Ispis

Baterije

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Za zamjenu baterija otvorite odjeljak za baterije na stražnjoj donjoj strani daljinskog upravljača.

  1. Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.
  2. Stare baterije zamijenite s 2 nove baterije AAA – 1,5 V. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.
  3. Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme.
Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.