Εκτύπωση

Τηλεόραση

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας, εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασής σας. Για λεπτομέρειες, βλ. "Χρήση του Οδηγού βοήθειας".

Εκτυπώσιμο PDF

Προτεινόμενα θέματα

  • Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις Συχνές ερωτήσεις στην διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης.