Ispis

Postavljanje željenog audio jezika

Brze postavke > Opcije televizora > Napredne opcije > Audio jezik/Primarni zvuk/Sekundarni audio ili Audio kanal

Televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.