Ispis

Uključivanje/isključivanje

Provjerite je li televizor priključen na mrežno napajanje. Počet će svijetliti indikator na donjem dijelu televizora.

Uključivanje

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Možete i pritisnuti tipku za uključivanje/isključivanje na donjoj strani televizora kako biste uključili televizor u slučaju da ne možete pronaći daljinski upravljač ili da su njegove baterije prazne.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču. Možete i pritisnuti tipku za uključivanje/isključivanje na donjoj strani televizora.

U stanju pripravnosti, televizor je i dalje priključen na mrežno napajanje, ali troši vrlo malo energije.

Kako biste televizor potpuno isključili, iskopčajte utikač.
Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.