Ispis

Uparivanje uređaja

Bežični zvučnik postavite na udaljenost manju od 5 metara od televizora. Specifične informacije o uparivanju i dometu bežične veze potražite u korisničkom priručniku uređaja. Provjerite je li na televizoru uključena postavka Bluetooth.

Nakon uparivanja, za reprodukciju zvuka televizora možete odabrati bežični zvučnik. Nakon što uparite uređaj, ne trebate ga ponovno uparivati ako ne uklonite uređaj.

Uparivanje Bluetooth bežičnog uređaja s televizorom

  1. Uključite Bluetooth uređaj i stavite ga unutar dometa televizora.
  2. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci i pritisnite OK.
  3. Slijedite upute na zaslonu. Uparit ćete uređaj s televizorom, a televizor će spremiti vezu. Ako ste postigli maksimalan broj uparenih uređaja, prvo morati razdvojiti upareni uređaj.
  4. Za zatvaranje izbornika pritisnite EXIT.