Ispis

Plaćanja

Za plaćanja na usluzi Google Play na televizoru morate svom Google računu dodati oblik plaćanja (ako ste izvan SAD-a, kreditnu karticu). Kad kupite film ili televizijsku emisiju, oni će se naplatiti putem kreditne kartice.

Za dodavanje kreditne kartice...

  1. Na računalu posjetite accounts.google.com i prijavite se s Google računom koji ćete koristiti za uslugu Google Play na televizoru.
  2. Posjetite wallet.google.com da biste dodali kreditnu karticu svom Google računu.
  3. Unesite podatke o kreditnoj kartici i prihvatite uvjete.