowanych aplikacji).

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Informacje] — [Resetowanie] — [Przywracanie danych fabrycznych].
  2. Usuń wszystko.
   Jeśli w telewizorze jest ustawiony kod PIN, pojawi się prośba o podanie tego kodu.
   Po pomyślnym zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych w telewizorze uruchomi się kreator konfiguracji wstępnej. Konieczne będzie zaakceptowanie warunków korzystania z usług Google oraz polityki prywatności Google.
  [109] Zacznij tutaj | Zacznij tutaj

  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

  Informacje na temat rozwiązywania problemów można także znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w naszej witrynie internetowej pomocy, podanej poniżej.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [110] Rozwiązywanie problemów

  Obraz (jakość)/ekran

  • Brak kolorów/Ciemny ekran/Kolory nie są prawidłowe/Obraz jest zbyt jasny.
  • Obraz jest zniekształcony./Ekran migocze.
  • W czasie oglądania telewizji ekran nagle zaczyna wyświetlać nieznany materiał wideo.
  • W górnej lub dolnej części ekranu są wyświetlane paski.
  • Obrazy HDR wysokiej rozdzielczości nie są wyświetlane.
  • Pojawia się komunikat z pytaniem o zgodę na dostęp aplikacji do funkcji telewizora.
  • Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  [111] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  Brak kolorów/Ciemny ekran/Kolory nie są prawidłowe/Obraz jest zbyt jasny.

  • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  • Podłącz telewizor do zasilania i naciśnij przycisk zasilania na telewizorze lub na pilocie.
  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz], aby dokonać regulacji.
   Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Regulacja jakości obrazu.
  • Jeśli opcja [Oszczędzanie energii] ma ustawienie [Słabe] lub [Intensywne], poziom czerni zostanie zwiększony. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Zasilanie i energia] — [Oszczędzanie energii] i [Wył.], aby rozjaśnić ekran.

  Uwaga

  • Jakość obrazu zależy od sygnału i treści.
  • Istnieje możliwość uzyskania lepszej jakości obrazu po wprowadzeniu zmian w [Obraz] w obszarze [Ustawienia].
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz][Jasność], po czym ustaw [Jasność] lub [Kontrast].
  [112] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  Obraz jest zniekształcony./Ekran migocze.

  Sprawdź połączenie i pozycję anteny i urządzeń peryferyjnych

  • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  • Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
  • Podczas instalowania opcjonalnych urządzeń zostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy danym urządzeniem a telewizorem.
  • Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego wysokiej jakości.

  Sprawdź ustawienie [Ruch]

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ruch] — [Motionflow] — [Wył.].
  • Zmień bieżące ustawienie [Tryb kliszy] na [Wył.].
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ruch] — [Tryb kliszy].
  • Sprawdź ustawienia [Analogowy].
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie ręczne] — [Analogowy].
   • Wyłącz ustawienie [LNA], aby poprawić odbiór obrazu. (Opcja [LNA] może nie być dostępna w zależności od sytuacji/regionu/kraju).
   • Wykonaj [AFT], aby poprawić obraz dla odbioru analogowego.
    (Dostępność opcji [Analogowy] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
  [113] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  W czasie oglądania telewizji ekran nagle zaczyna wyświetlać nieznany materiał wideo.

  W takim przypadku telewizor może znajdować się w trybie demo. Spróbuj opuścić tryb demo.

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]. Wyłącz opcje [Tryb Demo] i [Tryb resetowania obrazu].
  [114] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  W górnej lub dolnej części ekranu są wyświetlane paski.

  W takim przypadku telewizor może znajdować się w trybie demo. Spróbuj opuścić tryb demo.

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]. Wyłącz opcje [Tryb Demo] i [Tryb resetowania obrazu].
  [115] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  Obrazy HDR wysokiej rozdzielczości nie są wyświetlane.

  Aby oglądać wysokiej rozdzielczości obrazy HDR, takie jak 4K (50p/60p)*, należy wykonać poniższe czynności.

  • Podłącz urządzenie zdolne odtwarzać sygnał 4K (50p/60p)*.
  • Użyj Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed o przepustowości 18 Gb/s.
  • Ustaw [Format sygnału HDMI] na [Ulepszony format], wybierając opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI] — gniazdo HDMI,które chcesz ustawić.
  • Sprawdź, czy podłączone urządzenie ma najnowsze ustawienia lub oprogramowanie układowe.

  * Dostępność zależy od modelu/regionu/kraju.

  [116] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  Pojawia się komunikat z pytaniem o zgodę na dostęp aplikacji do funkcji telewizora.

  • Wybierz, czy chcesz zezwolić aplikacji na dostęp do wyświetlanej funkcji.
  • Możesz sprawdzić listę uprawnień aplikacji podzielonych według funkcji telewizora i zmieniać ustawienia uprawnień dla poszczególnych aplikacji. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, wybierz opcje [Ustawienia] — [Aplikacje] — [Uprawnienia aplikacji] — żądana funkcja telewizora.
  [117] Obraz (jakość)/ekran | Obraz (jakość)/ekran

  Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  • Po pewnym czasie ekran staje się ciemniejszy. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  • Pojawia się komunikat [Odświeżanie panelu nie zakończyło się]. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  • Martwi Cię retencja obrazu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  • Na ekranie jest widoczna biała linia. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  [118] Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  Po pewnym czasie ekran staje się ciemniejszy. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  • Jeśli cały obraz lub część obrazu nie porusza się, ekran będzie stopniowo robił się coraz ciemniejszy, aby ograniczyć retencję obrazu. To funkcja, która ma chronić panel, a nie usterka.
  [119] Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  Pojawia się komunikat [Odświeżanie panelu nie zakończyło się]. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  Jeśli podczas odświeżania panelu telewizor zostanie włączony, przewód zasilania zostanie odłączony lub temperatura otoczenia wykroczy poza zakres 10°C i 40°C, proces nie zostanie zakończony i pojawi się komunikat. Rozpocznij procedurę ponownie od początku.

  Wskazówka

  • Proces odświeżania panelu trwa około godzinę.
  [120] Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  Martwi Cię retencja obrazu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  Jeśli ten sam obraz będzie wyświetlany wielokrotnie lub przez dłuższy czas, może wystąpić retencja obrazu. To nie jest usterka.

  Telewizor oferuje dwie funkcje, [Przesunięcie pikseli] i [Odświeżanie panelu], których zadaniem jest ograniczanie retencji obrazu.
  W razie potrzeby możesz uruchomić funkcję [Odświeżanie panelu].

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ustawienia panelu — ekspert] — [Odświeżanie panelu].

  Wskazówka

  • [Przesunięcie pikseli] to funkcja, która pomaga zapobiegać retencji obrazu, automatycznie poruszając obraz ze stałą częstotliwością. W normalnych okolicznościach ta opcja powinna pozostawać włączona.
  • Aby ograniczyć retencję obrazu, zalecamy codzienne wyłączanie telewizora na ponad cztery godziny za pomocą pilota lub przycisku zasilania na telewizorze.

  Uwaga

  • Ręczne odświeżanie ekranu należy wykonywać tylko wtedy, gdy retencja obrazu jest szczególnie zauważalna. Nie należy robić tego częściej niż raz w roku, ponieważ może to wpływać na trwałość użytkową panelu.
  • Obrazy zawierające zegary i jaskrawe kolory z łatwością wywołują retencję obrazu. Należy unikać wyświetlania tego typu obrazów przez długi czas, aby zapobiec retencji obrazu.
  [121] Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED) | Panel OLED (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  Na ekranie jest widoczna biała linia. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  • Działa funkcja odświeżania panelu. W trakcie odświeżania panelu na ekranie może być wyświetlana biała linia. To nie jest usterka telewizora.

  Wskazówka

  • Proces odświeżania panelu trwa około godzinę.
  • Odświeżanie panelu można przeprowadzić, kiedy w pomieszczeniu panuje temperatura od 10°C do 40°C. Jeśli podczas odświeżania panelu wystąpi dowolna z poniższych sytuacji, proces nie zostanie zakończony i pojawi się komunikat.
   • Temperatura w pomieszczeniu wykracza poza ten zakres.
   • Telewizor jest włączony.
   • Przewód zasilania jest odłączony.
   W razie pojawienia się komunikatu należy sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu itp.
  [122] Rozwiązywanie problemów

  Klawiatura

  Po wyświetleniu klawiatury ekranowej nie można obsługiwać bieżącego ekranu.

  • Aby powrócić do obsługi ekranu za klawiaturą ekranową, naciśnij przycisk BACK na pilocie.
  [123] Rozwiązywanie problemów

  Odbiór transmisji

  • Rzeczy, które należy sprawdzić w pierwszej kolejności w razie problemów z odbiorem sygnału telewizyjnego.
  • Pojawia się szum blokowy lub komunikat o błędzie i nie można oglądać transmisji.
  • Pojawiają się efekty smużenia lub podwójne obrazy.
  • Występuje tylko śnieżenie lub czarny ekran.
  • Podczas oglądania analogowych kanałów telewizyjnych występują zakłócenia obrazu lub dźwięku.
  • Brak części kanałów.
  • Słaby odbiór lub niska jakość obrazu transmisji cyfrowych.
  • Nie można oglądać kanałów cyfrowych.
  • Nie wszystkie kanały analogowe zostały dostrojone.
  • Nie można oglądać kanałów satelitarnych.
  • Brakuje niektórych kanałów cyfrowych.
  • Chcesz dostroić antenę satelitarną.
  [124] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Rzeczy, które należy sprawdzić w pierwszej kolejności w razie problemów z odbiorem sygnału telewizyjnego.

  • Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
   • Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest poluzowany albo odłączony.
   • Sprawdź, czy kabel lub złącze kabla antenowego nie są uszkodzone.
  • Jeśli w pobliżu występuje jakiś silny sygnał, sygnał naziemny może być tłumiony.
   Wyłącz ustawienie [LNA] (nie dotyczy modeli z jednym tunerem) w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Zaawansowane ustawienia].
  • Po przeprowadzce do nowego domu lub próbując odbierać nowe usługi, wybierz [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie automatyczne] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie skonfigurować wymagane ustawienia.
  • Aby oglądać treści przesyłane strumieniowo, podłącz telewizor do Internetu.

  Wskazówka

  • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
   Witryna internetowa pomocy
  [125] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Pojawia się szum blokowy lub komunikat o błędzie i nie można oglądać transmisji.

  • Upewnij się, że kabel anteny jest podłączony do prawidłowych portów (w telewizorze/podłączonych urządzeniach/ścianie).
  • Upewnij się, że kabel nie jest stary oraz że w złączu nie doszło do zwarcia.
  [126] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Pojawiają się efekty smużenia lub podwójne obrazy.

  • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  • Sprawdź lokalizację i ustawienie anteny.
  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ruch] — [Motionflow] — [Wył.].
  [127] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Występuje tylko śnieżenie lub czarny ekran.

  • Sprawdź, czy nie jest wykonywane automatyczne strojenie.
  • Sprawdź, czy antena nie jest uszkodzona lub wygięta.
  • Sprawdź, czy nie skończył się okres eksploatacji anteny (3-5 lat w przypadku normalnego użytkowania, od 1 roku do 2 lat w okolicach nadmorskich).
  [128] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Podczas oglądania analogowych kanałów telewizyjnych występują zakłócenia obrazu lub dźwięku.

  • Sprawdź ustawienie [Analogowy].

   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie ręczne] — [Analogowy].

   • Wykonaj [AFT], aby poprawić odbiór obrazu i dźwięku. (Nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju).
   • Wybierz dla opcji [Filtracja dźwięku] ustawienie [Wył.], [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku analogowego.
   • Wyłącz ustawienie [LNA], aby poprawić odbiór obrazu. (Opcja [LNA] może nie być dostępna w zależności od sytuacji/regionu/kraju).
  • Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego wysokiej jakości.
  • Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli połączeniowych.
  [129] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Brak części kanałów.

  • Kanał jest zakodowany lub podlega subskrypcji. Musisz wykupić subskrypcję na usługę telewizyjną.
  • Kanał jest używany wyłącznie dla celów transmisji danych (brak dźwięku lub obrazu).
  • Skontaktuj się z nadawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przekazu.
  [130] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Słaby odbiór lub niska jakość obrazu transmisji cyfrowych.

  • Zmień pozycję, kierunek i kąt anteny telewizji naziemnej, aby zmaksymalizować poziom sygnału anteny. Sprawdź, czy kierunek anteny nie został przypadkiem zmieniony (np. przez wiatr).
  • Jeśli używasz wzmacniacza sygnału telewizyjnego, ponownie dostosuj wzmocnienie sygnału.
  • Jeśli między anteną a telewizorem jest podłączone inne urządzenie (np. rozdzielacz sygnału telewizyjnego), może to wpływać na odbiór sygnału. Podłącz antenę bezpośrednio do telewizora, aby sprawdzić, czy jakość odbioru się poprawi.
  • Złe warunki pogodowe mogą wpływać na systemy transmisji satelitarnej. Poczekaj, aż pogoda się poprawi. (Dotyczy wyłącznie modeli zgodnych z telewizją satelitarną).
  [131] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Nie można oglądać kanałów cyfrowych.

  • Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz cyfrowy jest dostępny w Twoim regionie.
  • Zamontuj antenę o większym wzmocnieniu.
  [132] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Nie wszystkie kanały analogowe zostały dostrojone.

  • Spróbuj ręcznie zaprogramować kanały, konfigurując ustawienia. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie ręczne] — [Analogowy]. (Dostępność funkcji [Analogowy] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
  [133] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Nie można oglądać kanałów satelitarnych.

  • Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz satelitarny jest dostępny w Twoim regionie.
  • Sprawdź połączenie kabla anteny satelitarnej.
  • Kiedy zostanie wyświetlony komunikat [Brak sygnału. Wykryto przeciążenie LNB. Wyłącz odbiornik TV i sprawdź połączenie satelitarne.], odłącz przewód zasilania. Następnie upewnij się, że kabel anteny satelitarnej nie jest uszkodzony oraz że w złączu satelitarnym nie ma zwarcia na linii sygnałowej telewizji satelitarnej.
  • Sprawdź urządzenie LNB i ustawienia.
  • Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazda (złącza) „MAIN” i „SUB” i nie ustawiono w nim podwójnego tunera satelitarnego, gniazdo (złącze) z oznaczeniem „SUB” nie może być używane. W takim przypadku podłącz antenę satelitarną do gniazda (złącza) z oznaczeniem „MAIN”.
  [134] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Brakuje niektórych kanałów cyfrowych.

  Zmiana zakresu strojenia (dostępna w zależności od regionu/kraju)

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Zaawansowane ustawienia] — [Zakres strojenia].

  [Domyślny]
  Wyszukuje dostępne kanały w danym regionie/kraju.
  [Poszerzony]
  Wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu/kraju.

  Aktualizacja usług cyfrowych

  Możesz uruchomić funkcję [Strojenie automatyczne] po przeprowadzce, zmianie dostawcy usług lub w celu wyszukania nowo uruchomionych kanałów.

  Konfigurowanie automatycznych aktualizacji usług

  Zalecamy włączenie opcji [Automat. info. dot. usług], aby umożliwić automatyczne dodawanie nowych usług cyfrowych, kiedy staną się dostępne.

  1. Aby włączyć opcję [Automat. info. dot. usług], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Zaawansowane ustawienia] — [Automat. info. dot. usług].

  Wyłączenie spowoduje wyświetlanie komunikatów ekranowych o nowych usługach cyfrowych, a usługi nie będą automatycznie dodawane.

  Wskazówka

  • Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, wykonaj [Strojenie automatyczne], aby dodać nowe usługi.
  [135] Odbiór transmisji | Odbiór transmisji

  Chcesz dostroić antenę satelitarną.

  Jeśli masz antenę satelitarną, możesz oglądać programy satelitarne i określić typ posiadanej instalacji, konfigurując ustawienia strojenia.

  Ustawianie anteny satelitarnej

  • Odbieranie kanałów satelitarnych
  [136] Rozwiązywanie problemów

  Dźwięk

  • Obraz jest dobry, ale nie ma dźwięku.
  • Zakłócenia audio.
  • Brak dźwięku lub cichy dźwięk w zestawie kina domowego.
  • Dźwięk jest zniekształcony.
  • Chcesz odtwarzać dźwięk przez słuchawki/urządzenie audio z Bluetooth i system audio/głośniki telewizora jednocześnie.
  • Martwi cię opóźnienie między obrazem i dźwiękiem.
  • Brak dźwięków telewizora, takich jak dźwięk obsługi lub potwierdzenia dźwiękowe.
  • Nie można wykonać połączenia eARC.
  • Nie można używać wyszukiwania głosowego z wbudowanym mikrofonem (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem).
  • Można słyszeć niewielki szum z głośników telewizora (tylko modele wyposażone w Tryb centralnego głośnika TV).
  [137] Dźwięk | Dźwięk

  Obraz jest dobry, ale nie ma dźwięku.

  • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  • Podłącz telewizor do zasilania i naciśnij przycisk zasilania na telewizorze lub na pilocie.
  • Sprawdź ustawienie głośności.
  • Naciśnij przycisk (Wycisz) albo (Głośność) +, aby wyłączyć wyciszenie.
  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia), po czym wybierz [Głośnik] — [Głośnik TV].
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [Głośnik TV].
  • Po podłączeniu słuchawek lub urządzeń audio z funkcją Bluetooth dźwięk nie będzie odtwarzany z głośników telewizora ani systemu audio połączonego przez eARC/ARC. Odłącz słuchawki lub urządzenie audio z funkcją Bluetooth.
  [138] Dźwięk | Dźwięk

  Zakłócenia audio.

  • Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego wysokiej jakości.
  • Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli połączeniowych.
  • Aby uniknąć zakłóceń sygnału telewizyjnego, upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.
  [139] Dźwięk | Dźwięk

  Brak dźwięku lub cichy dźwięk w zestawie kina domowego.

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [System audio].
  • Jeśli system audio nie obsługuje sygnału Dolby Digital lub DTS, wybierz dla opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio] ustawienie [PCM].
  • Jeśli wybierzesz kanał analogowy (RF) i obrazy są wyświetlane nieprawidłowo, należy zmienić system transmisji telewizyjnej. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie ręczne] — [Analogowy][System telewizyjny]. (Dostępność opcji [Analogowy] lub jej nazwa różnią się w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
  • Sprawdź, czy ustawienie [Poziom głośności cyfrowego wyjścia audio] telewizora jest ustawione na maksimum.

   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje:
   [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Poziom głośności cyfrowego wyjścia audio]

  • W przypadku używania wejścia HDMI z Super Audio CD lub DVD-Audio wyjście DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nie będzie przesyłać sygnału audio.
  [140] Dźwięk | Dźwięk

  Dźwięk jest zniekształcony.

  • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  • Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
  • Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu elektrycznego, takich jak samochody, suszarki do włosów, urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe lub urządzenia optyczne.
  • Podczas instalowania urządzenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym urządzeniem a telewizorem.
  • Wykonaj [AFT] w obszarze [Strojenie ręczne] — [Analogowy], aby poprawić odbiór dźwięku analogowego.
   (Dostępność opcji [Analogowy] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
  • Wybierz dla opcji [Filtracja dźwięku] ustawienie [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku analogowego. (Opcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w zależności od regionu/kraju).
  [141] Dźwięk | Dźwięk

  Chcesz odtwarzać dźwięk przez słuchawki/urządzenie audio z Bluetooth i system audio/głośniki telewizora jednocześnie.

  Aby odtwarzać dźwięk przez słuchawki/urządzenie audio z funkcją Bluetooth i głośniki telewizora

  Telewizor nie może odtwarzać dźwięku przez słuchawki lub urządzenie audio z funkcją Bluetooth i głośniki telewizora jednocześnie.

  Odtwarzanie dźwięku przez system audio podłączony przez eARC/ARC i głośniki telewizora

  Dźwięk może być odtwarzany jednocześnie przez system audio podłączony do telewizora i głośniki telewizora po spełnieniu następujących warunków.

  • Połączenie telewizora i systemu audio cyfrowym kablem optycznym
  • Ustawienie opcji [Cyfrowe wyjście audio] na [PCM]

  Szczegółowe informacje na temat połączeń cyfrowym kablem optycznym podano na stronie Podłączanie systemu audio.

  [142] Dźwięk | Dźwięk

  Martwi cię opóźnienie między obrazem i dźwiękiem.

  Jeśli podłączono urządzenie audio z funkcją Bluetooth

  Może występować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem ze względu na właściwości technologii bezprzewodowej Bluetooth. Synchronizację odtwarzania obrazu i dźwięku można wyregulować za pomocą ustawienia Synchronizacja A/V.

  1. Ustaw [Synchronizacja A/V] na [Automat.] lub [Wł.]. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Synchronizacja A/V].

  Jeśli wybrany system audio podłączono przewodem HDMI

  Można wyregulować synchronizację odtwarzania obrazu i dźwięku. Informacje o modelach obsługujących tę funkcję znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.

  • Witryna internetowa pomocy
  [143] Dźwięk | Dźwięk

  Brak dźwięków telewizora, takich jak dźwięk obsługi lub potwierdzenia dźwiękowe.

  Jeśli telewizor jest połączony przez eARC lub [Tryb przekazywania] jest ustawiony na [Automat.], dźwięki generowane przez telewizor, na przykład w wyniku obsługi pilotem lub odpowiedzi głosowe, nie są odtwarzane, ponieważ sygnały audio z wejścia HDMI są przekazywane do systemu audio zgodnego z eARC. Aby te dźwięki z telewizora były odtwarzane, spróbuj następującego rozwiązania.

  • Zatrzymaj odtwarzanie z urządzenia podłączonego przez wejście HDMI.
  • Ustaw [Tryb eARC] na [Wył.].
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Tryb eARC] — [Wył.].
  • Ustaw [Tryb przekazywania] na [Wył.].
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Tryb przekazywania] — [Wył.].
  [144] Dźwięk | Dźwięk

  Nie można wykonać połączenia eARC.

  • [Tryb eARC] nie działa, jeśli jest włączona funkcja syntezatora mowy odczytującego tekst wyświetlany na ekranie w funkcjach ułatwienia dostępu telewizora.
  • Podłącz system audio za pomocą kabla HDMI z obsługą Ethernet.
  • Podłącz system audio do gniazda wejściowego HDMI telewizora opisanego „ARC” lub „eARC/ARC”.
  • Skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.
   [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Tryb eARC] — [Automat.]
   [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [System audio]
  • Włącz funkcję eARC systemu audio.
  [145] Dźwięk | Dźwięk

  Nie można używać wyszukiwania głosowego z wbudowanym mikrofonem (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem).

  Sprawdź, czy przełącznik wbudowanego mikrofonu jest włączony. Rozpoznawanie głosu rejestrowanego przez wbudowany mikrofon może ulec pogorszeniu także w następujących sytuacjach.

  • Kiedy włączone są funkcje eARC
  • Kiedy podłączony jest soundbar
  • Kiedy opcja [Tryb przekazywania] jest ustawiona na [Automat.]
  [146] Dźwięk | Dźwięk

  Można słyszeć niewielki szum z głośników telewizora (tylko modele wyposażone w Tryb centralnego głośnika TV).

  Modele z Tryb centralnego głośnika TV mają z tyłu zacisk CENTER SPEAKER IN lub S-CENTER SPEAKER IN​.

  Jeśli wzmacniacz AV nie zostanie podłączony do zacisku CENTER SPEAKER IN telewizora, lub jeśli nie zostanie podłączony system audio, który obsługuje zacisk S-CENTER SPEAKER IN​, można słyszeć niewielki szum z głośników telewizora, kiedy dla opcji [Głośnik] zostanie wybrane ustawienie [System audio].

  Jeśli przeszkadza Ci ten szum, wyłącz następujące ustawienie:

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje:
  [Ustawienia] — [Tryb centralnego głośnika TV] w [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

  [147] Rozwiązywanie problemów

  Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

  • Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią.
  • Jakość obrazu i/lub dźwięku z aplikacji przesyłania strumieniowego jest zła.
  • Telewizor nie może połączyć się z serwerem.
  • Można połączyć się z Internetem, ale nie z określonymi aplikacjami i usługami.
  [148] Sieć (Internet/domowa)/aplikacje | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

  Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią.

  Jeśli sieć bezprzewodowa nie łączy się lub rozłącza się, spróbuj następujących metod.

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i sprawdź, czy następujące ustawienie jest włączone.
   [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi]
  • Sprawdź miejsce instalacji telewizora i routera bezprzewodowego. Sygnał może być zakłócany z następujących powodów:
   • Znajdujące się w pobliżu inne urządzenia bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne itp.
   • Ściany lub podłogi pomiędzy routerem bezprzewodowym a telewizorem.
  • Wyłącz router bezprzewodowy, po czym włącz go ponownie.
  • Jeśli nazwa sieci (SSID) routera bezprzewodowego, z którą chcesz się połączyć, nie jest wyświetlana, wybierz [Dodaj nową sieć], aby wprowadzić nazwę sieci (SSID).

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany pomimo wykonania powyższych czynności lub jeśli nie można połączyć się nawet z siecią przewodową, sprawdź stan połączenia sieciowego.

  Sprawdzanie stanu połączenia sieciowego

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Stan sieci] — [Sprawdź połączenie].
   Sprawdź podłączenia sieci i/lub podręcznik użytkownika serwera pod kątem informacji odnośnie do podłączania lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

  Wskazówka

  • Rozwiązanie zależy od stanu sieci. Rozwiązania poszczególnych problemów można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.

  Uwaga

  • Jeśli kabel LAN jest podłączony do aktywnego serwera i telewizor uzyskał adres IP, sprawdź serwer mediów pod kątem połączeń i konfiguracji.

   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Stan sieci].

  [149] Sieć (Internet/domowa)/aplikacje | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

  Jakość obrazu i/lub dźwięku z aplikacji przesyłania strumieniowego jest zła.

  • Jakość jest zależna od oryginalnego filmu dostarczonego przez dostawcę zawartości wideo oraz od przepustowości połączenia.
  • Do oglądania filmów przesyłanych strumieniowo przez Internet wymagana jest szybka i stabilna sieć. Generalnie wymagane są następujące prędkości:
   • Filmy w standardowej rozdzielczości (SD) przesyłane strumieniowo przez Internet: 2,5 Mb/s
   • Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) przesyłane strumieniowo przez Internet: 10 Mb/s
   • Filmy w ultrawysokiej rozdzielczości (4K) przesyłane strumieniowo przez Internet: 25 Mb/s
  • Jakość połączenia z siecią bezprzewodową jest uzależniona od odległości i przeszkód (np. ścian) pomiędzy telewizorem a routerem bezprzewodowym, wpływu środowiska oraz jakości routera bezprzewodowego. W tym przypadku użyj przewodowego połączenia z Internetem lub pasma 5 GHz.
  • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym, wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.
  • W przypadku sieci bezprzewodowej należy umieścić urządzenia bezprzewodowe blisko siebie lub usunąć znajdujące się między nimi przeszkody.
  • Urządzenia emitujące zakłócenia częstotliwości radiowej (na przykład kuchenki mikrofalowe) powinny zostać umieszczone z dala od telewizora i routera bezprzewodowego lub wyłączone.
  • W przypadku filmów bez dźwięku dźwięk nie jest odtwarzany.

  Wskazówka

  • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
   Witryna internetowa pomocy
  [150] Sieć (Internet/domowa)/aplikacje | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

  Telewizor nie może połączyć się z serwerem.

  • Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN serwera i telewizora.
  • Sprawdź, czy sieć została prawidłowo skonfigurowana w telewizorze.
  • Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN albo połączenia serwera. Telewizor mógł utracić połączenie z serwerem.
  • Wykonaj funkcję [Diagnostyka serwera], aby sprawdzić, czy serwer mediów komunikuje się prawidłowo z telewizorem. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Diagnostyka serwera].
  [151] Sieć (Internet/domowa)/aplikacje | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

  Można połączyć się z Internetem, ale nie z określonymi aplikacjami i usługami.

  • Ustawienia daty i godziny w telewizorze mogą być nieprawidłowe. W zależności od określonych aplikacji i usług, możesz nie być w stanie połączyć się z tymi aplikacjami i usługami, jeśli godzina jest nieprawidłowa.
   Jeśli godzina jest nieprawidłowa, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — włącz [Automatyczna data i godzina] w [System] — [Data i godzina].
  • Sprawdź, czy kabel LAN i przewód zasilania routera/modemu* zostały podłączone prawidłowo.
   * Router/modem musi zostać wcześniej skonfigurowany do łączenia się z Internetem. Aby uzyskać ustawienia routera/modemu, skontaktuj się z dostawcą Internetu.
  • Spróbuj użyć aplikacji w późniejszym momencie. Serwer dostawcy zawartości aplikacji może nie działać.

  Wskazówka

  • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
   Witryna internetowa pomocy
  [152] Rozwiązywanie problemów

  Pilot/akcesoria

  • Pilot nie działa.
  • Chcesz wyłączyć podświetlenie pilota. (dotyczy tylko pilotów z podświetleniem)
  [153] Pilot/akcesoria | Pilot/akcesoria

  Pilot nie działa.

  Sprawdź, czy telewizor działa poprawnie

  • Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, aby sprawdzić, czy problem dotyczy pilota. Położenie przycisku zasilania możesz sprawdzić w Przewodnik dostarczonym z telewizorem.
  • Jeśli telewizor nie działa, spróbuj go zresetować.
   Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

  Sprawdź, czy pilot działa poprawnie

  • Skieruj pilot na czujnik pilota znajdujący się w przedniej części telewizora.
  • Nie zasłaniaj niczym czujnika pilota.
  • Światło fluorescencyjne może zakłócać działanie pilota; spróbuj wyłączyć światło fluorescencyjne.
  • Sprawdź, czy orientacja wszystkich baterii jest zgodna z symbolami bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-) w komorze baterii.
  • Baterie mogą być rozładowane. Zdejmij pokrywę komory baterii pilota i wymień baterie na nowe.
   • Pokrywa przesuwna
    Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie pokrywy pilota
   • Pokrywa zatrzaskowa
    Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie pokrywy pilota

  Uwaga

  • Piloty z przyciskiem MIC łączą się z telewizorem za pomocą Bluetooth. W następujących sytuacjach mogą występować zakłócenia radiowe, powodując takie problemy, jak nieprawidłowe działanie mikrofonu lub pilota, ponieważ fale radiowe Bluetooth wykorzystują tę samą częstotliwość, co fale radiowe emitowane przez kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe sieci LAN (IEEE802.11b/g/n).
   • Między telewizorem i pilotem znajdują się osoby lub przeszkody (na przykład metalowe przedmioty lub ściany)
   • W pobliżu jest używana kuchenka mikrofalowa
   • W pobliżu znajduje się punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN
   • Telewizor i pilot nie są sparowane
   W takich przypadkach spróbuj następujących rozwiązań.
   • Używaj pilota bliżej telewizora
   • Usuń przeszkody znajdujące się między telewizorem i pilotem
   • Użyj pilota, kiedy kuchenka mikrofalowa nie jest używana
   • Wyłącz inne urządzenia Bluetooth
   • Sprawdź ustawienie Bluetooth telewizora, po czym włącz je i wyłącz
    Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
    Jeśli opcja [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Bluetooth] jest wyłączona, włącz ją. Jeśli jest włączona, wyłącz ją, po czym włącz ją ponownie.
   • Ustaw punkty dostępu bezprzewodowej sieci LAN i kuchenki mikrofalowe w odległości co najmniej 10 m od telewizora
   • Jeśli w bezprzewodowej sieci LAN jest dostępne pasmo 5 GHz (IEEE802.11a), wykorzystaj pasmo 5 GHz
   • Sparuj pilot ponownie
    Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
    [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Zdalne sterowanie] — [Połącz przez Bluetooth] — [Podłącz nowy pilot] — postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie połączyć pilot.
    Jeśli nie można obsługiwać telewizora za pomocą dostarczonego pilota, wybierz kolejno powyższe opcje aż do [Podłącz nowy pilot], używając pilota innego telewizora Sony, po czym spróbuj ponownie połączyć dostarczony pilot.
  • W zależności od posiadanego modelu, w zestawie znajduje się pilot Bluetooth, który jest już skonfigurowany z telewizorem. W momencie wysyłki obsługa innych telewizorów za pomocą dostarczonego, sparowanego pilota nie jest możliwa. Sprawdzając działanie pilota, należy skorzystać z telewizora, z którym został on dostarczony.

  Zresetuj pilota

  Jeśli pilot nie działa poprawnie z powodu problemów ze stykami baterii lub elektryczności statycznej, problem można rozwiązać, resetując pilota.

  1. Wyjmij baterie z pilota.
  2. Naciskaj przycisk zasilania na pilocie przez trzy sekundy.
  3. Włóż nowe baterie do pilota.

  Jeśli problem występuje nadal, patrz strony Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora i Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.

  Uwaga

  • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu przewodu zasilania telewizora, telewizor może przez chwilę nie być w stanie włączyć się pomimo naciskania przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze. Dzieje się tak, ponieważ inicjalizacja systemu wymaga nieco czasu. Zaczekaj około 10–20 sekund i spróbuj ponownie.
  [154] Pilot/akcesoria | Pilot/akcesoria

  Chcesz wyłączyć podświetlenie pilota. (dotyczy tylko pilotów z podświetleniem)

  Możesz wyłączyć podświetlenie pilota.

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (Głośność) - i przycisk HOME na pilocie przez 2 sekundy.
   Zwolnij, kiedy wskaźnik MIC LED na pilocie dwukrotnie mignie.
   Aby ponownie włączyć podświetlenie pilota, wykonaj powyższe czynności.
  [155] Rozwiązywanie problemów

  Zasilanie

  • Nie można wyłączyć telewizora za pomocą pilota.
  • Telewizor wyłącza się automatycznie.
  • Telewizor włącza się automatycznie.
  • Telewizor wyłącza się bezpośrednio po włączeniu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  • Telewizor nie włącza się.
  [156] Zasilanie | Zasilanie

  Nie można wyłączyć telewizora za pomocą pilota.

  Baterie w pilocie mogą być rozładowane. Wymień je na nowe lub wyłącz telewizor za pomocą przycisku zasilania na telewizorze.
  Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na telewizorze, aby go wyłączyć.

  Uwaga

  • Położenie przycisku zasilania na telewizorze różni się w zależności od modelu/kraju/regionu. Położenie przycisku możesz sprawdzić w Przewodnik (książeczka) dostarczonym z telewizorem.
   Przykład modelu z przyciskiem zasilania poniżej diody LED

  Wskazówka

  • W przypadku modeli telewizorów z 1 przyciskiem na telewizorze (tylko przycisk zasilania), możesz nacisnąć przycisk zasilania na telewizorze, aby wyświetlić menu obsługowe i regulować głośność lub zmieniać kanały.
  • Kiedy poziom naładowania baterii pilota będzie niski, pojawi się powiadomienie w menu głównym.
  [157] Zasilanie | Zasilanie

  Telewizor wyłącza się automatycznie.

  • Ekran mógł zostać wyłączony z powodu ustawień [Timer wyłączania].
  • Sprawdź ustawienie [Czas trwania] opcji [Timer włączania].
  • Sprawdź, czy funkcja [Wyłączenie TV po okresie bezczynności][Zasilanie i energia] jest aktywna.
  [158] Zasilanie | Zasilanie

  Telewizor włącza się automatycznie.

  • Sprawdź, czy funkcja [Timer włączania] jest aktywna.
  • Wyłącz ustawienie [Automatyczne włączanie telewizora] w [Ustawienia BRAVIA Sync].
  [159] Zasilanie | Zasilanie

  Telewizor wyłącza się bezpośrednio po włączeniu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

  W takim przypadku telewizor może znajdować się w trybie resetowania obrazu. Po włączeniu trybu resetowania obrazu telewizor wyłącza się na około 10 minut natychmiast po włączeniu, po czym włącza się ponownie, aby ograniczyć retencję obrazu. To nie jest usterka telewizora.

  Włącz telewizor ponownie za pomocą pilota i wyłącz tryb resetowania obrazu.

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]. Wyłącz [Tryb resetowania obrazu].
  [160] Zasilanie | Zasilanie

  Telewizor nie włącza się.

  Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności, aż problem zostanie rozwiązany.

  1. Sprawdź, czy można włączyć telewizor za pomocą pilota.

  Skieruj pilot na czujnik w przedniej części telewizora i naciśnij przycisk zasilania na pilocie.
  Sprawdź, czy telewizor włączy się.
  Jeśli telewizor nie włączy się, spróbuj zresetować (uruchomić ponownie) telewizor.

  • Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

  2. Sprawdź, czy można włączyć telewizor za pomocą przycisku zasilania na telewizorze.

  Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze i sprawdź, czy telewizor włączy się.
  Położenie przycisku zasilania możesz sprawdzić w Przewodnik.
  Jeśli telewizor włączy się po wykonaniu tej czynności, problem może dotyczyć pilota. Patrz następujący temat.

  • Pilot nie działa.

  3. Odłącz przewód zasilania.

  Odłącz przewód zasilania telewizora od gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, poczekaj 2 minuty, po czym podłącz przewód zasilania z powrotem do gniazda elektrycznego.

  Wskazówka

  • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu przewodu zasilania telewizora, telewizor może przez chwilę nie być w stanie włączyć się pomimo naciskania przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze. Dzieje się tak, ponieważ inicjalizacja systemu wymaga nieco czasu. Zaczekaj około 10–20 sekund i spróbuj ponownie.
  [161] Rozwiązywanie problemów

  Podłączone urządzenia

  • Brak obrazu z podłączonego urządzenia.
  • Nie można wybrać podłączonego urządzenia.
  • Niektóre programy ze źródeł cyfrowych są wyświetlane niewyraźnie.
  • Wyświetlanie zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu.
  • Nie można znaleźć podłączonego urządzenia BRAVIA Sync HDMI.
  • Nie możesz wyłączyć dekodera za pomocą pilota do telewizora.
  • Nie można sterować urządzeniem zewnętrznym (np. dekoderem) za pomocą pilota do telewizora. (Tylko modele z obsługą sterowania dekoderem)
  • Niektóre pliki multimedialne na urządzeniu USB lub serwerze nie są wyświetlane.
  • Operacja zostaje przerwana lub urządzenie nie działa.
  • Nie można odtwarzać niektórych płatnych treści.
  [162] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Brak obrazu z podłączonego urządzenia.

  • Włącz podłączone urządzenie.
  • Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy urządzeniem i telewizorem.
  • Naciśnij przycisk (Wybór wejścia), aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybierz żądane wejście.
  • Podłącz poprawnie urządzenie USB.
  • Upewnij się, że urządzenie USB zostało prawidłowo sformatowane.
  • Prawidłowe działanie może nie być możliwe w przypadku wszystkich urządzeń USB. Działanie może też różnić się w zależności od funkcji urządzenia USB albo odtwarzanych filmów.
  • Zmień format sygnału HDMI wejścia HDMI, które nie wyświetla obrazu w standardowym formacie. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI] — wejście HDMI, które chcesz ustawić.
  [163] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Nie można wybrać podłączonego urządzenia.

  • Sprawdź połączenie kablowe.
  [164] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Niektóre programy ze źródeł cyfrowych są wyświetlane niewyraźnie.

  • Z powodu kompresji cyfrowej sygnału źródłowego stosowanej przez niektórych nadawców oraz na części płyt DVD obraz może zawierać mniej szczegółów lub mogą być na nim widoczne artefakty (jednokolorowe bloki, kropki lub piksele). Ilość artefaktów zależy od jakości obrazu i rozdzielczości telewizora.
  [165] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Wyświetlanie zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu.

  • Czas ładowania zdjęć lub folderów zależy od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
  • Po każdym podłączeniu urządzenia USB do telewizora wyświetlenie zdjęć może wymagać kilku minut.
  [166] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Nie można znaleźć podłączonego urządzenia BRAVIA Sync HDMI.

  • Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync.
  • Sprawdź, czy w urządzeniu zgodnym z funkcją [Sterowanie przez HDMI] skonfigurowano opcję BRAVIA Sync, a w telewizorze ustawiono opcję [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Sterowanie BRAVIA Sync].
  [167] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Nie możesz wyłączyć dekodera za pomocą pilota do telewizora.

  Modele z obsługą sterowania dekoderem mają opcję [Konfiguracja dekodera] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia].

  [168] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Nie można sterować urządzeniem zewnętrznym (np. dekoderem) za pomocą pilota do telewizora. (Tylko modele z obsługą sterowania dekoderem)

  Modele z obsługą sterowania dekoderem mają opcję [Konfiguracja dekodera] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia].

  • Upewnij się, że telewizor obsługuje urządzenie zewnętrzne.
  • Jeśli naciskasz i przytrzymujesz przycisk na pilocie, operacja może nie zadziałać. Zamiast tego spróbuj nacisnąć przycisk kilkakrotnie.
  • W zależności od urządzeń zewnętrznych, niektóre przyciski mogą nie działać.
  [169] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Niektóre pliki multimedialne na urządzeniu USB lub serwerze nie są wyświetlane.

  • Nieobsługiwane pliki mogą nie być wyświetlane.
  • W zależności od statusu systemu, nie wszystkie foldery/pliki mogą zostać wyświetlone.
  [170] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Operacja zostaje przerwana lub urządzenie nie działa.

  • Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
  • Wymień baterie w urządzeniu.
  • Zarejestruj ponownie urządzenie.
  • Urządzenia Bluetooth korzystają z pasma 2,4 GHz, dlatego szybkość komunikacji może niekiedy ulec obniżeniu lub zostać przerwana ze względu na zakłócenia powodowane przez bezprzewodową sieć LAN.
   Jeśli w pobliżu znajdują się elektryczne urządzenia domowe (np. kuchenki mikrofalowe lub urządzenia przenośne), pojawienie się zakłóceń radiowych jest bardziej prawdopodobne.
  • Telewizor lub urządzenie może nie działać na metalowej szafce ze względu na zakłócenia komunikacji bezprzewodowej.
  • Aby uzyskać informacje o odległości komunikacji między telewizorem i innymi urządzeniami, zapoznaj się z instrukcjami obsługi urządzeń.
  • Jeśli z telewizorem jest połączonych kilka urządzeń Bluetooth, jakość komunikacji Bluetooth może ulec pogorszeniu.
  [171] Podłączone urządzenia | Podłączone urządzenia

  Nie można odtwarzać niektórych płatnych treści.

  • Urządzenie źródłowe musi być zgodne ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) w wersji 2.0/2.1/2.2.
   Wyświetlanie niektórych płatnych treści za pomocą urządzeń źródłowych niezgodnych ze standardem HDCP 2.0/2.1/2.2 może być niemożliwe.
  [172] Rozwiązywanie problemów

  Nagrywanie na dysku USB HDD

  • Nie można używać dysku USB HDD.
  • Nie można zarejestrować dysku USB HDD.
  • Nie można wykonać nagrywania./Nagrywanie nie powiodło się.
  • Nagrana treść zniknęła.
  • Chcesz usunąć zarejestrowaną treść, ale nie pojawia się ikona usuwania.
  • Dysk USB HDD działa, choć nie został włączony.
  [173] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Nie można używać dysku USB HDD.

  • Sprawdź, czy dysk USB HDD jest:
   • podłączony prawidłowo.

    Sprawdź, czy jest podłączony do niebieskiego portu USB oznaczonego jako „HDD REC”.

   • włączony.
   • zarejestrowany w telewizorze.

    Aby zarejestrować dysk USB HDD w telewizorze, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].

  • Podłączanie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest obsługiwane.
  • Wykonaj [Test sprawności HDD], aby sprawdzić, czy dane techniczne dysku USB HDD spełniają wymagania.
   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Test sprawności HDD].
  [174] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Nie można zarejestrować dysku USB HDD.

  • Sprawdź, czy dysk USB HDD jest podłączony do portu USB (niebieski) opisanego jako „HDD REC”.
  • Jeśli dysk USB HDD jest podłączony prawidłowo do niebieskiego portu USB, zarejestruj go ponownie w celu nagrywania, ponieważ został już zarejestrowany jako urządzenie o innym przeznaczeniu (na przykład przechowywanie).

  Uwaga

  • Jeśli do portów USB1 i USB2 są podłączone inne urządzenia (tylko modele z trzema portami USB), odłącz je na czas rejestrowania dysku USB HDD.
  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Pamięć].
  2. W opcji [Pamięć urządzenia] wybierz dysk USB HDD, który chcesz zarejestrować w celu nagrywania.
  3. Wybierz opcję [Wykasuj dane i sformatuj jako pamięć wymienną], po czym wybierz [Formatuj].
  4. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
  5. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.
  • Skorzystaj z funkcji [Test sprawności HDD], aby sprawdzić, czy dane techniczne dysku USB HDD spełniają wymagania.

   Aby przeprowadzić [Test sprawności HDD], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Test sprawności HDD].

  [175] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Nie można wykonać nagrywania./Nagrywanie nie powiodło się.

  • Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, przyczyna zostanie umieszczona na liście [Lista błędów nagrywania]. Naciśnij przycisk REC LIST, po czym wybierz opcję [Lista błędów nagrywania] w [Lista/ustawienia programatora].
  • Sprawdź dostępne miejsce na dysku HDD. Jeśli zostało bardzo mało miejsca, usuń zbędne treści.
  • Nagrywanie poniższych programów jest niemożliwe.
   • Programy zabezpieczone przed kopiowaniem
   • Programy analogowe
   • Programy z wejść zewnętrznych (w tym programy z podłączonego dekodera)
   • Treści przesyłane strumieniowo
  • Nagrywanie z timerem może nie być możliwe, jeśli czas emisji programu zmieni się.
  [176] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Nagrana treść zniknęła.

  • Nagrywanie nie zostanie wykonane, jeśli przewód zasilania lub podłączone kable zostaną odłączone w czasie nagrywania. Nie należy odłączać żadnych kabli w czasie nagrywania treści. W przeciwnym razie nagrywana treść lub wszystkie nagrane treści mogą zostać utracone.
  [177] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Chcesz usunąć zarejestrowaną treść, ale nie pojawia się ikona usuwania.

  • Jeśli przy zarejestrowanej treści nie pojawia się (ikona Usuń), oznacza to, że nagranie jest chronione. Aby usunąć treść, należy najpierw wyłączyć ochronę.
   W celu wyłączenia ochrony treści wybierz treść, której ochronę chcesz wyłączyć, a następnie wybierz (ikona Usuń ochronę).
  [178] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Dysk USB HDD działa, choć nie został włączony.

  • Kiedy telewizor odbiera dane EPG w trybie czuwania/sieciowym trybie czuwania, podłączony dysk USB HDD może pracować lub wskaźnik LED urządzenia może świecić.
  [179] Rozwiązywanie problemów

  Wskaźnik LED

  • Chcesz wyłączyć diodę LED, aby nie była podświetlana ani nie migała.
  • Dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji miga na czerwono.
  [180] Wskaźnik LED | Wskaźnik LED

  Chcesz wyłączyć diodę LED, aby nie była podświetlana ani nie migała.

  Możesz użyć poniższych ustawień, aby wyłączyć diodę LED.

  Aby wyłączyć diodę LED Reakcja po wykonaniu operacji (biała dioda LED)

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Wskaźnik LED] — wyłącz [Reakcja po wykonaniu operacji].

  Aby wyłączyć diodę LED Reakcja po wykonaniu operacji (bursztynowa dioda LED)/diodę LED funkcji głosowej (bursztynowa dioda LED) (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)

  Aby wyłączyć bursztynową diodę LED funkcji głosowej, kiedy Przełącznik wbudowanego mikrofonu jest wyłączony, lub aby wyłączyć bursztynową diodę LED „reakcja po wykonaniu operacji”, kiedy Przełącznik wbudowanego mikrofonu jest włączony, w [Ustawienia] — [System] — [Wskaźnik LED], wyłącz [Status wykrywania głosu].

  Uwaga

  • Diody LED funkcji głosowej, która świeci i miga po wykryciu „OK Google” i w czasie komunikacji z serwerem, nie można ustawić tak, aby nie świeciła. (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)
  [181] Wskaźnik LED | Wskaźnik LED

  Dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji miga na czerwono.

  Policz liczbę mignięć (częstotliwość wynosi trzy sekundy).
  Uruchom telewizor ponownie, odłączając przewód zasilania od telewizora na dwie minuty, po czym włącz telewizor.
  Jeśli problem występuje nadal, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z obsługą klienta firmy Sony, podając liczbę mignięć diody LED Reakcja po wykonaniu operacji.

  [182]

  Indeks/Pozostałe

  • Indeks
  • Korzystanie z Przewodnika pomocniczego
  • Dane techniczne
  • Witryna internetowa pomocy
  • Aktualizacja oprogramowania telewizora
  • Informacje o znakach towarowych
  [183] Indeks/Pozostałe

  Indeks

  Programy telewizyjne

  • GUIDE
  • Programy interaktywne
  • Programy satelitarne
  • Nagrywanie
  • Ustawienia kanałów
  • Kontrola rodzicielska

  Obraz/ekran

  • Zdjęcia 4K
  • Menu GŁÓWNE
  • Obraz
  • Data i godzina
  • Język/Language
  • Ustawienia panelu — ekspert
  • Przesunięcie pikseli
  • Odświeżanie panelu

  Dźwięk/głos

  • Wyszukiwanie głosowe, obsługa
  • Dźwięk

  Pilot

  • Wyszukiwanie głosowe
  • HOME
  • Szybkie ustawienia
  • Wejścia
  • SYNC MENU

  Połączenia

  • Bluetooth
  • Chromecast
  • BRAVIA Sync
  • Internet

   Urządzenia zewnętrzne

   • Urządzenia pamięci masowej USB, nagrywanie
   • Odtwarzacze Blu-ray/DVD, podłączanie
   • Urządzenia pamięci masowej USB itp.
   • Komputery
   • Cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery
   • Systemy audio

   Aplikacje

   • YouTube™
   • Netflix

   Odtwarzanie plików

   • Komputery
   • Obsługiwane pliki i formaty
   • Cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery

   Inne

   • Ponowne uruchamianie
   • Ułatwienia dostępu
   • Aktualizacja oprogramowania systemowego
   [184] Indeks/Pozostałe

   Korzystanie z Przewodnika pomocniczego

   Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia dotyczące obsługi telewizora. Przewodnik ustawień zawiera także informacje na temat instalacji telewizora, a Przewodnik zawiera takie informacje, jak dane techniczne i instrukcja montażu telewizora na ścianie.

   Wersje Przewodnika pomocniczego

   Dostępne są dwie wersje Przewodnika pomocniczego: wersja wbudowana i wersja online. Przewodnik pomocniczy online zawiera najnowsze informacje.
   Przewodnik pomocniczy online zostanie wyświetlony automatycznie po podłączeniu telewizora do Internetu. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony wbudowany Przewodnik pomocniczy.

   Uwaga

   • Aby skorzystać z najnowszych funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania zawiera strona Aktualizacje oprogramowania.
   • Nazwy ustawień w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić od wyświetlanych na ekranie telewizora w zależności od daty produkcji telewizora lub modelu/kraju/regionu.
   • Obrazy i ilustracje użyte w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
   • Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
   • Przewodnik pomocniczy zawiera opisy wspólne dla wszystkich modeli/regionów/krajów. Niektóre opisy funkcji mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju.

   Wskazówka

   • Aby sprawdzić, czy telewizor jest wyposażony w jedną z funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, patrz Przewodnik lub witryna internetowa firmy Sony.
   • Przewodnik pomocniczy został napisany dla wszystkich regionów/krajów. Niektóre zawarte w nim opisy mogą nie mieć zastosowania do pewnych regionów i krajów.
   [185] Indeks/Pozostałe

   Dane techniczne

   Dane techniczne można znaleźć w witrynie internetowej pomocy firmy Sony:
   Wystarczy odwiedzić stronę produktu dotyczącą danego telewizora i sprawdzić Dane techniczne. Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.

   Obraz witryny internetowej pomocy zawierającej dane techniczne.

   Uwaga

   • Strona Dane techniczne może nie być dostępna w zależności od modelu. W takich przypadkach patrz  Przewodnik.
   [186] Indeks/Pozostałe

   Witryna internetowa pomocy

   Najnowsze informacje i Przewodnik pomocniczy online można znaleźć w witrynie internetowej pomocy firmy Sony:

   http://www.sony.eu/support/
   Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
   http://www.sony.eu/support/

   [187] Indeks/Pozostałe

   Aktualizacja oprogramowania telewizora

   W trybie czuwania/sieciowym trybie czuwania telewizor pobiera dane, takie jak przewodniki po programach. Aby oprogramowanie telewizora było zawsze aktualne, zalecamy wyłączanie telewizora w standardowy sposób, używając przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze.

   [188] Indeks/Pozostałe

   Informacje o znakach towarowych

   Logo Vewd

   • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

   Logo Bluetooth

   • Słowo i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Sony Group Corporation i podmioty zależne odbywa się na mocy licencji.

   • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
   • Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji podmiotu Wi-Fi Alliance.


   • Disney+ i wszystkie znaki oraz logo są znakami towarowymi firmy Disney Enterprises, Inc., używanymi za jej zgodą.

   • Amazon, Prime Video i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

   • „BRAVIA”, BRAVIA i BRAVIA Sync są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

   • Google, YouTube, Chromecast built-in, Google TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
   • Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.