Ispis

Više o aplikacijama

Omiljene aplikacije možete pronaći u retku Aplikacije u izborniku Početak.

Kao aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu, aplikacije na televizoru nude specifične funkcije koje obogaćuju doživljaj gledanja televizije. Primjerice aplikacije kao što su YouTube, igre, trgovine videosadržaja ili vremenske prognoze.

Aplikacije mogu biti iz trgovine Google Play™. Kako biste lakše započeli uporabu televizora, na njemu su instalirane neke praktične aplikacije.

Kako biste instalirali aplikacije iz trgovine Google Play™, televizor mora biti povezan s internetom. Morate se prijaviti s pomoću Google računa kako biste mogli upotrebljavati aplikacije usluge Google Play i one iz trgovine Google Play™.