Εκτύπωση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στην παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία στο κάτω μέρος της τηλεόρασης ανάβει.

Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο κάτω μέρος της τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο ή αν οι μπαταρίες είναι άδειες.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

Στην κατάσταση αναμονής, η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα αλλά καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια.

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να τραβάτε πάντα το φις και όχι το καλώδιο. Φροντίστε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση με τέτοιον τρόπο ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση στην πρίζα, στο καλώδιο ρεύματος και στο φις ανά πάσα στιγμή.