Ispis

Instalacija satelita

 1. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > KanalNačin instalacije kanala i pritisnite OK.
 2. Odaberite Općenito, satelitski ili Željeni satelitski i vratite se na Kanal.
 3. Odaberite Kanali > Ponovno pretraživanje satelitskih ili Ručno ugađanje satelitskih i pritisnite OK.

Traženje uz ponovno pretraživanje satelitskih kanala

Ponovno pretraživanje satelitskih kanala

 1. Pritisnite Početna > Postavke > Kanal > Način instalacije kanala i pritisnite OK.
 2. Odaberite Općenito, satelitski ili Željeni satelitski i vratite se na Kanal.
 3. Odaberite Kanali > Ponovno pretraživanje satelitskih kanala i pritisnite OK.
 4. Odaberite Sljedeće za nastavak pretraživanja ili odaberite Više kako biste pronašli više vrsta pretraživanja za različite satelitske sustave. Ovisno o vašem satelitskom sustavu, postoji 5 vrsta pretraživanja satelitskih kanala između kojih možete birati.
  • Jednostruki – pretraživanje kanala iz jednog satelita.
  • Tone Burst – pretraživanje kanala s do 2 satelita.
  • DiSEqC 1.0 – pretraživanje kanala s do 4 satelita.
  • Unicable I – pretraživanje kanala s do 2 satelita s do 8 brojeva korisničkih pojasa.
  • Unicable II – pretraživanje kanala s do 4 satelita s do 32 brojeva korisničkih pojasa.

 5. Odaberite Sljedeće kako biste odmah pokrenuli pretraživanje s trenutačnim postavkama satelitskih kanala.
 6. Odaberite Naziv satelitskog kanala za prikaz i promjenu postavki satelitskih kanala. Nakon potvrde postavki satelitskih kanala pritisnite Natrag i odaberite Sljedeće kako biste pokrenuli pretraživanje. 

Stavke za postavljanje satelita uključuju sve informacije o satelitima.

 • Status satelita – stavka se neće moći mijenjati nakon što odaberete Željeni satelitski, ali moći će se ako odaberete Općenito, satelitski. Pritisnite navigacijske tipke ulijevo ili udesno kako biste uključili ili isključili Status odabranog satelita.
 • Odabir satelita – stavka služi samo za označavanje naziva satelita, ne omogućava izmjenu.
 • Način pretraživanja – pritisnite navigacijske tipke ulijevo ili udesno kako biste način pretraživanja postavili na Potpuno ili Mreža.
 • Vrsta pretraživanja – pritisnite navigacijske tipke ulijevo ili udesno kako biste vrstu pretraživanja postavili na SveSamo šifrirani kanali ili Samo besplatni kanali.
 • Vrsta pohrane – pritisnite navigacijske tipke ulijevo ili udesno kako biste vrstu pohrane postavili na SveSamo digitalni kanali ili Samo radijski kanali.
 • LNB konfiguracije – pritisnite OK za prikaz ili podešavanje LNB konfiguracija za opcije LNB napajanjeLNB frekvencijuTon 22 kHzKvaliteta signala i Razina signala.
 • Primopredajnik – pritisnite OK kako biste postavili postavke primopredajnika za opcije FrekvencijaBrzina protoka podataka i Polarizacija.
 • Kvaliteta signala – prikaz kvalitete signala satelitskih programa u vrijednostima između 0 i 100.
 • Razina signala – prikaz razine signala satelitskih programa u vrijednostima između 0 i 100.

Pretraživanje kanala uz ručno ugađanje satelitskih kanala

Ručno ugađanje satelitskih kanala služi za pretraživanje samo jednog satelitskog kanala, postavljanjem primopredajnika ili odabranog satelitskog kanala. U tom uvjetu pretraživanja dopušteno je samo podešavanje primopredajnika, a druge stavke postavljanja su onemogućene.