Ispis

Za prikazivanje aplikacije na zaslonu televizora...

  1. Na pametnom telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju koja podržava Google Cast.
  2. Dodirnite ikonu Google Cast.
  3. Odaberite televizor na kojemu želite prikazivati aplikaciju.
  4. Pritisnite Reproduciraj na pametnom telefonu ili tabletu. Odabrana stavka trebala bi se prikazivati na televizoru.