Ispis

Donje tipke

1 – Skok
• Prebacivanje između dva kanala. Televizor se prebacuje između trenutačnog kanala i zadnjeg odabranog kanala.

2 – Isključivanje zvuka
• Isključivanje zvuka. Ponovo pritisnite za vraćanje zvuka.

3 – Postavljanje titlova
• Uključivanje/isključivanje emitiranog sadržaja i podržanih aplikacija (ako je značajka dostupna).

4 – Glasnoća + / -
• Podešavanje glasnoće.

5 – AUDIO
• Odabir zvuka višejezičnog izvora ili dvostrukog zvuka za program koji trenutačno gledate (ovisno o izvoru programa).

6 – Reprodukcija (premotavanje unatrag / reprodukcija / premotavanje unaprijed / pauziranje) / REC
• Upravljanje sadržajem multimedije na televizoru i povezanom uređaju s podrškom za CEC.
• REC: Snimanje programa koji trenutačno gledate na USB tvrdi disk.

7 - CH + / - (kanal)
• U načinu rada televizora: Odaberite kanal. 
• U načinu rada teksta: Odaberite + (sljedeću) ili - (prethodnu) stranicu.

8 – HELP
• Prikaz izbornika pomoći. Ovdje možete pristupiti vodiču za pomoć.

9 – EXIT
• Povratak na prethodni zaslon ili zatvaranje izbornika. Ako je dostupna usluga interaktivne aplikacije, pritisnite EXIT kako biste je zatvorili.