Εκτύπωση

Άνοιγμα της Αρχικής οθόνης

Για να εμφανιστεί η Αρχική οθόνη και να ανοίξετε ένα στοιχείο…

  1. Πατήστε HOME.
  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK για να το ανοίξετε ή να το εκκινήσετε.
  3. Πατήστε BACK συνεχόμενα ή πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Μόλις ανοίξει η Αρχική οθόνη, σταματά η αναπαραγωγή της εφαρμογής/του περιεχομένου που λειτουργεί στο παρασκήνιο. Πρέπει να επιλέξετε την εφαρμογή ή το περιεχόμενο από την Αρχική οθόνη για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.